LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A"

Transkript

1 LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A En liten norsk bedrift har utviklet et helt nytt gjødselsprodukt. Produktet gjør at plantevekster kan ta opp vann direkte fra lufta. Dette vil kunne revolusjonere verdens matvareproduksjon og gjøre Sahara grønn. Slik introduseres beslutningsspillet Kampen om vannet. Her kommer viktig informasjon om gjennomføring av spillet. Introduksjon Spillet egner seg godt til gjennomføring i Vg1 samfunnsfag. Det er spesielt relevant for blant annet kompetansemålet: " Eleven skal kunne diskutere sammenhengen mellom økonomisk vekst, miljø og bærekraftig utvikling". Kampen om vannet er organisert i flere deler: 1. Videobasert case med tre korte filmer som setter elevene inn i sentrale problemstillinger knyttet til globalisering. Diskusjoner etter hver film. Gruppene oppsummerer hva de har kommet frem til. 2. Diskusjoner om globalisering etter at spillet er gjennomført. 3. Elevene utfordres til å lage et eget opplegg om globalisering. De to første delene kjøres over et par timer. Den første går med til å gjennomføre det interaktive spillet, mens den andre skal brukes til diskusjoner omkring det som skjedde under gjennomføringen av spillet. Ønskes andre rammer (fag, tidsbruk) for gjennomføringen av opplegget er selvsagt det mulig. Hvis det er tid, kan også hele opplegget gjennomføres i en bolk. Opplegget avsluttes (del 3) med at elevene utfordres til å lage et eget opplegg om globalisering. Her er det en fri ramme for uttrykksform. I lanseringsperioden (våren 2007) skjer dette i form av

2 en stor nasjonal konkurranse, men vi mener at det vil være en naturlig forlengelse av opplegget også etter at denne konkurransen er avsluttet. LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1B Spillet kan gjennomføres med én PC koplet til prosjektor og høytalere eller at elevene sitter i grupper rundt hver sin PC. PC-er må ha bredbånd, lyd og windows media player installert. Spillets gang Start første film. Det introduseres et nytt og revolusjonerende produkt med tanke på å omgjøre ørken til dyrkbar jord. Etter første film jobber elevene i grupper i ca. 10 minutter og fører logg over sine innspill knyttet til de ulike problemstillingene. Dette blir viktige grunnlagsnotater for det som skal skje senere i opplegget. Deretter startes film to der det samme gjentas som etter film én. Etter den tredje og siste filmen kan tiden til diskusjon utvides til 20 min. Hver gruppe oppsummerer hovedelementene i sine diskusjoner. Oppsummeringene distribueres deretter til alle og danner grunnlaget for en diskusjon i klassen i en senere time (Del 2: Etterarbeidet). En kan også ta denne diskusjonen i forlengelsen av beslutningspillet dersom det er tid til disposisjon. Alle tidsangivelser her er veiledende. Om oppgavene Noen av problemstillingene i spillet har en generell karakter. Læreren/bedriftsrepresentanten

3 eller andre som deltar i gjennomføringen, må derfor være forberedt på å konkretisere spørsmålene. Hvordan de skal konkretiseres, vil være avhengig av elevgruppe og tidligere erfaringer med slike problemstillinger. Hvis en skal få spennende diskusjoner i del 2 bør en være forsiktig med å konkretisere problemstillingene for mye. Spørsmål etter film 1 Hva tror dere årsaken kan være til at en norsk bedrift har klart å framstille et produkt som vil revolusjonere verdens matvareproduksjon? Hvilke konsekvenser tror dere det kan få, når en slik vare legges ut for salg på verdensmarkedet? Spørsmål etter film 2 Hva innebærer det å sette i gang med et så stort prosjekt som omtales i denne filmsnutten? Hvilke valg står bedriften overfor? I spørsmålene etter de to første filmene kan læreren gå inn å gi noen føringer/konkretiseringer av spørsmålene; for eksempel utdype hvilke typer konsekvenser en tenker på i spørsmål 2 etter den første filmen (konsekvenser for matvaresituasjonen, fordelingsproblematikken, politiske maktstrukturere etc.). Spørsmål etter film 3 Hva vil dere gjøre? 1. Selge bedriften og patentet til et internasjonalt kjemikonsern mot å beholde en liten eierandel selv 2. Selge rettigheter til statskontrollerte selskaper i fattige land, slik at nasjonalstatene her får kontroll med hvordan produktet blir utnyttet 3. Beholde kontrollen selv og bli en stor global aktør på dette feltet Gi FN et overordnet ansvar for videreutvikling av prosjektet for kanskje å sikre det som kalles en rettferdig fordeling. LÆRERVEILEDNING BRUK AV BEDRIFT Bruk partnerskapsbedriften hvis skolen har det. Hvis dere ikke har en slik avtale er dette en fin anledning.

4 Hvis skolen har en partnerskapsbedrift, kan dette utnyttes på tre måter. 1. La en eller flere representanter fra partnerskapsbedriften være til stede under gjennomføringen av spillet, slik eleven kan teste sine resonnementer mot folk som jobber i næringslivet. 2. Diskutere i hvilken grad partnerskapsbedriften har møtt lignende problemstillinger som de som tas opp i dette beslutningspillet. 3. Hele gjennomføringen kan flyttes ut til bedriften. Hvis en ikke har en partnerskapsbedrift, er dette et godt utgangspunkt for å skaffe seg en. Se mer om partnerskap på og klikk videre til Næringsliv i skolen. LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 2 Del 2 er etterarbeidet når beslutningsspillet er ferdig og gruppene har diskutert alle oppgavene. Gruppene skal systematisere sine notater fra de tre diskusjonsrundene. Dette danner grunnlaget for en diskusjon i klassen i forlengelsen av Del 1 eller på et senere tidspunkt. Gruppene får nå noen problemstillinger som de skal drøfte med utgangspunkt i de diskusjonene de hadde i Del 1; 1. Hva betyr det for et lite land som Norge og utvikle produkter og tjenester som har et stort markedspotensial utenfor Norges grenser? 2. Hva vil avgjøre hvilke muligheter vi har til å lansere slike varer og tjenester i årene som kommer? I den internasjonale økonomien skjer utviklingen raskt. Sannsynligvis ville de problemstillinger som er knyttet til produksjon og salg av det produktet som er omtalt i Del 1, blitt endret underveis som følge av utviklingen i denne og andre bedrifter. La oss tenke oss følgende scenario som et eksempel: En bedrift i USA har utviklet et produkt basert på det samme råstoffet som kan omdanne det biologiske avfallet til en veske som kan brukes til drivstoff til alle kjøretøyer som i dag går på bensin eller diesel. 1. Hvilke følger vil dette kunne få for den norske bedriften? 2. Hva er de viktigste strategiske valg den bør gjøre hvis den skal sikre et best mulig grunnlag for sin framtidige satsing på sitt eget produkt etter at den har fått denne konkurrenten? Oppsummering gjennomføres ved at alle som har deltatt, diskuterer læringseffekten av dette undervisningsopplegget.

5 LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 3 I del 3 lager elevene et eget globaliseringsopplegg alene eller med flere. De har ingen begrensinger i uttrykksform. Hvordan tror du Norge og verden er i 2025? Du velger fritt hvordan du vil fremstille dine ideer. Det kan være alt fra collage, multimedia, fotografi, essay/stil/artikkel til musikk, kortfilm og drama. Du må gjerne samarbeide med andre. Tenk på dette: Globalisering er en prosess der kulturelle, teknologiske, sosiale, politiske og økonomiske utviklingstrekk kommer stadig nærmere hverandre på tvers av landegrensene. Miljø, teknologi, fattigdom og arbeidsinnvandring er sentrale utfordringer i denne prosessen. Hvordan vil globaliseringen endre deg/dere og Norge de nærmeste årene?

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Idéhefte til det digitale informasjons-og læremateriellet Muligheter www.utdanningsforbundet.no1 Innhold Forord s. 3 Utdanningsvalg s. 4 Til rådgiver

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor».

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Foto: Colourbox 5.3.215 «Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Evalueringsrapport VIP-makkerskap - Et skolestartstiltak for bedre læringsmiljø 1 Innhold «Man har alltid noen

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer