Enkel brukerveiledning. Web-Skas. for skogeier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enkel brukerveiledning. Web-Skas. for skogeier"

Transkript

1 Enkel brukerveiledning Web-Skas for skogeier Web-Skas er en webbasert tjeneste for skogeiere og saksbehandlere i landbruksforvaltningen, hvor de kan gjøre oppslag på Skogfondskonto og registrere utbetalingskrav. Dette dokumentet gir en kortfattet innføring i de viktigste funksjonene som er tilgjengelig for skogeiere. Versjon

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Hvordan komme i gang (skogeierbruker)... 3 Pålogging Via hjemmesiden til Statens Landbruksforvaltning Via hjemmesiden til Altinn Pålogging for eiendommer som ikke er personlig eid... 4 Oppstartsiden i Web-Skas Innholdet på siden Kontoopplysninger... 5 Mer om de enkelte menyer... 6 Menyen Registrere refusjonskrav... 6 Trinn1 Betalingsmottaker og Melding / KID... 6 Trinn 2 Tiltaket... 7 Trinn 3 Detaljer for tiltaket... 8 Trinn 4 Registrer kostnad og volum... 9 Trinn 5 Oversikt og innsending av refusjonskrav Tilskuddsberettiget refusjonskrav Krav til dokumentasjon Menyen udekkede investeringer Menyen oversikt tidligere registreringer Menyen Kontoutskrift Menyen Vedlikehold betalingsmottager Menyen Tilskudd skogkultur Menyen Aktivitetsdata Menyen Avvirkningsdata

3 Hvordan komme i gang (skogeierbruker) Pålogging. Dersom din skogfondskonto er knyttet til ditt personnummer, kreves det ingen forhåndsregistrering for å benytte løsningen. Hvis kontoen derimot er registrert på et organisasjonsnummer, må du på forhånd være godkjent som bruker av systemet. Dette skjer ved å henvende seg til kommunens landbrukskontor eller til fylkesmannen. Tilgangen til Web-Skas for skogeiere kontrolleres via Altinn-portalen. De to enkleste måtene å logge inn er beskrevet nedenfor. 1. Via hjemmesiden til Statens Landbruksforvaltning. Logg på Internet med adressen Her klikker du på Logg inn i portalmenyen til venstre, og vil komme inn på Statens landbruksforvaltning sin påloggingsside for Web-systemer. På denne siden skal du velge Logg inn fra boksen merket Pålogging til Altinn til venstre på siden. Du kommer nå inn på Altinns sikkerhetsportal, og du vil bli autentisert som bruker. Påloggingen i Altinn kan skje på flere forskjellige sikkerhetsnivåer (som vises nede til høyre i påloggingsbildet etter hvert som du velger ett av alternative i valgmenyen). Du må være pålogget på nivå 2 eller høyere for å få tilgang til Web-Skas. Etter en vellykket pålogging, kommer du til Startside for SLFs elektroniske tjenester. Her vil du finne informasjon om de elektroniske tjenestene som du har tilgang til, og du vil også finne linker til dokumentasjon og brukerinnføring. For å få tilgang til selve programmet Web-Skas, velger du Skogfondssystemet i hovedmenyen til venstre i skjermbildet. 2. Via hjemmesiden til Altinn. Logg på Internet med adressen Når du klikker på knappen Logg inn på forsiden, kommer du nå inn på Altinns sikkerhetsportal, hvor du vil bli autentisert som bruker. Påloggingen i Altinn kan skje på flere forskjellige sikkerhetsnivåer (som vises nede til høyre i påloggingsbildet etter hvert som du velger ett av alternative i valgmenyen). Du må være pålogget på nivå 2 eller høyere for å få tilgang til Web-Skas. Etter at du har blitt godkjent som bruker kommer du inn på Altinns hovedside. For å finne SLFs tjenester, må du velge Skjemakatalog under Skjema og tjenester. Velg så Statens landbruksforvaltning i nedtrekksmenyen <Velg etat>. 3

4 Da får du en liste over de SLF-tjenestene som er tilgjengelige på Altinn, og i denne listen velger du Skogfondssystemet (Klikk på symbolet til venstre i listen.) Du kan finne en mer utfyllende beskrivelse av pålogging via Altinn på 3. Pålogging for eiendommer som ikke er personlig eid. For skogeiendommer som ikke er personlig eid, slik som offentlige skoger, bygdeallmenninger, sameier og selskapsskoger, er det foreløpig ikke mulig å benytte Altinn for pålogging til Web-Skas. Du må i stedet benytte egen link i boksen Alternativ pålogging på SLFs påloggingsside (ref. punkt 1 ovenfor) med betegnelsen Skogeier som ikke kan benytte Altinn. For slike eiendommer skal organisasjonsnummer med 00 foran benyttes som brukernavn. Man kan altså ikke benytte PIN-koder fra Altinn, men derimot brukernavn og passord som opprettes og sendes fra SLF. Systemet vil bli lagt om, slik at alle skogeiere etter hvert skal benytte Altinn. Det vil bli gitt nærmere informasjon når dette er klart til bruk. Oppstartsiden i Web-Skas. Når du kommer inn i selve Web-Skas programmet, vil åpningssiden være siden kalt Kontoopplysninger. Her finner du opplysninger som er registrert for skogfondskontoen på din eiendom. (Dersom du eier skog i flere kommuner har du flere skogfondskonti, og da kommer du aller først til en meny der du må velge hvilken skogfondskonto du ønsker å gå inn på). Tilgjengelige menyvalg er listet opp under hverandre til venstre i skjermbildet. Denne hovedmenyen er tilgjengelig i de fleste skjermbildene i Web-Skas. I skjermbildets øverste høyre hjørne står det listet opp noen tilgjengelige funksjonsvalg som understrekede linker. Det gjelder Hjelp, Logg ut og noen ganger Skriv ut. Dette er faste funksjonsvalg som er tilgjengelige i de fleste skjermbildene i Web-Skas. Linken Startside tar deg tilbake til forsiden med oversikt over SLFs elektroniske tjenester. I de fleste skjermbilder kan man klikke funksjonsvalget Hjelp, og man vil få opp en forklarende hjelpetekst for gjeldende skjermbilde i et eget vindu. For å lukke dette vinduet må du klikke på X-knappen i vinduets øverste høyre hjørne. (Dersom du benytter en såkalt fanebasert nettleser, vil hjelpesiden komme opp i en egen fane. Pass på at du kun lukker den aktuelle fanen når du ønsker å gå ut av hjelpetekstene.) X-knappen skal ikke brukes når man er inne i et ordinært skjermbilde, da skal man bruke funksjonsvalget Logg ut for å gå ut av programmet. 4

5 Funksjonsvalg Hovedmeny Innholdet på siden Kontoopplysninger Denne siden gir deg som nevnt en del grunnleggende informasjon som er registrert for skogfondskontoen på din eiendom. Venstre del av bildet viser person, og adresse og eiendomsinformasjon. I den høyre delen av vinduet finner man blant annet informasjon om aktuell saldo på skogfondskontoen (regnskapsført pr. angjeldende dato), saldo pr (regnskapsført ved inneværende års begynnelse), disponibel saldo (regnskapsført saldo pr. dato, fratrukket eventuelle registrerte utbetalingskrav som ikke er ferdigbehandlet ennå) og en linje som viser om du har udekkede investeringer på din konto. Nederst i vinduet finner du kommandoknappen Endre opplysninger. Her har du som skogeier mulighet til å endre to av opplysningene i vinduet, nemlig din e-post adresse og informasjonen som angir om du er mva-registrert. Den øvrige informasjonen i vinduet hentes fra andre registre som Web-Skas er koblet mot, og kan ikke endres her. Dersom du finner feil i noen av disse opplysningene, bør du kontakte landbruksforvaltningen i din kommune, slik at de kan sørge for at dette blir rettet opp. 5

6 Mer om de enkelte menyer Menyen Registrere refusjonskrav. Velges fra hovedmenyen og er det viktigste (og mest kompliserte) menyvalget. Brukes når skogeier har gjort et tiltak i skogen som ønskes dekket med skogfondsmidler. Kan her registrere kravet og sende det til kommunen for godkjenning. Registreringen er bygd opp med en veiviser som skal lede deg gjennom prosessen. For hvert trinn må du klikke på Fortsett for å komme videre. Trinn1 Betalingsmottaker og Melding / KID Først må man bestemme hvem som skal ha pengene utbetalt, dette registreres i det første feltet i skjermbildet. Normalt er dette skogeier selv, derfor er feltet forhåndsutfylt med skogeier og skogeiers registrerte bankkontonummer. Skal pengene utbetales direkte til en tredjeperson, må denne legges inn i feltet. Det gjøres ved å klikke på pila til høyre i feltet, man får da fram en nedtrekksliste med mulige betalingsmottakere, disse kan velges ved å klikke med musa på navnet. Dersom aktuell betalingsmottager ikke finnes i denne lista må den registreres. Det gjøres ved å klikke på knappen Ny betalingsmottager. Etter at ny betalingsmottager er registrert og lagret kommer man tilbake til registreringsbildet, og nå kan den nye betalingsmottageren velges fra nedtrekkslista. I tillegg kan man velge å registrere enten en melding på giro eller et KID-nummer. Dette gjøres ved å klikke i den runde avkrysningsboksen for et av alternativene. I registreringsfeltet fylles da inn enten ønsket tekst for melding på giro, eller KID-nummeret som hentes fra giroen. Når ønsket informasjon er lagt inn, klikker du på Fortsett. 6

7 Trinn 2 Tiltaket Flere ulike typer investeringer på eiendommen kan dekkes av skogfond. På tiltaksfanen er disse gruppert etter tidspunktet for eller formålet med tiltaket. For å se hvilke enkelttiltak som finnes innenfor hver enkelt gruppe, klikker du på pluss-tegnet for den enkelte gruppen. Ved å føre musepekeren over det enkelte tiltaket, kan du få fram en kort beskrivelse på skjermen. Les beskrivelsen nøye, slik at du velger rett tiltak. For å velge tiltak skal du klikke på det enkelttiltaket du ønsker. Da kommer du automatisk videre til trinn 3 Detaljer. I tillegg til den beskrivelsen som kommer fram på skjermen, kan du finne ytterligere forklaringer på SLFs nettsider. Du kan gå inn på klikk på Skogbruk og velg deretter Ofte stilte spørsmål om bruk av skogfond under menypunktet Oppslagstavle til høyre. 7

8 Trinn 3 Detaljer for tiltaket I dette skjermbildet skal man registrere detaljer for det aktuelle tiltak. Dette dreier seg om statistiske data, og hvilken informasjon som skal registreres vil variere med hvilket tiltak som er valgt. Statistiske data registreres ved å velge fra nedtrekkslista, og man får en feilmelding hvis man hopper over dette. For enkelte tiltak vil også registrering av annen informasjon være obligatorisk. Generelt anbefaler vi at du registrerer all relevant informasjon om tiltaket, slik at saksbehandleren i kommunen har best mulig forutsetninger for å behandle refusjonskravet ditt korrekt. I feltet Tiltakets referanse bør man registrere en stedsangivelse for tiltaket når dette er relevant, og det kan gjerne skje i form av driftsplanens bestandsnummer. Feltet Beskrivelse benyttes for utfyllende informasjon om tiltaket, beskjeder og forklaringer til kommunen, eller til annen relevant informasjon. Etter at dataene er registrert må man trykke på knappen Fortsett. 8

9 Trinn 4 Registrer kostnad og volum Her registreres kostnad (det vil si investeringens totale kostnad) og beløp til utbetaling (det vil si beløp som ønskes utbetalt fra skogfondskonto). Ved utbetaling til tredjeperson skal disse beløpene være like. Ved refusjon til skogeier kan beløp utbetalt være lavere enn registrert totalkostnad (for eksempel hvis det ikke er nok skogfondsmidler på konto). Da vil differansen bli registrert som en udekket investering, og kan utbetales senere (tidsfristen er som regel innen utløpet av neste kalenderår). I tillegg til kostnad skal det for mange tiltak registreres volumtall, for eksempel areal i dekar, antall planter, eller begge deler. Dette avhenger av hvilket tiltak det dreier seg om, og hvilken informasjon som kreves vil gå tydelig fram av registreringsbildet. Enkelte tiltak kan være berettiget til å motta tilskudd, og i disse tilfeller vil refusjonskravet også gjelde som søknad om tilskudd. Dette vil i så fall komme fram som en egen melding på skjermen (se eksemplet ovenfor). Hvilke tiltak som re tilskuddsberettiget varierer fra en kommune til en annen, og informasjon for din kommune vil være tilgjengelig via menypunktet Tilskudd skogkultur i hovedmenyen. Vær spesielt oppmerksom på reglene som gjelder for registrering av MVA i forbindelse med refusjonskrav. For skogeiere som er MVA-registrert, er det kostnader uten MVA som skal registreres på det enkelte tiltak. Dersom man også ønsker å få refundert MVA fra skogfondssystemet, skal dette registreres som et eget tiltak (i samme refusjonskrav). Du finner dette tiltaket i gruppen 'Annet' i tiltakslista. Ved utbetaling direkte til andre enn skogeier selv, må alltid MVA tas med som eget tiltak som beskrevet ovenfor. Dette er nødvendig for at beløpet som utbetales skal stemme med beløp på fakturaen som skal dekkes. Hvis du som skogeier derimot ikke er registrert som MVA-pliktig, kan MVA regnes inn som en del av tiltakets kostnad, og taes med i kostnadsbeløpet på den enkelte tiltakslinjen. Dette vil medføre at også MVA-delen av kostnaden vil inngå i beregningsgrunnlaget for skattefordel og eventuelle tilskudd. 9

10 Trinn 5 Oversikt og innsending av refusjonskrav. Det er mulig å registrere flere tiltakslinjer i samme refusjonskrav, men det forutsetter at utbetalingene skal foretas til samme betalingsmottager. Når man registrerer flere tiltak på samme refusjonskrav gjentas prosessen fra og med trinn 2 til og med trinn 4. For å registrere et ekstra tiltak skal du klikke på knappen merket Nytt Tiltak nede til venstre. Når alle tiltak er registrert, kan refusjonskravet sendes til behandling ved å trykke på knappen Send til kommunen nederst i skjermbildet. Knappen Lagre vil ta vare på de registrerte data uten å sende de videre. Kravet kan da hentes opp på senere tidspunkt og eventuelt sendes da. Knappen Slett Krav vil fjerne alt som er registrert, med mindre det allerede er sendt til kommunen. Samtidig med at kravet sendes til kommunen vil det automatisk komme opp et eget utskriftsvindu med en kvittering for det refusjonskravet som er sendt. Hvis ønskelig kan denne kvitteringen skrives ut på lokal skriver ved å klikke på symbolet for utskrift. Vinduet fjernes igjen ved å klikke på X-knappen i øverste høyre hjørne. (Dersom du benytter en såkalt fanebasert nettleser, vil kvitteringen muligens komme opp i en egen fane. Pass på at du kun lukker den aktuelle fanen når du ønsker å gå ut av hjelpetekstene.) OBS! Mange nettlesere har også en funksjonalitet for å blokkere at nye vinduer såkalte pop-up vinduer åpnes automatisk. Dersom denne funksjonaliteten er aktiv, kan det føre til at kvitteringssiden ikke kommer fram. 10

11 Eksempel på kvittering: Når utskriftsvinduet er fjernet, kommer du til et skjermbilde som viser oversikt over tidligere registreringer, her vil du finne igjen det sist innsendte kravet øverst i lista med en status som heter Behandles kommune. Tilskuddsberettiget refusjonskrav For mange tiltak i skogen kan det søkes om tilskudd. Det er kommunene som innvilger tilskudd. Hvilke tiltak som er tilskuddsberettiget og hvilke satser som gjelder, varierer fra kommune til kommune. For skogkultur vil kommunen tildele tilskudd etter gjeldende satser, på grunnlag av refusjonskrav innsendt i Web-Skas. Dersom man ikke har innestående skogfondsmidler, kan man likevel registrere en tilskuddsberettiget skogkulturinvestering som 11

12 et refusjonskrav i Web-Skas, da med null i beløp utbetales. Kommunen vil da behandle tilskuddsøknaden på basis av denne registreringen. Når det gjelder tilskudd til andre tiltak enn skogkultur har kommunen informasjon om dette. Som regel bevilges dette på grunnlag av egne søknadsskjemaer. Krav til dokumentasjon Følgende rutiner praktiseres for dokumentasjon av elektroniske refusjonskrav sendt fra skogeier: Når skogeier sender refusjonskrav elektronisk til kommunen via Web-Skas så er vedkommende allerede korrekt identifisert gjennom rutinen med å anskaffe brukernavn og passord. Et elektronisk refusjonskrav i Web-Skas er sporbart tilbake til skogeierens brukerident, og kan derfor erstatte signering med underskrift på papir. Et refusjonskrav som gjelder utbetaling til skogeier for å dekke eget arbeid, trenger ikke annen dokumentasjon enn den som oppgis elektronisk med Web-Skas. Et refusjonskrav som gjelder utbetaling for udekka investering er dokumentert tidligere. Et slikt utbetalingskrav trenger da ikke ytterligere dokumentasjon enn det som følger elektronisk i Web-Skas. De fleste refusjonskrav har grunnlag i faktura til skogeier for tjenester utført av andre. Kommunen må inntil videre ha kopi av disse fakturaene som dokumentasjon. Når refusjonskrav sendes elektronisk i Web-Skas er det tilstrekkelig at disse kopiene sendes elektronisk til kommunen som vedlegg til E-post i skannet fil, eller eventuelt som faks. Enkelte fakturautstedere har begynt med elektronisk fakturering, i slike tilfeller er det også tilstrekkelig at kopi sendes med E-post til kommunen. Faktura til skogeier for tjenester utført av andre kan utbetales fra skogfondskonto direkte til tredjeperson. Det kreves da signert bekreftelse fra skogeier på at det er OK. Når skogeier har anvist utbetaling til tredjeperson i elektronisk refusjonskrav, så ansees det som god nok bekreftelse. Tilskudd til utførte skogkulturtiltak innvilges som oftest av kommunen samtidig med godkjenning og registrering av refusjonskrav skogfond, på bakgrunn av forhåndsannonserte tilskuddsatser. Når skogeier sender elektronisk refusjonskrav i Web-Skas på skogkulturtiltak som er tilskuddsberettiget, så kan kommunen innvilge tilskudd med grunnlag i de opplysningene som er gitt elektronisk. Det kreves ikke signert søknad i tillegg. 12

13 Menyen udekkede investeringer Udekket investering oppstår som nevnt ovenfor når det er registrert et refusjonskrav som ikke er dekket fullt ut med skogfondsmidler, vanligvis fordi det på det tidspunktet ikke var disponible midler innestående. Da kan dette udekkede beløpet utbetales senere, og det gjøres i denne menyen. Dersom det finnes udekkede investeringer, kommer det her opp en oversikt over hvor mye dette er, og gruppert etter hva slags type tiltak det gjelder. Oversikten er sortert på tiltak som gir skattefordel og tiltak som ikke gir skattefordel. Dersom man har udekkede investeringer som gir skattefordel, lønner det seg alltid å bruke skogfond til å dekke disse først, før man eventuelt dekker det som ikke gir skattefordel. Oversikten angir også forfallsår. Det betyr at den udekkede investeringen forfaller ved utgangen av dette året, og skogfondet kan ikke benyttes til dekning av investeringen etter forfall. Utbetaling av udekket investering gjøres ved å registrere aktuelt beløp i registreringsfeltet (eller registreringsfeltene), og klikke på knappen Send. Man vil da få opp et utskriftsvindu, på tilsvarende måte som ved innsending av et refusjonskrav. Etter at du har kvittert med knappen OK, får du opp et bilde på skjermen som viser hva du registrerte i det siste utbetalingskravet. Dersom du klikker på Oversikt tidligere registreringer i menyen, vil du finne det innsendte kravet med status Udekka krav. Utbetaling av udekket investering kan bare skje til skogeier selv, ikke til tredjeperson. Det kreves ikke innsending av dokumentasjon på papir til kommunen her, da tiltaket skal være dokumentert tidligere. 13

14 Menyen oversikt tidligere registreringer Ved å gå inn på denne menyen får du opp en oversikt over det som er registrert over Internett på din skogfondskonto i løpet av de siste 5 år, av deg selv eller av kommunen. For å se ytterligere detaljer om den enkelte registrering, så kan denne hentes opp ved å trykke på understreket blå link i lista. Dersom kommunen under behandling av utbetalingskravet har gjort endringer eller tilføyelser, så er det disse endrede opplysningene som framkommer når kravet hentes opp. Klikk her for å hente opp ønsket refusjonskrav Den enkelte registrering har i lista en status, som forteller hvor langt behandlingen av utbetalingskravet er kommet: Ikke sendt kommune: Når skogeier går inn på menyen Registrere refusjonskrav, så vil dette kravet bli registrert i lista med status Ikke sendt kommune. Så lenge kravet har denne statusen så kan det hentes opp fra lista, endres og eventuelt slettes. Behandles kommune: Når skogeier har registrert kravet ferdig og sender det til kommunen, endres status til Behandles kommune. Kravet kan fortsatt hentes opp fra oversiktslista og eventuelt skrives ut, men kan ikke lenger endres av skogeier. Godkjent for utbetaling: Når kommunen har behandlet refusjonskravet og oversendt det til fylkets skogfondsregnskap for utbetaling, så endres status til Godkjent for utbetaling. Skogeier kan fortsatt hente opp kravet og for eksempel sjekke om kommunen har gjort endringer. Avvist: Dersom kommunen ikke godkjenner det innsendte kravet så vil det ikke bli sendt videre til fylket for utbetaling, og det vil komme opp i oversiktslista med status Avvist. Skogeier vil da som regel få nærmere beskjed om årsaken til at det avvises. Registrert kommune: Når kommunen registrerer et krav direkte inn i systemet på vegne av skogeier, så får dette status Registrert kommune. Dette kravet kan imidlertid ikke hentes opp av skogeier før det er behandlet ferdig i kommunen og fått status Godkjent for utbetaling. Udekka krav: Når skogeier går inn på menyen Udekkede investeringer, og sender et krav om refusjon av tidligere utførte investeringer, så vil dette kravet få status Udekka krav. Etter at kravet er behandlet og godkjent av kommunen, så får det status Godkjent for utbetaling. Udekka krav kan hentes opp og skrives ut, men ikke endres. 14

15 Menyen Kontoutskrift Går man inn på menyen kontoutskrift så kommer det opp et skjermbilde som viser status for eiendommens skogfondskonto, slik denne framkommer i skogfondsregnskapet på angjeldende tidspunkt. Det er mulig å vise kontoutskrift for tidligere år, ved å velge år i nedtrekksmenyen for dette og trykke på knappen Søk. Kontoutskriften er delt i fem deler. Den første delen inneholder data om kontoen. Når man ser på en kontoutskrift for inneværende år, vises Saldo på kontoen (regnskapsført pr. angjeldende dato), Saldo pr (regnskapsført ved inneværende års begynnelse), disponibel saldo (regnskapsført saldo pr. dato, fratrukket eventuelle registrerte utbetalingskrav som ikke er ferdigbehandlet ennå). Innholdet i denne første delen endres dersom man bestiller kontoutskrift for et tidligere år. Da vil kun inn- og utgående saldo for det valgte året vises. Den andre delen av kontoutskriften viser innbetalte skogfondsmidler som er trukket i tømmeroppgjøret og overført fra tømmerkjøper, samt eventuelt innbetalte midler fra skogeier selv ved småsalg. Den tredje delen inneholder andre innbetalinger på skogfondskonto, slik som statlige eller kommunale tilskudd til skogkultur og veier, eller eventuelt overføring fra annen skogfondskonto som skogeier disponerer. Den fjerde delen inneholder registrerte utbetalinger fra skogfondskonto, slik som utbetalte refusjonskrav fra Web-Skas. Eventuelle utbetalinger som er direkte registrert av fylket vil også framkomme her. Den siste delen av kontoutskriften inneholder tilskudd som er utbetalt direkte til skogeier utenom skogfondskontoen, uten å påvirke saldo på denne. Dette kan være tilskudd til skogbruksplan, tilskudd til drift i vanskelig terreng, tilskudd til bevaring av nøkkelbiotoper, med mer. Menyen Vedlikehold betalingsmottager I denne menyen kommer det opp en liste over betalingsmottagere som er tilgjengelige for skogeier, til bruk i tilfelle et refusjonskrav skal utbetales direkte til en tredjeperson. Her kan opplysningene om tredjeperson vedlikeholdes. Selve utbetalingen til tredjeperson skjer i menyen Registrere refusjonskrav (se Trinn 1 her). Ved å merke av i den runde avkrysningsboksen på linja foran betalingsmottageren og trykke på knappen Hent, så kommer det fram detaljer om betalingsmottageren. Disse detaljene kan da endres. 15

16 En av opplysningene her går på Ja/Nei til Vises i liste. Når det står Ja her så vil denne betalingsmottageren bli synlig i nedtrekkslista for betalingsmottagere i menyen Registrere refusjonskrav. Står det Nei så vil betalingsmottageren ikke være synlig i den menyen, og følgelig kan det heller ikke styres noen betaling til denne. Nei til vises i liste kan derfor være aktuelt for betalingsmottagere som skal utgå. Dersom aktuell betalingsmottager ikke finnes kan den opprettes ved å bruke knappen Ny betalingsmottager. OBS! Kommunen vil ofte ha opprettet en del av distriktets vanligste betalingsmottagere i systemet fra før av. Disse er gjort tilgjengelige for alle skogeierne i kommunen, og vil da komme fram i nedtrekkslista i menyen Registrere Refusjonskrav, Trinn 1. Disse bør derfor ikke opprettes av skogeier i denne menyen, siden det da vil oppstå dubletter. Menyen Tilskudd skogkultur Går man inn på denne menyen skal det komme opp en oversikt over hvilke skogkulturtiltak som det kan søkes om tilskudd til i den gjeldende kommune. Det er kommunen som i hvert enkelt tilfelle godkjenner utbetaling av tilskudd. Søknad om tilskudd til skogkultur utføres ved å registrere refusjonskrav for et tilskuddsberettiget tiltak, sammen med innsending av nødvendig dokumentasjon (kopier av regnskapsbilag). Det kan også søkes om tilskudd til andre skogtiltak på eiendommen, nærmere opplysninger om dette fåes i kommunen. 16

17 Menyen Aktivitetsdata Går man inn på denne menyen kommer det opp en oversikt over omfanget av skogkulturinvesteringer på eiendommen utført tidligere år. Oversikten går tilbake så langt det finnes data elektronisk lagret i systemet (det vil si tilbake til ca. 1991). Dersom skogeieren har avsluttede konti i skogfondssystemet, vil det komme opp en egen knapp merket Avsluttede skogfondskonti. Dersom du klikker på denne knappen, kan du få opp aktivitetsdata som er registrert på de avsluttede kontoene. Koblingen til avsluttede konti gjøres på bakgrunn av eierens fødselsnummer. Menyen Avvirkningsdata Går man inn på denne menyen kommer det opp en oversikt over registrert omfang og verdi av virkesleveranser fra eiendommen for tidligere år, samt innbetalinger til skogfond for disse leveransene. Oversikten går tilbake så langt det finnes data elektronisk lagret i systemet (det vil si tilbake til ca. 1991). Informasjon om avvirkning knyttet til eventuelle avsluttede konti er tilgjengelig på samme måte som for aktivitetsdata. 17

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Fra søknadsomgangen 2013 kan du levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk allerede nå. I denne folderen er det en beskrivelse

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Kart for regionalt miljøtilskudd. Brukerveiledning

Kart for regionalt miljøtilskudd. Brukerveiledning Kart for regionalt miljøtilskudd Brukerveiledning Når du søker regionalt miljøtilskudd elektronisk tegner du tiltakene dine i et elektronisk kart. Du slipper derfor papirvedlegg. Eiendommene du har registrert

Detaljer

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland?

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Veilederen er i hovedsak retta mot kunder som bestiller via kommunenes hjemmeside, hvor det er lagt opp for betaling med

Detaljer

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 1 Landbruksnytt Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 [Skriv Søknadsfristen inn et sitat 1. fra oktober dokumentet for Regionalt eller sammendrag Miljøprogram av (RMP) et interessant nærmer poeng.

Detaljer

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett BRUKSANVISNING KSL-egenrevisjon på nett KSL-egenrevisjonen steg for steg 1. Gå inn på KSLs nettside - ksl.no 2. Skal du logge deg inn for å utføre KSL egenrevisjonen din eller endre informasjonen du har

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn Før du begynner: Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen over

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 2.2.2011. Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly og registrering av flyturen etterpå. Etter hvert

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Veiledning for bruk av MATS -Mattilsynets skjematjenester og husdyrregister

Veiledning for bruk av MATS -Mattilsynets skjematjenester og husdyrregister Veiledning for bruk av MATS -Mattilsynets skjematjenester og husdyrregister Gå til mattilsynets hjemmeside www.mattilsynet.no og velg Skjematjenester og husdyrregister øverst på siden. Hvordan registrerer

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland.

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Fagsystemene for skog ØKS og WebSkas

Fagsystemene for skog ØKS og WebSkas Fagsystemene for skog ØKS og WebSkas s rolle på skogsiden. er nasjonal fagmyndighet på skogbruksområdet og har som hovedoppgave å iverksette skogpolitikken som utformes av våre øverste politisk valgte

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 10.2011 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning WebWiz 3.0 Brukerveiledning 1 Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

Reise- og utgiftsrefusjon

Reise- og utgiftsrefusjon Reise- og utgiftsrefusjon Når ditt oppdrag for Rikskonsertene er utført kan du kreve refusjon av reisekostnader/andre utgifter og registrerer dine krav her: https://registrering.dfo.no/ Obs: For refusjon

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS «Amatør uten kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens forespørsler

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Link til Krokus er tilgjengelig på http://www.skogoglandskap.no/temaer/geovekst, under «Eksterne lenker». Krokus, NIBIO sitt regnskaps-

Detaljer

Brukerveiledning til SBS

Brukerveiledning til SBS Innledning 1 Brukerveiledning til SBS Innledning Fra og med i år vil innehavere ha mulighet til å vedlikeholde sine egne grunndata om siidaandelen og i tillegg følge sine saker elektronisk ved å logge

Detaljer

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene. 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Brukerveiledning for rapportering av særavgifter

Brukerveiledning for rapportering av særavgifter Brukerveiledning for rapportering av særavgifter Dokumentsansvarlig: Skatteetaten 1 Innhold 1 INFORMASJON OM BRUKERMANUALEN... 3 2 NAVIGERING I OG UTFYLLING AV ELEKTRONISK SKJEMA... 3 2.1 INNLOGGING...

Detaljer

Kurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1

Kurs i Ebilag. Kurs i ebilag Side 1 Kurs i Ebilag Kurs i ebilag Side 1 Kurs i ebilag Side 2 Litt om ebilag Ebilagmodulen er tilrettelagt til å lage bilag på en enkel måte for overføring til Visma Økonomi på bakgrunn av: - Eksisterende bilag

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Kontoutskrift Kontoutskrift viser posteringer på en konto med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. meldinger.

Kontoutskrift Kontoutskrift viser posteringer på en konto med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. meldinger. Kontoutskrift Kontoutskrift viser posteringer på en konto med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. meldinger. Kontoutskrift kan åpnes via toppmenyen Betalinger og Kontoutskrift Du kan også velge Kontoutskrift

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Veiledning for å behandle søknader refusjon av sukkeravgift på Min Side

Veiledning for å behandle søknader refusjon av sukkeravgift på Min Side Veiledning for å behandle søknader refusjon av sukkeravgift på Min Side Dette er en steg for steg bruksanvisning i hvordan du behandler søknader om refusjon av sukkeravgiften på Min Side. Du trenger brukernavn

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn Før du begynner: Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen over

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2016 er det enda enklere å levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk. Her får du en beskrivelse av hvordan du søker

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Telefon: 46804631 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 09/6334 Deres referanse: Vår dato: 17.06.2009 Deres dato:

Telefon: 46804631 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 09/6334 Deres referanse: Vår dato: 17.06.2009 Deres dato: FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Til innehavere av akvakulturtillatelser Saksbehandler: Knut Johan Johnsen Telefon: 46804631 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 09/6334 Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM Versjon 1.18 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 26. juni 2012 Versjonsnr og dato Beskrivelse Initialer Versjon 1.12 Fullstendig versjon. aha 25. mai 2010

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/bfp/testleder

Detaljer

Klikk på: Ny bruker søker

Klikk på: Ny bruker søker ByggSøk - bygning. I dag er det mulig å levere byggesøknaden elektronisk. ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Målet med ByggSøk er effektivisering hos private

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 23.03.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Meldinger... 5 Samtykke... 6 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger...

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS Ny spillerstatus «Amatør med kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

Brukerveiledning for Forsikring og Pensjonskasser-rapportering via Altinn

Brukerveiledning for Forsikring og Pensjonskasser-rapportering via Altinn Brukerveiledning for Forsikring og Pensjonskasser-rapportering via Altinn Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for innsending av rapporter via Altinn. Rettighet For å fylle ut dette skjemaet trenger

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

Webjournal. Arbeide med : I FENISTRA. Dokument kontroll. Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn

Webjournal. Arbeide med : I FENISTRA. Dokument kontroll. Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn Arbeide med : Webjournal I FENISTRA Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 30.01.03 Sist Endret dato 18.05.05 Dokumenteier Knut Balchen Filnavn Webjournal arbeide med 20020129.doc Innhold 1 Hensikt...

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet.

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet. BRUKERMANUAL Elektronisk skjema for søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet www.idrettsanlegg.no Oppdatert 22. september 2010 Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk

Detaljer

Slik tar du nettbanken i bruk

Slik tar du nettbanken i bruk Nettbank Slik tar du nettbanken i bruk Bank. Forsikring. Og deg. BANK. Forsikring. OG DEG. 2 Nettbank Med nettbank får du banken inn i din egen stue I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester

Detaljer

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger COPYRIGHT Syzweb AS 2010 Alle Rettigheter Reservert Side 1 av 10 Innledning... 3 Hva er en katalog?... 4 Katalogtreet... 4 Opprette

Detaljer

Brukerveiledning Aibel Agency Portal

Brukerveiledning Aibel Agency Portal 1. INNLEDNING Fra høsten 2010 vil Aibel AS administrere alle innleie forespørsler og tilbud gjennom vårt nye e-innleie system, i-grasp. Aktiviteter som vil bli håndtert gjennom i-grasp vil være: Utsendelse

Detaljer

Visma.net Expence Brukerveiledning

Visma.net Expence Brukerveiledning Visma.net Expence Brukerveiledning Side 1 av 15 Innhold Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang... 3 Aktivering av egen brukertilgang... 3 Innlogging eksternt... 3 Innlogging internt... 4

Detaljer

Praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling.

Praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling. Notat Tilskudd til gjødsling for klima. Praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling. Ordningen med tilskudd til gjødsling for klima ble innført i 2016. Dette notatet

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Versjon 10-2012 1 Filoverføring - integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer,

Detaljer

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Visma.net Expense (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Innhold 1. Aktivering av egen brukertilgang... 2 2. Innlogging (ekstern)... 2 3. Forside / Oversiktsbilde... 3 4. Utfylling av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition Brukermanual Quality PayBack Starter Edition Innhold 1. Kapittel 1 Innledning 1.1. Dette dokumentet 1.2. Quality PayBack 1.3. Kort oversikt over funksjoner i QPB. 2. Registering 2.1. Generelt 2.1.1. Logg

Detaljer

Slik administrerer du Ståstedsanalysen

Slik administrerer du Ståstedsanalysen Slik administrerer du Ståstedsanalysen For å kunne administrere Ståstedsanalysen (opprette brukernavn til personalet og hente ut rapporter) må du være registrert som administrator for den aktuelle skolen

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball

Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball Innhold 1. Pålogging lagsider 2. Kontroll av lagets støtteapparat 3. Kontroll av lagets spillerliste 4. Oppdatering av lagets

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn

RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn Innsending på internett RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no kan du levere RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn. Vær oppmerksom

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands

Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands Regelverk Innsending av bilag Registrere dagsreise innenlands Vedlegg Fradrag for måltider Registrere kilometer Registrere utgiftsbilag Lagre og sende til godkjenning

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

Brukerveiledning til SBS for Innehaver

Brukerveiledning til SBS for Innehaver 1 Brukerveiledning til SBS for Innehaver Innledning... 2 Hvordan logge på SBS... 2 Startsiden... 2 Toppdel... 3 Venstre del Innehaver... 4 Midtre del Navn på innehaver... 5 Høyre del Skjema... 5 Levering

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Veiledning. Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune

Veiledning. Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune Veiledning Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune Innholdsfortegnelse Slik logger du inn på Visma «Min Side» Sirdal kommune... 2 1. Førstegangspålogging... 2 2. Føre møtegodtgjørelse...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

KSYS brukermanual for skole

KSYS brukermanual for skole KSYS brukermanual for skole Innhold / deltema: 1. Logge inn i KSYS...s. 2 2. Oppdatere generell informasjon om skolen...s. 3 3. Endre- eller legge til ny bruker.s. 5 4. Endre kulturkontakt...s. 10 5. Endre

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Finne reisenummer Se på reiseregning Status for reiseregning Utestående reiseregning Endre reiseregning Kopiere reiseregning Slette reiseregning Finne reisenummer

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Veiledning for registrering av tilskudd i Askeladden

Veiledning for registrering av tilskudd i Askeladden INNHOLDSFORTEGNELSE Grensesnittet «Tilskuddsbehandling og rapportering».... Startsiden for tilskudd.... Status.... Aktive Tilskudd... 5 Registrering av en søknad... 5. Ny søknad/nytt tiltak... 6. Egenskapssøk...

Detaljer

Hvordan registrere en ungdomsbedrift hos Ungt Entreprenørskap

Hvordan registrere en ungdomsbedrift hos Ungt Entreprenørskap Hvordan registrere en ungdomsbedrift hos Ungt Entreprenørskap 1 Innhold 2 Sammendrag... 3 3 Detaljert registreringsprosess:... 4 3.1 Registrere seg som bruker (se egen veiledning)... 4 3.2 Logge inn på

Detaljer

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet Brukerveiledning for Agresso Self Service Parkere, dele rad, videresende og fordele UiT Norges Arktiske Universitet Version 1.0 Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen 18.07.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent

Detaljer

Nettbedrift www.sor.no/bedrift

Nettbedrift www.sor.no/bedrift Nettbedrift www.sor.no/bedrift Hvordan komme i gang Support Kundesenteret i Sparebanken Sør tlf 09200 valg 3 1 Hvordan komme i gang... 1 1. Innlogging... 3 2. Administrasjon... 4 Leverandør innland...

Detaljer