EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1"

Transkript

1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2

2

3 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte blikket og utfordre deg selv. Norges Handelshøyskole har det tyngste fagmiljøet i Norge innen det økonomisk-administrative fagområdet. Gjennom våre studietilbud får du, som Executive-deltaker, tilgang til et unikt læringsmiljø. Her vil kvalifiserte og motiverte deltakere oppleve et engasjerende og effektivt studieopplegg. NHH Executive er en arena hvor teoretiske fagdisipliner møter næringslivets og forvaltningens behov. Ledende fagpersoner hos oss kjenner utfordringene i næringslivet, og tar opp aktuelle og relevante problemstillinger. I tillegg engasjerer vi næringslivsledere og politikere som foredragsholdere for å ivareta programmenes orientering mot næringsliv og forvaltning. Gjennom studieturer til anerkjente læresteder som HEC Paris og NUS i Singapore, samt et strategisk samarbeid med HEC Montrèal i Canada, sørger vi for viktige internasjonale perspektiver. Våre Executive-deltakere kommer fra et bredt spekter av norsk næringsliv og forvaltning, og synergieffekten mellom teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaringer skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess. Dette danner også grunnlag for å utvikle varige nettverk. Mer enn 50 års erfaring med etter- og videreutdanning gjør at vi kjenner våre kunder og markeder, og vet hva som kreves for å utvikle og levere studieprogram av høyeste kvalitet. NHH Executive gir deg mulighet til å nå nye karrieremål. Velkommen til oss! INNHOLD Introduksjon s. 4 MBA-studier s. 6 MASTRA s. 8 MØST s. 10 Offentlig revisjon s. 12 Finans s. 14 Bedriftsinterne program s. 20 Deltidsstudier s. 26 Samarbeid s. 28 Frøystein Gjesdal Rektor, NHH INNLEDNING 3

4 4 MASTRA Diego MacKee Partner Nordic TMT Leader Advisory EY

5 For oss som elsker å lære Diego MacKee fullførte sin MBA ved NHH Executive i Han er spansk statsborger, og har tidligere fullført Master of Science i Barcelona. MacKee har bodd i Norge siden 1995, og har bred erfaring fra norsk næringsliv. Han har blant annet jobbet for PricewaterhouseCoopers Consulting, Telenor og Capgemini Consulting, før han ble partner i EY. - MBA-studiet i strategisk ledelse hadde en solid akademisk forankring. Med erfaring fra industrien og konsulentbransjen hadde jeg allerede kjennskap til næringslivets reelle utfordringer. Det å lære anerkjente teorier som underbygger gode resonnementer og gode beslutninger har vist seg å bli veldig verdifullt for meg. - Jeg skal imidlertid innrømme at studiet var mye mer arbeidskrevende enn jeg trodde på forhånd. Jeg merket ganske tidlig at det ble forventet en betydelig innsats. Men for oss som virkelig elsker å lære var det helt perfekt. Jeg er ydmyk når det gjelder ny kunnskap, og fikk virkelig mange aha-opplevelser underveis i studiet. For mitt vedkommende finnes det ett liv før og ett liv etter MBAstudiet. Under studietiden gikk jeg fra Telenor og tilbake til konsulentbransjen. Jeg holdt på med relevante oppdrag for kunder underveis, og det var flott å oppleve at mye av det jeg lærte var direkte anvendbart. Jeg jobbet en del som strategirådgiver, noe som ofte førte til dialog med toppledelsen og styret. Her opplevde jeg å tilføre verdi, skape interesse og bli lyttet til. Det at studiesamlingene er lagt til Oslo-området var avgjørende i min situasjon som småbarnsfar. Jeg vurderte lenge en fulltids MBA i utlandet, men det ville medført langtidsopphold utenfor Norge og mye reising, noe som ikke passet med min jobb- og familiesituasjon. Med NHH fikk jeg det beste av begge verdener. Jeg har fortsatt kontakt med mange deltakere fra MBA-kullet mitt. Noen har blitt venner, andre leverandører og andre igjen er blitt kunder. Nettverkseffekten har i mitt tilfelle vært merkbar. MASTRA 5

6 «Jeg setter meg inn i deltakernes unike erfaring og kompetanse både for å kunne trekke på dem i undervisningen, men også for å sikre at alle opplever relevans for sin hverdag. Jeg kaller meg gjerne husdoktor - en som er der når utfordringer oppstår.» Trond Bjørnenak Programdirektør, NHH

7 MBA-studier ORKESTER- LEDEREN MBA-programmene ved NHH ledes av en programdirektør som syr sammen og utvikler studiet. Et sterkt engasjement og personlig involvering gjør denne rollen unik. Studiet føles veldig velorkestrert. Det har en helhet, og det får du bare til hvis du har en god orkesterleder, mener Lars Leegaard Marøy, tidligere deltaker på et av MBA-programmene. Programdirektørene er mer enn faglige koordinatorer, og er viktige for å opprettholde den høye kvaliteten på MBA-studiene. Vi samlet programdirektør Trond Bjørnenak (t.h.), tidligere deltaker Lars Leegaard Marøy (i midten) og nåværende deltaker Ole Petter Berland til en liten samtale om programdirektørens rolle. Bjørnenak: Rollen er knyttet til det faglige. Jeg skal sy sammen og utvikle studiet. Jeg skal vise sammenhenger mellom de ulike fagområdene, veilede deltakere - men også foreleserne. Jeg setter meg inn i deltakernes unike erfaring og kompetanse både for å kunne trekke på dem i undervisningen, men også for å sikre at alle opplever relevans for sin hverdag. Jeg kaller meg gjerne husdoktor - en som er der når utfordringer oppstår. Berland: Den sammenligningen er god. Du er tilrettelegger og foreleser, men er også til stede hele tiden. Stiller ikke vi de rette spørsmålene til en forelesning, gjør du det. Slik får temaene det foreleses i den rette utdypningen og vi får økt forståelse. Leegaard Marøy: Studiet føles velorkestrert. Det har en helhet - og det får du bare til hvis du har en god orkesterleder. Studiet har en rekke solister som er ekstremt gode innen sine fagfelt, men også veldig rendyrkede i sine fag. Da trenger man en leder som holder tak i helheten. Bjørnenak: Det er sant. Min rolle er å få solistene til å spille sammen. Jeg snakker ofte med forelesere i forkant av en forelesning om hvordan stoffet bør vinkles for å skape en rød tråd for deltakerne. Berland: At studiet har en rød tråd er veldig riktig. Jeg opplever at programmet har en veldig god og naturlig progresjon. Leegaard Marøy: Det kastes ut mange baller, men programdirektøren klarer alltid å samle dem sammen igjen. På slutten av en samling ser du at ting henger sammen og du sitter igjen med en større helhetlig forståelse. Det at helheten er så godt ivaretatt gjennom koordineringen av forelesningene er en ny opplevelse for meg, sett i forhold til tidligere studier. Jeg merket det også ved eksamen, ved at oppgavene som ble gitt ga oss mulighet til å vise vår helhetsforståelse for faget. Bjørnenak: Jeg jobber også med å sette sammen gode grupper, både på kullet og underveis i studiet. Jeg må få ut den energien som ligger i at vi har deltakere med mange ulike erfarings- og kunnskapsbakgrunner. Berland: Det opplever jeg i kullet mitt nå. Som ingeniør har jeg gjerne en annen innfallsvinkel til en oppgave enn en økonom eller en jurist. Dette gir en spennende dynamikk. Bjørnenak: Jeg føler et personlig ansvar for deltakernes læring. Dette er mennesker jeg har en personlig relasjon til. Har noe gått dårlig tar jeg det ganske tungt. Da er det fint å ha andre programdirektører å diskutere utfordringene med, slik at vi som et kollegium kan hjelpe hverandre til å utvikle våre respektive studier. Berland: Det merker vi i studiet. Her er det ingen som har «snudd bunken» fra i fjor. Vi opplever at studiet hele tiden er oppdatert og i utvikling. MBA STUDIER 7

8 MBA-studier MASTRA MBA I STRATEGISK LEDELSE TONE ELISABETH AASTVEIT SKUTERUD Senior Vice President Corporate Audit, Statkraft «For meg har MASTRA-studiet vært en perfekt kombinasjon av det å ta med meg egen erfaring fra arbeidslivet og få med meg ny, relevant teori og andres erfaring tilbake. Kunnskapsrike og svært dyktige forelesere, som forstår praktisk anvend else av det de lærer bort, har gitt meg en verktøykasse jeg umiddelbart har kunnet ta i bruk på egen arbeidsplass. Studiet har også gitt meg forståelse for sammenhenger og problemstillinger som jeg tidligere ikke var oppmerksom på. I tillegg har de andre deltakerne på studiet gitt meg innblikk i andre bransjer og deres måter å angripe strategiske oppgaver på. Nettverket vi har bygget opp er noe jeg vil ha nytte av lenge etter at studiet er over.» 8 MASTRA

9 STUDIEPLAN MBA-studiet i strategisk ledelse består av fire fagmoduler fordelt over to år (fire semestre). Studieopplegget er fordelt på 15 intensive samlinger, og det er 32 deltakere per kull. I løpet av studiet legges det opp til 2 utenlandsturer (HEC Paris og NUS, Singapore). Fullført studium gir graden Master of Business Administration in Strategic Management. 1. semester: Eksterne rammebetingelser Det makroøkonomiske konkurransebildet Konkurranseanalyse Utenlandssamling (Paris) Økonomiske og politiske betingelser 2. semester: Intern analyse Ressurser og aktiviteter Merkeledelse Bedriftens grenser Ekspansjon MBA i strategisk ledelse er et toårig masterprogram som vil gi deltakerne nødvendige verktøy til å analysere bedriftens interne og eksterne ramme - betingelser samt konkurranseevne. Slik blir man bedre i stand til effektiv iverksetting av strategier. Studiet er rettet mot nåværende og fremtidige ledere. Det har et overordnet perspektiv på strategisk ledelse og trekker inn ulike fagdisipliner som økonomi, ledelse, markedsføring, organisasjonsteori og økonomisk styring. I løpet av studiet vil deltakerne settes i stand til å utvikle robuste strategier. Ved å integrere teori og praktisk anvendelse, samtidig som deltakerne arbeider med aktuelle problemstillinger fra egen bedrift, blir studiet både faglig interessant og direkte anvendbart for den enkelte deltaker. 3. semester: Strukturell iverksetting Økonomisk styring Konsernstrategi Utenlandssamling (Singapore) Motivasjon og insentiver 4. semester: Ledelse Ledelse og forhandling Ledelse og omstilling Avslutning med presentasjon av masteroppgaven programdirektører: For å sikre helheten og kvaliteten på studiet har man, i likhet med NHHs andre MBA-studier, en programdirektør som følger samlingene og er til stede gjennom hele studiet. Deltakerne kommer fra både næringsliv og forvaltning. Koblingen mellom teori og praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess. Kompetansen man opparbeider seg vil både være nyttig for toppledere, mellomledere, rådgivere og styremedlemmer. William Brochs- Haukedal Tor Øyvind Baardsen MASTRA 9

10 MBA-studier MØST MBA I Økonomisk styring og ledelse «Utbytte av MØST-studiet har vært på flere nivåer. Som sivilingeniør med teknisk bakgrunn var det verdifullt å få innføring i og forståelse for økonomifaget og det økonomiske språket. Det økonomiske språket er en viktig nøkkel til fagfeltet, og gjør at jeg har fått mer helhetlig forståelse av virksomheten. Jeg bruker flere økonomiske styringsverktøy og kan i større grad være med å sette agenda. MBA-utdanningen har gitt meg karriereutvikling. Jeg jobber nå som Lead Auditor for operasjonelle revisjoner, og utdanningen var en forutsetning for dette opprykket. En viktig vurdering før jeg søkte MBAstudiet var arbeidsmengden i forhold til ansvar, både på jobb og i familien. For meg var det viktig at familien støttet meg og var innforstått med at det ville bli to år med økt arbeidsbelastning. Et samlingsbasert studium var hensiktsmessig i forhold til dette. Det har vært krevende, men absolutt gjennomførbart. Det var et bevisst valg å søke MBA ved NHH. Som nederlender bosatt i Norge, var det viktig å tilegne seg mer kunnskap om næringslivet i Norge og Norden. MBA-studiet har gitt meg større faglig forståelse, styrket den kulturelle forståelsen og gitt meg et bredere nettverk.» IVO WAHLEN Lead Auditor, STATOIL 10 MØST

11 STUDIEPLAN MBA-studiet i økonomisk styring og ledelse består av fire fagmoduler fordelt over to år (fire semestre). Studieopplegget er fordelt på 16 intensive samlinger, og i løpet av studiet legges det opp til 2 utenlandsturer. Fullført studium gir graden Master of Business Administration in Management Control. 1. semester: Strategisk lønnsomhetsanalyse Introduksjon til økonomisk styring og teamarbeid Lønnsomhetsanalyser og produktrelaterte beslutninger Kundelønnsomhet, kvalitet og markedsstrategier Strategisk analyse / Ekspansjon MBA i økonomisk styring og ledelse er et toårig masterprogram som gir deltakerne en grundig forståelse av hvordan økonomistyring kan brukes som et strategisk verktøy for å øke verdiskapningen i en bedrift. Programmet er bredt anlagt og rettet mot nåværende og fremtidige ledere. Det gir en grundig forståelse av bedriftsøkonomiske modeller og verktøy, sett fra et strategisk- og ledelsesperspektiv. MØST setter deltakerne bedre i stand til å ta beslutninger og bruke styringsverktøy som øker verdiskapingen i organisasjonen. Ved å integrere teori og praktisk anvendelse, samtidig som deltakerne arbeider med aktuelle problemstillinger fra egen bedrift, blir studiet både faglig interessant og direkte anvendbart for den enkelte deltaker. For å sikre helheten og kvaliteten på studiet har man, i likhet med NHHs andre MBA-studier, en programdirektør som følger samlingene og er til stede gjennom hele studiet. 2. semester: Prestasjonsmåling og regnskapsanalyser Finansregnskap, nøkkeltall og budsjettering Regnskapsanalyse og balansert målstyring Corporate Governance, forretningsetikk og internasjonal økonomi Utenlandssamling (Europa) 3. semester: Prosjektanalyse og finans Introduksjon til prosjektanalyse og endringsledelse Prosjektanalyse og prising Finansmarkeder og finansielle instrumenter Verdsettelse, fusjoner og oppkjøp 4. semester: LEDELSE OG STYRINGSSYSTEMER Organisasjonskultur og ledelse, interne markeder og bonussystemer Utenlandssamling (Singapore) Bedriftsspill og forhandlingsledelse Avslutning med aktuelle tema programdirektører: Studiet retter seg mot personer som ønsker å anvende økonomisk styring og ledelse i et helhetlig perspektiv. Deltakere kommer fra et bredt spekter av norsk næringsliv og forvaltning, og synergieffekten mellom teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaring skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess. Kompetansen man opparbeider seg vil blant annet være nyttig for personer i, eller på vei mot lederposisjoner, for rådgivere eller for styremedlemmer. Trond Bjørnenak Iver Bragelien MØST 11

12 MBA-studier offentlig revisjon MBA I offentlig revisjon MBA i offentlig revisjon er et toårig master program som vil styrke deltakernes kompetanse på fagområder som er særegne for offentlig revisjon. Studiet er utviklet på oppdrag fra Riksrevisjonen og Norges kommunerevisorforbund (NKRF) med formål om å styrke kompetansen blant deres ansatte og medlemmer. En god og velfungerende offentlig revisjon bidrar til effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. Gjennom studiet vil deltakerne opparbeide seg kompetanse til å kunne bidra til mer effektiv planlegging og gjennomføring av offentlig revisjon. Programmet er åpent for alle med revisjonsfaglig bakgrunn. De sentrale spørsmålene som blir gjennomgått er knyttet til hvordan politiske målsetninger og vedtak blir fulgt opp av forvaltningen, og om forvaltningens styringssystemer og virkemidler er velegnet for at målene kan nås på en økonomisk forsvarlig måte. I løpet av studiet vil deltakerne få en akademisk forankret kunnskapsbase innen offentlig styring, effektevalueringer, regnskap/budsjettering og offentlig rett, med anvendelser i offentlig revisjon både forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og selskapskontroll. For å sikre helheten og kvaliteten på studiet har man, i likhet med NHHs andre MBA-studier, en programdirektør som følger samlingene og er til stede gjennom hele studiet. 12 OFFENTLIG REVISJON

13 STUDIEPLAN THERESE JOHNSEN Ekspedisjonssjef, RIKSREVISJONEN «Vi trenger en profesjonell offentlig revisor som kan sørge for at all statlig virksomhet får en revisjon som holder høy faglig kvalitet, bidrar til bedre styring i forvaltningen og gir Stortinget relevant informasjon om gjennomføringen av politikken. Videreutdanningsprogrammet for offentlig revisjon er et viktig tiltak for å sikre en kontinuerlig faglig utvikling.» MBA-studiet i offentlig revisjon består av fem fagmoduler fordelt over to år (fire semestre). Studieopplegget er fordelt på 16 intensive samlinger. Fullført studium gir graden Master of Business Administration in Public Auditing. 1. semester: Offentlig styring Markeds- og velferdsteori Styring, delegering og insentiver Konkurranseeksponering Politiske spilleregler og rammebetingelser 2. semester: Effektevaluering Nyttekostnadsanalyse Empirisk analyse Programevaluering Eksperimenter og kvasieksperimenter Budsjettering og regnskapsføring Regnskap og budsjett Prinsipper, regler og standarder Prestasjonsmåling Utvikling i rammeverk og regnskap OLE KRISTIAN ROGNDOKKEN Daglig leder, Norges kommunerevisor forbund «Kommunal sektor er kompleks og mangfoldig både når det gjelder type virksomhet og styringsprinsipp. Dette stiller store krav til revisor i oppgaven med å passe på felles - skapets verdier. Studiet er det eneste i Norge som dekker de fagområdene som er særegne for revisjon av sektoren.» 3. semester: Offentlig rett Forvaltningsretten og forvaltningslovens krav til saksbehandling Kontroll med og overprøving av kommunal myndighetsutøving Kommuneforvaltningen Økonomi, revisjon og kontroll Offentlig anskaffelse 4. semester: Revisjon Rammeverk, roller og utviklingstrekk Planlegging av revisjon Gjennomføring av revisjon og kommunikasjon Avslutning med presentasjon av masteroppgaven programdirektør: Karl Rolf Pedersen OFFENTLIG REVISJON 13

14 MBA-studier FINANS Autorisert finansanalytikerstudium (AFA) og MBA i Finans TEODOR SVEEN NILSEN Finansanalytiker, SWEDBANK «Jeg har tatt både AFA-studiet, Corporate Finance og holder nå på med Verdsettelse. Et fellestrekk ved alle studiene er at det er lærerikt å treffe andre, og det er inspirerende å være på forelesninger med de beste fagkreftene i landet. I Corporate Finance vil jeg trekke fram casearbeidet. Det var lærerikt å jobbe mye med caser som var hentet fra andre markeder og sektorer enn olje og gass som jeg jobber med til daglig. Casene illustrerer tydelig at ulike markeder har veldig forskjellige problemstillinger. Jeg likte også formen med en komprimert samling som varte en uke. AFA-studiet gav også en god mulighet til diskusjon med andre deltakere. Studiet var en nyttig faglig oppdatering. Jeg synes generelt at det går fint å gjennomføre slike studier ved siden av jobb. Eksamen krever en del, men det er en forutsetning for utbytte. Det er en klar fordel at studiet er lagt til helgene.» 14 FINANS

15 STUDIEPLAN AFA AFA-studiet består av åtte fagmoduler fordelt over to år (fire semestre). Studieopplegget er fordelt på 12 intensive helgesamlinger, og det er 40 deltakere per kull. Ved fullført studium tildeler NFF autorisasjonen Autorisert FinansAnalytiker (AFA). Kandidatene får også tildelt tittelen: Certified European Financial Analyst (CEFA). 1. semester: Finansregnskap med analyse (AFA2) Verdsettelse (AFA1) Fellessamling (AFA1+AFA2) Autorisert finansanalytikerstudium, AFA, er et toårig masterprogram som gir en bred innføring i finansanalytiske tema både for analytikere, bedrifter og andre markedsaktører. AFA kan også inngå som hovedelement i en Executive MBA i Finans fra NHH. AFA-studiet er utviklet i samarbeid med Norges Finansanalytikerforening (NFF).Studiet henvender seg til personer som ønsker å utvide sine kunnskaper om kapitalmarkedene. Overordnet retter det seg mot finansanalytiske emner. Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og ledende aktører, samt deltakernes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess. Studiet starter med regnskapsanalyse for å øve opp en kritisk holdning til regnskapsrap porter. Faget praktisk verdsettelse er basert både på regnskapsforståelse, finansteori og strat egisk analyse. AFA-studiet gir også deltakerne økt forståelse for samspillet mellom makro- og mikroøkonomiske elementer og relevansen for finansanalyser. Undervisningen i fastrentepapirer gjennomgår beregningsmetoder, avkastningsmodeller, risikoberegninger og teorier for rentedannelse. Finansielle instrumenter og sentrale aspekter knyttet til handel med derivater blir grun dig gjennomgått. Studiet omfatter også porteføljestyring og kapital markedsteori hvor opti malisering av risiko og avkastning står i fokus. I Corporate Finance lærer deltakerne å vurdere bedrifters finansieringsbehov og konsekvensene av valgt finansieringsform. Til slutt får deltakerne inngående kjennskap til lovfestede og andre atferdsregler, inkludert Norges tilpasning til EU. 2. semester: Anvendt makroøkonomi (AFA3) Fastrentepapirer (AFA4) Fellessamling (AFA3 + AFA4) 3. semester: Porteføljestyring og kapitalmarkedsteori (AFA6) Finansielle instrumenter (AFA5) Fellessamling (AFA5+AFA6) 4. semester: Institusjonelle forhold og sentrale atferdsregler (AFA8) Corporate Finance (AFA7) Fellessamling (AFA7+AFA8) Norske Finansanalytikeres Forening ble stiftet i 1968, og har 1250 medlemmer. Foreningens formål er blant annet å bidra til allmenn forståelse av kapitalmarkedets funksjon og betydning for norsk økonomi, samt bidra til gode rammebetingelser og velfungerende kapitalmarkeder. FINANS 15

16 MBA-studier Fordypningsstudier i finans I tillegg til AFA-studiet tilbys tre fordypningsstudier. Fordypningsstudiene er mindre omfattende enn AFA og henvender seg til noe smalere målgrupper. Fordypningsstudiene kan tas i kombinasjon med, eller uavhengig av, AFA. MBA i Finans består av AFA-studiet samt ett av fordypningsstudiene. Corporate finance eller + = Verdsettelse Autorisert finansanalytikerstudium (AFA) eller MBA i finans Portefølje- Forvaltning 16 FINANS

17 CORPORATE FINANCE Corporate finance er et intensivt, teoridrevet og casebasert studium. Gjennom arbeid med caser utvikler deltakerne kunnskaper om finansielle prinsipper og transaksjoner, samt opparbeider evnen til å tenke finansøkonomisk om foretakets finansierings- og investeringsproblemer. Sentrale tema som blir berørt er: Corporate governance, verdsettelse, kapitalstruktur og finansiering, oppkjøp og fusjoner, finansiell restrukturering samt konkurs og finansielle problemer. Målgruppen er personer som arbeider innenfor corporate finance i større sel skaper, banker, meglerhus og konsulent selskaper. Studiet er også relevant for finansanalytikere, forvaltere, forretnings jurister og andre som er tilknyttet kapitalmarkedet. Studiet går over ett semester, fordelt på to samlinger på til sammen ni dager. Studiet gir 15 studiepoeng. VERDSETTELSE Verdsettelse er et intensivt og videregå ende studium. Det gir deltakerne først en repetisjon av verdsettelsesmodeller. Videre går en inn på beregning av terminalverdi og fastsettelse av avkastningskrav. Sentrale tema er knyttet til eiendom, infrastruktur investering, finansielle instrumenter og virksomheter samt biologiske eiendeler. Videre presenteres kunnskap om aksje analytikerens rolle i markedet, samt hvordan selskaper kan opprettholde strategiske fordeler. Verdsettelse er relevant for finansanalytikere, forvaltere, økonomiledere, revisorer, forretningsjurister og andre med behov for avansert kompetanse i verdsettelse. Studiet går over to semestre, fordelt på to samlinger: en teoribasert samling på seks dager og en samling i London på to dager for presentasjon og diskusjon av gruppebaserte fagoppgaver. Studiet gir 12 studiepoeng. PORTEFØLJEFORVALTNING Porteføljeforvaltning er et praktisk og ana lytisk studium i forvaltningskompetanse. Studiets målsetning er å gi et godt utgangspunkt for å vurdere og implementere metoder og strategier innen moderne porteføljeforvaltning. Sentrale tema er porteføljestyring og kapitalmarkedsteori, statistisk metode, forvaltningsstrategi, risikostyring og derivater, avkastningsmåling, juridiske rammevilkår og markedsetikk, samt rente- og aksjeforvaltning. Målgruppen er personer med behov for forvaltningskompetanse, herunder porteføljeforvaltere, finansanalytikere, meglere, personer innen risikostyring, kontroll og informasjonsteknologi. Andre med tilgrensende funksjoner til porteføljeforvaltning vil også ha nytte av studiet, det være seg innkjøp av forvaltningstjenester, porte føljerådgivning eller bransjeregulering. Studiet går over to semestre, fordelt på fem helge samlinger, samt en dag til presentasjon av prosjektoppgaven. Studiet gir 21 studiepoeng. FINANS 17

18 18 MASTRA

19 NHH innviet nytt bygg i august Nybygget ligger på sydsiden av Høyblokken og gjør at alle NHHs aktiviteter i Bergen er samlet på ett campus. Speilveggen «Reflections», laget av kunstnerduoen Lello/ Arnell, er ett av kunstprosjektene i nybygget. MASTRA 19

20 William Brochs-Haukedal Dekan for etter- og videreutdanning, NHH

21 bedriftsinterne program Skreddersøm fra NHH NHH leverer spesialtilpasset utdanning på flere nivå. Den største andelen av skreddersøm er utdanning som er tilrettelagt for bedriftsmarkedet. Disse tilbudene tar ofte utgangspunkt i eksi sterende studier, men med tilpasninger for hver enkelt oppdragsgiver. NHHs hovedsatsing i bedriftsmarkedet er program som tilrettelegges sammen med oppdragsgiver for ledere og ansatte i en bedrift. For å møte følgene av en økende globalisering, og sikre et internasjonalt perspektiv i programmene, arrangerer NHH studieturer til utenlandske læresteder og bedrifter. Dette er integrert i MBA-studiene, men inngår også i enkelte bedriftsinterne program. Internasjonale studieturer tilbys som egne program for bedriftsmarkedet. NHH har styrket sin internasjonale satsing og det utvikles stadig nye tilbud med et internasjonalt perspektiv. Et eksempel er samarbeidet med HEC Montréal om programmet Essentials of MBA. Studiet er utviklet spesielt med tanke på bedrifter som opererer i et internasjonalt marked og som er avhengig av en internasjonal arbeidsstyrke. Høyskolen tilbyr også nærings-phd, en doktorgradsutdanning som er tilpasset kandidater fra næringsliv og forvaltning. Den gjennomføres av studenter som har sitt primære arbeidssted i bedriften og som kommer til NHH i kortere perioder for veiledning og obligatoriske kurs. Internasjonalt er det økende etterspørsel etter denne type spisskompetanse, noe man også forventer å se mer av i Norge. NHH arrangerer flere seminar og konferanser hvor det presenteres forskning og analyser som er relevant for næringsliv og forvaltning. Kombinasjonen av egen forskning og bidrag fra ledende internasjonale akademikere i NHHs faglige nettverk, samt meningsbrytning med andre toneangivende aktører i samfunnet, gjør dette til en interessant arena. Hvert år arrangerer NHH større konferanser som Vårkonferansen i Bergen og Høstkonferansen i Oslo. I tillegg arrangeres NHH Summit, en mindre og eksklusiv konferanse som retter seg mot spesielt inviterte næringslivsledere. BEDRIFTSINTERNE PROGRAM 21

22 bedriftsinterne program BEDRIFTSINTERNE program OVE FOLDNES Kommunaldirektør, Bergen kommune «Bergen kommune har de senere år satset kraftig på systematisk lederopplæring på flere nivå. Vi valgte NHH/AFF som vår samarbeidspartner fordi lederprogrammene som ble tilbudt, stemte med våre intensjoner og visjoner. I tillegg har vi gode erfaringer med NHH/AFF fra tidligere samarbeid» 22 BEDRIFTSINTERNE PROGRAM

23 bedriftsinterne program NHH Executive tilbyr studieprogrammer som er skreddersydd for den enkelte oppdragsgiver. I nært samarbeid med bedriften utformes et program som tar hensyn til organisasjonens unike strategi, kultur, utfordringer og kunnskaps behov. Studier tilrettelegges både for næringsliv og forvaltning. I likhet med MBAstudiene har de fleste bedriftsinterne program en programdirektør som følger samlingene og er til stede gjennom hele studiet. Sammen med bedrifter utvikler NHH Executive studieprogram som forbedrer organisasjonens evne til å møte spesifikke ut fordringer. Økt kunnskap om relevante teorier, modeller og ana lyseverktøy gir økt verdiskapning i virksomheten. Sammen med bedriftens erfaring og forretningsforståelse tilfører dette kompetanse som gir grunnlag for innovasjon og varig læring. Fordi programmene utvikles i tett samarbeid med bedriftene optimaliseres programdesign, faglig innhold og gjennomføring. NHH har ledende fagmiljøer på mange områder, og NHH Executive tilbyr tilrettelagte program fra hele NHHs forskningsfelt. Mange av de løpende programmene er rettet mot fagom rådene ledelse, finans og økonomi, strategi og merkevarebygging. Men det er bedriftens unike behov som bestemmer retningen, fagmiljø og forskningsfeltet NHH Executive henter ressursene fra. Ved behov benyttes også eksterne bidragsytere og sam arbeidspartnere for å sikre best mulig kvalitet i løsningen som leveres. Samarbeid med andre aktører er sentralt innenfor noen fagområder og delmarkeder. Flere av programmene som er utviklet innenfor ledelse tilbys sammen med AFF. Sammen represen terer NHH og AFF Norges tyngste aktører innen forsknings basert ledelsesteori og lederutvikling. programdirektør ledelse: TORE HILLESTAD Et annet viktig samarbeid er markedssamarbeid, hvor programmet kvalitetssikres og leveres av NHH Executive med oppdragsgiver som sentral part i utvikling og markedsføring. På de neste sidene vises eksempler på skreddersydde program innen fag områdene ledelse, strategi, finans og økonomi, samt merkevarebygging. De illustrerer hvordan bedriftens unike utfordring blir adressert og løst i et spesialtilpasset utdanningsløp tilrettelagt organisasjonens hverdag og omgivelser. BEDRIFTSINTERNE PROGRAM 23

24 LEDELSE Bergen kommunes lederskole Organisasjonens utfordring: Styrke kommunens ledere gjennom økt kunnskap, forståelse, egentrening og utvidet nettverk. Skreddersydd løsning: NHH har brukt mange år på å utvikle et solid faglig ledelsesprogram med høy kvalitet i innhold og leveranse. Dette ble tilpasset Bergen kommunes unike behov og utfordringer i den kommunale hverdag. Aktuelle tema som berøres er blant annet organisasjonsteori, økonomisk styring, makt, kultur, verdier og kunnskapsledelse. Lederutdanning er etterspurt både i privat og offentlig sektor, og NHHs programmer lar seg tilpasse både bedrifter og forvaltning. Gjennomføring: Programmet er på masternivå med et omfang på 30 studiepoeng. Det gjennomføres som et toårig lederutdanningsprogram som består av åtte samlinger på til sammen 24 dager. STRATEGI Strategisk forretningsforståelse Organisasjonens utfordring: Ønsket å styrke ansattes strategiske kompetanse og forretningsforståelse, med anvendelse både internt og i rådgivende funksjoner mot bedriftsmarkedet. Skreddersydd løsning: Programmet er lagt opp etter tre hovedtemaer: Strategisk analyse, strategiske valg og realisering av strategi. I tillegg gir studiet relevant kunnskap for intern strategiutvikling og organisering av bankens enheter. Deltakerne skal trene på å analysere både interne ressurser og konkurransesituasjonen, for å utvikle ledelsesverktøy i form av strategier og rammeverk. Gjennomføring: Programmet er på masternivå og har et omfang på 30 studiepoeng. Det gjennomføres som et intensivt studium over ett år og består av ni samlinger med to og tre dagers varighet, til sammen 22 dager. 24 BEDRIFTSINTERNE PROGRAM

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 I N N H O L D 1 LEDER 2 BACHELOR OF MANAGEMENT MED FORDYPNING I BANK OG FORSIKRING 4 MASTERPROGRAM I PORTEFØLJESTRATEGI OG FINANSIELL RÅDGIVNING 5 AUTORISASJON

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF-RAPPORT NR. 02/2000 Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF- prosjekt nr.: 6614: "Kompetansestyring for verdiskapning" Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

Kristijane C. Bulukin Paul N. Gooderham

Kristijane C. Bulukin Paul N. Gooderham 61)UDSSRUWQU )UDIRUVNQLQJWLOXWYLNOLQJ 5HJQVNDSVUnGJLYQLQJLVPnEHGULIWVVHJPHQWHW Kristijane C. Bulukin Paul N. Gooderham 61)SURVMHNWQU NWYHUGLVNDSQLQJL60%VHNWRUHQ6W\UNLQJDYSnYLUNQLQJHQIUD DXWRULVHUWHUHJQVNDSVI

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling.

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. ØF-Rapport nr. 01/2004 Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. Av Birgit Leirvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang LES MER OM: // Jørgen Kosmo en bauta i norsk samfunnsliv // KOSTRA Husgud eller kommuneplage? // Kontrollutvalgskonferansen 2014 \\ INNHOLD \\

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer