Ann Margareth Aasen f Heggebærvegen 23, 2409 ELVERUM E-post: Tlf.: (arb) (mob)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ann Margareth Aasen f. 17.05.78 Heggebærvegen 23, 2409 ELVERUM E-post: ann.aasen@hihm.no Tlf.: 62 51 78 74 (arb) 41 64 83 01 (mob)"

Transkript

1 Ann Margareth Aasen f Heggebærvegen 23, 2409 ELVERUM E-post: Tlf.: (arb) (mob) UTDANNING 2008 (høst): Pedagogisk veiledning, ved Høgskolen i Hedmark, avd. LUNA, 10 st.p : Mastergrad i Tilpasset opplæring, Høgskolen i Hedmark, avd LUNA : Allmennlærerutdanning, ved Høgskolen i Hedmark, avd LUE YRKESERFARING Tid Stilling Arbeidsgiver d.d Høgskolelektor Høgskolen i Hedmark, LUNA Adjunkt og lektor med tilleggsutd. Hamar katedralskole Adjunkt Stange skole Miljøarbeider Loken bofellesskap, Elverum 2000 (4 uker) Praksisperiode/lærer Den norske skolen i London 1999 (4uker) Praksisperiode/lærer Barnehage i Tsumeb, Namibia

2 FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSPROSJEKTER MED PROSJEKTLEDERANSVAR Tid Prosjekt Gutter i skolen. Et forsknings- og utviklingsprosjekt i Vardal ungdomsskolekrets, Gjøvik kommune. Prosjektmedarbeidere: Inger Vigmostad og Thomas Nordahl Evalueringer av LP-modellen i Norge (LP6). Oppdragsgiver: Lillegården kompetansesenter Læringsmiljø Hadeland. Et utviklingsprosjekt i kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. Omfatter opplæring og veiledning av ca 450 lærere og assistenter innenfor temaet læringsmiljø. Prosjektmedarbeidere: Stephen Dobson, Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg, Lars Myhr, Anne Kostøl, Gro Løken. Oppdragsgiver: Karrieresenteret Opus 2010 Evalueringer av LP-modellen i Norge (LP5). Oppdragsgiver: Lillegården kompetansesenter : Evalueringer av pilotprosjektet LP-modellen i videregående skole. Prosjektmedarbeidere: Thomas Nordahl og Anne Kostøl. Oppdragsgiver: Lillegården kompetansesenter : Evalueringer av LP-modellen i Norge (LP3). Prosjektmedarbeidere: Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Anne Kostøl. Oppdragsgiver: Lillegården kompetansesenter Kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte innenfor flerkulturelt arbeid. Prosjektmedarbeider: Anne Kostøl. Oppdragsgiver: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

3 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKTER Tid Prosjekt Evaluering av spesialundervisning i Lillehammer kommune. Oppdragsgiver: Lillehammer kommune Forsknings- og utviklingsprosjekt om klasseledelse. Oppdragsgiver: Utdanningsdirektoratet Kjennetegn på skoler med små kjønnsforskjeller. Oppdragsgiver: Høyres stortingsgruppe 2011 Evaluering av LP 1 i Danmark. Oppdragsgiver: University College Nord Jylland 2010 Rapport til skolens rejsehold om situasjonen i dansk skole. Oppdragsgiver: University College Nord Jylland Evaluering av spesial undervisning i Østre-Toten. Oppdragsgiver: Østre Toten kommune 2009 Handlingsrettet veileder, Bedre læringsmiljø. Oppdragsgiver: Utdanningsdirektoratet KLL- klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte. Oppdragsgiver: Hedmark fylkeskommune Kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte innenfor flerkulturelt arbeid ( ). Oppdragsgiver: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Evaluering av LP-modellen (LP2). Oppdragsgiver: Lillegården kompetansesenter

4 UNDERVISNING OG VEILEDNING I HØYERE UTDANNING Pedagogikk og elevkunnskap. Grunnskolelærerutdanning 1-7.trinn (1. st.år) Fagansvarlig for PEL og trinnansvarlig for campusstudentene Bi-veileder for to studenter innenfor temaet gutter i skolen Pedagogikk og elevkunnskap. Grunnskolelærerutdanning 1-7.trinn (1. st år) Fagansvarlig for PEL samlingsbasert utdanning Biveileder for to masterstudenter innen temaene spesialundervisning og flerkulturell pedagogikk Veiledning i lærergrupper i Hadelandsprosjektet Master i tilpasset opplæring. Fremlegg av masteroppgave og noen enkeltforelesninger innenfor bestemte emner Veiledning i lærergrupper i KLL Pedagogikk. Aluflex. Samlingsbasert allmennlærerutdanning (1. st.år) Pedagogikk. FLUTO. Førskolelærerutdanningen (1. st.år) KURS 2008 Internt kurs i SPSS, kvantitativt analyseprogram, 3 dager, Høgskolen i Hedmark 2003 Etterutdanning i Lærerikt, 7 moduler, Høgskolen i Hedmark 2002 Etterutdanning i flerkulturell forståelse, 56 timers kurs, Høgskolen i Oslo UTVALG Medlem i delprosjekt 1, LUNA 2015: Grunnskolelærerutdanningen.

5 Medlem i plangruppa for ny grunnskolelærerutdanning for Høgskolen i Hedmark sammen med dekan, instituttledere og prosjektansvarlig Medlem i intern faggruppe for utvikling av fagplan for Pedagogikk og elevkunnskap i den nye grunnskolelærerutdanningen trinn ved Høgskolen i Hedmark Praktisk ansvarlig for Skolekonferansen 2009, Hamar Foredragsholdere: Kirsti Klette, Peder Haug, Thomas Nordahl, Thomas Gietz- Johansen. Antall deltakere: over Praktisk ansvarlig for Nordisk LP-konferanse, i Hamar. Foredragsholdere: John Visser, Thomas Nordahl, Lars Qvatrup. Antall deltakere: over 400 PUBLIKASJONER: Veileder Nordahl, T m fl: Dette er en nettbasert veileder til handlingsrettet veileder i forbindelse med prosjektet Bedre læringsmiljø, Udir. Artikler Aasen, A-M (2011): Gutters situasjon i skolen noe skolen kan påvirke?. Paideia nr Dafolo Gustavsen, A-M og Nordahl, T. (2009): Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt. Bedre skole nr Forskningsrapporter Nordahl, T., Aasen, A. og Sunnevåg, A-K (2011): Resultater fra bruk av LP-modellen i danske folkeskoler. Evaluering av LP-modellen Under publisering.

6 Nordahl, T., Kostøl, A., Sunnevåg, A., Aasen, A-M., Løken, G., Knudsmoen, H. og Dobson, S. (2011). Vurdering for læring. Rettet mot grunnskolen. Høgskolen i Hedmark: SePU FAGSERIE nr Nordahl, T., Kostøl, A., Sunnevåg, A., Aasen, A-M., Løken, G., Knudsmoen, H., Dobson, S. og Vigmostad, I. (2011). Vurdering for læring. Rettet mot videregående opplæring. Høgskolen i Hedmark: SePU FAGSERIE nr Nordahl, T, Sunnevåg A-K, Aasen, A-M, Kostøl A (2010): Uligheder og variationer. Danske elevers motivation, skolefaglig læringsudbytte og social kompetence. Rapport til skolens rejsehold. Høgskolen i Hedmark & University College Nordjylland Sunnevåg A-K og Aasen, A-M (2010): Implementering av LP-modellen. Evaluering av arbeidet med LP-modellen (LP2). Høgskolens rapportserie 03/2010, Høgskolen i Hedmark Aasen, A.M. og Søby, K. (2011): Vi ser at det funker En kvalitativ og kvantitativ evaluering av arbeidet med LP-modellen Hamar: Høgskolen i Hedmark. Rapportserie nr Aasen A.M. og Kostøl. A, (2011): Det gjelder å holde ut. En kvalitativ og kvantitativ evaluering av pilotprosjektet LP-modellen i videregående opplæring Hamar: Høgskolen i Hedmark. Rapportserie nr Aasen, A-M., Kostøl, A., Nordahl, T. og Wilson, D (2010). Onger er rare. Evaluering av spesialundervisning i Østre Toten kommune. Høgskolens rapportserie nr Kronikker Kostøl, A og Aasen, A-M: Sammenheng mellom utdanningsnivå og sosialhjelp. Publisert i HA 1.oktober Kostøl, A og Aasen, A-M: Farlig skolefrafall. Publisert i Dagbladet 5.oktober 2010.

7 Masteroppgave Gustavsen, A-M (2007): Sosial kompetanse i et flerkulturelt perspektiv. En sammenlikningsstudie av minoritetsspråklige og majoritetsspråklige elevers sosiale kompetanse i norsk ungdomsskole. Masteroppgave i masterstudiet Tilpasset opplæring, Høgskolen i Hedmark, avdeling LUNA PAPER: Skolekonferansen 2009, Hamar 26.og 27.oktober: Hvor store er egentlig atferdsproblemene i norsk skole? EKSTERNE FOREDRAG: Siden 2008 har jeg holdt enkelte foredrag på kommunalt plan innenfor temaer som spesialundervisning og læringsmiljø.

«Få dem ut av klassen!»

«Få dem ut av klassen!» «Få dem ut av klassen!» Men hjelper det? n av hanne jahnsen, svein nergaard og nina grini Skoler som har smågruppetiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og problematferd, og skoler som ikke har

Detaljer

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Av Ann Margareth Gustavsen og Thomas Nordahl To studier viser at atferdsproblemene i norsk skole er blitt redusert i tidsrommet 1995 2009. Når

Detaljer

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer Af Anne Kostøl, Senter for praksisrettet utdanningsforskning,

Detaljer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer Thomas Nordahl, Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer En kvantitativ og kvalitativ analyse av forskjeller og likheter mellom skolene Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Undervisning gjør forskjell.

Undervisning gjør forskjell. Undervisning gjør forskjell. Dordy Wilson, Høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark Paper til skolekonferansen ved Høgskolen i Hedmark 26.-27.10.2009 I dette paperet drøftes sammenhengen mellom undervisningsform

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Kvalitet og bedre læring

Kvalitet og bedre læring Ungdomsskolekonferansen 2014 15. og 16. september 2014 Gardermoen Kvalitet og bedre læring i ungdomsskolen Forventninger til framtidens skole. Verktøy for bedre læring. To dager med faglig oppdatering

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål

Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål av Vegard Johansen Tina Mathisen ØF-rapport 14/ /2012 Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelsee av læringsmål av Vegard Johansen Tina Mathisen

Detaljer

Et yrkesliv for det felleskulturelle Om An-Magritt Hauge NAFOs leder gjennom 10 år

Et yrkesliv for det felleskulturelle Om An-Magritt Hauge NAFOs leder gjennom 10 år Et yrkesliv for det felleskulturelle Om An-Magritt Hauge NAFOs leder gjennom 10 år Gro Standnes. NAFO feirer i 2014 sitt tiårsårsjubileum, og senteret har i alle ti årene vært stødig ledet av An-Magritt

Detaljer

Arbeidet med implementeringen av LPmodellen har hatt for stor variasjon og i for mange skoler en utilfredsstillende kvalitet.

Arbeidet med implementeringen av LPmodellen har hatt for stor variasjon og i for mange skoler en utilfredsstillende kvalitet. Arbeidet med implementeringen av LPmodellen har hatt for stor variasjon og i for mange skoler en utilfredsstillende kvalitet. LP-modellen Evaluering av LP-modellen 2006-2008 Thomas Nordahl. Anne Karin

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen Rapport 20/2013 IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?

Detaljer

Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis

Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl Høgskolen i Hedmark, Avd. for lærerutdanning og naturvitenskap solvi.mausethagen@hio.no anne.kostol@hihm.no

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

BARNEVERNSPEDAGOGER, SOSIONOMER OG VERNEPLEIERE; NYE PROFESJONER I GRUNNSKOLER

BARNEVERNSPEDAGOGER, SOSIONOMER OG VERNEPLEIERE; NYE PROFESJONER I GRUNNSKOLER 1 BARNEVERNSPEDAGOGER, SOSIONOMER OG VERNEPLEIERE; NYE PROFESJONER I GRUNNSKOLER Presentasjon av data fra en spørreundersøkelse om arbeidsoppgaver og arbeidsforhold for barnevernspedagoger, sosionomer

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Underveis, men i svært ulikt tempo

Underveis, men i svært ulikt tempo RAPPORT 37/2010 Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform Eli Ottesen og Jorunn Møller

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013

Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013 Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013 I. INNLEDNING II. RAMMER OG INNRETNING: Hovedmål, visjon og dagens situasjon. III. DELMÅL OG TILTAK I. INNLEDNING Storforshei

Detaljer

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune.

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Økt kunnskap - nye muligheter og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Skoleåret 2014-15 Forord En av PP-tjenestens oppgaver er å bistå skole og barnehage

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer