EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1"

Transkript

1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2

2

3 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte blikket og utfordre deg selv. Norges Handelshøyskole har det tyngste fagmiljøet i Norge innen det økonomisk-administrative fagområdet. Gjennom våre studietilbud får du, som Executive-deltaker, tilgang til et unikt læringsmiljø. Her vil kvalifiserte og motiverte deltakere oppleve et engasjerende og effektivt studieopplegg. NHH Executive er en arena hvor teoretiske fagdisipliner møter næringslivets og forvaltningens behov. Ledende fagpersoner hos oss kjenner utfordringene i næringslivet, og tar opp aktuelle og relevante problemstillinger. I tillegg engasjerer vi næringslivsledere og politikere som foredragsholdere for å ivareta programmenes orientering mot næringsliv og forvaltning. Gjennom studieturer til anerkjente læresteder som HEC Paris og NUS i Singapore, samt et strategisk samarbeid med HEC Montrèal i Canada, sørger vi for viktige internasjonale perspektiver. Våre Executive-deltakere kommer fra et bredt spekter av norsk næringsliv og forvaltning, og synergieffekten mellom teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaringer skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess. Dette danner også grunnlag for å utvikle varige nettverk. Mer enn 50 års erfaring med etter- og videreutdanning gjør at vi kjenner våre kunder og markeder, og vet hva som kreves for å utvikle og levere studieprogram av høyeste kvalitet. NHH Executive gir deg mulighet til å nå nye karrieremål. Velkommen til oss! INNHOLD Introduksjon s. 4 MBA-studier s. 6 MASTRA s. 8 MØST s. 10 Offentlig revisjon s. 12 Finans s. 14 Bedriftsinterne program s. 20 Deltidsstudier s. 26 Samarbeid s. 28 Frøystein Gjesdal Rektor, NHH INNLEDNING 3

4 4 MASTRA Diego MacKee Partner Nordic TMT Leader Advisory EY

5 For oss som elsker å lære Diego MacKee fullførte sin MBA ved NHH Executive i Han er spansk statsborger, og har tidligere fullført Master of Science i Barcelona. MacKee har bodd i Norge siden 1995, og har bred erfaring fra norsk næringsliv. Han har blant annet jobbet for PricewaterhouseCoopers Consulting, Telenor og Capgemini Consulting, før han ble partner i EY. - MBA-studiet i strategisk ledelse hadde en solid akademisk forankring. Med erfaring fra industrien og konsulentbransjen hadde jeg allerede kjennskap til næringslivets reelle utfordringer. Det å lære anerkjente teorier som underbygger gode resonnementer og gode beslutninger har vist seg å bli veldig verdifullt for meg. - Jeg skal imidlertid innrømme at studiet var mye mer arbeidskrevende enn jeg trodde på forhånd. Jeg merket ganske tidlig at det ble forventet en betydelig innsats. Men for oss som virkelig elsker å lære var det helt perfekt. Jeg er ydmyk når det gjelder ny kunnskap, og fikk virkelig mange aha-opplevelser underveis i studiet. For mitt vedkommende finnes det ett liv før og ett liv etter MBAstudiet. Under studietiden gikk jeg fra Telenor og tilbake til konsulentbransjen. Jeg holdt på med relevante oppdrag for kunder underveis, og det var flott å oppleve at mye av det jeg lærte var direkte anvendbart. Jeg jobbet en del som strategirådgiver, noe som ofte førte til dialog med toppledelsen og styret. Her opplevde jeg å tilføre verdi, skape interesse og bli lyttet til. Det at studiesamlingene er lagt til Oslo-området var avgjørende i min situasjon som småbarnsfar. Jeg vurderte lenge en fulltids MBA i utlandet, men det ville medført langtidsopphold utenfor Norge og mye reising, noe som ikke passet med min jobb- og familiesituasjon. Med NHH fikk jeg det beste av begge verdener. Jeg har fortsatt kontakt med mange deltakere fra MBA-kullet mitt. Noen har blitt venner, andre leverandører og andre igjen er blitt kunder. Nettverkseffekten har i mitt tilfelle vært merkbar. MASTRA 5

6 «Jeg setter meg inn i deltakernes unike erfaring og kompetanse både for å kunne trekke på dem i undervisningen, men også for å sikre at alle opplever relevans for sin hverdag. Jeg kaller meg gjerne husdoktor - en som er der når utfordringer oppstår.» Trond Bjørnenak Programdirektør, NHH

7 MBA-studier ORKESTER- LEDEREN MBA-programmene ved NHH ledes av en programdirektør som syr sammen og utvikler studiet. Et sterkt engasjement og personlig involvering gjør denne rollen unik. Studiet føles veldig velorkestrert. Det har en helhet, og det får du bare til hvis du har en god orkesterleder, mener Lars Leegaard Marøy, tidligere deltaker på et av MBA-programmene. Programdirektørene er mer enn faglige koordinatorer, og er viktige for å opprettholde den høye kvaliteten på MBA-studiene. Vi samlet programdirektør Trond Bjørnenak (t.h.), tidligere deltaker Lars Leegaard Marøy (i midten) og nåværende deltaker Ole Petter Berland til en liten samtale om programdirektørens rolle. Bjørnenak: Rollen er knyttet til det faglige. Jeg skal sy sammen og utvikle studiet. Jeg skal vise sammenhenger mellom de ulike fagområdene, veilede deltakere - men også foreleserne. Jeg setter meg inn i deltakernes unike erfaring og kompetanse både for å kunne trekke på dem i undervisningen, men også for å sikre at alle opplever relevans for sin hverdag. Jeg kaller meg gjerne husdoktor - en som er der når utfordringer oppstår. Berland: Den sammenligningen er god. Du er tilrettelegger og foreleser, men er også til stede hele tiden. Stiller ikke vi de rette spørsmålene til en forelesning, gjør du det. Slik får temaene det foreleses i den rette utdypningen og vi får økt forståelse. Leegaard Marøy: Studiet føles velorkestrert. Det har en helhet - og det får du bare til hvis du har en god orkesterleder. Studiet har en rekke solister som er ekstremt gode innen sine fagfelt, men også veldig rendyrkede i sine fag. Da trenger man en leder som holder tak i helheten. Bjørnenak: Det er sant. Min rolle er å få solistene til å spille sammen. Jeg snakker ofte med forelesere i forkant av en forelesning om hvordan stoffet bør vinkles for å skape en rød tråd for deltakerne. Berland: At studiet har en rød tråd er veldig riktig. Jeg opplever at programmet har en veldig god og naturlig progresjon. Leegaard Marøy: Det kastes ut mange baller, men programdirektøren klarer alltid å samle dem sammen igjen. På slutten av en samling ser du at ting henger sammen og du sitter igjen med en større helhetlig forståelse. Det at helheten er så godt ivaretatt gjennom koordineringen av forelesningene er en ny opplevelse for meg, sett i forhold til tidligere studier. Jeg merket det også ved eksamen, ved at oppgavene som ble gitt ga oss mulighet til å vise vår helhetsforståelse for faget. Bjørnenak: Jeg jobber også med å sette sammen gode grupper, både på kullet og underveis i studiet. Jeg må få ut den energien som ligger i at vi har deltakere med mange ulike erfarings- og kunnskapsbakgrunner. Berland: Det opplever jeg i kullet mitt nå. Som ingeniør har jeg gjerne en annen innfallsvinkel til en oppgave enn en økonom eller en jurist. Dette gir en spennende dynamikk. Bjørnenak: Jeg føler et personlig ansvar for deltakernes læring. Dette er mennesker jeg har en personlig relasjon til. Har noe gått dårlig tar jeg det ganske tungt. Da er det fint å ha andre programdirektører å diskutere utfordringene med, slik at vi som et kollegium kan hjelpe hverandre til å utvikle våre respektive studier. Berland: Det merker vi i studiet. Her er det ingen som har «snudd bunken» fra i fjor. Vi opplever at studiet hele tiden er oppdatert og i utvikling. MBA STUDIER 7

8 MBA-studier MASTRA MBA I STRATEGISK LEDELSE TONE ELISABETH AASTVEIT SKUTERUD Senior Vice President Corporate Audit, Statkraft «For meg har MASTRA-studiet vært en perfekt kombinasjon av det å ta med meg egen erfaring fra arbeidslivet og få med meg ny, relevant teori og andres erfaring tilbake. Kunnskapsrike og svært dyktige forelesere, som forstår praktisk anvend else av det de lærer bort, har gitt meg en verktøykasse jeg umiddelbart har kunnet ta i bruk på egen arbeidsplass. Studiet har også gitt meg forståelse for sammenhenger og problemstillinger som jeg tidligere ikke var oppmerksom på. I tillegg har de andre deltakerne på studiet gitt meg innblikk i andre bransjer og deres måter å angripe strategiske oppgaver på. Nettverket vi har bygget opp er noe jeg vil ha nytte av lenge etter at studiet er over.» 8 MASTRA

9 STUDIEPLAN MBA-studiet i strategisk ledelse består av fire fagmoduler fordelt over to år (fire semestre). Studieopplegget er fordelt på 15 intensive samlinger, og det er 32 deltakere per kull. I løpet av studiet legges det opp til 2 utenlandsturer (HEC Paris og NUS, Singapore). Fullført studium gir graden Master of Business Administration in Strategic Management. 1. semester: Eksterne rammebetingelser Det makroøkonomiske konkurransebildet Konkurranseanalyse Utenlandssamling (Paris) Økonomiske og politiske betingelser 2. semester: Intern analyse Ressurser og aktiviteter Merkeledelse Bedriftens grenser Ekspansjon MBA i strategisk ledelse er et toårig masterprogram som vil gi deltakerne nødvendige verktøy til å analysere bedriftens interne og eksterne ramme - betingelser samt konkurranseevne. Slik blir man bedre i stand til effektiv iverksetting av strategier. Studiet er rettet mot nåværende og fremtidige ledere. Det har et overordnet perspektiv på strategisk ledelse og trekker inn ulike fagdisipliner som økonomi, ledelse, markedsføring, organisasjonsteori og økonomisk styring. I løpet av studiet vil deltakerne settes i stand til å utvikle robuste strategier. Ved å integrere teori og praktisk anvendelse, samtidig som deltakerne arbeider med aktuelle problemstillinger fra egen bedrift, blir studiet både faglig interessant og direkte anvendbart for den enkelte deltaker. 3. semester: Strukturell iverksetting Økonomisk styring Konsernstrategi Utenlandssamling (Singapore) Motivasjon og insentiver 4. semester: Ledelse Ledelse og forhandling Ledelse og omstilling Avslutning med presentasjon av masteroppgaven programdirektører: For å sikre helheten og kvaliteten på studiet har man, i likhet med NHHs andre MBA-studier, en programdirektør som følger samlingene og er til stede gjennom hele studiet. Deltakerne kommer fra både næringsliv og forvaltning. Koblingen mellom teori og praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess. Kompetansen man opparbeider seg vil både være nyttig for toppledere, mellomledere, rådgivere og styremedlemmer. William Brochs- Haukedal Tor Øyvind Baardsen MASTRA 9

10 MBA-studier MØST MBA I Økonomisk styring og ledelse «Utbytte av MØST-studiet har vært på flere nivåer. Som sivilingeniør med teknisk bakgrunn var det verdifullt å få innføring i og forståelse for økonomifaget og det økonomiske språket. Det økonomiske språket er en viktig nøkkel til fagfeltet, og gjør at jeg har fått mer helhetlig forståelse av virksomheten. Jeg bruker flere økonomiske styringsverktøy og kan i større grad være med å sette agenda. MBA-utdanningen har gitt meg karriereutvikling. Jeg jobber nå som Lead Auditor for operasjonelle revisjoner, og utdanningen var en forutsetning for dette opprykket. En viktig vurdering før jeg søkte MBAstudiet var arbeidsmengden i forhold til ansvar, både på jobb og i familien. For meg var det viktig at familien støttet meg og var innforstått med at det ville bli to år med økt arbeidsbelastning. Et samlingsbasert studium var hensiktsmessig i forhold til dette. Det har vært krevende, men absolutt gjennomførbart. Det var et bevisst valg å søke MBA ved NHH. Som nederlender bosatt i Norge, var det viktig å tilegne seg mer kunnskap om næringslivet i Norge og Norden. MBA-studiet har gitt meg større faglig forståelse, styrket den kulturelle forståelsen og gitt meg et bredere nettverk.» IVO WAHLEN Lead Auditor, STATOIL 10 MØST

11 STUDIEPLAN MBA-studiet i økonomisk styring og ledelse består av fire fagmoduler fordelt over to år (fire semestre). Studieopplegget er fordelt på 16 intensive samlinger, og i løpet av studiet legges det opp til 2 utenlandsturer. Fullført studium gir graden Master of Business Administration in Management Control. 1. semester: Strategisk lønnsomhetsanalyse Introduksjon til økonomisk styring og teamarbeid Lønnsomhetsanalyser og produktrelaterte beslutninger Kundelønnsomhet, kvalitet og markedsstrategier Strategisk analyse / Ekspansjon MBA i økonomisk styring og ledelse er et toårig masterprogram som gir deltakerne en grundig forståelse av hvordan økonomistyring kan brukes som et strategisk verktøy for å øke verdiskapningen i en bedrift. Programmet er bredt anlagt og rettet mot nåværende og fremtidige ledere. Det gir en grundig forståelse av bedriftsøkonomiske modeller og verktøy, sett fra et strategisk- og ledelsesperspektiv. MØST setter deltakerne bedre i stand til å ta beslutninger og bruke styringsverktøy som øker verdiskapingen i organisasjonen. Ved å integrere teori og praktisk anvendelse, samtidig som deltakerne arbeider med aktuelle problemstillinger fra egen bedrift, blir studiet både faglig interessant og direkte anvendbart for den enkelte deltaker. For å sikre helheten og kvaliteten på studiet har man, i likhet med NHHs andre MBA-studier, en programdirektør som følger samlingene og er til stede gjennom hele studiet. 2. semester: Prestasjonsmåling og regnskapsanalyser Finansregnskap, nøkkeltall og budsjettering Regnskapsanalyse og balansert målstyring Corporate Governance, forretningsetikk og internasjonal økonomi Utenlandssamling (Europa) 3. semester: Prosjektanalyse og finans Introduksjon til prosjektanalyse og endringsledelse Prosjektanalyse og prising Finansmarkeder og finansielle instrumenter Verdsettelse, fusjoner og oppkjøp 4. semester: LEDELSE OG STYRINGSSYSTEMER Organisasjonskultur og ledelse, interne markeder og bonussystemer Utenlandssamling (Singapore) Bedriftsspill og forhandlingsledelse Avslutning med aktuelle tema programdirektører: Studiet retter seg mot personer som ønsker å anvende økonomisk styring og ledelse i et helhetlig perspektiv. Deltakere kommer fra et bredt spekter av norsk næringsliv og forvaltning, og synergieffekten mellom teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaring skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess. Kompetansen man opparbeider seg vil blant annet være nyttig for personer i, eller på vei mot lederposisjoner, for rådgivere eller for styremedlemmer. Trond Bjørnenak Iver Bragelien MØST 11

12 MBA-studier offentlig revisjon MBA I offentlig revisjon MBA i offentlig revisjon er et toårig master program som vil styrke deltakernes kompetanse på fagområder som er særegne for offentlig revisjon. Studiet er utviklet på oppdrag fra Riksrevisjonen og Norges kommunerevisorforbund (NKRF) med formål om å styrke kompetansen blant deres ansatte og medlemmer. En god og velfungerende offentlig revisjon bidrar til effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. Gjennom studiet vil deltakerne opparbeide seg kompetanse til å kunne bidra til mer effektiv planlegging og gjennomføring av offentlig revisjon. Programmet er åpent for alle med revisjonsfaglig bakgrunn. De sentrale spørsmålene som blir gjennomgått er knyttet til hvordan politiske målsetninger og vedtak blir fulgt opp av forvaltningen, og om forvaltningens styringssystemer og virkemidler er velegnet for at målene kan nås på en økonomisk forsvarlig måte. I løpet av studiet vil deltakerne få en akademisk forankret kunnskapsbase innen offentlig styring, effektevalueringer, regnskap/budsjettering og offentlig rett, med anvendelser i offentlig revisjon både forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og selskapskontroll. For å sikre helheten og kvaliteten på studiet har man, i likhet med NHHs andre MBA-studier, en programdirektør som følger samlingene og er til stede gjennom hele studiet. 12 OFFENTLIG REVISJON

13 STUDIEPLAN THERESE JOHNSEN Ekspedisjonssjef, RIKSREVISJONEN «Vi trenger en profesjonell offentlig revisor som kan sørge for at all statlig virksomhet får en revisjon som holder høy faglig kvalitet, bidrar til bedre styring i forvaltningen og gir Stortinget relevant informasjon om gjennomføringen av politikken. Videreutdanningsprogrammet for offentlig revisjon er et viktig tiltak for å sikre en kontinuerlig faglig utvikling.» MBA-studiet i offentlig revisjon består av fem fagmoduler fordelt over to år (fire semestre). Studieopplegget er fordelt på 16 intensive samlinger. Fullført studium gir graden Master of Business Administration in Public Auditing. 1. semester: Offentlig styring Markeds- og velferdsteori Styring, delegering og insentiver Konkurranseeksponering Politiske spilleregler og rammebetingelser 2. semester: Effektevaluering Nyttekostnadsanalyse Empirisk analyse Programevaluering Eksperimenter og kvasieksperimenter Budsjettering og regnskapsføring Regnskap og budsjett Prinsipper, regler og standarder Prestasjonsmåling Utvikling i rammeverk og regnskap OLE KRISTIAN ROGNDOKKEN Daglig leder, Norges kommunerevisor forbund «Kommunal sektor er kompleks og mangfoldig både når det gjelder type virksomhet og styringsprinsipp. Dette stiller store krav til revisor i oppgaven med å passe på felles - skapets verdier. Studiet er det eneste i Norge som dekker de fagområdene som er særegne for revisjon av sektoren.» 3. semester: Offentlig rett Forvaltningsretten og forvaltningslovens krav til saksbehandling Kontroll med og overprøving av kommunal myndighetsutøving Kommuneforvaltningen Økonomi, revisjon og kontroll Offentlig anskaffelse 4. semester: Revisjon Rammeverk, roller og utviklingstrekk Planlegging av revisjon Gjennomføring av revisjon og kommunikasjon Avslutning med presentasjon av masteroppgaven programdirektør: Karl Rolf Pedersen OFFENTLIG REVISJON 13

14 MBA-studier FINANS Autorisert finansanalytikerstudium (AFA) og MBA i Finans TEODOR SVEEN NILSEN Finansanalytiker, SWEDBANK «Jeg har tatt både AFA-studiet, Corporate Finance og holder nå på med Verdsettelse. Et fellestrekk ved alle studiene er at det er lærerikt å treffe andre, og det er inspirerende å være på forelesninger med de beste fagkreftene i landet. I Corporate Finance vil jeg trekke fram casearbeidet. Det var lærerikt å jobbe mye med caser som var hentet fra andre markeder og sektorer enn olje og gass som jeg jobber med til daglig. Casene illustrerer tydelig at ulike markeder har veldig forskjellige problemstillinger. Jeg likte også formen med en komprimert samling som varte en uke. AFA-studiet gav også en god mulighet til diskusjon med andre deltakere. Studiet var en nyttig faglig oppdatering. Jeg synes generelt at det går fint å gjennomføre slike studier ved siden av jobb. Eksamen krever en del, men det er en forutsetning for utbytte. Det er en klar fordel at studiet er lagt til helgene.» 14 FINANS

15 STUDIEPLAN AFA AFA-studiet består av åtte fagmoduler fordelt over to år (fire semestre). Studieopplegget er fordelt på 12 intensive helgesamlinger, og det er 40 deltakere per kull. Ved fullført studium tildeler NFF autorisasjonen Autorisert FinansAnalytiker (AFA). Kandidatene får også tildelt tittelen: Certified European Financial Analyst (CEFA). 1. semester: Finansregnskap med analyse (AFA2) Verdsettelse (AFA1) Fellessamling (AFA1+AFA2) Autorisert finansanalytikerstudium, AFA, er et toårig masterprogram som gir en bred innføring i finansanalytiske tema både for analytikere, bedrifter og andre markedsaktører. AFA kan også inngå som hovedelement i en Executive MBA i Finans fra NHH. AFA-studiet er utviklet i samarbeid med Norges Finansanalytikerforening (NFF).Studiet henvender seg til personer som ønsker å utvide sine kunnskaper om kapitalmarkedene. Overordnet retter det seg mot finansanalytiske emner. Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og ledende aktører, samt deltakernes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess. Studiet starter med regnskapsanalyse for å øve opp en kritisk holdning til regnskapsrap porter. Faget praktisk verdsettelse er basert både på regnskapsforståelse, finansteori og strat egisk analyse. AFA-studiet gir også deltakerne økt forståelse for samspillet mellom makro- og mikroøkonomiske elementer og relevansen for finansanalyser. Undervisningen i fastrentepapirer gjennomgår beregningsmetoder, avkastningsmodeller, risikoberegninger og teorier for rentedannelse. Finansielle instrumenter og sentrale aspekter knyttet til handel med derivater blir grun dig gjennomgått. Studiet omfatter også porteføljestyring og kapital markedsteori hvor opti malisering av risiko og avkastning står i fokus. I Corporate Finance lærer deltakerne å vurdere bedrifters finansieringsbehov og konsekvensene av valgt finansieringsform. Til slutt får deltakerne inngående kjennskap til lovfestede og andre atferdsregler, inkludert Norges tilpasning til EU. 2. semester: Anvendt makroøkonomi (AFA3) Fastrentepapirer (AFA4) Fellessamling (AFA3 + AFA4) 3. semester: Porteføljestyring og kapitalmarkedsteori (AFA6) Finansielle instrumenter (AFA5) Fellessamling (AFA5+AFA6) 4. semester: Institusjonelle forhold og sentrale atferdsregler (AFA8) Corporate Finance (AFA7) Fellessamling (AFA7+AFA8) Norske Finansanalytikeres Forening ble stiftet i 1968, og har 1250 medlemmer. Foreningens formål er blant annet å bidra til allmenn forståelse av kapitalmarkedets funksjon og betydning for norsk økonomi, samt bidra til gode rammebetingelser og velfungerende kapitalmarkeder. FINANS 15

16 MBA-studier Fordypningsstudier i finans I tillegg til AFA-studiet tilbys tre fordypningsstudier. Fordypningsstudiene er mindre omfattende enn AFA og henvender seg til noe smalere målgrupper. Fordypningsstudiene kan tas i kombinasjon med, eller uavhengig av, AFA. MBA i Finans består av AFA-studiet samt ett av fordypningsstudiene. Corporate finance eller + = Verdsettelse Autorisert finansanalytikerstudium (AFA) eller MBA i finans Portefølje- Forvaltning 16 FINANS

17 CORPORATE FINANCE Corporate finance er et intensivt, teoridrevet og casebasert studium. Gjennom arbeid med caser utvikler deltakerne kunnskaper om finansielle prinsipper og transaksjoner, samt opparbeider evnen til å tenke finansøkonomisk om foretakets finansierings- og investeringsproblemer. Sentrale tema som blir berørt er: Corporate governance, verdsettelse, kapitalstruktur og finansiering, oppkjøp og fusjoner, finansiell restrukturering samt konkurs og finansielle problemer. Målgruppen er personer som arbeider innenfor corporate finance i større sel skaper, banker, meglerhus og konsulent selskaper. Studiet er også relevant for finansanalytikere, forvaltere, forretnings jurister og andre som er tilknyttet kapitalmarkedet. Studiet går over ett semester, fordelt på to samlinger på til sammen ni dager. Studiet gir 15 studiepoeng. VERDSETTELSE Verdsettelse er et intensivt og videregå ende studium. Det gir deltakerne først en repetisjon av verdsettelsesmodeller. Videre går en inn på beregning av terminalverdi og fastsettelse av avkastningskrav. Sentrale tema er knyttet til eiendom, infrastruktur investering, finansielle instrumenter og virksomheter samt biologiske eiendeler. Videre presenteres kunnskap om aksje analytikerens rolle i markedet, samt hvordan selskaper kan opprettholde strategiske fordeler. Verdsettelse er relevant for finansanalytikere, forvaltere, økonomiledere, revisorer, forretningsjurister og andre med behov for avansert kompetanse i verdsettelse. Studiet går over to semestre, fordelt på to samlinger: en teoribasert samling på seks dager og en samling i London på to dager for presentasjon og diskusjon av gruppebaserte fagoppgaver. Studiet gir 12 studiepoeng. PORTEFØLJEFORVALTNING Porteføljeforvaltning er et praktisk og ana lytisk studium i forvaltningskompetanse. Studiets målsetning er å gi et godt utgangspunkt for å vurdere og implementere metoder og strategier innen moderne porteføljeforvaltning. Sentrale tema er porteføljestyring og kapitalmarkedsteori, statistisk metode, forvaltningsstrategi, risikostyring og derivater, avkastningsmåling, juridiske rammevilkår og markedsetikk, samt rente- og aksjeforvaltning. Målgruppen er personer med behov for forvaltningskompetanse, herunder porteføljeforvaltere, finansanalytikere, meglere, personer innen risikostyring, kontroll og informasjonsteknologi. Andre med tilgrensende funksjoner til porteføljeforvaltning vil også ha nytte av studiet, det være seg innkjøp av forvaltningstjenester, porte føljerådgivning eller bransjeregulering. Studiet går over to semestre, fordelt på fem helge samlinger, samt en dag til presentasjon av prosjektoppgaven. Studiet gir 21 studiepoeng. FINANS 17

18 18 MASTRA

19 NHH innviet nytt bygg i august Nybygget ligger på sydsiden av Høyblokken og gjør at alle NHHs aktiviteter i Bergen er samlet på ett campus. Speilveggen «Reflections», laget av kunstnerduoen Lello/ Arnell, er ett av kunstprosjektene i nybygget. MASTRA 19

20 William Brochs-Haukedal Dekan for etter- og videreutdanning, NHH

21 bedriftsinterne program Skreddersøm fra NHH NHH leverer spesialtilpasset utdanning på flere nivå. Den største andelen av skreddersøm er utdanning som er tilrettelagt for bedriftsmarkedet. Disse tilbudene tar ofte utgangspunkt i eksi sterende studier, men med tilpasninger for hver enkelt oppdragsgiver. NHHs hovedsatsing i bedriftsmarkedet er program som tilrettelegges sammen med oppdragsgiver for ledere og ansatte i en bedrift. For å møte følgene av en økende globalisering, og sikre et internasjonalt perspektiv i programmene, arrangerer NHH studieturer til utenlandske læresteder og bedrifter. Dette er integrert i MBA-studiene, men inngår også i enkelte bedriftsinterne program. Internasjonale studieturer tilbys som egne program for bedriftsmarkedet. NHH har styrket sin internasjonale satsing og det utvikles stadig nye tilbud med et internasjonalt perspektiv. Et eksempel er samarbeidet med HEC Montréal om programmet Essentials of MBA. Studiet er utviklet spesielt med tanke på bedrifter som opererer i et internasjonalt marked og som er avhengig av en internasjonal arbeidsstyrke. Høyskolen tilbyr også nærings-phd, en doktorgradsutdanning som er tilpasset kandidater fra næringsliv og forvaltning. Den gjennomføres av studenter som har sitt primære arbeidssted i bedriften og som kommer til NHH i kortere perioder for veiledning og obligatoriske kurs. Internasjonalt er det økende etterspørsel etter denne type spisskompetanse, noe man også forventer å se mer av i Norge. NHH arrangerer flere seminar og konferanser hvor det presenteres forskning og analyser som er relevant for næringsliv og forvaltning. Kombinasjonen av egen forskning og bidrag fra ledende internasjonale akademikere i NHHs faglige nettverk, samt meningsbrytning med andre toneangivende aktører i samfunnet, gjør dette til en interessant arena. Hvert år arrangerer NHH større konferanser som Vårkonferansen i Bergen og Høstkonferansen i Oslo. I tillegg arrangeres NHH Summit, en mindre og eksklusiv konferanse som retter seg mot spesielt inviterte næringslivsledere. BEDRIFTSINTERNE PROGRAM 21

22 bedriftsinterne program BEDRIFTSINTERNE program OVE FOLDNES Kommunaldirektør, Bergen kommune «Bergen kommune har de senere år satset kraftig på systematisk lederopplæring på flere nivå. Vi valgte NHH/AFF som vår samarbeidspartner fordi lederprogrammene som ble tilbudt, stemte med våre intensjoner og visjoner. I tillegg har vi gode erfaringer med NHH/AFF fra tidligere samarbeid» 22 BEDRIFTSINTERNE PROGRAM

23 bedriftsinterne program NHH Executive tilbyr studieprogrammer som er skreddersydd for den enkelte oppdragsgiver. I nært samarbeid med bedriften utformes et program som tar hensyn til organisasjonens unike strategi, kultur, utfordringer og kunnskaps behov. Studier tilrettelegges både for næringsliv og forvaltning. I likhet med MBAstudiene har de fleste bedriftsinterne program en programdirektør som følger samlingene og er til stede gjennom hele studiet. Sammen med bedrifter utvikler NHH Executive studieprogram som forbedrer organisasjonens evne til å møte spesifikke ut fordringer. Økt kunnskap om relevante teorier, modeller og ana lyseverktøy gir økt verdiskapning i virksomheten. Sammen med bedriftens erfaring og forretningsforståelse tilfører dette kompetanse som gir grunnlag for innovasjon og varig læring. Fordi programmene utvikles i tett samarbeid med bedriftene optimaliseres programdesign, faglig innhold og gjennomføring. NHH har ledende fagmiljøer på mange områder, og NHH Executive tilbyr tilrettelagte program fra hele NHHs forskningsfelt. Mange av de løpende programmene er rettet mot fagom rådene ledelse, finans og økonomi, strategi og merkevarebygging. Men det er bedriftens unike behov som bestemmer retningen, fagmiljø og forskningsfeltet NHH Executive henter ressursene fra. Ved behov benyttes også eksterne bidragsytere og sam arbeidspartnere for å sikre best mulig kvalitet i løsningen som leveres. Samarbeid med andre aktører er sentralt innenfor noen fagområder og delmarkeder. Flere av programmene som er utviklet innenfor ledelse tilbys sammen med AFF. Sammen represen terer NHH og AFF Norges tyngste aktører innen forsknings basert ledelsesteori og lederutvikling. programdirektør ledelse: TORE HILLESTAD Et annet viktig samarbeid er markedssamarbeid, hvor programmet kvalitetssikres og leveres av NHH Executive med oppdragsgiver som sentral part i utvikling og markedsføring. På de neste sidene vises eksempler på skreddersydde program innen fag områdene ledelse, strategi, finans og økonomi, samt merkevarebygging. De illustrerer hvordan bedriftens unike utfordring blir adressert og løst i et spesialtilpasset utdanningsløp tilrettelagt organisasjonens hverdag og omgivelser. BEDRIFTSINTERNE PROGRAM 23

24 LEDELSE Bergen kommunes lederskole Organisasjonens utfordring: Styrke kommunens ledere gjennom økt kunnskap, forståelse, egentrening og utvidet nettverk. Skreddersydd løsning: NHH har brukt mange år på å utvikle et solid faglig ledelsesprogram med høy kvalitet i innhold og leveranse. Dette ble tilpasset Bergen kommunes unike behov og utfordringer i den kommunale hverdag. Aktuelle tema som berøres er blant annet organisasjonsteori, økonomisk styring, makt, kultur, verdier og kunnskapsledelse. Lederutdanning er etterspurt både i privat og offentlig sektor, og NHHs programmer lar seg tilpasse både bedrifter og forvaltning. Gjennomføring: Programmet er på masternivå med et omfang på 30 studiepoeng. Det gjennomføres som et toårig lederutdanningsprogram som består av åtte samlinger på til sammen 24 dager. STRATEGI Strategisk forretningsforståelse Organisasjonens utfordring: Ønsket å styrke ansattes strategiske kompetanse og forretningsforståelse, med anvendelse både internt og i rådgivende funksjoner mot bedriftsmarkedet. Skreddersydd løsning: Programmet er lagt opp etter tre hovedtemaer: Strategisk analyse, strategiske valg og realisering av strategi. I tillegg gir studiet relevant kunnskap for intern strategiutvikling og organisering av bankens enheter. Deltakerne skal trene på å analysere både interne ressurser og konkurransesituasjonen, for å utvikle ledelsesverktøy i form av strategier og rammeverk. Gjennomføring: Programmet er på masternivå og har et omfang på 30 studiepoeng. Det gjennomføres som et intensivt studium over ett år og består av ni samlinger med to og tre dagers varighet, til sammen 22 dager. 24 BEDRIFTSINTERNE PROGRAM

MØST MBA I ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE MØST

MØST MBA I ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE MØST MBA I ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE 1 STUDIEPLAN MBA-studiet i økonomisk styring og ledelse består av fire fagmoduler fordelt over to år (fire semestre). Studieopplegget er fordelt på 16 intensive samlinger,

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

Arkiv 2013-2014 Sist endret 12. august 2014

Arkiv 2013-2014 Sist endret 12. august 2014 Arkiv 2013-2014 Sist endret 12. august 2014 Fra Til Studium Kull Aktivitet Sted 30.06.14 Juni 24.06.14 26.06.14 REKTOR 2013 6. samling: Makt og tillit NHH 16.06.14 MASTRA 2013 XVI Levering av prosjektoppgave

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Arkiv 2012-2013 Sist endret 28. august 2013

Arkiv 2012-2013 Sist endret 28. august 2013 Arkiv 2012-2013 Sist endret 28. august 2013 Fra Til Studium Kull Aktivitet Sted 30.06.13 Juni 18.06.13 20.06.13 REKTOR 2012 Samling 6: Makt og tillit Bergen 14.06.13 MASTRA 2012 XV Eksamen Modul 3: Iverksetting

Detaljer

EXECUTIVE MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE

EXECUTIVE MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE EXECUTIVE MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE EXECUTIVE MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE Executive MBA i økonomisk styring og ledelse, MØST, gir deltakerne kunnskap som er viktig for å forstå og øke verdiskapningen

Detaljer

ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE

ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE Executive MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM FOR STUDIET Program for studiet 2008-2010 Dato Dag Sted Tema Strategiske lønnsomhetsanalyser

Detaljer

Executive MBA MERKEVARELEDELSE

Executive MBA MERKEVARELEDELSE Executive MBA MERKEVARELEDELSE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Executive MBA i merkevareledelse program for studiet Program for studiet 2008-2009 Dato Dag Sted Tema MERKEVARELEDELSE

Detaljer

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics Deltidsstudier i Bergen 2012-2013 Fleksible studier nye muligheter Norwegian School of Economics Velkommen til nhh Kvalitet og faglig tyngde Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i 1936. NHH har siden

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKERSTUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKERSTUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKERSTUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

utfordrende dager Det kommer langt mer enn første skoledag

utfordrende dager Det kommer langt mer enn første skoledag Rektorprogrammet Det kommer langt mer utfordrende dager enn første skoledag Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite leder utdanning er ofte hverdagen for en rektor. For noen kan hverdagen

Detaljer

VERDSETTELSE Fordypningsstudium

VERDSETTELSE Fordypningsstudium VERDSETTELSE Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE VERDSETTELSE Fordypningsstudium 2015/2016 Norges

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

AFA. Autorisert FinansAnalytikerstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS

AFA. Autorisert FinansAnalytikerstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS AFA Autorisert FinansAnalytikerstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2014 - JUNI 2016 Søknadsfrist 14. mars

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN NHH når kvalitet teller! Norges fremste miljø for forskning og utdanning i økonomi og administrasjon (NHH, SNF,

Detaljer

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Topplederutdanning Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Executive Management Programme INSEAD Oppnå strategisk skarphet med den nyeste kunnskapen På vår topplederutdanning Executive

Detaljer

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE Dypere forståelse av egen rolle Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE BERGEN KOMMUNES LEDERSKOLE GULL 4505 prosess. Bergen kommunes lederskole tar utgangspunkt i de utfordringene ledere står ovenfor

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

07.06.2012. Videreutdanningstilbud innen offentlig revisjon

07.06.2012. Videreutdanningstilbud innen offentlig revisjon 07.06.2012 Videreutdanningstilbud innen offentlig revisjon VIDEREUTDANNING INNEN OFFENTLIG REVISJON OVERSIKT 18. september 2013 Sammendrag Hovedmålgruppen er ansatte i Riksrevisjonen og medlemmer av NKRF

Detaljer

NHHs internasjonale virksomhet

NHHs internasjonale virksomhet NHHs internasjonale virksomhet Jan I. Haaland 28. mai 2008 Internasjonalisering på NHH noen suksess-faktorer Langsiktig satsing fra midten av 1980-tallet God forankring i ledelsen Vektlagt i NHHs strategi

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Handelshøyskolen BI - internasjonal virksomhet og strategi

Handelshøyskolen BI - internasjonal virksomhet og strategi Handelshøyskolen BI - internasjonal virksomhet og strategi Tom Colbjørnsen Oversikt Handelshøyskolen BI en kort presentasjon Bakgrunn for internasjonaliseringsstrategien BIs internasjonale strategi BIs

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

CORPORATE FINANCE. Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

CORPORATE FINANCE. Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE CORPORATE FINANCE Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE KARIN S. THORBURN Karin Thorburn er professor ved Institutt for finans på NHH,

Detaljer

Kommunal økonomi og ledelse

Kommunal økonomi og ledelse NO EN Kommunal økonomi og ledelse Studiet i kommunal økonomi og ledelse har som formål å gi yrkesutdanning som kvalifiserer til krevende stillinger på saksbehandler- og ledernivå i offentlig forvaltning:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2013 - JUNI 2015 SØKNADSFRIST: 15. mars 2013 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2013 - JUNI 2015 Søknadsfrist 15. mars 2013 Innledning: Norges Handelshøyskole

Detaljer

AFA. Autorisert FinansAnalytikerstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS

AFA. Autorisert FinansAnalytikerstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS AFA Autorisert FinansAnalytikerstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2013 - JUNI 2015 Søknadsfrist 15. mars

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr!

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Handelshøyskolen BI lanserer Executive Short Programmes Nytt og attraktivt programtilbud for ledere og faglig nøkkelpersoner Executive Short Programmes er intensive programmer

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Fordypningsstudium i. Verdsettelse

Fordypningsstudium i. Verdsettelse Fordypningsstudium i Verdsettelse Fordypningsstudium i Verdsettelse 2012 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har gleden av å invitere til et nytt intensivt 8-dagers

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

VERDSETTELSE Fordypningsstudium

VERDSETTELSE Fordypningsstudium VERDSETTELSE Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE VERDSETTELSE Fordypningsstudium 2014/2015 Norges

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2009 - JUNI 2011 SØKNADSFRIST 20. mars 2009 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2009 - JUNI 2011 SØKNADSFRIST 20. MARS 2009 Norges Handelshøyskole

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 65 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 27.01.2015. Studietilbud

Detaljer

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2003 - JUNI 2005 SØKNADSFRIST 14. MARS 2003 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2003 - JUNI 2005 SØKNADSFRIST 14. MARS 2003 Norges Handelshøyskole

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer --- Handelshøyskolen BIs løsning. Direktør Morten Fjeldstad, BI Bedrift/Offentlig ledelse 25.06.

Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer --- Handelshøyskolen BIs løsning. Direktør Morten Fjeldstad, BI Bedrift/Offentlig ledelse 25.06. Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer --- Handelshøyskolen BIs løsning Direktør Morten Fjeldstad, BI Bedrift/Offentlig ledelse 25.06.09 Nærmere om bakgrunnen Staten ønsker å gi alle rektorer i Norge

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Studie i Praktisk Ledelse

Studie i Praktisk Ledelse Gjennom prosjektet Kompetansekraft Verdal er det avdekt et behov blant bedriftene i industriparken om å styrke ledelseskompetansen. Kurset Praktisk ledelse er et tilbud som vil møte dette behovet. Kurset

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/euprosjektledelse ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter? Begynn

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Serviceledelse Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng, og kan legges opp som deltidsstudium over 1 år. Innledning

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 71 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.12.2015. Studietilbud

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017 OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING Program 2017 OPERATIV LEDERUTVIKLING PROGRAM 2017 Om programmet Programmet Operativ lederutvikling stammer fra forskningsprosjektet Operativ ledelse som har gått ved NTNU,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no så mange aspekter... At vi legger vekt på den enkelte virksomhets behov og situasjon, både i forhandlinger og vårt tjenestetilbud, er kanskje vår fremste kvalitet. Lars Haukaas, Adm. dir. Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? STUDÈR EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/oppdragsvirksomhet ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter?

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning 20. 22. april Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet

Detaljer

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 Innholdsfortegnelse Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon... 4 Obligatoriske emner... 4 Profileringsområder... 5 Regnskapsfører... 5 Økonomisk styring... 6 Finansiell

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer