Respirasjon og nevromuskulære sykdommer Kjell Arne Arntzen Overlege, phd Nevromuskulært kompetansesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Respirasjon og nevromuskulære sykdommer. 04.06.15 Kjell Arne Arntzen Overlege, phd Nevromuskulært kompetansesenter"

Transkript

1 Respirasjon og nevromuskulære sykdommer Kjell Arne Arntzen Overlege, phd Nevromuskulært kompetansesenter

2 Nevromuskulære sykdommer - NMD

3 NMD respirasjonssvikt mekanismer Nevrogen motorisk affeksjon Blokkering i den nevromuskulære spalte Muskulær svekkelse Nevromuskulær skoliose Nevromuskulær affeksjon av øvre luftveier OSAS Svelgvansker/ svekket hostekraft/ sekretstagnasjon

4 NMD respirasjon diafragma

5 NMD respirasjon Inspirasjon Ekstern intercostalmuskulatur Halsmuskulatur Ekspirasjon Intern intercostalmusk. -- Bukmuskulatur

6 Respirasjonssvikt symptomer Dyspnoe, cyanose Pneumoni/Aspirasjonspneumoni Atelektaser, bronchiectasier, fibrose OBS: Nattlig respirasjonsforstyrrelse (hypoventilasjon/osas) Dagtretthet Morgenhodepine Fatigue Hyppige oppvåkninger Konsentrasjonsvansker Luftveisinfeksjoner

7 Utredning Spirometri Blodgassanalyse Nattlig pulsoksymetri Polygrafi/Embletta Polysomnografi

8 Respirasjonssvikt hjelpemidler Hostemaskin BiPAP/CPAP Respirator

9 Hvilke nevromuskulære sykdommer kan affisere respirasjonen? Muskelsykdommer Arvelige Muskeldystrofier Metabolske myopatier Congenitale myopatier Ervervede Polymyositt/dermatomyositt Nevrogen årsak Arvelige Spinal muskelatrofi (SMA) (Charcot-Marie-Tooth) Ervervede Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) Inflammatorisk polynevropati GBS/CIDP Polio Nevromuskulær transmisjon Myastenia gravis Botulisme

10 Bruk av hjemmerespirator ved nevromuskulære sykdommer i Norge Barn Voksne Totalt ALS 108 Post-polio 102 Duchenne (/Becker) SMA FSH/LGMD 28 Annen muskeldystrofi Dystrofia myotonika 26 Mitokondriepati 3 2 Polynevropati 2 8 (E.Tollefsen et al. Tidsskr Nor Legeforen 2009)

11 Muskelsykdommer - respirasjonssvikt

12 Muskeldystrofier - respirasjonssvikt Respirasjonssvikt opptrer som regel sent i forløpet sammen med uttalt generell kraftsvikt Skyldes svakhet i respirasjonsmuskulatur Hjertesvikt og skoliose kan være tilleggsfaktorer Alltid respirasjonssvikt ved Duchenne muskeldystrofi Ofte ved langtkommet dystrofia myotonika Forekommer ved: Becker muskeldystrofi Fascioskapulohumeral muskeldystrofi Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD 2A, 2I) EDMD

13 Duchenne muskeldystrofi Typisk naturlig forløp ved ubehandlet Duchennes muskeldystrofi. Merk at det er store individuelle forskjeller i hvor raskt utviklingen skjer Alder Til 2 år Fra 3 4 år Fra 5 8 år Før 13 år Kliniske tegn på muskelsvinn Ofte lett forsinkede motoriske milepæler, eventuelt gange nærmere to års alder Vansker med å hoppe, løpe, bevege seg i ulendt terreng og gå trapper Redusert fysisk utholdenhet sammenliknet med andre barn Klatrer med armene opp langs egne bein fra liggende til stående stilling (Gowers tegn) Pseudohypertrofi av leggmuskulatur Avflatende motorisk utvikling. Påfallende bevegelsesmønster: økt lumbal lordose, økt medsving av armene, bred vaggende gange, tågange Bortfall av selvstendig gangfunksjon. Utvikling av nevromuskulær skoliose Etter opphør av gangfunksjon Gradvis svekkelse av muskulatur i overkropp, armer og hender Svekket respirasjonsmuskulatur i økende grad Utvikling av kardiomyopati og/eller hjerterytmeforstyrrelser Svekkelse av tale- og svelgefunksjon

14 Duchenne muskeldystrofi Insidens: 3/ fødte gutter X-bundet arvegang Økende overlevelse grunnet bedre bedre behandling av hjerte og lungekomplikasjoner og bruk av steroider Prevalens i Norge:

15 Dystrofia myotonika - Multisystemsykdom MUSKEL Skjelettmuskulatur Hjerte Ventilasjon Mage-tarm Uterus IKKE-MUSKEL Hjerne Øye grå stær Hormonproduserende organ Ventilasjon Dominant arvegang med antesipasjon

16 Dystrofia myotonika - Ventilasjon Svekkede respirasjonsmuskler, nedsatt vitalkapasitet Skoliose kan ses ved tidlig debut Obstruktiv søvnapnè syndrome Sentrale apnèer (pustestopp) dysregulering hjernestamme

