ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE"

Transkript

1 Executive MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION

2 PROGRAM FOR STUDIET Program for studiet Dato Dag Sted Tema Strategiske lønnsomhetsanalyser september 2008 torsdag - lørdag Sem Gjestegård Introduksjon til økonomisk styring oktober 2008 torsdag - lørdag Sem Gjestegård Kalkulasjon og produktrelaterte beslutninger november 2008 torsdag - lørdag Sem Gjestegård Prosessforbedringer, kvalitet og markedsføring uke 48 5 timer Hjemmeeksamen Eksamen desember 2008 torsdag - lørdag NHH Strategisk ledelse Prestasjonsmåling og regnskapsanalyser januar 2009 torsdag - lørdag Sem Gjestegård Finansregnskap og rapportering mars 2009 torsdag - lørdag Sem Gjestegård Fra tradisjonelt budsjett til balansert målstyring uke 13 og dager Hjemmeeksamen Eksamen april 2009 torsdag - lørdag Sem Gjestegård Corporate Governance og forretningsetikk 2-6. juni 2009 tirs fredag St. Gallen Studieopphold i St. Gallen, Sveits Prosjektanalyse og finansbeslutninger august 2009 torsdag - lørdag Grimstad Presentasjon av prosjektoppgaver og endringsledelse september 2009 torsdag - lørdag Sem Gjestegård Investerings- og prosjektanalyser oktober 2009 torsdag - lørdag Sem Gjestegård Finansiering, finansmarkeder og finansielle instrumenter uke 45 5 timer Hjemmeeksamen Eksamen november 2009 torsdag - lørdag Sem Gjestegård Fusjoner, oppkjøp og verdsettelse Organisering og integrerte styringssystemer januar 2010 torsdag - lørdag Sem Gjestegård Organisering, internhandel og bonussystemer mars 2010 torsdag - lørdag Sem Gjestegård Forhandlinger, prosjektledelse og økonomisystemer uke 12 4 dager Hjemmeeksamen Eksamen mai 2010 torsdag - lørdag Stockholm Integrasjon - helhetlige styringssystemer juni 2010 torsdag - fredag NHH Avslutning - presentasjon av prosjektoppgaver

3 VELKOMMEN TIL NHH gode NHH legger sin prestisje i at de som underviser på programmet er blant de fremste på området rent faglig, samtidig som foreleserne skal ha formidlingsevner. EXECUTIVE MBA i økonomisk styring og ledelse Jan I. Haaland Rektor,, NHH, ble etablert i 1936 og er landets ledende økonomiske fagmiljø. Den er et naturlig førstevalg for studenter og næringsliv i Norge. Vi har ca bachelor-, master- og doktorgradsstudenter på fulltid og rundt studenter på de ulike deltidsstudiene. NHHs forskere samarbeider tett med utenlandske kolleger og nyter stor respekt i internasjonale forskningsmiljø. Vi er gjennom medlemskap i CEMS (Community of European Management Schools) og PIM (Partnership in International Management) også en del av formelle internasjonale nettverk, som gir studentene unik internasjonal eksponering. NHH ble i 2006 reakkreditert av EQUIS (European Quality Improvement System), og vi legger stor vekt på at all vår virksomhet skal holde høy internasjonal standard. Executive MBA i økonomisk styring og ledelse er det executive MBA-programmet som har holdt på lengst i Norge. Begrepet executive betyr at det er et deltidsstudium for yrkesaktive og at deltakerne må ha relevant erfaringsbakgrunn. Studiet utvikles kontinuerlig og er derfor like aktuelt i dag som da det ble startet opp i Det henvender seg til alle som ønsker bedre innsikt i økonomisk styring i vid forstand, sett fra en leders ståsted. På tidligere kull har de fleste deltakerne hatt teknisk, samfunnsfaglig, økonomisk eller juridisk bakgrunn, men et MBA studium er også åpent for søkere med andre utdanninger. Dynamisk læringsmiljø er et særtrekk ved alle NHHs executive MBA-studier. Vi legger vår prestisje i at de som underviser på programmet er blant de fremste på området rent faglig, samtidig som foreleserne skal ha gode formidlingsevner. Med sin varierte yrkeserfaring spiller også studentene selv en viktig rolle i undervisningen, i sine diskusjoner med andre studenter og med foreleseren. Foreleserne på programmet verdsetter studentenes engasjement og fremhever at de på denne måten utfordres til å gi enda bedre undervisning. Tidligere yrkespraksis gir naturligvis også en rikere og mer effektiv læringsprosess for den enkelte student, som kan relatere forelesningene og prosjektoppgavene direkte til egne erfaringer. Executive MBA i økonomisk styring og ledelse er et bredt anlagt studium som vil gi deg en grundig innføring i relevant teori, samtidig som du får oppdatert og verdifull innsikt i de muligheter og begrensninger som ligger i aktuelle analyse- og styringsverktøy. Kompetansen du opparbeider deg vil være svært nyttig i en lederposisjon, som rådgiver eller som styremedlem. EFMD Side 3

4 ØKONOMISK STYRING I VID FORSTAND ØKONOMISK STYRING I VID FORSTAND Trond Bjørnenak Professor Iver Bragelien Førsteamanuensis Fagfeltet økonomisk styring handler om å forstå og å øke verdiskapingen i en virksomhet. Analyser danner grunnlaget for beslutninger vedrørende for eksempel større investeringer, produkt- og kundeporteføljer, prising og produksjonsstyring. En god forståelse av hvordan de ulike styringsmekanismene virker er en forutsetning for å få hele organisasjonen til å trekke i samme retning. Fra en leders synspunkt handler det både om å ta gode beslutninger selv og å få andre til å gjøre en bedre jobb. Analysene ses i et strategisk perspektiv. For eksempel brukes kostnadsanalyser ikke bare til å følge opp statiske budsjett, men til å vurdere hva som er de reelle driverne bak kostnadene og hvordan nye produkter og investeringer vil påvirke den totale lønnsomheten til virksomheten. Vi vurderer også hvordan konkurrenter kan forventes å reagere på nye produkter eller produktattributter, endrede priser eller andre beslutninger som tas. Og vi vurderer strategiske alternativer til egen ekspansjon, som fusjoner eller oppkjøp. Når det gjelder styringsmekanismene er vi opptatt av forhold som organisering, delegering, kravsetting, oppfølging, måling av resultater og insentiver. Vi vurderer styrker og begrensninger til nyere verktøy, for eksempel balansert målstyring, aktivitetsbasert styring og rullerende prognoser til erstatning for tradisjonelle budsjetter. Og vi ser på hvordan markedsmekanismer kan brukes innad i organisasjoner, i form av internprising og bonuskontrakter. Studiet har et faglig perspektiv som går utover det vi vanligvis forstår med økonomisk styring, for å gi nåværende og fremtidige ledere den kompetansen de trenger. Vi henter derfor inn forelesere også fra tilstøtende fagområder, som strategi, ledelse, markedsføring, samfunnsøkonomi og finans. Og vi Side 4

5 ØKONOMISK STYRING I VID FORSTAND Studiet hadde driv, gnist og glød fordi både forelesere og deltakere var genuint entusiastiske. Kristine Blanch Aker Kværner MH En av styrkene i dette studiet er sammensetningen av fag som gir ledere nettopp den ballasten av relevante analyseverktøy de trenger. Thomas Bøe Hornburg Schibsted ASA Les disse og andre referanser i sin helhet på nhh.no diskuterer tema som spenner fra merkevareledelse, endringsledelse og forhandlinger til aksjeinvesteringer, corporate governance og bruk av opsjoner. Utdanning ved siden av jobb Executive MBA i økonomisk styring og ledelse er en erfaringsbasert mastergrad med et samlet omfang på 60 studiepoeng (20 vekttall). Programmet er lagt opp som et deltidsstudium med 16 intensive samlinger over to år. Hver samling varer i tre dager, fra torsdag morgen til lørdag ettermiddag. Studentene jobber også mellom samlingene, men da på egen hånd eller i mindre grupper. Denne modellen gir forutsigbarhet og reduserer fraværet fra jobben til et minimum. NHH tilbyr fire spesialiseringer av MBAgraden. Alle de fire programmene gir en bred ledelsesorientert utdanning, samtidig som de fokuserer på en spesiell spisskompe-tanse. Dette skiller NHHs tilbud fra mer generelle MBA-program. Våre studier er vesentlig mer enn en innføring i økonomiske fag for ikkeøkonomer. En executive MBA i økonomisk styring og ledelse ligger på et høyt faglig nivå og passer for deltakere som er analytisk orientert. Det er likevel viktig å presisere at dette ikke er forskerutdanning. I undervisningen integreres teori og praksis, og det legges stor vekt på deltakernes praktisk nytte av undervisningen. Programmet skal være relevant for ledere på ulike nivå i organisasjonen, samtidig som undervisningen skal være aktuell i forhold til nyere forskning. Executive MBA er på mange måter det beste av to verdener. Intensive samlinger der man kommer bort fra daglige gjøremål gir effektiv og konsentrert læring. Tidligere studenter sier at samlingene representerte et pustehull fra mas og avbrytelser der de fikk konsentrert seg skikkelig. Flere sier at dette er noe av det de savner mest i ettertid. Samtidig gjør studiemodellen at deltakerne kan beholde kontakten med sitt daglige virke og de problemstillingene som de møter der. Innsikt fra nyere forskning blir diskutert i forhold til utfordringer som studentene møter til daglig. Den problembaserte læringen gir studenter og arbeidsgivere en unik mulighet til å anvende den nye kunnskapen også underveis i studiet. Gruppesammensetning og prosjektoppgaver NHH setter sammen grupper med deltakere som utfyller hverandre. Dette gir interessante diskusjoner med konstruktive innspill basert på deltakerne store erfaringsbredde. Prosjektoppgavene tar utgangspunkt i reelle utfordringer, gjerne hentet fra deltakernes egne virksomheter. Mange bruker da også oppgavene direkte i bedriftenes videre arbeid. Vi har flere eksempler på oppgaver som har fått stor praktisk betydning for den enkelte bedrift. Det tas opp 32 deltakere på hvert kull. Alle deltakerne får god tilgang på veiledning og diskusjon med programdirektører og forelesere. Tidligere studenter har i sine evalueringer nettopp vektlagt den tette faglige oppfølgingen av hver enkelt som viktig for det utbyttet de har hatt av studiet. Den ansvarlige programdirektøren er til stede på alle samlingene og sikrer at de enkelte forelesningene bindes sammen til en helhetlig forståelse av bedriftens utfordringer. Den sosiale kapitalen er en bonus Studentene holder kontakten i mange år etter endt studium. Venner fra studietiden er for mange et verdifullt nettverk, både sosialt og kompetansemessig. NHH har også et alumnitilbud med årlige faglige samlinger og en kontaktdatabase. Les mer om faglig innhold og struktur på nhh.no Side 5

6 Executive MASTRA MBA Executive i økonomisk MBA i styring strategisk og ledelse PRAKTISKE BACHELOROPPLYSNINGER PRAKTISKE OPPLYSNINGER OPPTAKSKRAV Minst tre års universitets-/høyskoleutdanning og tre års relevant erfaring etter endt utdanning. STUDIEAVGIFT Kr ,- (kr ,- pr semester). I tillegg kommer utgifter til litteratur og til reise og opphold i forbindelse med samlinger. Litteratur er stipulert til ca kr ,-. Overnatting og middag (2 døgn) vil utgjøre ca kr 2 000,- pr. samling (ikke obligatorisk). Studieturen er stipulert til ca kr SØKNADSFRIST Det praktiseres fortløpende opptak fram mot søknadsfrist 1. juni Vi tar forbehold om at studiet kan være fulltegnet før denne datoen. SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema og flere opplysninger finner du på DOKUMENTASJONSKRAV Opplysningene i søknaden må dokumenteres. Vitnemål/karakter-utskrift fra høyere utdanning og attester fra ansettelsesforhold skal vedlegges. Alle attester og vitnemål som vedlegges, skal være kopier som er bekreftet og stemplet av advokat, statsautorisert revisor eller offentlig tjenestemann. NHH kan foreta denne attestasjonen dersom du sender oss originaldokumenter. STUDIESTART Studiet begynner 11. september 2008 på Sem Gjestegård. Se programoversikt på side 2 i omslaget. FORBEHOLD OM ENDRINGER Det tas forbehold om endringer av datoer og stipulerte priser. Side 6

7 ETTER- OG VIDEREUTDANNING ETTER- OG VIDEREUTDANNING ved har lange tradisjoner innen etter- og videreutdanning. Høyskolen har både egenutviklede spesialstudier og program som er utviklet i samarbeid med andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt. Executive MBA-studier er sentrale i NHHs satsing på etter- og videreutdanning. Målet er at NHHs executive MBA-studier skal være blant de beste i Skandinavia. Følgende studier er tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb: EXECUTIVE MBA-STUDIER ANDRE SPESIALSTUDIER Strategisk ledelse (MBA in Strategic Management) Økonomisk styring og ledelse (MBA in Management Control) Merkevareledelse (MBA in Brand Management) Finans (MBA in Finance) Autorisert finansanalytikerstudium (AFA-studiet) Certificate in Financial Energy Analysis (Kraftanalytikerstudiet) Utviklingsprogram for regnskapsførere Deltidsstudier i økonomisk-administrative fag på bachelornivå Bedriftsinterne program Søknadsskjema finner du på nettsiden vår: nhh.no/etterutdanning Side 7

8 NORGES HANDELSHØYSKOLE Norwegian School of Economics and Business Administration NHH Executive Helleveien Bergen Telefon: Faks: OKTAN Publicis

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg for steg

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Bachelor i økonomi og administrasjon side 8 Master i økonomi og administrasjon

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D.

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D. FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...11 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

VERDSETTELSE Fordypningsstudium

VERDSETTELSE Fordypningsstudium VERDSETTELSE Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE VERDSETTELSE Fordypningsstudium 2015/2016 Norges

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM

Detaljer

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 18. desember 2009 Justert 3. januar 2011 Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 Sammendrag Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vil bidra

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2012 - JUNI 2014 SØKNADSFRIST: 16. mars 2012 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2012 - JUNI 2014 Søknadsfrist 16. mars 2012 Innledning: Norges Handelshøyskole

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2013 - JUNI 2015 SØKNADSFRIST: 15. mars 2013 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2013 - JUNI 2015 Søknadsfrist 15. mars 2013 Innledning: Norges Handelshøyskole

Detaljer

MPA Master of Public Administration. Master i offentlig ledelse og styring

MPA Master of Public Administration. Master i offentlig ledelse og styring MPA Master of Public Administration Master i offentlig ledelse og styring Utfordringer, mål og løsninger for en ny tid... Vi lever i en tid der forandring og fornyelse er en grunnleggende forutsetning

Detaljer

Fra fagutdanning til mastergrad

Fra fagutdanning til mastergrad Fra fagutdanning til mastergrad Med vår hjelp kommer du videre 3 Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. Gjennom FLT og utdanningsselskapet ADDISCO tilbyr vi relevante

Detaljer

HELTID MASTERSTUDIER TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID MASTERSTUDIER TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID MASTERSTUDIER TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta en master på BI? Du vil bli ettertraktet i næringslivet Nyutdannede masterkandidater får en faglig tung og anerkjent

Detaljer

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Jeg trodde aldri at dette studiet

Detaljer

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer

NHH. Nøkkelen til bedre beslutninger. Teoribasert etterutdanning: 01-2006

NHH. Nøkkelen til bedre beslutninger. Teoribasert etterutdanning: 01-2006 NHH S I L H U E T T E N 01-2006 Tema: Etterutdanning Leger på NHH-medisin Teori gir bedre beslutninger Egne ressurser gir konkurransefortrinn Årskavalkade De nye kjendisene Supernova Norges Handelshøyskoles

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2003 - JUNI 2005 SØKNADSFRIST 14. MARS 2003 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2003 - JUNI 2005 SØKNADSFRIST 14. MARS 2003 Norges Handelshøyskole

Detaljer

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer

Markedskompetanse for norsk sjømatnæring 2008 Programmet er nasjonalt og blir levert av Norges Handelshøyskole, NHH.

Markedskompetanse for norsk sjømatnæring 2008 Programmet er nasjonalt og blir levert av Norges Handelshøyskole, NHH. 2008 Markedskompetanse for norsk sjømatnæring 2008 Programmet er nasjonalt og blir levert av Norges Handelshøyskole, NHH. Formålet med programmet Programmet skal gi deltakerne økt kunnskap i fagene strategi

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

CORPORATE FINANCE. Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

CORPORATE FINANCE. Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE CORPORATE FINANCE Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE KARIN S. THORBURN Karin Thorburn er professor ved Institutt for finans på NHH,

Detaljer

Fra fagutdanning til mastergrad

Fra fagutdanning til mastergrad Fra fagutdanning til mastergrad STUDIEKATALOG 2011 2013 Vi hjelper deg videre Med vår hjelp kommer du videre Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. ADDISCO tilbyr

Detaljer