STRØMULYKKER MOTIVERING TIL ØKT RAPPORTERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRØMULYKKER MOTIVERING TIL ØKT RAPPORTERING"

Transkript

1 STRØMULYKKER MOTIVERING TIL ØKT RAPPORTERING HMS- dagene 2011 Reidar Sanna, Skagerak Elektro AS

2 STRØMULYKKER MOTIVERING TIL ØKT RAPPORTERING Motivasjon til rapportering Oppfølging av hendelser Oppfølgingsverktøy i praksis Konkurransen om oppdrag 2 Skagerak Elektro

3 SKAGERAK ELEKTRO AS En av Norges eldste Elektro entreprenører innenfor elektro installasjon Fra 60 til 160 ansatte på fem år Markedssegmenter fra svakstrøm til høyspent 6 lokasjoner Matriseorganisasjon I Elkraft segmentet konkurrerer vi ikke på hjemmebane Rapportering av skader 12(09)-6(10)-0(11) Har fra 2009 jobbet med Prosjektet Skadeforebyggende tiltak 3 Skagerak Elektro

4 ORGANISASJONSKART Statkraft (66,62%) Skien (15,21%) Porsgrunn (14,83%) Bamble (3,34%) Generalforsamling Styre Skagerak Energi AS Konsernstaber og tjenester Økonomi, finans og strategi Nærings- og myndighetskontakt Skagerak Nett Skagerak Kraft Skagerak Elektro Skagerak Varme Skagerak Naturgass

5 Administrerende Direktør Øyvind Hagen Administrasjon og HR Reidar Sanna Marked Terje Karlsen Markedsansvarlig Bygg og anlegg Thomas Holmen Markedsansvarlig Enøk Jon Olav Østebøvik Markedsansvarlig Installasjon Tommy Larsen Markedsansvarlig Elkraft Jan Olav Fredriksen Markedsansvarlig Belysning og Samferdsel Svein Ove Sunde Økonomi Brit Ø Asdahl Innkjøp Øystein Garstad Fag/ IKS Bjørn Bergh Montasje Morten Bergan Erik Clausen Roy T. Oppegaard

6 HVORFOR? Er rapportering mellom arbeidsstaker verneombud og ledelse god nok? Svarene på dette spørsmålet viser at nærmere 60 % mener det ikke fungerer etter sin hensikt. Hvorfor? Er det metodene som svikter? Er det komplisert eller vanskelig tilgjengelig? Eller skyldes det organisatoriske forhold som for eksempel uklare rapporteringslinjer? 6 Skagerak Elektro

7 HVORDAN? For at et HMS-system skal fungere godt, må det være enkelt, tilgjengelig og ha klare linjer. Verneombud og HMS-ansvarlige skal ha nøkkelroller. Terskelen for slik rapportering må naturligvis være så lav som overhodet mulig. Den må kunne skje uten formelle hindringer og det må være klart hvem mottakeren er. Det er viktig at det tas tak i rapporterte avvik så raskt som mulig. Rapporteringssystem må tilpasses virksomhetens størrelse og kompleksitet. Det er viktig at det gjøres skriftlig og at man på en tilfredsstillende måte kan registrere hva en rapport medfører av praktiske tiltak. Rapportering gjøres i dag ved hjelp av tradisjonelle skjema-løsninger, ulike programvarer og mobile løsninger(pda, SMS). 7 Skagerak Elektro

8 8 Skagerak Elektro

9 HVORDAN FÅ TIL RAPPORTERING Belønning for sikker oppførsel Straff for usikker adferd Bruk av eksempler (kollegaen har dårlig hørsel) Kompetanse hos den enkelte Rapportering BHT Kommunikasjon mellom ledelse og montør / montør og montør. (Elektronisk eller fysisk). 9 Skagerak Elektro

10 HVORDAN FÅ TIL RAPPORTERING Innføring av strengere regime Utvikling av tilstrekkelige arbeidsinstrukser og sikkerhetsregler Gode enkle/rutiner for rapportering, dorull, sms, utarbeidede blokker, elektronisk Implementering av motivasjonskampanjer, TA TO TILBAKEMELDING OG TILTAK 10 Skagerak Elektro

11 VI SPURTE VÅRE MEDARBEIDERE HVORFOR VI VELGER Å IKKE RAPPORTERE(SMEBY-LERSTAD) 1) Hendelse fikk uansett ingen alvorlige konsekvenser 2) Det kan føre til negative reaksjoner fra mine kolleger 3) Jeg er redd for at informasjonen kan bli brukt mot meg 4) Det er ikke tradisjon for å rapportere alle uønskede hendelser 5) Det skjer uansett ingen forbedringer på bakgrunn av rapportene 6) Jeg er redd for at informasjonen kan bli brukt mot meg 7) Jeg er redd for at informasjonen kan bli brukt mot mine kolleger 8) Det kan føre til at vi mister kontrakter 9) Jeg føler meg ikke trygg på å ta opp mine hendelser/feil 10) Vi har for mye å gjøre, slik at vi aldri får tid til å skrive rapporter 11) Feil jeg gjør angår ingen andre enn meg selv 12) Jeg vet ikke hvordan jeg skal rapportere en hendelse Hva tror dere? Sette et tall eller to på blokka 11 Skagerak Elektro

12 SVARENE VI FIKK Hendelse fikk uansett ingen alvorlige konsekvenser 30 % Det kan føre til negative reaksjoner fra mine kolleger 25 % Jeg er redd for at informasjonen kan bli brukt mot meg 23 % Jeg er redd for at informasjonen kan bli brukt mot mine kolleger 21 % Det kan føre til at vi mister kontrakter 21 % Det er ikke tradisjon for å rapportere alle uønskede hendelser 21 % Det skjer uansett ingen forbedringer på bakgrunn av rapportene 19 % Vi har for mye å gjøre, slik at vi aldri får tid til å skrive rapporter 15 % Feil jeg gjør angår ingen andre enn meg selv 15 % Jeg føler meg ikke trygg på å ta opp mine hendelser/feil 9 % Jeg vet ikke hvordan jeg skal rapportere en hendelse 0% Annet 5 % * Det var lov å svare på flere alternativ 12 Skagerak Elektro

13 HVORDAN ARBEIDE VIDERE? Hendelse fikk uansett ingen alvorlige konsekvenser (30 %) Hvorfor skal jeg melde fra, det gikk jo bra Ingen kan/må jo lære av mine feil Det var jo min feil, andre gjør ikke noe så dumt Arbeide videre: rapportering må fungere, positive opplevelse ved min egen eller andres rapportering 13 Skagerak Elektro

14 HVORDAN ARBEIDE VIDERE? Det kan føre til negative reaksjoner fra mine kolleger (25 %) Jeg er redd for at informasjonen kan bli brukt mot meg (23 %) Jeg er redd for at informasjonen kan bli brukt mot mine kolleger(21%) Redd for omdømme hos kollegaer Redd for konsekvensene, instruks/lønn/arbeidet Arbeidet videre: Kultur, tillit, lik behandling 14 Skagerak Elektro

15 INSTRUKS FOR BRUDD PÅ HMS- BESTEMMELSENE 1 Formål Det er en grunnleggende forutsetning at HMS-bestemmelsene etterleves av alle. Denne instruksen beskriver handlingsmønster ved brudd på disse bestemmelsene, og skal gi grunnlag for ensartet og konsekvent håndtering av brudd. 2 Omfang Instruksen gjelder i hele Skageraks virksomhet. Instruksen kan gjøres gjeldende for entreprenører. Det skal da være beskrevet i kontrakt og/eller prosjektets SHA-plan. 3 Ansvar Alle ansatte og innleide som arbeider under Skageraks ledelse i et selskap i Skagerakkonsernet plikter å etterleve HMS-bestemmelsene og påse at disse følges. Med HMS-bestemmelsene menes, gjeldende eksterne lover, forskrifter og gjeldende interne krav som instrukser, prosedyrer og beskrivelser. Ledere er ansvarlige for at ansatte og innleide er kjent med konsernets HMS-bestemmelser, inklusive denne instruksen. HMS stab, konsern 15 Skagerak Elektro

16 16 Skagerak Elektro ARBEIDSBESKRIVELSE, HANDLINGSMØNSTER

17 ANSVARLIG ADFERD HMS FOKUSERT LØNNSYSTEM PRESTASJONS-KRITERIE Med dette menes: Sette HMS først - alltid! PRESTASJONSBESKRIVELSE 1. (H) Tar ansvar for egen og andres helserisiko (herunder pålegger/påtar seg realistisk arbeidsmengde) 2. (H) Bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø både fysisk og psykisk (tar hensyn, viser omsorg, oppmuntrer, har positiv innstilling, holder god orden) Prestasjo nsnivå Leders samlede vurdering av området 3. (M) Handler med tanke på å sikre et godt ytre miljø 4. Bruk av SJA 5. Innmelding av UØH 6. (S) Tar ansvar for egen og andres sikkerhet (herunder går aldri på akkord med sikkerhet tenker sikkerhet og har radaren på til enhver tid ) Med dette menes: Skape verdier med omtanke for medarbeidere, kunder, miljø og samfunn 1. Sier i fra, stiller spørsmål, er konstruktiv og løsningsorientert 2. Viser lojalitet (respekterer beslutninger, følger vedtatte regler og interne rutiner, retningslinjer osv.) 3. Tenker helhetlig (til det beste for selskapet, ikke bare for seg og egen enhet) 4. "Ikke gå forbi" (tar ansvar, også utenfor eget område, når det er nødvendig) 5. Tar vare på ting (holder god orden, sikrer verdier, verktøy, bil og lignende.) 6. Gjør andre gode (deler informasjon og kunnskap med andre) 7. "Snakker med og ikke om" (er real og etterrettelig) 17 Skagerak Elektro

18 18 Skagerak Elektro MÅLKORT(KOLLEKTIV VARIABEL LØNN)

19 HVORDAN ARBEIDE VIDERE? Det kan føre til at vi mister kontrakter(21 %) Vi har mistet kontrakter på grunn av høye skadetall, redd for at jeg skal være den som forårsaker dette. Hva gjør konkurrenten? Rapporterer de? Har de lik klassifisering av skade? Arbeide videre: Skadetall må ned, uavhengig av årsak. Eget prosjekt blir gjennomført 19 Skagerak Elektro

20 HVORDAN ARBEIDE VIDERE? Det er ikke tradisjon for å rapportere alle uønskede hendelser(21%) Arbeide videre: rapportering må fungere, positive opplevelse ved min egen eller andres rapportering, økonomisk belønning 20 Skagerak Elektro

21 HVORDAN ARBEIDE VIDERE? Det skjer uansett ingen forbedringer på bakgrunn av rapportene(19 %) Arbeide videre: rapportering må fungere, positive opplevelse ved min egen eller andres rapportering. 21 Skagerak Elektro

22 OPPFØLGING AV HENDELSER Observasjoner og rapporteringer Definert prosjekt Verktøy for oppfølging 22 Skagerak Elektro

23 OPPFØLGINGSVERKTØY I PRAKSIS UØH Vernerunder ABS Granskninger OLE M & U BHT Revisjoner 23 Skagerak Elektro

24 ADFERDS BASERT SIKKERHET Hensikt ABS er et verktøy for å forebygge ABS skal kun fokusere på arbeidsoperasjonen ABS setter fokus på usikre handlinger som kan føre til ulykker og skader Hensikten med dette verktøyet er Å oppdage og endre usikker adferd til sikker sid e 24 R. Sanna

25 HENSIKTEN MED ABS sid e 25 R. Sanna ABS er et forebyggende verktøy, og skal kun fokusere på vår adferd eller handlinger. Alt skal registreres, men vi er først og fremst ute etter å sette fokus på sikre og usikre handlinger. Hovedhensikten med dette verktøyet er å forebygge at skader skjer. Erfaring Skagerak Elektro Tenk gjentakende arbeidsprosesser Hva er gjennomsnittsalder for en montør Sykefravær(neste side)

26 LANGTIDSFRAVÆR SKAGERAK ELEKTRO 1 person med skade i skulder 37,5 t 1 person med ryggproblemer, 52,5t 1 person med ryggproblemer, 45t 1 person med ryggproblemer, isjas, 435t 1 person med skulderplager, 225t 1 person som er 50% sykemelding av tinnitus, 271,5t 1 person med skade i skulder,86,5 t 1 person med ryggproblemer, 75t 1 person med andre lidelser, 540t 1 person med ryggproblemer 247,5t 1 person med skulderplager, 272t sid e 26 R. Sanna

27 GOD OG RIKTIG INFO, RETT PÅ(VERNERUNDER) HMS OK Avvik Ikke Merknad / tiltak Frist Arbeidsordre foreligger Deltakende i planleggingen Oppfølging fra planlegger HMS plan i prosjektet Generell HMS plan tilgjengelig AFA /LFS utpekt Benyttet SJA Benyttet vernetøy/utstyr Uønskede hendelser siste tiden ID kort, HMS Sikkerhetskort Evaluering prosjekter sid e 27 R. Sanna

28 ERFARINGER MED VERNERUNDER OG ABS Viktig å kjenne faget og arbeidsprosessen for å stille de gode spørsmålene (observatøren) Erfaringer viser at verktøyet har hatt en positiv effekt på holdninger og adferd. Antall registrerte usikre handlinger over tid har gått ned, samtidig som ABS har avdekket områder som bør prioriteres i det forebyggende HMS arbeidet. Antall sikre og usikre handlinger gir oss verdifull informasjon om endring av risikobilde. 28 Skagerak Elektro

29 ERFARINGER MED VERNERUNDER OG ABS ABS har en oppdragene effekt, fordi du som observatør må gå foran som et godt eksempel. Det er ikke enkelt å korrigere andre dersom du selv foretar deg usikre handlinger med jevne mellomrom. Deler av ledelse har liten HMS-tillit Kvalitet Fra mangel på dobørste til godt beskrevet adferdsmønster 29 Skagerak Elektro

30 BHT Bruk systematisk undersøkelsene utarbeidet av BHT Gir et bilde av underrapportering Gir en god mulighet for å få de riktige svarene Nærværs prosjekter 30 Skagerak Elektro

31 31 Skagerak Elektro

32 32 Skagerak Elektro

33 PROSJEKTET: SKADEFORBYGGENDE TILTAK I SKAGERAK ELEKTRO AS 2010 Prosjektet har kommet som en konsekvens av skadene som Skagerak Elektro har hatt i 2009 (skadeforebyggende tiltak 2009) og 1.kvartal 2010 (ekstra tiltak, strømgjennomgang). Prosjektet har som hovedmål å hindre flere skader i bedriften. For at arbeidet med de gitte utfordringer skal gi resultater raskest mulig må ledelse på alle nivåer ha konkrete oppgaver ifbm dette arbeidet. sid e 33 R. Sanna

34 DEFINERT PROSJEKT SKADEFORBYGGENDE TILTAK I SKAGERAK ELEKTRO AS 2010, EKSTRA TILTAK 1. Sammendrag Prosjektet har kommet som en konsekvens av skadene i Skagerak Elektro 1.kvartal Prosjektet har som hovedmål å hindre flere strømgjennomganger i bedriften. For at arbeidet med de gitte utfordringer skal gi resultater raskest mulig må ledelse på alle nivåer ha konkrete oppgaver ifbm dette arbeidet. 2. Bakgrunn for prosjektet Skagerak Elektro har hatt 3 strømgjennomganger frem til Konsernet har en nullvisjon mht. antall skader. 34 Skagerak Elektro

35 HENDELSE 1 Under montasjearbeid klippet vedkommende en faseleder med spenning og fikk strømgjennomgang fra hånd til øre. Etter strømgjennomgangen ble den skadde kjørt til legevakta i Skien av kollega. Han ble der henvist til sin fastlege(uøh). Etter dette ble den skadde sendt hjem(uøh). Denne hendelsen førte ikke til fravær. Den direkte årsaken til hendelsen er at den skadde kom i berøring med den del av klippesaksa / avbiter som ikke var isolert under klippingen av faselederen. Under arbeidsoperasjonen sto han med hode og øret inntil et ventilasjonsrør, med det faktum at han ble utsatt for strømgjennomgang fra hånd til øre. 35 Skagerak Elektro

36 HENDELSE 2 Skulle koble utestikk, og når jeg skulle sette kontakten på plass i kapslingen trykket jeg fingrene på hver sin pol. Anlegget har stått strømløst i lengre tid, men jeg glemte at jeg hadde satt på strømmen dagen i forveien. Kjørt til sykehus for observasjon. 36 Skagerak Elektro

37 HENDELSE 3 Arbeid i.fm. opplegg til ny vaskehall - Larvik. Ved framføring av jording til kabelbro fra lagerhall og ned til hovedfordeling i u etg (teknisk rom) fikk montøren strømgjennomgang da han tok i mot g/g PN fra montøren i etasjen over og samtidig holdt seg i annen kabelbro på teknisk rom. Spenningen ble senere målt til 80 V. Ingen av kabelbroene var tilkoblet jord - jordstrømmen må ha kommet via byggningskonstruksjoner. Utjevningsjord var heller ikke tilkoblet. Montøren ble ikke skadet og følte ikke ubehag på noen måte, men drog uansett til legevakten i Tbg og ble der undersøkt og lagt til observasjon i 24 timer. 37 Skagerak Elektro

38 DEFINERT PROSJEKT 3. Resultater ift opprinnelige mål Leveransen: Det skal gjennomføres flere strakstiltak og noen langsiktige for å nå målet på kort og lang sikt. Tiltakene blir: Gjennomgang og granskning av alle UØH med strømgjennomgang. Analyse av risikogrupper og personer skal utarbeides. Gjennomgang av HMS- situasjonen med vekt på strømgjennomgang skal holdes i morgenmøter med alle ansatte. Prioritert rekkefølge. Vurdering og utarbeidelse av konsekvens ved brudd på lover, instrukser og rutiner. ABS-observasjoner. Det vil bli gjennomført 4 stk pr uke ut året. 38 Skagerak Elektro

39 DEFINERT PROSJEKT Kartlegging av HMS- nivået vil bli utført som samtaler/spørreundersøkelse ute på arbeidsplassen. Gjennomgang/analyse av ABS-observasjoner og kartleggingen og utarbeidelse av tiltak vil gjennomføres på ukentlige ledermøter. Tiltak informeres om ut i organisasjonen. Grunnkurs HMS vil utarbeides og gjennomføres med risikogrupper. Intensitet på vernerunder økes. Informasjon til El & It om prosjektet. Prosjektet evalueres på første ledermøte hver måned. 39 Skagerak Elektro

40 DEFINERT PROSJEKT Etter en evaluering av 1 kvartal har vi avdekket noen områder: Holdninger i selskapet er ikke gode nok Det gir ingen konsekvens å bryte fastsatte HMS-krav (HMSboka) Ikke god nok oppfølging fra ledelse (på alle nivåer) ute på arbeidsplass. Innenfor enkelte fagområder er kompetansen for lav. UØH/strømgjennomgang på bedriften påvirker ikke kollegaer ved samme mønstringsplass. De skjønner ikke alvoret 40 Skagerak Elektro

41 Godkjenning av utvidet prosjekt uke 18 Ukentlige analyser og tiltak utarbeides i ledermøte Organisasjonen innformeres ukentlig om tiltak uke Gjennomgang og granskning av alle UØH med strømgjennomgang. uke 19 Kartlegging av HMS-nivået uke Gjennomgang av HMS - situasjonen med alle ansatte i morgenmøter uke Prosjektet evalueres uke 51 Analyse av risikogrupper uke 19 ABS-observasjoner 4 stk pr uke uke Prosjektet evalueres på første ledermøte hver måned. Grunnkurs HMS vil utarbeides og gjennomføres med risikogrupper. uke Informasjon til El & IT uke 19 Rutinen inføres i ledermøte uke 19 Vernerunder utføres uke Vurdering og utarbeidelse av konsekvens ved brudd på lover, instrukser og rutiner. Ferdig uke Skagerak Elektro

42 IKKE GOD NOK OPPFØLGING FRA LEDELSE(PÅ ALLE NIVÅER) UTE PÅ ARBEIDSPLASS. Konsekvens: Alle ansatt i ledelse og administrasjon gjennomførte kurs i ABS-observasjoner 1 kvartal Det er besluttet i ledermøte at vi skal ha obligatoriske observasjoner for alle i denne gruppa. Antallet pr. gruppe deltaker er Skagerak Elektro

43 PROSJEKTEVALUERING Antall skader halvert Ingen rapporterte strømgjennomganger Løftet hele organisasjonen 43 Skagerak Elektro

44 HVA HAR VI LYKKES MED? Suksesskriterie 2: Suksesskriterie 1: Ledere som er gode rollemodeller. Ledere som kjenner og forstår risikobildet og at det hele tiden er i endring. Suksesskriterie 3: Skape oppmerksomhet om årsaker til uønskede hendelser. sid e 44

45 HVA HAR VI LYKKES MED? Arbeide daglig med kulturen Vi skal ha svømmevesten på ikke bare med(lovpålagt) Kulturen er basert på fag - fokus på fag gir økt motivasjon økt rapportering Alvorlig UØH Granskning Tiltak - Evaluering 45 Skagerak Elektro

46 STRØMULYKKER MOTIVERING TIL ØKT RAPPORTERING Rapportering av skader 12(09)-6(10)-0(11) Takk for oppmerksomheten 46 Skagerak Elektro

Helse, Miljø og Sikkerhet

Helse, Miljø og Sikkerhet Organisering av Helse, Miljø og Sikkerhet i Otera Arnstein Moy, Dir. forretningsutvikling Dette er Otera Vi har høye ambisjoner Otera skal være en av de ledende infratekniske entreprenør i Norden Vi Medarbeidere,

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon Mestring og forebygging av depresjon Aktivitet og depresjon Depresjon og aktivitet Depresjon er selvforsterkende: Mangel på krefter: alt er et ork Man blir passiv Trekker seg tilbake fra sosial omgang

Detaljer

Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser

Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser Geir Skyvulstad, Hydro Energi Kraftproduksjon 21.10.2008 (1) 2008-11-05 Kort presentasjon av meg selv: - Geir Skyvulstad - vært ansatt i Hydro i 33 år - arbeidet med HMS på siden 1984 - arbeider nå som

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

HMS. HelgelandsKraft AS

HMS. HelgelandsKraft AS HMS HelgelandsKraft AS HelgelandsKraft Våre 240 medarbeidere jobber for vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Vi er sertifisert ihht. NS-ISO 9001 og NS ISO 14001 og har høy fokus

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN Dette er en miniutgave/ veileder på hva du finner i HMS boka på byggeplassen HMS planen gir oversikt over rutiner, prosedyrer, og skjemaer som skal brukes under planlegging

Detaljer

Sammenhengen mellom og

Sammenhengen mellom og Sammenhengen mellom og Kvalitet HMS v/ Geir A. Molland Haugaland Kraft EBL 4. mars 2008 Forenklet historikk, et utgangspunkt HMS: Fra lavstatus til kritisk suksessfaktor Kvalitet: Fra selvfølgelighet /

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt

Detaljer

Gransking av ulykker i Trondheim Energi. Granskninger TRE ebl konferanse 21 okt 2009 ved HMS Leder Rolf Andresen

Gransking av ulykker i Trondheim Energi. Granskninger TRE ebl konferanse 21 okt 2009 ved HMS Leder Rolf Andresen Gransking av ulykker i Trondheim Energi Granskninger TRE ebl konferanse 21 okt 2009 ved HMS Leder Rolf Andresen Gransking av ulykker i Trondheim Energi Eksempler på granskinger hvordan påvirker en slik

Detaljer

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Hva er HMS-kultur? Fra begrepsutvikling til sammenhenger Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Dordi Høivik Sr fagleder Helse og arbeidsmiljø Petroleumstilsynet 12.desember

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Marius Michaelsen, HMS-rådgiver Veidekke ASA 10. mai 2012 www.veidekke.no Temaer Kort om Veidekke Neste generasjon HMS Oppsummert Film Vår viktigste oppgave

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Håndtering av risiko for økonomisk kriminalitet og hvitvasking. BDO Seminar 11. juni 2014 Morten Grongstad

Håndtering av risiko for økonomisk kriminalitet og hvitvasking. BDO Seminar 11. juni 2014 Morten Grongstad Håndtering av risiko for økonomisk kriminalitet og hvitvasking BDO Seminar 11. juni 2014 Morten Grongstad Vi har som andre havnet i medienes søkelys PRESENTASJON 12. JUNI 2014 Denne oppmerksomheten skal

Detaljer

HMS i de lokale og regionale energibedriftene

HMS i de lokale og regionale energibedriftene HMS i de lokale og regionale energibedriftene Hvordan ivaretar bedriftene helse, miljø og sikkerhet? KS Bedriftenes Møteplass 2011, 17.februar 2011 Maria Rodahl Johansen, ECgroup AS Innhold 1. Innledning

Detaljer

Sesjon 6 Risiko og sårbarhetsanalyser ROS

Sesjon 6 Risiko og sårbarhetsanalyser ROS Sesjon 6 Risiko og sårbarhetsanalyser ROS RISIKOANALYSER TAS PÅ ALVOR HOS HYDRO ENERGI ROS SLIK VI GJØR DET I SKAGERAK KRAFT ROS ET AVGJØRENDE BIDRAG TIL SIKRERE ANLEGG ROS DISKUSJONER 1 Risikoanalyser

Detaljer

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi 1. Helse, miljø og sikkerhets i Glitre Energi Konsernvisjonen til Glitre Energi er å ha gode arbeidsforhold, en null-visjon i forhold

Detaljer

Begrepet Ledelse og Lederrollen

Begrepet Ledelse og Lederrollen Begrepet Ledelse og Lederrollen Hva vil jeg oppnå med min ledelse? Løse oppdraget og ta vare på mine menn Hvilke egenskaper bør en leder ha? Hvilke utfordringer kan en leder forvente? Viktige egenskaper

Detaljer

FOKUS PÅ HMS I OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN

FOKUS PÅ HMS I OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN FOKUS PÅ HMS I OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rørinspeksjon Norge fagdager Tromsø 24.-25. august Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Tove Udon HMS-policy for Vann- og avløpsetaten HMS er integrert

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN 15.09.2017 1 Formål og virkeområde 1 Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring

Detaljer

MN-fakultetets HMS-strategi for perioden

MN-fakultetets HMS-strategi for perioden MN-fakultetets HMS-strategi for perioden 2013 2016 02.04.2013 1 MN-fakultetets HMS-strategi for perioden 2010-2015 MN-fakultetet har sett over en 40 års periode stått overfor flere utfordringer på HMS-området.

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

INNOVASJONER I DET OFFENTLIGE. Kvantesprang og andre slags innovasjoner

INNOVASJONER I DET OFFENTLIGE. Kvantesprang og andre slags innovasjoner INNOVASJONER I DET OFFENTLIGE Kvantesprang og andre slags innovasjoner DET NYE - INOVARE Fornyelse nyhet forandring Nyttig lønnsom konstruktiv løse et problem ER MENT Å GI ØKT VERDISKAPNING Politikermotivert

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

BKK Vestlandets eget kraftselskap TENK Omtankeprogrammet i BKK

BKK Vestlandets eget kraftselskap TENK Omtankeprogrammet i BKK BKK Vestlandets eget kraftselskap Omtankeprogrammet i BKK v/ konserndirektør Organisasjon Jostein Søfteland Omtankeprogrammet i BKK BKK går nye veier for å nå bedriftens mål innen arbeidsmiljø og sikkerhet,

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

MILJØSTYRING I SKAGERAK KRAFT

MILJØSTYRING I SKAGERAK KRAFT MILJØSTYRING I SKAGERAK KRAFT Fremtidens Byer, Sandnes 15 april 2013 "Forankring av miljøledelse i det private en suksesshistorie fra Skagerak Kraft" Ingrid Thorsdal, Seksjonssjef Kvalitet & HMS Skagerak

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Rutiner for innrapportering

Rutiner for innrapportering Rutiner for innrapportering Hvem innrapporterer? Fungerer rapportering for underleverandører? Eksempel på innrapportering Granskning Oppfølging Leading Indicators Spørsmål/diskusjon 1 Erkjennelsen Det

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Fjord1 sitt arbeid med sikkerhet

Fjord1 sitt arbeid med sikkerhet Fjord1 sitt arbeid med sikkerhet Sikkerhet- og Driftsdirektør Deon Mortensen (1) Sikkerhetsarbeid Fjord1 Forenkling Opplæring Standardisering /barrierer Manøverprosedyre Shiplog Kontroll Historikk Gransknings

Detaljer

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen?

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? HMS dagen 2015 Harald Myklebust DOM Group Offshore AS Tlf. 4147 7112 Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? Hadde jeg hatt den total fasit, hadde jeg nok ikke

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS?

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? Agenda Bedriftskultur i forskjellige selskap HMS arbeid organisert hos TrønderEnergi / TrønderEnergi Entreprenør

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Internkontroll - Akvakultur

Internkontroll - Akvakultur Algetun AS Harpefjellet 33, Landro 5363 Ågotnes Bankkonto 9528 06 12732 Org. nr. 917 530 068 Makroalger og tunikater av topp kvalitet Tel: 911 09 644 ragmmoe@gmail.com www.algetun.no Internkontroll - Akvakultur

Detaljer

Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet

Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet HMS-faglig forum Vinterkonferansen 2008 Morten Hjerpbakk Risk Management Consultants AS En liten sikkerhetssjekk før vi starter Consultants AS 2 Jeg har tenkt å snakke

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

Om HMS og litt. Henry, styreledersamling

Om HMS og litt. Henry, styreledersamling Om HMS og litt. Henry, styreledersamling 9.2.2017 HMS H Mye Skriftlig Eller noe lurt? Ansvar på toppen? Styreleder Daglig leder HMS-leder Ansvar på toppen? Styreleder! Styret - Står for den totale og formelle

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Nærvær og sykefravær Hva virker? Kristen Dalby, ressursgruppa Løten 23.04.13 Kort status på hva vi vet noe om Den foreliggende kunnskapsstatusen k t viser at man vet; Mye om risikofaktorer, altså hvilke

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP. Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet

PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP. Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR (PVU) I SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP Litt

Detaljer

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet Vernetjenesten Kristiansund Manglende kommunikasjon Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hva er Kommunikasjon?

Detaljer

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Demensomsorgens ABC 03. og 04. September 2015 Solveig A. Aamlii 03.09.15 VÅR HVERDAG Pasienter og pårørende som vet hva de har krav på. Arbeidsgiver, lover, regler,

Detaljer

Ulike konsernmodeller hvordan organisere HMS-aktiviteter

Ulike konsernmodeller hvordan organisere HMS-aktiviteter Ulike konsernmodeller hvordan organisere HMS-aktiviteter Geir Skyvulstad Hydro Energi Kraftproduksjon 10 12, 2008 (1) 2008-11-05 Min bakgrunn Kort presentasjon av meg selv: - Geir Skyvulstad - vært ansatt

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Til deg som er leder med personalansvar

Til deg som er leder med personalansvar Til deg som er leder med personalansvar Gevinsten ligger i åpenheten Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge og håndtere rusog avhengighetsproblematikk. Her befinner størstedelen av den voksne

Detaljer

Hvordan forebygge korrupsjon og økonomisk utroskap?

Hvordan forebygge korrupsjon og økonomisk utroskap? Advokatfirmaet G-Partner AS din partner for god virksomhetsstyring Hvordan forebygge korrupsjon og økonomisk utroskap? Kursdagene NTNU den 7.1.2010 v/ Bjørn Tore Saltvik En kort presentasjon av Advokatfirmaet

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

AMS installasjonstjenester

AMS installasjonstjenester AMS installasjonstjenester Temaer Kort om oss Erfaring med AMS montasje Tjenester Gjennomføringsmodell Suksesskriterier Entreprenørtjenester noen fakta Virksomhetsområder med tilhørende selskap i konsern

Detaljer

Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Vurdering av status i Helse Nord IKT

Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Vurdering av status i Helse Nord IKT Styresak 050-2017-1 Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Vurdering av status i Helse Nord IKT Nedenfor gis en vurdering av tilstanden i Helse Nord IKT sett

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre Side 2 av 9 Ansvarleg for revisjon/vedlikehald: Rådgiver Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Virkeområde...

Detaljer

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Vold og trusler - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Finn Berntsen verneingeniør / HMS-rådgiver Bedriftshelsetjenesten Bodø kommune og avviksmeldinger

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Plan for innlegget 1. Kort om medarbeiderdrevet innovasjon 2. Om jakten på beste praksis 3. Jaktens resultater 4. Seks råd for å lykkes med MDI 5. Medarbeiderdrevet

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Kan samferdsel lære noe av HMSarbeidet i olje- og gassvirksomheten? Kirsten Skaare Kvalitets- og HMS-sjef AF Anlegg

Kan samferdsel lære noe av HMSarbeidet i olje- og gassvirksomheten? Kirsten Skaare Kvalitets- og HMS-sjef AF Anlegg Kan samferdsel lære noe av HMSarbeidet i olje- og gassvirksomheten? Kirsten Skaare Kvalitets- og HMS-sjef AF Anlegg Agenda Kort om AF 1 Erfaringer 2 Krav fra BH 3 Verktøy og virkemidler 4 Oppsummering

Detaljer

Gjelder fra:

Gjelder fra: Prosedyrebeskrivelse for håndtering av avvik Versjon: Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 09.01.2018 Godkjent av: Kvalitetssikringsgruppen Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Formål og omfang Risikobasert

Detaljer

Statnetts forventninger til leverandørene

Statnetts forventninger til leverandørene Statnetts forventninger til leverandørene Slik vil vi ikke ha det. Stegene i anskaffelsesprosessen 1. Kvalifisering av leverandører Kvalifisere leverandører som er i stand til å levere en vare/tjeneste

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Avviksmelding Avviksmelding Oppfølging: Beskrivelse av hvordan avviksmelding skal gjøres:

Avviksmelding Avviksmelding Oppfølging: Beskrivelse av hvordan avviksmelding skal gjøres: Avviksmelding Avviksmelding benyttes for å melde om forhold som ikke er i samsvar med lover, forskrifter eller virksomhetens HMS-bestemmelser. Avviksmelding oppfyller kravene til AML 3-1, 2. ledd e), og

Detaljer

Neste generasjons energiselskap

Neste generasjons energiselskap Neste generasjons energiselskap Beste praksis fra Fortum Jan-Erik Lager, hovedverneombud i Fortum Distribution AS og Fortum Markets AS Fortum et av Nordens største energiselskaper Børsnotert i Helsinki.

Detaljer

Bilfinger Industrial Services Norway AS 0 skader Er det mulig?

Bilfinger Industrial Services Norway AS 0 skader Er det mulig? Bilfinger Industrial Services Norway AS 0 skader Er det mulig? Åge Norberg, 02.06.2017, Porsgrunn Min bakgrunn Mitt navn er Åge Norberg Jeg har vært på tre arenaer i mitt yrkesliv: 1977 1986 VCM-fabrikken

Detaljer