PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/11. SØMMARØY, TROMS TINGPERIODEN februar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/11. SØMMARØY, TROMS TINGPERIODEN 2010-2012 05.-06. februar 2011"

Transkript

1 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/11. SØMMARØY, TROMS TINGPERIODEN februar 2011 GODKJENT PR Oppfølgingssaker: FS-04/10/04 Vedtakssaker: FS-02/11/20, FS-02/11/21 og Budsjett (FS-sak 02/11/Fast J) Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia Maria Rockwell (CMR) Roger Tobiassen (RT) V = Vedtakssak Øyvind Hagerup Reinshol (ØHR) Elling Berg (EB) I = Informasjonssak Ane Mengshoel (AM) Andrea Wien (AW) L = Lukket sak Caroline Moen (CM) Anne Kari Paulsen (AKP) Tte= Tatt til etterretning Sten Rune Pedersen (SRP) (Via Skype) Per Vangsøy (PV) (Protokollfører) Møte med klubber i Troms DK ORIENTERINGSSAKER Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker. Sak nr. Ansv. Type sak Fast C Representasjon Iht. deltakelse Tte Fast J Økonomi AU Tte/V OPPFØLGINGSSAKER Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker. Sak nr. Ansv. Type sak FS-04/10/04 Etablering av utvalg Iht. kontaktansv. V VEDTAKSSAKER Sak nr. Ansv. Type sak FS-02/11/20 Forslag til program Ledermøte 2011 ALLE V FS-02/11/21 Rutine ved dødsfall i medlemsklubb CMR V ANNET Protokoll fra FS-møte 01/11 gjennomgått og godkjent. Orientering gitt vedr. fordeling av spillemidler til utstyr. Hva som ligger i postene 1, 2, 3 og 4 i NIF-regnskapet gjennomgått. Møtekalender: Se tilbakemeldinger i Fronter. ALLE AM/SRP CMR/PV ALLE

2 Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: Iht. deltakelse FS SAK NR: 02/11/Fast C SAK: Representasjon FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen. SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon GJENNOMFØRT: CMR Møte med klubber i Troms DK ØHR Møte med klubber i Troms DK RT AM Møte med klubber i Troms DK CM Møte med klubber i Troms DK EB AW AKP SRP Medlemsmøte SFF. Oslo FS-møte. Skype ØNSKES GJENNOMFØRT Når Hva Hvor Hvem Dialogmøte med Idrettsstyret Ullevål Stadion SRP (+PV) Dialogmøte med Kulturdepartementet Oslo CMR (+PV) Iht. invitasjon Instruktørseminar (Haugesund?) CMR (ØHR/RT kan ikke) Jubileumsfest NIF 150 år Oslo rådhus CMR (+PV) Iht. invitasjon Nordisk TK-møte Göteborg CMR (+Sigurd Paulsen) Idrettstinget Oslo CMR (+SRP?) DISTRIBUSJON: åpen internt 2

3 VEDLEGG TIL FS-SAK 02/11/Fast C MØTEAKTIVITET FS 2011 TINGPERIODEN Ajourført pr CMR AU-møte. Telefon Utvidet TK-møte ØHR AU-møte. Telefon Utvidet TK-møte RT Utvidet TK-møte AM NDF2020, regionsmøte i Bergen CM EB AW AKP SRP Medlemsmøte SFF. Oslo FS-møte. Skype DISTRIBUSJON: åpen internt 3

4 Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: AU FS SAK NR: 02/11/Fast J SAK: Økonomi FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Standart prosjektrapport desember 2010 Åpne poster kunder desember 2010 Åpne poster leverandører desember 2010 Hovedboksutskrift prosjektvis desember 2010 Excel-oppsett SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning Diskusjon BUDSJETT 2010 / REGNSKAP - STATUS PR VEDTAK: Tett til etterretning. BUDSJETT 2011 VEDTAK: Se vedlegg. DISTRIBUSJON: åpen internt 4

5 VEDLEGG TIL FS-SAK 02/11/Fast J Budsjett Vedtatt Tiltak Prosjekt navn Avs. 10-> Note Inntekter Utgifter Internasjonale møter Nordiske møter Nordisk faglig samarbeid EUF-møte/CMAS Eur CMAS - Internasjonale repr CMAS - Generalforsamling Kontingenter CMAS HQ CMAS EU EUF Informasjon Marmennell på nett Lisenser Fronter Webfronter/domeneshop Til disp. informasjonstiltak Jubileumsbok - NDF 50 år Offentlig lov-/regelverk HMS/Arrangementsrådgivning Ulykkeskommisjon Norsk Analysegruppe Barn og Ungdom KUBU - Utvalgets drift Post 3-midler 3 Trenerkurs UiK - Trener 1 fridykking UiK - Trener 2 fridykking Rekrutteringstiltak UiK - Fridykkerkurs i klubb UiK - MUV UiK - Dykking med barn kurs Dommerkurs Kurs dommer UVR/UVJ/UFF Utøver-/aktivitetsutvikling UiK - Apparatdykkerkurs Samlinger UiK - Ungdomstreff Innstruktørkorps/nettverk Instr.samling - Apparatdykking Dykking med barn, Instr.samling UiK - Nettverkssamling B&U Klubbesøk Klubbutvikling - Start-/Oppf.møter Temakveld / temakurs NDF Utvikl. Kurs- og fagmateriell UiK - Materiellutvikling Markedsføringstiltak Markedsføring NDF

6 Reserve Reserve Markedsføringstiltak Utbetaling sikkerhetsfond Internasjonal UVR satsing - senior UVR - Landslagssamling senior UVR - Internasjonalt mesterskap senior Konkutv. hevde seg internasjonalt UVR - Norges-Serien? UVJ - Nordisk mesterskap senior UVJ - Arrangere Nordisk 9 mesterskap senior UVJ Europamesterskap (Portugal) FF - Regionale konkurranser FF - Premier til temakonkurranser FF - Norsk mesterskap (Felt) FF - Nordisk mesterskap FF - Verdensmesterskap UVJ - Norgescupen UVJ - NM Utviklingsorientert 12 ungdomsidrett UVR - Landslag junior UVR - Åpent nordisk mesterskap junior (Sverige) UVR - Rekruttering, damelag Fadderordning 14 UVR jr UVJ jr UVR/UVJ/UFF Reisetilskudd ifm treninger og stevner UVR/UVJ/UFF Arrangementstilskudd ifm. regionale stevener/treff Reserve Reserve Startlisenser Bøter - Brudd på konk.bestem Mesterskapsmedaljer Innkjøp NDF-medaljer UVJ UVR UFF 200 Tilrettelegge for kunnskap og kompetanse Org.utv. drift UKUV - Utvalgets drift Samling i Nord-Norge MB - Utvalgets drift FF - Utvalgets drift UVR - Utvalgets drift UVJ - Utvalgets drift UVJ - Veieskjemaer

7 72016 TK - Utvalgets drift Sentral samling utdanning 17 personer Drift NI / Regionale samlinger Kvalitetsikringssystem utdanning Betaling av arbeidsoppgaver Arbeidsgiveravgift arbeidsoppgaver? Arbeidsgruppe teknisk dykking Nyopptrykk materiell DVD "Froskemannen" Dykkejournaler Kurshefte Marinbiologi Videreutvikle materiell Instruktørkurs utland Kompetanse for ansatte og tillitsvalgte FS etterutdanning Etterutdanning ansatte Administrativ komp.heving fagutvalg Hjelp til klubbutvikling Konferanser og seminarer Redning Sem- og kursinntekter/ VOtilskudd FS utgifter Deltakelse andres møter Idrettstinget Dykketing/Lederm./Sem ULFS Komiteers møteutgifter/ Andre utvalgsutgifter Kontrollkomiteen Valgkomiteen Lov og dom Personalkostnader Samlet lønnsmasse Lønnsreserve Pensjon Arbeidsgiveravgift arbeidsoppgaver? Yrkesskadeforsikring Ansvarsforsikring Møte og reiseutgifter adm Kontorkostnader Husleie Data Datalagring Telefon Print/kopiering Porto stk. stasjonære PC'r m/skjerm Bank/ kort gebyr etc Div Eksterne tjenester Felleskostnader Regnskapstjenester IRK Revisjon

8 Læremateriell Salg apparatdykkermateriell Kjøp apparatdykkermateriell Salg fridykkermateriell Kjøp fridykkermateriell Salg emnekursmateriell Kjøp emnekursmateriell Profileringsmateriell Landslagsdrakter Sertifikater Salg apparatdykkersertifikater Salg fridykkersertifikater Kjøp sertifikatmateriell Trenerautorisasjoner Apparatdykking Samarbeidsavtaler Skoleavtaler Porto, oppkrav og ekspedisjonsgebyr Nettbutikk Netterminal Lisens Provisjon Nettbutikk 22 Sponsor-/samarbeidsavtaler Sponsorer generelt/sentralt UVR UVJ FF MB UKUV KUBU TK Medlemskontingenter Rammetilskudd fra NIF Rammetilskudd Utviklingsorientert ungdomsidrett Anleggsmidler BU-midler (UiK) Andre tilskudd NIF Bonuser Integreringsmidler Momskompensasjon Avs. Inntekter Utgifter 09->

9 NOTER 1 Vurderes fortløpende av FS. 2 Det budsjetteres ikke med ulykker. Anmodning om bistand vurderes ved forespørsel. 3 Midler øremerket av KD/NIF til å skape aktivitet for aldersgruppen 6-19 år. Poster merket UiK (Ungdom i klubben) må det forhåndssøkes på. Behandles av KUBU. 4 MUV = Moro under vann = Lavterskeltilbud. 5 Ved søknad må klubben levere en plan for hvordan rekruttere deltakerne til klubben. Det kreves at klubben har samarbeidsavtale med NDF og deltar i prosjektet "Dykking med barn". 6 Apparatdykkerkurs for medlemmer i klubben som er sertifiserte fridykkere. Det kreves at klubben har samarbeidsavtale med NDF. 7 Avstemmes når tilskuddet er kjent. 8 UUVRs egen sparekasse for drift av NS. Avsetning fremstår ved regnskapsavslutning Totalt bevilget kr ,-. UUVJ må levere spesifisert budsjett for bruk av pengene. 10 Noen utgifter påløpt i beløpet reduseres tilsvarende ved regnskapsavslutning Finansiseres av deltakerne. 12 Gjelder for aldersgruppen år. 13 Støtte til klubber som satser på piker/damer (kjønnskvotering) år. Reisestøtte til utøverne. 14 Konkurranseutvalgene velger fadderklubber som skal ta vare på unge utøvere. Prøveordning. 15 Dersom voksenperson, som selv skal delta på arrangementet, er sjåfør utløses kun passasjertillegg. Passasjertillegg føres på reiseregning fra sjåfør. 16 Medaljer bestilt i Avsetning vurderes ved avslutning av 2010-regnskapet. 17 Se og Ved god fremdrift ifm. nyutvikling vurderes bruk av egenkapital. 18 Evt. andre honorerte oppdrag kommer i tillegg. 19 Gamle/trege maskiner som bør byttes ut. 20 Egenandeler landslagsdrakter. 21 Sees opp mot ,50 % 23 Beregnet ut fra medlemmer. 24 Grovstipulert. Tildeling pt. ikke kjent. 25 Stipulert avsetning % av tildeling i Går i null. Utbetales til klubber som har søkt og dokumentert iht. kriteriene. 27 Stipulert. Tilsvarer

10 Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 04/10/04 Oppfølgende behandling FS-møte 7/10, 8/10, 10/10,11/10 og 01/11 og 2/11 FS ANSVARLIG: Ihht. kontakt ansvar SAK: Oppnevnelse av utvalgsledere og etablering av utvalg FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Beskjed fra TK SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon VEDTAK: FAGUTVALG Utvalg Utvalgsleder Utvalgsmedlemmer * UUVR Gunnhild Litlabø, BSI-BOBLEN Norgesserieansvarlig: Åse Lyslo Døssland, BSI- Boblen. Dommeransvarlig: Øyvind Tåsåsen, Molde Undervannsklubb. Oppkvinne: Eli Haugen, Akkaren Sportsdykkerklubb KUBU-representant: John Erling Nygård, Akkaren Sportsdykkerklubb. Trener herrer: Marius Skåre, Molde Undervannsklubb. Trener damer: Ronny Stålvang, Molde Undervannsklubb. Trener junior: Sven Holm, NTNUI-DG. Utvalgets sammensetning er iht. NDFs Lov 7 Ratifisert av FS UUVJ Trond Egil Madsen, Ægir Dykkerklubb Marlene Waage, Kristiansund Dykkerklubb Ole Andreassen, Kristiansund Dykkerklubb Tonny R. Hansen, Kristiansund Dykkerklubb Ørjan Dyrnes, Kristiansund Dykkerklubb Randi Karlsen, Husøy IL Greta Skaug, Ørland Froskemannsklubb Utvalgets sammensetning er iht. NDFs Lov 7 Ratifisert av FS UFF Yngve Johansen, Farsund Undervannsklubb Lill Haugen, Møredykk Vidar Skålevik, Stavanger Dykkerklubb Utvalgets sammensetning er iht. NDFs Lov 7 Ratifisert av FS UKUV Venke Moe, Farsund Undervannsklubb Thor Rikard Odberg, Sandefjord Dykkerklubb Odd Ulltang, Hardangerdykk IL Siv Pedersen (KUBU-kontakt), Harstad Sportsdykkerklubb Utvalgets sammensetning er iht. NDFs Lov 7 Ratifisert av FS UMB Anders Schouw, BSI-SUB (KUBU-kontakt) Lena Pettersson, Tromsø Undervannsklubb Jon Egil Heggstad, Tekslo Dykkerklubb På konsultativ basis: Torkild Bakken, NTNUI-DG Utvalgets sammensetning er iht. NDFs Lov 7 Ratifisert av FS

11 TK Sigurd Paulsen, Kristiansand Dykkerklubb Tore Meling, Karmøy Sportsdykkerklubb Frode Hansen, BSI-SUB Paul Egil Larsen (KUBU-kontakt), Svenner Dykkeklubb Lene Borgersen, Larvik Dykkeklubb Torhild Gran, Gjøvik Froskemannsklubb På konsultativ basis: Kjell Lorvik (NI) Utvalgets sammensetning er iht. NDFs Lov 7 Ratifisert av FS Undergruppe Teknisk Dykking Per-Arne Østensen, Hadsel Undervannsklubb Jan Kirkemyr, Larvik Dykkeklubb Andreas Rosland. BSI-SUB Håvard Hauglann, Tromsø Undervannsklubb SERVICEUTVALG Utvalg Utvalgsleder Utvalgsmedlemmer * S-KUBU Maren Gravdal Andreassen, Stord Undervannsklubb UUVR: Jon Erling Nygård UKUV: Siv Pedersen TK: Paul Egil Larsen UUVJ: Ørjan Dyrnes UFF: Yngve Johansen UMB: Anders Schouw S-HMS/ARR Benjamin Moen, Eidsvoll Dykkeklubb Camilla Eilertsen, Mjøsen Dykkerklubb Jan Tore Karlsen, Gjøvik Froskemannsklubb S-ORGUTV Lars Einar Hollund, Bømlo Sportsdykkere Åshild Johnsen, Tromsø Undervannsklubb Kristin Kvalvik, Sandnes og Jæren Dykkerklubb * Utvalgsleder innstiller selv sine utvalgsmedlemmer til FS. Antall medlemmer i utvalgene skal være tilpasset det daglige behov. Arbeidsoppgaver ut over det daglige søkes løst ved prosjektarbeid. Bemerk: NDFs Lov 7 Kjønnsfordeling: Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregning av kjønnsfordelingen. Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. INTERNASJONALE REPRESENTANTER/KONSULENTER Område Internasjonal instruktørrepresentant (CMAS/EUF) Generell rådgivning i internasjonale spørsmål OPPNEVNING AV NASJONALE INSTRUKTØRER (NI) Kjell Lorvik (også NI-koordinator), Hadsel Undervannsklubb Are Rannem Johansen, NTNUI-DG Pål Christian Sandtrø, NTNUI-DG Lars Einar Hollund, Bømlo Sportsdykkere Sigurd Paulsen, Kristiansand Dykkerklubb Jan Kirkemyr, Larvik Dykkeklubb Navn Kjell Lorvik, Hadsel Undervannsklubb Oppnevnes ved evt. behov Nord-Norge Midt-Norge Midt-Norge Vest-Norge Sør-Norge Sør-/Øst- Norge BUDSJETTKONSEKVENS: Utvalgene skal utføre sitt arbeid iht. vedtatt budsjett. AKSJON/ANSV.: Det enkelte FS-medlem tar kontakt med utvalgsleder ihht. kontaktansvar. Adm. setter opp nye NI-avtaler. DISTRIBUSJON: åpen internt 11

12 Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 02/11/20 FS ANSVARLIG: ALLE SAK: Forslag til program Ledermøte 2011 FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon FORELØPIG VEDTAK: Se vedlegg. BUDSJETTKONSEVENS: Ref. tiltak 9020 DISTRIBUSJON: åpen internt 12

13 VEDLEGG TIL FS-SAK 02/11/20 PROGRAM LEDERMØTE 2011 Lørdag 9/4 Formål: nettverksbygging/forankring 10:30 Innsjekk 11:00 Oppstart 11:15 Utvalgenes tilbud til medlemmer 11:45 Nettverksbygging 13:00 Lunsj 14:00 Introduksjon: Politisk forankring NDF 2020 Klubbundersøkelse 14:00-17:00 NDF :00-17:00 Parallell sesjon - Utvalgene møtes - KUBU 17:00 -Technip presentere Reabreather, dersom mulig? Eller finne et annet faglig tema som vil fenge. 18:00 - Avslutning 20:00 Middag Søndag 10/4 09:00 Oppstart Oppsummeringer: -30 min NDF 2020 veien videre mot dykketinget... Handlingsplan, status min. 11:45 Avslutning 12:00 Lunsj/utsjekk 13:00 Vel hjem 13

14 Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 02/11/21 FS ANSVARLIG: ALLE SAK: Rutine ved dødsfall i medlemsklubb FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon BAKGRUNN: Etter dødsfall under dykking i en medlemsklubb har klubben reagert på manglende deltakelse fra NDF sentralt. CMR har i ettertid forsøkt å få kontakt med (pr. tlf. og SMS) uten at det har lykkes). VEDTAK: Ved dødsfall i medlemsklubb, hvor dødsfallet er kjent for NDF sentralt, tilsendes klubben kondolansekort. Klubben avgjør om kortet videresendes pårørende. AKSJON/ANSV.: Adm. legger prosedyren inn i Administrasjonsmanualen. DISTRIBUSJON: åpen internt 14

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/11. TELEFON OPPFØLGENDE FRONTERBEHANDLING TINGPERIODEN 2010-2012 4. mai 2011

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/11. TELEFON OPPFØLGENDE FRONTERBEHANDLING TINGPERIODEN 2010-2012 4. mai 2011 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/11. TELEFON OPPFØLGENDE FRONTERBEHANDLING TINGPERIODEN 2010-2012 4. mai 2011 GODKJENT PR. 01.06.11 Orienteringssaker: FS-sak 06/11/Fast C og FS-sak 06/11/Fast H Vedtakssaker:

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/10. TINGPERIODEN 2010-2012 22. og 23. mai 2010 GODKJENT PR. 31.05.10

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/10. TINGPERIODEN 2010-2012 22. og 23. mai 2010 GODKJENT PR. 31.05.10 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/10. TINGPERIODEN 2010-2012 22. og 23. mai 2010 GODKJENT PR. 31.05.10 Oppfølgingssaker: FS-04/10/01, FS-04/10/03, FS-04/10/04 + Prosjekter Nye sak: FS-05/10/05 FS-05/10/07

Detaljer

FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/09. TINGPERIODEN 2008/2010 30. januar til 01. februar 2009

FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/09. TINGPERIODEN 2008/2010 30. januar til 01. februar 2009 FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/09. TINGPERIODEN 2008/2010 30. januar til 01. februar 2009 GODKJENT PR. 14.02.09 Oppfølgingssaker: Prosjekter Nye saker: FS-02/09/19 FS-02/09/20 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10/11. TELEFON TINGPERIODEN 2010-2012 18. OKTOBER 2011

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10/11. TELEFON TINGPERIODEN 2010-2012 18. OKTOBER 2011 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10/11. TELEFON TINGPERIODEN 2010-2012 18. OKTOBER 2011 GODKJENT PR. 02.11.11 Orienteringssaker: FS-sak 10/11/Fast C, FS-sak 10/11/Fast F, FS-sak 10/11/Fast H og FS-sak/10/11

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 3/11. TELEFON TINGPERIODEN 2010-2012 23. mars 2011

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 3/11. TELEFON TINGPERIODEN 2010-2012 23. mars 2011 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 3/11. TELEFON TINGPERIODEN 2010-2012 23. mars 2011 GODKJENT PR. 05.04.11 Oppfølgingssaker: FS-04/10/03 og FS-04/10/04 Vedtakssaker: FS-sak 03/11/Fast J Deltagere: Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 02/12. OSLO TINGPERIODEN 2010-2012 21.-22. JANUAR 2012

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 02/12. OSLO TINGPERIODEN 2010-2012 21.-22. JANUAR 2012 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 02/12. OSLO TINGPERIODEN 2010-21.-22. JANUAR GODKJENT PR. 07.02.12 Orienteringssak: FS-sak 02/12/Fast C Vedtakssaker: FS-sak 02/12/38 og FS-sak 02/12/39 Forberedelser

Detaljer

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING 25. 26. MARS 2006 1 Lørdag 25. mars 2006 President Berit Lyngstad åpnet tinget med og ønske de frammøtte velkommen. Leder av Sandefjord Dykkerklubb, Gunnar Horn, ønsket

Detaljer

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L)

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) Lovforslag Innkomne forslag Fastsette kontingent og lisenser Handlingsplan 2012-2014 Budsjett 2012 DET 23. ORDINÆRE DYKKETING

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1/10. TINGPERIODEN 2008/2010 16.-17. januar 2010. Oppfølgingssak: FS-07/09/38 Nye sak: FS-01/10/43 FS-01/10/44

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1/10. TINGPERIODEN 2008/2010 16.-17. januar 2010. Oppfølgingssak: FS-07/09/38 Nye sak: FS-01/10/43 FS-01/10/44 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1/10. TINGPERIODEN 2008/2010 16.-17. januar 2010 GODKJENT PR. 13.02.10 Oppfølgingssak: FS-07/09/38 Nye sak: FS-01/10/43 FS-01/10/44 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia

Detaljer

BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING

BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING Se for øvrig egne dokumenter for: Regnskap og revisjonsberetninger for 2008 / 2009 Forslag til behandling på Dykketinget

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 4/12. TINGPERIODEN 2012/2014 12. april 2012 Telefonmøte. Nye saker: FS-04/12/05 FS-04/12/07

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 4/12. TINGPERIODEN 2012/2014 12. april 2012 Telefonmøte. Nye saker: FS-04/12/05 FS-04/12/07 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 4/12. TINGPERIODEN 2012/2014 12. april 2012 Telefonmøte GODKJENT PR. 9 MAI FS-MØTE 5/12 Nye saker: FS-04/12/05 FS-04/12/07 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia Maria

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 05/13. TINGPERIODEN 2012/2014 13. juni 2013 Telefon

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 05/13. TINGPERIODEN 2012/2014 13. juni 2013 Telefon PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 05/13. TINGPERIODEN 2012/2014 13. juni Telefon AJOURFØRT PR. 21.06.13 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Vegard Thise (VT) Jan Bjørgo (JB) I = Informasjonssak Camilla Eilertsen

Detaljer

PROTOKOLL FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/09. TINGPERIODEN 2008/2010 14. juni 2009

PROTOKOLL FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/09. TINGPERIODEN 2008/2010 14. juni 2009 PROTOKOLL FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/09. TINGPERIODEN 2008/2010 14. juni 2009 GODKJENT PR. 05.08.09 Oppfølgingssaker: Handlingsplan og Prosjekter Nye sak: FS-05/09/28 FS-05/09/29 Deltagere: Forfall: Sak-koder:

Detaljer

TINGPERIODEN 2012/2014 23. november 2013 Tromsø

TINGPERIODEN 2012/2014 23. november 2013 Tromsø PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10/13. TINGPERIODEN 2012/2014 23. november Tromsø AJOURFØRT PR. 02.12.13 Deltagere: Sak-koder: Cecilia Maria Rockwell (CMR) Møteleder I = Informasjonssak Camilla Eilertsen

Detaljer

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15 Deltagere Protokollfører Ikke tilstede Sigurd Paulsen (SP) Lars Einar Hollund (LEH) Trond Erik Backe (TEB) Runa Lutnæs (RL) Vegard Thise (VT) Amanda Barsten (AB) Tor Oppegård (TO) Laila Løkkebergøen (LL)

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

Konferanse og forbundsting

Konferanse og forbundsting V I S K A P E R V I N N E R E enten målet er selvutvikling, selvforsvar eller konkurranse Konferanse og forbundsting 2014 Lørdag 31. mai Søndag 1. juni Rica Park Hotell Sandefjord Velkommen til det 26.

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS l K R E T S T I N G 18. 19. mars 2011 Quality Hotel Grand, Steinkjer Fredag 18. mars: Lagledermøte for Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 19. mars: Kretsting med program i henhold til kretsens

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORGES HUNDEKJØRERFORBUND TINGPERIODEN 2012-2013 BERETNINGER TINGFORSLAG FAGMØTE SAKER Fremtiden, er her!! www.sleddog.no FORBUNDSSTYRETS MEDLEMMER KLUBBER SÆRKRETSER NIF S REPRESENTANT TINGVALGTE KOMITEER

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT NORGES FLERIDRETTSFORBUND. for. lørdag 1. september 2007 QUALITY AIRPORT HOTELL, GARDERMOEN

STIFTELSESDOKUMENT NORGES FLERIDRETTSFORBUND. for. lørdag 1. september 2007 QUALITY AIRPORT HOTELL, GARDERMOEN STIFTELSESDOKUMENT for NORGES FLERIDRETTSFORBUND lørdag 1. september 2007 QUALITY AIRPORT HOTELL, GARDERMOEN Stiftelsesdokument for Norges Fleridrettsforbund Den 1. september 2007 ble det avholdt stiftelsesmøte

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG Styret NPF President Steinar Knai Oslo Kajakklubb Visepresident Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer