DYKKETINGET 2014 SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DYKKETINGET 2014 SAKSLISTE"

Transkript

1 DYKKETINGET 2014 SAKSLISTE RICA HOTEL GARDERMOEN 29. OG 30. MARS

2 Program Lørdag 29. mars Registrering Åpning Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger Kaffepause Presentasjon av Handlingsplan og budsjett Presentasjon av Valgkomitéens innstilling Presentasjon av viktige saker Middag Søndag 30. mars Frokost Tingforhandlinger Kaffepause utsjekk fra rommene Tingforhandlinger Oppsummering Lunsj 2

3 Åpning President Cecilia M. Rockwell ønsker velkommen og åpner det det 24. ordinære dykketing. Sak A Godkjenne de fremmøtte representanter 1 Cecilia M. Rockwell Forbundsstyret 2 Jan Bjørgo Forbundsstyret 3 Vegard Thise Forbundsstyret 4 Camilla Eilertsen Forbundsstyret 5 Amanda Barsten Forbundsstyret 6 Andrea Wien Forbundsstyret 7 Tor Oppegård Forbundsstyret 8 Bjørn Kristian Pedersen Forbundsstyret 9 Rune Strand Buskerud Dykkekrets 10 Petter Tennefoss Oslo og Akershus Dykkekrets 11 Thorstein Christiansen Vestfold Dykkekrets 12 Tove Margrethe Håland Akkaren Sportsdykkerklubb 13 Øivind Mellem Akkaren Sportsdykkerklubb 14 Espen Hustad Alta Dykkerklubb 15 Hedda Døli BSI-Boblen 16 Kristin Mills BSI-Boblen 17 Morten Rønningen Bø Dykkerklubb 18 Sverre Håkon Rehnstrøm Gjøvik Froskemannsklubb 19 Eivind Myklebust Hardangerdykk IL 20 Henning Monsen Oslo Undervannsklubb 21 Egil Karlsen Havfruen Dykkerklubb 22 Jens Hetlevik Mandal Dykkerklubb 23 Karin Greibesland Mandal Dykkerklubb 24 Øystein Skarholm Molde Undervannsklubb 3

4 25 Stein-Magne Kristiansen Notodden Dykkeklubb 26 Erik Fredriksen Røyken Sportsdykkerklubb 27 Lars Einar Hollund Sveio Sportsdykkerklubb 28 Vigulf Aarstein Tønsberg Dykkeklubb 29 Morten Stridh Ulstein og Hareid Dykkerklubb 31 Anders Schouw SUB-BSI 32 Nina Lode SUB-BSI 34 Henriette Schau Larvik Dykkerklubb 35 Håvard Hauglann Tromsø Undervannsklubb 36 Arne A. Hansen Drammen Sportsdykkerklubb 37 Helene S. Jørgensen Drammen Sportsdykkerklubb 38 Gunnar Horn Sandefjord Dykkerklubb 39 Jarle Grytten Sandefjord Dykkerklubb 40 Peder Haugen Farsund Undervannsklubb 41 Kurt Syvertsen Farsund Undervannsklubb 42 Fredrik B. Karlsen Grenland Dykkeklubb 43 Charlotte M. Flatland Grenland Dykkeklubb Påmeldt etter fristen 44 Steinar Hole Gisund Dykkerklubb 45 Lars Dybing Skagerrak Dykkerklubb 46 Bjørn Andersen Kristiansand Dykkerklubb 47 Nils Aukan Kristiansund Dykkerklubb 48 Yngve Bronnes Kristiansund Dykkerklubb Uten stemme, men med tale og forslagsrett 49 Torhild Østby Valgkomiteen 50 Torill Meistad Valgkomiteen 51 Atle Barsnes Lovkomiteen 4

5 52 Ole Petter Espeland Lovkomiteen 53 Sigurd Hærnes Lovkomiteen 54 Berit Lyngstad UV-Foto Utvalget 55 Gunhild Litlabø UV-Rugby Utvalget 56 Sigurd Paulsen Utdanningsutvalget De fremmøtte representanter og deres fullmakter godkjennes. 5

6 Sak B, del 1 Godkjenne innkallingen Innkallingen er sendt ut i henhold til loven. Innkallingen godkjennes. Sak B, del 2 Godkjenne sakslisten Saksliste Sak A Godkjenne de frammøtte representanter Sak B Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden Sak C Velge dirigenter, sekretærer, reisefordelingskomité, tellekorps, redaksjonskomité samt representanter til å underskrive protokollen Sak D Behandle årsberetning. Sak E Behandle revidert regnskap. Sak F Behandle innkomne forslag og saker Sak G Fastsette kontingent og lisenser Sak H Behandle handlingsplan og budsjett. Sak I Engasjere statsautorisert revisor Sak J Foreta valg Sak K Bestemme sted for neste Dykketing Sakslisten godkjennes. 6

7 Sak B, del 3 Godkjenne forretningsorden Forretningsorden 1. Tinget ledes av valgte dirigenter. 2. Protokollen føres av valgte sekretærer. 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i sakslisten, settes taletiden til 5 min første gang og 3 min andre og tredje gang. Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og strek for inntegning av talere. 4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min taletid. 5. Generalsekretær og øvrige ansatte samt utvalgsledere har talerett i saker som ligger innenfor relevant arbeidsområde. 6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med organisasjonsleddets og forslagsstillerens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. 7. Ved votering gjelder følgende bestemmelser: a) Lovendringer. Gyldig vedtak krever 2/3 av avgitte stemmer. b) Valg og vedtak. Gyldig vedtak med flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer teller ikke og anses som avgitte. 8. Alle vedtak gjelder fra dags dato der annet ikke blir spesielt besluttet. 9. I protokollen føres forslag og vedtak med antall avgitte stemmer for og imot. Forretningsorden godkjennes. 7

8 Sak C Velge dirigenter, sekretærer, reisefordelingskomité, redaksjonskomité, tellekorps og representanter til å underskrive protokollen. Dirigenter: Sekretærer: Reisefordelingskomité: Redaksjonskomité: Tellekorps: Representanter: De foreslåtte kandidater velges. Sak D Behandle årsberetning Årsberetning godkjennes. Sak E Behandle revidert regnskap Regnskapet godkjennes 8

9 SAK F Behandle innkomne forslag og saker FORSLAG 1 Lovendringsforslag - Fremmet av Forbundsstyret 14 DYKKETINGET Dagens paragraf: (1) Norges Dykkeforbunds øverste myndighet er dykketinget som holdes hvert annet år i mars. Forslag til ny paragraf: (1) Norges Dykkeforbunds øverste myndighet er dykketinget som holdes hvert annet år innen utgangen av april. Begrunnelse for forslag: Forbundsstyret mener det vil være hensiktsmessig å flytte fristene grunnet lovpålagte oppgaver. Det er praktisk vanskelig å få revisors godkjenning og signering av regnskap innenfor dagens frister. Lovkomitéens innstilling: Forslaget er ikke i motstrid med NIFs lover og støttes. FORSLAG 2 Lovendringsforslag - Fremmet av Forbundsstyret. 17 DYKKETINGETS OPPGAVER Dagens lov: (1) Dykketinget skal: (k) Bestemme sted for neste Dykketing. Punkt (k) slettes. Begrunnelse for forslag: Det har de senere ting ingen klubber som har meldt sin interesse for å arrangere DT. Forbundsstyret mener det vil være hensiktsmessig å slette denne setningen og legge beslutning og gjennomføring til Forbundsstyret og NDFs administrasjon. Sedvanen med klubber som melder sin interesse for å arrangere et ting vil fortsatt veie tungt og fortsatt være en praksis i NDF. Lovkomitéens innstilling: Forslaget er ikke i motstrid med NIFs lover og støttes. 9

10 FORSLAG 3 Lovendringsforslag - Fremmet av Forbundsstyret. 17 DYKKETINGETS OPPGAVER Forbundsstyret foreslår endring i 17 angående valg og styresammensetning. Forbundsstyret foreslår å øke presidentskapet med 1 visepresident gjeldende fra tingperiode Endringen er å øke presidentskapet med 1 visepresident og redusere antall styremedlemmer med 1. Dersom dette blir en realitet blir styresammensetningen slik: President og 2 visepresidenter 4 styremedlemmer 2 varamedlemmer Begrunnelse for forslag: Presidentvervet har endret seg med større arbeidsmengde enn tidligere. Invitasjonene er rettet mot ledelsene i særforbundene. I en del arenaer vil det kreve en del forpliktelser som bare ledelsen kan inngå. En endring i presidentskapet gjør at arbeidsmengden kan deles på flere og sikrer kontinuerlig rekruttering. Endring i presidentskapet er i tråd med styresammensetning i Idrettsstyret og flere andre særforbund. Det gjør at det strategiske arbeidet nasjonalt og internasjonalt styrkes ved at presidentskapet gjør en intern fordeling av oppgaver nasjonalt og internasjonalt. Lovkomitéens innstilling: Forslaget støttes. FORSLAG 4 Er flyttet til SAK H, del 2 - Budsjett FORSLAG 5 Interne regler og instrukser - Fremmet av Forbundsstyret. Forbundsstyret skal i perioden gjennomgå og oppdatere interne regler og instrukser som skal resultere i en håndbok for NDF. Begrunnelse for forslaget: NDF har og er gjennom omfattende endringer som inkluderer: Minskning av antall utvalg. Utdanningsansvar i administrasjonen. Ny daglig leder. Konkurranseansvar i administrasjonen. Som en naturlig del av endringene må det nye forbundsstyret oppdatere interne regler og instrukser slik at disse speiler endringene. Forslaget støttes. 10

11 FORSLAG 6 Pålegg til Utvalget for foto og film - Fremmet av Hardangerdykk. Utvalget for foto og film i NDF bør/må arrangere kurs/innføring i UV-foto. Kurset/innføringen bør gjennomgå regelverk for å kunne delta i fotokonkurranser i regi av NDF og eventuelle tilhørende organer der utøvere fra NDF kan konkurrere. Begrunnelse for forslaget: På siste ledermøte i Bergen informerte utvalgsleder i foto og film om at det var liten pågang på konkurranser og arrangementer i NDF innen foto og film, og det har vært vanskelig å få klubber til å stå som arrangør av konkurranser. Mange av NDFs medlemsklubber har medlemmer som driver med UV-foto, men de trenger en innføring/kurs av gjeldene regelverk for å kunne delta i konkurranser og mesterskap i NDF regi. Et kurs/innføring vil øke rekruttering til foto og film, og det vil kunne bli enklere å arrangere konkurranser og mesterskap i NDF regi i fremtiden. Forbundsstyret støtter forslaget, men har følgende endringsforslag: NDF har i perioden hatt store organisatoriske endringer. På bakgrunn av dette mener styret av kursutvikling og vedlikehold skal ligge i administrasjonen. Styret vil at administrasjonen ved hjelp av ressurspersoner utvikler et introduksjonskurs i undervannsfoto, og tilbyd dette for medlemsklubbene. Tiltaket må ses i sammenheng med trenerløypa. SAK G Fastsette kontingent og lisenser Dagens kontingent og lisens opprettholdes. 11

12 Sak H, del 1 Behandle handlingsplan VITENSKAP NDF skal innenfor vitenskap søke å bidra til økt spisskompetanse innenfor marinearkeologi, marinbiologi og miljøvern, men mest av alt ha fokus på å øke kunnskapen til den alminnelige dykker. For å få til dette er det satt følgende hovedmål: Kunnskap Invitere fagmiljøene til økt samarbeid mellom NDF og fagmiljøene. Bidra til økt kunnskap om livet i havet og vrakene langs kysten. Motivere studenter innenfor fagområdene (biologi/arkeologi) til å ta dykkekurs. Fellesskap NDF skal i perioden bidra til at det blir gjennomført dykketreff forskjellige steder i landet. NDF skal i perioden bidra til koordinering av «strandryddedagen» og liknende arrangement. Glede Bidra til felles opplevelse, kunnskap og glede ved alternative arrangement for personer som ikke er medlemmer hos oss. Legge til rette for formidling av kunnskap rettet mot barn og ungdom. Bidra til formidling av kunnskap til fellesskapet i form av bilde/film/foredrag/ eller lignende. 12

13 UTDANNING NDF skal bidra til rekruttering av dykkere, og økt kunnskap for dykkere gjennom å tilby interessante, spennende og lærerik kurs innenfor alle dykkegrener. I den grad det er mulig skal kursene organiseres i Trenerløypa. I perioden skal NDF arrangere nasjonale kurs. For å få til dette er det satt følgende hovedmål: Kunnskap Bidra til at vi i større grad tilbyr prøveaktiviteter i våre klubber for å øke rekruttering. Markedsføring av kurs må bedres slik at man lettere kan se hvilke kurs vi kan tilby. Implementere Trenerløypa nivå 2 i de grener der dette er mulig. Fellesskap I større grad få aktive kretser/klubbsamarbeid til å drive med utdanning. Informasjon om videre utdanningsmuligheter i NDF, og våre klubber, må sendes ut i forbindelse med sertifiseringer. Arbeide for å få realisert nasjonalt senter for dykking. Synliggjøre at NDF er en del av NIF og en organisasjon for medlemmer. Glede Delta på opplevelsesarrangementer for å øke rekruttering. Tilby aktiviteter som gir følelsen av mestring og egenutvikling for alle, også funksjonshemmede. Aktivt jobbe for at alle medlemmer føler trygghet og felleskap i våre klubber. 13

14 KONKURRANSE NDF skal bidra til bredde og økt aktivitet innenfor de ulike konkurransegrenene. Videre skal vi bidra til å gi utøvere muligheten til å hevde seg i verdenstoppen innenfor sine grener. For å få til dette er det satt følgende hovedmål: Kunnskap Utdanning av trener/instruktør/dommer gjennom Trenerløypa. Gi konkurransegrenene bedre administrativ og merkantil støtte. Profesjonalisering av arrangementer ved å sikre kontinuitet og kompetanse i administrasjonen. Ved behov gi støtte til økt kunnskap og aktivitet rundt konkurransegrener som ikke er utbredt i dag. Fellesskap Vi skal ha en årlig økning i tallet på aktive utøvere. Være pådrivere for utbredelse av undervannsaktiviteter. Utvikle og skaffe finansiering til nasjonalt prosjekt knyttet til undervannsaktivitet og folkehelse. Glede Ta vare på ildsjeler ute i klubbene for å opprettholde konkurranser. Trening/treff og uformelle konkurranser for å skape gode opplevelser. Skape mulighet for å konkurrere for alle på alle nivå. Bidra til søknad om internasjonale konkurranser innenfor våre konkurransegrener i Norge. Den fremlagte handlingsplan godkjennes. 14

15 Sak H, del 2 Behandle budsjett Tiltak Prosjekt navn Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Internasjonale møter Faglige møter Utdanningsansvarlig Møter GS i CMAS Europe Møter CMAS - Internasjonalt Generalforsamling CMAS Kontingenter CMAS Post 3- midler (6-19 år) UiK - Trenerkurs fridykking UiK - Fridykkerkurs i klubb UiK - Moro under vann (MUV) Åpent arr./rekruttering UiK - Dykking med barn kurs Dommerkurs UiK - Apparatdykkerkurs for fridykkere UiK - Ungdomstreff Sentralt instruktørkurs Klubbutvikling Lederutvikling i klubb (styrekurs) Lederkurs for ungdom Omlegging til trenerløypa Kompetanseheving innen UVJ Bingoinntekter (Under 18 år) Avsatt fra Rekruttlandslag UVR (U18) Åpen Cup UVR Juniorserie UVR Reisetilskudd treninger og stevner Markedsføringstiltak Utbetaling sikkerhetsfond Konkurranse UVR - Landslagssamling senior UVR - Nordisk mesterskap senior UVR - VM Colombia UVR - Norges-Serien UVR jr - Arrangere Åpent Nordisk UVJ - Nordisk mesterskap senior UVJ - VM Peru UVJ - EuroAfrican FF - Norsk mesterskap FF - Nordisk mesterskap FF - Verdensmesterskap Nederland

16 55030 Utviklingsorientert ungdomsidrett (15-23 år) UVR - Landslag junior UVR jr - EM Tyskland UVR jr - Åpent Nordisk Fadderordning Reisetilskudd treninger og stevner Startlisenser Mesterskapsmedaljer Innkjøp medaljer Drift utvalg Vitenskap Konkurranse Utdanning Nyopptrykk materiell Fridykking Apparadykking Videreutvikle materiell Fridykking Apparatdykking Sentral samling utdanning Instruktørseminar Kompetanseheving Etterutdanning FS Etterutdanning ansatte Driftskostnader FS utgifter Deltakelse andres møter Dykketing/Ledermøte/ULFS Komiteers møteutgifter Personalkostnader Samlet lønnsmasse Lønnsreserve Pensjon Etableringsgebyr fripolise Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring Ansvarsforsikring Helseforsikring Møte og reiseutgifter adm Kontorkostnader Husleie Data Telefon Print/kopiering Porto Gebyr banktjenester Diverse kontorkostnader

17 95040 Eksterne tjenester Felleskostnader Regnskapstjenester IRK Revisjon Læremateriell Apparatdykkermateriell Fridykkermateriell Emnekursmateriell elæring Profileringsmateriell Landslagsdrakter Ny artikkel i NDF-shop Sertifikater Salg apparatdykkersertifikater Salg fridykkersertifikater Kjøp sertifikatmateriell Kursinntekter Emnekurs Apparatdykking Fridykking Trenerautorisasjoner Apparatdykking Samarbeidsavtaler Skoleavtaler Porto Nettbutikk Netterminal/lisens/provisjon Sponsor-/samarbeidsavtaler Sponsorer generelt/sentralt Medlemskontingenter Rammetilskudd fra NIF Rammetilskudd Anleggsmidler Andre tilskudd NIF Bonuser Momskompensasjon Renteinntekter/-utgifter NDF har startet en satsing på utdanning og ansatt en utdanningsansvarlig. Det er i budsjettet lagt inn kostnader til dette. I perioden kan det bli behov for ytterligere ressurser til satsingen. Dykketinget gir forbundsstyret fullmakt til å øke satsningen. En slik satsing finansieres ved bruk av egenkapitalen. Forbundsstyret foreslår at forslag til budsjett 2014 og 2015 blir godkjent. 17

18 Sak I Engasjere statsautorisert revisor Kjelstrup & Wiggen har vært revisor for NDF siden år RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen gjenvelges som forbundets revisor. Sak J Valg Valgkomiteens innstilling tingperioden De foreslåtte kandidater velges. SAK K Bestemme sted for neste Dykketing Strøket hvis forslag 2 vedtas. 18

19 VALGKOMITEÉNS INNSTILLING FORBUNDSSTYRE Valgkomiteens innstilling hvis forslaget om endret styresammensetning vedtas se SAK F, forslag 3. Funksjon Navn Klubb Krets/Fylke Bemerk President Sigurd Paulsen Kristiansand Dykkerklubb Vest-Agder Ny Visepresident Cecilia Rockwell Tromsø Undervannsklubb Troms Ny posisjon Visepresident Lars Einar Hollund Sveio Sportsdykkerklubb Hordaland Ny Styremedlem Vegard Thise Stavanger Dykkerklubb Rogaland Gjenvalg Styremedlem Tor Oppegård Drøbak Undervannsklubb Akershus Gjenvalg Styremedlem Amanda Barsten Molde Undervannsklubb Møre og Gjenvalg Romsdal Styremedlem Trond Erik Backe Drammen Sportsdykkere Akershus Ny Varamedlem Laila Løkkebergøen Røyken Sportsdykkerklubb Akershus Ny Varamedlem Bjørn Kristian Pedersen Lofoten Undervannsklubb Nordland Gjenvalg Valgkomiteens innstilling hvis forslaget om endret styresammensetning ikke vedtas se SAK F, forslag 3. Funksjon Navn Klubb Krets/Fylke Bemerk President Sigurd Paulsen Kristiansand Dykkerklubb Vest-Agder Ny Visepresident Lars Einar Hollund Sveio Sportsdykkerklubb Hordaland Ny Styremedlem Vegard Thise Stavanger Dykkerklubb Rogaland Gjenvalg Styremedlem Tor Oppegård Drøbak Undervannsklubb Akershus Gjenvalg Styremedlem Amanda Barsten Molde Undervannsklubb Møre og Gjenvalg Romsdal Styremedlem Trond Erik Backe Drammen Sportsdykkere Buskerud Ny Styremedlem Runa Lutnæs Moss Undervannsklubb Østfold Ny Varamedlem Laila Løkkebergøen Røyken Sportsdykkerklubb Buskerud Ny Varamedlem Bjørn Kristian Pedersen Lofoten Undervannsklubb Nordland Gjenvalg 19

20 KONTROLLKOMITÉ Funksjon Navn Klubb Krets/Fylke Bemerk Leder Thor Rikard Odberg Sandefjord Dykkerklubb Vestfold Gjenvalg Medlem Åshild Johnsen Tromsø Undervannsklubb Troms Gjenvalg Medlem Tor-Inge Lura Sandnes og Jæren Rogaland Gjenvalg Dykkerklubb Varamedlem Roy Dahl Tønsberg Dykkerklubb Vestfold Gjenvalg Varamedlem Elisabeth Carrera Drøbak Undervannsklubb Akershus Ny LOVKOMITÉ Funksjon Navn Klubb Krets/Fylke Bemerk Leder Atle Barsnes Stord Undervannsklubb Hordaland Gjenvalg Medlem Ole Petter Espeland Haugesund Sportsdykkere Rogaland Gjenvalg Medlem Venke Moe Farsund Undervannsklubb Vest-Agder Gjenvalg Varamedlem Sigurd Hernæs Kongsberg Dykkerklubb Buskerud Gjenvalg Varamedlem Anne Brit Strupstad Røyken Sportsdykkerklubb Buskerud Gjenvalg SANKSJONS-/DISIPLINÆRUTVALG Funksjon Navn Klubb Krets/Fylke Bemerk Leder Thorstein Christiansen Larvik Dykkeklubb Vestfold Gjenvalg Medlem Caroline Moe Bodø Sportsdykkerklubb Nordland Gjenvalg Medlem Berit Lyngstad Herøy Dykkerklubb Møre og Gjenvalg Romsdal Varamedlem Jan Bjørgo 1Dykkeklubb Hordaland Ny Varamedlem Camilla Eilertsen Mjøsen Dykkerklubb Hedmark Ny 20

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING 25. 26. MARS 2006 1 Lørdag 25. mars 2006 President Berit Lyngstad åpnet tinget med og ønske de frammøtte velkommen. Leder av Sandefjord Dykkerklubb, Gunnar Horn, ønsket

Detaljer

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L)

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) Lovforslag Innkomne forslag Fastsette kontingent og lisenser Handlingsplan 2012-2014 Budsjett 2012 DET 23. ORDINÆRE DYKKETING

Detaljer

BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING

BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! BERETNING TIL DET 22. ORDINÆRE DYKKETING Se for øvrig egne dokumenter for: Regnskap og revisjonsberetninger for 2008 / 2009 Forslag til behandling på Dykketinget

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/11. TELEFON OPPFØLGENDE FRONTERBEHANDLING TINGPERIODEN 2010-2012 4. mai 2011

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/11. TELEFON OPPFØLGENDE FRONTERBEHANDLING TINGPERIODEN 2010-2012 4. mai 2011 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/11. TELEFON OPPFØLGENDE FRONTERBEHANDLING TINGPERIODEN 2010-2012 4. mai 2011 GODKJENT PR. 01.06.11 Orienteringssaker: FS-sak 06/11/Fast C og FS-sak 06/11/Fast H Vedtakssaker:

Detaljer

TINGPERIODEN 2012/2014 23. november 2013 Tromsø

TINGPERIODEN 2012/2014 23. november 2013 Tromsø PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10/13. TINGPERIODEN 2012/2014 23. november Tromsø AJOURFØRT PR. 02.12.13 Deltagere: Sak-koder: Cecilia Maria Rockwell (CMR) Møteleder I = Informasjonssak Camilla Eilertsen

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting NORGES SKYTTERFORBUNDS 57. ordinære forbundsting 2015 SAKSLISTE m/ FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER, INKLUDERT LOVSAKER Oslo, 25. 26. april 2015 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORGES HUNDEKJØRERFORBUND TINGPERIODEN 2012-2013 BERETNINGER TINGFORSLAG FAGMØTE SAKER Fremtiden, er her!! www.sleddog.no FORBUNDSSTYRETS MEDLEMMER KLUBBER SÆRKRETSER NIF S REPRESENTANT TINGVALGTE KOMITEER

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste ORDINÆRT TING 2013 Saksliste Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Program Lørdag 1000-1045 Registrering 1100-1300 Tingforhandlinger 1300-1400 Lunsj 1400-1600 Tingforhandlinger 1600-1630 Kaffepause

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Konferanse og forbundsting

Konferanse og forbundsting V I S K A P E R V I N N E R E enten målet er selvutvikling, selvforsvar eller konkurranse Konferanse og forbundsting 2014 Lørdag 31. mai Søndag 1. juni Rica Park Hotell Sandefjord Velkommen til det 26.

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste ORDINÆRT TING 2013 Saksliste Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Program Lørdag 1000-1045 Registrering 1100-1300 Tingforhandlinger 1300-1400 Lunsj 1400-1600 Tingforhandlinger 1600-1630 Kaffepause

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT NORGES FLERIDRETTSFORBUND. for. lørdag 1. september 2007 QUALITY AIRPORT HOTELL, GARDERMOEN

STIFTELSESDOKUMENT NORGES FLERIDRETTSFORBUND. for. lørdag 1. september 2007 QUALITY AIRPORT HOTELL, GARDERMOEN STIFTELSESDOKUMENT for NORGES FLERIDRETTSFORBUND lørdag 1. september 2007 QUALITY AIRPORT HOTELL, GARDERMOEN Stiftelsesdokument for Norges Fleridrettsforbund Den 1. september 2007 ble det avholdt stiftelsesmøte

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2015. Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2015. Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2015 Scandic Haugesund Hotell 30.-31. Mai 2015 PROTOKOLL Program for NCF Årsting 2015 Scandic Haugesund Hotell Lørdag 30. Mai Søndag 31. Mai 11.30-12.30 Lunsj og registrering 13.00-15.00

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/09. TINGPERIODEN 2008/2010 30. januar til 01. februar 2009

FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/09. TINGPERIODEN 2008/2010 30. januar til 01. februar 2009 FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/09. TINGPERIODEN 2008/2010 30. januar til 01. februar 2009 GODKJENT PR. 14.02.09 Oppfølgingssaker: Prosjekter Nye saker: FS-02/09/19 FS-02/09/20 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2005 2007 Norges Skøyteforbund 2007 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer