Jon Strype. Hovedoppgavens tittel: Funksjonshemmede barn i foreldrenes øyne. Undersøkt med gridmetodikk og Kvebæks familieskulpturteknikk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jon Strype. Hovedoppgavens tittel: Funksjonshemmede barn i foreldrenes øyne. Undersøkt med gridmetodikk og Kvebæks familieskulpturteknikk."

Transkript

1 Jon Strype Utdanning Cand. psychol., Universitetet i Oslo høsten 1991 Hovedoppgavens tittel: Funksjonshemmede barn i foreldrenes øyne. Undersøkt med gridmetodikk og Kvebæks familieskulpturteknikk. Semesteremne i statistikk (SS1: allmenn statistikk og SS2: metoder for utvalgsundersøkelser) høsten Kurs til undervisningsdelen av Dr. psychol.-programmet, UiO ( ): Multivariate metoder Vitenskapsteori Design og evaluering Kvalitativ metode (kurs i forb. med stipendiatsamling). Forskningsetikk Multippel regresjon som et generelt analysesystem. Pedagogisk forskningsinstitutt. Causal modelling and multivariate analysis. Norges Landbrukshøgskole. Workshop om narrativ psykologi. Universitetet i Bergen Multivariat metodologi: Type, relevans og teknikk. Pedagogisk forskningsinstitutt. Strukturell modellering med LISREL. Pedagogisk forskningsinstitutt. Andre kurs: Latent variabelanalyse: Strukturelle modeller, longitudinelle modeller og flergruppeanalyse. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO, våren Meta-analyse. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO, våren 2011.

2 Vitenskapelige arbeider Publikasjoner Strype, J, Myhrer, T.-G., Thomassen, G. (in press) Visjoner, reform og realiteter: anmeldelse av og kommentarer til Verdens bedste politi. Politireformen i Danmark Av Flemming Balvig, Lars Holmberg og Maria Pi Højlund Nielsen: København: Jurist- og Økonomforbundets forlag, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (in press). Egge, M., Strype. J. og Thomassen G. (2012). Tillit til politiet etter 22. juli/trust in the police after July 22nd. PHS Forskning 2012:5. Oslo: Politihøgskolen. Publisert elektronisk i Politihøgskolens åpne institusjonsarkiv PIA. Lenke: Aas, G., Runhovde, S.R., Strype, J. og Bjørgo, T. (2010). Trygghet i det offentlige rom i åtte norske kommuner og bydeler. PHS Forskning 2010:7. Oslo: Politihøgskolen. Strype, J. (2010). Politiets omdømme i Norge. I S.R. Runhovde (red.): Tillit til politiet. Oslo: PHS Forskning 2010:4. Aas, G., Strype, J., Runhovde, S. og Bjørgo, T. (2010). Perceived safety in the public space: A survey of eight Norwegian municipalities and boroughs. I M. Cools, S. De Kimpe, A. Dormaels, M. Easton, E. Enhus, P. Ponsaers, G. Vande Walle & A. Verhage (red.): Police, policing, Policy, and the city in Europe. Haag: Eleven. Myhrer, T.-G. og Strype, J. (2010). Police use of guns in a routinely unarmed police force: Regulations and practice in Norway. I J.B. Kuhns & J. Knutsson (red.): Police Use of Force: A Global Perspective. Santa Barbara: Praeger Security International. Abrahamsen, S. og Strype, J. (2010). Are they all the same? Norwegian police officers personality characteristics and tactics of conflict resolution. Policing and Society, 20, Strype, J. (2009). Politiets omdømme: Synovates profilundersøkelser I S. Flaatten, H.I. Gundhus og M. Kleiven (red.): Demokrati, makt og tillit. Oslo: PHS Forskning 2009:4. Ødegård, A. og Strype,J.(2009). Perceptions of interprofessional collaboration within child mental health care in Norway. Journal of Interprofessional Care, 23, s Gundhus, H.I., Egge, M., Strype, J. og Myhrer, T.-G. (2008). Modell for forebygging av kriminalitet? Evaluering av Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT). Oslo: PHS Forskning 2008:4.

3 Strype, J. og Barland, B. (2007). En evaluering av kollegastøtteordningen i politi- og lensmannsetaten. Oslo: Politihøgskolen. Thomassen, G., Larsson, P. og Strype, J. (2007). Politics in the police: What are the implications of political diversity? I R.Granér og P.Larsson (red.): Policing in Scandinavia. Växjö: Växjö university studies in policing nr Strype, J. og Abrahamsen, S. (2006). Politiet i møte med folk og røvere: et blikk på forholdet til publikum. I G. Thomassen og T. Bjørgo (red.) Kunnskapsutvikling i politiet. Oslo: PHS Forskning 2006:3. Abrahamsen, S. og Strype, J. (2006) Politipersonligheten. I G. Thomassen og T. Bjørgo (red.) Kunnskapsutvikling i politiet. Oslo: PHS Forskning 2006:3. Larsson, P., Strype, J. og Thomassen, G. (2006). Hvem er politistudentene? I G. Thomassen og T. Bjørgo (red.) Kunnskapsutvikling i politiet. Oslo: PHS Forskning 2006:3. Strype, J. (2005). Bevæpning og bruk av våpen i norsk politi. I J.Knutsson og A.Noree (red.): Polisers bruk av skjutvapen i Norden. Oslo: Politihøgskolen. Egge, M. og J. Strype (red.) (2005). Politirollen gjennom 100 år. Tradisjon og endring. Oslo: PHS Forskning 2005:2. Strype, J. og Knutsson, J. (2004). Ska jag skjuta eller inte? I Granhag, P.A. & Christianson, S.-Å. (red.) Polispsykologi. Stockholm: Natur och Kultur. Knutsson, J. og Strype, J. (2003). Police use of firearms in Norway and Sweden: the significance of gun availability. Policing and Society, 13, Strype, J. og Knutsson, J. (2002). Politiets bruk av skytevåpen. PHS Forskning 2002:1. (også publisert som Knutsson, J. & Strype, J. (2002) Polisens bruk av skjutvapen. Polishögskolan Rapport 2002:1.). Røysamb, E. og Strype, J. (2002). Optimism and pessimism: Underlying structure and dimensionality. Journal of Social and Clinical Psychology, 21, Rise, J., Strype, J. og Sutton, S. (2002). Comparative risk ratings and lung cancer among Norwegian smokers. Addiction research and theory, 10, Annen formidling (utvalg)

4 Strype, J., Thomassen, G. og Egge, M. Trust no matter what? Norwegian police as seen by the public in the year following July 22nd The Fourth Biennial Nordic Police Research Seminar; november Strype, J. Egge, M. og Thomassen, G. Trust in the police after the terror attacks in Norway Innlegg på den nordiske sosiologiforeningens 26. konferanse, August 2012, Reykjavik, Island. Strype, J. Politiets omdømme. Innlegg på 3 rd Nordic Police Research Seminar, Umeå, Sverige, november Strype, J. og Abrahamsen. S. Police perceptions of conflict resolution approaches. Poster presentert på 19 th Conference of the European Society of Psychology and Law, september 2009, Sorrento, Italia. Strype, J. Politiets omdømme i befolkningen: Synovate MMIs profilundersøkelser. Innlegg på Politihøgskolens forskningskonferanse Demokrati, kontroll og tillit, juni Strype, J. Dimensions and correlates of police cynicism. Poster presentert på European Society of Criminology 2008 Conference, september 2008, Edinburgh, Skottland. Strype, J. og Barland, B.: Peer support service (PSS) in the Norwegian police force. Poster presentert på European Society of Criminology 2007 Conference, september 2007, Bologna, Italia. Strype, J.: Politivitenskap uten psykologi: - som en fisk uten (p)sykkel? Foredrag på PHS fagdag (workshop) juni Strype, J. og Abrahamsen, S.: når andres tanker har låst seg. Politiet i møte med konflikt og aggresjon. Poster presentert på Politihøgskolens 10. forskningskonferanse Kunnskapsutvikling i Thomassen, G., Larsson, P. og Strype, J.: The party-political allegiance of police students: Does it really matter? Innlegg på Nordisk Politiforskningskonferanse, Växjö universitet, august Abrahamsen, S. og Strype, J.: Politipersonligheten. Innlegg på Politihøgskolens 10. forskningskonferanse Kunnskapsutvikling i Larsson, P., Strype, J. og Thomassen, G.: Hvem er politistudentene? Innlegg på Politihøgskolens 10. forskningskonferanse Kunnskapsutvikling i Knutsson, J. & Strype, J. Police Use of Firearms in Norway and Sweden the significance of gun availability. Konferanseinnlegg, European Society of Criminology. 1 st. meeting, Lausanne, 6-8. September 2001.

5

Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010

Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010 Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010 Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010 Forord Politihøgskolens hovedoppgaver er utdanning, forskning og formidling (Strategisk plan 2007 2012). Siden 2005

Detaljer

Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010

Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010 Forskningen ved Politihøgskolen 2005-2010 1 Forord Politihøgskolens hovedoppgaver er utdanning, forskning og formidling (Strategisk plan 2007 2012). Siden 2005 har høgskolen årlig lagt frem en kvalitetsrapport

Detaljer

Forskningen ved Politihøgskolen

Forskningen ved Politihøgskolen Forskningen ved Politihøgskolen 2011 Forskningen ved Politihøgskolen 2011 Forord Denne andre forskningsmeldingen viser forskningsproduksjon og forskningsformidling ved Politihøgskolen i 2011. Med fjorårets

Detaljer

Forskningen ved Politihøgskolen

Forskningen ved Politihøgskolen Forskningen ved Politihøgskolen 2014 Politihøgskolen, Oslo 2014 Sats og layout: Eileen Schreiner Berglie, PHS Trykk: www.wj.no Forskningen ved Politihøgskolen 2014 Politiforskning Forskningskonferansen

Detaljer

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2010. Om r e k r u t t e r i n g e n t i l p o l i t i y r k e t

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2010. Om r e k r u t t e r i n g e n t i l p o l i t i y r k e t Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2010 Fra armesterke bondesønner til akademikerbarn Om r e k r u t t e r i n g e n t i l p o l i t i y r k e t Av professor Pa u l La r s s o n This article documents

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning - 2007: Ph.d. sosiologi, UiO. - 2000: Sosiologi hovedfag, UiO. - 1997: Cand. Mag. UiO

Detaljer

heidi.mork.lomell@phs.no

heidi.mork.lomell@phs.no CURRICULUM VITAE HEIDI MORK LOMELL NAVN Heidi Mork Lomell 1 FØDT 22. juli 1967 ADRESSE Politihøgskolen Privat: P.b. 5027, Majorstuen Bergkrystallen 2 0301 Oslo 1155 OSLO TELEFON 23199879 (kontor) 22298484

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2015

CURRICULUM VITAE September 2015 CURRICULUM VITAE September 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00.

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. CURRICULUM VITAE Juni 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) Navn Akademisk grad Tittel Institusjon Hanne Marthe Narud Dr. polit. Professor Institutt for statsvitenskap Boks 1097 Blindern 0317 Oslo Født 26.02.1958 Utdanning

Detaljer

Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi

Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold Årsrapport 2008 Forord... 4 1. Organisasjon... 5 1.1 Sekretariat...5 1.2 Samarbeidsrådets sammensetning og oppgaver...5 1.3.

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway CURRICULUM VITAE Brataas, Hildfrid Vikkelsmo Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway Faculty of Health Science Nord-Trøndelag University College Serviceboks

Detaljer

Publikasjonsliste 2008

Publikasjonsliste 2008 1 Publikasjonsliste 2008 2 PUBLIKASJONSLISTE 2008 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og arbeider rettet mot et bredere publikum. Bestilling av AFI-publikasjoner: Internett: http://www.afi.no/modules/trykksak/project_list.asp

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bredo Stabells vei 5, 0853 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Karriere erfaring:

CURRICULUM VITAE. Karriere erfaring: CURRICULUM VITAE Navn: Morten Skjørshammer Fødselsdato: 13.11.1947 Adresse: Tåsenveien 50 c, 0870 Oslo Telefon: 95257386 E-mail: morten@mohawkconsulting.no Nåværende stilling: Spesialist i organisasjonspsykologi

Detaljer

SIRUS ÅRSMELDING 2014

SIRUS ÅRSMELDING 2014 SIRUS ÅRSMELDING 2014 Forord SIRUS er et internasjonalt anerkjent og nasjonalt ledende institutt innen samfunnsvitenskapelig rusmiddelforskning. Instituttet har en 55 år lang historie med et samfunnsperspektiv

Detaljer

01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole

01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole Curriculum Vitae for Ida Marie Høeg Personalia Født: 04.11.65 Sivil status: Gift, tre barn Adresse: Olasrudveien 44, 1284 Oslo Telefon: 93 24 08 89 E-post: ida.marie.hoeg@kifo.no Utdanning 01.10.2009 Philosophiae

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Ulla Schmidt Curriculum Vitae

Ulla Schmidt Curriculum Vitae Ulla Schmidt Curriculum Vitae Adress (work) Centre for Church Research, P.O.box 45 Vinderen, NO-0319 Oslo, NORWAY Date and place of birth 19.12.1966, Copenhagen, Denmark Nationality Danish (resident of

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 CURRICULUM VITAE Jan Andersen Født: 12. august 1957 Arbeidssted: Boligadresse: Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 Gudbrandsdalsvegen 350 2609 Lillehammer 2624 Lillehammer Mob 97 16 59 36 Tlf 61 28 82

Detaljer

Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole

Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole Curriculum Vitae for Ida Marie Høeg Personalia Født: 04.11.65 Sivil status: Gift, tre barn Adresse: Olasrudveien 44, 1284 Oslo Telefon: 93 24 08 89 E-post: ida.marie.hoeg@kifo.no Utdanning 01.10.2009 Philosophiae

Detaljer

Ideologiprosjektet: Oversikt over et samfunnspsykologisk prosjekt 1.

Ideologiprosjektet: Oversikt over et samfunnspsykologisk prosjekt 1. Ideologiprosjektet: Oversikt over et samfunnspsykologisk prosjekt 1. Samfunnsideologiprosjektet ved Universitetet i Oslo er et paraplyprosjekt med flere integrerte delprosjekter under ledelse av Hilde

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Avdelingens arbeid og utvikling i 2013 Om avdelingen

Detaljer

Aktivitetsrapport 2013

Aktivitetsrapport 2013 Aktivitetsrapport 2013 Ansatte per 31.12.2013 ADMINISTRASJON OG FORMIDLING Terje Christiansen Administrerende direktør Astri Vannebo Kommunikasjonsrådgiver (70 %) Inger-Hege Kristiansen Spesialkonsulent

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

PUBLIKASJONER (2007)

PUBLIKASJONER (2007) Soilikki Vettenranta PUBLIKASJONER (2007) DOKTORAVHANDLING + PRØVEFORELESNING Vettenranta, Soilikki (1998): Making Sense of Chernobyl Nine Years After. TV News Reception Study of the Environmental Disaster.

Detaljer

Årsrapport. for. Geografisk Institutt

Årsrapport. for. Geografisk Institutt NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET, NTNU. Fakultet for Samfunnsvitenskap og Teknologiledelse Årsrapport for Geografisk Institutt 2006 1 Innledning 2 Nekrolog Anders Löfgren. 3-5 1 Personaloversikt

Detaljer