Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)"

Transkript

1 Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning : Ph.d. sosiologi, UiO : Sosiologi hovedfag, UiO : Cand. Mag. UiO med sosiologi mellomfag, statsvitenskap mellomfag, psykologi semesteremne samt examen philosophicum. Arbeidserfaring d.d. Førsteamanuensis i kvantitativ metode, Forskningsavdelingen, Politihøgskolen (PHS) : Forskning på oppdrag for Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) : Stipendiat, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (avhandlingen godkjent 2007) : Universitetslektor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, : Forskningsassistent ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) : Høgskolelektor i samfunnsfag, Høgskulen i Volda, avdeling for lærerutdanning : Forskningsassistent på prosjektet Høyere utdanning: rekruttering, finansiering, resultater, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, : Deltidsansatt i Statistisk sentralbyrå, intervjuseksjonen. Undervisningserfaring - Fagansvarlig på følgende kurs: o Kvantitativ metode master ved Politihøgskolen (2010, 2013) o SOS1001 og SOS1002 (introduksjonskurs i sosiologi) ( ) o SOS2100 og SOS4100 (spesialisering i ulikhet: Kjønn, klasse og etnisitet, bachelor- og masternivå) ( ) o Samfunnsfag i førskolelærerutdanningen ( ) - Medansvarlig for å utvikle og gjennomføre undervisningsopplegg for SOS1120, grunnkurs i kvantitativ metode, UiO ( ) - Undervisning på strategisk analyse PHS (2013), ledelse og organisasjonsutvikling PHS (2013), kvantitativ metode bachelor PHS ( ), prosjektseminar sosiologi master ( ), samfunnsfag i allmennlærerutdanningen ( ), organisasjon og ledelse ved førskolelærerutdanningen ( ) og sosiologi grunnfag (1999 og 2003). - Gjesteforeleser ved: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO ( ), Høgskolen i Hedmark (2014), Høgskolen i Akershus, Avdeling for sykepleierutdanning (2006), Diakonhjemmets høgskole ( ), Avdeling for samfunnsmedisin, UiO (2003), Høgskulen i Volda ( ) og Den norske legeforeningens kurs Introduksjon til SPSS for Windows (2002). - Sensorerfaring fra Politihøgskolen, Diakonhjemmets høgskole, Sosialt arbeid HiOA, Senter for profesjonsstudier HiOA, Høgskolen i Volda, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, Institutt for sosiologi, UiB. 1

2 Veiledererfaring - Leder for stipendiatgruppen ved Politihøgskolen (2010 d.d.). - Ansvar for kollegaveiledning av ansatte som utfører FoU-arbeid, PHS (2010 d.d.). - Hovedveileder for 12 hovedfag/masteroppgaver (PHS 2011 d.d., UiO ). - Biveileder for 10 hovedfag/masteroppgaver (ISS, UiO ). - Også omfattende veiledererfaring fra førskolelærerutdanning og mellomfag/bacheloroppgaver i sosiologi Forskningsnettverk d.d: Deltaker i det Forskningsråds-finansierte prosjektet Spatial and temporal dynamics (SSB/UiO) d.d.: Deltaker i det Forskningsråds-finansierte prosjektet Hooks for change? Family and employment as pathways to social inclusion among crime-prone individuals (SSB/Frisch-senteret) d.d.: Nasjonal koordinator og medlem av styringsgruppen i det internasjonale forskningsprosjektet RECPOL: Recruitment, Education and Careers in the Police: A European Longitudinal Study : Forskningsopphold ved Nuffield College/Department of Sociology, University of Oxford, Michaelmas term. Sponsor: Professor Anthony Heath : Deltaker i forskningsprosjektet Educational Careers: Attainment, Qualification, and Transition to Work, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO : Deltaker i utdanningsgruppen i det internasjonale forskningsnettverket EDUC: Education, Social Mobility and Social Cohesion, tilknyttet forskningsprogrammet Equalsoc : Tilknyttet Forskerskolen i arbeidslivsstudier ved Verv - Referee Sosiologisk tidsskrift (2014), European Journal of Criminology (2013), Policing: An International Journal of Police Strategies and Management (2011), Scandinavian Journal of Disability Research (2011), Comparative Social Research on Class and Stratification Analysis (2011), Acta Sociologica (2011), Young (2010), Child Indicators Research (2009), Nordisk tidsskrift i naturfagdidaktikk (2008), Tidsskrift for ungdomsforskning (2003) : Medlem av arrangementskomitéen for Forskningskonferansen ved PHS : 2. opponent i ph.d. bedømmelseskomité for Ida Drange, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo : Medlem av bedømmelseskommisjonen for stipendiatstillinger ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo : Leder av bedømmelseskommisjonen for stipendiatstilling ved PHS : Chair på Nordic Sociology Conference, Oslo : Medlem av forskningsutvalget ved Politihøgskolen : Medlem av bedømmelseskommisjonen for stipendiatstilling ved Institutt for sosiologi, Universitetet i Bergen : Medlem av bedømmelseskommisjonen for førsteamanuensisstilling ved Institutt for sosiologi, Universitetet i Bergen : Medlem av instituttstyret, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, : Medlem av Scientific Organisation Committee for konferansen RC28. 2

3 Presentasjoner : Promotion Aspirations among Male and Female Police Students. Presentasjon på Nordic Sociology Conference, Oslo : Police Students Social Background in Norway and Sweden. Presentasjon på Nordic Police Research Seminar, Umeå : Results from the RECPOL-project. Presentasjon på CEPOL-konferansen, Oslo : Two of a Kind? Police Students Social Background. Presentasjon på konferansen European Society of Criminology, Liège : Silent gratitude. Education among the Vietnamese Second Generation in Norway. Poster på RC28 konferanse Social Inequality and Social Change, Beijing : Education among the Vietnamese Second Generation in Norway. Presentasjon på Workshop on Ethnicity Research: Recent issues and debates, Oxford (samarbeid med Mariann Leirvik) : Educational Attainment among Ethnic Groups in Norway. Presentasjon på Equalsoc-Soccult workshop, Ethnicity/immigration research group, Milano : Ethnic Differences in Dropout and Outcomes. Presentasjon på EDUC workshop: Education, Social Mobility and Social Cohesion, Barcelona (samarbeid med Idunn Brekke) : Can Educational Differences Between Ethnic Groups be Explained by Social Background? Presentasjon på EDUC/SOCCULT workshop: Ethnic Educational Inequality in Comparative Perspective and New Immigrants in the European Countries, Oxford : Ethnic Composition, Achievement and Attainment. Presentasjon på EDUC workshop: Education, Social Mobility and Social Cohesion, Mannheim (samarbeid med Gunn Elisabeth Birkelund) : Theory on the Importance of Ethnic Composition in Schools. Presentasjon på konferansen Varities of Capitalism, Riga : Immigrants in Norway: Education and Work, Presentasjon på konferansen Ethnic Minority Disadvantage, London (samarbeid med Gunn Elisabeth Birkelund og Idunn Brekke) : Presentasjoner ved diverse norske institusjoner (PHS utdanningskonferanse, Sosiologiforeningens vinterseminar, Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM), Institutt for samfunnsforskning, Culcom (kulturell kompleksitet i det nye Norge), Høgskolen i Akershus, Statistisk sentralbyrå). 3

4 Vitenskapelige publikasjoner Ph.D. avhandling Fekjær, Silje Noack (2007): Nye forskjeller nye forklaringer? Etniske ulikheter i utdanningsvalg. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Fagfellevurderte tidsskriftartikler Fekjær, Silje Bringsrud, Otto Petersson and Gunnar Thomassen (forthcoming): From Legalist to Dirty-Harry: Police Recruits Attitudes towards Non-legalistic Police Practice. Accepted for publication in European Journal of Criminology. Fekjær, Silje Bringsrud (forthcoming): Police Students Social Background, Attitudes and Career Plans. Accepted for publication in Policing: International Journal of Police Strategies and Management. Fekjær, Silje Bringsrud and Sigtona Halrynjo (2012): Promotion Aspirations among Male and Female Police Students. International Journal of Police Science & Management, 14(1). Fekjær, Silje Bringsrud (2012): Samme utdanning - ulik jobb? Spesialiseringspreferanser hos kvinnelige og mannlige politistudenter. Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskap 99 (2). Fekjær, Silje Noack and Mariann Leirvik (2011): Silent Gratitude. Education among the Vietnamese Second Generation in Norway. Journal of Ethnic and Migrations Studies 37 (1). Fekjær, Silje Bringsrud (2009): Utdanning: Et rasjonelt valg? Sosiologisk tidsskrift, 17 (4) Fekjær, Silje Noack (2007): Kan forskjeller i sosial bakgrunn forklare utdanningsforskjeller mellom minoritetsgrupper? Søkelys på arbeidslivet 23(3) Fekjær, Silje Noack and Gunn Elisabeth Birkelund (2007): Does the Ethnic Composition of Upper Secondary Schools Influence Educational Achievement and Attainment? A Multilevel Analysis of the Norwegian Case. European Sociological Review, 23(3). Fekjær, Silje Noack (2007): New Differences, Old Explanations. Can Educational Differences Between Ethnic Groups Be Explained by Social Background? Ethnicities 7(3). Fekjær, Silje Noack (2006): Utdanning hos annengenerasjon etniske minoriteter i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning 47(1). Fekjær, Silje og Hilde Pape (2004): Når "alle" doper seg. Feilaktige forestillinger om narkotikabruk blant ungdom. Tidsskrift for ungdomsforskning 4(2). Bok Fekjær, Silje Bringsrud (2013): Hvordan bli en lykkelig masterstudent. Masteroppgavehåndbok. Oslo: Gyldendal akademisk. 4

5 Bokkapitler Fekjær, Silje Bringsrud (2011): Registerdata i praksis ikke bare å trykke på play. Kapittel i Fangen, F. og Sellerberg, AM. (red): Många möjliga metoder. Gyldendal/Studentlitteratur AB Fekjær, Silje Bringsrud (2010): Klasse og innvandrerbakgrunn: To sider av samme sak? Kapittel i Dahlgren, K. og Ljunggren, J. (red.) Klassebilder. Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget. Fekjær, Silje Bringsrud og Gunn Elisabeth Birkelund (2009): Finnes Ghettoskolen? Betydningen av andel elever med innvandrerbakgrunn for elevenes prestasjoner på videregående. Kapittel i Birkelund, G. og Mastekaasa, A. (red): Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Abstrakt forlag Fekjær, Silje Bringsrud og Idunn Brekke (2009): I samme båt. Frafall fra videregående og arbeidsmarkedstilknytning blant etterkommere og unge med majoritetsbakgrunn. Kapittel i Birkelund, G. og Mastekaasa, A. (red): Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Abstrakt forlag Rapporter Fekjær, Silje, Nielsen, Roy A. og Bjarte Aagnes (2000): Utdannet og dannet og så? Arbeidsmarkedet for hovedfagskandidater fra Det historisk-filosofiske fakultetet ved Rapport 1:2000, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Nielsen, Roy A., Fekjær, Silje, Bjarte Aagnes og Håvard Helland (2000): Samfunnets støtter? Arbeidsmarkedet for hovedfagskandidater fra Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved Rapport 2:2000, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Fekjær, Silje N. (2000): Utdanning; Verdt å låne for? Om klassebakgrunns betydning for studielånsopptak. Hovedoppgave, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Andre publikasjoner Fekjær, Silje Bringsrud (2013): Menn ute, kvinner inne? Politistudenters karriereønsker. Fagartikkel i Politiforum nr. 9(2013). Fekjær, Silje Bringsrud (2010): Klasse og innvandrerbakgrunn: To sider av samme sak? Kronikk i Klassekampen. Fekjær, Silje og Hilde Pape (2005) Når alle unge doper seg. Kronikk publisert på Forebygging.no. Fekjær, Silje Noack (2002): Bokanmeldelse av Absolutt snowboard. Kampen mot kjedsomheten. Tidsskrift for ungdomsforskning 2(1). Fekjær, Silje Noack (2000): Studielån og sosial bakgrunn: Rike barn låner mest? Samfunnsspeilet 14(6). 5

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

Curriculum Vitae. for. Ann Christin Eklund Nilsen

Curriculum Vitae. for. Ann Christin Eklund Nilsen Curriculum Vitae for Ann Christin Eklund Nilsen PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fødselsdato: 11. mars 1975 Adresse: Arenfeldtsvei 33, 4630 Kristiansand Tlf: 93 24 35 62 E-post: ann.christin.nilsen@agderforskning.no

Detaljer

Sosial bakgrunn betyr mer enn innvandrerbakgrunn

Sosial bakgrunn betyr mer enn innvandrerbakgrunn Rekruttering til høyere utdanning: Sosial bakgrunn betyr mer enn innvandrerbakgrunn En viktig forutsetning for deltakelse i yrkeslivet og samfunnslivet for øvrig, er tilegnelse av kunnskap gjennom utdanningssystemet.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 27. JANUAR 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1 (like ved Lesesenterets lunsjområde), PTIL-BYGGET. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt?

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? 27. 28. AUGUST 2015 Scandic Fornebu, Oslo Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? Har du en jobb til meg? Foto: Colourbox Samarbeidskonferanse mellom Arbeids og velferdsdirektoratet og Nettverk for arbeidsinkludering

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Tiltak mot frafall i videregående skole virker!

Tiltak mot frafall i videregående skole virker! Tiltak mot frafall i videregående skole virker! n av sabine wollscheid og eamonn noonan En oversikt basert på 150 internasjonale studier viser at tiltak for å redusere skolefrafall virker. Ingen enkelttiltak

Detaljer

Dokumentasjonsnotat: «Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet»

Dokumentasjonsnotat: «Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet» Dokumentasjonsnotat: «Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet» Analysegrunnlag for artikkel i SSBs publikasjon «Utdanning 2011 veien til arbeidslivet» Liv Anne Støren

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

Entreprenørskap blant innvandrere

Entreprenørskap blant innvandrere Entreprenørskap blant innvandrere Evaluering av to etablerersentre av Heidi Enehaug, Migle Gamperiene og Ali Osman AFI-notat 1/09 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S

Detaljer

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 28 NR 4 2011

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 28 NR 4 2011 Denne digitale versjonen av TfS er publisert på Institutt for samfunnsforsknings nettsider, og kan kun leses på skjerm. Artiklene kan kjøpes for nedlasting og print på www.idunn.no. Abonnement på tidsskriftet

Detaljer

Likestilling er jo ikke lenger det helt store.

Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestillingsarbeid i skolen 2009 2010 RAPPORT 15/2010 Liv Anne Støren, Erica Waagene, Clara Åse Arnesen og Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Veiviser til mer kunnskap:

Veiviser til mer kunnskap: Veiviser til mer kunnskap: Litteraturliste Berntsen, Harry: (1999?) Rekruttering uten bomskudd. En praktisk håndbok. Adekvat Info AS. 42 sider, samt ca. 50 sider med vedlegg. ISBN 82-7691-028-9 Dette er

Detaljer

Lykkeforskning i Norge: Noen eksempler

Lykkeforskning i Norge: Noen eksempler Lykkeforskning i Norge: Noen eksempler Joar Vittersø Universitetet i Tromsø Ottar Hellevik Universitetet i Oslo Presentasjon ved Livstillfredsställelse och lycka. Nordisk Workshop om livskvalitetsforskning

Detaljer

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt?

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Mina V. Grindland og Arne Mastekaasa Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Kvalitetsreformen i høyere utdanning som ble gjennomført i 2002 2003, innebar endringer i studieopplegg

Detaljer

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak?

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Kjell-Arne Solli I denne artikkelen stilles spørsmålet om spesialpedagogiske tiltak fungerer som en støtte eller en barriere

Detaljer

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom?

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom? Camilla Schreiner has her master degree (cand.scient) in geophysics and is currently working towards a doctoral degree in science education. She bases her work on the project ROSE (The Relevance of Science

Detaljer

Ulla Schmidt Curriculum Vitae

Ulla Schmidt Curriculum Vitae Ulla Schmidt Curriculum Vitae Adress (work) Centre for Church Research, P.O.box 45 Vinderen, NO-0319 Oslo, NORWAY Date and place of birth 19.12.1966, Copenhagen, Denmark Nationality Danish (resident of

Detaljer

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007)

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) Professor Odd Nordhaug, Dr.Philos. Department of Strategy and Management Norwegian School of Economics and Business Administration odd.nordhaug@nhh.no COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) PUBLISHED BOOKS

Detaljer

Barrierer for kvinners entreprenørskap

Barrierer for kvinners entreprenørskap Barrierer for kvinners entreprenørskap DISKUSJONSNOTAT Gry Agnete Alsos NF-arbeidsnotat nr. 1009/2006 N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

Rapport fra prosjektet

Rapport fra prosjektet Rapport fra prosjektet «Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen» NU E15 1 Generell prosjektinformasjon Målet

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 21. mai 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2014 Journalnr.: 2013/5637 Saksbehandler: Anne S. Falck-Ytter ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I ERGOTERAPI (120 SP) I. FORSLAG TIL

Detaljer

Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging

Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Mangfoldsledelse på norsk: bare prat eller også praksis? En studie av adoptering

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Språk, stimulans og læringslyst

Språk, stimulans og læringslyst er grunnlag for senere læring. Et annet funn er at det finnes relativt lite forskning om tiltak i ungdomsskolealder. Mye tyder på at det trengs mer forskning om tiltak i denne fasen for å forebygge motivasjonssvikt.

Detaljer

curriculum vitae www.skarderud.no

curriculum vitae www.skarderud.no curriculum vitae www.skarderud.no FINN SKÅRDERUD (f. 1956) er psykiater, forfatter og professor. Skårderud er stifter av og direktør for Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser, et senter for behandling,

Detaljer

Veier til jobb for ungdom uten fullført videregående opplæring: Kan vikarbyråer og arbeidsmarkedstiltak lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv?

Veier til jobb for ungdom uten fullført videregående opplæring: Kan vikarbyråer og arbeidsmarkedstiltak lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv? Veier til jobb for ungdom uten fullført videregående opplæring: Kan vikarbyråer og arbeidsmarkedstiltak lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv? Kristine von Simson MA i samfunnsøkonomi, stipendiat

Detaljer

2/2006. Samfunnsspeilet 2/2006 20. årgang

2/2006. Samfunnsspeilet 2/2006 20. årgang 2/2006 Samfunnsspeilet 2/2006 20. årgang Samfunnsspeilet presenterer aktuelle analyser om levekår og livsstil. Samfunnsspeilet kommer ut seks ganger i året og gir viktig informasjon om sosiale, demografiske,

Detaljer

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon Sykepleiermangelen Utdanning - lønner det seg? Lønnsutvikling for lærere Europeisk integrasjon og arbeidsmarkedspolitikk Det

Detaljer