Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne"

Transkript

1 Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste hjelpemiddel til en aktiv utnyttelse av din eiendom. Fra 2013 forutsetter alt tømmersalg at det er gjennomført miljøregistreringer (MiS) i din skog. Frist for etterbestilling av planprodukter i Lierne og Røyrvik er

2 Hva er en skogbruksplan? Skogbruksplanen er en oppdatert informasjon om din skog og de miljøverdiene som finnes der. Gjennom en takst av flybilder og data fra flybåren laser deles skogarealet inn i enheter og bestand med bakgrunn i alder, bonitet og treslag. Hvert bestand inneholder detaljer om kubikkmasse og tilvekst. Planen har forslag til skogbehandling som tar hensyn til miljøverdiene i skogen. Sammen med kart i farger og ortofoto er dette det beste utgangspunkt for planlegging, verdiskaping, ressursforvaltning og ivaretakelse av miljøhensyn på din skogeiendom. Planen leveres i en perm med sumtall og bestandslister, sammen med et laminert kart i farger og ortofoto der bestandsgrenser og miljøfigurer vises. Du kan i tillegg kjøpe tilgang til skogbruksplanen på internett, også kalt ALLMA Eiendom, eller kjøpe GPS med skogbruksplankart. Når du skal selge tømmer forutsetter det at det er gjennomført miljøregistreringer i din skog. MiS-registreringen som er integrert i skogbruksplanen oppfyller dette kravet. Etter at områdetaksten er gjennomført vil det ikke lenger være mulig å få dispensasjon for manglende MiS-registeringer. Miljøregistreringen utføres i eldre skog (hogstklasse 4 og 5) og følgende 12 elementer registreres: Stående død ved, liggende død ved, rikbarkstrær, trær med hengelav, eldre lauvsuksesjoner, gamle trær, hule lauvtrær, brannflater, rik bakkevegetasjon, bergvegger, leirraviner og bekkekløfter. Utvalgte miljøfigurer vil få ulike forvaltningstiltak. Skogeier kan gi tilbakemelding på om miljøfigurene godtas eller ikke før de innarbeides i planen. Prosjektet er organisert som en områdetakst. Det betyr at statstilskudd er med på å betale 55% 65 % av kostnadene med planen. Du kan bruke skogfond med skattefordel til å dekke egne kostnader ved kjøp av planen. Skogbruksplanen kan derfor bli svært rimelig for deg hvis du bestiller nå! Etterbestilling og registreringer utenom områdetaksten kan bli svært kostbart. Eksempel på utsnitt av skogbruksplankart med ortofoto Ei prosjektgruppe har vært med på å utforme produktene som tilbys. Gruppa består av lederne i de to skogeierlagene, Jostein Ringstad og Maj-Lis Dalby, rådgiver fagansvar skog i Lierne og Røyrvik kommuner Bodil Haukø og fylkesskogmester Gisle Westrum. Skogbruksleder Grete Bruce er tilknyttet prosjektet som ressursperson.

3 Produktene som kan bestilles: Det var opprinnelig lagt opp til at skogeierne kunne bestille en enkel ressursoversikt som inneholdt miljøregistreringer. Fylkesmannens landbruksavdeling har nå bestemt at dette produktet ikke er berettiget til tilskudd. Vi kan derfor ikke lenger tilby det som et planprodukt i denne taksten. Men vi tilbyr fortsatt: Plantype 1, Skogbruksplan med miljøregistrering og behandlingsforslag i hogstklasse 2 (plantefelt). (65% statstilskudd gis til Plantype 1) Dette er en fullverdig skogbruksplan med miljøregistreringer. I planen inngår også: Sumtall for eiendommen Teigoversikt Krysstabeller som viser volum fordelt på bonitet og hogstklasser Rapportering av eventuelle miljøfigurer Bestandsliste med alder, hogstklasse, bonitet og volum for hkl 3-5 (totalt volum for bestandet og volum per daa) Behandlingsforslag i hkl. II. (plantefelt) Dette registreres i felt samtidig som det gås MiS på den aktuelle eiendommen. Plantype 2, Skogbruksplan med miljøregistrering (55% statstilskudd gis til Plantype 2) Dette er en fullverdig skogbruksplan med miljøregistreringer. Innholdet i planen er det samme som Plantype 1, men har IKKE behandlingsforslag i hogstklasse 2. Skogbruksplanen leveres i en perm med et laminert kart som viser bestandsinndeling og miljøfigurer på ortofotobakgrunn. Du kan også bestille tilgang til din digitale skogbruksplan på vårt bestillingsskjema på internett. For skogbruksplanen vil det bli brukt flybilder fra 2010 til å dele inn skogen i bestand. Arealbasert lasertakst basert på flybåren laserskanning brukes til å beregne tømmervolum. Dette er en metode som erfaringsmessig gir svært god nøyaktighet. Sammen med skogbruksplanen er det mulig å bestille følgende tilleggsprodukter: Hogstforslag i hkl. IV og V med en prioritering av aktuelle bestand i perioden. Baseres på en analyse av bestandsdata for de aktuelle bestand. Tynningsanalyse som beskriver behovet for tynning i aktuelle bestand i hkl III. Baseres på en analyse av laserdata og bestandsdata. ALLMA eiendom, skogbruksplan på internett. Dette kommer i tillegg til den ordinære planen på papir. Riktige eiendomsgrenser Det er skogeiers ansvar at eiendomsgrenser fra gårdskartet / matrikkelkartet er riktig og at alle teiger som skal takseres finnes der. Eiendomsgrenser fra digitalt eiendomskart (DEK) legges til grunn ved taksten. Eventuelle feil, mangler og tvister MÅ meldes ved bestilling. Feil og mangler i grenser som oppdages etter at planproduktene er sendt vil kun rettes av ALLSKOG Plan, for skogeiers regning. Du kan kontrollere eiendomsgrenser på gardskartet (www.skogoglandskap.no) Gå til kart og statistikk > snarveier > gårdskart på internett > se kart på nett > velg fylke, kommune, skriv inn Gnr. /Bnr. Du får se alle dine teiger, også om du har andre Gnr/Bnr. I Røyrvik kan du også gå til matrikkelkart Skriv inn ditt gårds og bruksnummer og trykk søk. Husk å øke på alle dine Gnr/Bnr. Hvis du ikke finner hvor du skal skrive gårds og bruksnummer trykk F5 så restarter kartet.

4 Priser Produkt Enhet Pris Fastledd per plan Røyrvik Lierne Skogbruksplan med miljøregistreringer Dekar 27,10 28, ,- Pris etter statstilsbidrag Dekar 10,96 12, ,- Pris etter statstilskudd og skogfond med skattefordel. (priseksempel eiendom med 1000 dekar produktiv skog.) Dekar 3,70 4, ,- Tilleggsprodukt til skogbruksplanen: Behandlingsforslag i hkl. 2 (Prisen gjelder kun for areal i hkl. II) Dekar 5,50 5,50 Hogstforslag i hkl. 4 og 5 Eiendom 3000,- 3000,- Tynningsanalyse i hkl. 3 Eiendom 3000,- 3000,- ALLMA eiendom, skogbruksplan på internett Kr 590,- og årlig vedlikeholdskostnad kr 300,- pr år. Priseksempler: I priseksemplene som gjelder betaling med skogfond med skattefordel er det forutsatt en marginalskatt på 35,8% og 85% skattefordel. Andelen hogstklasse 2 (plantefelt) er satt til 40% i Lierne og 20% i Røyrvik. Priseksempler Lierne Produktivt skogareal i dekar 100 da 300 da 500 da 1000 da 2000 da 3000 da da Plantype 1 med statsbidrag og skogfond med skattefordel(65% tilskudd) kr kr 5.83 kr 4.83 kr 4.07 kr 3.69 kr 3.57 kr 3.39 Plantype 1 med statsbidrag (65% tilskudd) kr kr kr kr kr kr kr Plantype 2 med statsbidrag og skogfond med skattefordel (55% tilskudd) kr 7.30 kr 5.27 kr 4.87 kr 4.56 kr 4.41 kr 4.36 kr 4.29 Plantype 2 med statsbidrag (55% tilskudd) kr kr kr kr kr kr kr Priseksempler Røyrvik Produktivt skogareal i dekar 100 da 300 da 500 da 1000 da 2000 da 3000 da da Plantype 1 med statsbidrag og skogfond med skattefordel(65% tilskudd) kr 8.17 kr 4.86 kr 4.20 kr 3.70 kr 3.45 kr 3.37 kr 3.25 Plantype 1 med statsbidrag (65% tilskudd) kr kr kr kr kr kr 9.98 kr 9.63 Plantype 2 med statsbidrag og skogfond med skattefordel (55% tilskudd) kr 7.16 kr 5.13 kr 4.73 kr 4.42 kr 4.27 kr 4.22 kr 4.15 Plantype 2 med statsbidrag (55% tilskudd) kr kr kr kr kr kr kr 12.29

5 Det tas forbehold om tilstrekkelig oppslutning i taksten og tilstrekkelig statstilskudd i prisene over. Røyrvik og Lierne kommuner betaler ulik andel av kostnadene for laserskanning. Derfor er prisene litt forskjellige for de to kommunene. Alle priser er eks. mva. Mva. beregnes av egenandelen (netto fakturabeløp), med vanlig fradragsregler for oppgavepliktige. Ikke oppgavepliktige fører investeringsbeløp inkl.mva. til fradrag i næringsoppgaven. Vi gjør oppmerksom på at skogeiers egenandel av kostnaden med å utarbeide planprodukter kan dekkes av innestående skogfondsmidler med inntil 85% skattefordel. Bestilling Det er også mulig å bruke et bestillingsskjemaet på internett. På finner du en link til områdetaksten i Røyrvik og Lierne under fanene Produkter og Skogbruksplan. Du kan også følge disse linkene: Gårdskartet for kontroll av eiendomsgrenser og teiger. gardskartet Gå til bestillingsskjema på internett. Lurer du på noe? Kontakt prosjektansvarlig hos ALLSKOG Plan: Prosjektleder Ivar Laurgård Tlf: Epost: Vår adresse er: ALLSKOG BA, Ingvald Ystgaards v. 13 A, 7047 Trondheim Tlf.: Fax: e-post: ALLSKOG har tatt i bruk sms-varsling til andelseiere, noe informasjon kan også bli sendt ut der. Husk bestillingsfristen!

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din! Hva er en skogbruksplan? Skogbruksplanen

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Trondheim 22.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Miljøregistrering i Skog (MiS) ble utført i Skaun kommune i 2000/2001 i forbindelse med utarbeiding av skogbruksplaner fra 1998. For å fortsatt være

Detaljer

Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging

Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging NIJOS dokument 1/02 Forsidefoto: Jan-Erik Nilsen NIJOS dokument 1/02 I Innhold Bakgrunn og hensikt... 1 Inndeling i metodeområder...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Forside med logo og referanse Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Invitasjon Deres firma inviteres til å gi tilbud på skogbruksplanlegging i. (område)... Kommune imøteser deres tilbud innen tilbudsfristen.

Detaljer

Dinskog.no - skogbruksplan på nett

Dinskog.no - skogbruksplan på nett Dinskog.no - skogbruksplan på nett Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med ca. 10 000 andelseiere på Østlandet. Disse representerer 10,5 millioner dekar skog, og bidrar med en femtedel av

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

TØMMERSALG for dummies

TØMMERSALG for dummies TØMMERSALG for dummies Heftet er en enkel innføring og starthjelp i salg av tømmer og hva du som skogeier må være obs på gjennom prosessen. Målgruppa er først og fremst skogeiere som har liten kjennskap

Detaljer

Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning. Gards- og bruksnr: 816/1. Ringsaker kommune. Registreringsår: 2004

Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning. Gards- og bruksnr: 816/1. Ringsaker kommune. Registreringsår: 2004 Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning Gards- og bruksnr: 816/1 Ringsaker kommune Registreringsår: 2004 Blåbærlyng er en nøkkelart man bør søke å ta vare på INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Verdivurdering skogeiendom

Verdivurdering skogeiendom Verdivurdering skogeiendom Holtålen kommuneskog Holtålen kommune, Sør-Trøndelag 1 På oppdrag for Holtålen kommune v/rådmann har undertegnede foretatt verdivurdering av skog- og utmarksressursene på eiendommen

Detaljer

Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013. Rolf Langeland

Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013. Rolf Langeland Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013 Rolf Langeland 1 Prinsipper for vurdering av skog i konsesjonssammenheng Skogbrukets inntekter er markedsbestemt og følger internasjonale

Detaljer

Åmot prestegård, Gnr/bnr 9/1 og 12/10

Åmot prestegård, Gnr/bnr 9/1 og 12/10 Salgsprospekt for Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom Åmot prestegård, Gnr/bnr 9/1 og 12/10 Åmot kommune Hedmark fylke Hovedtall for Åmot prestegård Åmot prestegård er en landbrukseiendom

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98 SKOGBRUKSPLANLEGGING Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover NIJOS-rapport 13/98 Forord Landbruksdepartementet oppnevnte 10.5.96 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere utviklingen

Detaljer

Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1

Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1 Salgsprospekt for del av Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin skogeiendom Årdal prestegårdskog, Gnr/bnr 5/1 Årdal kommune Beskrivelse av Årdal prestegård. Årdal prestegård ligger i Årdal kommune innerst

Detaljer

Skogeiendom til salgs. Lamoskogen. Målselv kommune

Skogeiendom til salgs. Lamoskogen. Målselv kommune Skogeiendom til salgs Lamoskogen Målselv kommune Side 2 av 7 Eiendom Eier Salgsansvarlig Lamoskogen gnr. 59 bnr. 14 i Målselv kommune Statskog SF Knut Røst, tlf: 970 08 125, e-post: knut.rost@statskog.no

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss VGS

Brukerveiledning MinSkyss VGS Brukerveiledning MinSkyss VGS Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettsiden minskyss.hedmark.org Du vil ikke få svar på søknaden

Detaljer

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice 1. Beregningsmenyen 2. Bestillingsmenyen Hovedmenyen i Spekter Online er delt opp i 2 deler og består av Beregningsmenyen og Bestillingsmenyen som du kan

Detaljer

Brukerveiledning 21.08.2012 1

Brukerveiledning 21.08.2012 1 Brukerveiledning 21.08.2012 1 Innhold Portalsiden www.allma.no... 3 Starte Allma Eiendom... 3 Allma Eiendom oversikt oppbygging og funksjoner... 4 Velge karttyper og sette målestokk... 5 Lage bokmerker...

Detaljer

2013-2020. Hovedplan skogsveier

2013-2020. Hovedplan skogsveier 2013-2020 Hovedplan skogsveier Levanger kommune Levanger kommune Innherred samkommune Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn...2 2.0 Innledning...3 2.1 Føringer for arbeidet...3 2.2 Definisjoner og bruk av hovedplanen...3

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense REISEREGNINGSMODUL BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense BAKGRUNN På grunn av store endringer i våre systemer levert av Visma Unique må vi i gang med en ny reiseregningsmodul da den gamle ikke oppfyller

Detaljer

Generell brukerveiledning for Meglerpakken.no. Versjon 1.0 - Januar 2007

Generell brukerveiledning for Meglerpakken.no. Versjon 1.0 - Januar 2007 Generell brukerveiledning for Meglerpakken.no Versjon 1.0 - Januar 2007 Innhold: Innlogging... 3 Min profil - Ordrestatus... 4 Min profil - Hurtigsøk... 4 Min profil Brukerpreferanser (Mine innstillinger)...

Detaljer

Brukerveiledning. Gruppe 9

Brukerveiledning. Gruppe 9 Forord : I dette dokumentet vil du få presentert en brukerveiledning for databasesystemet som vi har laget for Nor daglig vare import. Dokumentet er illustrert med bilder, og i tillegg finnes det forklaringer

Detaljer

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder Sjarmtrollparty Manual for Mine kunder Trykk på mine sider Hovedside Mine kunder CRM Trykk på Mine Kunder CRM Registrere ny kunde Trykk på Registrere ny kunde HUSK: Det er viktig å fylle ut riktig informasjon

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM INFORMASJON TIL JORD OG SKOGBRUKERE Januar 2011 PRODUKSJONSTILSKUDD - PT Det har nettopp vært søknadsomgang for husdyrproduksjon, grønt og potetproduksjon, samt for avløsertilskudd.

Detaljer

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000.

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000. JORDBRUKSFRADRAG Flere har i disse dager fått brev fra Skatteetaten, der det står at fradragsført jordbruksfradrag ikke er godtatt. Vi har derfor tatt med litt om hovedkravene for jordbruksfradrag. Den

Detaljer

Kartsamarbeidsprosjektet

Kartsamarbeidsprosjektet Kartsamarbeidsprosjektet Felles bruk av miljødirektoratenes og landbruksforvaltningens kartdata Et samarbeidsprosjekt mellom Statens landbruksforvaltning, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer