VERDSETTELSE Fordypningsstudium

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDSETTELSE Fordypningsstudium"

Transkript

1 VERDSETTELSE Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

2 VERDSETTELSE Fordypningsstudium 2014/2015 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har for tredje gang gleden av å invitere til et intensivt 8-dagers avansert (videregående) studium. Tema er verdsettelse, og studiets nivå bygger på AFA(Autorisert Finansanalytiker) studiet eller Corporate Finance studiet. Første samling (6 dager) er lagt til Thorbjørnrud Hotel på Jevnaker i perioden oktober Den avsluttende samlingen (2 dager) er på Lysebu Hotel i Oslo, 9. og 10. januar Begge samlinger gjennomføres som internatsamlinger der det forutsettes at studentene har anledning til å arbeide utvidede dager. Studiet er svært relevant for finansanalytikere, forvaltere, økonomiledere, revisorer, forretningsjurister og andre som har behov for avansert kompetanse i verdsettelse. Tidligere AFA-kandidater vil etter gjennomføring av studiet oppnå graden MBA i finans fra NHH. Studiet forutsetter kompetanse i finansiell verdsettelse tilsvarende AFA-studiet. 2

3 Generelt om studiet Generelt om studiet Dette er et intensivt, videregående studium i verdsettelse. Undervisningen vil bestå av forelesninger og en større prosjektoppgave. Studiet gir en dypere forståelse av verdsettelsesmodeller og spesielt sammenhengen mellom dem. Deretter går en nærmere inn på beregning av terminalverdi og fastsettelse av avkastningskrav. Spesifikke bransjerelaterte problemstillinger vil også bli tatt opp. Aktuelle tema er knyttet til fast eiendom, infrastrukturinvesteringer, finansielle instrumenter og virksomheter, samt biologiske eiendeler. Studiet vil gjennomgå strategiske analyser i en verdsettelsessammenheng. Deltakerne vil få øvelse i bruk av større datasett (regnskaps- og finansmarkedsdata) for bl.a. å teste lønnsomheten av ulike handlestrategier eller å fastsette avkastningskrav. Endelig vil studiet gjennomgå den kunnskap som foreligger om aksjeanalytikeres rolle i markedet. Herunder drøftes tendenser til overoptimisme, sammenhengen mellom resultatprognoser og investeringsanbefalinger, og typiske feil som gjøres i praksis. Studiet og faglig innhold er utviklet gjennom faglige diskusjoner mellom forelesere i regnskaps-, finans- og strategimiljøet ved NHH: Frøystein Gjesdal, Thore Johnsen og Aksel Mjøs, og en ekspertgruppe oppnevnt av NFF, bestående av Erik Mamelund (Ernst & Young), og Merete Opedal (Storebrand Kapitalforvaltning). Forelesere Forelesere Det er lagt vekt på å få med seg et team av forelesere som har erfaring fra det internasjonale markedet. Bland disse er Mark Bradshaw som er professor på Boston College og en sentral foreleser i studiets første samling. Bradshaw har publisert en lang rekke artikler om finansanalytikeres rolle og prestasjoner. Han var i mange år ansatt ved Harvard Business School hvor han vant flere priser for sin forskning og sin nyskapende undervisning. I tillegg kommer forelesere fra regnskaps-, finans- og strategimiljøet ved NHH: Carsten Bienz, Frøystein Gjesdal, Mattias Hamberg, Thore Johnsen, Michael Kisser, Lasse Lien og Aksel Mjøs, samt gjesteforelesere fra inn- og utland. 3

4 Studiestruktur Studiestruktur Første samling vil ha innslag av kortere prosjektarbeid og casediskusjoner. Deltakerne kan regne med lange, intensive og lærerike arbeidsdager og kvelder. Det forutsettes sterkt engasjement fra den enkelte deltakers side både i plenum og i gruppene. Krevende klassediskusjoner og nettverksbygging er også viktige bidrag til læringsutbyttet. Den avsluttende samlingen på to dager benyttes til presentasjon og diskusjon av gruppebaserte verdsettelsesoppgaver. I tillegg kommer noen supplerende forelesninger. Foreleserne vil gi gruppetilbakemeldinger både muntlig og skriftlig, i tillegg til den samlede diskusjonen. Første samling går over seks dager, med start mandag (1100) og avslutning påfølgende lørdag (med lunsj). Siste samling går over to dager og er lagt til Lysebu konferansehotell i Oslo. Deltakernes fagoppgaver vil typisk være en verdsettelse av et selvvalgt selskap. Andre tema innenfor studiets tema kan også være aktuelle. Studiets omfang er 12 studiepoeng. Antall studieplasser er begrenset til 32. Det forutsettes at alle har egen bærbar PC til disposisjon på samlingene. Litteratur vil bli sendt ut i god tid før studiestart, sammen med informasjon om krav til fagoppgaven. Det anbefales at studentene forbereder seg ved å lese denne litteraturen i forkant av studiestart. Mastergradstildeling Mastergradstildeling Norges Handelshøyskole tildeler en MBA med spesialisering i finans for kombinasjonen AFA-studium og Fordypningsstudium i Verdsettelse. Studiet supplerer eksisterende påbygningsstudier i Porteføljeforvaltning og Corporate Finance. 4

5 1. samling: oktober 2014, Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker Temaer i 1. samling: Verdsettelsesmodeller Spesielt om terminalverdier Caseanalyse Avkastningskrav og dataanalyse Avkastningskrav Klientelleffekter, internasjonale aspekter, kredittmarginer Alternativer til CAPM Analyse av regnskaps- og markedsdata Handlestrategier/Analytikerprestasjoner Handlestrategier Forskning om finansanalytikeres bidrag Analytikernes rolle Hvor gode er finansanalytikernes prognoser og investeringsråd? Finansanalytikere/Strategi Overoptimisme Fakta og forklaringer Andre feilkilder Foretaksstrategi Konkurransefortrinn Imitasjon Konjunktureffekter Case Strategi/Opsjonsteori/Spesialtema Realopsjoner Spesialtema Verdsettelse av fast eiendom Verdsettelse av infrastrukturprosjekter Verdsettelse av finansforetak Verdsettelse og prisstigning Diskusjon av en aktuell verdsettelse fra det norske markedet i lys av kurstemaene 2. samling: 9. og 10. januar 2015, Lysebu, Oslo 2. samling: Presentasjon og diskusjon av fagoppgaver Spesialtema: Langsiktig avkastningskrav, samt aktuelle gjesteforelesninger. Gjesteforelesninger herunder Behavioral Finance Avslutningsmiddag Utdeling av vitnemål og diplomer 5

6 Fagoppgave Fagoppgave Fagoppgaven løses i grupper på inntil fire personer, og vil få karakter Bestått eller Ikke bestått. Hver gruppe vil få ansvar både for presentasjon av eget arbeid og for en forberedt diskusjon av en annen gruppes arbeid. Fagoppgavens tema skal være relevant i forhold til temaer som er diskutert i løpet av studiets 1. samling. Det vil være naturlig å gjennomføre en verdsettelse av et selvvalgt selskap, gjerne i tilknytning til en transaksjon eller en strategisk omlegging. Også andre oppgaver kan være av interesse. Arbeidet bør demonstrere god innsikt i relevant akademisk teori og empiri i tillegg til forståelse for institusjonelle og eventuelt bedriftsspesifikke forhold. Omfanget skal være A4-sider, inkludert grafer og tabeller. Oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. Oppgaven skal leveres innen 15. desember Studieavgift Studieavgift Studieavgiften er kr I tillegg kommer pensumlitteratur, reisekostnader og opphold på Thorbjørnrud og på Lysebu. Kostnader forbundet med oppholdet på Thorbjørnrud vil være ca. kr For oppholdet på Lysebu må deltakerne påregne ca kr Det må betales inn et depositum på kr når studieplassen bekreftes, og studiekontrakten signeres. Depositumet trekkes fra på fakturaen for studiet som skal være innbetalt før første samling. Opptakskriterier Opptakskriterier Studiet er faglig krevende, og forutsetter betydelig studentaktivitet både under forelesningene (casediskusjoner) og i arbeidet med fagoppgaven. Opptak fordrer en siviløkonomkompetanse eller tilsvarende, gjerne med spesialisering i finans, og minst fem års relevant praksis. Studiet er utviklet som en videreføring av- og påbygging til verdsettelsesmodulen i AFA-studiet, og det forutsettes således et nivå med utgangspunkt i AFA-studiet. Studiet kan også søkes av andre. Det kan være mulig å kompensere manglende formell utdannelse med realkompetanse (relevant praksis). Maksimalt 32 studenter tas opp til studiet, og det tas forbehold om tilstrekkelig deltakelse. Dersom det mottas flere påmeldinger til studiet enn det er plasser, vil opptakskomitéen forbeholde seg retten til å begrense antall deltakere fra ett og samme selskap og/eller på annen måte søke å etablere en deltakersammensetning som sikrer et studiekull med bred erfaringsbakgrunn. Avlagt AFA-eksamen vil kunne gi preferanse ved opptak. 6

7 Søknaden Søknaden Samtlige søkere må fylle ut et elektronisk søknadsskjema på Elektroniske vedlegg sendes separat påført søkerens fornavn og etternavn til: Spørsmål vedrørende søknaden rettes til NFF på telefon Søknadsfrist Søknadsfrist Søknadsfristen for studiet er 28. mai Første opptaksrunde stenges samme dag kl 24.00, men er det ledige studieplasser etter søknadsfristens utløp åpnes det elektroniske søknadsskjemaet for fortløpende opptak. Kontakt NFF på tlf ved spørsmål. Dokumentasjonskrav Dokumentasjonskrav Attester og vitnemål kan gjerne oversendes elektronisk for foreløpig behandling sammen med CV, men må ettersendes som kopier stemplet og signert av et kopieringsbyrå, eller en advokat, statsautorisert revisor, offentlig ansatt person eller andre med tilsvarende myndighet. Det er ikke nødvendig med vitnemål fra videregående skole eller avtjent verneplikt. Det er viktig å gi en god beskrivelse av yrkeserfaring! Vær oppmerksom på at yrkeserfaring skal være opparbeidet etter fullført kvalifiserende utdannelse. Annen praksis vil kun unntaksvis bli tatt hensyn til. NB! Autoriserte FinansAnalytikere bes om å oppgi i hvilket år de ble uteksaminert. Karakterutskrifter, vitnemål og attester behøver ikke vedlegges. Dokumentasjonskravet for AFA-kandidater vil kun bestå av CV, som sendes elektronisk. Ved behov vil opptakskomiteen kontakte søker for dokumentasjon utover CV. Henvendelser Henvendelser Alle henvendelser vedrørende opptak rettes til studiekoordinator Heidi Nygaard i NFF, telefon , eller e-post: heidi.nygaard finansanalytiker.no. 7

8 NORGES HANDELSHØYSKOLE NHH Executive Helleveien Bergen Tlf E-post: Internett: NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING Arbinsgate Oslo Tlf E-post: Internett:

Fordypningsstudium i. Verdsettelse NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS

Fordypningsstudium i. Verdsettelse NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Fordypningsstudium i Verdsettelse NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Fordypningsstudium i Verdsettelse 2013/2014 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres

Detaljer

Fordypningsstudium i. Verdsettelse

Fordypningsstudium i. Verdsettelse Fordypningsstudium i Verdsettelse Fordypningsstudium i Verdsettelse 2012 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har gleden av å invitere til et nytt intensivt 8-dagers

Detaljer

VERDSETTELSE Fordypningsstudium

VERDSETTELSE Fordypningsstudium VERDSETTELSE Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE VERDSETTELSE Fordypningsstudium 2015/2016 Norges

Detaljer

Porteføljeforvaltning. Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

Porteføljeforvaltning. Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE PORTEFØLJEFORVALTNING Fordypningsstudium 2015/2016 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres

Detaljer

Fordypningsstudium i. Porteføljeforvaltning

Fordypningsstudium i. Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning 2012/2013 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har for 13. gang gleden av å invitere

Detaljer

CORPORATE FINANCE. Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

CORPORATE FINANCE. Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE CORPORATE FINANCE Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE KARIN S. THORBURN Karin Thorburn er professor ved Institutt for finans på NHH,

Detaljer

AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM

Detaljer

AFA. Autorisert FinansAnalytikerstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS

AFA. Autorisert FinansAnalytikerstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS AFA Autorisert FinansAnalytikerstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2014 - JUNI 2016 Søknadsfrist 14. mars

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2012 - JUNI 2014 SØKNADSFRIST: 16. mars 2012 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2012 - JUNI 2014 Søknadsfrist 16. mars 2012 Innledning: Norges Handelshøyskole

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2013 - JUNI 2015 SØKNADSFRIST: 15. mars 2013 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2013 - JUNI 2015 Søknadsfrist 15. mars 2013 Innledning: Norges Handelshøyskole

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2003 - JUNI 2005 SØKNADSFRIST 14. MARS 2003 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2003 - JUNI 2005 SØKNADSFRIST 14. MARS 2003 Norges Handelshøyskole

Detaljer

Kurs. Påmeldingsskjema befinner seg på siste side

Kurs. Påmeldingsskjema befinner seg på siste side Kurs i Avansert porteføljeforvaltning September 2002 - juni 2003 Påmeldingsskjema befinner seg på siste side NFFs kurs i avansert porteføljeforvaltning - 2002/2003 NFF arrangerer et spesialkurs i porteføljeforvaltning

Detaljer

ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE

ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE Executive MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM FOR STUDIET Program for studiet 2008-2010 Dato Dag Sted Tema Strategiske lønnsomhetsanalyser

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

EXECUTIVE MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE

EXECUTIVE MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE EXECUTIVE MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE EXECUTIVE MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE Executive MBA i økonomisk styring og ledelse, MØST, gir deltakerne kunnskap som er viktig for å forstå og øke verdiskapningen

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

Fra fagutdanning til mastergrad

Fra fagutdanning til mastergrad Fra fagutdanning til mastergrad Med vår hjelp kommer du videre 3 Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. Gjennom FLT og utdanningsselskapet ADDISCO tilbyr vi relevante

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

Videreutdanning for HK-medlemmer

Videreutdanning for HK-medlemmer Videreutdanning for HK-medlemmer Side 2 Etter- og videreutdanning i særklasse gjennom utdanningsselskapet Addisco I dette heftet Etter- og videreutdanning i særklasse Teknologiledelse Bedriftsøkonomisk

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090714 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Dato: 30. april

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i tredje syklus For ph.d.-studier av 180 studiepoengs omfang og institusjonsbasert

Detaljer

MASTER MASTER OF SCIENCE

MASTER MASTER OF SCIENCE MASTER MASTER OF SCIENCE Veiledning 2009 master@bi.no / msc@bi.no www.bi.no/mcs Versjon pr 02.02.2009 TIL: Studieveiledere, studieledere, Call-senter og PR-team FRA: Studieadministrasjonen Master og Programområdet

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer

Fra fagutdanning til mastergrad

Fra fagutdanning til mastergrad Fra fagutdanning til mastergrad STUDIEKATALOG 2011 2013 Vi hjelper deg videre Med vår hjelp kommer du videre Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. ADDISCO tilbyr

Detaljer