DYKKETINGET Protokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DYKKETINGET 2014. Protokoll"

Transkript

1 DYKKETINGET 2014 Protokoll RICA HOTEL GARDERMOEN 29. OG 30. MARS

2 Sak A Godkjenne de fremmøtte representanter. De fremmøtte representanter godkjennes. Sak B, del 1 Godkjenne innkallingen. Innkallingen godkjennes. Sak B, del 2 Godkjenne sakslisten Forslaget vedtatt. Sak B, del 3 Godkjenne forretningsorden. Forslaget vedtatt. 2

3 Sak C Velge dirigenter, sekretærer, reisefordelingskomité, redaksjonskomité, tellekorps og representanter til å underskrive protokollen. Dirigenter: Forslag: Atle Barsnes Forslag: Børge A. Høyvik Sekretærer: Forslag: Stian Olsen Forslag: Torkel Rønningen Reisefordelingskomité: Forslag: Thorstein Christiansen Forslag: Espen Hustad Forslag: Hedda Døli Redaksjonskomité: Forslag: Ole Petter Espeland Forslag: Torill Meistad Forslag: Vegard Thise Tellekorps: Underskrive protokoll: Forslag: Håvard Hauglann Forslag: Andreas Rossland Forslag: Henriette Schau Forslag: Gunnar Horn Forslag: Charlotte Flatland Forslaget vedtatt. Sak D Behandle årsberetning. Forslaget vedtatt. 3

4 Sak E Behandle revidert regnskap. Forslaget vedtatt. SAK F Behandle innkomne forslag og saker FORSLAG 1 Lovendringsforslag - Fremmet av Forbundsstyret 14 DYKKETINGET Dagens paragraf: (1) Norges Dykkeforbunds øverste myndighet er dykketinget som holdes hvert annet år i mars. Forslag til ny paragraf: (1) Norges Dykkeforbunds øverste myndighet er dykketinget som holdes hvert annet år innen utgangen av april. Begrunnelse for forslag: Forbundsstyret mener det vil være hensiktsmessig å flytte fristene grunnet lovpålagte oppgaver. Det er praktisk vanskelig å få revisors godkjenning og signering av regnskap innenfor dagens frister. Lovkomitéens innstilling: Forslaget er ikke i motstrid med NIFs lover og støttes. Forslaget vedtatt. FORSLAG 2 Lovendringsforslag - Fremmet av Forbundsstyret. 17 DYKKETINGETS OPPGAVER Dagens lov: (1) Dykketinget skal: (k) Bestemme sted for neste Dykketing. Forslag: Punkt (k) slettes. 4

5 Begrunnelse for forslag: Det har de senere ting ingen klubber som har meldt sin interesse for å arrangere DT. Forbundsstyret mener det vil være hensiktsmessig å slette denne setningen og legge beslutning og gjennomføring til Forbundsstyret og NDFs administrasjon. Sedvanen med klubber som melder sin interesse for å arrangere et ting vil fortsatt veie tungt og fortsatt være en praksis i NDF. Lovkomitéens innstilling: Forslaget er ikke i motstrid med NIFs lover og støttes. Forslaget vedtatt. FORSLAG 3 Lovendringsforslag - Fremmet av Forbundsstyret. 17 DYKKETINGETS OPPGAVER Forbundsstyret foreslår endring i 17 angående valg og styresammensetning. Forbundsstyret foreslår å øke presidentskapet med 1 visepresident gjeldende fra tingperiode Endringen er å øke presidentskapet med 1 visepresident og redusere antall styremedlemmer med 1. Dersom dette blir en realitet blir styresammensetningen slik: President og 2 visepresidenter 4 styremedlemmer 2 varamedlemmer Begrunnelse for forslag: Presidentvervet har endret seg med større arbeidsmengde enn tidligere. Invitasjonene er rettet mot ledelsene i særforbundene. I en del arenaer vil det kreve en del forpliktelser som bare ledelsen kan inngå. En endring i presidentskapet gjør at arbeidsmengden kan deles på flere og sikrer kontinuerlig rekruttering. Endring i presidentskapet er i tråd med styresammensetning i Idrettsstyret og flere andre særforbund. Det gjør at det strategiske arbeidet nasjonalt og internasjonalt styrkes ved at presidentskapet gjør en intern fordeling av oppgaver nasjonalt og internasjonalt. Lovkomitéens innstilling: Forslaget støttes. Forslaget ikke vedtatt. FORSLAG 4 Er flyttet til SAK H, del 2 - Budsjett FORSLAG 5 Interne regler og instrukser - Fremmet av Forbundsstyret. 5

6 Forbundsstyret skal i perioden gjennomgå og oppdatere interne regler og instrukser som skal resultere i en håndbok for NDF. Begrunnelse for forslaget: NDF har og er gjennom omfattende endringer som inkluderer: Minskning av antall utvalg. Utdanningsansvar i administrasjonen. Ny daglig leder. Konkurranseansvar i administrasjonen. Som en naturlig del av endringene må det nye forbundsstyret oppdatere interne regler og instrukser slik at disse speiler endringene. Forslaget vedtatt. FORSLAG 6 Pålegg til Utvalget for foto og film - Fremmet av Hardangerdykk. Utvalget for foto og film i NDF bør/må arrangere kurs/innføring i UV-foto. Kurset/innføringen bør gjennomgå regelverk for å kunne delta i fotokonkurranser i regi av NDF og eventuelle tilhørende organer der utøvere fra NDF kan konkurrere. Begrunnelse for forslaget: På siste ledermøte i Bergen informerte utvalgsleder i foto og film om at det var liten pågang på konkurranser og arrangementer i NDF innen foto og film, og det har vært vanskelig å få klubber til å stå som arrangør av konkurranser. Mange av NDFs medlemsklubber har medlemmer som driver med UV-foto, men de trenger en innføring/kurs av gjeldene regelverk for å kunne delta i konkurranser og mesterskap i NDF regi. Et kurs/innføring vil øke rekruttering til foto og film, og det vil kunne bli enklere å arrangere konkurranser og mesterskap i NDF regi i fremtiden. Innstilling: Forbundsstyret støtter forslaget, men har følgende endringsforslag: NDF har i perioden hatt store organisatoriske endringer. På bakgrunn av dette mener styret av kursutvikling og vedlikehold skal ligge i administrasjonen. Styret vil at administrasjonen ved hjelp av ressurspersoner utvikler et introduksjonskurs i undervannsfoto, og tilbyd dette for medlemsklubbene. Tiltaket må ses i sammenheng med trenerløypa. 6

7 Redaksjonskomiteens forslag til innstilling: NDF skal i tingperioden arrangere kurs/innføring i UV-foto. Tiltaket skal sørge for gjennomgang av regelverk for å kunne delta i fotokonkurranser i regi av NDF og tilhørende organ. Tiltaket må sees i sammenheng med trenerløypa. Redaksjonskomiteens forslag vedtatt SAK G Fastsette kontingent og lisenser Innstilling: Dagens kontingent og lisens opprettholdes. Forslaget vedtatt 7

8 Sak H, del 1 Behandle handlingsplan VITENSKAP NDF skal innenfor vitenskap søke å bidra til økt spisskompetanse innenfor marinearkeologi, marinbiologi og miljøvern, men mest av alt ha fokus på å øke kunnskapen til den alminnelige dykker. For å få til dette er det satt følgende hovedmål: Kunnskap Invitere fagmiljøene til økt samarbeid mellom NDF og fagmiljøene. Bidra til økt kunnskap om livet i havet og vrakene langs kysten. Motivere studenter innenfor fagområdene (biologi/arkeologi) til å ta dykkekurs. Fellesskap NDF skal i perioden bidra til at det blir gjennomført dykketreff forskjellige steder i landet. NDF skal i perioden bidra til koordinering av «strandryddedagen» og liknende arrangement. Glede Bidra til felles opplevelse, kunnskap og glede ved alternative arrangement for personer som ikke er medlemmer hos oss. Legge til rette for formidling av kunnskap rettet mot barn og ungdom. Bidra til formidling av kunnskap til fellesskapet i form av bilde/film/foredrag/ eller lignende. 8

9 UTDANNING NDF skal bidra til rekruttering av dykkere, og økt kunnskap for dykkere gjennom å tilby interessante, spennende og lærerik kurs innenfor alle dykkegrener. I den grad det er mulig skal kursene organiseres i Trenerløypa. I perioden skal NDF arrangere nasjonale kurs. For å få til dette er det satt følgende hovedmål: Kunnskap Bidra til at vi i større grad tilbyr prøveaktiviteter i våre klubber for å øke rekruttering. Markedsføring av kurs må bedres slik at man lettere kan se hvilke kurs vi kan tilby. Implementere Trenerløypa nivå 2 i de grener der dette er mulig. Fellesskap I større grad få aktive kretser/klubbsamarbeid til å drive med utdanning. Informasjon om videre utdanningsmuligheter i NDF, og våre klubber, må sendes ut i forbindelse med sertifiseringer. Arbeide for å få realisert nasjonalt senter for dykking. Synliggjøre at NDF er en del av NIF og en organisasjon for medlemmer. Glede Delta på opplevelsesarrangementer for å øke rekruttering. Tilby aktiviteter som gir følelsen av mestring og egenutvikling for alle, også funksjonshemmede. Aktivt jobbe for at alle medlemmer føler trygghet og felleskap i våre klubber. 9

10 KONKURRANSE NDF skal bidra til bredde, økt aktivitet og større satsing på barn og unge for å sikre god rekruttering. Videre skal vi bidra til å gi utøvere muligheten til å hevde seg i verdenstoppen innenfor sine grener. For å få til dette er det satt følgende hovedmål: Kunnskap Utdanning av trener/instruktør/dommer gjennom Trenerløypa. Gi konkurransegrenene bedre administrativ og merkantil støtte. Profesjonalisering av arrangementer ved å sikre kontinuitet og kompetanse i administrasjonen. Ved behov gi støtte til økt kunnskap og aktivitet rundt konkurransegrener som ikke er utbredt i dag. Fellesskap Vi skal ha en årlig økning i tallet på aktive utøvere. Være pådrivere for utbredelse av undervannsaktiviteter. Utvikle og skaffe finansiering til nasjonalt prosjekt knyttet til undervannsaktivitet og folkehelse. Glede Ta vare på ildsjeler ute i klubbene for å opprettholde konkurranser. Trening/treff og uformelle konkurranser for å skape gode opplevelser. Skape mulighet for å konkurrere for alle på alle nivå. Bidra til søknad om internasjonale konkurranser innenfor våre konkurransegrener i Norge. Forslaget vedtatt 10

11 Sak H, del 2 Behandle budsjett Tiltak Prosjekt navn Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Internasjonale møter Faglige møter Utdanningsansvarlig Møter GS i CMAS Europe Møter CMAS - Internasjonalt Generalforsamling CMAS Kontingenter CMAS Post 3- midler (6-19 år) UiK - Trenerkurs fridykking UiK - Fridykkerkurs i klubb UiK - Moro under vann (MUV) Åpent arr./rekruttering UiK - Dykking med barn kurs Dommerkurs UiK - Apparatdykkerkurs for fridykkere UiK - Ungdomstreff Sentralt instruktørkurs Klubbutvikling Lederutvikling i klubb (styrekurs) Lederkurs for ungdom Omlegging til trenerløypa Kompetanseheving innen UVJ Bingoinntekter (Under 18 år) Avsatt fra Rekruttlandslag UVR (U18) Åpen Cup UVR Juniorserie UVR Reisetilskudd treninger og stevner Markedsføringstiltak Utbetaling sikkerhetsfond Konkurranse UVR - Landslagssamling senior UVR - Nordisk mesterskap senior UVR - VM Colombia UVR - Norges-Serien UVR jr - Arrangere Åpent Nordisk UVJ - Nordisk mesterskap senior UVJ - VM Peru UVJ - EuroAfrican FF - Norsk mesterskap FF - Nordisk mesterskap FF - Verdensmesterskap Nederland

12 55030 Utviklingsorientert ungdomsidrett (15-23 år) UVR - Landslag junior UVR jr - EM Tyskland UVR jr - Åpent Nordisk Fadderordning Reisetilskudd treninger og stevner Startlisenser Mesterskapsmedaljer Innkjøp medaljer Drift utvalg Vitenskap Konkurranse Utdanning Nyopptrykk materiell Fridykking Apparadykking Videreutvikle materiell Fridykking Apparatdykking Sentral samling utdanning Instruktørseminar Kompetanseheving Etterutdanning FS Etterutdanning ansatte Driftskostnader FS utgifter Deltakelse andres møter Dykketing/Ledermøte/ULFS Komiteers møteutgifter Personalkostnader Samlet lønnsmasse Lønnsreserve Pensjon Etableringsgebyr fripolise Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring Ansvarsforsikring Helseforsikring Møte og reiseutgifter adm Kontorkostnader Husleie Data Telefon Print/kopiering Porto Gebyr banktjenester Diverse kontorkostnader

13 95040 Eksterne tjenester Felleskostnader Regnskapstjenester IRK Revisjon Læremateriell Apparatdykkermateriell Fridykkermateriell Emnekursmateriell elæring Profileringsmateriell Landslagsdrakter Ny artikkel i NDF-shop Sertifikater Salg apparatdykkersertifikater Salg fridykkersertifikater Kjøp sertifikatmateriell Kursinntekter Emnekurs Apparatdykking Fridykking Trenerautorisasjoner Apparatdykking Samarbeidsavtaler Skoleavtaler Porto Nettbutikk Netterminal/lisens/provisjon Sponsor-/samarbeidsavtaler Sponsorer generelt/sentralt Medlemskontingenter Rammetilskudd fra NIF Rammetilskudd Anleggsmidler Andre tilskudd NIF Bonuser Momskompensasjon Renteinntekter/-utgifter Innstilling: NDF har startet en satsing på utdanning og ansatt en utdanningsansvarlig. Det er i budsjettet lagt inn kostnader til dette. I perioden kan det bli behov for ytterligere ressurser til satsingen. Dykketinget gir forbundsstyret fullmakt til å øke satsningen. En slik satsing finansieres ved bruk av egenkapitalen. Forbundsstyret foreslår at forslag til budsjett 2014 og 2015 blir godkjent. Forslaget vedtatt 13

14 Sak I Engasjere statsautorisert revisor Kjelstrup & Wiggen har vært revisor for NDF siden år Innstilling: RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen gjenvelges som forbundets revisor. Forslaget vedtatt Sak J Valg Valgkomiteens innstilling tingperioden Valgkomiteens innstilling hvis forslaget om endret styresammensetning ikke vedtas se SAK F, forslag 3. Funksjon Navn Klubb Krets/Fylke Bemerk President Sigurd Paulsen Kristiansand Dykkerklubb Vest-Agder Ny Visepresident Lars Einar Hollund Sveio Sportsdykkerklubb Hordaland Ny Styremedlem Vegard Thise Stavanger Dykkerklubb Rogaland Gjenvalg Styremedlem Tor Oppegård Drøbak Undervannsklubb Akershus Gjenvalg Styremedlem Amanda Barsten Molde Undervannsklubb Møre og Gjenvalg Romsdal Styremedlem Trond Erik Backe Drammen Sportsdykkere Buskerud Ny Styremedlem Runa Lutnæs Moss Undervannsklubb Østfold Ny Varamedlem Laila Løkkebergøen Røyken Sportsdykkerklubb Buskerud Ny Varamedlem Bjørn Kristian Pedersen Lofoten Undervannsklubb Nordland Gjenvalg KONTROLLKOMITÉ Funksjon Navn Klubb Krets/Fylke Bemerk Leder Thor Rikard Odberg Sandefjord Dykkerklubb Vestfold Gjenvalg Medlem Åshild Johnsen Tromsø Undervannsklubb Troms Gjenvalg Medlem Tor-Inge Lura Sandnes og Jæren Rogaland Gjenvalg Dykkerklubb Varamedlem Roy Dahl Tønsberg Dykkerklubb Vestfold Gjenvalg Varamedlem Elisabeth Carrera Drøbak Undervannsklubb Akershus Ny 14

15 LOVKOMITÉ Funksjon Navn Klubb Krets/Fylke Bemerk Leder Atle Barsnes Stord Undervannsklubb Hordaland Gjenvalg Medlem Ole Petter Espeland Haugesund Sportsdykkere Rogaland Gjenvalg Medlem Venke Moe Farsund Undervannsklubb Vest-Agder Gjenvalg Varamedlem Sigurd Hernæs Kongsberg Dykkerklubb Buskerud Gjenvalg Varamedlem Anne Brit Strupstad Røyken Sportsdykkerklubb Buskerud Gjenvalg SANKSJONS-/DISIPLINÆRUTVALG Funksjon Navn Klubb Krets/Fylke Bemerk Leder Thorstein Christiansen Larvik Dykkeklubb Vestfold Gjenvalg Medlem Caroline Moen Bodø Sportsdykkerklubb Nordland Gjenvalg Medlem Berit Lyngstad Herøy Dykkerklubb Møre og Gjenvalg Romsdal Medlem Camilla Eilertsen Mjøsen Dykkerklubb Hedmark Ny Forslaget vedtatt Forbundsstyrets innstilling til ny valgkomite Funksjon Navn Klubb Krets/Fylke Leder Cecilia Rockwell Tromsø Undervannsklubb Troms Medlem Jan Bjørgo 1Dykkeklubb Hordaland Medlem Torill Meistad Verdal Sportsdykkerklubb Nord-Trøndelag Varamedlem Børge A. Høyvik Lofoten Undervannsklubb Nordland Varamedlem Charlotte M. Flatland Grenland Dykkeklubb Telemark Forslaget vedtatt 15

16 SAK K Bestemme sted for neste Dykketing Innstilling: Strøket hvis forslag 2 vedtas. Forslaget strykes med bakgrunn i forslag 2. 16

DYKKETINGET 2014 SAKSLISTE

DYKKETINGET 2014 SAKSLISTE DYKKETINGET 2014 SAKSLISTE RICA HOTEL GARDERMOEN 29. OG 30. MARS 2014 1 Program Lørdag 29. mars 1000-1100 Registrering 1100-1115 Åpning 1115-1300 Tingforhandlinger 1300-1400 Lunsj 1400-1530 Tingforhandlinger

Detaljer

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING 25. 26. MARS 2006 1 Lørdag 25. mars 2006 President Berit Lyngstad åpnet tinget med og ønske de frammøtte velkommen. Leder av Sandefjord Dykkerklubb, Gunnar Horn, ønsket

Detaljer

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L)

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) Lovforslag Innkomne forslag Fastsette kontingent og lisenser Handlingsplan 2012-2014 Budsjett 2012 DET 23. ORDINÆRE DYKKETING

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/11. SØMMARØY, TROMS TINGPERIODEN 2010-2012 05.-06. februar 2011

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/11. SØMMARØY, TROMS TINGPERIODEN 2010-2012 05.-06. februar 2011 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/11. SØMMARØY, TROMS TINGPERIODEN 2010-2012 05.-06. februar 2011 GODKJENT PR. 27.02.11 Oppfølgingssaker: FS-04/10/04 Vedtakssaker: FS-02/11/20, FS-02/11/21 og Budsjett

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/11. TELEFON OPPFØLGENDE FRONTERBEHANDLING TINGPERIODEN 2010-2012 4. mai 2011

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/11. TELEFON OPPFØLGENDE FRONTERBEHANDLING TINGPERIODEN 2010-2012 4. mai 2011 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/11. TELEFON OPPFØLGENDE FRONTERBEHANDLING TINGPERIODEN 2010-2012 4. mai 2011 GODKJENT PR. 01.06.11 Orienteringssaker: FS-sak 06/11/Fast C og FS-sak 06/11/Fast H Vedtakssaker:

Detaljer

BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING

BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING Se for øvrig egne dokumenter for: Regnskap og revisjonsberetninger for 2008 / 2009 Forslag til behandling på Dykketinget

Detaljer

FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/09. TINGPERIODEN 2008/2010 30. januar til 01. februar 2009

FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/09. TINGPERIODEN 2008/2010 30. januar til 01. februar 2009 FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/09. TINGPERIODEN 2008/2010 30. januar til 01. februar 2009 GODKJENT PR. 14.02.09 Oppfølgingssaker: Prosjekter Nye saker: FS-02/09/19 FS-02/09/20 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia

Detaljer

TINGPERIODEN 2012/2014 23. november 2013 Tromsø

TINGPERIODEN 2012/2014 23. november 2013 Tromsø PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10/13. TINGPERIODEN 2012/2014 23. november Tromsø AJOURFØRT PR. 02.12.13 Deltagere: Sak-koder: Cecilia Maria Rockwell (CMR) Møteleder I = Informasjonssak Camilla Eilertsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORGES HUNDEKJØRERFORBUND TINGPERIODEN 2012-2013 BERETNINGER TINGFORSLAG FAGMØTE SAKER Fremtiden, er her!! www.sleddog.no FORBUNDSSTYRETS MEDLEMMER KLUBBER SÆRKRETSER NIF S REPRESENTANT TINGVALGTE KOMITEER

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAK 1 - SAKLISTE... 3 SAK 2 - FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 3 - VALG AV FUNKSJONÆRER... 4 SAK 4 - BERETNINGER... 15 4.1 FORBUNDSSTYRETS BERETNING...15 4.2 TINGVALGTE KOMITEER...15

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2013. Radisson Blu ParkHotell, Fornebu 01.-02. Juni 2013 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2013. Radisson Blu ParkHotell, Fornebu 01.-02. Juni 2013 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2013 Radisson Blu ParkHotell, Fornebu 01.-02. Juni 2013 PROTOKOLL Program for særforbundstinget 01.-02. Juni 2013 Radisson Blu Park Hotell, Fornebu Lørdag 1. Juni 12.00 13.00 Lunsj og registrering

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15 Deltagere Protokollfører Ikke tilstede Sigurd Paulsen (SP) Lars Einar Hollund (LEH) Trond Erik Backe (TEB) Runa Lutnæs (RL) Vegard Thise (VT) Amanda Barsten (AB) Tor Oppegård (TO) Laila Løkkebergøen (LL)

Detaljer

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 Regionting 2015 NMF Øst Regionstyret i NMF Øst innkaller med dette til regionting. Det avholdes Søndag 26. april 2015 kl. 13.00 på Union Scene i Drammen Saksliste

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2004 og 2005... side

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting NORGES SKYTTERFORBUNDS 57. ordinære forbundsting 2015 SAKSLISTE m/ FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER, INKLUDERT LOVSAKER Oslo, 25. 26. april 2015 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I KRISTIANSAND 4. - 5. MAI 2002 SAKSLISTE

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I KRISTIANSAND 4. - 5. MAI 2002 SAKSLISTE PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I KRISTIANSAND 4. - 5. MAI 2002 SAKSLISTE Sak 1 Åpning og hilsningstaler Sak 2 Godkjenning av de frammøtte representanter Sak 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2013 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2015 Hartz Offsettrykkeri A/S INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte... 4 II Protokoll fra Forbundstinget 2013... 7 III Styrets beretning...

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Klubbundersøkelse. Norges Dykkeforbund

Klubbundersøkelse. Norges Dykkeforbund Klubbundersøkelse Norges Dykkeforbund 2011 1 Innhold 1Om undersøkelsen... 4 2Noen kjennetegn ved de som har svart på undersøkelsen... 5 3Beskrivelse av klubb og klubbkulturen... 6 4Utdanning... 7 5Klubbenes

Detaljer

Norges Døveidrettsutvalgs. Generalforsamling. 13. september 2015. Radisson Blu Hotel Gardermoen

Norges Døveidrettsutvalgs. Generalforsamling. 13. september 2015. Radisson Blu Hotel Gardermoen Norges Døveidrettsutvalgs Generalforsamling 13. september 2015 Radisson Blu Hotel Gardermoen Agenda: 1. Godkjenne sakslisten 2. Velge dirigent og sekretær a) Forslag på dirigent: b) Forslag på sekretær:

Detaljer

Tid: Sted: Rica Hotel Gardermoen PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS TING 2013

Tid: Sted: Rica Hotel Gardermoen PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS TING 2013 VEKTtg FTER FO R BU N N Norwegian Weightlifting Federation ]II O RG ES PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS TING 2013 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: 1. 17. mars 2013kJ.10.00 Åpnine NVFs President

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer