PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/11. TELEFON OPPFØLGENDE FRONTERBEHANDLING TINGPERIODEN mai 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/11. TELEFON OPPFØLGENDE FRONTERBEHANDLING TINGPERIODEN 2010-2012 4. mai 2011"

Transkript

1 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/11. TELEFON OPPFØLGENDE FRONTERBEHANDLING TINGPERIODEN mai 2011 GODKJENT PR Orienteringssaker: FS-sak 06/11/Fast C og FS-sak 06/11/Fast H Vedtakssaker: FS-sak 06/11/Fast J, FS-06/11/24, FS-06/11/25 og FS-06/11/26 Deltagere telefonmøte: Forfall: Sak-koder: Cecilia Maria Rockwell (CMR) V = Vedtakssak Sten Rune Pedersen (SRP) I =Informasjonssak Ane Mengshoel (AM) L = Lukket sak Per Vangsøy (PV) (Protokollfører) Tte= Tatt til etterretning Deltakere Fronter: Roger Tobiassen (RT) Caroline Moen (CM) Elling Berg (EB) Andrea Wien (AW) Anne Kari Paulsen (AKP) ORIENTERINGSSAKER Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker. Sak nr. Ansv. Type sak Fast C Representasjon Iht. deltakelse I Fast H Nye trenere ALLE Tte Fast J Økonomi AU V VEDTAKSSAKER Sak nr. Ansv. Type sak FS-06/11/24 Ratifisering av rammeplan for NDF/CMAS* apparatdykkerinstruktør- ALLE V Kurs. FS-06/11/25 Ratifisering av rammeplan for NDF/CMAS Advanced Nitrox kurs ALLE V Se også FS-sak 03/11/Fast J

2 Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: Iht. deltakelse FS SAK NR: 06/11/Fast C SAK: Representasjon FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen. SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon GJENNOMFØRT: CMR AU-møte, telefon Besøk på Dykker- og froskemannskolen og Dykkerutdanningen Høyskolen i Bergen. Bergen AU-møte, telefon RT AM Årsmøte i Norsk Baromedisinsk Forening. Bergen CM AU-møte, telefon EB AW SRP AU-møte, telefon Strategikurs, Totalconsult. Oslo SFF-møte. Oslo AU-møte, telefon Strategikurs, Totalconsult. Oslo 2

3 ØNSKES GJENNOMFØRT Når Hva Hvor Hvem Idrettstinget Oslo CMR og SRP CMAS GA Roma CMR og SRP CMAS EU GA Roma CMR og SRP NM UVR Sandefjord SRP DISTRIBUSJON: åpen internt 3

4 VEDLEGG TIL FS-SAK 06/11/Fast C MØTEAKTIVITET FS 2011 TINGPERIODEN Ajourført pr CMR AU-møte. Telefon Utvidet TK-møte FS-møte 2/11. Sommarøy Omvisning på/møte med Norsk Yrkesdykkerskole. Nesodden Dialogmøte med Kulturdepartementet. Oslo AU-møte. Telefon AU-møte. Telefon Jubileumsfest NIF 150 år. Oslo Nordisk møte. Göteborg FS-møte 3/11. Telefon AU-møte, telefon Besøk på Dykker- og froskemannskolen og Dykkerutdanningen Høyskolen i Bergen. Bergen AU-møte, telefon FS-møte 6/11. Telefon ØHR AU-møte. Telefon Utvidet TK-møte FS-møte 2/11. Sommarøy AU-møte. Telefon AU-møte. Telefon RT Utvidet TK-møte Møte med UMB og UKUV FS-møte 3/11. Telefon AM NDF2020, regionsmøte i Bergen FS-møte 2/11. Sommarøy Møte med UMB og UKUV. Telefon FS-møte 3/11. Telefon Årsmøte i Norsk Baromedisinsk Forening. Bergen FS-møte 6/11. Telefon CM FS-møte 2/11. Sommarøy MUV samling UVR. Molde NDF2020-samling. Bodø FS-møte 3/11. Telefon AU-møte, telefon 4

5 EB AW AKP SRP Medlemsmøte SFF. Oslo FS-møte 2/11. Skype Dialogmøte med Idrettsstyret. Oslo Informasjonsmøte med Idrettsstyret. Oslo Strategikurs, Totalconsult. Oslo Møte med Organisasjonsutvalget. Gardermoen FS-møte 3/11. Telefon AU-møte, telefon Strategikurs, Totalconsult. Oslo SFF-møte. Oslo AU-møte, telefon Strategikurs, Totalconsult. Oslo FS-møte 6/11. Telefon DISTRIBUSJON: åpen internt 5

6 Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: ALLE FS SAK NR: 06/11/Fast H SAK: Nye skoler/trenere FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon Skoler Bø Dykkerklubb Tromsø Undervannsklubb Trener 1 Fridykking 2 Trener 1 Apparatdykking 3 BUDSJETTKONSEKVENS: Positivt. VEDTAK: Tatt til etterretning. AKSJON/ANSV.: Adm. har fulgt/følger vanlig prosedyre. DISTRIBUSJON: åpen internt Personnavn - grunnet datalovgivning 6

7 Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: AU FS SAK NR: 06/11/Fast J SAK: Økonomi FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Standard Prosjektrapport pr (Eget vedlegg) Enkel balanserapport pr (Eget vedlegg) SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning Diskusjon KOMMENTARER Kjente tildelinger fra NIF lagt inn i budsjettet. VEDTAK: Tatt til etterretning. DISTRIBUSJON: åpen internt 7

8 Budsjett 2011 Vedtatt. Justert iht. kjente tildelinger VEDLEGG TIL FS-SAK 06/11/Fast J Tiltak som har føringer fra Kulturdepartementet / NIF Endringer etter at tildelinger fra NIF er kjent Tiltak Prosjekt navn Avs. 10-> Note Inntekter Utgifter Internasjonale møter Nordiske møter Nordisk faglig samarbeid EUF-møte/CMAS Eur CMAS - Internasjonale repr CMAS - Generalforsamling Kontingenter CMAS HQ CMAS EU EUF Informasjon Marmennell på nett Lisenser Fronter Webfronter/domeneshop Til disp. informasjonstiltak Jubileumsbok - NDF 50 år Offentlig lov-/regelverk HMS/Arrangementsrådgivning Ulykkeskommisjon Norsk Analysegruppe Barn og Ungdom KUBU - Utvalgets drift Post 3-midler Målgrupp 6-19 år 3 Trenerkurs UiK - Trener 1 fridykking UiK - Trener 2 fridykking Rekrutteringstiltak UiK - Fridykkerkurs i klubb UiK - MUV UiK - Dykking med barn kurs Dommerkurs Kurs dommer UVR/UVJ/UFF Utøver-/aktivitetsutvikling UiK - Apparatdykkerkurs Samlinger UiK - Ungdomstreff Innstruktørkorps/nettverk Instr.samling - Apparatdykking Dykking med barn, Instr.samling UiK - Nettverkssamling B&U Klubbesøk Klubbutvikling - Start-/Oppf.møter Temakveld / temakurs NDF Utvikl. Kurs- og fagmateriell UiK - Materiellutvikling Markedsføringstiltak 8

9 37184 Markedsføring NDF Reserve Reserve Markedsføringstiltak Utbetaling sikkerhetsfond Internasjonal UVR satsing - senior UVR - Landslagssamling senior UVR - Internasjonalt mesterskap senior Konkutv. hevde seg internasjonalt UVR - Norges-Serien? UVJ - Nordisk mesterskap senior UVJ - Arrangere Nordisk 9 mesterskap senior UVJ Europamesterskap (Portugal) FF - Regionale konkurranser FF - Premier til temakonkurranser FF - Norsk mesterskap (Felt) FF - Nordisk mesterskap FF - Verdensmesterskap UVJ - Norgescupen UVJ - NM Utviklingsorientert ungdomsidrett. 12 Målgruppe år UVR - Landslag junior UVR - Åpent nordisk mesterskap junior (Sverige) UVR - Rekruttering, damelag Fadderordning 14 UVR jr UVJ jr UVR/UVJ/UFF Reisetilskudd ifm treninger og stevner UVR/UVJ/UFF Arrangementstilskudd ifm. regionale stevener/treff Reserve Reserve Startlisenser Bøter - Brudd på konk.bestem Mesterskapsmedaljer Innkjøp NDF-medaljer UVJ UVR UFF 200 Tilrettelegge for kunnskap og kompetanse Org.utv. drift UKUV - Utvalgets drift Samling i Nord-Norge MB - Utvalgets drift FF - Utvalgets drift UVR - Utvalgets drift

10 72015 UVJ - Utvalgets drift UVJ - Veieskjemaer TK - Utvalgets drift Sentral samling utdanning 17 personer Drift NI / Regionale samlinger Kvalitetsikringssystem utdanning Betaling av arbeidsoppgaver Arbeidsgiveravgift arbeidsoppgaver? Arbeidsgruppe teknisk dykking Nyopptrykk materiell DVD "Froskemannen" Dykkejournaler Kurshefte Marinbiologi Videreutvikle materiell Instruktørkurs utland Kompetanse for ansatte og tillitsvalgte FS etterutdanning Etterutdanning ansatte Administrativ komp.heving fagutvalg Hjelp til klubbutvikling Konferanser og seminarer Redning Sem- og kursinntekter/ VOtilskudd FS utgifter Deltakelse andres møter Idrettstinget Dykketing/Lederm./Sem ULFS Komiteers møteutgifter/ Andre utvalgsutgifter Kontrollkomiteen Valgkomiteen Lov og dom Personalkostnader Samlet lønnsmasse Lønnsreserve Pensjon Arbeidsgiveravgift arbeidsoppgaver? Yrkesskadeforsikring Ansvarsforsikring Møte og reiseutgifter adm Kontorkostnader Husleie Data Datalagring Telefon Print/kopiering Porto stk. stasjonære PC'r m/skjerm Bank/ kort gebyr etc Div

11 95040 Eksterne tjenester Felleskostnader Regnskapstjenester IRK Revisjon Læremateriell Salg apparatdykkermateriell Kjøp apparatdykkermateriell Salg fridykkermateriell Kjøp fridykkermateriell Salg emnekursmateriell Kjøp emnekursmateriell Profileringsmateriell Landslagsdrakter Sertifikater Salg apparatdykkersertifikater Salg fridykkersertifikater Kjøp sertifikatmateriell Trenerautorisasjoner Apparatdykking Samarbeidsavtaler Skoleavtaler Porto, oppkrav og ekspedisjonsgebyr Nettbutikk Netterminal Lisens Provisjon Nettbutikk 22 Sponsor-/samarbeidsavtaler Sponsorer generelt/sentralt UVR UVJ FF MB UKUV KUBU TK Medlemskontingenter Rammetilskudd fra NIF Rammetilskudd Utviklingsorientert ungdomsidrett Anleggsmidler BU-midler (UiK) Andre tilskudd NIF Bonuser Integreringsmidler Momskompensasjon Avs. Inntekter Utgifter 09->

12 NOTER 1 Vurderes fortløpende av FS. 2 Det budsjetteres ikke med ulykker. Anmodning om bistand vurderes ved forespørsel. 3 Midler øremerket av KD/NIF til å skape aktivitet for aldersgruppen 6-19 år. Poster merket UiK (Ungdom i klubben) må det forhåndssøkes på. Behandles av KUBU. 4 MUV = Moro under vann = Lavterskeltilbud. 5 Ved søknad må klubben levere en plan for hvordan rekruttere deltakerne til klubben. Det kreves at klubben har samarbeidsavtale med NDF og deltar i prosjektet "Dykking med barn". 6 Apparatdykkerkurs for medlemmer i klubben som er sertifiserte fridykkere. Det kreves at klubben har samarbeidsavtale med NDF. 7 Avstemmes når tilskuddet er kjent. 8 UUVRs egen sparekasse for drift av NS. Avsetning fremstår ved regnskapsavslutning Totalt bevilget kr ,-. UUVJ må levere spesifisert budsjett for bruk av pengene. 10 Noen utgifter påløpt i beløpet reduseres tilsvarende ved regnskapsavslutning Finansiseres av deltakerne. 12 Gjelder for aldersgruppen år. 13 Støtte til klubber som satser på piker/damer (kjønnskvotering) år. Reisestøtte til utøverne. 14 Konkurranseutvalgene velger fadderklubber som skal ta vare på unge utøvere. Prøveordning. 15 Dersom voksenperson, som selv skal delta på arrangementet, er sjåfør utløses kun passasjertillegg. Passasjertillegg føres på reiseregning fra sjåfør. 16 Medaljer bestilt i Avsetning vurderes ved avslutning av 2010-regnskapet. 17 Se og Ved god fremdrift ifm. nyutvikling vurderes bruk av egenkapital. 18 Evt. andre honorerte oppdrag kommer i tillegg. 19 Gamle/trege maskiner som bør byttes ut. 20 Egenandeler landslagsdrakter. 21 Sees opp mot ,50 % 23 Beregnet ut fra medlemmer. 24 Grovstipulert. Tildeling pt. ikke kjent. 25 Stipulert avsetning % av tildeling i Går i null. Utbetales til klubber som har søkt og dokumentert iht. kriteriene. 27 Stipulert. Tilsvarer

13 Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 06/11/24 Telefon- og Fronterbehandlet FS ANSVARLIG: ALLE SAK: Ratifisering av rammeplan for NDF/CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Anbefalt rammeplan fra TK. SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon BAKGRUNN: FORSLAG TIL VEDTAK: Den anbefalte rammeplan for NDF/CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs ratifiseres av FS. BUDSJETTKONSEKVENS: Ingen. VEDTAK: Rammeplan for NDF/CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs er ratifisert av FS. Gyldig fra AKSJON/ANSV.: Adm. bekjentgjør rammeplanen. DISTRIBUSJON: åpen internt 13

14 Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 06/11/25 Telefon- og Fronterbehandlet FS ANSVARLIG: ALLE SAK: Ratifisering av rammeplan for NDF/CMAS Advanced Nitrox kurs FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Anbefalt rammeplan fra TK. SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon BAKGRUNN: FORSLAG TIL VEDTAK: Den anbefalte rammeplan for NDF/CMAS Advanced Nitrox kurs ratifiseres av FS. BUDSJETTKONSEKVENS: Ingen. VEDTAK: Rammeplan for NDF/CMAS Advanced Nitrox kurs er ratifisert av FS. Gyldig fra AKSJON/ANSV.: Adm. bekjentgjør rammeplanen. DISTRIBUSJON: åpen internt 14

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 02/12. OSLO TINGPERIODEN 2010-2012 21.-22. JANUAR 2012

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 02/12. OSLO TINGPERIODEN 2010-2012 21.-22. JANUAR 2012 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 02/12. OSLO TINGPERIODEN 2010-21.-22. JANUAR GODKJENT PR. 07.02.12 Orienteringssak: FS-sak 02/12/Fast C Vedtakssaker: FS-sak 02/12/38 og FS-sak 02/12/39 Forberedelser

Detaljer

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 4/12. TINGPERIODEN 2012/2014 12. april 2012 Telefonmøte. Nye saker: FS-04/12/05 FS-04/12/07

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 4/12. TINGPERIODEN 2012/2014 12. april 2012 Telefonmøte. Nye saker: FS-04/12/05 FS-04/12/07 PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 4/12. TINGPERIODEN 2012/2014 12. april 2012 Telefonmøte GODKJENT PR. 9 MAI FS-MØTE 5/12 Nye saker: FS-04/12/05 FS-04/12/07 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia Maria

Detaljer

PROTOKOLL FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/09. TINGPERIODEN 2008/2010 14. juni 2009

PROTOKOLL FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/09. TINGPERIODEN 2008/2010 14. juni 2009 PROTOKOLL FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/09. TINGPERIODEN 2008/2010 14. juni 2009 GODKJENT PR. 05.08.09 Oppfølgingssaker: Handlingsplan og Prosjekter Nye sak: FS-05/09/28 FS-05/09/29 Deltagere: Forfall: Sak-koder:

Detaljer

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING 25. 26. MARS 2006 1 Lørdag 25. mars 2006 President Berit Lyngstad åpnet tinget med og ønske de frammøtte velkommen. Leder av Sandefjord Dykkerklubb, Gunnar Horn, ønsket

Detaljer

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/15 Deltagere Protokollfører Ikke tilstede Sigurd Paulsen (SP) Lars Einar Hollund (LEH) Trond Erik Backe (TEB) Runa Lutnæs (RL) Vegard Thise (VT) Amanda Barsten (AB) Tor Oppegård (TO) Laila Løkkebergøen (LL)

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Mandag 8. april 2013 Til stede: Forfall: Katrine Foss (KF), fung. president Anders Fugelli (AF), fung. 2. Visepresident Stein

Detaljer

Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. , SAKSLISTE: Sak Sak Vedtak Ansvar/ Oppfølging Godkjenning av protokoll 5/2008

Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. , SAKSLISTE: Sak Sak Vedtak Ansvar/ Oppfølging Godkjenning av protokoll 5/2008 Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. Deltakere Judith Molka-Danielsen (JMD), Junjie Cao (JC), Ragnhild Skålid (RS), Hege O`Wiidt (HW), Mariusz Piasecki (MP) Forfall Bjørn Faye

Detaljer

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS)

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplanens formål Beskrive og regulere intern organisering Sørge for klare ansvars- og myndighetsforhold Definere arbeidsoppgaver Regulere intern

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

TEMA: PENGER. Har du spørsmål? - Ring 21029742 eller mail til dykking@nif.idrett.no

TEMA: PENGER. Har du spørsmål? - Ring 21029742 eller mail til dykking@nif.idrett.no TEMA: PENGER OVERORDNET FØRING Støtte gis til den frivillige medlemsbaserte aktiviteten. Gjennom medlemskapet i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er medlemmene sikret at klubbens

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Versjon 6 Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Organisasjonshåndbok Side 1 FORORD Organisasjonshåndboken for Norges Styrkeløftforbund er et resultat av et ønske om å utvikle et verktøy til hjelp for

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING Vedtatt på årsmøtet 12. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Gyldighet... 3 2. Grunnleggende forhold... 3 2.1. Generelle opplysninger... 3 2.2. Idrettslagets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 2 I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2012/2013... 2 II SPESIELLE SAKER... 8 III KONKLUSJON... 10 Landslagsaktiviteter... 12 Utdannings- og utviklingsaktiviteter...

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

Våren er over oss igjen!

Våren er over oss igjen! Nr. 1 2005 Ansv: Rita 1. april 2005. Våren er over oss igjen! Det ble med de gode forsette om å utgi et vinternummer av Hai derfor blir det et kombinert oppsamlings- og vårnummer. Vi er inne i et spennende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2008 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2008... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2008... 7 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer