K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9"

Transkript

1 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l

2 Resultatregnskapet pr Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill, kroner for samme periode i fjor. Det har i 3. kvartal vært økning i verdier i portefølje av obligasjoner og aksjer, mens det er fortsatt fall i rentenettoen. Rentenetto Rentenettoen er på 26,235 mill. kroner mot 33,979 mill. kroner for samme periode i fjor. I prosent er det en reduksjon i netto til 1,39% mot 1,86% for samme tidsrom i Rentenettoen er betydelig lavere enn budsjettert (1,80%). Inntekter frå verdipapir Det vil ikke bli bokført utbytte fra Terra-gruppen i 2009 (i 2008 var utbytte 0,974 mill. kroner). Datterselskap Ryfylke Eiendomsmegling AS har i 3. kvartal hatt høy aktivitet, og det ventes utbytte opp mot samme nivå som i fjor (0,720 mill. kroner i 2008). Selskapets driftsresultat pr 3. kvartal er 1,372 mill. kroner. Banken har i kvartalet plassert 50 mill. kroner i rentefondet Terra Sparebank. Provisjonsinntekter Provisjonsinntektene utgjør pr 3. kvartal 6,823 mill. kroner eller 0,36% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Inntektene er 0,380 mill. kroner lavere enn for samme tidsrom i fjor. Det er fortsatt slik at provisjonsinntektene fra garantier er betydelig høyere mens inntektene fra salg av fond i ennå større grad er lavere enn i fjor. Det er en svak økning innen forsikring og noe nedgang innen kort og gebyrer. Provisjonskostnader Provisjonskostnadene ved banktjenester er 1,765 mill. kroner, noe høyere enn samme tid i fjor (1,572 mill. kroner). Tap på valuta og verdipapir De fleste papirer har i siste kvartal økt i verdi. Netto er det bokført 5,959 mill. kroner i gevinst mot 11,571 mill. kroner i tap i 3. kvartal Bankens portefølje av obligasjoner er definert som omløpsobligasjoner. Andre inntekter Andre inntekter er 0,390 mill. kroner mot 2,965 mill. kroner i samme periode i fjor hvor det inngikk kr 2,700 mill. kroner for salg av eiendom. Kostnader Lønns- og administrasjonskostnadene utgjør 17,130 mill. kroner eller 0,91% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Totale driftskostnader er 21,688 mill. kroner, prosentuelt 0,10% høyere enn i fjor. I kroner er økningen på 2,590 mill. kroner. I tallet inngår betydelige kostnader til revisjon og advokater samt innleie i ca 6 mnd av ekstern ressurs ifm stort tapsengasjement. Regnskapet er i tillegg belastet med ny kostnad knyttet til internrevisor (Ernst&Young) med estimert total kostnadsramme på 0,800 mill. kroner i Det er økte kostnader til lønn (4 flere ansatte) samt noe høyere avskrivninger (etter ombygging av Bygg II). Tap Totale tap er pr 3. kvartal netto 2,961 mill. kroner mot 1,888 mill. kroner på samme tid i fjor. Endringen i kvartalet er en netto økning på 0,319 mill. kroner. Individuelle nedskrivinger er i løpet av året redusert med netto 1,568 mill. kroner, mens gruppevise nedskrivinger er redusert med netto 2,727 mill. kroner. Det er inngått 0,083 mill. kroner på tidligere konstaterte tap. Det er konstaterte tap på 7,285 mill. kroner på tidligere individuelle nedskrivninger. Av dette er 5,153 mill. kroner relatert til stort tapsengasjement. Det er samme status i stort tapsengasjement som beskrevet i delårsrapporten pr

3 Balanse Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen har siste 12 mnd økt med 5,4% til 2 512,007 mill. kroner. Utlån Brutto utlån er på 2 014,782 mill. kroner. Dette er 60,166 mill. kroner mindre enn ett år tidligere. Reduksjonen er 2,9%. Dette er i tråd med plan. I kroner er utlån redusert med 85,007 mill. kroner siden årsskiftet. Innskudd Per er innskudd fra kunder 1 390,734 mill. kroner. Det er en reduksjon på 6,6% siste 12 måneder. Siden årsskiftet har innskuddene økt med 28,534 mill. kroner. Innskudd utgjør 69,0% av brutto utlån. Soliditet Egenkapital/kapitaldekning Per er banken sin kapitaldekning 16,5%. Dette er inkludert kapitalen banken ble tilført fra emisjonen av grunnfondsbevis i februar. Kjernekapitalen er 10,3%. Kapitaldekningen er nå i tråd med bankens siste vedtatte kapitalmål på 16,4% (satt etter bankens ICAAP 2009). Utsiktene for siste kvartal 2009 Banken ble tilført ny kapital i februar gjennom grunnfondsbevis. Ansvarlig lån ble refinansiert og økt med 10 mill. kroner i august. Bankens kapitaldekning er nå 2,5% høyere enn på samme tid i fjor. Kjernekapitalen er også betydelig høyere (økningen er 1,3%). I tillegg har banken søkt Statens finansfond om fondsobligasjon på 29,2 mill. kroner. Tilførsel av kapital gjennom fondsobligasjonen vil øke kjernekapitalen med nærmere 2%. Det ventes svar på søknaden medio november. Banken har fortsatt betydelige individuelle nedskrivninger på utlån. Flere av engasjementene er i positiv utvikling, men det antas at det ikke vil bli vesentlig reduksjon i totale nedskrivninger pr To engasjementer er siden forrige delårsrapport meldt konkurs. Banken er i dialog med bostyrer om engasjementene. Finansuroen vil også fremover prege næringslivet. Vi venter ingen større nye nedskrivinger, men det kan være at noen tidligere nedskrivinger vil bli realiserte tap. Noen mindre nye nedskrivinger kan bli foretatt i 4. kvartal. Disse ventes å resultatmessig bli kompensert ved at banken kan friskmelde enkelte tidligere nedskrevne engasjementer. Rentenettoen ble ytterligere redusert i dette kvartalet. Banken har i oktober mange forfall på 1 år fastrenteinnskudd. Innskuddene ble etablert til høy rente. Det ventes derfor god effekt på innskuddsmarginen fra november av. Norges Bank økte styringsrenten i sitt møte Det er usikkerhet hvordan dette vil påvirke rentenivået i markedet. Banken jobber aktivt med tiltak for å bedre rentenettoen. Hjelmeland, /

4 4

5 5

6 Hovedkontor: Hjelmeland Sparebank Sentrum 4130 Hjelmeland Telefon Salgskontor Jørpeland: Oldeidegården 4100 Jørpeland Org.nr

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 31. mars 2014 Resultatregnskap Driftsresultat før skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital) Ved utgangen av 1. kvartal 2014 har Vang Sparebank

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING

GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING 4. KVARTAL 2014 BRAGE FINANS AS Godt resultat- Solid utvikling. Oppsummering per. 4. kvartal 2014 Resultat før skatt : tnok 21.315 (9.240) Netto driftsinntekter: tnok 66.070

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

SKA Foreløpig resultat 1998

SKA Foreløpig resultat 1998 Melding til Oslo Børs, 14. januar 1999 SKA Foreløpig resultat 1998 IMS oppnådde et foreløpig EBITDA-resultat i 1998 på NOK 75 mill (116 mill i 1997). Netto resultat ga et underskudd på NOK 132 mill etter

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger

Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger Foredrag på konferanse 30. november 2010, Oslo Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Hovedpunkter Noen lange linjer bankkrisen 1990 1993

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer