Norsk Havneforenings Eierskapskonferanse. Anne Sigrid Hamran Havnedirektør Oslo havn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Havneforenings Eierskapskonferanse. Anne Sigrid Hamran Havnedirektør Oslo havn"

Transkript

1 Norsk Havneforenings Eierskapskonferanse Anne Sigrid Hamran Havnedirektør Oslo havn

2 Alt var ikke mye bedre før! Oslo havn er en topp moderne havn vi går foran

3 Penger fra Tjuvholmen, Bjørvika og Filipstad

4 Bystyrevedtak balanse mellom byutvikling og havneutvikling Bystyrets vedtak 27. mai 2003 Salg av Tjuvholmen alt. Utsyn Bystyrets vedtak 18. juni 2003 Reg.plan for ny E18 Bjørvika Bystyrets vedtak 18. juni 2003 Reg.plan for Akershusstranda Bystyrets vedtak 27. august 2003 Lokalisering av utenlandsfergene Bystyrets vedtak 27. august 2003 Reg.plan for Bjørvika Bystyrets vedtak 26. nov Rev. Strat. plan Oslo havn Bystyrets vedtak 26. mai 2004 Kommuneplan Bystyrets vedtak 22. juni 2004 Reg.plan Tjuvholmen Bystyrets vedtak 13. oktober 2004 Reg.plan Sjursøya Bystyrets vedtak 16. november 2005 Helhetlig opprydding bunnsedimenter. Bystyrets vedtak 16. november 2005 Reg.plan Malmøykalven HURRA (!) Vedtak om Fjordbyplanen 27. februar 2008 HURRA! HURRA! HURRA! Bystyrets vedtak 2009 Reguleringsplan Sydhavna alt 3 Bystyrets vedtak 2010 Ny adkomst til Sydhavna, alt. 2 b Bystyrets vedtak 2010 Alnabruterminalene alt. 1b, tilpasset

5 VI ER VENNER MED BYEN VÅR.

6 Passasjertrafikk og byutvikling i sentrum og vest 6

7 Sydhavna Det skjer en forvandling 7

8 Balanse mellom havneområder og byutviklingsområder Tjuvholmen 33 da Sørenga/Lohavn 184 da Bjørvika/Bispevika 119 da Filipstad 130 da Vippetangen 30 da Totalt 496 daa 8

9 Oslo havn 2013 (2012) Passasjerer: 6,7 mill pax (6,7) Utenriksferge: 2,5 mill. pax (2,4) Cruise: 0,3 mill. pax (0,3) Innenriks: 4,0 mill. pax (4,0) Stykkgods: 2,2 mill tonn (2,3) Containere lo/lo: 1,3 mill.tonn / TEU (1,3 / ) Fergegods: 0,6 mill. tonn (0,7) Annet stykkgods: 0,3 mill. Tonn (0,3) Bulk: 3,4 mill tonn (3,6) Våtbulk: 2,1 mill. tonn (2,1) Tørrbulk: 1,3 mill. tonn (1,5)

10 BYHAVNA 40% mer passasjerer Mål for Oslo havn innen % mer gods SYDHAVNA 10

11 AREALBEHOV OG TILTAK I SJØ Det blir konkurranse om arealene på sjøen også Farled og ankringsfelt Manøvreringsareal Farledsutbedringer 11

12 6 langsiktige Mål og planer for utviklingen av havneområdene Planen skal innfri forventningene fra eier, kunder og samfunnet for øvrig Bidra til prioritering og strukturering av Oslo havn KFs arbeid og investeringer. Utvikling av havnearealene 12

13 Vår største konkurrent vår viktigste samarbeidspartner

14 Utviklingen hos vår største konkurrent E 6 over Svinesund

15 Slik ser kartet ut for godset på vei til Norge! Mer enn 70 % skal til Oslo, Akershus og Østfold, mest til Oslo!

16 Vi taper markedsandeler til bilen Sjøtransportens andel av utført transportarbeid innenriks (transportarbeid = tonnkilometer) har sunket fra 48 % i 1990 og 2000, til 46 % i 2005 og 42 % i 2010.

17 Vi kan tilby noe bedre

18 Oslo er navet i nasjonal godstransport Her folk bor hit varene skal Vinne konkurransen mot E6 18

19 30 prosent flere i Stor-Oslo i 2030 I 2030 er det mennesker i Oslo og 1,5 millioner i Oslo og Akershus En befolkningsvekst uten sidestykke i historien 19

20 Ny atkomst - E18 Sydhavna

21 Ny atkomst - E18 Sydhavna Okt Rampen åpnes for trafikk til havna fra nord og for trafikk fra havna mot syd (inkl. G/S vei) Okt Ferdigstillelse av atkomsten

22 50% mer gods i 2030 = drøyt 2 % årlig vekst 22

23 Vi fortsetter utviklingen av Oslo havn 23

24 Ormsund blir en multiterminal tilpasset nabolaget

25 Fremdeles er det viktig å losse- og laste kontinuerlig

26 Sjursøya er et sted under kontinuerlig forandring

27 Sjursøya containerterminal 2013

28 Containervirksomheten skal flyttes fra Ormsund til Sjursøya

29 Oslo Havns overordnede mål 1) Mer transport på sjø 2) Oslo havn skal være en attraktiv havn 3) Godsomsetningen skal øke med 50 prosent 4) Miljøvennlig havn og pådriver for miljøvennlig sjøtransport.

30 Mål og strategi 1. En fremtidig organisering av Containerterminalen Sjursøya 2017, skal gi økt effektivitet på terminalen og derved bedre sjøtransportens vilkår i Oslo Havn 2. Økt effektivitet vil gi bedre konkurranseevne og mer last og sikre havnas posisjon og arbeidsplasser på sikt 3. Terminaloperatøren har best forutsetninger for å disponere hele arbeidsstyrken (inkl. kranførere) mer effektivt enn i dag

31 Trender Nordiske havner Helsinki Havn Aarhus Havn Göteborg Hamn CHP City & Port Develop., City of Malmö og private Stockholm Hamnar TEU (1000) Antall containeroperatører havn Navn på operatør Finnsteve Multi-link Term Steveco APMTCS APM Terminals Gothenburg CMP Hutschinson Port Holdings (HPH) Eier kraner Nei Ja Nei Delvis Nei Drifter kraner Nei Nei Nei Delvis Nei Vedl. av kraner Nei Ja Nei Ja? Øvrig drift og vedl. havnen Ja Ja Nei Ja?

32 Århus Operatørselskap Kontrakt Oslo Havn KF Operativ drift av terminal Kjøre kraner terminal Vedlikeholde kraner terminal Eie kraner terminal Øvrig drift og vedlikehold av terminal Eie og drift øvrige kraner havn Eier av grunn og bygg (landlord)

33 Belfast Operatørselskap Kontrakt Oslo Havn KF Operativ drift av terminal Kjøre kraner terminal Vedlikeholde kraner terminal Eie kraner terminal Øvrig drift og vedlikehold av terminal Eie og drift øvrige kraner havn Eier av grunn og bygg (landlord)

34 Helsinki Operatørselskap Kontrakt Oslo Havn KF Operativ drift av terminal Kjøre kraner terminal Vedlikeholde kraner terminal Eie kraner terminal Øvrig drift og vedlikehold av terminal Eie og drift øvrige kraner havn Eier av grunn og bygg (landlord)

35 Göteborg Operatørselskap Kontrakt Oslo Havn KF Operativ drift av terminal Kjøre kraner terminal Vedlikeholde kraner terminal Eie kraner terminal Øvrig drift og vedlikehold av terminal Eie og drift øvrige kraner havn Eier av grunn og bygg (landlord)

36 AMU-saken senfes ut på torsdag etter styremøte. Kranførere i en egen pool Operatørselskap Kontrakt Oslo Havn KF Operativ drift av terminal Drifte kraner terminal Vedlikeholde kraner terminal Eie kraner terminal Øvrig drift og vedlikehold av terminal Eie og drift øvrige kraner havn Eier av grunn og bygg (landlord) Kranførere (pool)

37 ORGANISERING AV BRYGGEARBEIDERE OG KRANFØRERE VED BÅTANLØP Operatørselskap Kontrakt Oslo Havn KF Operativ drift av terminal Kjøre kraner terminal Vedlikeholde terminalkraner Eie kraner terminal Øvrig drift og vedlikehold av terminal Eie og drift øvrige kraner havn Eier av grunn og bygg (landlord) OLLK Operasjon av båt i havn OPERATØR: 1 forman (og div term.arb) HAV: 2 kranførere OLLK: 3 bryggearbeidere (2 land/1 båt) REDERI: 1 assisterende (båt) Rederi

38 Valg av modell NYE OSLO! Operatørselskap Kontrakt Oslo Havn KF Operativ drift av terminal Kjøre kraner terminal Vedlikeholde kraner terminal Eie kraner terminal Øvrig drift og vedlikehold av terminal Eie og drift øvrige kraner havn Eier av grunn og bygg (landlord)

39 Èn operatør til Norges mest moderne containerterminal

40

41 Felles kronikk I Aftenposten 25.april

42 Oppfølging på nyhetsplass

43 40 % økning av passasjertrafikken til 2013 To fergeterminaler i «Byhavna» Ny fergeterminal på Vippetangen Legge til rette for nye skip og sambruk med nye linjer Nye skip og destinasjoner kan øke utenlandsfergenes attraktivitet 49

44 Stor-Oslo må tenke nytt 50

45 Vi er opptatt av detaljene. Overalt. 51

46 Vi er opptatt av detaljene. Overalt.

47 VTS Jens Petter Christensen Farvann Øystein Nomerstad Oppsyn, sikkerh og beredskap Camilla Furuholmen Team 1 Cato Gullhav Team 2 Johan Knudsen Forvaltning Fung Byggherre Fung Arnfinn Håheim Elektro Frank Andersen Byggeteknisk Fung Yngvar Kittilsen Mekanisk Fung Edvin Wibetoe HAV Eiendom AS Hagen/Joys Oslo Havn KF færre og mer effektive HAVNEDIREKTØR Anne Sigrid Hamran MARKED, KOMMUNIKASJON OG MILJØ Siw Hauge ADMINISTRASJON Fung. Judit Østrem Økonomi og IT Judit Østrem Organisasjonsutvikling Fung. Gunhild Schie TRAFIKK KRANDRIFT EIENDOM TEKNISK BYUTVIKLING Dag Sem Per Allan Kristensen Åsa Nes Svein Olav Lunde Kathrin Pedersen

48 Los - Regjeringen går inn for Flytte losboringsfeltet i Oslofjorden til Bastøy, men opprettholde en stasjon på Hvasser. Forutsatt at oppdaterte utredninger fortsatt konkluderer med sikkerhetsmessig forsvarlig Konkurranseutsette tilbringertjenesten Ikke losplikt på korte uproblematiske forhalinger (Ormsund Sjursøya.) Skille drift og forvaltning Gjennomgang av organisering av VTSene: sikkerhetsmessige, økonomiske og administrative konsekvenser ved en eventuell sammenslåing. Vil ha en ny differensiert farledsbevisordning. Regjeringen vil vurdere reduksjon av losavgiftene som en del av virkemidlene som ligger i NTP

49 Overgang by havn

50 Balanse mellom havneområder og byutviklingsområder Bjørvika/Bispevika/Lohavn 429 da Filipstad 130 da Vippetangen 30 da Totalt 589 daa

51 Oslo Havn KF har en dobbeltrolle som havnevesen og byutvikler 57

52 Oslo havn KF byutvikler og eiendomsutvikler Eier av strandtomtene fra Hjortnes til Ormsund med unntak av Aker Brygge. Eier 66 % av eiendommene i Bjørvika Eier 75 % av eiendommene på Filipstad Har totalt m2 landareal og m2 kontor og lager.

53 BBYGGET TIL ASTRUP FEARNLEY MUSEET - ER EN GAVE TIL BYEN FRA OSLO HAVN 59

54 SKULPTURPARKEN OG BADESTRAND ER EN GAVE TIL BYEN FRA OSLO HAVN 60

55 HAVNEPROMENADEN den store dugnaden

56

57 Sambruk havn og rekreasjon

58 Lag noe som er nyttig og kan deles

59 A1, A2 og A3 A4 A5a,A5b A9a og A9b A10 og A11 B1, B4, B14 B6a og B6b D1a D2 D6 D7-D10 D11-D14 65

60

61 A9a (studentboliger) og A9b (kontor) 67

62 B1 og B4 68

63 Munch Deichmann området Deichman-aksen A8 Deichanske bibliotek A9a Studentboliger A9b Kontor/handel Munch-området B1+B4 Kontor/boliger/- handel/barnehage B5 Munch museet (2 alternativer) Publikumsområder inkl. A10 med Energisentral og A

64 HAV Eiendom bygger energisentral Vil ivareta Bjørvikas rolle som foregangsområde innen miljø Tomt A10 har en ideell plassering Rørsløyfe ut i sjøen Distribusjonsnett på land

65 Energisentral på A10 3. september

66 Arkitektonisk utforming en viktig suksessfaktor Bygget skal inneholde: Energisentral Servicefunksjoner for strand og busstorg Copyright: HAV Eiendom 3. september 2014 Kreditering: 72 Herreros arkitekter/lpo Arkitekter

67 KIMA Arkitektur

68 KIMA Arkitektur 3. september

69

70

71 Men Vi har ikke penger til E18 for vi skal bruke penger på havn, ikke vei «Havnestyret er av den oppfatning at Oslo Havn KF ikke skal bidra med finansiering av E18 i tunnel på Filipstad ut fra den informasjon og de beregninger som nå foreligger» 77

72

73

74

75

76 Filipstad Hjortnes, totalkostnader HAV/ROM Tiltak Fergeterminal Cruisepir Kai-investeringer Bidrag til Sydhavna Avslutte langtidskontrakter Oslo Havn KF X X X X X Rom Eiendom AS Rev VAV UDE Andre BYM Bydel Ruter SVRØ JBV Bebyggelsen X X X Forurenset grunn X Skipsstøtsvoll Infrastruktur som ikke omfattes av utbyggingsavtaler 1) Rimelige utleieboliger X X X Skole X Flerbrukshall X X Barnehager Bru til Tjuvholmen X X X Brannskjærparken X X X Gater X X X Torg, plasser, vannspeil/poll X X X Havnepromenaden X X X Midlertidig tiltak, park etc. X X X Sykkevei X X X X Moms E18 kort tunnel Ring 1 Trikk T-bane Nytt sporområde, Østlandet 1) Infrastruktur under bakken; energiløsninger, telekommunikasjon, vann, avløp, strømnett.. X X X X X X

77 VIRKSOMHETSOMRÅDE - HOVEDANSVAR SKUR OG BYGG, 3 FYR, AREALER, KAIER, HAVNEPROMENADEN, CONTAINERKRANER. BRYGGER?

78 SUVERÈN EIENDOMSFORVALTNING I ALLE FASER - STRATEGISK OG OPERATIVT Anskaffe Forvalte Utvikle Avhende Ervervelse gjennom kjøp, ekspropriasjon og bygging Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (fdvu) Avhending ved salg, bortfeste, gave eller overføring av eiendom på spesielle vilkår Riving, gjenbruk og deponering

79 ER VI PROFESJONELLE (NOK)?

80 SHOW ME THE MONEY! Privat strategi: Firmaets kompetanse og bransjekunnskap skal være fundamentert i en lønnsom eiendomsforvaltning, hvor vi skal sikre konkurransedyktig avkastning på våre investeringer innen næringseiendom. Vi skal forvalte og utvikle eiendommene i egen portefølje på en optimal måte, noe som skal sikre en meget god avkastning på våre investeringer Vi skal være langsiktige innenfor enhver investering i eiendom Vi skal utvikle en kultur internt som setter fokus på kvalitet og servicegrad, hvor våre kunder og samarbeidspartnere står i sentrum

81 PRIVAT VS OFFENTLIG EIENDOMSFORVALTNING Kommunale aktører Private aktører Nøkkeltall: 9% av landets samlede bygningsmasse 30 millioner kvadratmeter formuesverdi på anslagsvis 300 milliarder kr Kommunal eiendomsforvaltning er komplekst, og har større utfordringer enn f.eks. eiendomsforvaltning hos private aktører. Dette skyldes at private aktører kun har ett formål; best mulig eiendomsforvaltning for å ivareta eiendomskapitalen. Off må i større grad avveie vedlikehold opp mot den øvrige produksjonen av tjenester de ansvar for.

82 AMBISJONER Er eiendomsstrategien på plass? MÅL 2: EFFEKTIV OG VELDREVET HAVN Utarbeide vedlikeholdsplaner for bygg, kaier, arealer og tyngre materiell Ha en pris- og utleiestrategi som sikrer at havnearealene brukes effektivt KRITERIER FOR GOD EIENDOMSFORVALTNING 1. God kjennskap til kundenes nåværende og fremtidige behov for lokaler og tjenester 2. Kompetanse til å planlegge, bestille og følge opp at behovet blir dekket 3. Vedlikeholdet må være godt og verdibevarende (riktig vedlikehold av bygg og tekniske installasjoner) 4. Innfri lovpålagte krav overfor eier og bruker 5. Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter 6. Klart definert ansvars- og oppgavefordeling 7. Godt samspill mellom kunde og havn på alle nivåer: strategisk, administrativt og operativt 8. Osv 9. Osv 10. Osv

83 VEDLIKEHOLDSETTERSLEP? Hvorfor går det slik? Manglende tradisjon for å utvikle eiendomsstrategi? Mangelfull kapasitet hos nøkkelpersonell i alle ledd av vedlikeholdsfunksjonen? Avsetter i liten grad nødvendige midler til fremtidig vedlikehold og investeringer? Har ikke rasjonelle systemer for å følge opp Det er dyrt å være fattig: - Betydelige formuesverdier forringes - Effekten rammer ikke umiddelbart, men det er dårlig totaløkonomi å vedlikeholde dårlig medfører høyere årskostnader i et langsiktig perspektiv enn hva et kostnadsoptimalt vedlikehold ville gitt

84 I HVILKEN GRAD BENYTTES SYSTEMER FOR PLANMESSIG VEDLIKEHOLD? Systemer og verktøy som bidrar til å kartlegge det langsiktige vedlikeholdsbehovet, samt dokumentere tilstanden og konsekvenser av manglende vedlikehold = effektive hjelpemidler for å oppnå en god eiendomsforvaltning. 2004: Kun 12% av kommunene benytter slike systemer i betydelig eller stor grad 2014 Vurdere forvaltningssystemene Langsiktige vedlikeholdsplaner

85 KUNDER OG LEIEPRISER Direkte havnevirksomhet Kvasihavnerettet Offentlig aktør Blodkommers Kulturell Kundestrategi - prioritet: 1. Direkte havnerettet bruk over kai 2. Kvasihavnerettet virksomhet 3. Hvis ledig andre kunder på kommersielle vilkår

86 KAMPEN OM AREALENE EIENDOMSSTRATEGI: Sikre tilstrekkelig arealer, kaier og skur som ivaretar fremtidens mål Hvilke eiendommer er det da interessant å eie begrunne dette Regulere selv Leie grunn aktuelt? Kjøpe arealer? Hvor? Ekspropriere Forankre behov og eiendomsstrategi politisk

87 HAVNESKUR INN I EVIGHETEN? Strategi for byggherreansvar Prosjekteringsfasen legger de viktigste rammebetingelsen for den etterfølgende forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling Kunder og bruksformål endres over tid overordnet strategi for vedlikehold og utvikling miljøstrategi overordnet strategi for tilgjengelighet og universell utforming estetikk? bevaring av kulturminner? We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us Winston Churchill

88 STRATEGI - BYUTVIKLINGSEIENDOMMER Kommunal strategi: Regulere eiendommen og avhende ved salg Kan alternativet være å gå videre i verdiutviklingskjeden? 1. Samfunnsansvar 2. Evige inntekter fra fete lokaliseringer 3. Ha kontroll på våre nærmeste naboer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 22.05.2014 kl.16:00 OBS! Det serveres et måltid varmmat i kantinen, skur 38, fra kl. 15.30 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 13.03.2014 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer en enkel varmrett i kantinen, skur 38 i fra kl. 15:30 Forfall meldes til

Detaljer

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Pipervika Hjortnes Filipstad Tjuvholmen Akershusstranda Revierkaia Bjørvika Akerselvas utløp Bispevika Vippetangen Sørengutstikkeren Lohavn Grønlia Alnas

Detaljer

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF Hst- sak 13. mars 2014 Årsberetning 2013 Oslo Havn KF 1 STYRETS BERETNING... 3 1.1 Overordnede målsetninger, prioriteringer og tiltak... 3 1.2 Utfordringer og fokusområder fremover...

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 20.06.2013 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Hotel Kämp møterom «Paavo Nurmi» Møtetid: 18.09.2013 kl. 09.00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258.

Detaljer

Utv. nr. Utvalg Møtedato 74/12 Havnestyre 25.10.2012

Utv. nr. Utvalg Møtedato 74/12 Havnestyre 25.10.2012 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 74/12 Havnestyre 25.10.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Administrasjonsavdelingen/ Økonomiseksjonen Judit Østrem Dato: 12.09.2012 Saksnummer:

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 30.05.2013 kl.16:00 Møtet startet med en havnebefaring med buss. Avreise skur 38 kl. 16.00. Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 04.12.2014 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 05.12.2013 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Universell utforming. Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015

Universell utforming. Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015 Universell utforming Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015 Universell utforming Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015 Innhold Forord... 5 Bakgrunn...6 Generelt om universell

Detaljer

Oslo kommune. Oslo Havn KF WITH ENGLISH SUMMARY

Oslo kommune. Oslo Havn KF WITH ENGLISH SUMMARY Oslo kommune Oslo Havn KF ÅRSRAPPORT 2003 WITH ENGLISH SUMMARY Oslo havn er en viktig del av sjøtransporten og har således ansvar for at gods- og passasjertransporten til sjøs styrkes. Havnen skal fremstå

Detaljer

with english summary Retur:

with english summary Retur: with english summary Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt

Detaljer

Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 1

Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 1 Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 1 Innhold - Renere hav, friskere luft og en grønnere by Oslo Havn KFs miljøpolitikk i 2013... 3 Overordna miljø og HMS-mål

Detaljer

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn Forslagsstiller: Oslo Havn KF Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON... 3 1.1 Skisse eksisterende situasjon

Detaljer

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 Tønsberg kommune Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 November 2007 2 Forord Tønsberg kommune har bestemt at det Tønsberg havns fremtidige utvikling og rolle skal utredes. Hvor viktig er havnas

Detaljer

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene Harstad Havn KF Strategiplan 2013 2018 Harstad i 1920-årene 1 Forord Harstad Havn må være en sentral pådriver i den til dels rivende utvikling som nå finner sted i vår region. Sammenslåing med Bjarkøy

Detaljer

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen Strategiplan 2009 2024 Bergen og Omland havnevesen Forord Ledelsen, havnestyret og havnerådet har tatt initiativet til denne strategiplanen, med tanke på å ta ny sats og bli en moderne virksomhet som møter

Detaljer

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025 Eiendomsstrategi 2015-2025 Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 BÆRUM KOMMUNE Kommunestyrets behandling av eiendomsstrategien 25.03.2015 Vedtak KST-023/15:

Detaljer

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg i perioden september 2010 til og med januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN STAVA OF NO ER NG POR T 2010-2020 R WAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Innhold 1. Forord 2. Om havneaktiviteten i Stavangerregionen 3. Transport og logistikk som

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

Fjordtrikken Sammendragsrapport

Fjordtrikken Sammendragsrapport Sammendragsrapport 2010:2 Utkast Ruterrapport utarbeidet av Sweco Norge AS 23.02.2010 Fjordtrikken Sammendragsrapport Traséutredning og konsekvensvurdering for strekningen Jernbanetorget - Skøyen via Filipstad

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Hans Jægers kvartal, Filipstad Planforslag til offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan Utarbeidet av: AS Civitas/ LPO arkitekter for Oslo Havn KF Dato: 2011-10-31 Innhold

Detaljer

Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032

Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032 Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032 Strategisk styringsdokument INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 6 VERDIER... 8 VISJON OG MÅL... 8 Visjon... 8 Mål... 9 FORANKRING OG EKSTERNE RAMMER FOR

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad

Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: AS CIVITAS / Space Group

Detaljer