Tilbud på skogbruksplan i Melhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbud på skogbruksplan i Melhus"

Transkript

1 Tilbud på skogbruksplan i Melhus Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste hjelpemiddel til en aktiv utnyttelse av din eiendom. Vi anmoder de som har internett om å bestille plan på nett. Gå til og velg link til bestillingskjema midt på siden. Her kan du bestille skogbruksplan. Når du bestiller får du en kvittering på e-post. Hva er en skogbruksplan? Skogbruksplanen er en oppdatert informasjon om din skog og de miljøverdiene som finnes der. Gjennom en takst ved hjelp av flybilder og data fra flybåren laser deles skogarealet inn i bestand med bakgrunn i alder, bonitet og treslag. Hvert bestand inneholder blant annet detaljer om kubikkmasse, tilvekst og treslagsfordling. Planen har forslag til skogbehandling som også tar hensyn til miljøverdiene i skogen. Sammen med et kart med flybildebakgrunn er dette det beste utgangspunkt for planlegging, verdiskaping, ressursforvaltning og ivaretakelse av miljøhensyn på din skogeiendom. Planen leveres i en perm med sumtall og bestandslister, sammen med et kart over skogeiedommen med flyfoto bakgrunn der bestandsgrenser og miljøfigurer vises. Du får ett års gratis tilgang til skogbruksplanen på internett, også kalt ALLMA Eiendom. Skogeier slipper anskaffelseskostnad og får et års gratis tilgang

2 Miljøregistreringer / Nøkkelbiotoper Miljøregistreringer fører til at vi tar vare på opprinnelige, sårbare, spesielle og sjeldne naturtyper i skog, dette kaller vi nøkkelbiotoper. Arealene med nøkkelbiotoper representerer i gjennomsnitt ca. 2-3 % av det produktive skogarealet. Dette betyr at skogeierne beholder % av skogarealet til fri forvaltning etter Norsk skogstandard. Hvorfor miljøregistreringer i skog? I Norge er miljøsertifisering av skogforvaltning/skogsdrift en forutsetning for å kunne selge sertifisert tømmer til en seriøs tømmerkjøper. ALLSKOG er sertifisert gjennom PEFC (The Pan European Forest Certification Council ) Dette betyr at ALLSKOG eller andre tømmerkjøpere ikke kan omsette usertifisert tømmer. Sertifisert tømmer kan bare komme i fra skogeiendommer som har gjennomgått miljøregistrering. Hele Melhus kommune ble registrert for miljøverdier i perioden Alle som har fått registrert nøkkelbiotoper på sin eiendom har fått brev med kart som viser dette. For å kvalitetsikre nøkkelbiotoper fra perioden er ALLSKOG pålagt å gjøre en mangelanalyse for å ta hensyn til nye rødlistearter eller sjeldne naturtyper som har kommet til i mellomtiden, og som derved mangler fra forrige registrering. Skogeiere som avsto fra miljøregistreringer i forrige runde kan ikke levere sertifisert tømmer. Alle skogeiere som blir berørt eller eventuelt får registrert nye nøkkelbiotoper vil bli kontaktet av ALLSKOG. For Melhus kommune kan ikke skogeiere levere sertifisert tømmer uten at miljøregistreringer har blitt kvalitetssikret. Det blir bare foretatt kvalitetssikring av nøkkelbiotoper på eiendommer som bestiller plan. Alle som bestiller plan får med sine MiS registreringer i den nye skogbruksplanen. Hvis du tenker å levere tømmer i løpet av de neste 5-10 årene vil det være en meget rimelig løsning å bestille plan nå

3 Prosjektet Prosjektet er organisert som en områdetakst. Det betyr at statstilskudd er med på å betale 50 % av kostnadene med planen. Du kan bruke skogfond med skattefordel til å dekke egne kostnader ved kjøp av planen. Skogbruksplanen kan derfor bli svært rimelig for deg hvis du bestiller nå! Har du ikke skogfond, kan du hogge nå og sette av skogfond som kan brukes til neste år. Hvis du ikke har skogfond til neste år, kan du forskuttere å få igjen pengerne i løpet av de neste 5 år ved å hogge å sette av skogfond. Stryringsgruppen Ei prosjektgruppe har sammen med ALLSKOG vært med på å utforme produktene som tilbys. Gruppen består blant annet av lederne i de tre skogeierlagene i Melhus. o Anders Losen fra Melhus og Flå skogeierlag. o Kåre Sunnset Hølonda skogeierlag. o Anne Sørtømme Horg skogeierlag. Sekretær og Skogbruksjef Ole John Sæther. Fylkesmannen, rådgiver Gaute Arnekleiv. Morten Lien representerer Lensa, et skognettverk i Sør- Trøndelag og er tilknyttet prosjektet som ressursperson

4 Produktene som kan bestilles: Plantype 1: Skogbruksplan med miljøregistreringer og automatisk genererte behandlingsforslag i alle hogstklasser. Dette er en skogoversikt med miljøregistreringer. I planen inngår også: Sumtall for eiendommen Teigoversikt Krysstabeller som viser volum fordelt på bonitet og hogstklasser Rapportering av eventuelle miljøfigurer Bestandsliste med alder, hogstklasse, bonitet og volum for hkl 3-5 (totalt volum for bestandet og volum per daa) Automatisk genererte behandlingsforslag for alle hogstklasser Plantype 2: Plantype 1 + feltbefaring av plantefelt. Dette er en skogbruksplan med miljøregistreringer. Innholdet i planen er det samme som Plantype 1, men inneholder prioriterte behandlingsforslag i hogstklasse 2 basert på feltbefaringen. Skogbruksplanen leveres i en perm med et kart som viser bestandsinndeling og miljøfigurer på flyfotobakgrunn. Du kan også bestille tilgang til din digitale skogbruksplan gjennom vårt bestillingsskjema på internett. For skogbruksplanen vil det bli brukt flybilder fra 2011 til å dele inn skogen i bestand. Arealbasert lasertakst basert på flybåren laserskanning brukes til å beregne tømmervolum. Dette er en metode som erfaringsmessig gir svært god nøyaktighet. Riktige eiendomsgrenser er viktige! Det er skogeiers ansvar at eiendomsgrenser fra gårdskartet / matrikkelkartet er riktig og at alle teiger som skal takseres finnes der. Allskog sender ut teigkart til alle som bestiller, her ser du hva vi har registrert som din eiendom på grunnlag av eiendomsgrenser fra Statens kartverk og Landbruksregisteret. Det er skogeiers ansvar å kontrollere at teigkartet med eiendomsgrenser er riktig og at alle teiger som skal takseres finnes der. Feil og mangler i eiendomsgrenser som oppdages når planproduktet er ferdig, vil bare bli rettet mot betaling fra skogeier

5 Priser Produkter skogbrukstaksten i Melhus Pris pr daa Fastledd per plan Plantype 1 uten statstilskudd Kr 10,15.- Kr 2000,- Priseksempler Plantype 2 uten statstilskudd Kr 15,69 Kr 2000,- Vi har laget priseksempler for begge plantyper som viser hva skogeier betaler: Etter statstilskudd (50% statstilskudd) Ved bruk av skogfond sammen med statstilskudd. Produktivt skogareal i dekar 100 daa 175 daa 300 daa 500 daa 700 daa 2000 daa Plantype 1 med statstilskudd. Kr 15,75 Kr 10,79 Kr 8,41 Kr 7,08 Kr 6,50 Kr 6,08 Kr 5,58 Plantype 1 med statstilskudd og skogfond med skattefordel. Kr 4,19 Kr 3,00 Kr 2,34 Kr 1,97 Kr 1,81 Kr 1,69 Kr 1,55 Plantype 2 med statstilskudd Kr 17,84 Kr 13,55 Kr 11,17 Kr 9,84 Kr 9,27 Kr 8,84 Kr 8,34 Plantype 2 med statstilskudd og skogfond med skattefordel daa Kr 4,96 Kr 3,77 Kr 3,11 Kr 2,75 Kr 2,58 Kr 2,46 Kr 2,32 Vi gjør oppmerksom på at skogeiers egenandel av kostnaden med å utarbeide planprodukter kan dekkes av innestående skogfondsmidler med inntil 85% skattefordel. Det tas forbehold om tilstrekkelig oppslutning i taksten. Prisene er beregnet ut i fra 80% planbestilling av det produktive skogarealet. Alle priser er eksklusiv mva. Mva. beregnes av egenandelen (netto fakturabeløp), med vanlig fradragsregler for oppgavepliktige. Ikke oppgavepliktige fører investeringsbeløp inkl.mva. til fradrag i næringsoppgaven. Lurer du på noe? Kontakt prosjektansvarlig hos ALLSKOG Plan: Prosjektleder Harald Johnsen Tlf: Epost: Bestilling Bruk det vedlagte skjemaet til å bestille de produktene du ønsker. Har du internett anmoder vi at du bruker vårt bestillingsskjema på internett. På finner du en link til bestillingsskjemaet. Vår adresse er: ALLSKOG BA, Ingvald Ystgaards v. 13 A, 7047 Trondheim Tlf.: Fax: e-post: - 6 -

6 Det siste arket, side 8 og 9 er et bestillingsskjema. Håper du kan bestille på internett, hvis ikke riv los bestillingark, fyll ut og send tilbake til : ALLSKOG BA Ingvald Ystgaards v. 13 A 7047 Trondheim Merk gjerne konvoluttene med Planbestilling Melhus VET DU AT: MILJØREGISTRERINGER ET KRAV FOR Å SELGE TØMMER Alle som bestiller en skogbruksplan vil kunne dokumentere at de har gjennomført miljøregistrering på sin eiendom. Hvis du ikke allerede har anskaffet deg en miljøregistrering har du anledning nå. Alle som vil selge tømmer må ha en slik registrering. HELE SKOGBRUKET I MELHUS STÅR BAK TAKSTEN Skogbruksplanlegging i en kommune er noe av det aller viktigste for aktiviteten i skogbruket. Derfor står alle nærings-organisasjoneneog landbruksforvaltningen sammen om denne taksten. Taksten styres av ei styringsgruppe som ledes av skogeier Kåre Sunnset og skogbrukssjef Ole John Sæther som sekretær. Gruppa har inngått avtale med ALLSKOG BA for å gjennomføre av taksten etter en tilbudsrunde med flere takstfirma. GOD NØYAKTIGHET Det skal brukes en arealbasert lasertakst for å beregne tømmervolumet. Metoden gir et avvik på inntil 10 % av stående kubikkmasse for 2/3 av bestandene. Kubikkmassen blir målt svært nøyaktig ved hjelp av flybåren laser. Foto: Blom Geomatics Ved bestilling på internett:

7 Kunden aksepterer herved at informasjon og datamateriell i forbindelse med framstillingen av skogbruksplanen kan benyttes av ALLSKOG til internt bruk i samband med andre tjenester ALLSKOG tilbyr overfor kunden. EIENDOMSFORHOLD Viktig om eiendomsforhold! Allskog sender ut teigkart over hva vi har registrert som din eiendom på grunnlag av kommunens eiendomsgrenser og Landbruksregisteret. Det er skogeiers ansvar å kontrollere at teigkartet med eiendomsgrenser er riktig og at alle teiger som skal takseres finnes der. Feil og mangler i eiendomsgrenser som oppdages når planproduktet er ferdig, vil bare bli rettet mot betaling fra skogeier. Du får tilsendt eiendomskart når du bestiller. * Jeg forplikter meg til å kontrollere grensene på teigkartet når jeg mottar det. Dersom Allskog ikke får skriftlig korrektur på teigkartet innen 15. mai er grensene og teigene mine riktige. den / -20 Kunde: For ALLSKOG: Prisliste: Art. Enhet Pris Fastledd Plantype 1 Dekar 10, ,- Plantype 2 Dekar 15, ,- Det tas forbehold om tilstrekkelig oppslutning i taksten og det gies 50 % statstilskudd i prisene som oppgis over. Alle priser er eks. mva. Mva. beregnes av egenandelen (netto fakturabeløp), med vanlig fradragsregler for oppgavepliktige. Ikke oppgavepliktige fører investeringsbeløp inkl.mva. til fradrag i næringsoppgaven. Vi gjør oppmerksom på at skogeiers egenandel av kostnaden med å utarbeide planprodukter kan dekkes av innestående skogfondsmidler med inntil 85% skattefordel. Produktspesifikasjon: Skogbruksplan med miljøregisteringer basert på bestandsinndeling av flybilder fra 2011, og volumberegning av laserdata fra Laserdata korrigeres vha en prøveflatetakst i felt for å oppnå bedre nøyaktighet. Miljøregistreringer i skog ble gjennomført i tidsrommet etter gjeldende instruks, og tilfredsstiller dermed Levende Skog s kravpkt. 4 vedrørende dokumentasjon av nøkkelbiotoper på eiendommen. ALLSKOG tar ikke ansvar for feil- og eller mangler i datagrunnlaget, som ikke er påvist oss før eller under prosessen med utarbeidelse av skogbruksplanen. Skogbruksplanen leveres i en perm med et kart som viser bestandsinndeling og miljøfigurer på ortofotobakgrunn. Mulighet til å bestille tilgang til digital skogbruksplan gjennom portalen ALLMA Eiendom Se for øvrig brosjyren Tilbud om skogbruksplan i Melhus. Bestillingsskjemaet må returneres innen 15. april 2013 til: ALLSKOG SA v/harald K. Johnsen Ingvald Ystgaards vei 13A 7047 Trondheim - 8 -

8 Avtale om kjøp av planprodukter: Melhus 2013 NAVN ADRESSE POSTNUMMER POSTSTED KUNDE: *Navn: *Adresse: *Postnr: *Telefon: *Poststed: *Mobiltelefon: *e-post: Ev.Tømmerleverandørnr: Skogfondskontonr: Bankkontonr: Registrert for merverdiavgift, JA eller NEI: Organisasjonsnr, hvis JA på registrert for merverdiavgift: *Må fylles ut av kunden EIENDOMSINFORMASJON*: Hoved Gnr: Hoved Bnr: Eiendommens navn: Ca. produktivt skogareal i daa: PRODUKTBESTILLING: Produkt: Plantype 1, er skogbruksplan med miljøregistreringer og automatisk genererte behandlingsforslag i hogstklasse 2-5. Det vil 1. bevilges 50% statstilskudd til Plantype 1. Plantype 2, er Plantype 1 + feltbefaring i plantefelt (hogstklasse2). 2. Det vil bevilges 50% statstilskudd for Plantype 2. Kryss av for bestilling: Fakturering skjer 2 ganger: Første gang ved oppstart av fototaksten i mai juni 2013 med inntil 30 prosent av bruttokostnad basert på eiendommens produktive skogareal i Landbruksregisteret. Andre fakturering skjer ved levering av bestilt planprodukt etter endelig produktivt skogareal fra taksten. Skogeier faktureres for bruttokostnader for sin eiendom. Tilskudd utbetales direkte til den enkelte skogeiers skogfondskonto når skogeier søker om tilskudd. Søknad om tilskudd Jeg søker herved om tilskudd til utarbeiding av planprodukt: Kryss av: - 9 -

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din! Hva er en skogbruksplan? Skogbruksplanen

Detaljer

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste hjelpemiddel til en aktiv utnyttelse av din eiendom. Fra 2013 forutsetter alt tømmersalg

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Trondheim 22.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Miljøregistrering i Skog (MiS) ble utført i Skaun kommune i 2000/2001 i forbindelse med utarbeiding av skogbruksplaner fra 1998. For å fortsatt være

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN

TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN Alle skogeiere i Stranda, Norddal og Sykkylven mangler ny skogressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016

Detaljer

Prosjekt og produktbeskrivelse for områdetakst i Follokommunene

Prosjekt og produktbeskrivelse for områdetakst i Follokommunene Prosjekt og produktbeskrivelse for områdetakst i Follokommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård Gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Prevista AS og Styringsgruppa for områdetaksten

Detaljer

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Forside med logo og referanse Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Invitasjon Deres firma inviteres til å gi tilbud på skogbruksplanlegging i. (område)... Kommune imøteser deres tilbud innen tilbudsfristen.

Detaljer

Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging

Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging NIJOS dokument 1/02 Forsidefoto: Jan-Erik Nilsen NIJOS dokument 1/02 I Innhold Bakgrunn og hensikt... 1 Inndeling i metodeområder...

Detaljer

Dinskog.no - skogbruksplan på nett

Dinskog.no - skogbruksplan på nett Dinskog.no - skogbruksplan på nett Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med ca. 10 000 andelseiere på Østlandet. Disse representerer 10,5 millioner dekar skog, og bidrar med en femtedel av

Detaljer

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98 SKOGBRUKSPLANLEGGING Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover NIJOS-rapport 13/98 Forord Landbruksdepartementet oppnevnte 10.5.96 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere utviklingen

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon:

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumservice AS Postboks 5220 Majorstuen 0303 Oslo VEDRØRENDE VISUM TIL INDIA Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumsøknader for Temareiser

Detaljer

TØMMERSALG for dummies

TØMMERSALG for dummies TØMMERSALG for dummies Heftet er en enkel innføring og starthjelp i salg av tømmer og hva du som skogeier må være obs på gjennom prosessen. Målgruppa er først og fremst skogeiere som har liten kjennskap

Detaljer

Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning. Gards- og bruksnr: 816/1. Ringsaker kommune. Registreringsår: 2004

Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning. Gards- og bruksnr: 816/1. Ringsaker kommune. Registreringsår: 2004 Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning Gards- og bruksnr: 816/1 Ringsaker kommune Registreringsår: 2004 Blåbærlyng er en nøkkelart man bør søke å ta vare på INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland Landbrukskontoret for Hadeland GRAN JEVNAKER LUNNER LANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Økt planting for økt CO 2 -binding i skog

Økt planting for økt CO 2 -binding i skog NORSKOG-rapport 2012-2 Økt planting for økt CO 2 -binding i skog Hvordan insentivere skogeiere til å plante mer Ellen Stenslie, Erling Bergsaker, Øivind N. Berntsen, Tomas Thuresson - NORSKOG- Prosjektpartnere:

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000.

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000. JORDBRUKSFRADRAG Flere har i disse dager fått brev fra Skatteetaten, der det står at fradragsført jordbruksfradrag ikke er godtatt. Vi har derfor tatt med litt om hovedkravene for jordbruksfradrag. Den

Detaljer

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk Oppdatert versjon Mars 2010 Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk ALLSKOGs hovedformål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Kompetansen til skogbrukslederne

Detaljer

Rundskriv. Forbedret sikkerthet

Rundskriv. Forbedret sikkerthet Rundskriv Nummer : 09/07 Emne : Viktig melding til alle brukere av www.sildelaget.no Til : Alle brukere av Ekstranett på www.sildelaget.no Sted : Bergen Dato : 22.05.2007 Forbedret sikkerthet Hva gjør

Detaljer

Norges mest. inntektsbringende dugnad!

Norges mest. inntektsbringende dugnad! Norges mest inntektsbringende dugnad! Norges mest inntektsbringende dugnad! I tråd med idrettens verdier Norsk idrett har en svært positiv effekt på den norske folkehelsen. Idretten står således i en perfekt

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Skogen og skogbrukets betydning i Buskerud Tyrifjord Hotell 8. januar 2014

Skogen og skogbrukets betydning i Buskerud Tyrifjord Hotell 8. januar 2014 Skogen og skogbrukets betydning i Buskerud Tyrifjord Hotell 8. januar 2014 Seniorrådgiver Helge Nordby Verdiskaping i skogbruket Buskerud er: Landets tredje største skogfylke etter aktivitet Fjerde størst

Detaljer