Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, ett barn (født )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, ett barn (født 16.11.07)"

Transkript

1 Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, ett barn (født ) Utdanning Universitetet i Oslo: : PhD, sosiologi : Sosiologi hovedfag : Cand. Mag. med sosiologi mellomfag, statsvitenskap mellomfag, psykologi semesteremne samt examen philosophicum. Arbeidserfaring - August 2009 d.d. Førsteamanuensis i kvantitativ metode, Forskningsavdelingen, Politihøgskolen. - November 2011 August 2012: Fødselspermisjon - Mai 2009-juli 2009: Forskning på oppdrag for Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). - Juli 2004-mai 2009: Stipendiat, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, - Oktober 2007 August 2008: Fødselspermisjon - August 2002-juni 2004: Universitetslektor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, - August 2001-august 2002: Forskningsassistent ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) - September 2000-juli 2001: Høgskolelektor i samfunnsfag, Høgskulen i Volda, avdeling for lærerutdanning - April-september 2000: Forskningsassistent på prosjektet Høyere utdanning: rekruttering, finansiering, resultater, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, - Januar-desember 1999: Seminarleder sosiologi grunnfag, - Februar 1994-desember 1999: Deltidsansatt i Statistisk sentralbyrå, intervjuseksjonen. Presentasjoner på internasjonale konferanser : Presentasjon og chair på Nordic Sociology Conference, Oslo : Presentasjon på Nordic Police Research Seminar, Umeå : Presentasjon på CEPOL-konferansen, Oslo : Presentasjon på konferanse European Society of Criminology, Liège : Poster på RC28 konferanse Social Inequality and Social Change, Beijing : Presentasjon på Workshop on Ethnicity Research: Recent issues and debates, Oxford (samarbeid med Mariann Leirvik) : Presentasjon på Equalsoc-Soccult workshop, Ethnicity/immigration research group, Milano : Presentasjon på EDUC workshop: Education, Social Mobility and Social Cohesion, Barcelona (samarbeid med Idunn Brekke) : Presentasjon på EDUC workshop: Ethnic Educational Inequality in Comparative Perspective (EDUC/SOCCULT) and New Immigrants in the European Countries: Occupational Structures and Insertion in the Labour Markets (SOCCULT), Oxford. 1

2 - 2005: Presentasjon på EDUC workshop: Education, Social Mobility and Social Cohesion, Mannheim (samarbeid med Gunn Elisabeth Birkelund) : Presentasjon på konferansen Varities of Capitalism, Riga : Presentasjon på konferansen Ethnic Minority Disadvantage, London (samarbeid med Gunn Elisabeth Birkelund og Idunn Brekke). Presentasjoner ved norske institusjoner : Sosiologiforeningens vinterseminar : Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM) : Institutt for samfunnsforskning, gruppe for migrasjonsforskning : Culcom (kulturell kompleksitet i det nye Norge) : Høgskolen i Akershus : Statistisk sentralbyrå, Seksjon for demografi og levekårsforskning. - Gjesteforeleser ved: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo ( ), Høgskolen i Akershus, Avdeling for sykepleierutdanning, Kjeller (2006), Diakonhjemmet høgskolen i Oslo ( ), Avdeling for samfunnsmedisin, UiO (2003), Høgskulen i Volda ( ) og Den norske legeforeningens kurs Introduksjon til SPSS for Windows (2002). Forskningsnettverk d.d.: Deltaker i det Forskningsråds-finansierte prosjektet Hooks for change? Family and employment as pathways to social inclusion among crime-prone individuals (SSB/Frisch-senteret) d.d.: Deltaker i det internasjonale forskningsprosjektet Recruitment, Education and Careers in the Police: A European Longitudinal Study : Forskningsopphold ved Nuffield College/Department of Sociology, University of Oxford, Michaelmas term. Sponsor: Professor Anthony Heath : Deltaker i forskningsprosjektet Educational Careers: Attainment, Qualification, and Transition to Work, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO : Deltaker i utdanningsgruppen i det internasjonale forskningsnettverket EDUC: Education, Social Mobility and Social Cohesion, tilknyttet forskningsprogrammet Equalsoc : Tilknyttet Forskerskolen i arbeidslivsstudier ved Undervisningserfaring - Fagansvarlig på følgende kurs: o Kvantitativ metode masterkurs ved Politihøgskolen (2010-) o SOS1001 og SOS1002 (introduksjonskurs i sosiologi) ( ) o SOS2100 og SOS4100 (spesialisering i ulikhet: Kjønn, klasse og etnisitet, bachelor- og masternivå) ( ) o Samfunnsfag i førskolelærerutdanningen ( ) - Medansvarlig for å utvikle og gjennomføre undervisningsopplegg for SOS1120, grunnkurs i kvantitativ metode ( ) - Også undervisningserfaring fra kvantitativ metode på bachelor ved Politihøgskolen (2010 og 2011), prosjektseminar sosiologi master ( ), samfunnsfag i allmennlærerutdanningen ( ), organisasjons og ledelse ved førskolelærerutdanningen ( ) og sosiologi grunnfag (1999 og 2003). 2

3 - Sensorerfaring fra Politihøgskolen, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Volda, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, Institutt for sosiologi, Universitetet i Bergen. Alle nivåer, masteroppgaver, hjemme, skole og muntlig eksamen. Veiledererfaring - Hovedveileder for følgende hovedfag/masteroppgaver: Eivind Nilsen (2007), Stian Langeland (2006), Laila Jenssen (2006), Inger-Johanne Danielsen (2005) og Hege Kull Brofoss (2004) (alle Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO), Lars Reiersen og Geir Inge Davidsen (PHS, 2011). - Biveileder for følgende hovedfag/masteroppgaver: Lene Bore (2010), Vegard Skuterud (2006), Line Schou (2006), Gunn Henriette Auensen (2006), Jan Eivind Sodeland (2006), Arne Kristian Aas (2005), Birgit Spikkeland Holtebekk (2005), Pia Ianke (2004), Ellen Desiree Bugge (2002) og Renée Høegh-Krohn (2002) (alle Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO) - Også omfattende veiledererfaring fra førskolelærerutdanning og mellomfag/bacheloroppgaver i sosiologi Verv - Referee Policing: An International Journal of Police Strategies and Management (2011),Scandinavian Journal of Disability Research (2011), Comparative Social Research on Class and Stratification Analysis (2011), Acta Sociologica (2011), Young (2010), Child Indicators Research (2009), Nordisk tidsskrift i naturfagdidaktikk (2008), Tidsskrift for ungdomsforskning (2003) : Medlem av bedømmelseskommisjonen for stipendiatstillinger ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo : Leder av bedømmelseskommisjonen for stilling som stipendiat ved PHS d.d.: Medlem av forskningsutvalget ved Politihøgskolen d.d.: Leder for stipendiatgruppa ved Politihøgskolen : Medlem av bedømmelseskommisjonen for stilling som stipendiat ved Institutt for sosiologi, Universitetet i Bergen : Medlem av bedømmelseskommisjonen for stilling som førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi, Universitetet i Bergen, : Medlem av instituttstyret, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, : Medlem av Scientific Organisation Committee for den internasjonale forskningskonferansen RC28. Data - Mye erfaring med Word og Excel. - Gode kunnskaper i SPSS, Stata og ML-win. 3

4 Vitenskapelige publikasjoner Ph.D. avhandling 1. Fekjær, Silje Noack (2007): Nye forskjeller nye forklaringer? Etniske ulikheter i utdanningsvalg. Artikler og bokkapitler Fekjær, Silje Bringsrud and Sigtona Halrynjo (2011): Promotion aspirations among male and female police students. Revidert og gjeninnsendt til International journal of police science & management, Oktober Fekjær, Silje Bringsrud (2011): Samme utdanning - ulik jobb? Spesialiseringspreferanser hos kvinnelige og mannlige politistudenter. Akseptert for publisering i Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskap Fekjær, Silje Bringsrud (2011): Police Students Social Background, Attitudes and Career Plans. Under vurdering i Policing: international journal of police strategies and management, Fekjær, Silje Bringsrud (2011): Registerdata i praksis ikke bare å trykke på play. Kapittel i Fangen, F. og Sellerberg, AM. (red): Många möjliga metoder. Gyldendal/Studentlitteratur AB Fekjær, Silje Noack and Mariann Leirvik (2011): Silent gratitude. Education among the Vietnamese Second Generation in Norway. Journal of Ethnic and Migrations Studies 37 (1). Fekjær, Silje Bringsrud (2010): Klasse og innvandrerbakgrunn: To sider av samme sak? Kapittel i Dahlgren, K. og Ljunggren, J. (red.) Klassebilder. Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget. Fekjær, Silje Bringsrud (2009): Utdanning: Et rasjonelt valg? Sosiologisk tidsskrift, 17 (4) Fekjær, Silje Bringsrud og Gunn Elisabeth Birkelund (2009): Finnes Ghettoskolen? Betydningen av andel elever med innvandrerbakgrunn for elevenes prestasjoner på videregående. Kapittel i Birkelund, G. og Mastekaasa, A. (red): Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Abstrakt forlag Fekjær, Silje Bringsrud og Idunn Brekke (2009): I samme båt. Frafall fra videregående og arbeidsmarkedstilknytning blant etterkommere og unge med majoritetsbakgrunn. Kapittel i Birkelund, G. og Mastekaasa, A. (red): Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Abstrakt forlag Fekjær, Silje Noack (2007): Kan forskjeller i sosial bakgrunn forklare utdanningsforskjeller mellom minoritetsgrupper? Søkelys på arbeidslivet 23(3) 4

5 Fekjær, Silje Noack and Gunn Elisabeth Birkelund (2007): Does the Ethnic Composition of Upper Secondary Schools Influence Educational Achievement and Attainment? A Multilevel Analysis of the Norwegian Case. European Sociological Review, 23(3). Fekjær, Silje Noack (2007): New Differences, Old Explanations. Can Educational Differences Between Ethnic Groups Be Explained by Social Background? Ethnicities 7(3). Fekjær, Silje Noack (2006): Utdanning hos annengenerasjon etniske minoriteter i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning 47(1). Fekjær, Silje og Hilde Pape (2004): Når "alle" doper seg. Feilaktige forestillinger om narkotikabruk blant ungdom. Tidsskrift for ungdomsforskning 4(2). Fekjær, Silje Noack (2000): Studielån og sosial bakgrunn: Rike barn låner mest? Samfunnsspeilet 14(6). Rapporter Fekjær, Silje, Nielsen, Roy A. og Bjarte Aagnes (2000): Utdannet og dannet og så? Arbeidsmarkedet for hovedfagskandidater fra Det historisk-filosofiske fakultetet ved Rapport 1:2000, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Nielsen, Roy A., Fekjær, Silje, Bjarte Aagnes og Håvard Helland (2000): Samfunnets støtter? Arbeidsmarkedet for hovedfagskandidater fra Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved Rapport 2:2000, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Fekjær, Silje N. (2000): Utdanning; Verdt å låne for? Om klassebakgrunns betydning for studielånsopptak. Hovedoppgave, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Annet Fekjær, Silje Bringsrud (2010): Klasse og innvandrerbakgrunn: To sider av samme sak? Kronikk i Klassekampen. Fekjær, Silje og Hilde Pape (2005) Når alle unge doper seg. Kronikk publisert på Forebygging.no. Fekjær, Silje Noack (2002): Bokmelding av Absolutt snowboard. Kampen mot kjedsomheten. Tidsskrift for ungdomsforskning 2(1). 5

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning - 2007: Ph.d. sosiologi, UiO. - 2000: Sosiologi hovedfag, UiO. - 1997: Cand. Mag. UiO

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010

Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010 Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010 1 Forord Politihøgskolens hovedoppgaver er utdanning, forskning og formidling (Strategisk plan 2007 2012). Siden 2005 har høgskolen årlig lagt frem en kvalitetsrapport

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bentsegata 2b, 0465 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010

Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010 Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010 Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010 Forord Politihøgskolens hovedoppgaver er utdanning, forskning og formidling (Strategisk plan 2007 2012). Siden 2005

Detaljer

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Curriculum Vitae Marit Solstad Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Privatadresse: Ole Rølvaagsvei 30A 8021 Bodø Tlf: +47 75 51 76 00, Fax: +47 75 51 72 34 Tlf: +47 97 42 17 78 Direkte

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bredo Stabells vei 5, 0853 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 ISF 2009 Rapport 2009:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00.

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. CURRICULUM VITAE Juni 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) Navn Akademisk grad Tittel Institusjon Hanne Marthe Narud Dr. polit. Professor Institutt for statsvitenskap Boks 1097 Blindern 0317 Oslo Født 26.02.1958 Utdanning

Detaljer

Curriculum Vitae Melina Røe

Curriculum Vitae Melina Røe Curriculum Vitae Melina Røe Født 12. oktober 1969 Stilling Forsker II Institusjon NTNU Samfunnsforskning AS, Mangfold og inkludering Mobil +47 990 12 545 E-post melina.roe@samfunn.ntnu.no UTDANNING 2014:

Detaljer

01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole

01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole Curriculum Vitae for Ida Marie Høeg Personalia Født: 04.11.65 Sivil status: Gift, tre barn Adresse: Olasrudveien 44, 1284 Oslo Telefon: 93 24 08 89 E-post: ida.marie.hoeg@kifo.no Utdanning 01.10.2009 Philosophiae

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo

Detaljer

Aktivitetsrapport 2005 2007

Aktivitetsrapport 2005 2007 Aktivitetsrapport 2005 2007 Innhold FAMIs stab 2005-2007... 2 Hovedfagsstudenter... 2 Prosjekter under FAMI... 4 1) Arbeid, livsstil og helse... 4 2) Sosialhjelpsklienters livsløp... 4 3) Social assistance

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Vedtatt på KIFO styremøte 17. mars 2010, Sak 3/10

ÅRSMELDING 2009. Vedtatt på KIFO styremøte 17. mars 2010, Sak 3/10 ÅRSMELDING 2009 Vedtatt på KIFO styremøte 17. mars 2010, Sak 3/10 KIFO Centre for Church Research P.O. Box 45 Vinderen NO-0319 Oslo, Norway Telephone +47 23 33 47 20 Telefax +47 23 33 47 29 Account no:

Detaljer

Forskningen ved Politihøgskolen

Forskningen ved Politihøgskolen Forskningen ved Politihøgskolen 2011 Forskningen ved Politihøgskolen 2011 Forord Denne andre forskningsmeldingen viser forskningsproduksjon og forskningsformidling ved Politihøgskolen i 2011. Med fjorårets

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

heidi.mork.lomell@phs.no

heidi.mork.lomell@phs.no CURRICULUM VITAE HEIDI MORK LOMELL NAVN Heidi Mork Lomell 1 FØDT 22. juli 1967 ADRESSE Politihøgskolen Privat: P.b. 5027, Majorstuen Bergkrystallen 2 0301 Oslo 1155 OSLO TELEFON 23199879 (kontor) 22298484

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 CURRICULUM VITAE Jan Andersen Født: 12. august 1957 Arbeidssted: Boligadresse: Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 Gudbrandsdalsvegen 350 2609 Lillehammer 2624 Lillehammer Mob 97 16 59 36 Tlf 61 28 82

Detaljer

Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole

Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole Curriculum Vitae for Ida Marie Høeg Personalia Født: 04.11.65 Sivil status: Gift, tre barn Adresse: Olasrudveien 44, 1284 Oslo Telefon: 93 24 08 89 E-post: ida.marie.hoeg@kifo.no Utdanning 01.10.2009 Philosophiae

Detaljer

Sosialforsk. Årsberetning 2009

Sosialforsk. Årsberetning 2009 Sosialforsk Årsberetning 2009 SOSIALFORSK 2010 Innholdet i denne årsberetningen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Den er lagt ut på internett for lesing på skjerm og/eller utskrift av et eksemplar

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2015

CURRICULUM VITAE September 2015 CURRICULUM VITAE September 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Curriculum Vitae Torunn Pettersen (15.01.2015)

Curriculum Vitae Torunn Pettersen (15.01.2015) Curriculum Vitae Torunn Pettersen (15.01.2015) Personalia: Født 14.08.59 i Vadsø. Oppvokst i Tana, Lyngen, Tysfjord og Fauske. Bosatt i Guovdageaidnu/Kautokeino siden 1989. Har lært muntlig nordsamisk

Detaljer

VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan 2013 2017 Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Trude Hella Eide Stilling: Forskningsleder / Forsker 2, Østlandsforskning Telefon: 959 23 283 E post: trude.eide@ostforsk.no Utdanning: 1992 95: Cand. Philol. i Sosialantropologi,

Detaljer

KIFO Centre for Church Research

KIFO Centre for Church Research Godkjent av KIFOs styre, 16. februar 2009, KIFOstyre sak 3/09 KIFO Centre for Church Research P.O. Box 45 Vinderen NO-0319 Oslo, Norway Telephone +47 23 33 47 20 Telefax +47 23 33 47 29 Account no: 3000

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Desember 2007

CURRICULUM VITAE. Desember 2007 CURRICULUM VITAE Desember 2007 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 22 37 02 Navn: Akademisk grad: Stilling: Nasjonalitet: Språk: E-post:

Detaljer