TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN"

Transkript

1 TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN Alle skogeiere i Stranda, Norddal og Sykkylven mangler ny skogressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 vil du ikke lenger kunne selge tømmer uten MiS gjennom de vanlige omsetningskanalene. Dine avsetningsmuligheter for tømmer blir dermed svært begrenset uten ny skogbruksplan. En europeisk sertifiseringsordning krever at miljøregistreringer er gjort i skogen det omsettes tømmer fra. Med bakgrunn i dette har skogeierlaget i Stranda, Norddal og Sykkylven og de tre kommunene fått på plass et tilbud fra ALLSKOG om nye ressursoversikter med MiS til skogeiere i Stranda, Norddal og Sykkylven. En skogressursoversikt med MiS gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din! Om du takker ja til tilbudet, lages en skogressursoversikt med tilhørende kart, som deler inn skogen i behandlingsenheter (kalt bestand). Skogressursoversikten tar utgangspunkt i en taksering ved hjelp av analyser på nye flybilder av skogen på din eiendom. For hvert bestand gir skogressursoversikten informasjon om areal, treslag, alder, volum, tilvekst og om det er miljøverdier som skal håndteres på en spesiell måte. Om du ønsker det kan oversikten også gi deg forslag til konkret behandling av skogen i årene framover. Derfor er skogressursoversikt med MiS et svært viktig verktøy i din utnyttelse av eiendommen. Alle som bestiller skogressursoversikt får sine MiS-registreringer innarbeidet i det nye planproduktet. Du får anledning til å gi tilbakemelding på kartleggingen av miljøverdiene før de innarbeides i skogressursoversikten. Miljøregistreringer i Skog (MiS) og nøkkelbiotoper MiS gjør at vi kan ta vare på opprinnelige, sårbare og sjeldne naturtyper i skog. Dette kaller vi nøkkelbiotoper. Arealene med nøkkelbiotoper utgjør vanligvis ca. 2-3% av det produktive skogarealet i en kommune, og bidrar til at skogbruket ivaretar det biologiske mangfoldet. I gjennomsnitt beholdes 97-98% av skogarealet til fri skogbruksaktivitet etter Norsk skogstandard.

2 Ressursoversikt med MiS I ressursoversikten inngår: Areal. Hogstklasse. Bonitet. Volum fordelt på treslag og hogstklasse. Alder. Tilvekst. Totalt areal fordelt på markslag. Produktivt skogareal fordelt på treslag, boniteter og hogstklasser. Volum fordelt på treslag, boniteter og hogstklasser. Produksjonsevne. Forslag til hogstkvantum i perioden. Skogressursoversikten leveres i en perm med 1 stk. laminert kart. Gjennom ALLSKOG kan du få tilgang til ressursoversikten på internett via ALLMA Eiendom dersom du tegner abonnement. For demonstrasjon, se Flybildene som brukes i taksten er fra 2013 og Priser Alle priser er oppgitt eks. mva. Prisene er beregnet ut i fra prosent planbestilling på det produktive skogarealet i Stranda, Norddal og Sykkylven. Skogeier faktureres for bruttokostnader for sin eiendom, og må selv søke om tilskudd til planprodukter. Du søker på en enkel måte ved å hake av for dette når du bestiller skogbruksplan på internett. Sameier må bestille skogbruksplan sammen. Det kan bestilles kart og/eller kopi av plan til hver eier. Dette faktureres da med kr. 300 pr kart og/eller kr pr plankopi. Skogeier sparer kr 1000,- dersom det ønskes kun digital leveranse av planproduktet som bestilles (planen leveres da kun gjennom ALLMA Eiendom). Fast avgift kr 2.000,- per skogeier faktureres i mai Kostnad per dekar produktiv skog faktureres ved leveranse av planprodukter i desember Prisene avhenger av deltakelse, desto flere desto rimeligere.

3 Pris for ressursoversikt med MiS Bestillingsprosent Pris per daa Fastledd 50 27,- 2000, ,- 2000, , , , ,- Priseksempel før og etter statstilskudd ved 50 prosent bestilling/oppslutning av det totale produktive arealet i kommunene Vi har regnet ut hva du må betale for en skogressursoversikt med MiS for din eiendom før og etter 50 prosent statstilskudd, og ved bruk av skogfond med den skattefordelen det innebærer (forutsatt en marginalskatt på 38,4 prosent). Alle priseksemplene er eks. mva. Fastleddet på kr 2000,- pr plan er inkludert i prisene. 500 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr ,- eks. mva før tilskudd. Etter 50% tilskudd vil den koste kr 7 750,- eks. mva. Hvis du bruker skogfond med skattefordel blir egenandel å betale etter skatt ca. kr 2 170,- eks mva. Tilvalg Det gis tilskudd til noen tilleggsregistreringer som kan bestilles samtidig med skogbruksplanen: Produkt Pris per kart Pris per daa (for produktivt areal i hogstklasse 2) Pris per eiendom Hogstklassekart 350,- Behandlingsforslag i hogstklasse 2 10,20 Tynningsanalyse i hogstklasse ,- Hogstforslag i hogstklasse 4 og ,- Bestandsgrenser) levert på fil til bruk i nyere Garmin GPS-utstyr 1100,- * Det faktureres kun for produktivt areal i hogstklasse 2 som blir registrert i felt.

4 Forklaring til tilvalg Behandlingsforslag i hogstklasse 2 (forslag til ungskogpleie): Arealer som blir feltbefart i hogstklasse 2 er bestand på over 5 daa på bonitet over eller lik 11. Det leveres ei liste over behandlingsforslag i planperioden. Behandlingsforslag i hogstklasse 2 kan for eksempel være avstandsregulering for å fristille fremtidstrær, rydding av lauvtrær eller nyplanting og suppleringsplanting. Behandlingsforslag i hogstklasse 3 (tynningsforslag): Beskriver behov for tynning. Leveres i liste over behandlingsforslag med tynningsforslag og bestandsprioritering. Tynningsforslagene baseres på en analyse av bestandsdata. Behandlingsforslag i hogstklasse 4 og 5 (hogstforslag): Leveres i liste over behandlingsforslag i planperioden, med hogstforslag og bestandsprioritering. Ekstra laminert kart: 1 ekstra laminert kart, enten vanlig bestandskart eller hogstklassekart som viser hogstklasser i farger på flybildebakgrunn. Bestandsgrenser levert på minnebrikke til bruk i GPS: Bestandsgrenser med innhold leveres på en minnebrikke (bakgrunnskart er ikke med). GPS må være Garmins Toposerie. Bakgrunnskart som anbefales er Topo Premium i målestokk 1: Hvordan finansiere skogbruksplanen? Forutsatt at et tilfredsstillende antall skogeiere bestiller skogressursoversikt med MiS, og at arbeidet igangsettes, vil du få 50% statstilskudd. Du kan bruke skogfond med skattefordel til å dekke resten av kostnaden. Har du ikke skogfond, kan du hogge i 2015 og sette av skogfond som kan brukes når planen skal betales. Staten gir bare tilskudd etter en kommunevis rullering. Det er nå det er mulighet for tilskudd i Stranda, Norddal og Sykkylven. Om du antar å selge tømmer i neste 15-årsperiode, eller vurderer å overdra skogseiendom, er det derfor smart å bestille nå. Ved stormskader vil det også være viktig å ha registreringene på plass for å sikre avsetning på tømmeret. Miljøregistreringer er ikke et krav i seg selv, men er et krav for å få omsatt virke. Statstilskudd gis ikke til miljøregistreringer alene, men bare når de inngår i en skogbruksplan. Riktige eiendomsgrenser Se eget skriv og kart angående kontroll av eiendomsgrenser.

5 Planlagt framdrift 27. april: Bestillingsfrist for skogeier Desember 2016: Leveranse av skogbruksplaner Kontaktpersoner og bestilling Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til bestilling på internett ta kontakt med Asle Johan Bergseth Konnerth, tlf: , epost: Svein Linge i Norddal skogeierlag på tlf , epost: Jon Gjermund Lied i Stranda skogeierlag på tlf , epost: Thor Einar Aurdal i Sykkylven skogeierlag på tlf , epost Ved spørsmål om priser og produkter ta kontakt med ALLSKOG Plan: Informasjon om prosjektet og en link til skjema for bestilling av planprodukter finner du på Klikk på produkter og tjenester, så skogregistrering. Gå inn på aktuelle prosjekter, og deretter til Skogbruksplan i Stranda, Norddal og Sykkylven. Eller gå direkte til og velg Planbestilling Stranda, Norddal og Sykkylven i fanen til venstre. Bestillingsfrist 27. april 2015

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Trondheim 22.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Miljøregistrering i Skog (MiS) ble utført i Skaun kommune i 2000/2001 i forbindelse med utarbeiding av skogbruksplaner fra 1998. For å fortsatt være

Detaljer

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din! Hva er en skogbruksplan? Skogbruksplanen

Detaljer

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste hjelpemiddel til en aktiv utnyttelse av din eiendom. Fra 2013 forutsetter alt tømmersalg

Detaljer

Prosjekt og produktbeskrivelse for områdetakst i Follokommunene

Prosjekt og produktbeskrivelse for områdetakst i Follokommunene Prosjekt og produktbeskrivelse for områdetakst i Follokommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård Gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Prevista AS og Styringsgruppa for områdetaksten

Detaljer

Dinskog.no - skogbruksplan på nett

Dinskog.no - skogbruksplan på nett Dinskog.no - skogbruksplan på nett Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med ca. 10 000 andelseiere på Østlandet. Disse representerer 10,5 millioner dekar skog, og bidrar med en femtedel av

Detaljer

Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging

Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging NIJOS dokument 1/02 Forsidefoto: Jan-Erik Nilsen NIJOS dokument 1/02 I Innhold Bakgrunn og hensikt... 1 Inndeling i metodeområder...

Detaljer

TØMMERSALG for dummies

TØMMERSALG for dummies TØMMERSALG for dummies Heftet er en enkel innføring og starthjelp i salg av tømmer og hva du som skogeier må være obs på gjennom prosessen. Målgruppa er først og fremst skogeiere som har liten kjennskap

Detaljer

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98 SKOGBRUKSPLANLEGGING Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover NIJOS-rapport 13/98 Forord Landbruksdepartementet oppnevnte 10.5.96 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere utviklingen

Detaljer

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Forside med logo og referanse Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Invitasjon Deres firma inviteres til å gi tilbud på skogbruksplanlegging i. (område)... Kommune imøteser deres tilbud innen tilbudsfristen.

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Ved inngåelse av abonnement forutsettes det at kunden godtar nedenforliggende regler. Følgende regler for tilgang og bruk gjelder for Allma Eiendom:

Ved inngåelse av abonnement forutsettes det at kunden godtar nedenforliggende regler. Følgende regler for tilgang og bruk gjelder for Allma Eiendom: AVTALE OM ABONNEMENT PÅ ALLMA EIENDOM Innledning Ved inngåelse av abonnement forutsettes det at kunden godtar nedenforliggende regler. Følgende regler for tilgang og bruk gjelder for Allma Eiendom: Parter

Detaljer

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars Infoskriv til jord- og skogbr ukere, mars 2015 Infoskriv til jor d- og skog bruker e, mars 201 5 Deres ref.: Vår ref.: 15/711 05/H OG BÆRUM KOMMUNE LANDBRUKSKONTORET Infoskriv til jord- og skogbrukere,

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler Contents 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp systemet for

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO LEIRBLEKKJA INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD Utgiver: Landbrukskontoret i Nannestad kommune NR. 1/13 KONTAKTINFO Nannestad kommune Marit Sand Besøksadresse Teknisk Forvaltning Eivind

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler i prosjekt Innhold 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss VGS

Brukerveiledning MinSkyss VGS Brukerveiledning MinSkyss VGS Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettsiden minskyss.hedmark.org Du vil ikke få svar på søknaden

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Sluttrapport Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Skogbruket og skogindustrien er viktig med hensyn på verdiskaping og sysselsetting for Nord-Trøndelag. Andelen lokalt tømmervirke fra fylket

Detaljer

Norges mest. inntektsbringende dugnad!

Norges mest. inntektsbringende dugnad! Norges mest inntektsbringende dugnad! Norges mest inntektsbringende dugnad! I tråd med idrettens verdier Norsk idrett har en svært positiv effekt på den norske folkehelsen. Idretten står således i en perfekt

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000.

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000. JORDBRUKSFRADRAG Flere har i disse dager fått brev fra Skatteetaten, der det står at fradragsført jordbruksfradrag ikke er godtatt. Vi har derfor tatt med litt om hovedkravene for jordbruksfradrag. Den

Detaljer

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice 1. Beregningsmenyen 2. Bestillingsmenyen Hovedmenyen i Spekter Online er delt opp i 2 deler og består av Beregningsmenyen og Bestillingsmenyen som du kan

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo Medlemssøk v.2.0 NO 982 111 986 MVA Innhold Introduksjon...3 Sette opp informasjonsfeltene for medlemssøk...3 Medlemssøket...5 Nytt medlemssøk...5 Overskrive lagrede søk...8 Introduksjon Dagens søkefunksjon

Detaljer

Skogen og skogbrukets betydning i Buskerud Tyrifjord Hotell 8. januar 2014

Skogen og skogbrukets betydning i Buskerud Tyrifjord Hotell 8. januar 2014 Skogen og skogbrukets betydning i Buskerud Tyrifjord Hotell 8. januar 2014 Seniorrådgiver Helge Nordby Verdiskaping i skogbruket Buskerud er: Landets tredje største skogfylke etter aktivitet Fjerde størst

Detaljer