STRØMULYKKER MOTIVERING TIL ØKT RAPPORTERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRØMULYKKER MOTIVERING TIL ØKT RAPPORTERING"

Transkript

1 STRØMULYKKER MOTIVERING TIL ØKT RAPPORTERING HMS- dagene 2011 Reidar Sanna, Skagerak Elektro AS

2 STRØMULYKKER MOTIVERING TIL ØKT RAPPORTERING Motivasjon til rapportering Oppfølging av hendelser Oppfølgingsverktøy i praksis Konkurransen om oppdrag 2 Skagerak Elektro

3 SKAGERAK ELEKTRO AS En av Norges eldste Elektro entreprenører innenfor elektro installasjon Fra 60 til 160 ansatte på fem år Markedssegmenter fra svakstrøm til høyspent 6 lokasjoner Matriseorganisasjon I Elkraft segmentet konkurrerer vi ikke på hjemmebane Rapportering av skader 12(09)-6(10)-0(11) Har fra 2009 jobbet med Prosjektet Skadeforebyggende tiltak 3 Skagerak Elektro

4 ORGANISASJONSKART Statkraft (66,62%) Skien (15,21%) Porsgrunn (14,83%) Bamble (3,34%) Generalforsamling Styre Skagerak Energi AS Konsernstaber og tjenester Økonomi, finans og strategi Nærings- og myndighetskontakt Skagerak Nett Skagerak Kraft Skagerak Elektro Skagerak Varme Skagerak Naturgass

5 Administrerende Direktør Øyvind Hagen Administrasjon og HR Reidar Sanna Marked Terje Karlsen Markedsansvarlig Bygg og anlegg Thomas Holmen Markedsansvarlig Enøk Jon Olav Østebøvik Markedsansvarlig Installasjon Tommy Larsen Markedsansvarlig Elkraft Jan Olav Fredriksen Markedsansvarlig Belysning og Samferdsel Svein Ove Sunde Økonomi Brit Ø Asdahl Innkjøp Øystein Garstad Fag/ IKS Bjørn Bergh Montasje Morten Bergan Erik Clausen Roy T. Oppegaard

6 HVORFOR? Er rapportering mellom arbeidsstaker verneombud og ledelse god nok? Svarene på dette spørsmålet viser at nærmere 60 % mener det ikke fungerer etter sin hensikt. Hvorfor? Er det metodene som svikter? Er det komplisert eller vanskelig tilgjengelig? Eller skyldes det organisatoriske forhold som for eksempel uklare rapporteringslinjer? 6 Skagerak Elektro

7 HVORDAN? For at et HMS-system skal fungere godt, må det være enkelt, tilgjengelig og ha klare linjer. Verneombud og HMS-ansvarlige skal ha nøkkelroller. Terskelen for slik rapportering må naturligvis være så lav som overhodet mulig. Den må kunne skje uten formelle hindringer og det må være klart hvem mottakeren er. Det er viktig at det tas tak i rapporterte avvik så raskt som mulig. Rapporteringssystem må tilpasses virksomhetens størrelse og kompleksitet. Det er viktig at det gjøres skriftlig og at man på en tilfredsstillende måte kan registrere hva en rapport medfører av praktiske tiltak. Rapportering gjøres i dag ved hjelp av tradisjonelle skjema-løsninger, ulike programvarer og mobile løsninger(pda, SMS). 7 Skagerak Elektro

8 8 Skagerak Elektro

9 HVORDAN FÅ TIL RAPPORTERING Belønning for sikker oppførsel Straff for usikker adferd Bruk av eksempler (kollegaen har dårlig hørsel) Kompetanse hos den enkelte Rapportering BHT Kommunikasjon mellom ledelse og montør / montør og montør. (Elektronisk eller fysisk). 9 Skagerak Elektro

10 HVORDAN FÅ TIL RAPPORTERING Innføring av strengere regime Utvikling av tilstrekkelige arbeidsinstrukser og sikkerhetsregler Gode enkle/rutiner for rapportering, dorull, sms, utarbeidede blokker, elektronisk Implementering av motivasjonskampanjer, TA TO TILBAKEMELDING OG TILTAK 10 Skagerak Elektro

11 VI SPURTE VÅRE MEDARBEIDERE HVORFOR VI VELGER Å IKKE RAPPORTERE(SMEBY-LERSTAD) 1) Hendelse fikk uansett ingen alvorlige konsekvenser 2) Det kan føre til negative reaksjoner fra mine kolleger 3) Jeg er redd for at informasjonen kan bli brukt mot meg 4) Det er ikke tradisjon for å rapportere alle uønskede hendelser 5) Det skjer uansett ingen forbedringer på bakgrunn av rapportene 6) Jeg er redd for at informasjonen kan bli brukt mot meg 7) Jeg er redd for at informasjonen kan bli brukt mot mine kolleger 8) Det kan føre til at vi mister kontrakter 9) Jeg føler meg ikke trygg på å ta opp mine hendelser/feil 10) Vi har for mye å gjøre, slik at vi aldri får tid til å skrive rapporter 11) Feil jeg gjør angår ingen andre enn meg selv 12) Jeg vet ikke hvordan jeg skal rapportere en hendelse Hva tror dere? Sette et tall eller to på blokka 11 Skagerak Elektro

12 SVARENE VI FIKK Hendelse fikk uansett ingen alvorlige konsekvenser 30 % Det kan føre til negative reaksjoner fra mine kolleger 25 % Jeg er redd for at informasjonen kan bli brukt mot meg 23 % Jeg er redd for at informasjonen kan bli brukt mot mine kolleger 21 % Det kan føre til at vi mister kontrakter 21 % Det er ikke tradisjon for å rapportere alle uønskede hendelser 21 % Det skjer uansett ingen forbedringer på bakgrunn av rapportene 19 % Vi har for mye å gjøre, slik at vi aldri får tid til å skrive rapporter 15 % Feil jeg gjør angår ingen andre enn meg selv 15 % Jeg føler meg ikke trygg på å ta opp mine hendelser/feil 9 % Jeg vet ikke hvordan jeg skal rapportere en hendelse 0% Annet 5 % * Det var lov å svare på flere alternativ 12 Skagerak Elektro

13 HVORDAN ARBEIDE VIDERE? Hendelse fikk uansett ingen alvorlige konsekvenser (30 %) Hvorfor skal jeg melde fra, det gikk jo bra Ingen kan/må jo lære av mine feil Det var jo min feil, andre gjør ikke noe så dumt Arbeide videre: rapportering må fungere, positive opplevelse ved min egen eller andres rapportering 13 Skagerak Elektro

14 HVORDAN ARBEIDE VIDERE? Det kan føre til negative reaksjoner fra mine kolleger (25 %) Jeg er redd for at informasjonen kan bli brukt mot meg (23 %) Jeg er redd for at informasjonen kan bli brukt mot mine kolleger(21%) Redd for omdømme hos kollegaer Redd for konsekvensene, instruks/lønn/arbeidet Arbeidet videre: Kultur, tillit, lik behandling 14 Skagerak Elektro

15 INSTRUKS FOR BRUDD PÅ HMS- BESTEMMELSENE 1 Formål Det er en grunnleggende forutsetning at HMS-bestemmelsene etterleves av alle. Denne instruksen beskriver handlingsmønster ved brudd på disse bestemmelsene, og skal gi grunnlag for ensartet og konsekvent håndtering av brudd. 2 Omfang Instruksen gjelder i hele Skageraks virksomhet. Instruksen kan gjøres gjeldende for entreprenører. Det skal da være beskrevet i kontrakt og/eller prosjektets SHA-plan. 3 Ansvar Alle ansatte og innleide som arbeider under Skageraks ledelse i et selskap i Skagerakkonsernet plikter å etterleve HMS-bestemmelsene og påse at disse følges. Med HMS-bestemmelsene menes, gjeldende eksterne lover, forskrifter og gjeldende interne krav som instrukser, prosedyrer og beskrivelser. Ledere er ansvarlige for at ansatte og innleide er kjent med konsernets HMS-bestemmelser, inklusive denne instruksen. HMS stab, konsern 15 Skagerak Elektro

16 16 Skagerak Elektro ARBEIDSBESKRIVELSE, HANDLINGSMØNSTER

17 ANSVARLIG ADFERD HMS FOKUSERT LØNNSYSTEM PRESTASJONS-KRITERIE Med dette menes: Sette HMS først - alltid! PRESTASJONSBESKRIVELSE 1. (H) Tar ansvar for egen og andres helserisiko (herunder pålegger/påtar seg realistisk arbeidsmengde) 2. (H) Bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø både fysisk og psykisk (tar hensyn, viser omsorg, oppmuntrer, har positiv innstilling, holder god orden) Prestasjo nsnivå Leders samlede vurdering av området 3. (M) Handler med tanke på å sikre et godt ytre miljø 4. Bruk av SJA 5. Innmelding av UØH 6. (S) Tar ansvar for egen og andres sikkerhet (herunder går aldri på akkord med sikkerhet tenker sikkerhet og har radaren på til enhver tid ) Med dette menes: Skape verdier med omtanke for medarbeidere, kunder, miljø og samfunn 1. Sier i fra, stiller spørsmål, er konstruktiv og løsningsorientert 2. Viser lojalitet (respekterer beslutninger, følger vedtatte regler og interne rutiner, retningslinjer osv.) 3. Tenker helhetlig (til det beste for selskapet, ikke bare for seg og egen enhet) 4. "Ikke gå forbi" (tar ansvar, også utenfor eget område, når det er nødvendig) 5. Tar vare på ting (holder god orden, sikrer verdier, verktøy, bil og lignende.) 6. Gjør andre gode (deler informasjon og kunnskap med andre) 7. "Snakker med og ikke om" (er real og etterrettelig) 17 Skagerak Elektro

18 18 Skagerak Elektro MÅLKORT(KOLLEKTIV VARIABEL LØNN)

19 HVORDAN ARBEIDE VIDERE? Det kan føre til at vi mister kontrakter(21 %) Vi har mistet kontrakter på grunn av høye skadetall, redd for at jeg skal være den som forårsaker dette. Hva gjør konkurrenten? Rapporterer de? Har de lik klassifisering av skade? Arbeide videre: Skadetall må ned, uavhengig av årsak. Eget prosjekt blir gjennomført 19 Skagerak Elektro

20 HVORDAN ARBEIDE VIDERE? Det er ikke tradisjon for å rapportere alle uønskede hendelser(21%) Arbeide videre: rapportering må fungere, positive opplevelse ved min egen eller andres rapportering, økonomisk belønning 20 Skagerak Elektro

21 HVORDAN ARBEIDE VIDERE? Det skjer uansett ingen forbedringer på bakgrunn av rapportene(19 %) Arbeide videre: rapportering må fungere, positive opplevelse ved min egen eller andres rapportering. 21 Skagerak Elektro

22 OPPFØLGING AV HENDELSER Observasjoner og rapporteringer Definert prosjekt Verktøy for oppfølging 22 Skagerak Elektro

23 OPPFØLGINGSVERKTØY I PRAKSIS UØH Vernerunder ABS Granskninger OLE M & U BHT Revisjoner 23 Skagerak Elektro

24 ADFERDS BASERT SIKKERHET Hensikt ABS er et verktøy for å forebygge ABS skal kun fokusere på arbeidsoperasjonen ABS setter fokus på usikre handlinger som kan føre til ulykker og skader Hensikten med dette verktøyet er Å oppdage og endre usikker adferd til sikker sid e 24 R. Sanna

25 HENSIKTEN MED ABS sid e 25 R. Sanna ABS er et forebyggende verktøy, og skal kun fokusere på vår adferd eller handlinger. Alt skal registreres, men vi er først og fremst ute etter å sette fokus på sikre og usikre handlinger. Hovedhensikten med dette verktøyet er å forebygge at skader skjer. Erfaring Skagerak Elektro Tenk gjentakende arbeidsprosesser Hva er gjennomsnittsalder for en montør Sykefravær(neste side)

26 LANGTIDSFRAVÆR SKAGERAK ELEKTRO 1 person med skade i skulder 37,5 t 1 person med ryggproblemer, 52,5t 1 person med ryggproblemer, 45t 1 person med ryggproblemer, isjas, 435t 1 person med skulderplager, 225t 1 person som er 50% sykemelding av tinnitus, 271,5t 1 person med skade i skulder,86,5 t 1 person med ryggproblemer, 75t 1 person med andre lidelser, 540t 1 person med ryggproblemer 247,5t 1 person med skulderplager, 272t sid e 26 R. Sanna

27 GOD OG RIKTIG INFO, RETT PÅ(VERNERUNDER) HMS OK Avvik Ikke Merknad / tiltak Frist Arbeidsordre foreligger Deltakende i planleggingen Oppfølging fra planlegger HMS plan i prosjektet Generell HMS plan tilgjengelig AFA /LFS utpekt Benyttet SJA Benyttet vernetøy/utstyr Uønskede hendelser siste tiden ID kort, HMS Sikkerhetskort Evaluering prosjekter sid e 27 R. Sanna

28 ERFARINGER MED VERNERUNDER OG ABS Viktig å kjenne faget og arbeidsprosessen for å stille de gode spørsmålene (observatøren) Erfaringer viser at verktøyet har hatt en positiv effekt på holdninger og adferd. Antall registrerte usikre handlinger over tid har gått ned, samtidig som ABS har avdekket områder som bør prioriteres i det forebyggende HMS arbeidet. Antall sikre og usikre handlinger gir oss verdifull informasjon om endring av risikobilde. 28 Skagerak Elektro

29 ERFARINGER MED VERNERUNDER OG ABS ABS har en oppdragene effekt, fordi du som observatør må gå foran som et godt eksempel. Det er ikke enkelt å korrigere andre dersom du selv foretar deg usikre handlinger med jevne mellomrom. Deler av ledelse har liten HMS-tillit Kvalitet Fra mangel på dobørste til godt beskrevet adferdsmønster 29 Skagerak Elektro

30 BHT Bruk systematisk undersøkelsene utarbeidet av BHT Gir et bilde av underrapportering Gir en god mulighet for å få de riktige svarene Nærværs prosjekter 30 Skagerak Elektro

31 31 Skagerak Elektro

32 32 Skagerak Elektro

33 PROSJEKTET: SKADEFORBYGGENDE TILTAK I SKAGERAK ELEKTRO AS 2010 Prosjektet har kommet som en konsekvens av skadene som Skagerak Elektro har hatt i 2009 (skadeforebyggende tiltak 2009) og 1.kvartal 2010 (ekstra tiltak, strømgjennomgang). Prosjektet har som hovedmål å hindre flere skader i bedriften. For at arbeidet med de gitte utfordringer skal gi resultater raskest mulig må ledelse på alle nivåer ha konkrete oppgaver ifbm dette arbeidet. sid e 33 R. Sanna

34 DEFINERT PROSJEKT SKADEFORBYGGENDE TILTAK I SKAGERAK ELEKTRO AS 2010, EKSTRA TILTAK 1. Sammendrag Prosjektet har kommet som en konsekvens av skadene i Skagerak Elektro 1.kvartal Prosjektet har som hovedmål å hindre flere strømgjennomganger i bedriften. For at arbeidet med de gitte utfordringer skal gi resultater raskest mulig må ledelse på alle nivåer ha konkrete oppgaver ifbm dette arbeidet. 2. Bakgrunn for prosjektet Skagerak Elektro har hatt 3 strømgjennomganger frem til Konsernet har en nullvisjon mht. antall skader. 34 Skagerak Elektro

35 HENDELSE 1 Under montasjearbeid klippet vedkommende en faseleder med spenning og fikk strømgjennomgang fra hånd til øre. Etter strømgjennomgangen ble den skadde kjørt til legevakta i Skien av kollega. Han ble der henvist til sin fastlege(uøh). Etter dette ble den skadde sendt hjem(uøh). Denne hendelsen førte ikke til fravær. Den direkte årsaken til hendelsen er at den skadde kom i berøring med den del av klippesaksa / avbiter som ikke var isolert under klippingen av faselederen. Under arbeidsoperasjonen sto han med hode og øret inntil et ventilasjonsrør, med det faktum at han ble utsatt for strømgjennomgang fra hånd til øre. 35 Skagerak Elektro

36 HENDELSE 2 Skulle koble utestikk, og når jeg skulle sette kontakten på plass i kapslingen trykket jeg fingrene på hver sin pol. Anlegget har stått strømløst i lengre tid, men jeg glemte at jeg hadde satt på strømmen dagen i forveien. Kjørt til sykehus for observasjon. 36 Skagerak Elektro

37 HENDELSE 3 Arbeid i.fm. opplegg til ny vaskehall - Larvik. Ved framføring av jording til kabelbro fra lagerhall og ned til hovedfordeling i u etg (teknisk rom) fikk montøren strømgjennomgang da han tok i mot g/g PN fra montøren i etasjen over og samtidig holdt seg i annen kabelbro på teknisk rom. Spenningen ble senere målt til 80 V. Ingen av kabelbroene var tilkoblet jord - jordstrømmen må ha kommet via byggningskonstruksjoner. Utjevningsjord var heller ikke tilkoblet. Montøren ble ikke skadet og følte ikke ubehag på noen måte, men drog uansett til legevakten i Tbg og ble der undersøkt og lagt til observasjon i 24 timer. 37 Skagerak Elektro

38 DEFINERT PROSJEKT 3. Resultater ift opprinnelige mål Leveransen: Det skal gjennomføres flere strakstiltak og noen langsiktige for å nå målet på kort og lang sikt. Tiltakene blir: Gjennomgang og granskning av alle UØH med strømgjennomgang. Analyse av risikogrupper og personer skal utarbeides. Gjennomgang av HMS- situasjonen med vekt på strømgjennomgang skal holdes i morgenmøter med alle ansatte. Prioritert rekkefølge. Vurdering og utarbeidelse av konsekvens ved brudd på lover, instrukser og rutiner. ABS-observasjoner. Det vil bli gjennomført 4 stk pr uke ut året. 38 Skagerak Elektro

39 DEFINERT PROSJEKT Kartlegging av HMS- nivået vil bli utført som samtaler/spørreundersøkelse ute på arbeidsplassen. Gjennomgang/analyse av ABS-observasjoner og kartleggingen og utarbeidelse av tiltak vil gjennomføres på ukentlige ledermøter. Tiltak informeres om ut i organisasjonen. Grunnkurs HMS vil utarbeides og gjennomføres med risikogrupper. Intensitet på vernerunder økes. Informasjon til El & It om prosjektet. Prosjektet evalueres på første ledermøte hver måned. 39 Skagerak Elektro

40 DEFINERT PROSJEKT Etter en evaluering av 1 kvartal har vi avdekket noen områder: Holdninger i selskapet er ikke gode nok Det gir ingen konsekvens å bryte fastsatte HMS-krav (HMSboka) Ikke god nok oppfølging fra ledelse (på alle nivåer) ute på arbeidsplass. Innenfor enkelte fagområder er kompetansen for lav. UØH/strømgjennomgang på bedriften påvirker ikke kollegaer ved samme mønstringsplass. De skjønner ikke alvoret 40 Skagerak Elektro

41 Godkjenning av utvidet prosjekt uke 18 Ukentlige analyser og tiltak utarbeides i ledermøte Organisasjonen innformeres ukentlig om tiltak uke Gjennomgang og granskning av alle UØH med strømgjennomgang. uke 19 Kartlegging av HMS-nivået uke Gjennomgang av HMS - situasjonen med alle ansatte i morgenmøter uke Prosjektet evalueres uke 51 Analyse av risikogrupper uke 19 ABS-observasjoner 4 stk pr uke uke Prosjektet evalueres på første ledermøte hver måned. Grunnkurs HMS vil utarbeides og gjennomføres med risikogrupper. uke Informasjon til El & IT uke 19 Rutinen inføres i ledermøte uke 19 Vernerunder utføres uke Vurdering og utarbeidelse av konsekvens ved brudd på lover, instrukser og rutiner. Ferdig uke Skagerak Elektro

42 IKKE GOD NOK OPPFØLGING FRA LEDELSE(PÅ ALLE NIVÅER) UTE PÅ ARBEIDSPLASS. Konsekvens: Alle ansatt i ledelse og administrasjon gjennomførte kurs i ABS-observasjoner 1 kvartal Det er besluttet i ledermøte at vi skal ha obligatoriske observasjoner for alle i denne gruppa. Antallet pr. gruppe deltaker er Skagerak Elektro

43 PROSJEKTEVALUERING Antall skader halvert Ingen rapporterte strømgjennomganger Løftet hele organisasjonen 43 Skagerak Elektro

44 HVA HAR VI LYKKES MED? Suksesskriterie 2: Suksesskriterie 1: Ledere som er gode rollemodeller. Ledere som kjenner og forstår risikobildet og at det hele tiden er i endring. Suksesskriterie 3: Skape oppmerksomhet om årsaker til uønskede hendelser. sid e 44

45 HVA HAR VI LYKKES MED? Arbeide daglig med kulturen Vi skal ha svømmevesten på ikke bare med(lovpålagt) Kulturen er basert på fag - fokus på fag gir økt motivasjon økt rapportering Alvorlig UØH Granskning Tiltak - Evaluering 45 Skagerak Elektro

46 STRØMULYKKER MOTIVERING TIL ØKT RAPPORTERING Rapportering av skader 12(09)-6(10)-0(11) Takk for oppmerksomheten 46 Skagerak Elektro

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Arbeid med etikk i kommunen

Arbeid med etikk i kommunen Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: R 05-2013 Arbeid med etikk i kommunen Moral Etikk Formålet er å undersøke hva som er status for kommunens arbeid med

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Prioritering av HMS i T. Stangeland Maskin AS

Prioritering av HMS i T. Stangeland Maskin AS Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Prioritering av HMS i T. Stangeland Maskin AS Universitetet i Stavanger Vår 2009 Ann Elene Lund UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM I SAMFUNNSSIKKERHET MASTEROPPGAVE

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Smartere sammen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE JANUAR 2015 Overordnet internkontroll 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sikkerhetskultur i Avinor - måling av adferd og konkrete kampanjer/ eksempler Geir Havenstrøm Konsernstab Sikkerhet

Sikkerhetskultur i Avinor - måling av adferd og konkrete kampanjer/ eksempler Geir Havenstrøm Konsernstab Sikkerhet Sikkerhetskultur i Avinor - måling av adferd og konkrete kampanjer/ eksempler Geir Havenstrøm Konsernstab Sikkerhet 46 lufthavner (inkl OSL) Flysikringstjeneste (tårn/kontrollsentraler) Installasjoner

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 HØGSKOLEN I BERGEN Avd.. for Helse- og sosialfag Vernepleierutdanningen Haugeveien 28, 5005 BERGEN Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 TIPS! Dere trenger ikke være

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder IKS. Forvaltningsrevisjonsrapport. Internkontroll lønn 3/2009. Kvinesdal kommune

Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder IKS. Forvaltningsrevisjonsrapport. Internkontroll lønn 3/2009. Kvinesdal kommune Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder IKS Forvaltningsrevisjonsrapport 3/2009 Internkontroll lønn Kvinesdal kommune Mars 2010 SAMMENDRAG Kontrollutvalget vedtok i sak 02/09 å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

1. Gruppens vurdering/definisjon på hva "tilgjengelig og synlig" betyr? Hva er deres forventninger til en leder som lever opp til dette uttrykket?

1. Gruppens vurdering/definisjon på hva tilgjengelig og synlig betyr? Hva er deres forventninger til en leder som lever opp til dette uttrykket? Edinburgh 2013 TIL: Alle deltakere POSTADRESSE Skagerak Elektro AS Postboks 244 3901 Porsgrunn FRA: KOPI VÅR REF: DERES REF: MB Floodmyrvegen 17 3946 PORSGRUNN SENTRALBORD 35 51 61 30 TELEFAX 35 51 61

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE Forvaltningsrevisjon oktober 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer