PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1/10. TINGPERIODEN 2008/ januar Oppfølgingssak: FS-07/09/38 Nye sak: FS-01/10/43 FS-01/10/44

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1/10. TINGPERIODEN 2008/2010 16.-17. januar 2010. Oppfølgingssak: FS-07/09/38 Nye sak: FS-01/10/43 FS-01/10/44"

Transkript

1 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1/10. TINGPERIODEN 2008/ januar 2010 GODKJENT PR Oppfølgingssak: FS-07/09/38 Nye sak: FS-01/10/43 FS-01/10/44 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia Maria Rockwell (CMR) Vidar Engebretsen (VE) I = Informasjonssak Øyvind Hagerup Reinshol (ØHR) Tone Svee Dahl (TSD) V = Vedtakssak Linn Røkenes (LR) L = Lukket sak Sigbjørn Stenseth (SS) Tte= Tatt til etterretning Per Vangsøy (PV) (Protokollfører) Til stede : Roy Dahl, Leder Valgkomiteen ORIENTERINGSSAKER (Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker) Sak nr. Ansv. Type sak Fast C Representasjon/møter Den enkelte iht. I deltakelse Fast F 2 Klubber gjeninnmeldt i NIF/NDF ALLE Tte Fast H 1-2 Nye skoler/trenere ALLE Tte Fast J Økonomi ALLE Tte Fast K Internasjonalt arbeid CMR I OPPFØLGINGSSAKER Sak nr. Ansv. Type sak FS-07/09/38 Søknad om dispensasjon fra Aktives representasjonsregler - ALLE V Overgang VEDTAKSSAKER Sak nr. Ansv. Type sak FS-01/10/43 Avsetninger i 2009-regnskapet ALLE V FS-01/10/44 Nedleggelse av Telemark Dykkekrets? ALLE V ViDERE MØTEPLAN Fysisk møte på Ullevål februar Møtestart lørdag: kl Møteslutt søndag kl HØRINGER Anlegg Fra trenerstige til trenerløype CMR koordinerer LR koordinerer

2 Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: Iht. deltakelse FS SAK NR: 1/10/Fast C SAK: Representasjon FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen. SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon GJENNOMFØRT: CMR Stiftelsesmøte SFF, Oslo Nordisk møte/euf-møte, Amsterdam VE Open Nordic UWR jr, Oslo åpning Open Nordic UWR jr, Oslo medaljeutdeling + Utdeling av NDF-heder til Eva Tennefoss DISTRIBUSJON: åpen internt ØNSKES GJENNOMFØRT: Når: Hva: Hvem: Dialogmøte med Idrettsstyret, Oslo CMR Utsatt Møte vedr. nettløsninger (Fronter, Trenernett etc.) CMR 2

3 DELTAKELSE / REPRESENTASJON FS Ajourført pr VEDLEGG TIL FS-SAK 1/10/Fast C CMR CMAS EGA, Roma AU-møte. Telefon. Budsjettsaldering AU-møte + Tor-Inge Lura. Budsjettsaldering (internasjonalt arbeid) FS-møte 2/09, Oslo FS-møte 2/09, Oslo FS-møte 3/09, Telefon Formøte til Ledermøte, Trondheim Ledermøte, Trondheim IKT-møte, Oslo FS-møte 4/09, Gardermoen FS-møte 5/09, Gardermoen Særforbundsmøte, Oslo FS-møte 6/09, Gardermoen Konkurransemanualmøte, Gardermoen Møte med NIF vedr. integrering, Oslo Telefonmøte Orientering om SFF FS-møte 7/09, Gardermoen ULFS, Gardermoen FS-møte 7/09, Gardermoen Stiftelsesmøte SFF, Oslo Nordisk møte/euf-møte, Amsterdam FS-møte 1/10, Oslo VE AU-møte. Telefon. Budsjettsaldering AU-møte + Tor-Inge Lura. Budsjettsaldering (internasjonalt arbeid) FS-møte 2/09, Oslo FS-møte 3/09, Telefon Møte med MelWin, Oslo Ledermøte, Trondheim FS-møte 4/09, Gardermoen FS-møte 5/09, Gardermoen FS-møte 6/09, Gardermoen Telefonmøte Orientering om SFF Informasjonsmøte med IS, Oslo FS-møte 7/09, Gardermoen ULFS, Gardermoen FS-møte 7/09, Gardermoen Open Nordic UWR jr, Oslo, åpning Open Nordic UWR jr, Oslo, medaljeutdeling + Utdeling av NDF-heder til Eva Tennefoss TRM FS-møte 2/09, Oslo SBM FS-møte 2/09, Oslo TES ØHR FS-møte 3/09, Telefon FS-møte 4/09, Skype/webkamera FS-møte 5/09, Skype/webkamera FS-møte 6/09, Skype/webkamera FS-møte 7/09, Skype/webkamera Bergen Kommunes Idrettsgalla, Bergen FS-møte 1/10, Oslo 3

4 LR FS-møte 2/09, Oslo FS-møte 3/09, Telefon Formøte til Ledermøte, Trondheim Ledermøte, Trondheim IKT-møte, Oslo FS-møte 4/09, Gardermoen FS-møte 5/09, Gardermoen FS-møte 6/09, Gardermoen Telefonmøte Orientering om SFF FS-møte 7/09, Gardermoen ULFS, Gardermoen FS-møte 7/09, Gardermoen FS-møte 1/10, Oslo SS FS-møte 3/09, Telefon FS-møte 4/09, Gardermoen FS-møte 5/09, Gardermoen FS-møte 1/10, Oslo 4

5 Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: ALLE FS SAK NR: 01/10/Fast F SAK: Opptak klubber FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon Fast F 2 Klubber gjeninnmeldt i NIF/NDF Porsgrunn og Omegn Froskemannsforening, Telemark Idrettskrets, Telemark Dykkekrets, 15 medlemmer Adm. har fulgt/følger vanlig prosedyre. 5

6 Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 1/10/Fast H 1-2 FS ANSVARLIG: ALLE SAK: Nye skoler/trenere FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon Nye samarbeidsavtaler Trener 1 Apparatdykking 2 BUDSJETTKONSEKVENS: Positiv. VEDTAK: Tatt til etterretning. Adm. har fulgt/følger vanlig prosedyre. DISTRIBUSJON: åpen internt Personnavn - grunnet datalovgivning 6

7 Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: ALLE FS SAK NR: 01/10/Fast J SAK: Økonomi FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Standard prosjektrapport, enkel balanserapport, åpne poster kunder, åpne poster leverandører og hovedboksutskrift prosjektvis. Pr Budsjett 2009 Status pr m/kommentarer. SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon Gjennomgang av økonomistatus pr , sett opp mot status handlingsplan VEDTAK: Tatt til etterretning. Se også FS-sak 01/10/43 Avsetninger i 2009-regnskapet. 7

8 Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: CMR FS SAK NR: 7/09/Fast K SAK: Nordisk Møte EUF-møte + Diverse FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Krets FS Skole Nordiske forbund SAKSUNDERLAG/REF.: FS-sak 7/09/Fast K SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon CMR refererte fra Nordisk Møte / møte i European Underwater Federation (EUF) i Amsterdam Etter hennes mening var det ikke noen vellykket møteform. Nordisk Møte bør arrangeres som en frittstående arena og ikke som et møte i møtet. Danmark og Sverige synes imidlertid å være positive til denne møteformen. Finland er litt usikre. Danmark mener EUF kan brukes politisk på nordisk nivå, men CMR mener vi kan ha mer igjen ved å vende blikket mot CMAS Europe. Konklusjon: Vi må finne ut hva vi vil med de nordiske møtene. Etterarbeid Nordisk faglig samarbeid Sverige tar kontakt med utvalgene i de nordiske landene med tanke på å kartlegge hva man kan samarbeide om. Dive Doctor Network Stig Lyngby i det danske forbund har foreslått at det innen EUF utarbeides standardiserte retningslinjer for forsikringsordninger for dykkere. Videre er det ønskelig å etablere et nettverk av/for dykkeleger. Aksjon: Adm. - NDFs dykkemedisinske konsulent, Jan Risberg, kobles på saken. Annet Adm. sjekker med CMAS hva som skal til for å utdanne instruktør instruktører innen konseptet Dykking med barn. Kan det søkes instruktørstatus for Sigurd Paulsen og Roy Dahl basert på erfaringsbakgrunn etter instruktørkurset i 2007? 8

9 Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 07/09/38 Ny behandling FS ANSVARLIG: ALLE SAK: Søknad om dispensasjon fra Aktives representasjonsregler - Overgang FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Krets FS Skole Utøver SAKSUNDERLAG/REF.: Søknad fra utøver Innstilling fra Ålesund Sportsdykkerklubb Innstilling fra utvalgsleder SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN: FORSLAG TIL VEDTAK: Med bakgrunn i ønske om å bygge opp et miljø for unge utøvere i Ålesund Sportsdykkerklubb innvilges dispensasjon fra overgangsbestemmelsene for Marius Skåre. VEDTAK: Som forslag til vedtak. FS ser med spenning på rekrutteringsarbeidet i Ålesund Sportsdykkerklubb og ønsker klubb, utøvere og trener lykke til. BUDSJETTKONSEVENS: Ingen. CMR orienterer Marius Skåre. 9

10 Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 01/10/43 FS ANSVARLIG: ALLE SAK: Avsetninger i 2009-regnskapet FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Regnskap pr SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon FORSLAG TIL AVSETNINGER I 2009-REGNSKAPET Øremerkede midler - Pliktige avsetninger UVR - Norgescupen Avs Resultat Avsetning Redning Avs Brukt Rest for avsetning Utviklingsorientert ungdomsidrett Budsjett Brukt Rest for avsetning Post 3- BU-midler (UiK) Budsjett Brukt Rest for avsetning Integreringsmidler Budsjett Brukt Rest for avsetning Selvpålagte avsetninger UVR - Internasjonalt mesterskap senior Avsetning DVD "Froskemannen" Avsetning Profileringsmateriell - Landslagsdrakter Avsetning VEDTAK: Foreslåtte avsetninger vedtatt. Adm. orienterer regnskapsfører og revisor. 10

11 Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 01/10/44 FS ANSVARLIG: ALLE SAK: Nedleggelse av Telemark Dykkekrets? FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Mail fra J. Ausland SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN: BAKGRUNN: Telemark Dykkekrets har ikke avholdt dykkekretsting på flere år og har ikke noe lovlig valgt fungerende styre. Kretsen har penger på konto og personen som disponerer kontoen ber om at det tas stilling til Telemark Dykkekrets fortsatte eksistens. Det vises til NIFs Basis-lovnorm for særkretser/regioner, 19 Oppløsning: Særkretsen kan bare oppløses av Norges Dykkeforbund. Særforbundet har myndighet til å foreta sammenslåing av særkretser. Sammenslåing regnes ikke som oppløsning. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av særkretser tilfaller særkretsens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. FORSLAG TIL VEDTAK: Klubbene i Telemark inviteres til møte hvor kretsens videre skjebne diskuteres. Til møtet inviteres også representant(er) fra styret i Vestfold Dykkekrets. Dersom fortsatt interesse for særkretsledd i Telemark, eller evt. sammenslåing med Vestfold Dykkekrets, innkaller NDF til ekstraordinært særkretsting iht. Basis-lovnorm for særkretser/regioner, 14. BUDSJETTKONSEVENS: Ikke avklart. Noe reiseutgifter samt leie av møtelokale må påregnes. VEDTAK: Adm. i samarbeid med FS-representant for Telemark Dykkekrets forbereder innkalling til møte. Se vedtak. ANNET Det er flere dykkekretser som synes å være i samme situasjon. Det settes på handlingsplanen for neste tingperiode at det må tas tak i dette. FS Legges inn i handlingsplanen for tingperioden

FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/09. TINGPERIODEN 2008/2010 30. januar til 01. februar 2009

FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/09. TINGPERIODEN 2008/2010 30. januar til 01. februar 2009 FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/09. TINGPERIODEN 2008/2010 30. januar til 01. februar 2009 GODKJENT PR. 14.02.09 Oppfølgingssaker: Prosjekter Nye saker: FS-02/09/19 FS-02/09/20 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia

Detaljer

PROTOKOLL FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/09. TINGPERIODEN 2008/2010 14. juni 2009

PROTOKOLL FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/09. TINGPERIODEN 2008/2010 14. juni 2009 PROTOKOLL FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/09. TINGPERIODEN 2008/2010 14. juni 2009 GODKJENT PR. 05.08.09 Oppfølgingssaker: Handlingsplan og Prosjekter Nye sak: FS-05/09/28 FS-05/09/29 Deltagere: Forfall: Sak-koder:

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 02/12. OSLO TINGPERIODEN 2010-2012 21.-22. JANUAR 2012

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 02/12. OSLO TINGPERIODEN 2010-2012 21.-22. JANUAR 2012 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 02/12. OSLO TINGPERIODEN 2010-21.-22. JANUAR GODKJENT PR. 07.02.12 Orienteringssak: FS-sak 02/12/Fast C Vedtakssaker: FS-sak 02/12/38 og FS-sak 02/12/39 Forberedelser

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/11. TELEFON OPPFØLGENDE FRONTERBEHANDLING TINGPERIODEN 2010-2012 4. mai 2011

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/11. TELEFON OPPFØLGENDE FRONTERBEHANDLING TINGPERIODEN 2010-2012 4. mai 2011 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/11. TELEFON OPPFØLGENDE FRONTERBEHANDLING TINGPERIODEN 2010-2012 4. mai 2011 GODKJENT PR. 01.06.11 Orienteringssaker: FS-sak 06/11/Fast C og FS-sak 06/11/Fast H Vedtakssaker:

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 05/13. TINGPERIODEN 2012/2014 13. juni 2013 Telefon

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 05/13. TINGPERIODEN 2012/2014 13. juni 2013 Telefon PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 05/13. TINGPERIODEN 2012/2014 13. juni Telefon AJOURFØRT PR. 21.06.13 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Vegard Thise (VT) Jan Bjørgo (JB) I = Informasjonssak Camilla Eilertsen

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 4/12. TINGPERIODEN 2012/2014 12. april 2012 Telefonmøte. Nye saker: FS-04/12/05 FS-04/12/07

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 4/12. TINGPERIODEN 2012/2014 12. april 2012 Telefonmøte. Nye saker: FS-04/12/05 FS-04/12/07 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 4/12. TINGPERIODEN 2012/2014 12. april 2012 Telefonmøte GODKJENT PR. 9 MAI FS-MØTE 5/12 Nye saker: FS-04/12/05 FS-04/12/07 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia Maria

Detaljer

BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING

BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING Se for øvrig egne dokumenter for: Regnskap og revisjonsberetninger for 2008 / 2009 Forslag til behandling på Dykketinget

Detaljer

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING 25. 26. MARS 2006 1 Lørdag 25. mars 2006 President Berit Lyngstad åpnet tinget med og ønske de frammøtte velkommen. Leder av Sandefjord Dykkerklubb, Gunnar Horn, ønsket

Detaljer

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15 Deltagere Protokollfører Ikke tilstede Sigurd Paulsen (SP) Lars Einar Hollund (LEH) Trond Erik Backe (TEB) Runa Lutnæs (RL) Vegard Thise (VT) Amanda Barsten (AB) Tor Oppegård (TO) Laila Løkkebergøen (LL)

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 4. mars 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB),

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREMØTE 3-2010 Når: Fredag 9.april kl 10.00 16.00 Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Hvem: Husk: Norges Biljardforbunds styre Det serveres

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010 STED: DATO/ÅR: Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo Fredag 12. mars kl. 18:00-21:00 og lørdag 13. mars kl. 09:00 14:20 (inkl. fellesmøte med taekwondo seksjonsstyrene

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 11. januar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marte Hjertum

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 25. FEBRUAR KL 18.00 HOS TOVE-KRISTIN (kommentarer til sakslista som kom sammen med møteinnkallelsen er satt i kursiv først i hver sak) Sak 1/2013 Godkjenning av referat fra

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/11 TIRSDAG 06.09.2011 IDRETTENS HUS, STRØMMEN Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAKER:

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 23 2004/2007 11-12 mai 2006 Quality Gardermoen Airport Hotell Sak 230 Godkjennelse protokoll møte nr. 22 Sak 231 Regnskap

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen Godkjent av Idrettsstyret 06.09.2010 Sak 340 Idrettsstyreprotokoller

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer