Kurs. Påmeldingsskjema befinner seg på siste side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs. Påmeldingsskjema befinner seg på siste side"

Transkript

1 Kurs i Avansert porteføljeforvaltning September juni 2003 Påmeldingsskjema befinner seg på siste side

2 NFFs kurs i avansert porteføljeforvaltning /2003 NFF arrangerer et spesialkurs i porteføljeforvaltning rettet mot den økende etterspørsel etter videreutdanning for personer engasjert innenfor forvaltning av verdipapirer, råvarer, energi, etc. Den primære målgruppen er personer relatert til forvaltningsmiljøer, herunder porteføljeforvaltere, finansanalytikere, meglere, personer innen risikostyring, kontroll og informasjonsteknologi. Men også personer i tilgrensende funksjoner til porteføljeforvaltning vil ha nytte av kurset. Undervisningstilbudene ved de akademiske miljøene både i Norge og mange steder i utlandet, dekker kun i mindre grad porteføljeforvaltning som eget fag. Metoder og teknikker som har vært benyttet i de store forvaltningsmiljøene internasjonalt, blir i økende grad også tatt i bruk i Norge. Kurset har som mål å gi deltagerne et godt utgangspunkt for å vurdere og å implementere metoder, teknikker og strategier innen moderne porteføljeforvaltning. Kursstart er september 2002 med avslutning juni Kurset er praktisk og analytisk orientert og inneholder følgende moduler: 1. Innføring i porteføljeforvaltning 2. Statistisk metode 3. Porteføljeforvaltning: Teori og empiri 4. (investment management) 5. Organisering og krav til kunnskaper 6. Porteføljeevaluering 7. Juridiske rammevilkår og markedsetikk 8. Diverse casegjennomganger og oppgaveløsninger Ekstra - Frivillig forkurs i derivater Målsetningen med kurset er å øke deltakernes kompetanse til å møte de krav som morgendagens forvaltere blir stilt overfor. Deltagerne vil bli trent i statistiske metoder som er relevante i moderne porteføljeforvaltning. Profesjonelle forvaltere bør beherske kvantitative basiskunnskaper, da teknikker og systemer delvis vil være kvantitative av natur. Empiriske studier vil bli benyttet i vesentlige deler av kurset. Det er nødvendig for deltakerne å disponere en bærbar PC. Kurset er utviklet av NFFs komité for porteføljeforvaltning i samarbeid med professor Thore Johnsen, Norges Handelshøyskole. Kursets styringskomité består av: Eric Porter Heitmann, formann Ole Gjølberg Paul E. Hjelm-Hansen Thore Johnsen, faglig ansvarlig Gunnar Winther, sekretær Generelt om kurset Kurset er et intensivt og arbeidskrevende studium som går over 2 semestre med 6 samlinger á 3 dager. En undervisningsdag tilsvarer 7 klokketimer, hvilket til sammen gir 126 klokketimer undervisning. I tillegg kommer betydelig egeninnsats med oppgaveløsninger, to eksamener og fagoppgave. Eksamen bedømmes med karakterer fra 0 til 9 med 2,0 som laveste karakter for bestått deleksamen. For å ha bestått kurset sett under ett, må gjennomsnittskarakteren for begge deleksamenene utgjøre minimum 3,0 (karakteropplegg tilsvarende AFA-studiet og Norges Handelshøyskole). Fagoppgaven vil gi bestått eller ikke bestått. NFFs kurs i Avansert porteføljeforvaltning 2002/2003 2

3 Bestått kurs vil gi retten til å benytte tittelen "NFF Porteføljeforvalter". Fagoppgaven (gruppebasert) som skal innleveres ved kursets slutt, blir utdelt på første samling. Forelesere er personer knyttet til det akademiske miljø og til forvaltningsbransjen i Norge og i utlandet. Kollegiet ved Norges Handelshøyskole har prinsipielt vedtatt at bestått AFAstudium og bestått NFFs kurs i Avansert porteføljeforvaltning til sammen vil gi en mastergrad i finans på NHH. På grunn av at nye krav til mastergrader er under innføring i det norske utdannelsessystemet, kan det bli på tale å gjøre enkelte mindre tilpasninger i Avansert porteføljeforvaltning. Det er å anta at disse tilpasningene i så fall vil gjelde krav til fagoppgaven. Kurset er godkjent etter reglene for etterutdannelse av revisorer. Kontakt sekretariatet for mer utfyllende informasjon om dette. Kostnader Pris pr deltaker er kr som inkluderer alt det faglige. I tillegg kommer kostnader forbundet med forpleining på kr samt kostnader for 1 samling i internat (anslagsvis kr 3.000). Forkurset i derivater koster kr Forkurset er frivillig, men anbefales å gjennomføres for å få mest mulig ut av undervisningen om bruk av derivater. Det faktureres et depositum på kr ved aksept av studieplass. Depositumet trekkes fra på fakturaen for kurset som skal være betalt før første samling. Flere av forelesningene blir holdt på engelsk. NFF tar forbehold om tilstrekkelig deltakelse på hovedkurs og derivatkurs. Opptakskriterier Siviløkonomkompetanse eller tilsvarende og minst 3 års relevant praksis etter fullført kvalifiserende utdannelse vil være nødvendig å ha som bakgrunn. Det kan likevel være mulig å kompensere manglende formell utdannelse med realkompetanse (relevant praksis). Tilsvarende kan det være mulig å kompensere manglende relevant praksis med formell utdannelse. Maksimalt 30 deltagere tas opp til kurset. Påmeldingsfrist Søknadsfristen for kurset er fredag 14. juni Dersom det mottas flere påmeldinger til kurset enn det er plasser (30 studieplasser), vil opptakskomitéen forbeholde seg retten til å begrense antall deltakere fra ett og samme selskap og/eller på annen måte søke å etablere en deltakersammensetning som vil gi en kullsammensetning med bred erfaringsbakgrunn. Samlinger (forbehold om sted) september 2002 (internat) Refsnes Gods, Moss oktober 2002, Scandic Hotel KNA, Oslo november 2002, Scandic Hotel KNA, Oslo januar 2003, Scandic Hotel KNA, Oslo mars 2003, Scandic Hotel KNA, Oslo mars 2003, Scandic Hotel KNA, Oslo Eksamener Eksamen del I: 9. desember 2002, Oslo samling Eksamen del II: 28. april 2003, Oslo samling Fagoppgave 12. mai 2003, Innlevering av fagoppgave 05. juni 2003, Presentasjon og kritikk av fagoppgavene 05. juni 2003, Avslutningsmiddag med utdeling av vitnemål og diplomer NFFs kurs i Avansert porteføljeforvaltning 2002/2003 3

4 Kursinnhold - timeplan (NFF forbeholder seg retten til å foreta justeringer i timeplanen vedrørende foreleserne og innholdet i kurset. Forelesere merket * er ikke endelig bekreftet) 1. samling september 2002 Fredag Innføring i porteføljeforvaltning (3 timer) Erik Garaas, adm. dir. Gjensidige NOR Kapitalforvaltning Historikk Strukturen i forvaltningsmarkedet Forvaltningsprodukter og -løsninger Investeringsprosessen Indeksering (3 timer) Adrian Gordon, Head of Nordic Institutional Business, Barclays Global Investors Ltd * Lørdag og søndag Statistisk metode (14 timer) Ole Gjølberg, professor, Norges Landbrukshøgskole / Norges Handelshøyskole Presentasjon av data og deskriptiv statistikk Sannsynlighetsfordelinger (tilfeldige og diskrete variabler) Statistisk interferens (utvalg, estimering og konfidensintervaller, hypotesetesting, prediksjon) Regresjonsanalyse Tidsserieanalyse Simulering Enkel tidskontinuerlig matematikk (stokastiske prosesser) Anvendelse av PC og programvare til statistisk analyse 2. samling oktober 2002 Lørdag, søndag og mandag Porteføljeforvaltning: Teori og empiri (21 timer) B. Espen Eckbo, professor, The Amos Tuck School of Business Administration, Dartmouth, USA Markedseffisiens og arbitrasje Grunnleggende porteføljeteori Faktorprising i aksjemarkedet (CAPM / APT) Aktiv vs. passiv porteføljeforvaltning Porteføljeevaluering Derivater og porteføljeforsikring NFFs kurs i Avansert porteføljeforvaltning 2002/2003 4

5 3. samling november 2002 Lørdag/søndag Investeringsprosessen (10 timer) Mark Tapley, Visiting Professor, London Business School of Economics and City University Business School, London Faktormodeller Investeringsstil Risikostyring Søndag Analyse av kundemandat (3,5 timer) Stephen Woodcock, William M. Mercer, London * Investors behov og investeringsmål Mandag Casestudier og oppgaver (7 timer) Thore Johnsen, professor, Norges Handelshøyskole Ole Gjølberg, professor, Norges Landbrukshøgskole / Norges Handelshøyskole 9. desember 2002 Eksamen del I: samling 4. samling januar 2003 Lørdag Konstruksjon av aksjeporteføljer (7 timer) Nardin Baker, Baker Investment Group LLC, Boston * Ole Jakob Wold, daglig leder, ABIF Fondsforvaltning, Oslo * Faktoranalyse Investeringsstil Adferdsbaserte metoder Andre metoder Søndag (frem til lunsj) Investeringsprosessen (3,5 timer) Gary Smith, ABN AMRO, London * Hedge Funds Søndag (etter lunsj) og mandag Konstruksjon av renteporteføljer (10 timer) Jens Petter Olsen, Director, Norges Bank Kapitalforvaltning, New York Kristian Semmen, Investment Manager, Norges Bank Kapitalforvaltning, Oslo Renteteori Faktormodeller Trading NFFs kurs i Avansert porteføljeforvaltning 2002/2003 5

6 5. samling mars 2003 (+ frivillig forkurs i derivater 7. mars) Fredag 7. mars 2003 (med forbehold om tilstrekkelig deltagelse) Forkurs i derivater (4 timer) (frivillig) Kari S. Huse, Oslo Børs, Børsinstituttet* Derivater Lørdag og søndag (frem til lunsj) Anvendelse av derivater i porteføljeforvaltningen (10 timer) Trevor Robinson, Director, Trevor Robinson Investment Management, London Anvendelse av derivater i porteføljeforvaltningen Organisering og implementering (3,5 timer) Norges Bank Kapitalforvaltning Mandag Casegjennomgang og oppgaver (7 timer) Thore Johnsen, professor, Norges Handelshøyskole 6. samling mars 2003 Lørdag Rammevilkår og adferdsregler (3 timer) Christian Stang Våland, partner, Advokatfirma Lind Stabell Horten Verdipapirfond og forvaltning av verdipapirfond lovgivning Generelle regler om verdipapirhandel Verdipapirfondsforvaltning Aktiv forvaltning i verdipapirforetak Aktiv forvaltning av porteføljer av varederivater Markedsetikk (3 timer) Eirik Bunæs, avdelingsdirektør, Kredittilsynet Søndag og mandag Porteføljeevaluering Nils E. Joachim Høegh-Krohn, DnB Kapitalforvaltning Erfaring fra porteføljeevaluering hos (norsk) forvalter Performance Measurement - GIPS (3,5 timer) Jørn Gunnar Kleven, controller, Oppland Energi Casegjennomgang og oppgaver, samt avslutning (10 timer) Thore Johnsen, professor, Norges Handelshøyskole NFFs kurs i Avansert porteføljeforvaltning 2002/2003 6

7 28. april 2003 Eksamen del II: samling 12. mai 2003 Innlevering av fagoppgave 5. juni 2003 Evaluering av fagoppgavene (presentasjon og kritikk), utlevering av vitnemål og diplomer med derpå følgende middag Oversikt over forelesere og selskaper som har gitt tilsagn om å stille forelesere til disposisjon Faglig ansvarlig Professor Thore Johnsen, Institutt for foretaksøkonomi, Norges Handelshøyskole. Professor Johnsen har i mange år samarbeidet med NFF og er formann i AFAstudiets styringskomité. Han har også vært med på å utvikle NFFs Kurs i analyse og forvaltning av renteinstrumenter. Forelesere Nardin Baker* Baker Investment Group LLC, Boston Eirik Bunæs Avdelingsdirektør, Kredittilsynet B. Espen Eckbo Professor ved The Amos Tuck School, Darthmouth, USA Erik Garaas Adm. dir. Gjensidige NOR Kapitalforforvaltning Ole Gjølberg Professor ved Norges Landbrukshøgskole og NHH Adrian Gordon* Head of Nordic Institutional Business, Barclays Global Investors Ltd Nils E. Joachim Høegh-Krohn CIO, DnB Kapitalforvaltning Kari Schancke Huse* Oslo Børs / Norsk Oppgjørssentral Jørn Gunnar Kleven Controller, Oppland Energi Jens Petter Olsen Director, Norges Bank Kapitalforvaltning, New York Trevor Robinson Director, Trevor Robinson Investment Management Kristian Semmen Investment Manager, Norges Bank Kapitalforvaltning, Oslo Gary Smith* ABN AMRO, Head of Alternative Investments Team and Third Party Funds and Global Consulting Mark Tapley Visiting Professor, London Business School of Economics and City University Business School Christian Stang Våland Advokat, Advokatfirmaet Lindh Stabell Horten Ole Jacob Wold* ABIF Fondsforvaltning Selskaper og institusjoner som vil stille forelesere til disposisjon Barra International Ltd, London Norges Bank Kapitalforvaltning, Oslo Oslo Børs / Norsk Oppgjørssentral William M. Mercer, London NFFs kurs i Avansert porteføljeforvaltning 2002/2003 7

8 Påmeldingsskjema Frist 14. juni 2002 "Kurs i avansert porteføljeforvaltning" September juni 2003 Sendes eller faxes til Norske Finansanalytikeres Forening PB 1276 Vika Oslo Fax: Jeg ønsker å delta på NFFs kurs i "Avansert porteføljeforvaltning 2002/2003 Navn... Fødselsår... Firma... Tlf:... Postadresse Privatadresse Dato... Underskrift Jeg vedlegger et kortfattet CV som viser utdannelse og yrkesmessig bakgrunn Vennligst oppgi din e-postadresse (skriv tydelig): NFFs kurs i Avansert porteføljeforvaltning 2002/2003 8

Fordypningsstudium i. Porteføljeforvaltning

Fordypningsstudium i. Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning 2012/2013 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har for 13. gang gleden av å invitere

Detaljer

Porteføljeforvaltning. Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

Porteføljeforvaltning. Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE PORTEFØLJEFORVALTNING Fordypningsstudium 2015/2016 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres

Detaljer

VERDSETTELSE Fordypningsstudium

VERDSETTELSE Fordypningsstudium VERDSETTELSE Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE VERDSETTELSE Fordypningsstudium 2015/2016 Norges

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2003 - JUNI 2005 SØKNADSFRIST 14. MARS 2003 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2003 - JUNI 2005 SØKNADSFRIST 14. MARS 2003 Norges Handelshøyskole

Detaljer

CORPORATE FINANCE. Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

CORPORATE FINANCE. Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE CORPORATE FINANCE Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE KARIN S. THORBURN Karin Thorburn er professor ved Institutt for finans på NHH,

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2012 - JUNI 2014 SØKNADSFRIST: 16. mars 2012 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2012 - JUNI 2014 Søknadsfrist 16. mars 2012 Innledning: Norges Handelshøyskole

Detaljer

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8 Styrets beretning for 2009 2009 har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening. Det er generelt god oppslutning på foreningens møter og temaene synes å være i tråd med medlemmenes ønsker og

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN Med den nye eiendomsmeglingsloven som trådte i kraft 1. januar 2008 innføres krav til formell eiendomsmeglingsfaglig eller juridisk kompetanse for personer

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Å lykkes i aksjemarkedet krever mye arbeid En investering i aktiv forvaltning kan gi

Detaljer

HUNDETERAPEUT utdanning til sertifisert hesteterapeut, 1,75 årig utdanning over 2-2,5 år. Nettbasert Utdannelsen til hundeterapeut er lagt opp med 22

HUNDETERAPEUT utdanning til sertifisert hesteterapeut, 1,75 årig utdanning over 2-2,5 år. Nettbasert Utdannelsen til hundeterapeut er lagt opp med 22 HUNDETERAPEUT utdanning til sertifisert hesteterapeut, 1,75 årig utdanning over 2-2,5 år. Nettbasert Utdannelsen til hundeterapeut er lagt opp med 22 deler med nettbaserte kurs og 26 samlinger på skolen,

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig.

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig. Til: Studenter Fra: Trond Petersen, Professor Department of Sociology og Haas School of Business University of California, Berkeley Chair of Sociology Committee on Comparative Studies and Foreign Students

Detaljer

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog høsten 2007 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd SSØ-dagen 24. januar 2008 flere mål i sikte Konferansedagen for inspirasjon til

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID SIVILØKONOM TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 1 av 4 toppledere i Norge har en grad fra BI, mange av disse er siviløkonomer. 2 Hvorfor velge BI? Siviløkonomstudiet på BI er

Detaljer

Strategi for kostnadseffektiv meravkastning i aksjeporteføljer

Strategi for kostnadseffektiv meravkastning i aksjeporteføljer Strategi for kostnadseffektiv meravkastning i aksjeporteføljer Knut N. Kjær 1 Ved inngangen til året 1998 var Norges Bank uten egen erfaring i aksjeforvaltning. Ved utgangen av året forvaltet Norges Bank

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Strategirådet 2013. Oppsummering. Professor Elroy Dimson (leder) LBS og Cambridge Judge Business School. Idar Kreutzer

Strategirådet 2013. Oppsummering. Professor Elroy Dimson (leder) LBS og Cambridge Judge Business School. Idar Kreutzer Strategirådet 2013 Ansvarlig investeringspraksis og Statens pensjonsfond utland Oppsummering Professor Elroy Dimson (leder) LBS og Cambridge Judge Business School Idar Kreutzer Administrerende direktør,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 I N N H O L D 1 LEDER 2 BACHELOR OF MANAGEMENT MED FORDYPNING I BANK OG FORSIKRING 4 MASTERPROGRAM I PORTEFØLJESTRATEGI OG FINANSIELL RÅDGIVNING 5 AUTORISASJON

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer