Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen"

Transkript

1 Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din! Hva er en skogbruksplan? Skogbruksplanen er en oppdatert informasjon om din skog og de miljøverdiene som finnes der. Gjennom en takst ved hjelp av markbefaring og nye flybilder deles skogarealet inn i bestand på bakgrunn av alder, bonitet og treslag. Hvert bestand inneholder blant annet detaljer om kubikkmasse, tilvekst og treslagsfordeling. Planen har forslag til skogbehandling som også tar hensyn til miljøverdiene i skogen. Sammen med et kart med flybildebakgrunn er dette det beste utgangspunktet for planlegging, verdiskaping, ressursforvaltning og ivaretakelse av miljøhensyn på din skogeiendom. Planen leveres i en perm med sumtall og bestandslister, sammen med et kart over skogeiendommen med flyfotobakgrunn, der bestandsgrenser og miljøfigurer vises. Du får ett års gratis tilgang til skogbruksplanen på internett gjennom ALLMA Eiendom. Andelseiere slipper anskaffelseskostnad. Bestillingsfrist 17. februar

2 Miljøregistreringer i Skog (MiS) og nøkkelbiotoper Miljøregistreringer i skog fører til at vi kan ta vare på opprinnelige, sårbare, spesielle og sjeldne naturtyper i skog. Dette kaller vil nøkkelbiotoper. Arealene med nøkkelbiotoper representerer i gjennomsnitt ca. 2-3% av det produktive skogarealet. Dette betyr at skogeierne beholder 87-98% av skogarealet til fri forvaltning etter Norsk skogstandard. Hvorfor miljøregistreringer i skog? I Norge er miljøsertifisering av skogforvaltning og skogsdrift en forutsetning for å kunne selge sertifisert tømmer til en seriøs tømmerkjøper. ALLSKOG er sertifisert gjennom PEFC (The pan European Forest Certification Council). Dette betyr at ALLSKOG eller andre tømmerkjøpere ikke kan omsette usertifisert tømmer. Sertifisert tømmer kan bare komme i fra skogeiendommer som har gjennomgått miljøregistrering. Alle som bestiller plan får med sine MiS-registreringer i den nye skogbruksplanen. Skogeier kan gi tilbakemelding på om miljøfigurene godtas eller ikke før de innarbeides i planen. Utvalgte miljøfigurer vil få ulike forvaltningstiltak. Miljøregistreringen utføres i eldre skog (hogstklasse 4 og 5) og det registrers 12 ulike livsmiljøer. I dette prosjektet blir det bare gjennomført MiS-registrering på eiendommer som bestiller planer. Hvis du har planer om å levere tømmer i løpet av de neste 5-10 årene vil det derfor være en meget rimelig løsning å bestille plan nå som det gis tilskudd! Informasjonsmøte om taksten onsdag 13. februar kl 19 på Haugen samfunnshus (Litjsalen)

3 Prosjektet Prosjektet er organisert som en områdetakst. Det betyr at statstilskudd er med på å betale 50 prosent av kostnadene med planen. Dette gjelder også for eventuelle tilleggsbestillinger. Du kan bruke skogfond med skattefordel til å dekke egne kostnader ved kjøp av planen. Skogbruksplanen kan derfor bli svært rimelig for deg hvis du bestiller nå! Har du ikke skogfond, kan du hogge nå og sette av skogfond som kan brukes neste år. Hvis du ikke har skogfond neste år kan du forskuttere og få igjen pengene i løpet av de neste 5 år ved å hogge og sette av skogfond. Produkter som kan bestilles Skogbruksplan med MiS Dette er en fullverdig skogbruksplan med miljøregistreringer. I planen inngår: Sumtall for eiendommen Teigoversikt Krysstabeller som viser volum fordelt på treslag, bonitet og hogstklasser Produktivt skogareal fordelt på boniteter og hogstklasser. Bestandsliste med alder, tilvekst, hogstklasse, bonitet og totalt volum for bestandet og volum per for hogstklasse 3-5. Produksjonsevne Hogstkvantum Eventuelle nøkkelbiotoper vil bli dokumentert i egen miljørapport. Skogbruksplanen leveres i en perm med et laminert kart. Bestillingsfrist 17. februar

4 Sammen med skogbruksplanen er det mulig å bestille følgende tilleggsprodukter: Behandlingsforslag i hkl II (behov for ungskogpleie). Baseres på feltbefaring som gjøres samtidig med MiSregistreringene. Hogstforslag i hkl. IV og V med en prioritering av aktuelle bestand i perioden. Baseres på en analyse av bestandsdata. Tynningsanalyse som beskriver behovet for tynning i aktuelle bestand i hkl III. Baseres på en analyse av bestandsdata. Priser Det tas forbehold om tilstrekkelig oppslutning i taksten. Prisene er beregnet ut i fra 60 prosent planbestilling av det produktive skogarealet i Osen og Roan kommuner. Alle priser er oppgitt eks. mva. Mva beregnes av egenandelen (netto fakturabeløp), med vanlige fradragsregler for oppgavepliktige. Ikke oppgavepliktige fører investeringsbeløp inkl. mva til fradrag i næringsoppgaven. Pris for skogbruksplan med MiS Kr per Fastledd per eiendom 20, ,- Pris for tilleggsregistreringer Produkt Kr per Pris per eiendom Behandlingsforslag i hkl II 5,83 Tynningsanalyse hkl III 3000,- Hogstforslag 3000,- Skogeier faktureres for bruttokostnader for sin eiendom, og må selv søke om tilskudd til planprodukter (du kan krysse av for dette når du fyller ut bestillingsskjemaet). Når vi har fått inn alle bestillingene vil vi delfakturere den enkelte skogeier med kr 2000,-. Sluttfakturering basert på eiendommens produktive skogareal skjer ved utsendelse av bestilt planprodukt. Informasjonsmøte om taksten onsdag 13. februar kl 19 på Haugen samfunnshus (Litjsalen)

5 Priseksempler før og etter statstilskudd Vi har laget noen priseksempler som viser hva skogeier betaler for en skogbruksplan før og etter 50 prosent statstilskudd, og ved bruk av skogfond med skattefordel. Alle priseksemplene er eks. mva. Fastleddet på kr 2000,- per plan er inkludert i prisene. Priseksempler Produktivt skogareal i dekar Skogbruksplan uten tilskudd Skogbruksplan med 50 % statstilskudd (nødvendig avsetning til skogfond) Skogbruksplan med 50 % statstilskudd og bruk av skogfond med skattefordel (egenandel etter skatt ved 35,8 % marginal skatteprosent) ,- 2014, ,- 8081, , , , ,- 3027,- 4041,- 6068,- 8095, , ,- 680,- 1022,- 1364,- 2049,- 2734,- 3760,- 7183,- Framdrift Når alle bestillingene har kommet inn vil vi starte opp med fototaksten. Feltarbeidet for MiS og eventuelle behandlingsforslag i hkl II vil skje i løpet av feltsesongen Utvalgsprosessen for MiS kjøres i løpet av høsten, og de ferdige planproduktene skal leveres før jul. Bestilling En link til skjema for bestilling av planprodukter finner du på Hvis du ikke kan bestille på nett er det muligheter for å få hjelp til dette på rådhuset hos Osen kommune. Ta kontakt med Ivar Dybdahl tlf , eller mobil og avtal gjerne et tidspunkt før du kommer innom. Ved spørsmål om priser eller produkter ta kontakt plansjef Vegard Aune, tlf , e- post eller Bestillingsfrist 17. februar

6 Riktige eiendomsgrenser er viktige! Det er skogeiers ansvar at eiendomsgrenser fra matrikkelkartet er riktig og at alle teiger som skal takseres finnes der. ALLSKOG har lagt ved et eiendomskart og et følgebrev sammen med denne brosjyren. Her ser du hva vi har registrert som din eiendom på grunnlag av eiendomsgrenser fra Landbruksregisteret. Det er skogeiers ansvar å kontrollere at teigkartet med eiendomsgrenser er riktig og eventuelt sende tilbakemelding til oss hvis du mener det er feil i grensene. Feil og mangler i eiendomsgrenser som oppdages når planproduktet er ferdig vil bare bli rettet mot betaling fra skogeier. Styringsgruppa Skogbruksplanlegging er noe av det aller viktigste for å øke aktiviteten i skogbruket i en kommune. Derfor står både landbruksforvaltningen og skogeierlagene i Osen og Roan sammen om denne taksten. Det er satt ned ei styringsgruppe for taksten i Osen bestående av Ivar Dybdahl, Hanne Skjeggestad og Morten Agnar Osen. Kontaktperson for styringsgruppa er Ivar Dybdahl. Informasjonsmøte om taksten onsdag 13. februar kl 19 på Haugen samfunnshus (Litjsalen)

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Trondheim 22.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Miljøregistrering i Skog (MiS) ble utført i Skaun kommune i 2000/2001 i forbindelse med utarbeiding av skogbruksplaner fra 1998. For å fortsatt være

Detaljer

Dinskog.no - skogbruksplan på nett

Dinskog.no - skogbruksplan på nett Dinskog.no - skogbruksplan på nett Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med ca. 10 000 andelseiere på Østlandet. Disse representerer 10,5 millioner dekar skog, og bidrar med en femtedel av

Detaljer

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Forside med logo og referanse Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Invitasjon Deres firma inviteres til å gi tilbud på skogbruksplanlegging i. (område)... Kommune imøteser deres tilbud innen tilbudsfristen.

Detaljer

TØMMERSALG for dummies

TØMMERSALG for dummies TØMMERSALG for dummies Heftet er en enkel innføring og starthjelp i salg av tømmer og hva du som skogeier må være obs på gjennom prosessen. Målgruppa er først og fremst skogeiere som har liten kjennskap

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning. Gards- og bruksnr: 816/1. Ringsaker kommune. Registreringsår: 2004

Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning. Gards- og bruksnr: 816/1. Ringsaker kommune. Registreringsår: 2004 Rapport for registrering av biologisk viktige områder: Veldre Almenning Gards- og bruksnr: 816/1 Ringsaker kommune Registreringsår: 2004 Blåbærlyng er en nøkkelart man bør søke å ta vare på INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98 SKOGBRUKSPLANLEGGING Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover NIJOS-rapport 13/98 Forord Landbruksdepartementet oppnevnte 10.5.96 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere utviklingen

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Sertifisering av skog

Sertifisering av skog Skogeiere som vil selge tømmer forplikter seg til å følge Norsk PEFC skogstandard. Alle de større kjøperne av tømmer i Norge krever i dag sertifisering. Ringerike, Buskerud. Foto: John Y. Larsson, Det

Detaljer

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO LEIRBLEKKJA INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD Utgiver: Landbrukskontoret i Nannestad kommune NR. 1/13 KONTAKTINFO Nannestad kommune Marit Sand Besøksadresse Teknisk Forvaltning Eivind

Detaljer

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Sluttrapport Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Skogbruket og skogindustrien er viktig med hensyn på verdiskaping og sysselsetting for Nord-Trøndelag. Andelen lokalt tømmervirke fra fylket

Detaljer

Landskapsplan. Goplerud gård. for. Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg

Landskapsplan. Goplerud gård. for. Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg Landskapsplan for Goplerud gård Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg Innhold 1. Generell beskrivelse av eiendommen. 3 2. Skogbruk 4 3. Miljøverdier. 7 Skogarealer med spesielle verneverdier (HCRV). 9 4.

Detaljer

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk ALLSKOGs hovedformål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Kompetansen til skogbrukslederne

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000.

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000. JORDBRUKSFRADRAG Flere har i disse dager fått brev fra Skatteetaten, der det står at fradragsført jordbruksfradrag ikke er godtatt. Vi har derfor tatt med litt om hovedkravene for jordbruksfradrag. Den

Detaljer

Verdivurdering skogeiendom

Verdivurdering skogeiendom Verdivurdering skogeiendom Holtålen kommuneskog Holtålen kommune, Sør-Trøndelag 1 På oppdrag for Holtålen kommune v/rådmann har undertegnede foretatt verdivurdering av skog- og utmarksressursene på eiendommen

Detaljer

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013 Chain

Detaljer

PEFC Norge Revisjon sammenstilling av høringssvar

PEFC Norge Revisjon sammenstilling av høringssvar 1 PEFC Norge Revisjon sammenstilling av høringssvar Høringsperiode 3.oktober 3.november Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Org. som har kommet med høringssvar... 3 Generelle innspill til sertifiseringssystemet...

Detaljer

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars Infoskriv til jord- og skogbr ukere, mars 2015 Infoskriv til jor d- og skog bruker e, mars 201 5 Deres ref.: Vår ref.: 15/711 05/H OG BÆRUM KOMMUNE LANDBRUKSKONTORET Infoskriv til jord- og skogbrukere,

Detaljer

Klage på manglende miljøinformasjon

Klage på manglende miljøinformasjon Til Klagenemnda for miljøinformasjon c/o Advokatfirmaet Haavind Vislie AS v/ advokatfullmektig Christina Five Berg Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Dato: 15.03. 2006 Klage på manglende miljøinformasjon WWF

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

2013-2020. Hovedplan skogsveier

2013-2020. Hovedplan skogsveier 2013-2020 Hovedplan skogsveier Levanger kommune Levanger kommune Innherred samkommune Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn...2 2.0 Innledning...3 2.1 Føringer for arbeidet...3 2.2 Definisjoner og bruk av hovedplanen...3

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013. Rolf Langeland

Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013. Rolf Langeland Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013 Rolf Langeland 1 Prinsipper for vurdering av skog i konsesjonssammenheng Skogbrukets inntekter er markedsbestemt og følger internasjonale

Detaljer

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Innhold 4 Levende Skog Kravpunkter: 9 1. Arbeidskraft og kompetanse 10 2. Avfallshåndtering 11 3. Bekyttelse av skogarealet 11 4. Biologisk viktige områder 18

Detaljer

Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter

Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter Vår dato: Vår ref: 2010-06-25 B10121/10-131 Deres dato: Deres ref: Til Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter Vi viser

Detaljer

PEFC Norge. Kontroll av nøkkelbiotoper. Thomas Husum, PEFC Norge

PEFC Norge. Kontroll av nøkkelbiotoper. Thomas Husum, PEFC Norge PEFC Norge Kontroll av nøkkelbiotoper Thomas Husum, PEFC Norge 1 Norsk PEFC Skogstandard Kravpunkt 4: Biologisk viktige områder «Skog definert som biologisk viktige områder har betydning for et stort antall

Detaljer

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice 1. Beregningsmenyen 2. Bestillingsmenyen Hovedmenyen i Spekter Online er delt opp i 2 deler og består av Beregningsmenyen og Bestillingsmenyen som du kan

Detaljer