17 Andre arvelige myopatier - respirasjonssvikt

18 Glycogenose type II Pompes sykdom Mutasjoner i GAA genet som koder for alfa glukosidase, ansvarlig for frigjøring av glykogen Forekomst: USA: 1/ Norge 1/ ? Debut i barnealder: Ubehandlet: Død 3-24 år pga respirasjonssvikt Debut i voksen alder: 30 % har respirasjonsproblemer som initiale symptom, etter hvert hos 100% av pasientene Kan behandles med enzymerstatningsterapi Myozyme iv drypp hver 14. dg

19 Nemalin myopati (kongenitt myopati) Vanligste form for kongenitt myopati 1/50000 fødsler per år 7 ulike gener kan gi sykdommen Ulik prognose: Fra måneder til normal livslengde Oftest betydelig respirasjonssvikt ved debut i barnealder Ved affeksjon fra fødsel, ofte død av resp. svikt

20 Arvelige nevrogene årsaker til respirasjonssvikt

21 Spinal muskelatrofi Rammer motoriske forhornsceller i ryggmargen Skyldes delesjon av SMN1 genet, alvorlighet avhenger av antall kopier av SMN2 genet Insidens: 1/ fødsler per år Recessiv arv Proksimal svakhet Respirasjonssvikt

22 Spinal muskelatrofi Type I: Respirasjonssvikt fra fødsel (debut < 6 mnd.) Type II: Respirasjonssvikt i tidlig barnealder (debut <18mnd) Type III: Ofte respirasjonssvikt (debut barn/ungdom) Type IV: Debut voksen alder (>30år) - sjelden resp.svikt

23 Charcot-Marie-Tooth Sjelden respirasjonsaffeksjon CMT2C TRPV4-mutasjoner Marked variability of disease severity is demonstrated by mild, late-onset weakness, but severe quadriparesis and respiratory failure in her daughter

24 Muskelregisteret Nasjonalt kvalitetsregister for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Muskeldystrofier, SMA, CMT Registrerer: Diagnose og arvegang Funksjonsnivå Sosioøkonomiske forhold Behandling

25 Informasjon, registreringsskjema og samtykkeerklæring: Nettbasert registrering: https://helseregister.no E-post

26 https://www.youtube.com/watch?v=a F4D4TyE9NM

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide FORORD Denne familieguiden oppsummerer en bred internasjonal overenskomst for hvordan medfødt muskeldystrofi

Detaljer

Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer

Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer Er det økt risiko for komplikasjoner rundt fødselen? Er fosteret utsatt for høyere risiko når mor har muskelsykdom sammenlignet med

Detaljer

alder ved Typiske trekk 3 død

alder ved Typiske trekk 3 død Diagnostikk og oppfølging av nye SMA pasienter. I. Klinisk diagnostikk og klassifisering av SMA. Leger som møter små barn som er hypotone og svake bør mistenke SMA. Noen fysiske trekk er lett gjenkjennelige.

Detaljer

Lungefysioterapi ved restriktive lungesykdommer

Lungefysioterapi ved restriktive lungesykdommer Fysioterapeuten nr. 13/2000: Lungefysioterapi ved restriktive lungesykdommer Inger Lund Petersen, Fysioterapeut, Hovedfag fra Statens spesiallærerhøgskole. Lungefysioterapi omfatter mange fysioterapeutiske

Detaljer

Evaluering av behandling i varmt klima for pasienter med nevromuskulære sykdommer

Evaluering av behandling i varmt klima for pasienter med nevromuskulære sykdommer Evaluering av behandling i varmt klima for pasienter med nevromuskulære sykdommer en randomisert kontrollert studie med crossover design Petra A Nordby Masteroppgave, Institutt for Sykepleievitenskap og

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 1 1. INNLEDNING 2 2. HVORDAN BRUKE DENNE VEILEDEREN 3 3. DIAGNOSE 7 4. NEVROMUSKULÆR OPPFØLGING bevare

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

Medisinsk informasjon

Medisinsk informasjon 1 Medisinsk informasjon Redigert 03.09.13 Beskrivelsen av AMC og forslag til utredning og oppfølgingen av personer med AMC i dette dokumentet ble skrevet for en tid tilbake, men er fortsatt gjeldende.

Detaljer

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 4 2009

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 4 2009 nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 4 2009 Mariell satser på ridning, men det finnes mange andre måter å mosjonere og trene på. Les mer på sidene 4-9. LEDER Utfordringer for den

Detaljer

Langtids mekanisk ventilasjon i Helse Sør-Øst

Langtids mekanisk ventilasjon i Helse Sør-Øst Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling Langtids mekanisk ventilasjon i Helse Sør-Øst v/ Hjemmerespirator ressursgruppen for Helse Sør-Øst Viktor Haugom Magnus Qvarfort Ingunn Orø Haugland

Detaljer

Forekomst. Medisinsk beskrivelse. Hva er OI? Arv. Symptomer og funn ved OI

Forekomst. Medisinsk beskrivelse. Hva er OI? Arv. Symptomer og funn ved OI Medisinsk beskrivelse Hva er OI? OI (medfødt benskjørhet) er en arvelig bindevevssykdom som først og fremst påvirker skjelettet. Hovedkjennetegnet ved OI er skjøre ben som lett brekker, og både kvaliteten

Detaljer

ALS ALS Amyotrofi LATERALSKLEROSE ALS

ALS ALS Amyotrofi LATERALSKLEROSE ALS ALS ALS er en forkortelse for amyotrofisk lateralsklerose. Amyotrofi betyr muskelsvinn og er en betegnelse for den uttynning av musklene som følger med sykdommen. LATERALSKLEROSE beskriver at nervebanene

Detaljer

Ataxia Telangiectasia (AT)

Ataxia Telangiectasia (AT) Ataxia Telangiectasia (AT) Også kalt Louis Bars sykdom. Tilhører gruppen fremadskridende, nevrologiske sykdommer. Dette omfatter en lang rekke typer der både hjerne, lillehjerne, ryggmarg og perifere nerver

Detaljer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer IK-2716 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes

Detaljer

Sotos syndrom: Molekylærgenetisk analyse kan sikre diagnosen

Sotos syndrom: Molekylærgenetisk analyse kan sikre diagnosen Pediatrisk Endokrinologi 2007;21: 45-52. Sotos syndrom: Molekylærgenetisk analyse kan sikre diagnosen Maria Winther Gunnes 1,2, Torunn Fiskerstrand 3, Pétur B. Júlíusson 2 2 Seksjon for endokrinologi og

Detaljer

ResMed - NYTT. NKH øker fokus på munnstykkeventilasjon. Ny webside. Swift FX. Søvnapné kan gi diabetes VS III

ResMed - NYTT. NKH øker fokus på munnstykkeventilasjon. Ny webside. Swift FX. Søvnapné kan gi diabetes VS III ResMed - NYTT Informasjon om produkt og aktiviteter fra ResMed Swift FX Enklere blir det ikke NKH øker fokus på munnstykkeventilasjon Side 8 Søvnapné kan gi diabetes En norsk studie viser at diabetes firedobler

Detaljer

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 4 2009

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 4 2009 nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 4 2009 Mariell satser på ridning, men det finnes mange andre måter å mosjonere og trene på. Les mer på sidene 4-9. LEDER Utfordringer for den

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 1 2009

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 1 2009 nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 1 2009 Heidi A. Rahm og Tone I. Torp inviterer til fotokurs Skyte fra hofta. Foto: Tom A. Kolstad. LEDER Et av temaene i dette Muskelnytt er

Detaljer

Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS

Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS Oksygen-, CPAP-, BiPAP- og respiratorbehandling Seminar om KOLS 2013 Seksjonsoverlege Ingvil Berger Disposisjon Hva er respirasjonssvikt Utredning av

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Foto: PhotoDisc, illustrasjonsfoto. Om epileptiske syndromer hos barn for helsepersonell

Foto: PhotoDisc, illustrasjonsfoto. Om epileptiske syndromer hos barn for helsepersonell Foto: PhotoDisc, illustrasjonsfoto Om epileptiske syndromer hos barn for helsepersonell Foto: PhotoDisc, illustrasjonsfoto Om epileptiske syndromer hos barn E pilepsi hos barn ytrer seg noe annerledes

Detaljer

Gorlin syndrom - barn

Gorlin syndrom - barn Gorlin syndrom - barn svikt i celledeling Stor variasjon i symptomer SENTER FOR sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no GORLIN SYNDROM - barn Gorlin syndrom (GS), er en arvelig tilstand som skyldes en

Detaljer

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin?

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Hva du bør vite om intensivmedisin 23-04-06 1 Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Et kompendium om akutt (alvorlig) svikt i vitale organer Redaktør Hans Flaatten Intensivmedisinsk seksjon

Detaljer

Veileder for oppfølging ved. Kortvoksthet. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Veileder for oppfølging ved. Kortvoksthet. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Veileder for oppfølging ved Kortvoksthet TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Forord TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret bygger opp kompetanse, formidler kunnskap

Detaljer

utvikling av stramme muskler/feilstillinger rundt ledd (kontrakturer)

utvikling av stramme muskler/feilstillinger rundt ledd (kontrakturer) Fysioterapi ved muskelsykdom Muskelsykdom er en fellesbetegnelse på en gruppe sykdommer som kan ha svært forskjellige sykdomsforløp og alvorlighetsgrad. Det finnes samtidig en rekke likheter mellom sykdommene

Detaljer

Søvnapné. Informasjon

Søvnapné. Informasjon Søvnapné Informasjon Snorking Snorking, som skyldes at luften passerer et trangt område i de øvre luftveiene under søvn, er svært vanlig. Snorking er ingen sykdom i seg selv, men kan være en plage for

Detaljer

«Typiske senskader ved polio»

«Typiske senskader ved polio» «Typiske senskader ved polio» Ekstrem tretthet (slitenhet) Følelsen av å orke mindre, ha nedsatt total kapasitet, både fysisk og psykisk. Nye lammelser i tidligere poliorammet muskulatur. Smerter i muskler

Detaljer