K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 1 0"

Transkript

1 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l

2 Resultatregnskapet pr Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr et overskudd på 19,850 mill. kroner mot 13,282 mill. kroner for samme periode i fjor. Det har i kvartalet vært en økning i verdier på portefølje av obligasjoner og aksjer. Rentenettoen viser prosentuelt en svak økning i kvartalet. Rentenetto Rentenettoen er på 23,057 mill. kroner mot 26,235 mill. kroner for samme periode i fjor. I prosent er det en reduksjon i netto til 1,29 % mot 1,39 % for samme tidsrom i Etter fall i rentenetto siden desember 2009 hvor rentenettoen var 1,35 % er en økning for de siste månedene i år. Rentenettoen er likevel betydelig lavere enn budsjettert (1,53 %). Inntekter frå verdipapir Datterselskap Ryfylke Eiendomsmegling AS har også i 3. kvartal hatt god aktivitet, og det ventes utbytte opp mot samme nivå som i fjor. Selskapets driftsresultat pr. kvartal er 1,098 mill. kroner mot 1,372 mill. kroner i fjor. Det er bokført gevinst på salg av langsiktig verdipapir med 1,132 mill. kroner. Provisjonsinntekter Provisjonsinntektene utgjør pr 3. kvartal 7,188 mill. kroner eller 0,40 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Inntektene er 0,365 mill. kroner høyere enn for samme tidsrom i fjor. Provisjonsinntektene fra garantier er noe lavere enn på samme tid i fjor. En noe høyere skadefrekvens innen skadeforsikringen trekker provisjonsinntektene noe ned. Provisjonen fra formidling av fond i Skagen fondene og Terra forvaltning er så langt noe høyere enn i fjor. Provisjonskostnader Provisjonskostnadene ved banktjenester er 1,786 mill. kroner, tilnærmet samme nivå som i fjor (1,765 mill. kroner). Gevinst på valuta og verdipapir Bokført gevinst er pr ,938 mill. kroner, det er en økning på 4,316 mill. kroner i tredje kvartal. Verdiøkning på samme tid i fjor var 5,921 mill. kroner. Bankens portefølje av obligasjoner er definert som omløpsobligasjoner. Nominell beholdning er siden årsskifte solgt ned fra 285,250 mill. kroner til 257,900 mill. kroner. Andre inntekter Andre inntekter er 0,408 mill. kroner mot 0,390 mill. kroner i samme periode i fjor. Kostnader Lønns- og administrasjonskostnadene utgjør 15,541 mill. kroner eller 0,87 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Totale driftskostnader er 19,313 mill. kroner, prosentuelt 0,07 % lavere enn i fjor. I kroner er det en reduksjon på 2,375 mill. kroner. I tallet i fjor inngikk betydelige kostnader til revisjon og advokater. Det inngår også i år høye kostnader til revisjon. Regnskapet er i tillegg belastet med kostnad knyttet til intern-revisor (Ernst&Young) med estimert total kostnadsramme på om lag 0,500 mill. kroner i Det er økte kostnader til lønn (bemanning er økt med 1 stilling). Avskrivningene er redusert med hele 1,130 mill. kroner, som skyldes at kostnadene ved konvertering til SDC som leverandør av banksystemene er ferdig nedskrevet. Tap utlån og garantier Totale tap er pr 3. kvartal netto 2,870 mill. kroner mot 2,961 mill. kroner på samme tid i fjor. Individuelle nedskrivinger er siden årsskiftet redusert med netto 61,774 mill. kroner, mens gruppevise nedskrivinger er økt med 0,320 mill. kroner. Det er konstaterte tap på 61,908 mill. kroner på tidligere individuelle nedskrivninger, der 60,240 mill. kroner av disse er selskaper som er konkurs. Det er inngått 0,197 mill. kroner på tidligere konstaterte tap. 2

3 Balanse Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen er siste 12 mnd redusert med 11,7 % til 2 262,180 mill. kroner. Utlån Brutto utlån er på 1 731,252 mill. kroner. Dette er 283,530 mill. kroner mindre enn ett år tidligere. Reduksjonen er 14,1 %. I kroner er utlån redusert med 188,989 mill. kroner siden årsskiftet. Utlånsvolum som er formidlet via Terra Boligkreditt, har siste 12 måneder økt med 119,2 mill. kroner, mens det siden årsskiftet er økt med 89,3 mill. kroner. Brutto utlån inkludert Terra Boligkreditt er 1 986,836 mill. kroner. Innskudd Per er innskudd fra kunder 1 343,631 mill. kroner. Det er en reduksjon på 3,4 % siste 12 måneder. Innskudd utgjør 77,6 % av brutto utlån mot 69 % i fjor. Soliditet Likviditet Likviditeten vurderes som god. Likviditetsindikator 1 og 2 er pr hhv 109,2 og 115,7. Banken har tatt opp en 3-årig obligasjon på 100 mill. kroner i dette kvartalet, samt kjøpt tilbake 89 mill. kroner på en eksisterende obligasjon med forfall i juni Egenkapital/kapitaldekning Per er banken sin kapitaldekning 24,1 % med netto ansvarlig kapital er 312,714 mill. kroner. Kjernekapitalen er 16,8 %. Kjernekapital skal etter strategi minimum være 12 %. Kapitalbehov etter Pilar 1 er pr på 103,700 mill. kroner (beregningsgrunnlaget er 1 296,250 mill. kroner). Kapitalmål etter ICAAP 2010 er 17,2 % hvor 13,2 % er kapitalbehov etter Pilar 2 med påslag av 4,0 % kapitalbuffer. Utsiktene for 4. kvartal 2010 Bankens kjernekapital og kapitaldekning vurderes som god og gir rom for kontrollert vekst. Banken har fortsatt betydelige individuelle nedskrivninger på utlån selv om det er en betydelig reduksjon i 3.kvartal etter realisasjon av flere tidligere 100 % nedskrevne engasjementer som er konkurs. Flere av engasjementene med delvis nedskrivninger er i positiv utvikling. Hele 11 av 13 engasjementer i stort tapsengasjement fra 2008 er konkurs eller under tvangsavvikling. Det legges til grunn at selskapene blir tvangsavviklet. De to gjenstående engasjementene med totalt engasjement på 8,618 mill. kroner er 100 % nedskrevet. Banken vil i kvartalet kreve at kausjonistene for de selskapene som er konkurs innfrir kausjonene. Vi venter ingen større nye nedskrivinger, men det kan være at noen tidligere nedskrivinger vil bli realiserte tap. Hvis engasjementene som er i positiv utvikling lykkes med sine tiltak innen antatt tidshorisont kan det ligge til rette for noe lavere individuelle nedskrivninger ved årsskiftet. Erfaringen viser at det gjerne tar noe lengre tid med tiltakene enn antatt. Forventet tap ved årsskifte ventes derfor å ligge på dagens nivå. Rentenettoen økte i 3. kvartal. Banken har gjennom året iverksatt tiltak for å bedre rentenettoen. Banken har også foretatt grep for å sikre kostnadsdekning for bankens tjenester. Banken har fortsatt kostbar funding og ei større portefølje av obligasjoner enn nødvendig. Banken vil redusere porteføljen ved forfall på papirene. Dette vil få størst effekt i Banken vurderer også å søke Finanstilsynet om anledning til å innfri fondsobligasjonen i Statens finansfond i Hjelmeland, /

4 4

5 5

6 Hovedkontor: Hjelmeland Sparebank Sentrum 4130 Hjelmeland Telefon Salgskontor Jørpeland: Oldeidegården 4100 Jørpeland Org.nr

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatregnskapet pr 31.03.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 31.03.11 et overskudd på 6,622 mill. kroner mot 6,646 mill.

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 3. kvartal BALANSEN Pr. 30.9.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.844 mill., en økning på kr. 4 mill. fra samme periode for ett år siden.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.9.2012

Delårsrapport Pr. 30.9.2012 Delårsrapport Pr. 30.9.2012 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.09.2012 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2011 31.12.2010 Resultat før skatt 18.829 16.054 21.368 19.506 27.297 Brutto utlån til

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.6.2012

Delårsrapport Pr. 30.6.2012 Delårsrapport Pr. 30.6.2012 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2010 31.12.2011 31.12.2010 Resultat før skatt 11.705 11.342 15.041 19.506 27.297 Brutto utlån til

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2012

Delårsrapport Pr. 31.3.2012 Delårsrapport Pr. 31.3.2012 Side 1 av 8 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2012 31.03.2011 31.03.2010 31.12.2011 31.12.2010 Resultat før skatt 5.507 3.395 6.674 19.506 27.297 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.)

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.) Halvårsrapport 2009 Halvårsrapport 2009 Positiv utvikling - Resultat etter skatt: kr. 8,1 mill kr ( kr 16,5 mill). - Netto renteinntekter: kr.28,5 mill (kr.42,5 mill). - Netto provisjons- og andre inntekter:

Detaljer

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 20000 13750 7500 1250

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Delårsrapport pr. 31. mars 2010

Delårsrapport pr. 31. mars 2010 Delårsrapport pr. 31. mars 2010 Delårsrapport for Berg Sparebank Regnskapsprinsipper Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er

Detaljer

2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 2. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 2. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for andre kvartal 2012 før skatt ble på 6,1 millioner kroner. Dette er 2,5 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer