Fordypningsstudium i. Verdsettelse NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fordypningsstudium i. Verdsettelse NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS"

Transkript

1 Fordypningsstudium i Verdsettelse NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS

2 Fordypningsstudium i Verdsettelse 2013/2014 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har igjen gleden av å invitere til et intensivt 8-dagers avansert (videregående) studium. Tema er verdsettelse, og studiets nivå bygger på AFA studiet eller Corporate Finance studiet. Første samling (6 dager) er lagt til Lillehammer i perioden oktober Den avsluttende samlingen (2 dager) er i London 10. og 11. januar Begge samlinger gjennomføres som internatsamlinger der det forutsettes at studentene har anledning til å arbeide utvidede dager. Studiet er svært relevant for finansanalytikere, forvaltere, økonomiledere, revisorer, forretningsjurister og andre som har behov for avansert kompetanse i verdsettelse. Tidligere AFA kandidater vil etter gjennomføring av studiet oppnå graden MBA i finans fra NHH. Studiet forutsetter kompetanse i verdsettelse tilsvarende AFA studiet. Generelt om studiet Dette er et intensivt, videregående studium i verdsettelse. Undervisningen vil bestå av forelesninger og prosjektoppgaver. Studiet repeterer verdsettelsesmodeller og spesielt sammenhengen mellom dem. Deretter går en nærmere inn på beregning av terminalverdi og fastsettelse av avkastningskrav. Spesifikke bransjerelaterte problemstillinger vil også bli tatt opp. Aktuelle tema er knyttet til fast eiendom, infrastrukturinvesteringer, finansielle instrumenter og virksomheter samt biologiske eiendeler. Studiet vil også ta opp hvordan selskaper kan opprettholde strategiske fordeler. Deltakerne vil få øvelse i bruk av større datasett (regnskaps- og finansmarkedsdata) for bl.a. å teste lønnsomheten av ulike handlestrategier eller å fastsette avkastningskrav. Endelig vil studiet gjennomgå den kunnskap som foreligger om aksjeanalytikeres rolle i markedet. Herunder drøftes tendenser til overoptimisme, sammenhengen mellom resultatprognoser og investeringsanbefalinger, og typiske feil som gjøres i praksis. Studiet og faglig innhold er utviklet gjennom faglige diskusjoner mellom forelesere i regnskaps-, finans- og strategimiljøet ved NHH: Frøystein Gjesdal, Thore Johnsen og Aksel Mjøs, og en ekspertgruppe oppnevnt av NFF, bestående av Erik Mamelund (Ernst & Young), Peter Hermanrud (Swedbank First Securities) og Merete Opedal (Storebrand Kapitalforvaltning). Fordypningsstudium i Verdsettelse 1

3 Forelesere Det er lagt vekt på å få med seg et team av forelesere som har erfaring fra det internasjonale markedet. Bland disse er Dylan Grice, som i dag er tilknyttet Edelweiss Holdings og Mark Bradshaw som er professor på Boston College og en sentral foreleser på studiets første samling. Bradshaw har publisert en lang rekke artikler om finansanalytikeres rolle og prestasjoner. Han var i mange år ansatt ved Harvard Business School hvor han vant flere priser for sin forskning og sin nyskapende undervisning. I tillegg kommer forelesere fra regnskaps-, finans- og strategimiljøet ved NHH: Carsten Bienz, Frøystein Gjesdal, Mattias Hamberg, Thore Johnsen, Michael Kisser, Lasse Lien og Aksel Mjøs, samt gjesteforelesere fra inn- og utland. Studiestruktur Studiet har to samlinger, en teoribasert samling på seks dager og en avsluttende samling i London på to dager med presentasjon og diskusjon av gruppebaserte fagoppgaver. I London vil også forelesere fra Londonmarkedet delta. Første samling vil også ha innslag av kortere prosjektarbeid og casediskusjoner. Deltakerne kan regne med lange, intensive og lærerike arbeidsdager og kvelder. Det forutsettes sterkt engasjement fra den enkelte deltakers side både i plenum og i gruppene. Klassediskusjon og nettverksbygging er også viktige bidrag til læringsutbyttet. Første samling går over seks dager, med start mandag (1100) og avslutning påfølgende lørdag (lunsj). Siste samling går over to dager (fredag lørdag, med avreise til London torsdag kveld og avreise fra London søndag etter frokost). Deltakernes fagoppgaver vil typisk være en verdsettelse av et selvvalgt selskap. Andre tema innenfor studiets tema kan også være aktuelle. Studiets omfang er 12 studiepoeng. Antall studieplasser er begrenset til 32. Det forutsettes at alle har egen bærbar PC til disposisjon på samlingene. Litteratur vil bli sendt ut i god tid før studiestart, sammen med informasjon om fagoppgaven. Det anbefales at studentene forbereder seg ved å lese denne litteraturen i forkant av studiestart. Mastergradstildeling Norges Handelshøyskole tildeler en MBA med spesialisering i finans for kombinasjonen AFA-studium og Fordypningsstudium i Verdsettelse. Fordypningsstudium i Verdsettelse 2

4 Temaer i 1. samling: oktober 2013, Radisson Blu, Lillehammer Hotel, Lillehammer Studiet supplerer eksisterende påbygningsstudier i Porteføljeforvaltning og Corporate Finance. Verdsettelsesmodeller Spesielt om terminalverdier Caseanalyse Avkastningskrav og dataanalyse Avkastningskrav Klientelleffekter, internasjonale aspekter, kredittmarginer Alternativer til CAPM Analyse av regnskaps- og markedsdata Handlestrategier/Analytikerprestasjoner Handlestrategier Forskning om finansanalytikeres bidrag Analytikernes rolle Hvor gode er finansanalytikernes prognoser og investeringsråd? Finansanalytikere/Strategi Overoptimisme Fakta og forklaringer Andre feilkilder[samme innrykk som den over] Foretaksstrategi Konkurransefortrinn [samme innrykk som de under] Imitasjon Konjunktureffekter Case Strategi/Opsjonsteori/Spesialtema Realopsjoner Spesialtema Verdsettelse av fast eiendom Verdsettelse av infrastrukturprosjekter Verdsettelse av finansforetak Verdsettelse og prisstigning Diskusjon av en aktuell verdsettelse fra det norske markedet i lys av kurstemaene Timeplan 2. samling: 10. og 11. januar 2014, Woodlands Park Hotel, Cobham, Surrey, UK Presentasjon og diskusjon av fagoppgaver Spesialtema: Gjesteforelesninger herunder Behavioural Finance Avslutningsmiddag Utdeling av vitnemål og diplomer Fordypningsstudium i Verdsettelse 3

5 Fagoppgave Fagoppgaven løses i grupper på inntil fire personer, og vil få karakter Bestått eller Ikke bestått. Hver gruppe vil få ansvar både for presentasjon av eget arbeid og for en forberedt diskusjon av en annen gruppes arbeid. Fagoppgavens tema skal være relevant i forhold til temaer som er diskutert i løpet av studiets 1. samling. Det vil være naturlig å gjennomføre en verdsettelse av et selvvalgt selskap, gjerne i tilknytning til en transaksjon eller en strategisk omlegging. Også andre oppgaver kan være av interesse. Arbeidet bør demonstrere god innsikt i relevant akademisk teori og empiri i tillegg til forståelse for institusjonelle og eventuelt bedriftsspesifikke forhold. Omfanget skal være A4- sider, inkludert grafer og tabeller. Oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk Studieavgift Studieavgiften er kr I tillegg kommer pensumlitteratur, reisekostnader og opphold på Lillehammer og i London, UK. Kostnader forbundet med oppholdet på Lillehammer vil være ca. kr For oppholdet i London må deltakerne påregne ca kr Det må betales inn et depositum på kr når studieplassen bekreftes, og studiekontrakten signeres. Depositumet trekkes fra på fakturaen for studiet som skal være innbetalt før første samling. Opptakskriterier Studiet er faglig krevende, og forutsetter betydelig studentaktivitet både under forelesningene (casediskusjoner) og i arbeidet med fagoppgaven. Opptak fordrer en siviløkonomkompetanse eller tilsvarende, gjerne med spesialisering i finans, og minst fem års relevant praksis. Studiet er utviklet som en videreføring av- og påbygging til verdsettelsesmodulen i AFA-studiet, og det forutsettes således et nivå med utgangspunkt i AFA-studiet. Studiet kan også søkes av andre. Det kan være mulig å kompensere manglende formell utdannelse med realkompetanse (relevant praksis). Maksimalt 32 studenter tas opp til studiet, og det tas forbehold om tilstrekkelig deltakelse. Dersom det mottas flere påmeldinger til studiet enn det er plasser, vil opptakskomitéen forbeholde seg retten til å begrense antall deltakere fra ett og samme selskap og/eller på annen måte søke å etablere en deltakersammensetning som sikrer et studiekull med bred erfaringsbakgrunn. Avlagt AFA-eksamen vil kunne gi preferanse ved Fordypningsstudium i Verdsettelse 4

6 opptak. Søknaden Samtlige søkere må fylle ut et elektronisk søknadsskjema på Elektroniske vedlegg sendes separat påført søkerens fornavn og etternavn til: finansanalytiker.no. Spørsmål vedrørende søknaden rettes til NFF på telefon Søknadsfrist Søknadsfristen for studiet er onsdag 12. juni Søknadsskjemaet er elektronisk og søknader kan registreres frem til 12. juni 2013 (kl 2400). Dokumentasjonskrav Attester og vitnemål kan gjerne oversendes elektronisk for foreløpig behandling sammen med CV, men må ettersendes som kopier stemplet og signert av et kopieringsbyrå, eller en advokat, statsautorisert revisor, offentlig ansatt person eller andre med tilsvarende myndighet. Det er ikke nødvendig med vitnemål fra videregående skole eller avtjent verneplikt. Det er viktig å gi en god beskrivelse av yrkeserfaring! Vær oppmerksom på at yrkeserfaring skal være opparbeidet etter fullført kvalifiserende utdannelse. Annen praksis vil kun unntaksvis bli tatt hensyn til. NB! Autoriserte FinansAnalytikere bes oppgi i hvilket år de ble uteksaminert. Karakterutskrifter, vitnemål og attester behøver ikke vedlegges. Dokumentasjonskravet for AFA-kandidater vil kun bestå av CV, som sendes elektronisk. Ved behov vil opptakskomiteen kontakte søker for dokumentasjon utover CV. Henvendelser Alle henvendelser vedrørende opptak rettes til studiekoordinator Heidi Nygaard i NFF, telefon , eller e-post: finansanalytiker.no. Fordypningsstudium i Verdsettelse 5

Fordypningsstudium i. Verdsettelse

Fordypningsstudium i. Verdsettelse Fordypningsstudium i Verdsettelse Fordypningsstudium i Verdsettelse 2012 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har gleden av å invitere til et nytt intensivt 8-dagers

Detaljer

VERDSETTELSE Fordypningsstudium

VERDSETTELSE Fordypningsstudium VERDSETTELSE Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE VERDSETTELSE Fordypningsstudium 2015/2016 Norges

Detaljer

Fordypningsstudium i. Porteføljeforvaltning

Fordypningsstudium i. Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning 2012/2013 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har for 13. gang gleden av å invitere

Detaljer

Porteføljeforvaltning. Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

Porteføljeforvaltning. Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE PORTEFØLJEFORVALTNING Fordypningsstudium 2015/2016 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres

Detaljer

AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE AFA AUTORISERT FINANSANALYTIKER- STUDIUM

Detaljer

CORPORATE FINANCE. Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

CORPORATE FINANCE. Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE CORPORATE FINANCE Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE KARIN S. THORBURN Karin Thorburn er professor ved Institutt for finans på NHH,

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2012 - JUNI 2014 SØKNADSFRIST: 16. mars 2012 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2012 - JUNI 2014 Søknadsfrist 16. mars 2012 Innledning: Norges Handelshøyskole

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2013 - JUNI 2015 SØKNADSFRIST: 15. mars 2013 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2013 - JUNI 2015 Søknadsfrist 15. mars 2013 Innledning: Norges Handelshøyskole

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2003 - JUNI 2005 SØKNADSFRIST 14. MARS 2003 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2003 - JUNI 2005 SØKNADSFRIST 14. MARS 2003 Norges Handelshøyskole

Detaljer

Kurs. Påmeldingsskjema befinner seg på siste side

Kurs. Påmeldingsskjema befinner seg på siste side Kurs i Avansert porteføljeforvaltning September 2002 - juni 2003 Påmeldingsskjema befinner seg på siste side NFFs kurs i avansert porteføljeforvaltning - 2002/2003 NFF arrangerer et spesialkurs i porteføljeforvaltning

Detaljer

ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE

ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE Executive MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM FOR STUDIET Program for studiet 2008-2010 Dato Dag Sted Tema Strategiske lønnsomhetsanalyser

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8 Styrets beretning for 2009 2009 har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening. Det er generelt god oppslutning på foreningens møter og temaene synes å være i tråd med medlemmenes ønsker og

Detaljer

Fra fagutdanning til mastergrad

Fra fagutdanning til mastergrad Fra fagutdanning til mastergrad Med vår hjelp kommer du videre 3 Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. Gjennom FLT og utdanningsselskapet ADDISCO tilbyr vi relevante

Detaljer

MASTER MASTER OF SCIENCE

MASTER MASTER OF SCIENCE MASTER MASTER OF SCIENCE Veiledning 2009 master@bi.no / msc@bi.no www.bi.no/mcs Versjon pr 02.02.2009 TIL: Studieveiledere, studieledere, Call-senter og PR-team FRA: Studieadministrasjonen Master og Programområdet

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIER heltid 2013/14

EFMD MASTERSTUDIER heltid 2013/14 EFMD MASTERSTUDIER heltid 2013/14 TYNGDEN DU TRENGER handelshøyskolen BI samarbeider tett med næringslivet for å kunne tilby studentene en næringslivs - orientert utdanning som holder høy faglig standard.

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

UTDANNING FOR YNGRE LEDERE I IDRETTEN. 20 studiepoeng søknadsfrist 15. april

UTDANNING FOR YNGRE LEDERE I IDRETTEN. 20 studiepoeng søknadsfrist 15. april UTDANNING FOR YNGRE LEDERE I IDRETTEN 20 studiepoeng søknadsfrist 15. april adresse Sognsveien 73 0855 Oslo postadresse 0840 Oslo tlf +47 21 02 90 00 www.idrett.no e-post nif-post@idrettsforbundet.no En

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090714 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Dato: 30. april

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Videreutdanning for HK-medlemmer

Videreutdanning for HK-medlemmer Videreutdanning for HK-medlemmer Side 2 Etter- og videreutdanning i særklasse gjennom utdanningsselskapet Addisco I dette heftet Etter- og videreutdanning i særklasse Teknologiledelse Bedriftsøkonomisk

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Dyrk karrieren din hos Deloitte.

Dyrk karrieren din hos Deloitte. Dyrk karrieren din hos Deloitte. 2 Vi ser etter deg som har det lille ekstra. Vi søker mennesker med engasjement, integritet og ambisjoner om å være blant de beste i sitt fagområde. Hos Deloitte mener

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer