Strategi Tingperiode retning mot 2020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020"

Transkript

1 Strategi 2020 Tingperiode retning mot 2020

2 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund. Målet og de strategiske virkemidlene som er presentert i Strategi 2020, underbygger mål og handlinger for å realisere målet. Dokumentet forplikter klubber, kretser og forbund til å utarbeide koordinerte og konkrete handlingsplaner som skaper kraft og gjennomføringsevne til å nå målsettingen. Strategi 2020 underbygger Norges Idrettsforbunds idrettspolitiske dokument og de strategiske veivalg som ligger til grunn ved Det Internasjonale Orienteringsforbunds handlingsplaner. Innhold Strategi Visjon 3 Mål 3 Virksomhetsidé 3 Slagord 3 Omdømmeverdier 3 Hovedmål 3 1. Orientering er en synlig og attraktiv idrett 3 2. Norsk Orientering har gode aktiviteter tilrettelagt for et mangfold av deltagere 4 3. Norsk Orientering har et mangfold av konkurranser som stimulerer til deltagelse og idrettsglede 4 4. Norsk Orientering har en velfungerende organisasjon som rekrutterer og tar vare på medlemmene Norsk Orientering har en sterk toppdrett som utvikler talenter og sikrer Norges posisjon som en av de ledende orienteringsnasjonene. 5 Strategiske veivalg 6 Tydelige fokus på hovedmålene. 6 Tydelige resultatmål med målinger 6 Forsterke klubbene 6 Forsterke kommunikasjon 6 Økt synlighet og samhandling 7 Sterk økonomi 7 2

3 TINGPERIODE RETNING MOT 2020 Visjon Idrettsglede for alle Mål 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund. Virksomhetsidé Norsk orientering skal vokse gjennom gode idrettsopplevelser i og nær naturen. Slagord Vilt, vakkert og rått! Omdømmeverdier Orientering gir grenseløse opplevelser, er i ett med naturen og fremmer aktiv bruk av naturen. Orientering er mentalt og fysisk utfordrende og fremmer en sunn livsstil. Gjennom utfordringer og idrettsglede utvikler orientering selvtillit, selvstendighet og økt livskvalitet for deltagerne. Orientering fremmer likestilling av kvinner og menn, og er en inkluderende idrett. Orientering er en dopingfri idrett med høy etisk standard. Orienteringsidretten fremmer ærlighet og fair play. Hovedmål 1 % av Norges befolkning er i 2020 medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund. Dette betyr over en dobling av medlemsmassen fra medlemmer til medlemmer i Rekruttering skal derfor være hovedfokus i perioden Strategidokumentet legger føringer for å videreføre rekruttering som hovedfokus for de kommende Tingperiodene frem til I 2020 er målet at Norsk Orientering skal kjennetegnes av: 1. Orientering er en attraktiv og synlig idrett 2. Norsk Orientering har gode aktiviteter tilrettelagt for et mangfold av deltagere 3. Norsk Orientering har et mangfold av konkurranser som stimulerer til deltagelse og idrettsglede 4. Norsk Orientering har en velfungerende organisasjon som rekrutterer og tar vare på medlemmene. 5. Norsk Orientering har en sterk toppdrett som utvikler talent og sikrer Norges posisjon som en verdens ledende orienteringsnasjoner. 1. Orientering er en attraktiv og synlig idrett Med dette målet menes at: Attraktiv Norsk Orientering er en attraktiv samarbeidspartner som bidrar til økt aktivitetsglede, aktivt friluftsliv og positive opplevelser. Norsk Orientering er en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet og bidrar til god markedsføring, godt omdømme, synlighet og aktivitet. Norsk Orientering har innflytelse og høy anerkjennelse innen skole og samfunnsliv. Norsk Orientering er attraktiv for deltagerne. Synlig Norsk Orientering tar posisjon i lokalsamfunnet og markedsfører sine aktiviteter ovenfor nye utøvere og målgrupper med mål om å involvere nye mennesker både som deltagere og frivillige. Norsk Orientering har god synlighet lokalt, regionalt og nasjonalt i media. Norsk Orientering tilrettelegger utviklende og positive aktivitet for barn og unge mennesker Norsk Orientering har konkurranser som er attraktive og synlige lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 3

4 STRATEGI Norsk Orientering har gode aktiviteter tilrettelagt for et mangfold av deltagere Med dette målet menes: Norsk Orientering har klubbaktiviteter som gir et mangfold av mennesker gode opplevelser. Klubbenes aktiviteter er utviklende, sosiale, inkluderende og fremmer deltagelse, idrettsglede og mestring. Skoleorientering er tilrettelagt slik at elevene får en positiv opplevelse og trygghet til å ferdes i naturen. Turorientering og Finn Frem dager er sterke merkevarer som fremmer friluftsliv og rekruttering slik at barn og voksne opplever glede av å utforske naturen. Småtrollaktiviteter stimulerer til økt deltagelse av yngre barn 3. Norsk Orientering har et mangfold av konkurranser som stimulerer til deltagelse og idrettsglede Med dette målet menes: Norsk Orientering har et godt koordinert konkurranseprogram som fremmer deltagelse fra nye målgrupper. Norsk Orientering har attraktive lokale konkurranser som bidrar til å rekruttere barn og ungdom inn til klubbene. Norsk Orientering har krets og nasjonale konkurranser av høy kvalitet som bidrar til å utvikle et godt konkurransetilbud og stimulerer til høy deltagelse og god sportslig utvikling av utøverne. Norsk Orientering har attraktive og synlige hovedkonkurranser som markedsfører orientering som en moderne og attraktiv idrett for utøvere, media og samarbeidspartnere. 4

5 TINGPERIODE RETNING MOT Norsk Orientering har en velfungerende organisasjon som rekrutterer og tar vare på medlemmene. Med dette målet menes: Norsk Orientering har god kommunikasjon mellom organisasjonsleddene. Norsk Orientering har en organisasjon preget av klare ansvarsområder med tydelige mål og konkrete handlingsplaner. Norsk Orientering har aktivitetsledere, trenere og ledere med god kompetanse. Norsk Orientering har en sunn økonomi som muliggjør vekst og utvikling. Norsk Orientering har oppdaterte og tilgjengelige kart. Norsk Orientering har IT-infrastruktur som gjør det enkelt for brukerne å få tilgang til aktiviteter, konkurranser og kart. Norsk Orientering har medlemmer i internasjonale verv, som bidrar til å fremme norsk og internasjonal orientering. 5. Norsk Orientering har en sterk toppdrett som utvikler talent og sikrer Norges posisjon som en av verdens ledende orienteringsnasjoner. Med dette målet menes: Norsk Orientering arbeider aktivt for å stimulere og utvikle unge talent i henhold til utviklingstrappa. Norsk Orientering har prioriterte klubber som tilrettelegger for toppidrett. Norsk Orientering har sterke landslag, som utvikler toppidrettsutøverne som individer, lag og forbilder. Norsk Orientering har konkurransetilbud regionalt og nasjonalt som bidrar til motivasjon for toppidrett. Norsk Orientering har et tett og aktivt samarbeid med Olympiatoppen for å sikre kompetanse og utvikling av toppidretten. Norsk Orientering har aktiv trenerutvikling med tanke på å utvikle trenere med god kompetanse. Norsk Orientering driver aktivt utviklingsarbeid (FOU) og testing av utøvere for å utvikle dem og gi grunnlag for bedre treningsmetodikk. Norsk Orientering har en toppidrett som preges av høy etisk standard og fremmer sunne utøvere. Norsk Orientering bruker sin posisjon til å utvikle internasjonal topporientering. 5 5

6 STRATEGI 2020 Strategiske veivalg Norsk Orientering skal prioritere de handlinger som gir best resultateffekt med tanke på hovedmålene. Dette skal skje ved: Tydelige fokus på hovedmålene Tydelige resultatmål og målinger Forsterke klubbene Forsterke kommunikasjon og samhandling Økt synligheten Bygge en sterk økonomi. Tydelige fokus på hovedmålene Alle organisasjonsledd skal utarbeide handlingsplaner basert på Strategi 2020 og prioritere arbeid med rekruttering. For perioden skal rekrutteringsårene 2013 og 2014 bidra til å øke antallet aktive medlemmer fra dagens medlemmer til medlemmer. Tydelige resultatmål med målinger Hovedmålet brytes ned i målbare størrelser for klubb og krets slik at det er sporbarhet i om handlingsplanene gir ønsket effekt. Hver krets og klubb har i oppgave å bryte ned rekrutteringsmålene i tall og konkretisere tiltak for å nå resultatmålene for sin krets og klubb. Prioriteringer av tiltak skal være faktabaserte og bygge på konkrete undersøkelser og målinger. Forsterke klubbene Klubbene skal forsterkes igjennom systematisk utvikling slik at klubbene er organisert og har ledelse, trenere, kart og økonomi til å gjennomføre de prioriterte aktivitetene. Klubbene skal sikre at klubbaktivitetene er koordinerte med tanke på økt rekruttering og medlemsinngang til Norsk Orientering. Klubbene skal aktivt arbeide for at alle deltagere på klubbaktiviteter tegner medlemskap. Forbundet og kretsene skal bidra med nødvendige kompetansehevende tiltak og materiell for å gjennomføre nødvendige tiltak. Forsterke kommunikasjon og samhandling Kommunikasjon internt i organisasjonen skal forsterkes og ansvarsområder tydeliggjøres. Det skal være tydelig og god kommunikasjon mellom organisasjonsleddene basert på åpenhet, lojalitet og tillit. Informasjon skal være tilgjengelig og sporbar. Organisasjonen skal bevisst bruke elektroniske 6

7 TINGPERIODE RETNING MOT 2020 medier og kommunikasjonskanaler for å involvere og fremme tidseffektiv kommunikasjon. Det skal være gode møtepunkter som bidrar til god informasjonsflyt og involvering mellom alle ledd i organisasjonen. Det skal opparbeides god kommunikasjon og myndighetskontakt for å bidra til økt innflytelse for Norsk Orientering som samfunnsaktør. Økt synlighet Hele organisasjonen skal øke bevisstheten rundt synlighet av orienteringsidretten. Aktiviteter og konkurranser skal markedsføres og synliggjøres lokalt, regionalt og nasjonalt. Klubbene skal ta en synlig posisjon i lokalmiljøet ved å synliggjøre all aktivitet igjennom markedsføring og samarbeid med samarbeidspartnere og lokal media. Forbundet skal sikre at alle aktiviteter og konkurranser er tilgjengelig og synlig via felles IT-plattformer. Det skal sikres strategiske samarbeidspartnere for å synliggjøre aktivitetene ut til strategiske målgrupper. Forbundet skal arbeide for å sikre at nasjonale og internasjonale begivenheter er synlig i alle typer media. Forbundet skal sikre at alle hovedarrangement har en ramme som bidrar til økt anerkjennelse og synlighet lokalt, regionalt og nasjonalt. Sterk økonomi Norsk Orientering skal aktivt arbeide for å sikre at markedsrettigheter til aktivitet og konkurranser tilhører orienteringsidretten. Norsk Orientering skal ha gode samarbeidspartnere lokalt, regionalt og nasjonalt som bidrar med ressurser eller forsterket økonomi. Aktiviteter og konkurranser skal kommersialiseres med tanke på økte markedsinntekter til klubb og forbund. Økonomiske prioriteringer skal baseres på sunne foretningsmessige prinsipper og bidra til sikker og stabil utvikling av organisasjonens økonomi. 7

8 STRATEGI

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012.

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Sør-Trøndelag 21. Mai 2012 Strategi 2020 Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Strategi 2020 forplikter klubber, kretser og forbund til å utarbeide koordinerte og konkrete handlingsplaner

Detaljer

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011 NCF `s HANDLINGSPLAN for perioden 2007 2011 Forord Denne Handlingsplan med overordnede mål, strategier og virkemidler for norsk curling de neste fire årene ble vedtatt av forbundstinget på Lillehammer

Detaljer

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene Handlingsplan 2011-2013 Gi liv til årene 1 Innholdsfortegnelse 1. Norges Padleforbunds virksomhet... 3 1.1 Visjon... 4 1.2 Overordnet mål... 4 1.3 Etikk og verdier i NPF... 5 1.4 NPFs målgrupper... 5 2.

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning 04 Anlegg 06 Mål, delmål og strategier Aktivitetsutvikling 10 Mål, delmål og strategier Organisasjonsutvikling 16 Mål,

Detaljer

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Handlingsplan 2015-2017 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Forord Norges Skiforbunds strategiplan 2012-2016 er det overordnede styringsverktøy for alle ledd i

Detaljer

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL 2.1 Spillerrekruttering 2.1.1 Skole-SFO 2.1.2 Aktivitetskonsulentene 2.1.3 Minidager og skoleturneringer 2.1.4 Streetbasket

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig?

kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig? kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig? Samarbeid med Norsk Orientering Visjon Orientering en idrett for alle Virksomhetsidé Norsk Orientering skal vokse gjennom gode opplevelser

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

Kjærlighet til norsk mat

Kjærlighet til norsk mat Kortversjon av kommunikasjonsstrategien Kjærlighet til norsk mat Kjærlighet til norsk mat er Norges Bondelag sitt hovedbudskap i kommunikasjonen om mat og matproduksjon. Dette handler om å produsere mat

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Planen er gjeldende fra og med mars 2014 til og med mars 2018. Mandal svømmeklubb (MSK) ble stiftet 31.12.1936. Klubben hadde i 2013 419 medlemmer fordelt på svømmeskolen,

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer