CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: E post: Utdanning: 2014 PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim : Hovedfag i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998: Kulturforståelse og deler av praktisk pedagogisk utdanning, NTNU, Trondheim 1997: Samfunnsgeografi, NTNU, Trondheim 1997: Sosiologi mellomfag, NTNU, Trondheim 1996: Historie grunnfag, NTNU, Trondheim 1995: Sosiologi grunnfag, NTNU, Trondheim 1994: Exsamen philosophicum, UiO/Folkeuniveritetet, Hamar Praksis og yrkeserfaring: 2007 dd: Forsker Østlandsforsking Stipendiat, Norsk senter for barneforskning, NTNU : Førstesekretær, Dalgård skole, Trondheim : Vikar barnehage og sekretær gjennom aetat og Adecco, Trondheim Internasjonal erfaring: : Medlem COST A19 Childrenʹs Welfare Organisasjons- og styreerfaring: 2014 dd Styremedlem, ansatterepresentant Østlandsforskning 2012 dd: Styremedlem, første varerepresentant Likestillingssenteret : Styremedlem, vara ansatterepresentant Østlandsforskning : Styremedlem og kasserer FAU ved Rollsløkken skole Styremedlem DION, Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU : Medlem av NettVerket, arrangør av Karrieredagen 2000 på Dragvoll, NTNU 1999: Medlem av fagutvalget i sosiologi, NTNU

2 Publikasjoner Vitenskapelige artikler og bokkapitler Lauritzen, T. (2014). Barns hjem mellom to hushold. En sosiologisk studie av barns konstruksjon av hjem når de har foreldre i to hushold. (Doktoravhandling, 2014:10). Norges teknisk naturvitenskapelige universitet [NTNU], Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Trondheim. Eide, T. H. & Lauritzen, T. (2013). På kryss, på tvers og på langs om behovet for en helhetlig likestillingssatsning. I H. Stousland & H. Witsø (red.), Likestilling Kunnskap og innovaskjon på Agder. Kristiansand: Portal Akademisk Lauritzen, T. & Batt Rawden, K. (2013). Idealsoldaten som symbol på den militære kulturen. I F. Brundtland Steder (red.), Militære kvinner Forsvarets akilleshæl? Oslo: Abstrakt forlag Guldvik, I. & Lauritzen, T. (2009). Kjønnsperspektiver på innovasjon. I T. Johnstad & A. Hauge (red.), Samhandling og innovasjon. Aktører, systemer og initiativ i innlandet. Vallset: Oplandske Bokforlag. Lauritzen, T. (2005). ʺKontantstøtteelskereʺ og ʺkontantstøttehatereʺ! I B. Brandth, B. Bungum & E. Kvande (red.), Valgfrihetens tid. Omsorgspolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk. Forskningsrapporter Røhnebæk, M., Lauritzen, T & Andersen, T. (2014) Fra Ny GIV til varig givende om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13 årige opplæringsløpet (Østlandsforskning Rapport nr. 1, 2014). Lillehammer: Østlandsforskning. Eide, T. H., Lauritzen, T., Olsvik, V. M. & Stokke M. (2012). Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse. Et forprosjekt om strukturer, prosesser og forståelser av mangfold i Forsvaret (Østlandsforskning Rapport nr. 6, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Eide, T. H. & Lauritzen, T. (2012). Frie og likestilte valg? Sluttrapport fra følgeforskningen av prosjektet Fritt valg 10 årssatsing for likestilling på Sørlandet (Østlandsforskning Rapport nr. 9, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Renolen, M., Opsahl, S., Lauritzen, T., Mathisen, T., van der Ros, J., Orbakk, D. E., Ree Lindstad, G. & Guldvik, I. (2011). Vedvarende vikeplikt. En kartlegging av kommunalt og regionalt likestillingsarbeid. Hamar: Likestillingssenteret

3 Likestillingssenteret (2010). Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør, og hva vi tror? Hamar: Likestillingssenteret Johansen, V., Schanke, T. & Lauritzen, T. (2008). Ungt entreprenørskap og regional utvikling. (Østlandsforskning Rapport nr. 18, 2008). Lillehammer: Østlandsforskning. Lauritzen, T. & Andersen, T. (2008). Nytter det i Vestfold? Evaluering av tiltak for barn og unge i 6 kommuner. (Østlandsforskning Rapport nr. 9, 2008). Lillehammer: Østlandsforskning. Lauritzen, T., Skålholt, A., Johansen, V. & Bergum, S, (2007). Evaluering av ANSA. (Østlandsforskning Rapport nr. 15, 2007). Lillehammer: Østlandsforskning. Johansen, V. & Lauritzen, T. (2007). Ung på Hadeland. (Østlandsforskning Rapport nr, 14, 2007). Lillehammer: østlandsforskning. Vaageland, J. & Lauritzen, T. (2007). Revisjonsrapport fra Oppfølgingstjenesten i Oppland. Østlandsforskning for Innlandet Revisjon IKS. Johansen, V. & Lauritzen, T. (2007). Revisjonsrapport fra Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste i videregående opplæring. Østlandsforskning og Innlandet Revisjon IKS. Forskningsnotater Eide, T. H. & Lauritzen, T. (2011). Fritt valg! Tredje underveisnotat fra følgeevalueringen av 10 årssatsingen for likestilling på Sørlandet (Østlandsforskning Notat nr. 20, 2011). Lillehammer: Østlandsforskning. Mathisen, T. & Lauritzen, T. (2011). ʺVelkommen innʺ. Sluttrapportering fra følgeevalueringen av Likestillingssenterets mentornettverk for innvandrerkvinner. (Østlandsforskning Notat nr. 15, 2011). Lillehammer: Østlandsforskning. Batt Rawden, K., Olsvik, V. M. & Lauritzen, T. (2011). Evaluering av Barnas stasjon Blå Kors. (Østlandsforskning Notat nr. 11, 2011). Lillehammer: Østlandsforskning. Olsvik, V. M. & Lauritzen, T. (2011). Fritt valg! Andre underveisnotat fra følgeevalueringen. (Østlandsforskning Notat nr. 2, 2011). Lillehammer: Østlandsforskning. Lauritzen, T., Leirvik, B., Schanke, T. & Ellingsen, A. (2009). ʺVi er ikke sånne jente jenterʺ. Første underveisnotat fra ʺForskning på årskullʺ med resultater fra intervjuer med vernepliktige, befal og vervede.. (Østlandsforskning Notat nr. 9, 2009). Lillehammer: Østlandsforskning. Eide, T. H. & Lauritzen, T. (2009). Fritt valg! Første underveisnotat fra følgeevalueringen. (Østlandsforskning Notat nr. 8, 2009). Lillehammer: Østlandsforskning.

4 Johansen, V., Schanke, T. & Lauritzen, T. (2008). Ungt entreprenørskap og regional utvikling. Hovedkonklusjoner. (Østlandsforskning Notat nr. 17, 2008). Lillehammer: Østlandsforskning. Johansen, V. & Lauritzen, T. (2008). Ung i Fet. (Østlandsforskning Notat nr. 9, 2008). Lillehammer: Østlandsforskning. Lauritzen, T. & Leirvik, B. (2008). Med et kjønnsperspektiv på Forsvaret som arbeidsorganisasjon et teorinotat. (Østlandsforskning Notat nr. 8, 2008). Lillehammer: Østlandsforskning. Schanke, T., Lauritzen, T. & Leirvik, B. (2008). Kvinner i Forsvaret. Et kunnskapsunderlag med fokus på tre tema: ungdoms valg av utdanning og yrke, det kjønnsdelte arbeidsliv og mangfold i organisasjoner. (Østlandsforskning Notat nr. 5, 2008). Lillehammer: Østlandsforskning. Lauritzen, T., Alnes, P. K. & Andersen, T. (2008). Forstudie til fylkesdelsplan. Barn og unge i Østfold. (Østlandsforskning Notat nr. 1, 2008). Lillehammer: Østlandsforskning. Andre faglige publikasjoner Likestillingssenteret og Østlandsforskning (2009). Veileder til et likestilt Hedmark. Likestilling som virkemiddel i regional utvikling. Idéhefte for praktisk likestillingsarbeid i virksomheter og organisasjoner. Hamar: Likestillingssenteret. Lauritzen, T. (2001). Kontantstøtte bruker eller mottaker? Hvordan tidskulturer i arbeidsorganisasjoner legger føringer for bruk av kontantstøtte. Hovedoppgave i sosiologi, Norges teknisknaturvitenskaplige universitet. Trondheim: SINTEF, Teknologiledelse Lauritzen, T Med hvem, på hva og hvor bruker barna tid?. Barn 21 (1): Konferansedeltakelse Paper Lauritzen, T. & Røhnebæk, M. ( november). Motiver for mangfold. Paper presentert på NEON konferansen 2014, Stavanger. Lauritzen, T & Eide, T. ( november). Kvoteringens uintenderte konsekvenser. Eksempler fra Forsvaret. Paper presentert på NEON konferansen 2014, Stavanger. Olsvik, V. M. & Lauritzen, T. ( august, 2012). Recruitment of Women and their Careers in the Norwegian Armed Forces. Paper presentert på the 26th Conference of the Nordic Sociological Association, Reykjavik.

5 Lauritzen, T. ( oktober, 2011). Childrenʹs constructions of home between two households; the significance of the journey in their everyday lives. Paper presentert på workshop: The Everyday Life of Multi Local Families: Concepts, Methods and the Example of Post Separation Families, München. Lauritzen, T. ( juni, 2006). Children in post divorced families and the journey between their parentsʹ homes. Paper presentert på COST A19, Roskilde. Lauritzen, T.( 29. juni 3. juli, 2005). Face to face contact and virtual contact among children in postdivorced families. Paper presentert på konferansen Childhoods 2005, Oslo. Lauritzen, T. (2004). Children in post divorce families and their construction of home. Paper presentert på konferansen Children Post divorce, Røros. Foredrag, kronikker og medieoppslag Foredrag Røhnebæk, M. & Lauritzen, T. (5. mars 2014) Kommunalt og fylkeskommunalt samarbeid for bedre gjennomføring. Presentasjon på Skoletinget. Oslo: Scandic Hotel, Fornebu. Eide, T.H. & Lauritzen, T. (26. april, 2012). Erfaringer og kunnskap etter 4 års arbeid med frie valg. Presentasjon på konferansen Likestilling som regional kraft. Fevik: Fevik Strand Hotell. Eide, T. H. & Lauritzen, T. ( september, 2011). Store oppgaver skal en begynne på, ikke tenke på (Julius Cæsar). Systematisk og målretta arbeid med likestilling. Eksempelet Fritt valg: 10 årssatsing for likestilling på Agder. Presentasjon på konferansen Fremtidsdrømmer. Kristiansand: Universitetet i Agder. Eide, T.H. & Lauritzen, T. ( oktober, 2009). Om følgeevalueringen av Fritt valg prosjektet på Agder. Presentasjon på Rom for alle nasjonal erfaringskonferanse om regional likestillingspolitikk. Kristiansand: Ernst Hotell Lauritzen, T. (26. mai, 2009). Sjørøver eller prinsesse et fritt valg? Presentasjon på Barnehagekonferansen i Hedmark i regi av Likestillingssenteret. Hamar: Hydranten. Kronikker Lauritzen, T. (2015, 26. januar). Hvor er hjemme for barn med to foreldrehjem? Forskeren forteller, forskning.no.

6 Lauritzen, T. (2015, 26. januar). Samlivsbrudd utfordrer barns forståelser av hjem. Oppland Arbeiderblad, s. 16. Lauritzen, T. (2015, 22. januar). Samlivsbrudd utfordrer barns forståelser av hjem. Gudbrandsdølen Dagningen, s. 2. Røhnebæk, M., Lauritzen, T. & Andersen, T. (2014, 3. juli). Ensidig debatt om lærernes arbeidstid. Gudbrandsdølen Dagningen, s. 2. Lauritzen, T. (2014, 21. februar). Hva er barns beste? Hamar Arbeiderblad, s. 24. Eide, T. H. & Lauritzen, T.(2012, 5. august). Fritt valg hva nå, politikere? Fædrelandsvennen, s. 4. Eide, T. H. & Lauritzen, T. (2012, 1. august). Fritt valg hva nå, politikere? Agderposten, s. 2. Eide, T. H. & Lauritzen, T.(2012, 4. juni). Gi barna like muligheter! Hamar Arbeiderblad, s. 4. Eide, T. H. & Lauritzen, T.(2012, 2. juni). Unges utdanningsvalg. Gudbrandsdølen Dagningen, s. 4. Lauritzen, T.(2010). Jentene slutter. Noen ekskluderingsmekanismer. Offisersbladet, nr. 2. Johansen, V. og Lauritzen, T. (2007, 21. november). Sunn ungdom på Hadeland. Hadeland. Lauritzen, T. og Johansen, V. (2007, 22. november). Fattigdom og livet på skolen. Hadeland. Johansen, V. og Lauritzen, T. (2007, 23. november). Voldens ansikt. Hadeland. Sensoroppdrag Ekstern sensor ved Samfunnsvitenskapelig metode, Høgskolen i Lillehammer, høsten Ekstern sensor ved Bachelorstudiet i vernepleier 1. år, Høgskolen i Lillehammer, våren Ekstern sensor ved Bachelorstudiet i sosialt arbeid 1. år, Høgskolen i Lillehammer, våren Ekstern sensor ved Samfunnsvitenskapelig metode, Høgskolen i Lillehammer, høsten Undervisning, veiledning og seminarledelse Fagansvarlig for emnet Barne og ungdomssosiologi i årstudiet Samfunnsfag. Høgskolen i Hedmark, våren 2009.

7 Foreleser i emnet Barne og ungdomssosiologi i årsstudiet Samfunnsfag, Høgskolen i Hedmark, våren 2008.

1993 1994: Åtte måneders feltarbeid tilknyttet Selcük Üniversitetsi, Konya, Tyrkia. Oppholdet ble finansiert av stipend fra Norges Forskningsråd.

1993 1994: Åtte måneders feltarbeid tilknyttet Selcük Üniversitetsi, Konya, Tyrkia. Oppholdet ble finansiert av stipend fra Norges Forskningsråd. CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Trude Hella Eide Stilling: Forskningsleder / Forsker 2, Østlandsforskning Telefon: 959 23 283 E-post: trude.eide@ostforsk.no Utdanning: 1992 95: Cand. Philol. i Sosialantropologi,

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Trude Hella Eide Stilling: Forskningsleder / Forsker 2, Østlandsforskning Telefon: 959 23 283 E post: trude.eide@ostforsk.no Utdanning: 1992 95: Cand. Philol. i Sosialantropologi,

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Torhild Andersen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 911 62 441 E post: tan@ostforsk.no Utdanning: 2010 11: 2007 08: 2005 06: 1994 96: Årsstudiet i skrivekunst, Nansenskolen

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Vigdis Mathisen Olsvik Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 452 26 935 E post: vmo@ostforsk.no Utdanning: 2005 12: Ph.D. studier ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap,

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Vigdis Mathisen Olsvik Stilling: Forsker II Telefon: 452 26 935 E-post: vmo@ostforsk.no Utdanning: 2005-10: Ph.D. studier ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap,

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Maria Røhnebæk Stilling: Forsker 3 Telefon: +47 922 10 952 E post: maria.rohnebak@ostforsk.no Utdanning: 2014: Ph.d. i Teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet

Detaljer

Årsberetning. Årsberetning 2014 Østlandsforskning AS

Årsberetning. Årsberetning 2014 Østlandsforskning AS Årsberetning Årsberetning 2014 Østlandsforskning AS Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble etablert som et allmennyttig aksjeselskap i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk. CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.no Utdanning: 1992-97 Profesjonsstudiet i pedagogikk, Universitetet i Oslo 1991-92: Grunnfag pedagogikk,

Detaljer

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk. CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.no Utdanning: 1992-97 Profesjonsstudiet i pedagogikk, Universitetet i Oslo 1991-92: Grunnfag pedagogikk,

Detaljer

Merethe Lerfald Cand agric

Merethe Lerfald Cand agric CURRICULUM VITAE Merethe Lerfald Cand agric Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 916 35 099 E-post: Merethe.lerfald@ostforsk.no BILDE Merethe Lerfald er cand agric. (ressursøkonomi) fra Norges landbrukshøgskole

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kjell Overvåg Stilling: Forsker II Telefon: 95207791 E post: ko@ostforsk.no Utdanning: 2006 09: PhD i geografi (Dr.polit.). Norges teknisk vitenskapelige universitet,

Detaljer

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Stilling: Forsker II Telefon: 97084886 E-post: atle.hauge@ostforsk.no Atle Hauge er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet

Detaljer

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Stilling: Forsker II Telefon: 97084886 E-post: atle.hauge@ostforsk.no Atle Hauge er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet

Detaljer

Årsberetning. Årsberetning 2013 Østlandsforskning AS

Årsberetning. Årsberetning 2013 Østlandsforskning AS Årsberetning Årsberetning 2013 Østlandsforskning AS Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble etablert som et allmennyttig aksjeselskap i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker Telefon: 905 05 085 E post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005 06: Bachelor of

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse Årsberetning 2006 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine satsingsområder. 2

Detaljer

Curriculum Vitae med publikasjoner nov. 2014

Curriculum Vitae med publikasjoner nov. 2014 Curriculum Vitae med publikasjoner nov. 2014 TORUNN ARNTSEN SAJJAD Adresse: Skoglyfaret 4, 2016 Frogner Telefon: 63 82 17 80 / 91 31 78 26 E-post: torunn_as@hotmail.com Nasjonalitet: Norsk Sivil status:

Detaljer

Årsberetning 2009. Østlandsforskning. 25 år

Årsberetning 2009. Østlandsforskning. 25 år Årsberetning 2009 Østlandsforskning 25 år 1984 2009 Østlandsforskning 25 år Østlandsforskning feiret i 2009 sitt 25-års jubileum for etableringen i 1984. Jubileet ble markert gjennom et jubileumsarrangement

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 CURRICULUM VITAE Jan Andersen Født: 12. august 1957 Arbeidssted: Boligadresse: Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 Gudbrandsdalsvegen 350 2609 Lillehammer 2624 Lillehammer Mob 97 16 59 36 Tlf 61 28 82

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Curriculum Vitae. for. Ann Christin Eklund Nilsen

Curriculum Vitae. for. Ann Christin Eklund Nilsen Curriculum Vitae for Ann Christin Eklund Nilsen PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fødselsdato: 11. mars 1975 Adresse: Arenfeldtsvei 33, 4630 Kristiansand Tlf: 93 24 35 62 E-post: ann.christin.nilsen@agderforskning.no

Detaljer

Frie og likestilte valg?

Frie og likestilte valg? ØF-rapport 9/2012 Frie og likestilte valg? Sluttrapport fra følgeforskningen av prosjektet Fritt valg 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet. av Trude Hella Eide Tonje Lauritzen ØF-rapport 9/2012

Detaljer

Østlandsforskning. Årsberetning 2008

Østlandsforskning. Årsberetning 2008 Østlandsforskning Årsberetning 2008 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

CURRICULUM VITAE Oktober 2012

CURRICULUM VITAE Oktober 2012 CURRICULUM VITAE Oktober 2012 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Guri Mette Vestby Født: 09-11-1949 Akademisk grad: Cand.sociol

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet 1 Årsberetning 2003 2 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Oppdatert 7. februar 2013

Oppdatert 7. februar 2013 Oppdatert 7. februar 2013 CV: Karin Gustavsen ( tidligere Gustavsen Tvetene) Født. 26.10.1961. Skilt. 3 barn født -89 / -92/-95. Bosted i Nevlunghavn. Utdanning Sosionom og sosiolog. Påbegynt PhD. 2007

Detaljer