PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/10. TINGPERIODEN og 23. mai 2010 GODKJENT PR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/10. TINGPERIODEN 2010-2012 22. og 23. mai 2010 GODKJENT PR. 31.05.10"

Transkript

1 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/10. TINGPERIODEN og 23. mai 2010 GODKJENT PR Oppfølgingssaker: FS-04/10/01, FS-04/10/03, FS-04/10/04 + Prosjekter Nye sak: FS-05/10/05 FS-05/10/07 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia Maria Rockwell (CMR) Roger Tobiassen (RT) V = Vedtakssak Øyvind Hagerup Reinshol (ØHR) Sten Rune Pedersen (SRP) I = Informasjonssak Ane Mengshoel (AM) Elling Berg (EB) (Lørdag og delvis søndag) L = Lukket sak Caroline Moen (CM) Tte= Tatt til etterretning Elling Berg (EB) (Delvis søndag) Andrea Wien (AW) Anne Kari Paulsen (AKP) Per Vangsøy (PV) (Protokollfører) ORIENTERINGSSAKER (Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker) Sak nr. Ansv. Type sak Fast C Representasjon/møter Den enkelte iht. I deltakelse Fast E Prosjekter Iht. prosjektansvar Prosjekt Klubbutvikling (Startkvelder) Oppdat. overs. fra Adm. I Fast F 3 Klubb som er blitt medlem av NIF/NOK, men hvor Adm innmeldingspapirene vs NDF ikke er i orden. Fast G 2 Klubber som kan miste medlemskap i NDF og NIF Adm. (Iht. kontakt.ansv.) I Fast G 3 Utmeldte/nedlagte klubber Adm Fast H 1-2 Nye skoler/trenere Adm Fast J Økonomi Rammetilskudd gjennomgått Fast K Internasjonalt arbeid (CMAS GA, Møte i Wien i juni) ØHR/CMR orienterte I OPPFØLGINGSSAKER Sak nr. Ansv. Type sak FS-04/10/01 Møteplan 2010 Alle V FS-04/10/03 Arbeidsfordeling og kontaktansvar til utvalg og kretser Iht. kontaktansvar V FS-04/10/04 Oppnevnelse av utvalgsledere og etablering av utvalg Iht. kontaktansvar V Oppnevning av Nasjonale Instruktører VEDTAKSSAKER Sak nr. Ansv. Type sak FS-05/10/05 Ratifisering av ny rammeplan for CMAS Nitrox Diver emnekurs CMR / (RT) V FS-05/10/06 Ratifisering av ny rammeplan for CMAS Nitrox Blender emnekurs CMR / (RT) V FS-05/10/07 Ratifisering av ny rammeplan for CMAS Trimix Blender emnekurs CMR / (RT) V FS-05/10/08 Øking av honorar for Trener 1 kurs - Fridykking Adm V

2 Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: Iht. deltakelse FS SAK NR: 05/10/Fast C SAK: Representasjon Klubb AU Instr. NIF SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen. GJENNOMFØRT: CMR Oppstartmøte KUBU. Telefon Oppstartmøte TK. Telefon RT Oppstartmøte TK. Telefon AW Oppstartmøte KUBU. Telefon AKP Oppstartmøte KUBU. Telefon SRP SFF-møte. Ullevål Stadion ØNSKES GJENNOMFØRT Når Hva Hvor Hvem NIFs ledermøte Tromsø CMR Nordisk møte/euf-møte/iso-møte Wien CMR DISTRIBUSJON: åpen internt 2

3 MØTEAKTIVITET FS TINGPERIODEN Ajourført pr Vedlegg til FS-sak 05/10/Fast C CMR Oppstartmøte KUBU. Telefon Oppstartmøte TK. Telefon FS-møte 5/10. Oslo ØHR CMAS GA. Roma FS-møte 5/10. Oslo RT Oppstartmøte TK. Telefon AM FS-møte 5/10. Oslo CM FS-møte 5/10. Oslo EB FS-møte 5/10. Oslo (Delvis) AW Oppstartmøte KUBU. Telefon FS-møte 5/10. Oslo AKP Oppstartmøte KUBU. Telefon FS-møte 5/10. Oslo SRP SFF-møte. Ullevål Stadion 3

4 Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: ALLE FS SAK NR: 05/10/Fast F SAK: Opptak klubber Klubb AU Instr. NIF SAKSUNDERLAG/REF.: Brev fra Troms Idrettskrets av Fast F 1 - Opptak nye klubber Ingen. Fast F 2 Klubber gjeninnmeldt i NIF/NDF Ingen. Fast F 3 Klubb som er blitt medlem av NIF/NOK, men hvor innmeldingspapirene vs NDF ikke er i orden Nordreisa Dykkeklubb, Troms Idrettskrets, Troms Dykkekrets. Adm. følger vanlig prosedyre. 4

5 Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: ALLE FS SAK NR: 05/10/Fast G SAK: Klubber strøket/utmendt/nedlagt Klubb AU Instr. NIF SAKSUNDERLAG/REF.: Oversikt fra NIF av (Klubber med mangelfull rapportering). Brev fra Nordland Idrettskrets av (Arctic Scuba Divers) Årsmøtereferat fra Oslo Fridykkerklubb. Årsmøtereferat fra Bergen Sportsdykkere Fast G 1 Klubber strøket av NIF/NDF Ingen. Fast G 2 Klubber som kan miste medlemskap i NDF og NIF. (Klubber med mangelfull rapportering til NIF Idrettsregistreringen ) (Antall medlemmer i 2008) Larkollen Dykkeklubb, Østfold Idrettskrets, Østfold Dykkekrets (15) Ikke reg. i 2009 Oppegård Dykkerklubb, Akershus Idrettskrets, Oslo og Akershus Dykkekrets (20) Reg. 0 i 2009 Askøy Sportsdykkerklubb, Hordaland idrettskrets, Hordaland Dykkekrets (89) Reg. 0 i 2009 Bergen Sportsdykkere, Hordaland idrettskrets, Hordaland Dykkekrets (6) Se nedenfor) Havsulen Dykkerklubb, Hordaland idrettskrets, Hordaland Dykkekrets (3) Reg. 3 i 2009 Villminken Dykkeklubb, Hordaland idrettskrets, Hordaland Dykkekrets (8) Reg. 1 i 2009 Hjønnevåg IL, Sogn og Fjordane Idrettskrins (12) Ikke reg. i 2009 Molde Dykkeklubb, Møre og Romsdal Idrettskrets, Møre og Romsdal Dykkekrets Ikke medlem i NDF/står ikke i NIFs register Bessaker Undervannsklubb, Sør-Trøndelag Idrettskrets, Sør-Trøndelag Dykkekrets (12) Reg. 6 i 2009 Orca Dykkerklubb, Trondheim, Sør-Trøndelag Idrettskrets, Sør-Trøndelag Dykkekrets Strøket av NDF /står ikke i NIFs register Trondheim Teknikkersamfunn Idrettslag, Sør-Trøndelag Idrettskrets, Sør-Trøndelag (26) Ikke reg. i 2009 Dykkekrets Bolga Dykkeklubb, Nordland Idrettskrets, Nordland Dykkekrets (13) Reg. 12* i 2009 Narvik Sportsdykkerklubb, Nordland Idrettskrets, Nordland Dykkekrets (12) Reg. 9* i 2009 Nordkapp Dykkerklubb, Finnmark Idrettskrets, Finnmark Dykkekrets (11) Reg. 7 i 2009 Fast G 3 Utmeldte/nedlagte klubber Oslo Fridykkerklubb, Oslo Idrettskrets, Oslo og Akershus Dykkekrets. Utmeldt (13) Bergen Sportsdykkere, Hordaland Idrettskrets, Hordaland Dykkekrets. Utmeldt Reg. 6 i 2009 Arctic Scuba Divers, Nordland Idrettskrets, Nordland Dykkekrets. Nedlagt (27) Adm. følger vanlig prosedyre. 5

6 Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: ALLE FS SAK NR: 05/10/Fast H SAK: Nye skoler/trenere Klubb AU Instr. NIF SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon Nye samarbeidsavtaler Skoler Sandefjord Dykkerklubb Trener 1 Fridykking 3 Trener 1 Apparatdykking 2 BUDSJETTKONSEKVENS: Positiv. VEDTAK: Tatt til etterretning. Adm. har fulgt/følger vanlig prosedyre. Personnavn - grunnet datalovgivning 6

7 Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 04/10/01 Oppfølgende behandling FS-møte 5/10 FS ANSVARLIG: ALLE SAK: Møteplan 2010 Klubb AU Instr. NIF SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen VEDTAK: Møte Tidspunkt Sted Anmerkning/Gjest(er) FS-møte 06/ juni Gardermoen Ut over vedtakssaker prioriteres Fronter ULFS august Fortrinnsvis Bømlo Undersøke mulighetene for dykking fredag FS-møte 07/ september Gardermoen FS-møte 08/ november Ikke avklart Teambuilding FS-møte 09/ desember Ikke avklart Teambuilding / Budsjettmøte Vedr. ULFS. Adm: - Orienterer utvalgslederne om valg av dato. - Forespør Bømlo Sportsdykkere om mulighet for innkvartering. Vedr. FS-møte 08/10 - AW/AKP foreslår sted og program. - Vedr. FS-møte 09/10 - AM/CM foreslår sted og program. 7

8 Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 04/10/03 Oppfølgende behandling FS-møte 5/10 FS ANSVARLIG: Ihht. kontakt- SAK: Arbeidsfordeling og kontaktansvar ansvar til utvalg og kretser Klubb AU Instr. NIF SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen Oppgavefordeling og kontaktansvar i FS Tingperioden Navn i ( ) er backup/støttespiller Kontaktansvar krets Østfold Dykkekrets Oslo og Akershus Dykkekrets Klubbene i Hedmark Idrettskrets Klubbene i Oppland idrettskrets Buskerud Dykkekrets Vestfold Dykkekrets Telemark Dykkekrets Klubbene i Aust-Agder Idrettskrets Vest-Agder Dykkekrets Rogaland Dykkekrets Hordaland Dykkekrets Sogn og Fjordane Dykkekrets Møre og Romsdal Dykkekrets Sør-Trøndelag Dykkekrets Nord-Trøndelag Dykkekrets Nordland Dykkekrets Troms Dykkekrets Finnmark Dykkekrets Kontaktansvar utvalg Teknisk Komité (Inkl. teknisk dykking og apnea) Utvalg for Marinbiologi Utvalg for Kulturminner under vann Utvalg for Undervannsrugby Utvalg for Undervannsjakt Utvalg for UV-foto/film Navn EB EB AW AW SRP SRP SRP AKP AKP ØHR ØHR ØHR CM CM CM AM AM AM Navn CMR (RT) ØHR AM CM (EB) CM (EB) EB (CM) Serviceutvalget- Koordineringsutvalg for barne- og ungdomsaktivitet AKP/AW Serviceutvalget for Informasjon CMR (AM) Serviceutvalg for Organisasjonsutvikling CMR (SRP) Serviceutvalget for HMS/arrangementsteknikk RT Områdeansvar Tilrettelegge FS-møter NIF SFF Nordisk samarbeid European Underwater federation (EUF) Conféderation Monidiale des Activités Subaquatiques (CMAS) Integrering av funksjonshemmede Anlegg Konkurransemanualen Navn AU CMR CMR CMR CMR CMR/ØHR CMR/ØHR AM CM/EB (CMR hjelper til med erfaringsoverføring) 8

9 Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 04/10/04 Oppfølgende behandling FS-møte 5/10 FS ANSVARLIG: Ihht. kontakt- SAK: Oppnevnelse av utvalgsledere ansvar og etablering av utvalg Oppnevnelse av internasjonale representanter/konsulenter Klubb AU Instr. NIF SAKSUNDERLAG/REF.: Mail fra Gunnhild Litlabø av VEDTAK: FAGUTVALG Utvalg Utvalgsleder Utvalgsmedlemmer * UUVR Gunnhild Litlabø, BSI-BOBLEN Norgesserieansvarlig: Åse Lyslo Døssland, BSI- Boblen. Dommeransvarlig: Øyvind Tåsåsen, Molde Undervannsklubb. Oppkvinne: Eli Haugen, Akkaren Sportsdykkerklubb KUBU-representant: John Erling Nygård, Akkaren Sportsdykkerklubb. Trener herrer: Marius Skåre, Molde Undervannsklubb. Trener damer: Ronny Stålvang, Molde Undervannsklubb. Trener junior: Sven Holm, NTNUI-DG. Ratifisert av FS UUVJ Trond Egil Madsen, Ægir Dykkerklubb Meldes tilbake av utvalgsleder UFF Yngve Johansen, Farsund Undervannsklubb Meldes tilbake av utvalgsleder UKUV Venke Moe, Farsund Undervannsklubb Meldes tilbake av utvalgsleder UMB Anders Schouw, BSI-SUB Meldes tilbake av utvalgsleder TK Tore Meling, Karmøy Sportsdykkerklubb Meldes tilbake av utvalgsleder SERVICEUTVALG Utvalg Utvalgsleder Utvalgsmedlemmer * S-KUBU Maren Gravdal Andreassen, Stord Undervannsklubb Meldes tilbake av utvalgsleder S-HMS/ARR Benjamin Moen, Eidsvoll Dykkeklubb Meldes tilbake av utvalgsleder S-INFO CMR Torkel (adm), Stian (adm), AM S-ORGUTV Lars Einar Hollund, Bømlo Sportsdykkere Åshild Johnsen, Tromsø Undervannsklubb Det er ønskelig med en ungdomsrepresentant * Utvalgsleder innstiller selv sine utvalgsmedlemmer til FS. Antall medlemmer i utvalgene skal være tilpasset det daglige behov. Arbeidsoppgaver ut over det daglige søkes løst ved prosjektarbeid. Bemerk: NDFs Lov 7 Kjønnsfordeling: Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregning av kjønnsfordelingen. Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 9

10 INTERNASJONALE REPRESENTANTER/KONSULENTER Område Internasjonal instruktørrepresentant (CMAS/EUF) Generell rådgivning i internasjonale spørsmål OPPNEVNING AV NASJONALE INSTRUKTØRER (NI) Kjell Lorvik (også NI-koordinator), Hadsel Undervannsklubb Are Rannem Johansen, NTNUI-DG Pål Christian Sandtrø, NTNUI-DG Lars Einar Hollund, Bømlo Sportsdykkere Sigurd Paulsen, Kristiansand Dykkerklubb Jan Kirkemyr, Larvik Dykkeklubb Navn Kjell Lorvik, Hadsel Undervannsklubb Oppnevnes ved evt. behov Nord-Norge Midt-Norge Midt-Norge Vest-Norge Sør-Norge Sør-/Øst- Norge BUDSJETTKONSEKVENS: Utvalgene skal utføre sitt arbeid iht. vedtatt budsjett. Det enkelte FS-medlem tar kontakt med utvalgsleder ihht. kontaktansvar. Adm. setter opp nye NI-avtaler. 10

11 Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 05/10/05 FS ANSVARLIG: CMR / (RT) SAK: Ratifisering av ny rammeplan for CMAS Nitrox Diver emnekurs Klubb AU Instr. NIF SAKSUNDERLAG/REF.: Mail fra Peter Aglen av Rammeplan for CMAS Nitrox Diver emnekurs Revisjon REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN: FORSLAG TIL VEDTAK: Rammeplanen ønskes ratifisert av FS. Rammeplanen har vært igjennom to høringsrunder hos TK, NI og noen utvalgte blenderinstruktører. Rammeplanen foreslås gyldig fra BUDSJETTKONSEVENS: Ingen. VEDTAK: Rammeplanen ratifiseres og er gyldig fra Adm. orienterer TK og instruktørstaben. 11

12 Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 05/10/06 FS ANSVARLIG: CMR / (RT) SAK: Ratifisering av ny rammeplan for CMAS Nitrox Blender emnekurs Klubb AU Instr. NIF SAKSUNDERLAG/REF.: Mail fra Peter Aglen av Rammeplan for CMAS Nitrox Blender emnekurs Revisjon REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN: FORSLAG TIL VEDTAK: Rammeplanen ønskes ratifisert av FS. Rammeplanen har vært igjennom to høringsrunder hos TK, NI og noen utvalgte blenderinstruktører. Rammeplanen foreslås gyldig fra BUDSJETTKONSEVENS: Ingen. VEDTAK: Rammeplanen ratifiseres og er gyldig fra Adm. orienterer TK og instruktørstaben. 12

13 Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 05/10/07 FS ANSVARLIG: CMR / (RT) SAK: Ratifisering av ny rammeplan for CMAS Trimix Blender emnekurs Klubb AU Instr. NIF SAKSUNDERLAG/REF.: Mail fra Peter Aglen av Rammeplan for CMAS Trimix Blender emnekurs Revisjon REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN: FORSLAG TIL VEDTAK: Rammeplanen ønskes ratifisert av FS. Rammeplanen har vært igjennom to høringsrunder hos TK, NI og noen utvalgte blenderinstruktører. Rammeplanen foreslås gyldig fra BUDSJETTKONSEVENS: Ingen. VEDTAK: Rammeplanen ratifiseres og er gyldig fra Adm. orienterer TK og instruktørstaben. 13

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 02/12. OSLO TINGPERIODEN 2010-2012 21.-22. JANUAR 2012

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 02/12. OSLO TINGPERIODEN 2010-2012 21.-22. JANUAR 2012 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 02/12. OSLO TINGPERIODEN 2010-21.-22. JANUAR GODKJENT PR. 07.02.12 Orienteringssak: FS-sak 02/12/Fast C Vedtakssaker: FS-sak 02/12/38 og FS-sak 02/12/39 Forberedelser

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 05/13. TINGPERIODEN 2012/2014 13. juni 2013 Telefon

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 05/13. TINGPERIODEN 2012/2014 13. juni 2013 Telefon PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 05/13. TINGPERIODEN 2012/2014 13. juni Telefon AJOURFØRT PR. 21.06.13 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Vegard Thise (VT) Jan Bjørgo (JB) I = Informasjonssak Camilla Eilertsen

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/11. TELEFON OPPFØLGENDE FRONTERBEHANDLING TINGPERIODEN 2010-2012 4. mai 2011

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/11. TELEFON OPPFØLGENDE FRONTERBEHANDLING TINGPERIODEN 2010-2012 4. mai 2011 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/11. TELEFON OPPFØLGENDE FRONTERBEHANDLING TINGPERIODEN 2010-2012 4. mai 2011 GODKJENT PR. 01.06.11 Orienteringssaker: FS-sak 06/11/Fast C og FS-sak 06/11/Fast H Vedtakssaker:

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1/10. TINGPERIODEN 2008/2010 16.-17. januar 2010. Oppfølgingssak: FS-07/09/38 Nye sak: FS-01/10/43 FS-01/10/44

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1/10. TINGPERIODEN 2008/2010 16.-17. januar 2010. Oppfølgingssak: FS-07/09/38 Nye sak: FS-01/10/43 FS-01/10/44 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1/10. TINGPERIODEN 2008/2010 16.-17. januar 2010 GODKJENT PR. 13.02.10 Oppfølgingssak: FS-07/09/38 Nye sak: FS-01/10/43 FS-01/10/44 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia

Detaljer

BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING

BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING Se for øvrig egne dokumenter for: Regnskap og revisjonsberetninger for 2008 / 2009 Forslag til behandling på Dykketinget

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 4/12. TINGPERIODEN 2012/2014 12. april 2012 Telefonmøte. Nye saker: FS-04/12/05 FS-04/12/07

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 4/12. TINGPERIODEN 2012/2014 12. april 2012 Telefonmøte. Nye saker: FS-04/12/05 FS-04/12/07 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 4/12. TINGPERIODEN 2012/2014 12. april 2012 Telefonmøte GODKJENT PR. 9 MAI FS-MØTE 5/12 Nye saker: FS-04/12/05 FS-04/12/07 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia Maria

Detaljer

FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/09. TINGPERIODEN 2008/2010 30. januar til 01. februar 2009

FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/09. TINGPERIODEN 2008/2010 30. januar til 01. februar 2009 FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/09. TINGPERIODEN 2008/2010 30. januar til 01. februar 2009 GODKJENT PR. 14.02.09 Oppfølgingssaker: Prosjekter Nye saker: FS-02/09/19 FS-02/09/20 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia

Detaljer

PROTOKOLL FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/09. TINGPERIODEN 2008/2010 14. juni 2009

PROTOKOLL FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/09. TINGPERIODEN 2008/2010 14. juni 2009 PROTOKOLL FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/09. TINGPERIODEN 2008/2010 14. juni 2009 GODKJENT PR. 05.08.09 Oppfølgingssaker: Handlingsplan og Prosjekter Nye sak: FS-05/09/28 FS-05/09/29 Deltagere: Forfall: Sak-koder:

Detaljer

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING 25. 26. MARS 2006 1 Lørdag 25. mars 2006 President Berit Lyngstad åpnet tinget med og ønske de frammøtte velkommen. Leder av Sandefjord Dykkerklubb, Gunnar Horn, ønsket

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15 Deltagere Protokollfører Ikke tilstede Sigurd Paulsen (SP) Lars Einar Hollund (LEH) Trond Erik Backe (TEB) Runa Lutnæs (RL) Vegard Thise (VT) Amanda Barsten (AB) Tor Oppegård (TO) Laila Løkkebergøen (LL)

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 15.02.07. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 26.01.07 kl. 12.00 17.00 Quality hotel, Gardermoen Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Ole Ivar Folstad Ragnhild Mauseth Hilde

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06.

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06. NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 1 NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU Pr 30.06.11 2 NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 NBTFs

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

Slik starter du en innebandyklubb!

Slik starter du en innebandyklubb! INNEBANDYSEKSJONEN Slik starter du en innebandyklubb! Trondheim, 24.09.02 SØKNAD OM MEDLEMSSKAP I NIF OG NBF For klubber som søker medlemsskap i Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Bandyforbund (NBF)

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT NORGES FLERIDRETTSFORBUND. for. lørdag 1. september 2007 QUALITY AIRPORT HOTELL, GARDERMOEN

STIFTELSESDOKUMENT NORGES FLERIDRETTSFORBUND. for. lørdag 1. september 2007 QUALITY AIRPORT HOTELL, GARDERMOEN STIFTELSESDOKUMENT for NORGES FLERIDRETTSFORBUND lørdag 1. september 2007 QUALITY AIRPORT HOTELL, GARDERMOEN Stiftelsesdokument for Norges Fleridrettsforbund Den 1. september 2007 ble det avholdt stiftelsesmøte

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 STYREMØTE NR. 2, 2008 2010 26. september 2008 Quality Airport Airport Hotell Gardermoen Oslo, 26. September 2008 R.R.

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning

Detaljer

(1) Arendal Undervannsklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Arendal Undervannsklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Lov for Arendal Undervannsklubb (AUK), stiftet 1 september 1966, med senere endringer, senest av 15 januar 2013. godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 24.01.2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Klubbens

Detaljer

Slik vil vi at Norges Dykkeforbund skal være i 2020. Sammen om den gode opplevelsen!

Slik vil vi at Norges Dykkeforbund skal være i 2020. Sammen om den gode opplevelsen! Slik vil vi at Norges Dykkeforbund skal være i 2020 Sammen om den gode opplevelsen! Utvalg for Organisasjonsutvikling Desember 2011 Slik vil vi at aktivitet og klubbutvikling skal være i 2020 NDF sin

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND

NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND NKF Kalender: 14-16.oktober 2011 Klatreinstruktør Sport kurs. Tromsø 22. oktober 2011 NM Tau Bergen 5. november 2011 NM Buldring Trondheim 7. november 2011

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Svømmetinget 2013 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl 18.30 Lørdag 20. april kl 10.00 13.00 kl

Detaljer