ORGANISASJONSUTVIKLING I NORGES SKØYTEFORBUND INNLEDNING TIL DISKUSJON PÅ SKØYTETINGET TORBJØRN DIGERNES STOREFJELL, 12.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSUTVIKLING I NORGES SKØYTEFORBUND INNLEDNING TIL DISKUSJON PÅ SKØYTETINGET TORBJØRN DIGERNES STOREFJELL, 12."

Transkript

1 ORGANISASJONSUTVIKLING I NORGES SKØYTEFORBUND INNLEDNING TIL DISKUSJON PÅ SKØYTETINGET TORBJØRN DIGERNES STOREFJELL, JUNI 2015

2 Bestillingen Tinget 2013 bestilte en utredning om organiseringen av leddet mellom klubb og forbund Erkjennelsen er at det er en del oppgaver som klubbene ikke har ressurser til å utføre Dagens kretser utfører en god jobb i drift av idretten, men har begrenset gjennomføringsevne for ressurskrevende oppgaver Trenger et mer kraftfullt mellomledd

3 Arbeidsgruppe nedsatt av styret Medlemmer: Kari Amble Torbjørn Digernes Sara Hemmer Janniken Høybakk Svenn-Erik Ødegård

4 Spørreundersøkelse Utvalget gjennomførte en spørreundersøkelse til klubber og kretser om hvordan de ser på utfordringer i sin virksomhet Svar på undersøkelsen: 9 kretser 15 hurtigløpsklubber 5 kunstløpsklubber 3 roller derby klubber 2 inlinemiljø (som også driver hurtigløp) Ingen kortbaneklubber har besvart

5 Utgangspunkt En organisasjonsutvikling må ta utgangspunkt i det NSF har behov for å styrke Fire sentrale mål for organisasjonen er spesielt knyttet til en styrking av krets/regionledd: Vekst i skøytesportens utbredelse Realisere flere anlegg for forbundets grener Frambringe flere topptalenter Styrke kompetansen i organisasjonen

6 Hvorfor vekst? Vi trenger en mer ressurssterk organisasjon og større geografisk utbredelse fordi: Vi må kunne utvikle talenter hentet fra størst mulig bredde Vi må ha flest mulig hender og hoder som jobber for sporten foreldrene er viktige, ikke bare løperne Aktivitet gir større politisk tyngde i argumentasjon for anlegg Forbundet og klubbene får større inntekter fra idrettens finansieringsmodell gjennom større aktivitet

7 Utøvere i alle klasser i alle konkurranser Hurtigløp Totalt antall utøvere Kvinner/jenter Menn/gutter Rekrutter Alderbestemte klasser Senior Veteraner Ukjent klasse/alder

8 80 70 Utøvere i alle konkurranser Hurtigløp - Aldersbestemte klasser og senior Totalt antall utøvere Kvinner/jenter Menn/gutter ÅR 11 ÅR 12 ÅR 13 ÅR 14 ÅR 15 ÅR 16 ÅR 17 ÅR 18 ÅR SENIOR

9 140 Antall utøvere i nasjonale stevner Kunstløp Totalt antall 279 utøvere Gutter Jenter Cubs Springs Debs Novice Junior Senior Basic Veteran

10 9000 Aktive i idrettsregistreringen Hurtigløp Kunstløp Kortbane Langløp Rulleskøyter Roller derby

11 100 % Aktive i idrettsregistreringen 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Hurtigløp Kunstløp Kortbane Langløp Rulleskøyter Roller derby

12 9000 NSF - Aktivitetstall år 6-12 år år år 26 år-

13 Klubbmiljø Totalt mellom 90 og 100 klubber som rapporterer skøyteaktivitet nesten 70 i hurtigløp, 22 i kunstløp Knapt 40 har mer enn 50 aktive Knapt 30 i hurtigløp 12 i kunstløp Litt over 20 har mer enn 100 aktive ca 12 hurtigløp, 10 i kunstløp På tinget her i dag er det 37 klubber representert

14 Hvorfor flere anlegg? Mangel på anlegg er en minimumsfaktor for utviklingen av forbundets grener, entydig fra spørreundersøkelsen Klimaendringene gjør at det mange steder i landet ikke lenger er mulig å drive hurtigløp på naturis Kunstløp begrenses alvorlig av tilgangen på ishalltid Flere kunstisanlegg og haller er en forutsetning for vekst og større utbredelse Også roller derby og inline rulleskøyter har anleggsbehov

15 Hvorfor talentutvikling? Viktig å legge til rette for å ta vare på alle talenter som dukker opp Det er kostbart å utvikle toppidrettsutøvere For de fleste klubber er det ikke mulig å få fram talentene til toppnivå kun med egne ressurser Trenger å mobilisere større ressurser

16 Hvorfor kompetanse? Kompetanse av flere slag er nødvendig for å realisere de tre andre målene Sterke klubbmiljøer som gir grunnlag for vekst krever kompetente mennesker i ledelsen av klubbene Suksess med anleggsutvikling krever mennesker med kompetanse på politikken for planprosesser og finansiering av anlegg, samarbeid med andre idretter, og teknologi for anlegg Trenerkompetanse er forutsetningen for vekst både i bredde og topp

17 Utfordringen Hvordan kommer vi fra erkjennelsen av behovene til en organisasjon med gjennomføringskraft?

18 Forslag til utprøving av ny organisering Forbundet prøver ut en ordning med regionale kompetansesenter Regionsentrene driver sin virksomhet gjennom prosjekter med formål å bidra til utvikling i regionens klubber Modellen krever ev viss kapasitet av ansatt personell Modellen utprøves uten at dagens organisasjonsledd nedlegges Dersom utprøvingen evalueres som vellykket, legges den fram for tinget med henblikk på at 5-7 regioner erstatter dagens kretsledd.

19 Tar ikke stilling til plassering og inndeling En inndeling av landet i regioner må framkomme gjennom lokale prosesser Noen naturlige kriterier for valg av regionsenter: Plassering i et eksisterende idrettskompetansesenter mulig Anleggskapasitet for de skøytegrenene som skal støttes En videregående skole som har tilbud til utøvere Kontakt med et idrettsfaglig miljø som gjør det mulig å drive utvikling og utdanning av trenere, gjerne knyttet til en høyere utdanningsinstitusjon Ikke alle regionsenter skal ha samme kompetanseprofil utformingen må tilpasses aktiviteten i regionen

20 Regionale utviklingsplaner (I) Rekrutterings- og vekstprosjekter Utbredelse av skøytesporten, mer rekruttering og flere sterke skøytemiljø Skøyteskoleutvikling Kompetanseutviklingsprosjekter Trenerutdanning Grunnutdanning Opplegg for utvikling av kompetanse hos trener i arbeid (trenerfora og samlinger av trener og løpere) Samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner og idrettskompetansesenter

21 Regionale utviklingsplaner (II) Klubbutvikling, kompetanse om Idrettens organisasjon Idrettens finansieringssystem, og andre finansieringskilder hvordan søke midler Opplæring i idrettens administrative støttesystemer Rekrutteringsopplegg Utdanning av funksjonærer for grenene Kommunikasjon hvordan skape oppmerksomhet Talentutvikling Samarbeid med videregående skoleverk og med forbundets elitesatsing

22 Regionale utviklingsplaner (III) Anleggsutvikling Politikken Finansieringen Anleggstyper for fleridrett Teknologi og kostnader bygge- og driftskostnader

23 Anleggsprosjektene er krevende Det tar lang tid å realisere kunstisprosjekter, det er kostbare anlegg som må argumenteres tungt Prosjektgrupper som er stabile over lang tid er nødvendig Det er viktig med godt strategisk samarbeid med andre idretter, slik at vi får politisk gjennomslag for våre prosjekter Alene blir vi oftest for lette

24 Ressursgrunnlaget Ressurser må skaffes gjennom en felles mobilisering på alle nivå i organisasjonen Kombinere følgende kilder: Norges Skøyteforbunds eksisterende stab og ressurser Prosjektmidler fra post 3 i NIFs tildelingssystem, som NSF har tilgang til, men som krever dokumentert aktivitet i kretser og lag for å utløse midler Søke å skaffe regionale utviklingsmidler via de mekanismer som kretser og lag har tilgang til Mobilisering av midler og frivillig innsats fra klubbene Den ressursbasisen vi klarer å mobilisere vil avgjøre hvilket ambisjonsnivå man kan legge opp til for prosjektet Et løft i aktivitet og medlemsmasse vil være et nødvendig resultat av prosessen for å bygge et fundament som kan opprettholde en organisasjon av den typen som skisseres

25 Budsjett for NSF (i 1000 kr) Snitt Budsjett 2015 Tilskudd Lisenser 250 Tilskudd fra NIF (inkl OLT) Tilskudd fra KUD (via NIF) Tilskudd fra ISU-arrangement Andre tilskudd Opptjent fra aktiviteter Egenandeler 250 Kursavgifter Arrangementsinntekter Salg av materiell Samarbeidsavtaler Andre inntekter Sum inntekter Kostnader Topp hurtigløp Topp kunstløp Bredde Arrangement Teknisk hurtigløp Teknisk kunstløp Stipent OLT Organisasjon Adm Lønn og personal fast tilsatte Adm. Kostnader Finanskost

26 Mulighet for økte inntekter Sponsormarkedet kan vi fornye «produktet»? Arrangementsinntekter Tilskudd fra NIF Aktivitetsbaserte år gir størst uttelling Kompetanseutviklingsarbeid (post 3) ikke utnyttet NIF-tilskudd øker med nesten fra 2014 til 2015 Med 30% vekst over 2-4 år og satsing på kompetanseutvikling på alle felt i klubbene kan vi øke disse inntektene med ytterligere 1 MNOK

27 Videre prosess tinget bes om tilslutning til følgende prosess Det skal inviteres til søknader om pilotprosjekter for regionale utviklingsplaner En forberedelsesfase for Å få på plass nødvendige kurstilbud, Arbeid med det finansielle grunnlaget Antall piloter avhenger av finansene Det inviteres til en samling i løpet av neste sesong, hvor pilotprosjektene konsolideres Det gjennomføres en evaluering før neste ting

28 VI MÅ UNNGÅ Å LAGE EN PLAN «FOR SKUFFEN» BRED SATSING I ALLE LEDD NØDVENDIG FOR Å FÅ GJENNOMFØRINGSEVNE VI HAR FLOTTE IDRETTER MED GODE OPPVEKSTMILJØ! HVORDAN FÅR VI KLUBBER OG REGIONER TIL Å PRIORITERE MENNESKELIGE RESSURSER TIL Å DRIVE FRAM EN OFFENSIV SATSING? DETTE ER DET MEST KRITISKE SPØRSMÅLET!

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning 04 Anlegg 06 Mål, delmål og strategier Aktivitetsutvikling 10 Mål, delmål og strategier Organisasjonsutvikling 16 Mål,

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Utarbeidet av Norges Skøyteforbund, breddeutvalget Mars 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REKRUTTERING TIL SKØYTESKOLEN...

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011 NCF `s HANDLINGSPLAN for perioden 2007 2011 Forord Denne Handlingsplan med overordnede mål, strategier og virkemidler for norsk curling de neste fire årene ble vedtatt av forbundstinget på Lillehammer

Detaljer

Bernard Enjolras Idrettens økonomi og effektivitet

Bernard Enjolras Idrettens økonomi og effektivitet Bernard Enjolras Idrettens økonomi og effektivitet Institutt for samfunnsforskning Oslo 25 ISF 25 Rapport 25:8 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 28 Oslo www.samfunnsforskning.no

Detaljer

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL 2.1 Spillerrekruttering 2.1.1 Skole-SFO 2.1.2 Aktivitetskonsulentene 2.1.3 Minidager og skoleturneringer 2.1.4 Streetbasket

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2016

Søknad om spillemidler for 2016 Søknad om spillemidler for 2016 Høringsversjon datert 20. juli 2015 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Søknad om spillemidler for 2016 Utkast Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Høringsbrev NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høringsbrev NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 23.03.2015 19.12.2014 14/02700-25 Eirik Lund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 forskning Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Spillemidler 2011 RappoRt

Spillemidler 2011 RappoRt Spillemidler 2011 Rapport Kulturdepartementet Idrettsavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Vår referanse: 541094v1 Deres referanse: 2010/02863 ID/ ID2 OMS Dato: 16. april 2012 BRUK AV SPILLEMIDLER FOR

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Strategiplan for Norges klatreforbund 2014-2016

Strategiplan for Norges klatreforbund 2014-2016 Strategiplan for Norges klatreforbund 2014-2016 Innhold Strategiplan 2014 2016... 4 1 Organisasjon... 5 1.1 Regional organisering... 5 1.2 Klubbene... 5 1.3 Forbundet sentralt... 5 1.4 Styret... 5 1.5

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND. Foto: hesteguiden.com

NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND. Foto: hesteguiden.com Rytterpolitisk Rytterpolitisk dokument dokument TINGPERIODEN TINGPERIODEN 2015 2015 2019 2019 NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND Foto: hesteguiden.com NORGES RYTTERFORBUND FORORD

Detaljer

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene Handlingsplan 2011-2013 Gi liv til årene 1 Innholdsfortegnelse 1. Norges Padleforbunds virksomhet... 3 1.1 Visjon... 4 1.2 Overordnet mål... 4 1.3 Etikk og verdier i NPF... 5 1.4 NPFs målgrupper... 5 2.

Detaljer

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Planen er gjeldende fra og med mars 2014 til og med mars 2018. Mandal svømmeklubb (MSK) ble stiftet 31.12.1936. Klubben hadde i 2013 419 medlemmer fordelt på svømmeskolen,

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUND NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION

NORGES RYTTERFORBUND NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION Referat fra Kretsledersamling Comfort Hotel Run Way, fredag 18. mars 2011 Deltagere: Finnmark Hedmark Nord-Trøndelag Oppland Oslo og Akershus Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag TVRR Troms Vest-Agder

Detaljer

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L)

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) Lovforslag Innkomne forslag Fastsette kontingent og lisenser Handlingsplan 2012-2014 Budsjett 2012 DET 23. ORDINÆRE DYKKETING

Detaljer

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø side 2 økonomisk årsberetning 2010 side 3 økonomisk årsberetning 2010 innhold skistyrets beretning 2010 2011 4 vm i oslo 2011 18 økonomisk beretning

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett ORDINÆRT BILJARDTING Langtidsplan Langtidsbudsjett Ullevål Stadion, Oslo 16.-17. juni 2012 Langtidsplan (Sak 8, del 1) Langtidsplanen skal være styrende for utviklingen av norsk biljard i årene som kommer.

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011 NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015 Vedtatt Ryttertinget 2011 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning s. 3 Kap. 2 Litt om NRYF s. 4 Kap. 3 NRYFs visjon og verdigrunnlag s. 8 Kap. 4 Satsing på organisasjonen

Detaljer

Langtidsplan for 2011 til 2014.

Langtidsplan for 2011 til 2014. Langtidsplan for 2011 til 2014. 1 av 12 Legges frem for kretstinget mars 2011. Innhold: Del.1. Overordnete punkter.... 3 1. Visjon og virksomhetsidè... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4. Innsatsområder...

Detaljer

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning Kompetanse og utdanning Kompetanseutvikling for trenere, ledere og dommere er vedtatt som et innsatsområde i langtidsplanen 2009-2012. Våre trenere, ledere og dommere skal sikres god handlingskompetanse.

Detaljer