Porteføljeforvaltning. Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porteføljeforvaltning. Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE"

Transkript

1 Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

2 PORTEFØLJEFORVALTNING Fordypningsstudium 2015/2016 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har for 16. gang gleden av å invitere til fordypningsstudiet i porteføljeforvaltning et profesjonsstudium som har som mål å gi personer med behov for forvaltningskompetanse, herunder porteføljeforvaltere, finansanalytikere, meglere, personer innen risikostyring, kontroll og informasjonsteknologi, et godt utgangspunkt for å vurdere og implementere metoder, teknikker og strategier innen moderne porteføljeforvaltning. Studiet er også egnet for personer som trenger innsikt i porteføljeforvaltning i roller knyttet til for eksempel vurdering av eller innkjøp av forvaltningstjenester, avansert porteføljerådgivning eller bransjeregulering. Studiet er praktisk og analytisk orientert, og gir studentene øvelse i å benytte statistiske metoder som er relevante i moderne porteføljeforvaltning. Empiriske studier vil bli benyttet i undervisningen. Studiestruktur og gjennomføring Fordypningsstudiet i Porteføljeforvaltning er et faglig krevende studium, og studentene må påregne et til tider arbeidskrevende studieår, med oppgaveløsninger, en eksamen, innlevering av forarbeid til fagoppgaven, samt selve fagoppgaven. Studiet avsluttes med presentasjon og diskusjon av fagoppgaven, samt avslutningsmiddag. To av samlingene inneholder egne oppgaveog casegjennomganger. Det er nødvendig for studentene å disponere en bærbar PC. Studiet er organisert i fem helgesamlinger over to semestre, samt en avsluttende dag (til presentasjon av fagoppgaven). To av samlingene går fra torsdag søndag, en går over to dager; fredag og lørdag, og to går over tre dager; fredag søndag. Tre av samlingene finner sted i første semester, to i andre semester. Samlingene er sammensatt med det som mål å søke en naturlig faglig utvikling underveis i studieløpet. Eksamen bedømmes med karakterer i tråd med den nasjonale karakterskalaen (A-F). Fagoppgaven (som er gruppebasert)

3 innleveres ved studiets slutt og vurderes i henhold til "bestått" eller "ikke bestått". Forelesere på studiet er lærekrefter knyttet til akademiske miljøer og til forvaltningsbransjen i Norge og i utlandet. Noen av forelesningene holdes på engelsk. Mastergradstildeling og autorisasjon I 2003 ble Autorisert FinansAnalytikerstudium (AFA) i kombinasjon med gitt godkjennelse for graden MBA med spesialisering i finans fra NHH. Hittil har 319 personer gjennomført porteføljeforvalterstudiet, og av disse har 123 personer MBA i finans med denne kombinasjonen. NFF tildeler kandidater med bestått studium tittelen "Autorisert Porteføljeforvalter". Autorisasjonen er betinget av at kandidaten aksepterer å forholde seg til NFFs gjeldende etiske regler. Oversikt over samlingene Studiet består av i alt fem samlinger med følgende tema: Porteføljestyring og kapitalmarkedsteori Statistisk metode Forvaltningsstrategi, risikostyring, Hedge Funds, derivater Avkastningsmåling, juridiske rammevilkår og markedsetikk Rente- og aksjeforvaltning, alternative investeringer og makroøkonomi 1. samling: Forvaltningsprosess, investeringsstrategi, forvalterseleksjon, porteføljestyring og kapitalmarkedsteori, september 2015 Første dag i samlingen starter med en introduksjonsforelesning som gir et overblikk over porteføljestudiet og oppbygning av temaene, og deretter starter studiets faglige fokus med bl.a. forvaltningsprosess, investeringsstrategi og forvalterseleksjon. På samlingens 2. dag legges et teoretisk grunnlag med markedseffisiens, porteføljevalgsteori, kapitalverdimodellen, arbitrasjeteori og flerfaktormodeller, aktiv versus passiv investeringsstrategi og resultatvurdering. Viktige emner: Forvaltningsprosess Investeringsstrategi og investeringsunivers Analyse og seleksjon av kapitalforvaltere og verdipapirfond Markedseffisiens Kapitalverdimodellen

4 Flerfaktormodeller Aktive/passive porteføljestrategier Risikomåling og resultatvurdering 2. samling: Statistisk metode, organisering av kapitalforvaltningsvirksomhet, 16. og 17. oktober 2015 Moderne porteføljeforvaltning baserer seg i økende grad på statistisk metodebruk. Profesjonelle forvaltere bør beherske kvantitative basiskunnskaper, da teknikker og systemer delvis vil være kvantitative av natur. Samlingen gir en innføring i statistisk metode og dens anvendelse på porteføljeforvaltning. I tillegg blir det en introduksjon til organisering av forvaltningsvirksomhet. Viktige emner: Presentasjon av data og deskriptiv statistikk Statistisk interferens Regresjonsanalyse Simulering Enkel tidskontinuerlig matematikk Anvendelse av PC og programvare til statistisk analyse Organisering av kapitalforvaltningsvirksomhet - ledelsesutfordringene 3. samling: Forvaltningsprosess og risikostyring, Hedge Funds, derivater, november 2015 Forvaltningsprosessen består av investorens overordnede prosess, dvs. målsetting, forvaltningsstrategi, organisering, risikostyring, implementering og evaluering. I forvaltningsprosessen inngår også investeringsprosessen som gjelder utøvelsen av forvaltningsstrategien. Samlingen dekker temaer vedrørende forvaltningsstrategier, risikostyring, Hedge Funds og derivater. 4. samling: Avkastningsmåling, GIPS, juridiske rammevilkår, markedsetikk, case og oppgaver, januar 2016 Viktige emner: Investeringsteori Aktiv forvaltning og Information Ratio Risikostyring Hedge Funds strategier og risiko Derivater Oppgavegjennomgang Forvaltningsstrategi og -prosesser må evalueres for å klarlegge hva som er oppnådd og hvorfor. I samlingen gjennomgås også utviklingen av en global standard for beregning og presentasjon av investeringsresultater. Samlingen dekker i tillegg juridiske rammebetingelser og etiske problemstillinger som i særlig grad berører porteføljeforvaltningsområdet. To av samlingens fire dager har fokus på case- og oppgavegjennomgang.

5 Viktige emner: Avkastningsmåling Global Investment Performance Standards (GIPS ) Juridiske rammevilkår for verdipapirhandel og verdipapirfond Markedsetikk Case- og oppgavegjennomgang 5. samling: Renteforvaltning, aksjeforvaltning, alternative investeringer, makroøkonomi, februar 2016 Metoder og prosesser knyttet til rente- og aksjeforvaltning gjennomgås i denne samlingen, det samme gjør alternative investeringer som en fellesbetegnelse for en rekke aktivaklasser som avviker fra rene aksje- og renteporteføljer. Kvantitativ aksjeforvaltning og makroøkonomi blir også gjennomgått. Viktige emner: Renteanalyse, rentens terminstruktur og renteforvaltning Aksjeforvaltning Kvantitativ forvaltning Alternative investeringer Makroøkonomi Forelesere Nils Bastiansen, direktør aksjer, Folketrygdfondet Espen Erlandsen, avdelingsdirektør, Finansdepartementet Lars Knem Christie, partner, Advokatfirmaet Selmer DA Ole Gjølberg, professor, Universitetet for miljø- og biovitenskap Thore Johnsen, professor, Norges Handelshøyskole Jørn Gunnar Kleven, leder krafthandel og analyse, Eidsiva Vannkraft AS Øistein Medlien, daglig leder, Grieg Investor AS Aksel Mjøs, førsteamanuensis, Norges Handelshøyskole Marte Voie Opland, spesialrådgiver, seksjon for verdipapirtilsyn, Finanstilsynet Børge Rogstad, Head of Risk Advisory, DNB Bank ASA Kristian Semmen, leder avdeling fremmedkapital, SpareBank 1 Markets Bernt Olav Steinland, partner, Advokatfirmaet Selmer DA Mark Tapley, Executive Director, BNP Paribas Hedge Fund Centre, London Business School Øystein Thøgersen, professor, Norges Handelshøyskole Gary Vaughan-Smith, partner, SilverStreet Asset Management

6 Ole Jacob Wold, Senior Portfolio Manager, Guggenheim Partners Europe, Ltd Professor Thore Johnsen, Institutt for finans, Norges Handelshøyskole, er faglig ansvarlig for studiet. Samlingsdatoer 1. samling: september 2015, Hotel Bristol, Oslo 2. samling: 16. og 17. oktober 2015, Hotel Bristol, Oslo 3. samling: november 2015, Hotel Bristol, Oslo 4. samling: januar 2016, Hotel Bristol, Oslo 5. samling: februar 2016, Hotel Bristol, Oslo Eksamen og fagoppgave Eksamen: 11. mars 2016, Oslo Innlevering av forarbeid til fagoppgaven: 11. desember 2015 Innlevering av fagoppgaven i sin helhet: 8. april 2016 Presentasjon og diskusjon av fagoppgaver: 21. april 2016, Lysebu Studieavgift Studieavgiften er kr , som inkluderer dokumentasjon og dagpakke på konferansehotell i Oslo. I tillegg kommer litteraturkostnader (ca. kr 1.000,-). Det må betales inn et depositum på kr 5.000,- når studieplassen bekreftes, og studiekontrakten signeres. Depositumet trekkes fra på fakturaen for studiet som skal være innbetalt før første samling. Det tas forbehold om tilstrekkelig deltagelse. Opptakskriterier Studiet er faglig krevende, og forutsetter betydelig studentaktivitet både under forelesningene (casediskusjoner) og i arbeidet med fagoppgaven. Opptak fordrer en siviløkonomkompetanse eller tilsvarende, gjerne med spesialisering i finans, og minst tre års relevant praksis. Det kan likevel være mulig å kompensere manglende formell utdannelse med relevant praksis. Maksimalt 30 deltagere tas opp til studiet. Dersom det mottas flere påmeldinger til studiet enn det er plasser, vil opptakskomiteen forbeholde seg retten til å begrense antall deltakere fra ett og samme selskap og/eller på annen måte søke å etablere en deltakersammensetning som sikrer et studiekull med bred erfaringsbakgrunn.

7 Om søknaden Samtlige søkere må fylle ut et elektronisk søknadsskjema på Elektroniske vedlegg sendes separat påført søkerens fornavn og etternavn til: Søknadsskjemaet informerer søkeren hvordan søknaden utfylles og om ettersendelse av dokumentasjon. Søknadsfristen for studiet er 12. juni Første opptaksrunde stenges samme dag kl 24.00, men er det ledige studieplasser etter søknadsfristens utløp åpnes det elektroniske søknadsskjemaet for fortløpende opptak. Kontakt NFF på tlf ved spørsmål. Attester og vitnemål ettersendes som kopier stemplet og signert av et kopieringsbyrå, eller en advokat, statsautorisert revisor, offentlig ansatt person eller andre med tilsvarende myndighet. Det er ikke nødvendig med vitnemål fra videregående skole eller avtjent verneplikt. Det er viktig å gi en god beskrivelse av yrkeserfaring! Vær oppmerksom på at yrkeserfaring skal være opparbeidet etter fullført kvalifiserende utdannelse. Annen praksis vil kun unntaksvis bli tatt hensyn til. NB! Autoriserte FinansAnalytikere bes oppgi i hvilket år de ble uteksaminert. Karakterutskrifter, vitnemål og attester behøver ikke vedlegges. Dokumentasjonskravet for AFA-kandidater vil kun bestå av CV, som sendes elektronisk. Ved behov vil opptakskomiteen kontakte søker for dokumentasjon utover CV. Alle henvendelser vedrørende opptak rettes til Norske Finansanalytikeres Forening, ved studiekoordinator Heidi Nygaard, telefon /12 eller e-post:

8 NORGES HANDELSHØYSKOLE NHH Executive Helleveien Bergen Tlf E-post: Internett: NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING Postboks 1276 Vika 0111 Oslo Tlf E-post: Internett:

Fordypningsstudium i. Porteføljeforvaltning

Fordypningsstudium i. Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning 2012/2013 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har for 13. gang gleden av å invitere

Detaljer

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8 Styrets beretning for 2009 2009 har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening. Det er generelt god oppslutning på foreningens møter og temaene synes å være i tråd med medlemmenes ønsker og

Detaljer

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON 2014 2015 MASTER I REGNSKAP OG REVISJON TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta Master i regnskap og revisjon på BI? Med en mastergrad i regnskap og revisjon får du en faglig tung og anerkjent

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 I N N H O L D 1 LEDER 2 BACHELOR OF MANAGEMENT MED FORDYPNING I BANK OG FORSIKRING 4 MASTERPROGRAM I PORTEFØLJESTRATEGI OG FINANSIELL RÅDGIVNING 5 AUTORISASJON

Detaljer

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse 74 Ti år med NBIM Det er ti år siden Norges Bank etablerte NBIM for å forvalte statens finansielle formue i utlandet. I sentralbanken er det utviklet en internasjonal forvaltningsbedrift som styrer etter

Detaljer

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Kroppsøving og Friluftsliv 2015-16 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Tillegg 1 til Dokument 1 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer