CORPORATE FINANCE. Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CORPORATE FINANCE. Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE"

Transkript

1 CORPORATE FINANCE Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

2 KARIN S. THORBURN Karin Thorburn er professor ved Institutt for finans på NHH, hvor hun ble ansatt i Fra 1998 til 2009 var hun professor i finans ved Tuck School of Business, Dartmouth College. Hennes forskning er publisert i en rekke internasjonalt ledende forskningstidsskrifter. Thorburns forskningsprosjekter er innen fusjoner og oppkjøp, konkurs, børsintroduksjoner, lederlønninger, private equity og corporate governance. Hun underviser corporate finance i doktorgrads- og masterprogrammene ved NHH. Thorburn er også jevnlig gjesteprofessor i finans ved Tuck School of Business, og er styremedlem i Nordea Bank Norge. B. ESPEN ECKBO Espen Eckbo er professor i finans ved Tuck School of Business, Dartmouth College, og leder Tuck s Lindenauer Center for Corporate Governance. Han har også vært professor ved flere andre ledende universiteter, inklusive University of British Columbia, UCLA og MIT. Han ble utnevnt til æresdoktor ved NHH i Han er en internasjonalt ledende forsker innen områdene corporate finance og governance. Eckbo publiserer jevnlig i topp akademiske tidsskrifter, især innen fusjoner og oppkjøp, selskapsstyring, kapitalmarkedsteori, og industriøkonomi. Eckbo utredet corporate governance prinsipper for den amerikanske kongressen i forbindelse med finanskrisen. Han har også vært rådgiver for det norske Finansdepartementet og Norges forskningsråd, og har bidratt til utformingen av Oljefondets prinsipper for eierskapsstyring. 2

3 CORPORATE FINANCE CORPORATE FINANCE Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har for 12. gang gleden av å invitere til fordypningsstudiet Corporate Finance. Studiet er utviklet etter initiativ fra NFF og NHH, og ledes av professorene i finans B. Espen Eckbo og Karin S. Thorburn. MÅLGRUPPE Studiet er rettet mot personer som arbeider innenfor corporate finance i større selskaper, banker, meglerhus og konsulentselskaper, men er også relevant for finansanalytikere, forvaltere, forretningsjurister og andre som er tilknyttet kapitalmarkedet. STRUKTUR OG INNHOLD Studiet er intensivt, teoridrevet og casebasert. Det går over ni dager fordelt på to samlinger: syv dager på Solstrand Hotel & Bad og to dager med prosjektpresentasjoner på Lysebu. Studentene utvikler kunnskaper om corporate finance prinsipper og transaksjoner, og evne til å tenke finansøkonomisk om foretakets finansieringsog investeringsproblemer. Sentrale temaer er: Verdsettelse Corporate governance Kapitalstruktur og finansiering Strukturering av oppkjøp og fusjoner Finansiell restrukturering Konkurs og finansielle problemer Studiet gir en serie casediskusjoner basert på forelesernes egen forskning samt deres erfaring med slik undervisning fra USA. Det legges stor vekt på at studiet er transaksjonsorientert og tett på virkeligheten, samtidig som det også bringer inn nye empiriske forskningsresultater. Undervisningen veksler mellom forelesninger, diskusjoner i plenum og arbeid i mindre grupper. Dette sikrer deltakerne et faglig utbytte der teori og case er godt integrert. Studiet er faglig krevende, og det forventes at den enkelte deltaker er godt forberedt og bidrar aktivt i diskusjoner og gruppearbeid. Gruppene blir sammensatt av personer med ulik bakgrunn for å sikre et bredest mulig utbytte. TILDELING AV GRAD Studiet har et omfang på 15 studiepoeng og gir et kursdiplom. Deltakere som tidligere har avlagt AFA-studiet vil etter endt fordypningsstudium i Corporate Finance bli tildelt en Executive MBA i finans fra NHH. NFF - NORGES HANDELSHØYSKOLE 3

4 CORPORATE FINANCE PROGRAM 1. SAMLING: CORPORATE FINANCE, RESTRUCTURING AND GOVERNANCE AUGUST 2015 PÅ SOLSTRAND HOTEL & BAD, OS DAG 1: DAG 2: DAG 3: DAG 4: DAG 5: DAG 6: DAG 7: VERDSETTELSE Diskonteringssatsen Verdsettelse, teknikker WACC valuation: Mercury Athletics Gruppearbeid: Interco case CORPORATE GOVERNANCE OG SELSKAPSKONTROLL Governance svikt: Interco Corporate Governance Gruppearbeid: Cooper Verdsettelse av kjøpskandidat: Cooper Gruppearbeid: General Mills case STRUKTURERING AV OPPKJØP/FUSJONER OG SALG Bruk av derivater ved oppkjøp: General Mills Verdidrivere i oppkjøp Gruppearbeid: Nova Chemical «Divestitures»: Nova Gruppearbeid: AT&T/McCaw FUSJONSFORHANDLINGER, BUDSTRATEGIER OG AKSJEEMISJONER Fusjonsforhandlinger: AT&T/McCaw Forhandlingsstrategier og debriefing Strategier for budgivning Aksjeemisjoner Gruppearbeid: Cytec BREAKUPS OG KAPITALSTRUKTUR «Spinoffs, Carveouts»: Cytec Valg av kapitalstruktur Gruppearbeid: Sealed Air «Leveraged Recaps»: Sealed Air Gruppearbeid: Navigator Gas FINANSIELLE KRISER OG KONKURS Konkurs: Navigator Gas Alternative konkurssystemer Gruppearbeid: Lubrano Can case «LEVERAGED BUYOUT» OG PRIVATE EQUITY LBO: Lubrano Can Private equity Avslutning og instruksjoner for fagoppgaven 4

5 2. SAMLING: PRESENTASJON AV FAGOPPGAVER NOVEMBER 2015 PÅ SORIA MORIA, OSLO 13. NOVEMBER 2015 Presentasjon og diskusjon av fagoppgaver Utdeling av vitnemål og diplomer Avslutningsmiddag 14. NOVEMBER 2015 Presentasjon og diskusjon av fagoppgaver (forts.) FAGOPPGAVEN Mellom de to samlingene utarbeider hver gruppe en skriftlig fagoppgave. Oppgaven tar for seg et aktuelt norsk forretningscase som gir interessante problemstillinger i forhold til kursets faglige innhold. Erfaringsmessig dekker fagoppgaven temaer som eierstyring, interessekonflikter og verdsettelse i situasjoner med oppkjøp/fusjon, restrukturering og emisjon. Arbeidet skal demonstrere innsikt i relevant teori og empiri samt vise forståelse for institusjonelle og bedriftsspesifikke forhold. Fagoppgavens omfang er typisk sider, inkludert grafer og tabeller. Frist for innlevering er tirsdag 27. oktober Oppgaven får karakteren bestått eller ikke bestått. NFF - NORGES HANDELSHØYSKOLE 5

6 «Corporate Finance kombinerer teori og praksis på en god måte. Det er stort fokus på casebasert undervisning og kurset har en interaktiv læringsform med mye gruppearbeid. Dette gir en dynamisk læringsprosess. Det at kurset er samlingsbasert muliggjør lengre uavbrutte arbeidsøkter, hvor man jobber aktivt med stoffet og bearbeider det man har lært. Jeg er svært fornøyd med gruppen min, og finner det inspirerende å jobbe sammen med andre. Studiet er også et godt forum for å diskutere faglige problemstillinger. Deltakerne er erfarne og har bakgrunn fra ulike bransjer, noe som gir svært interessante og kvalifiserte diskusjoner. Å diskutere med folk som jobber med de ulike temaene til daglig har gitt ny innsikt og en bredere forståelse for fagområdet. Studiet har gitt meg nyttig påfyll på en inspirerende måte.» AGNETHE KOPPERDAL, leder Global Business Services, Statoil «Det har vært svært lærerikt å delta på studiet selv om jeg må innrømme at det noen ganger kan være utfordrende å henge med fordi jeg ikke kjenner alle begrepene og teoriene det refereres til. Jeg har opparbeidet bredere forståelse av hvilke verdsettelsesmetoder som finnes, hva som skjer i en oppkjøps- eller fusjonsprosess, og vurderinger knyttet til budgiving og prising. Jeg har også lært om ulike finansierings- og oppgjørsformer. Undervisningsformen i studiet er intensiv og man lærer mye på kort tid. To ting som jeg synes har vært særlig positivt i undervisningssammenheng er den aktive bruken av case og det internasjonale perspektivet som foreleserne har hatt på mange av temaene. Det har vært givende å høre på foreleserne som refererer til egen forskning i undervisningen, og det viser også at deres forskning er relevant og tett på de problemstillingene vi møter i arbeidshverdagen. Ellers har jeg hatt stort utbytte både av gruppesamarbeid med andre deltakere og av de mer teoretiske delene av studiet.» HARRY TUNHEIM, advokat, Nordea Private Banking 6

7 CORPORATE FINANCE PRAKTISK INFORMASJON STUDIEAVGIFT Studieavgiften er kr I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur, og kostnader forbundet med samlingene (ca. kr ). Ved bekreftelse av studieplass betales et depositum på kr Resterende beløp innbetales før første samling. SØKNAD OG OPPTAK Søkere må ha siviløkonomkompetanse eller tilsvarende, og minst fem års relevant praksis. Realkompetanse (relevant praksis) kan kompensere for manglende formell utdanning. Opptakskomiteen forbeholder seg retten til å etablere en deltakersammensetning som sikrer et studiekull med bred erfaringsbakgrunn. Det er 32 studieplasser. Det tas forbehold om et tilstrekkelig antall deltakere. Søknadsfrist er fredag 20. mars Elektronisk søknadsskjema finnes på Vedlegg sendes separat og påført søkers fornavn og etternavn til: CV, attester og vitnemål oversendes elektronisk for foreløpig behandling. Det legges stor vekt på arbeidserfaring, og det er derfor viktig at denne beskrives godt i søknaden. DOKUMENTASJON Attestert dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må ettersendes. Autoriserte finansanalytikere oppgir i hvilket år de ble uteksaminert. Karakterutskrifter, vitnemål og attester behøver ikke vedlegges. Dokumentasjonskravet for AFA-kandidater vil kun bestå av CV, som sendes elektronisk. KONTAKT For henvendelser vedrørende søknad og opptak, kontakt NFF v/studiekoordinator Heidi Nygaard på telefon eller e-post For øvrige henvendelser, kontakt NHH v/studiekonsulent Lone Haugsvær på telefon eller e-post NFF - NORGES HANDELSHØYSKOLE 7

8 NORGES HANDELSHØYSKOLE NHH Executive Helleveien Bergen T: E: W: NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING Arbins gate Oslo T: E: W:

Fordypningsstudium i. Porteføljeforvaltning

Fordypningsstudium i. Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning 2012/2013 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har for 13. gang gleden av å invitere

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON 2014 2015 MASTER I REGNSKAP OG REVISJON TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta Master i regnskap og revisjon på BI? Med en mastergrad i regnskap og revisjon får du en faglig tung og anerkjent

Detaljer

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8 Styrets beretning for 2009 2009 har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening. Det er generelt god oppslutning på foreningens møter og temaene synes å være i tråd med medlemmenes ønsker og

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Se film om studiet Mer enn noen gang preges næringsliv og organisasjoner av raske endringer og omstilling. Ledelsesformer, teknologi, lovverk og politiske beslutninger

Detaljer

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer

Master of Public Organisation MPA Master i offentlig styring og ledelse

Master of Public Organisation MPA Master i offentlig styring og ledelse Master of Public Organisation MPA Master i offentlig styring og ledelse Utfordringer, mål og løsninger for en ny tid... Vi lever i en tid der endringer i befolkningssammensetningen, økonomisk ustabilitet

Detaljer

Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget 2011-2012

Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget 2011-2012 Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget 2011-2012 Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet: Profesjonsrolle, kunnskap og muligheter. Videreutdanning

Detaljer

STYREAKADEMIET VELKOMMEN TIL DEN NASJONALE STYREDAGEN 14. OKTOBER 2004. Returadresse: Handelshøyskolen BI Karlsborgveien 4 0193 Oslo

STYREAKADEMIET VELKOMMEN TIL DEN NASJONALE STYREDAGEN 14. OKTOBER 2004. Returadresse: Handelshøyskolen BI Karlsborgveien 4 0193 Oslo Returadresse: Handelshøyskolen BI Karlsborgveien 4 0193 Oslo B VELKOMMEN TIL DEN NASJONALE STYREDAGEN 14. OKTOBER 2004 Design/layout: Handelshøyskolen BI, Grafisk avd. Trykk: RK Grafisk STYREAKADEMIET

Detaljer

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Utvekslingsrapport ESC Rennes School of Business

Utvekslingsrapport ESC Rennes School of Business Utvekslingsrapport ESC Rennes School of Business Av Rakel Foss Aass og Ida Seljeskog Våren 2010 reiste vi to bachlorstudenter fra NHH til Rennes, nordvest i Frankrike. Begge valgte skolen på grunn av dens

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Et viktig valg 5 Ett minutt om oss 6 Audit & Advisory 8 Consulting 10 Financial Advisory 12 Deloitte Advokatfirma 14 Hvordan søke jobb i Deloitte?

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 2-2006 Tema: Utdanning og sertifisering - IPMAs internasjonale sertifiseringssystem i 4 nivåer side

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen!

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! Til lokallagsleder Rundskriv L 05-2015 Oslo 12. mars 2015 Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! NKF vil med dette rundskrivet peke på muligheten kollegabasert veiledning kan innebære for kompetanseheving

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Kroppsøving og Friluftsliv 2015-16 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET

Detaljer