Integrert? Vedleggstabeller til boka. Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Abstrakt forlag AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Integrert? Vedleggstabeller til boka. Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Abstrakt forlag AS"

Transkript

1 Vedleggstabeller til boka Gunn Elisabeth Birkelund og Arne Mastekaasa (red.) Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv Abstrakt forlag AS

2 Kapittel 2 Tabell 2.1. Regresjonsanalyser av grunnskolekarakterer mot elevkategori, sosial bakgrunn og foreldres sivilstand Modell 1 Modell 2 Modell 3 Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter b s.f. b s.f. b s.f. b s.f. b s.f. b s.f. Konstant 41,36*** 0,08 46,06 *** 0,07 35,56*** 0,16 40,73*** 0,16 33,90*** 0,18 39,15 *** 0,18 Etterkommer ikke-vestlig land -1,27*** 0,25-2,35*** 0,23 0,88*** 0,24-0,33 0,22 0,47* 0,24-0,69** 0,22 Utenlandsfødt far ikke-vestlig land -1,43*** 0,34-2,03*** 0,32-0,80* 0,32-1,34*** 0,30-0,12 0,32-0,66* 0,30 Utenlandsfødt mor ikke-vestlig land -1,00** 0,39 0,00 0,36-1,34*** 0,36-0,37 0,34-1,13** 0,35-0,28 0,33 Foreldre høyere universitet-/høyskoleutd, 6,42*** 0,23 5,90*** 0,22 6,42*** 0,23 5,90 *** 0,21 Foreldre lavere universitet-/høyskoleutd, 5,24*** 0,16 4,72*** 0,15 5,20*** 0,15 4,67 *** 0,15 Inntekt 0,79*** 0,03 0,73*** 0,03 0,70*** 0,03 0,64 *** 0,03 Inntekt kvadrert -0,01*** 0,00-0,01*** 0,00-0,01*** 0,00-0,01*** 0,00 Gift/samboende 2,77*** 0,15 2,63 *** 0,14 Justert R 2 0,002 0,008 0,158 0,159 0,174 0,176 Note: b = regresjonskoeffisient, s.f. = koeffisientens standardfeil. Signifikanssannsynligheter er angitt slik: *** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05

3 Kapittel 3 Tabell 3.1. Logistiske regresjonsanalyser av gjennomføring på studieforberedende linjer Modell 1 Modell 1b Modell 2 Modell 3 b s.f. b s.f. b s.f. b s.f. Konstant 0,938 *** 0,013-1,653*** 0,084 1,899*** 0,017 1,310*** 0,015 Etterkommer født i Norge -0,605 *** 0,054 0,199** 0,067-0,915*** 0,059-0,457*** 0,069 Etterkommer født i utlandet -0,767 *** 0,052 0,127* 0,065-0,993*** 0,057-0,568*** 0,067 Kjønn (referanse: gutt) 0,453 *** 0,018-0,010 0,021 0,153*** 0,023 0,440*** 0,021 Karaktersnitt grunnskole -2,376*** 0,115 Karaktersnitt 2 2,496*** 0,073 Karaktersnitt 3-0,440*** 0,014 Antall søsken (referanse: ingen søsken): 1 søsken 0,153*** 0,048 2 søsken 0,064 0,048 3 søsken 0,001 0,052 4 eller flere søsken -0,145* 0,059 Foreldres utdanning (referanse: grunnskole): Videregående grunnutdanning 0,184*** 0,048 Videregående skole 0,204*** 0,042 Høyere utdanning, lavere grad 0,332*** 0,043 Høyere utdanning, høyere grad 0,356*** 0,051 Foreldres inntekt (referanse: desil 1): Desil 2 0,163*** 0,052 Desil 3 0,198*** 0,052 Desil 4 0,322*** 0,052 Desil 5 0,273*** 0,052 Desil 6 0,393*** 0,052 Desil 7 0,465*** 0,051 Desil 8 0,400*** 0,051 Desil 9 0,393*** 0,051 Desil 10 0,441*** 0,051 N Note: b = regresjonskoeffisient, s.f. = koeffisientens standardfeil. Modell 1: gjennomføring av hele utdanningen, Modell 1b: gjennomføring av hele utdanningen når sosial bakgrunn, karakterer etc, holdes likt, Modell 2: gjennomføring av VG1, Modell 3: gjennomføring av hele utdanningen blant dem som har gjennomført VG1,. Signifikanssannsynligheter er angitt slik: *** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05

4 Tabell 3.2. Logistiske regresjonsanalyser av gjennomføring på yrkesfag Modell 1 Modell 1b Modell 2 Modell 3 b s.f. b s.f. b s.f. b s.f. Konstant -0,720*** 0,013-3,508*** 0,090 1,105*** 0,014-0,387*** 0,014 Etterkommer født i Norge -0,242** 0,092 0,399*** 0,103-0,662*** 0,091-0,102 0,110 Etterkommer født i utlandet -0,331*** 0,079 0,416*** 0,089-0,930*** 0,075 0,039 0,098 Kjønn (referanse: gutt) 0,724*** 0,019 0,377*** 0,021 0,356*** 0,022 0,719 *** 0,021 Karaktersnitt grunnskole 1,549*** 0,149 Karaktersnitt 2 0,001 0,100 Karaktersnitt 3-0,025 0,021 Antall søsken (referanse: ingen søsken): 1 søsken 0,161** 0,051 2 søsken 0,183*** 0,051 3 søsken 0,086 0,055 4 eller flere søsken -0,084 0,061 Foreldres utdanning (referanse: grunnskole): Videregående grunnutdanning 0,248*** 0,037 Videregående skole 0,235*** 0,033 Høyere utdanning, lavere grad 0,292*** 0,038 Høyere utdanning, høyere grad 0,374*** 0,062 Foreldres inntekt (referanse: desil 1): Desil 2 0,167*** 0,044 Desil 3 0,279*** 0,044 Desil 4 0,235*** 0,045 Desil 5 0,331*** 0,045 Desil 6 0,300*** 0,046 Desil 7 0,341*** 0,048 Desil 8 0,387*** 0,050 Desil 9 0,352*** 0,053 Desil 10 0,409*** 0,062 N Note: Se note til tabell 3.1.

5 Kapittel 4 Tabell 4.1. Betydningen av landbakgrunn og sosial bakgrunn for frafall. Logistisk regresjon Yrkesfag Allmennfag Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 b s.f. b s.f. b s.f. b s.f. Konstant -0,30 *** 0,02 0,59*** 0,03-1,17*** 0,01 0,28*** 0,03 Landbakgrunn (majoritet = 0): Tyrkia 0,43 *** 0,10-0,04 0,10 1,12*** 0,12 0,31** 0,12 Pakistan 0,40 *** 0,07-0,03 0,07 0,85*** 0,05 0,17*** 0,05 Iran 1,01 *** 0,18 0,74*** 0,19 0,81*** 0,10 0,56*** 0,10 Vietnam 0,23 * 0,10-0,13 0,10 0,21** 0,08-0,32*** 0,08 Chile 0,68 *** 0,12 0,59*** 0,13 0,54*** 0,14 0,35* 0,14 Foreldres utdanning (0 = grunnskole): Videregående utd, -0,31*** 0,02-0,65*** 0,03 Kort høyere utd, -0,60*** 0,02-1,14*** 0,03 Lang høyere utd, -0,64*** 0,04-1,38*** 0,03 Ukjent utd, -0,13 0,08-0,48*** 0,09 Familieinntekt (i NOK) -0,17*** 0,01-0,08*** 0,00 Familieinntekt kvadrert 0,01*** 0,00 0,0003*** 0,0000 N Note: b = regresjonskoeffisient, s.f. = standardfeil. I tillegg til variablene i tabellen er det kontrollert for alder, alder kvadrert, kjønn, studieretning og bosted. Signifikanssannsynligheter er angitt slik: *** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05 Tabell 4.2. Betydningen av landbakgrunn for arbeidsmarkedstilknytning etter frafall fra yrkesfag. Multinomisk logistisk regresjon med ikke sysselsatt eller i utdanning som referansekategori Fullt sysselsatt Delvis sysselsatt I utdanning b s.f. b s.f. b s.f. Tyrkia 0,43 0,28 0,60* 0,29-0,48 0,55 Pakistan -0,44* 0,16-0,08 0,17-0,47 0,26 Iran -1,21 0,68 0,21 0,49-0,34 0,78 Vietnam -0,42 0,32-0,50 0,36-0,16 0,43 Chile -0,94 0,67-0,03 0,52 1,35* 0,44 konstant 0,24 0,06-0,28 0,07-1,21 0,09 N Note: Se note til Tabell 4.1

6 Tabell 4.3. Betydningen av landbakgrunn for arbeidsmarkedstilknytning etter frafall fra allmennfag. Multinomisk logistisk regresjon med ikke sysselsatt eller i utdanning som referansekategori Fullt sysselsatt Delvis sysselsatt I utdanning b s.f. b s.f. b s.f. Tyrkia 0,69* 0,33 0,31 0,35 0,44 0,51 Pakistan 0,52* 0,15 0,39* 0,15 0,64* 0,21 Iran -0,05 0,50-0,35 0,52 0,99 0,52 Vietnam -0,35 0,34 0,19 0,27-0,47 0,54 Chile -0,62 0,67-0,84 0,67 0,44 0,67 konstant 0,06 0,04-0,16 0,04-1,47 0,07 N Note: Se note til Tabell 4.1

7 Kapittel 5 Tabell 5.1. Regresjon av karakterer mot andel elever med innvandrerbakgrunn og kontrollvariabler Modell 1 Modell 2 b s.f. b s.f. Andel på skolen med innvandrerbakgrunn -0,09* 0,05 0,12* 0,05 Innvandrerbakgrunn (0=ingen): Etterkommere -0,35* 0,04-0,18* 0,05 Innvandrere -0,55* 0,06-0,12 0,08 Andel på skolen med høyt utd, foreldre 0,23* 0,05 Foreldres utdanning (grunnskole=0): Foreldres utdanning nivå 1 0,12* 0,04 Foreldres utdanning nivå 2 0,31* 0,04 Foreldres utdanning nivå 3 0,58* 0,04 Kjønn (menn=0) 0,13* 0,03 Alder (0=19 år) -0,14* 0,03 Etterkommere x andel innvandrerbakgrunn -0,02 0,03 Innvandrere x andel innvandrerbakgrunn -0,16* 0,06 Konstant -0,06 0,05-0,43* 0,05 N Note: b = regresjonskoeffisient, s.f. = standardfeil. Signifikansnivå er angitt slik: * p<0,05

8 Kapittel 6 Tabell 6.1. Multinomisk logistisk regresjon av valg av fag. Universitetsstudenter HF/SV-fag Helseprofesjoner Jus b s.f. b s.f. b s.f. Konstant 1,425 *** 0,018-0,525*** 0,026-1,903*** 0,045 Jente 0,710 *** 0,026 1,054*** 0,034 0,838*** 0,057 Innvandrer -1,137*** 0,134-0,264 0,182-0,901* 0,423 Barn av innvandrere -1,012*** 0,114 0,255 0,135-1,026** 0,390 Samspill innvandrer x jente 0,369 * 0,186-0,373 0,246 0,094 0,525 Samspill barn av innv. x jente 0,046 0,158-0,426* 0,184 0,300 0,464 N Note: b = regresjonskoeffisient, s.f. = standardfeil. Referansekategori for fag er matematisknaturvitenskapelige fag. Signifikanssannsynligheter er angitt slik: *** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05 Tabell 6.2. Multinomisk logistisk regresjon av valg av fag. Høyskolestudenter. Kunst, kultur og lærerfag Ingeniør og teknikk Omsorgs- og pleiefag Resten b sf. b sf. b sf. b sf. Konstant -0,606 0,407-0,843*** 0,240-0,412 0,391-0,680 0,706 Gutt -1,234*** 0,026 1,006 *** 0,025-2,448*** 0,036 0,932*** 0,037 Innvandrere -1,019*** 0,272 0,278 * 0,113 0,186 0,258-1,204*** 0,290 Barn av innvandrere -0,994*** 0,203-0,049 0,092-0,319 0,246-2,386*** 0,384 Samspill innvandrer x kjønn 0,086 0,322-0,022 0,190 0,170 0,284-0,361 0,485 Samspill etterkommer x kjønn 0,490* 0,248-0,233 0,147 0,347 0,266-1,112* 0,513 N Note: b = regresjonskoeffisient, s.f. = standardfeil. Referansekategori for fag er administrasjon, økonomi og handel. Signifikanssannsynligheter er angitt slik: *** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05.

9 Kapittel 7 Tabell 7.1. Logistiske regresjoner av sannsynlighet for frafall Modell 1 Modell 2 b sf. b sf. Konstant -2,753*** 0,031-1,922*** 0,096 Etterkommer 0,000 0,088-0,263** 0,095 Innvandrer 0,012 0,086-0,220* 0,093 Kjønn (kvinne) -0,080 0,041 Antall søsken 0,002 0,014 Alder ved studiestart 0,004 0,004 Flyttet til lærestedskommune -0,057 0,046 Utdanningsretning (ref. Handel, markedsføring, hotell- og reiselivsfag) Historie og samfunnsfag 0,042 0,110 Førskoleutdanning -0,795*** 0,092 Lærerutdanning -1,165*** 0,088 Økonomiske fag -0,278** 0,082 Naturvitenskapelige fag -0,757*** 0,087 Informasjons- og datateknologi -0,407*** 0,088 Sykepleie og omsorg -1,246*** 0,087 Sosialfag -0,887*** 0,094 Foreldres utdanning (ref. grunnskole) Forelder videregående skole -0,177*** 0,046 Forelder høyere utdanning -0,203*** 0,046 Foreldres inntekt når år -0,034** 0,010 Karakterer fra videregående skole -0,372*** 0,032 Inntekt 0,023 *** 0,003 Sivilstand -0,077 0,090 Antall barn under 6 år 0,064 0,047 Kontroll for antall semester Ja Ja N Note: b = regresjonskoeffisient, s.f. = standardfeil. Signifikanssannsynligheter er angitt slik: *** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05.

10 Kapittel 8 Tabell 8.1. Regresjonsanalyser av karakterer på cand.mag.-nivå Modell 1 Modell 2 b s.f. b s.f. Konstant -0,049*** 0,009-1,916*** 0,078 Etterkommer -0,470*** 0,038-0,463*** 0,039 Innvandrer -0,544*** 0,032-0,449*** 0,044 Gjennomsnittskarakter vgs 0,431*** 0,012 Foreldreinntekt 0,007* 0,003 Manglende inntektsopplysning 0,112* 0,057 Foreldres utdanning (ref. grunnskole) Foreldre med videregående utdanning -0,029 0,054 Foreldre med høyere utdanning, lavere nivå 0,077 0,055 Foreldre med høyere utdanning, høyere nivå 0,192** 0,057 Manglende opplysninger om foreldreutdanning 0,035 0,065 Fagretning (ref. andre utdanninger) Fagretning helseprofesjoner -0,195*** 0,051 Fagretning matematikk/naturvitenskap/teknologi -0,037 0,020 Lærested (ref. Universitetet i Oslo) Universitetet i Bergen -0,066** 0,023 Universitetet i Tromsø 0,031 0,038 NHH -0,275*** 0,045 NTNU 0,014 0,021 Kjønn (kvinne = 1) -0,073*** 0,017 Alder med 18 år som nullpunkt -0,015** 0,004 Justert R 2 0,029 0,138 N Note: b = regresjonskoeffisient, s.f. = standardfeil. Karakterene er standardisert (z-skårer) innenfor hver faggruppe. Referansekategori for foreldres utdanning er grunnskolenivå, for fagretning øvrige utdanninger og for lærested Universitetet i Oslo. Signifikanssannsynligheter er angitt slik: *** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05

11 Kapittel 9 Tabell 9.1. Binomiske logistiske regresjoner med ustabil arbeidsktilknytning som avhengig variabel Note: Referansekategorier er mann, norsk bakgrunn, videregående utdanning. B = regresjonskoeffisient, SE = standardfeil, OR = oddsrate. Tomme celler betyr at det er under 100 personer i den aktuelle kategorien. Disse personene er klassifisert i restkategorien for verdensdelen.

12 Tabell 9.2. Lineære regresjoner med logaritmen av yrkesinntekt som avhengig variabel Del 1. Regresjoner uten kontroll for utstabil arbeidstilknytning

13 Del 2. Regresjoner med kontroll for deltid eller ustabil arbeidstilknytning Note: Referansekategorier er mann, norsk bakgrunn, videregående utdanning. B = regresjonskoeffisient, SE = standardfei. Tomme celler betyr at det er under 100 personer i den aktuelle kategorien. Disse personene er klassifisert i restkategorien for verdensdelen.

14 Kapittel 10 Tabell Logistiske regresjonsanalyser av stabil heltidssysselsetting. Etterkommerog majoritetskvinner. Modell 1 Modell 2 b s.f. b s.f. Konstant 0,397 *** 0,008 0,445 *** 0,024 Etterkommer -0,361*** 0,102-0,346** 0,116 Alder ved uteksaminering -0,017* 0,007 Alder kvadrert -0,006*** 0,001 Bor i større by 0,496 *** 0,017 Nyutdannet (første år etter uteksaminering) -0,120*** 0,026 Tid siden uteksaminering 0,004 0,003 Over fire års utdanning 0,440 *** 0,028 Over fire års utdanning x etterkommer -0,432 0,275 N Note: b = regresjonskoeffisient, s.f. = standardfeil. I tillegg til de variablene som er vist i tabellene, er det kontrollert for utdanningsretning basert på første siffer i Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS) med pedagogiske fag som referansekategori. Referansekategorier på de andre variablene: majoritet, ikke bosatt i større by, ikke nyutdannet, fire års utdanning eller mindre. Nullpunkt for alder er 29 år, for tid siden uteksaminering to år. Signifikanssannsynligheter er angitt slik: *** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05 Tabell Logistiske regresjonsanalyser av stabil heltidssysselsetting. Innvandrerog majoritetskvinner. Modell 1 Modell 2 b s.f. b s.f. Konstant 0,406 *** 0,005 0,649 *** 0,018 Innvandrer -1,029*** 0,027-1,892*** 0,061 Alder ved uteksaminering 0,025 *** 0,002 Alder kvadrert 0,000 * 0,000 Bor i større by 0,415 *** 0,012 Nyutdannet (første år etter uteksaminering) -0,238*** 0,023 Tid siden uteksaminering -0,031*** 0,003 Tid kvadrert 0,002 *** 0,000 Middels lang botid (fom. 6 år tom. 10 år) 0,693 *** 0,078 Lang botid (fom. 11 år) 1,054 *** 0,068 Over fire års utdanning 0,470 *** 0,019 Over fire års utdanning x innvandrer -0,212** 0,063 N Note: Nullpunkt for alder er 35 år, se ellers note til tabell 10.1.

15 Kapittel 11 Tabell Logistiske regresjonsanalyser av sannsynlighet for å være helt uten inntektsgivende arbeid første år etter uteksaminering Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 b s.f. b s.f. b s.f. b s.f. Konstant *** *** *** *** Etterkommer *** *** *** Kjønn Alder ** ** ** Alderkvadrert *** *** *** Foreldres utdanning *** *** *** Pedagogikk og lærerutdanning *** ** *** *** Siviløkonomi *** *** *** Sykepleier *** *** *** *** Ikke profesjonell BA-grad *** *** *** Toårig grunnutdanning ** ** ** ** Karakterer (z-skåre) Bor i Oslo Bor i andre byer Siviløkonomi x etterkommer 1.229* *** Bor i Oslo x etterkommer ** N Note: b = regresjonskoeffisient, s.f. = standardfeil. Referansekategorier for variablene: majoritet, mann, 23 år, foreldre lavere utdanning, egen utdanning ingeniør, ikke bosatt i by. Signifikanssannsynligheter er angitt slik: *** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05.

16 Kapittel 12 Tabell Regresjon av arbeidsinntekt mot landbakgrunn og tid siden avsluttet utdanning med detaljert kontroll for utdanningstype og avslutningsår. Kvinner og menn med gjennomført videregående opplæring Panel A. Gruppert landbakgrunn Menn Kvinner b s.f. b s.f. Ikke-europeisk, etterkommer *** *** 3533 Øst-europeisk, etterkommer Ikke-europeisk, innvandrer -7810** Øst-europeisk, innvandrer Første år etter eksamen *** *** 476 Ikke-europeisk, etterkommer x Første år ** 3207 Øst-europeisk, etterkommer x Første år Ikke-europeisk, innvandrer x Første år 14331*** Øst-europeisk, innvandrer x Første år Antall år siden eksamen 14224*** *** 136 Ikke-europeisk, etterkommer x Antall år Øst-europeisk, etterkommer x Antall år Ikke-europeisk, innvandrer x Antall år -3811*** Øst-europeisk, innvandrer x Antall år -5747*** Konstant *** *** 590 R 2 0,082 0,022 N (personår) N (personer) Panel B. Detaljert landb., største grupper Menn Kvinner b s.f. b s.f. Tyrkisk, etterkommer ** Tyrkisk, innvandrer Pakistansk, etterkommer * 5114 Pakistansk, innvandrer * 9119 Vietnamesisk, etterkommer *** * Vietnamesisk, innvandrer Første år etter eksamen *** *** 455 Tyrkisk, etterkommer x Første år Tyrkisk, innvandrer x Første år 20345* Pakistansk, etterkommer x Første år *** 4646 Pakistansk, innvandrer x Første år Vietnamesisk, etterkommer x Første år Vietnamesisk, innvandrer x Første år Antall år siden eksamen 14097*** *** 132 Tyrkisk, etterkommer x Antall år Tyrkisk, innvandrer x Antall år -7778** Pakistansk, etterkommer x Antall år Pakistansk, innvandrer x Antall år Vietnamesisk, etterkommer x Antall år Vietnamesisk, innvandrer x Antall år -3423*** Konstant *** *** 576 R 2 0,081 0,022 N (personår) N (personer) Note: b = regresjonskoeffisient, s.f. = standardfeil. Signifikanssannsynligheter er angitt slik: *** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05

17 Tabell Regresjon av arbeidsinntekt mot landbakgrunn og tid siden avsluttet utdanning med detaljert kontroll for utdanningstype og avslutningsår. Kvinner og menn med gjennomført høyere utdanning Panel A. Gruppert landbakgrunn Menn Kvinner b s.f. b s.f. Ikke-europeisk, etterkommer ** * 9948 Ikke-europeisk, innvandrer *** *** 4069 Øst-europeisk, innvandrer * ** 6720 Første år etter eksamen *** *** 237 Ikke-europeisk, etterkommer x Første år Ikke-europeisk, innvandrer x Første år Øst-europeisk, innvandrer x Første år Antall år siden eksamen 22743*** *** 69 Ikke-europeisk, etterkommer x Antall år Ikke-europeisk, innvandrer x Antall år -3198** Øst-europeisk, innvandrer x Antall år * 1603 Konstant *** *** 274 R 2 0,0916 0,0175 N (personår) N (personer) Panel B. Detaljert landbakgrunn Menn Kvinner b s.f. b s.f. Srilankisk Pakistansk *** Vietnamesisk *** Første år etter eksamen *** *** 228 Srilankisk x Første år Pakistansk x Første år Vietnamesisk x Første år Antall år siden eksamen 22737*** *** 72 Srilankisk x Første år Pakistansk x Første år Vietnamesisk x Første år Konstant *** *** 267 R 2 0,0916 0,0136 N (personår) N (personer) Note: Se note til tabell 12.1

Bak apotekdisken, ikke foran tavla

Bak apotekdisken, ikke foran tavla Studievalg i innvandrerbefolkningen Bak apotekdisken, ikke foran tavla Ikke-vestlige innvandrere finner i stadig større grad veien til forelesningssalene og bibliotekene ved landets høgskoler og universiteter.

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt?

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Mina V. Grindland og Arne Mastekaasa Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Kvalitetsreformen i høyere utdanning som ble gjennomført i 2002 2003, innebar endringer i studieopplegg

Detaljer

Hvem blir lærere i Norge?

Hvem blir lærere i Norge? Hvem blir lærere i Norge? Mari Lande With, phd-stipendiat, Senter for profesjonsstudier Innlegg på SPS-konferansen 2013 Hvem blir lærere i Norge 5.12.2013 Rekruttering til læreryrket Studie av rekruttering

Detaljer

Dokumentasjonsnotat: «Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet»

Dokumentasjonsnotat: «Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet» Dokumentasjonsnotat: «Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet» Analysegrunnlag for artikkel i SSBs publikasjon «Utdanning 2011 veien til arbeidslivet» Liv Anne Støren

Detaljer

Nasjonalitetsforskjeller i karakterer i videregående opplæring

Nasjonalitetsforskjeller i karakterer i videregående opplæring Nasjonalitetsforskjeller i karakterer i videregående opplæring Liv Anne Støren Artikkelens tema er skolekarakterer blant etniske minoritetselever i videregående opplæring. Som gruppe betraktet oppnår minoritetselever

Detaljer

EKSAMEN I SOS4020 KVANTITATIV METODE 8. april (4 timer)

EKSAMEN I SOS4020 KVANTITATIV METODE 8. april (4 timer) EKSAMEN I SOS4020 KVANTITATIV METODE 8. april 200 (4 timer) Tillatte hjelpemidler: Ikke-programmerbar kalkulator Liste med matematiske uttrykk/andeler i fordelinger (bakerst i oppgavesettet) Sensur på

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SOS100 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato: 31. mai 007 Eksamenstid: 5 timer

Detaljer

SØF-rapport nr. 04/10. Videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne innvandrere

SØF-rapport nr. 04/10. Videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne innvandrere Videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne innvandrere Torberg Falch Ole Henning Nyhus SØF-prosjekt nr. 7400: Videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne

Detaljer

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen 20 VEDLEGG 1. Beskrivelse av totalpopulasjonen Vår populasjon består av personer som er født og bosatt i Norge, og som ved utgangen av 1993 er mellom 25 og 40 år. Disse har grunnskole, videregående skole

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

Unge innvandrere i utdanning og overgang til arbeid

Unge innvandrere i utdanning og overgang til arbeid Unge innvandrere i utdanning og overgang til arbeid Liv Anne Støren Rapport 45/2010 Unge innvandrere i utdanning og overgang til arbeid Liv Anne Støren Rapport 45/2010 Rapport nr. Rapport 45/2010 Utgitt

Detaljer

Kan ikke? Vil ikke? Får ikke?

Kan ikke? Vil ikke? Får ikke? Kan ikke? Vil ikke? Får ikke? Innvandrede kvinner og norsk arbeidsliv Gardermoen, 11 november 2015 Hanne Cecilie Kavli www.fafo.no Foto: Bax Lindhardt, NTB Scanpix «Vi kan få et arktisk Lampedusa» Rune

Detaljer

Mange innvandrere digitalt ekskludert

Mange innvandrere digitalt ekskludert Mange innvandrere digitalt ekskludert Nær halvparten av innvandrerne i Norge har svake digitale ferdigheter. Pc og Internett utgjør en viktig del av hverdagen både privat og på jobb, men kompetansen til

Detaljer

Ungdom med innvandrerbakgrunn i norsk utdanning ser vi en fremtidig suksesshistorie?

Ungdom med innvandrerbakgrunn i norsk utdanning ser vi en fremtidig suksesshistorie? Ungdom med innvandrerbakgrunn i norsk utdanning Utdanning 2005 Ungdom med innvandrerbakgrunn i norsk utdanning ser vi en fremtidig suksesshistorie? Liv Anne Støren, NIFU STEP Innledning Ungdom med etnisk

Detaljer

3. Utdanning. Gunnlaug Daugstad. prosent for norskfødte med innvandrerforeldre, I 2007 gikk nær 19 000 barn med minoritetsbakgrunn. 89 prosent.

3. Utdanning. Gunnlaug Daugstad. prosent for norskfødte med innvandrerforeldre, I 2007 gikk nær 19 000 barn med minoritetsbakgrunn. 89 prosent. Gunnlaug Daugstad 3. I 2007 gikk nær 9 000 barn med minoritetsbakgrunn i barnehagene i Norge. Andelen har økt fra nær 5 prosent i 2000 til nesten 8 prosent i 2007. 43 prosent av de minoritetsspråklige

Detaljer

Forelesning 18 SOS1002

Forelesning 18 SOS1002 Forelesning 8 SOS002 Bruk av regresjonsmodeller til å predikere verdier? Hvordan kan vi predikere timelønn ut fra denne lineære regresjonsmodellen? B SEB Beta t Sig. t Kvinner(kvinne=, mann=0) -4,0 0,96-0,23-4,66

Detaljer

Clara Åse Arnesen. Grunnskolekarakterer våren 2003. NIFU skriftserie nr. 32/2003

Clara Åse Arnesen. Grunnskolekarakterer våren 2003. NIFU skriftserie nr. 32/2003 Clara Åse Arnesen Grunnskolekarakterer våren 2003 NIFU skriftserie nr. 32/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31 0352 Oslo ISSN 0808-4572 2 Forord Formålet med

Detaljer

Leger på lager. Kristin Henriksen. Overkvalifiserte innvandrere

Leger på lager. Kristin Henriksen. Overkvalifiserte innvandrere Leger på lager Ingeniører som kjører drosje. Leger som jobber på lager. Jurister som gjør rent. Historiene om godt utdannede innvandrere i yrker de er overkvalifisert for, er mange. Nye data bekrefter

Detaljer

Gjennomstrømning i høyere utdanning

Gjennomstrømning i høyere utdanning 1 Gjennomstrømning i høyere utdanning v/torill Vangen, seniorrådgiver. Anne Marie Rustad Holseter, seniorrådgiver. Seksjon for utdanningsstatistikk Statistisk sentralbyrå 1 Innhold Datagrunnlaget Flere

Detaljer

Innvandrerkvinner i jobb er mer likestilte

Innvandrerkvinner i jobb er mer likestilte Innvandrerkvinner i jobb er mer likestilte Det er store forskjeller i levekår mellom innvandrermenn og innvandrerkvinner. står i større grad utenfor arbeidslivet enn menn, de gjør mer husarbeid, snakker

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Ikke-vestlige innvandrere har lavere valgdeltakelse sammenlignet med befolkningen i alt. Samtidig er det

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på arbeid og ledighet

Videregående utdanning for voksne. effekter på arbeid og ledighet Videregående utdanning for voksne effekter på arbeid og ledighet 2 Videregående utdanning for voksne effekter på arbeid og ledighet Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold, Sigrid Holm Vox 2013

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Hvem gifter innvandrere i Norge seg med?

Hvem gifter innvandrere i Norge seg med? Ekteskapsmønstre i innvandrerbefolkningen Hvem gifter innvandrere i Norge seg med? Ekteskapsmønstrene viser at Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn, og at det er tydelige sammenhenger mellom

Detaljer

SOS1120 Kvantitativ metode. Regresjonsanalyse. Lineær sammenheng II. Lineær sammenheng I. Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005

SOS1120 Kvantitativ metode. Regresjonsanalyse. Lineær sammenheng II. Lineær sammenheng I. Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005 SOS1120 Kvantitativ metode Regresjonsanalyse Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Lineær sammenheng I Lineær sammenheng II Ukelønn i kroner 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

Ungdom med innvandrerbakgrunn i norsk utdanning

Ungdom med innvandrerbakgrunn i norsk utdanning ARBEIDSNOTAT 34/2005 Liv Anne Støren Ungdom med innvandrerbakgrunn i norsk utdanning Et dokumentasjonsnotat NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat

Detaljer

Sosial bakgrunn betyr mer enn innvandrerbakgrunn

Sosial bakgrunn betyr mer enn innvandrerbakgrunn Rekruttering til høyere utdanning: Sosial bakgrunn betyr mer enn innvandrerbakgrunn En viktig forutsetning for deltakelse i yrkeslivet og samfunnslivet for øvrig, er tilegnelse av kunnskap gjennom utdanningssystemet.

Detaljer

Flere i utdanning på alle nivå

Flere i utdanning på alle nivå Utdanning Flere i utdanning på alle nivå Barnehagedekningen er blitt bedre, og stadig flere barn tilbringer hele dagen i barnehagen. Elevtallet stiger både i grunnskolen og i videregående opplæring, og

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 VÅREN 2007

SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 VÅREN 2007 SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 VÅREN 2007 Oppgave 1 Nedenfor ser du en forenklet tabell basert på informasjon fra den norske delen av European Social Survey 2004.

Detaljer

Like og forskjellige. Om grunnleggende ferdigheter blant voksne ikke-vestlige innvandrere i Oslo

Like og forskjellige. Om grunnleggende ferdigheter blant voksne ikke-vestlige innvandrere i Oslo Like og forskjellige Om grunnleggende ferdigheter blant voksne ikke-vestlige innvandrere i Oslo ISBN 978-82-7724-102-9 Trondheim, 2007 Opplag: 500 Omslagsfoto: Stian Lysberg Solum/scanpix Form: Jan Neste

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

SKOLEEKSAMEN 29. september 2006 (4 timer)

SKOLEEKSAMEN 29. september 2006 (4 timer) EKSAMEN I SOS400 KVANTITATIV METODE SKOLEEKSAMEN 9. september 006 (4 timer) Ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Ingen andre hjelpemidler er tillatt. Sensuren faller fredag 0. oktober

Detaljer

Birgit Bjørkeng og Minja Tea Dzamarija Fullføring av videregående opplæring Gjennomstrømning blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Birgit Bjørkeng og Minja Tea Dzamarija Fullføring av videregående opplæring Gjennomstrømning blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Birgit Bjørkeng og Minja Tea Dzamarija Gjennomstrømning blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres

Detaljer

Integrering og utdanning

Integrering og utdanning Integrering og utdanning Bakgrunn En god indikator for hvorvidt innvandrernes integrasjon er vellykket eller ei, er i hvor stor grad innvandrere tar utdanning. Civita har i tillegg til dette notatet gitt

Detaljer

Studiekompetanse og yrkeskompetanse - minoritetselever i videregående opplæring

Studiekompetanse og yrkeskompetanse - minoritetselever i videregående opplæring Studiekompetanse og yrkeskompetanse - minoritetselever i videregående opplæring UTDANNING 2020 Forskerkonferanse Kristinn Hegna Gruppe for ungdomsforskning, NOVA Bekymringsmelding: Frafall, frafall, frafall

Detaljer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer Flyktningkrisen utfordringer og muligheter Christine Meyer Agenda Hvor mange og hvem er flyktningene? Hvor og hvor lenge bosetter flyktningene seg? Hvordan integreres flyktningene? Er det mulig å regne

Detaljer

Utfordringer i velferdsstaten knyttet til uføretrygd.

Utfordringer i velferdsstaten knyttet til uføretrygd. Utfordringer i velferdsstaten knyttet til uføretrygd. Knut Røed Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar for Economic Research www.frisch.uio.no 1000 personer 350 325 Utfordringen

Detaljer

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning 5. Utdanning På individnivå viser forskning at utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Det er derfor viktig å se på konsekvenser av gjennomføring og frafall i videregå-

Detaljer

Berit Lødding. Frafall blant minoritetsspråklige. NIFU skriftserie nr. 29/2003

Berit Lødding. Frafall blant minoritetsspråklige. NIFU skriftserie nr. 29/2003 Berit Lødding Frafall blant minoritetsspråklige Om frafall og norsk som andrespråk blant minoritetsspråklige elever i overgangen fra 10. klasse til videregående opplæring NIFU skriftserie nr. 29/2003 NIFU

Detaljer

Forelesning 13 Regresjonsanalyse

Forelesning 13 Regresjonsanalyse Forelesning 3 Regresjonsanalyse To typer bivariat analyse: Bivariat tabellanalyse: Har enhetenes verdi på den uavhengige variabelen en tendens til å gå sammen med bestemte verdier på den avhengige variabelen?

Detaljer

Innhold. Forord...5 Innledning...6. Fakta om innvandrerbefolkningen i Drammen...9

Innhold. Forord...5 Innledning...6. Fakta om innvandrerbefolkningen i Drammen...9 Innhold Forord...............................................5 Innledning............................................6 Fakta om innvandrerbefolkningen i Drammen....................9 3 4 Forord Integrering

Detaljer

Rapport 3/2010. Utdannings- og arbeidskarrierer hos unge voksne: Hvor havner ungdom som slutter skolen i ung alder?

Rapport 3/2010. Utdannings- og arbeidskarrierer hos unge voksne: Hvor havner ungdom som slutter skolen i ung alder? Rapport 3/2010 Utdannings- og arbeidskarrierer hos unge voksne: Hvor havner ungdom som slutter skolen i ung alder? Bernt Bratsberg Oddbjørn Raaum Knut Røed Hege Marie Gjefsen Stiftelsen Frischsenteret

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SOS1002 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato: 26. mai 2011 Eksamenstid: 5

Detaljer

3. Utdanning. Trude Fjeldseth

3. Utdanning. Trude Fjeldseth Innvandring og innvandrere 2004 Utdanning Trude Fjeldseth 3. Utdanning I 2003 var det i overkant av 2 000 barn med minoritetsbakgrunn i barnehagene i Norge. Antallet har økt i takt med det totale antallet

Detaljer

Frafall i høyere utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn?

Frafall i høyere utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn? Frafall i utdanning Utdanning 25 Frafall i utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn? Arne Mastekaasa og Marianne Nordli Hansen, ISS, UiO Innledning I etterkrigstiden har det vært en sterk økning

Detaljer

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2000 Utdanning 5. Utdanning Utdanning har betydning for materielle levekår gjennom hele voksenlivet. For de aller fleste unge er den utdanningen de velger etter obligatorisk skolegang

Detaljer

En av tre har høyere utdanning

En av tre har høyere utdanning En av tre har høyere utdanning Antallet studenter har økt de siste ti årene, og i 2009 var det 235 000 studenter ved universiteter og høgskoler. Kvinnene er i flertall blant studentene i høyere utdanning.

Detaljer

Tone Cecilie Carlsten

Tone Cecilie Carlsten Rådgiversamling på Nes vgs, torsdag 23. april 2015 Tone Cecilie Carlsten NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing Mål for økten 1. Kompetansebarometeret 2. Hovedfunn

Detaljer

3. Utdanning. Geir Nygård

3. Utdanning. Geir Nygård Innvandring og innvandrere 200 Geir Nygård 3. Nasjonale prøver på femte og åttende trinn i 2009 viste at innvandrerelever og norskfødte elever med innvandrerforeldre skåret lavere enn øvrige elever på

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5K-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Trondheim Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Jørn Adde Trondheim

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

SOS3003 Eksamensoppgåver

SOS3003 Eksamensoppgåver SOS3003 Eksamensoppgåver Oppgåve 2 gitt våren 2003 Erling Berge Vår 2004 Erling Berge 1 OPPGAVE 2 Logistisk regresjon (teller 50%) Den avhengige variabelen i analysen er innvenn, som fanger opp om en har

Detaljer

Behovene for god fagskolerapportering. 28.10.2010 Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå (SSB)

Behovene for god fagskolerapportering. 28.10.2010 Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå (SSB) Behovene for god fagskolerapportering 28.10.2010 Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå (SSB) Utdanningsstatistikk Individbasert statistikk Startet 1972 Videregående opplæring Fagskoleutdanning Folkehøgskoler

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Rekruttering av elever med minoritetsspråklig bakgrunn til høyere utdanning

Rekruttering av elever med minoritetsspråklig bakgrunn til høyere utdanning Rekruttering av elever med minoritetsspråklig bakgrunn til høyere utdanning Mangel på ingeniører NITOS BEHOVSUNDERSØKELSE 2013 Disse ingeniørene blir det mest behov for : Byggingeniører, elektroingeniører

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 HØSTEN 2006

SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 HØSTEN 2006 SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 HØSTEN 2006 Oppgave 1 Nedenfor ser du en forenklet tabell basert på informasjon fra den norske delen av European Social Survey

Detaljer

SØF-rapport nr. 03/10. Årsaker til og konsekvenser av manglende fullføring av videregående opplæring

SØF-rapport nr. 03/10. Årsaker til og konsekvenser av manglende fullføring av videregående opplæring Årsaker til og konsekvenser av manglende fullføring av videregående opplæring Torberg Falch Lars-Erik Borge Päivi Lujala Ole Henning Nyhus Bjarne Strøm SØF-prosjekt nr. 6200: Personer som slutter i videregående

Detaljer

Notater. Bente Christine Gravaas, Torbjørn Hægeland,

Notater. Bente Christine Gravaas, Torbjørn Hægeland, 2008/24 Notater Bente Christine Gravaas, Torbjørn Hægeland, Notater Lars J. Kirkebøen og Kjartan Steffensen Skoleresultater 2007 En kartlegging av karakterer fra grunnskoler og videregående skoler i Norge

Detaljer

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004 2004/66 Notater 2004 Lars Østby (red) Notater Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår Avdeling for Personsstatistikk Innhold Innhold... 1 Tabellregister... 3 Figurregister...

Detaljer

Innvandreres kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet. Hanne C. Kavli

Innvandreres kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet. Hanne C. Kavli Innvandreres kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet Hanne C. Kavli Foto: Bax Lindhardt, NTB scanpix Disposisjon Hva vet vi om hvor mye utdanning flyktningene har? Hva slags tilbud

Detaljer

Minoritetselever i videregående opplæring: En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store

Minoritetselever i videregående opplæring: En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store Nye tall om ungdom Minoritetselever i videregående opplæring: En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store Liv Anne Støren Det har vært mye fokus på den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn

Detaljer

2007/29 Rapporter Reports. Kristin Henriksen. Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2007/29 Rapporter Reports. Kristin Henriksen. Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2007/29 Rapporter Reports Kristin Henriksen Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

AFP og tidligpensjonering

AFP og tidligpensjonering AFP og tidligpensjonering Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2014 Pensum St. melding nr. 46 (2012-2013): «Flere i arbeid», s. 18-30. Boksene 2.1, 2.2 og 2.3 ikke pensum Blekesaune, M., og

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Kostnader ved frafall: Hva betyr frafall i videregående opplæring for inntekt blant ulike grupper yrkesaktiv ungdom?

Kostnader ved frafall: Hva betyr frafall i videregående opplæring for inntekt blant ulike grupper yrkesaktiv ungdom? Vibeke Opheim Kostnader ved frafall: Hva betyr frafall i videregående opplæring for inntekt blant ulike grupper yrkesaktiv ungdom? Hovedtemaet i denne artikkelen er inntekt blant yrkesaktiv ungdom uten

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

Likestillingens balansekunster

Likestillingens balansekunster Likestillingens balansekunster RIKETS TILSTAND Oktober 2010 Marit Alsaker Stemland KUN senter for kunnskap og likestilling LIKESTILLING? Alle får samme muligheter, rettigheter og plikter med mannen som

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5C-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Stavanger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Region Stavanger/Fotograf

Detaljer

Hvilke faktorer har betydning for bortvalg i videregående skole?

Hvilke faktorer har betydning for bortvalg i videregående skole? Per Egil Mjaavatn Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU: Hvilke faktorer har betydning for bortvalg i videregående skole? Et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og NTNU 1

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5A-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Oslo Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: IMDI Design: Josef Leupi

Detaljer

Rapport 36/2012. Postboks 9359 Grønland, NO-0135 Oslo. ISBN 978-82-7218-866-4 1892-2597 (online) www.nifu.no

Rapport 36/2012. Postboks 9359 Grønland, NO-0135 Oslo. ISBN 978-82-7218-866-4 1892-2597 (online) www.nifu.no Prestasjonsutvikling fra ungdomsskolen til første året i videregående opplæring Delrapport 3 fra prosjektet Ressurser og resultater i grunnopplæringen Clara Åse Arnesen Rapport 36/2012 Prestasjonsutvikling

Detaljer

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse Gunnar A. Stavnes, EBL Agenda Elektrofagene og Kunnskapsløftet fke 13 Inspektørutdanning fke 16 Installatørutdanningen fke 11 Elektrofagene

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Appendiks til. Kvalitetsforskjeller mellom videregående skoler?

Appendiks til. Kvalitetsforskjeller mellom videregående skoler? Appendiks til Kvalitetsforskjeller mellom videregående skoler? Simon Bensnes a, Torberg Falch b og Bjarne Strøm b a Senter for økonomisk forskning AS b Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU, og Senter for

Detaljer

Bortvalg og kompetanse

Bortvalg og kompetanse Bortvalg August 2008 Gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring Etter å ha fulgt 9749 ungdommer gjennom videregående opplæring fant en at 65,8 prosent av de som gikk ut av

Detaljer

Noe er likt mye er ulikt

Noe er likt mye er ulikt og menn i innvandrerbefolkningen Noe er likt mye er ulikt Halvparten av innvandrerne i Norge er kvinner, men de kommer hit av andre grunner enn menn. For det meste får de opphold gjennom familiegjenforening.

Detaljer

SKOLEEKSAMEN I. SOS1120 Kvantitativ metode. 13. desember 2012 4 timer

SKOLEEKSAMEN I. SOS1120 Kvantitativ metode. 13. desember 2012 4 timer SKOLEEKSAMEN I SOS1120 Kvantitativ metode 13. desember 2012 4 timer Det er lov å bruke ikke-programmerbar kalkulator som hjelpemiddel Sensur for eksamen faller 11.januar kl. 14.00. Sensuren publiseres

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVSOS107 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato: 18. mai 001 Eksamenssted: Idrettsbygget

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen Innhold

Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen Innhold Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Definisjoner... 3 Deltakelse... 3 Elever i grunnskolen... 3 Bruk av læreplan i grunnleggende norsk

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5E-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Skien Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Fra den årlige skulpturutstillingen

Detaljer

Halvparten av kvinnene er i jobb

Halvparten av kvinnene er i jobb Halvparten av kvinnene er i jobb Norske kvinner er i verdenstoppen når det gjelder deltakelse i arbeidslivet. For familieinnvandrede kvinner er andelen sysselsatte i gjennomsnitt 16 prosentpoeng lavere.

Detaljer

Med utdanning i bagasjen?

Med utdanning i bagasjen? Innvandrere og utdanning: Med utdanning i bagasjen? Du spør deg kanskje hvorfor i all verden Statistisk sentralbyrå (SSB) er interessert i å vite noe om hvorvidt personer som flytter til Norge har med

Detaljer

Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier

Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier Fafo-frokost 6.oktober 2009 Hanne C. Kavli og Marjan Nadim Kommentarer: Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt Forsker Thomas Walle Tema

Detaljer

Akademikere logger ikke av

Akademikere logger ikke av Akademikere logger ikke av De er akademikere eller ledere, er midt i yrkeslivet, bor i større byer og logger ikke av selv om de går hjem. De blir oppringt, sjekker og svarer på e-post eller holder seg

Detaljer

Bydel Grünerløkka. Faktaark om befolkning, levekår og boforhold

Bydel Grünerløkka. Faktaark om befolkning, levekår og boforhold Bydel Faktaark om befolkning, levekår og boforhold Fra 1 til økte folkemengden i Bydel fra 3 til vel 5. Det tilsvarer en vekst på 5 prosent. Kraftigst vekst har det vært i delbydelen Hasle- Løren, som

Detaljer

2. Hva er en sampelfordeling? Nevn tre eksempler på sampelfordelinger.

2. Hva er en sampelfordeling? Nevn tre eksempler på sampelfordelinger. H12 - Semesteroppgave i statistikk - sensurveiledning Del 1 - teori 1. Gjør rede for resonnementet bak ANOVA. Enveis ANOVA tester om det er forskjeller mellom gjennomsnittene i tre eller flere populasjoner.

Detaljer

IMDis arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

IMDis arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet IMDis arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet Rapport for 2016 Forebyggingsseksjonens talloversikt for: minoritetsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler og

Detaljer

ALKOHOL- OG TOBAKKSBRUK BLANT UNGDOM: HVA BETYR INNVANDRERBAKGRUNN?

ALKOHOL- OG TOBAKKSBRUK BLANT UNGDOM: HVA BETYR INNVANDRERBAKGRUNN? ALKOHOL- OG TOBAKKSBRUK BLANT UNGDOM: HVA BETYR INNVANDRERBAKGRUNN? Resultater fra en helseundersøkelse blant 10 klassinger i Oslo 2000/2001 Ellen J. Amundsen SIRUS skrifter 5/2005 Statens institutt for

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5B-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Bergen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Tor Høvik, Bergens Tidende

Detaljer

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok?

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? NITOs kommentarer til INGEVA Marit Stykket President NITO 1 Kort om NITO Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Representerer ingeniører

Detaljer

1. Et viktig statistikkfelt

1. Et viktig statistikkfelt Dag Ellingsen 1. Et viktig statistikkfelt Kunnskap om innvandrernes og norskfødte med innvandrerforeldres situasjon i Norge er viktig av flere grunner. Et godt faktagrunnlag er viktig informasjon for politikere

Detaljer

En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater

En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater Rapport 7/2003 Nyutdannedes regionale tilpasning En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater Clara Åse Arnesen ISBN 82-7218-478-8 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt

Detaljer