OPPLÆRINGSPLAN OMSORG STANGNES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPLÆRINGSPLAN 2015 - OMSORG STANGNES"

Transkript

1 Harstad kommune OPPLÆRINGSPLAN OMSORG STANGNES I 2015 vil Omsorg Stangnes stå overfor ekstra store utfordringer i forhold til oppfølging av kommunestyrets vedtak av «Prosjekt Klubbholmen boliger». Kommunestyrets vedtak medfører store omstillinger spesielt overfor Klubbholmen boliger (nytt navn: Stangnes Rehabilitering), Stangnes bokollektiv og Omsorg Stangnes, psykiatrisk hjemmetjeneste (nytt navn: Omsorg Stangnes, rus- og psykiatritjeneste). Endringene vil kreve kompetanse innen flere fagfelt og det kan her nevnes organisasjon og ledelse, kunnskap innen rus- og psykiatriomsorgen, etikk, relasjonsarbeid m.m. Det er også andre store prosjekter på gang i Omsorg Stangnes og det kan her nevnes «Forskningsprojektet rörande fallskadorgolvbelegg fallfare», videreføring av prosjektet «Støtte i hverdagen for pårørende til demenssyke», samt pårørende skolen høsten «SMIL prosjektet» ble arrangert i Det planlegges et tilsvarende «SMIL» opplegg i Møteplass for personer med Asperger syndrom er et nytt tiltak med oppstart Grunnleggende opplæring i Profil må jobbes videre med samt pleie-/tiltaksplaner. Planen er inndelt i følgende tiltak: 1. Internopplæring i Omsorg Stangnes (OS) inkludert eksterne forelesere. 2. Prosjekter 2015 og videreføring av pågående prosjekter 3. Eksterne Kurs (utenfor Harstad) 4. Kurs for pasienter/brukere 5. Studenter i praksis/samarbeid med HIH og evt. andre læringsinstanser 6. Videre- og etterutdanninger/høgskole/fagskole/masterstudier. Nye og påbegynte studier (Kompetanseløftet 2015) 7. Samarbeid og kunnskapsutveksling med frivillige organisasjoner 8. Deltakelse på kurs/opplæringstilbud i Harstad (Harstad kommune, HIH, UNN, Bikuben, andre) 9. Eventuelle andre aktuelle kurs/opplæring som kommer utenom oppsatte tiltak Opplæringsplanen er retningsgivende og legger føringer for type opplæring og kompetanse tjenesten vil satse på.

2 Deltakelse på kurs loggføres. Avdelingsledere har ansvar for at det foretas loggføring. Loggføringen videresendes til fagutvikler Anne Britt Kristensen som gjør en samla loggføring for hele tjenesten. Nr 1.00 Tiltak: Intern opplæring inkludert opplæring med eksterne forelesere Omsorg Stangnes (O.S) Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 1.01 Intern dataopplæring Skape trygghet i bruk av Fast ansatte og evt. dataprogrammet profil, vikarer med tilgang til samt kvalitet på innholdet. profil. Grunnlagstenkning rundt pleieplaner/tiltaksplaner i profil. Avdelingsl. Ole Kristian Lundberg (OKL), Mette Jakobsen (MJ), Hilde Danielsen (HD), Ester B. (EB) /sted Datakyndig: Morten Emilsen Planlegging- og deltakertid for ansvarlige innarbeides i den ordinære. Utg. vikar, annet Ingen ekstra kostnader Skape trygghet i bruk av elektroniske meldinger i Profil. Skape trygghet i føring av rapport/endringsmeldinger/ evalueringer Hjemmetjenesten OKL Lunsjmøter på torsdager Møterom Stangnesv. 41 OKL Spesialopplæring i bruk av profil 1.02 Fagmøter (torsdagsmøter)et fast opplegg i psyk. hjemmetj. Superbrukere av profil Psyk.hjemmetj eventuelt andre deltjenester Avdelingsledelse/ fagutvikler/ eventuelt andre Torsdager Kl. 14:00 Interne/eksterne Innarbeides i den ordinære /avspaserin g eller annet Tema: Rus/psykiatri Fortelling om egen erfaring om rusmisbruk Hjemmetj. andre deltjenester i Omsorg Stangnes Ole Kristian/Anne Britt/arbeidsgr. 1 Januar UKE Møteplassen (MP) Linda Torgersen Skavberg Innarbeides i den ordinære. Gave til foreleser 1

3 Hjemmetjenesten Ole Kristian/Anne Britt UKE MP. Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ Prosedyre: Forpliktende samarbeid når vi er bekymret Hjemmetj. og Møtteplassen Ole Kristian/Anne Britt /sted UKE MP Ole Kristian orienterer/gruppearbeid Innarbeides i den ordinære. Utg. vikar, annet 1.02 Prosedyre: Forpliktende samarbeid når vi er bekymret Hjemmetjenesten Ole Kristian UKE MP Elin Kjernåsen går gjennom prosedyre bekymret og overgrep Innarbeides i den ordinære Nye ruter grunnlag veien videre Hjemmetjenesten Ole Kristian Februar UKE 6 05,02.15 Hverdagsrehabilitering Hjemmetj. Ole Kristian/Anne Britt Nye arbeidsruter i Profil Oppdatert Profil UKE MP Hjemmetjenesten Ole Kristian UKE Ole K Hanne Sissel Mikalsen Berg Ole K Innarbeides i den ordinære. Samarbeid med barnevernet/forventnin ger/erfaringer tjenesten har med anonyme drøftinger Hjemmetj. og Møtteplassen Ole K UKE MP. Enhetsleder fra barn- og ungdomstj. Andre representanter fra Barnog ungdomstj. Marianne Johanen Innarbeides i den ordinære. Gjennomgang Medarbeiderundersøkelse Arbeidsruter Hjemmetjenesten / MøtePlassen Ole Kristian / Aril Mars UKE UKE mars Ole K Ole K Fortelling om egen erfaring Prosedyre gjennomgang Hva gjør vi når vi ikke oppnår kontakt på hjemmebesøk Hjemmetj. Ole K UKE 12 Kl mars Hjemmetj Ole K/Anne Britt/prosedyreansv arlig UKE mars Kl Ørjan Berg forteller Ole K/Anne Britt Gave til foreleser 2

4 Nr. Samarbeidsmøte DPS Hjemmetjenesten Ole k April UKE april Fagområde/studie Målgruppe/ Tids- Punkt Sjef i eget liv. Et 1.02 prosjekt i regi av Bikuben 1.02 Rutiner ved leponex beh. Hjemmetj. UKE april kl DPS/hjemmetj Stig Moe evt. andre fra bikuben informerer om prosjektet Får tilbakemelding på data Utg. vikar, annet Gave til foreleser Hjemmetj. Ole K/Anne Britt UKE 18 Lasse Løtveit Gave til foreleser 1.02 Orientering om Rødekors Hjemmetj. og Møtteplassen Mai UKE 19 7 mai kl Samarbeidsmøte DPS Hjemmetjenesten Ole k UKE mai Kl Prosedyre gjennomgang Smittevern Hjemmetj. Klubbholmen, Kollektivet UKE 22 Ole K DPS/hjemmetj Torbjørn Harr Taushetsløfte Ole K/Anne Britt Juni Ole K/ABK UKE 23 Prosedyre gjennomgang Hjemmetj. og UKE 24 Ole K IK matprosedyre Møtteplassen 11 juni Opplæring i ernæring Klubbholmen, Kl Kollektivet Orientering om kreftsykepleiers arbeid Ole K/Anne Britt UKE 26 Kreftsykepleier Får tilbakemelding på data Opplæring i bruk av PPS August UKE 34 Risiko Hjemmetj Verneombud/avd. leder UKE 35 September UKE 36 UKE 37 UKE 38 3

5 UKE 39 Nr Fagområde/studie Målgruppe/Delt akere Utg. vikar, annet 1.02 Oktober UKE 40 UKE 41 UKE 42 UKE 43 UKE 44 November UKE 45 UKE 46 UKE 47 UKE 48 Risiko Verneombud/Avd.le der UKE 49 UKE 50 UKE 50 4

6 Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 1.03 Styrking av erfaringskunnskapen Refleksjonsgrupper våren Styrking av erfaringskunnskapen Refleksjonsgrupper høsten 2015 Psykiatrisk hjemmetj Gruppe: 1 ABK Uke 7 25 Mandag/partalls uke kl. 12:30 2 Mandag/partalls uke kl. 13:45 3 Tirsdag/oddetallsuke kl. 13:45 4 Onsdag/oddetallsuke kl. 14:00 5 Tirsdag/partallsuke kl. 13:45 Praktiskbistand Psykiatrisk hjemmetj Gruppe: 1 ABK Mandag/oddetall suke kl. 13:45 Utg. vikar, annet Ingen ekstra kostnader Ingen ekstra kostnader Praktisk bistand 1.04 Veiledning - støttekontakter Tilbud til støttekontakter i alle omsorgsdistrikter ABK og administrator for støttekontaktordningen Karin Øvervatn (K.Ø) Siste mandag i hver mnd. kl vår/høst Godtgjørelse 2 timer pr gang pr. deltaker Ca

7 Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 1.05 Veiledning i forhold til demensomsorg Helsepersonell i kommunen Marit Kristiansen Tid og oppdrag etter bestilling Utg. vikar, annet 1.06 Oppdatering, faglig ajourhold, egenutvikling Supplering av tjenestens beholdning av faglitteratur til utlån. Aktuell litteratur innen flyktning omsorgen, rus- og psykiatri, barn av psykisk psyke, farmakologi, demensomsorgen, kommunikasjon, asperger syndrom Alle faggrupper i Omsorg Stangnes Fagutvikler Vår 2015 Høst 2015 Dekkes av tjenestens budsjett Kr Revidering, gjennomgang av tjenestebeskrivelse og brosjyrer Ingen ekstra kostnader Tjenestebes krivelse, Omsorg Stangnes, rus og psykiatritjen este Ansatte i Omsorg Stangnes, rus og psykiatritjeneste Møteplassen Avd.leder/fagutvikler Beskrivelse av tjenester i de enkelte grupper Ansatte i Omsorg Stangnes, rus og psykiatritjeneste Møteplassen Avd.leder/fagutvikler gruppeledere Brosjyrer Ansatte i OS Ledelsen/fagutvikler/ 1.08 Drøftelse av komplekse saker IP koordinator Avd. leder Fagutvikler Avd. leder 1 gang pr mnd fra mars

8 Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 1.08 Risikovurdering Rullering av risikovurderinger i OS 1.09 Vold og trusler Gjennomgang prosedyre Fremlegg etter å ha deltatt på kurs 1.10 Pasientrettighetsloven 4A 1.11 Etikk Etikk i omsorgsarbeid Kommunens etiske retningslinjer (Refleksjon om etikk) Ledelse, verneombud, HMS rådgiver, vakt-mester Ansatte i OS Ansatte i OS Ledelsen/fagutvikler 2015 Ansatte som har deltatt på eksternt kurs i februar 2015 Personelle sykehj. og Klubbholmen boliger og bokollektiv Ansatte i Omsorg Stangnes Ledelsen Enhetsleder, avdelingslerere 2015 Evt. benytte personalmøte/fa gmøter og lignende. Utg. vikar, annet Ingen ekstra kostnader Ingen ekstra kostnader Ingen ekstra kostnader 1.12 Intern medikament opplæring i følge kommunens medikament prosedyrer Fast ansatte, hjelpepleiere/ omsorgsfagarbeidere/ fagarbeidere Ansatte med medisinsk delegasjonsmyndighet Sykepleier Morten S. Sykep.Elin Rostamo Sykep. Solveig B. Sykep. Evy Ramstad 2015 Aktuelle sykepleiere utarbeider et fastsatt program med tidspunkt i samråd med avd.leder Ingen ekstra kostnader 1.13 Oppdatering i helse- og omsorgstjenesteloven/ samhandlingsreformen Ansatte i OS Enhetsleder Avdelingsledere 2015 Innleie foreleser (Høre med Roger Rasmussen) 1.14 Fremlegg om dyrehold og dyrs innvirkning på den mentale helsen. Presentasjon av grønn Ansatte på Klubbholmen boliger og bokollektiv, OS rus- Enhetsleder/fagutvikler 2015 Fremlegg fra eier av Grønn omsorgs virksomhet Anbudsrunde om hvem Kostnader foreleser inngår i kjøp av plasser Ingen ekstra kostnader 7

9 omsorg/inn på tunet tiltak og psyk.tj., Møteplassen skal være inn på tunet tilbydere i kommunen grønn omsorg Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 1.15 Opplæring til nyansatte Fadderordning, følge kommunens prosedyre Arbeide for å få prosedyren mer operativ og tilpasset dagens drift Nytilsatte i Omsorg Stangnes Enhetsleder/avd. Leder/faddere 2015 Ved nyansettelse Utg. vikar, annet Ingen ekstra kostnader 1.16 Opplæring i psykofarmaka A- og B preparater/psykofarmaka Legemiddelavtalen Sykepleiere, vernepleiere evt. ansatte med medisindelegasjon Avd. ledere/fagutvikler ABK 2015 Internopplæring i samarbeid med tilsynsfarmasøyt eller Torbjørn Harr Kostnader innbakt i tjenestens utgifter for farmaseutisk tilsyn Ingen ekstra kostnader 1.17 Brannvernopplæring Praktiske brannøvelser i de enkelte deltjeneste, evt. felles øvelse for hele tjenesten Alle ansatte i Omsorg Stangnes Vaktmester/ enhetsleder/avd.leder 2015 Vår og høst Avklares nærmere Vaktmester Representant fra brannvesenet Ekstra personellinnleie, kostnad ved bruk av brannvesen Teoretisk brannvernopplæring En øvelse i hvert bygg (sykehjem, bokollektiv, K. boliger, Stangnesv. 41) Etablere et system som fanger opp ansatte som ikke deltar og gjennomf. ekstra kurs for disse 1.18 Hospitering internt i Omsorg Stangnes Fast ansatte i Omsorg Stangnes Ledelsen Demensomsorgenens ABC- miljøbehandling 32 personer ved Stangnes Sykehjem Oppstart høst 2015 Gruppearbeid med totalt 11 kurshefter Beregner at hver ansatt bruker 2 timer pr mnd.(10mnd.) 640 t pr. 8

10 år. Totalt 1280 timer over 2 år Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 1.20 Ernæring Følge nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring 1.21 Smerteregistrering Smerteregistrering hos personer som har dement lidelse 1.22 Opplæring sårbehandling 1.23 Annen intern opplæring Ansatte ved sykehjemmet Ansatte ved sykehjemmet Ansatte ved sykehjemmet Utg. vikar, annet Avd.ledere Wenche Mikkel Avd.ledere Tor Erik Sire Avd.ledere May Tove 9

11 2.00 Tiltak: Prosjekter 2015/videreføring av pågående prosjekter Nr 2.01 Oppfølging etter prosjekt Klubbholmen boliger. I Kommunestyresak.. prosjekt Klubbholmen boliger, står det følgende om opplærings tema som bør styrkes: - Opplæring i håndtering av kap. 10 i helse- og omsorgstjenesteloven. Spesielt rettet til rusteamet som får ansvar for beslutningsgrunnlag vedr. lovens kap og 10,3. Uavklart - Opplæring om BrukerPlan. Personell fra Omsorg Stangnes, NAV og Kameratklubben deltar i kurset som arrangeres av KoRus Nord 27. mai Kursing i kommunikasjonsmetoden motiverende intervju (MI). Interne erfaringsutvekslingsmøter med tema MI opprettes. - Kunnskap om nye syntetiske rusmidler - Bygg- og eiendomsenheten gir opplæring til utøvende virksomhet om startlån og boligtilskudd. Viser til forslag i Boligsosial handlingsplan Aktuelle tema innen ROP lidelser innarbeides i opplæringsplan for Omsorg Stangnes. Eventuell felles kurs/opplæring med NAV, Omsorg Stangnes, Tredje sektor og andre aktuelle instanser. - Gjennomføre kurs for beboerne et samarbeid med utøvende virksomhet og tredje sektor - Omsorg Stangnes tar kontakt med DPS- Sør Troms for etablering av veiledningstilbud i praksis, viser til tjenesteavtale nr.6 mellom Harstad kommune og UNN o Dette er svært viktig og det arbeides hele tiden med å styrke kompetansen. Tjenesteavtale mellom UNN og kommunene forutsetter et samarbeid her. Prosjektrapport og K sak. inneholder en rekke andre tiltak som skal etableres og det kan her nevnes: - Etablering av Rusteam - Styrke samarbeidet med DPS Sør Troms - Gjennomføring av BrukerPlan - Etablering av Krise/Akutt team - Omlegging av drift Klubbholmen boliger og bokollektiv - Omlegging av drift Omsorg Stangnes rus- og psykiatritjeneste - Styrke samarbeidet med tredje sektor. 10

12 Nr Fagområde/studie Målgruppe Utg. vikar, annet 2.01 Opplæring i håndtering av kap. 10 i helse- og omsorgstjenesteloven Uavklart om Rusteamet skal ha denne oppgaven 2.01 Opplæring av BrukerPlan/ Representanter fra RUS team Uavklart Representanter fra OS og NAV 3-4 deltakere fra OS Ledelsen/fagutvikler Ledelse/fagutvikler 2015 (etter opprettelse av rusteam) Uavklart 13. februar 2015 Arrangeres i Tromsø KoRus Nord Reiseutgifter dekkes av budsjettet 2.01 Motiverende intervju Ansatte i OS, rusog psyk + Klubbholmen Ledelse/fagutvikler 2015 Internt opplegg, evt. Kurstilbud i Harstad 2.01 Kunnskap om syntetiske rusmidler Ansatte i OS, rusog psyk + Klubbholmen Ledelse/fagutvikler 2015 Intert opplegg, evt. Innleie av ekstern foreleser 2.01 Opplæring om startlån og boligtilskudd Ansatte i OS, rusog psyk + Klubbholmen Ledelse/fagutvikler 2015 Representant fra Bygg og eiendom 2.01 «Te ka slags nøtte» Ansatte i OS, rusog psyk + Klubbholmen Ledelse/fagutvikler 2015 Narvik April 2015 Reiseutgifter Vikarer 2.01 Gjennomføre kurs for beboerne et samarbeid med utøvende virksomhet og tredje sektor. Flyttes til punkt 7 i opplæringsplan 2.01 Veiledning fra DPS i følge tjenesteavtale nr. 6 Ansatte i OS Ledelse 2015 Representanter fra DPS - 11

13 Nr Fagområde/studie Målgruppe Utg., vikar, annet 2.01 Etablering av Rusteam Nedsette en arbeidsgruppe Ledelsen Styrke samarbeidet med DPS Sør Troms Etablere ACT - team Nedsette en arbeidsgruppe Ledelsen Gjennomføring av BrukerPlan 2.01 Etablering av Krise/Akutt team Representanter fra OS rus- og psyk. Tj. +Klubbholmen + NAV Nedsette en arbeidsgruppe Ledelsen/fagutvikler/Morten E. Ledelsen fra Helsehuset/OS/NAV Sommer/høst Omlegging av drift Klubbholmen boliger og bokollektiv Omlegging av drift Omsorg Stangnes rusog psykiatritjeneste Nedsettelse av arbeidsgrupper 2.01 Styrke samarbeidet med tredje sektor. Flyttes til punkt 7 i opplæringsplanen 2.02 Prosjektet «Støtte i hverdagen for pårørende til demensyke» og pårørende skolen + veiledningsgrupper Prosjektet er foreløpig planlagt frem til juli. Prosjektet inneholder; - Informsjonsarbeid til pårørende og demenssyke - Veiledingstilbud individuelt og gruppevis til pårørende - Turgrupper frivillige og demenssyke og pårørende - Nettverksbygging for familier med demenssyke - Avlastningstilbud Videre vil pårørendeskole være et tilbud til høsten. Det er et kurs som går over 6 kvelder. Det er på hver kveld først et foredrag, så veiledning i 12

14 grupper. Hver kveld varer ca 2.5 time. På våren har vi veiledningsgrupper som et tilbud til de som har deltatt på pårørendeskolen 1 gang pr mnd fra januar til juni. Nr Fagområde/studie Målgruppe Utg., vikar, annet 2.02 «Støtte i hverdagen for pårørende til demensyke» Pårørende og pasienter Ledelsen/demenskoordi nator Marit Kristiansen Prosjektmidler Pårørende skolen Pårørende Høsten 2015 Veiledningsgrupper Pårørende Vår Dagsentertilbud på sykehjemmet. Videreføring ut Er lagt inn i virksomhetsplan Stangnes sykehjem, pårørende, pasienter Ansatte, pårørende, pasienter MK 3 dager pr uke Ut 2015 Prosjektmidler 2.03 SMIL (styrket mestring i livet) PROSJEKTET SMIL er et lærings- og mestringstilbud som retter seg mot barn og unge i familier hvor foreldre sliter med psykisk sykdom eller rusproblemer. Det planlegges å drifte en SMIL gruppe våren Et samarbeid mellom Omsorg Stangnes og Bikuben SMIL gruppe videreføres i regi av Omsorg Stangnes (SMIL Styrket Mestring i Livet) Barn av psykisk psyke 5-6 deltakere i SMIL - barnegruppe Hege Ervik, Gøril Sandvik, OKL, ABK Aril Mjørlund. Brukerrepresentanter og Lærings og mestringssenteret (LMS) Vår 2015 Hege Ervik og Gøril Sandvik 8-10 samlinger Overførte midler fra SMIL prosjektet i Planleggingsmøter i forbindelse med arrangering av SMIL grupper Gruppelederne og evt. andre Avd. leder og gruppeledere Ekstra innleie 2.03 Kurs i forbindelse med etablering av SMILgruppe Gruppelederne 13

15 2.04 Etablering av Møteplass for personer med Aspergers syndrom Habiliteringsavdelingen, Unn Harstad tok i 2012 initiativ til et samarbeid med Harstad- og Kvæfjord kommune for planlegging av en møteplass for personer med Asperger syndrom. Det var noen spredte møter frem til høsten Deretter ble planleggingsarbeidet intensivert og oppstart av tilbud ble satt til den Det er Harstad- og Kvæfjord kommune som skal stå ansvarlig for driften. Habiliteringsavdelingen vil bistå med opplæring og veiledning. Hensikten er å etablere en møteplass der personer med Asperger syndrom kan møte personer med lignende utfordringer, får dele erfaringer, styrke selvfølelsen, minske stress og delta i forskjellige aktiviteter. Nr. Fagområde/studie Målgruppe Utg., vikar, annet 2.04 Asperger syndrom/ Etablering av en Møteplass for denne brukergruppen. Møte annen hver tirsdags kveld Veiledning og opplæring til personalet i forbindelse med etablering av en møteplass. Voksne/unge brukere med aspergers syndrom Gruppelederne og evt. personell på Møteplassen Fra Omsorg Stangnes: Karin Øvervatn/ABK/Thor Rune Hansen Fra Kvæfjord kommune: Ann-Harieth Stien/Tom Strande Habiliteringsavdelingen UNN, Harstad Oppstart tirsdag den 10.02,15Annen hver tirsdag kl kl. 13:00 Plassenv kl 13:00 UNN, Harstad Kari Soltveit, Astrid Nyvoll og Hjørdun Erlandsen Kari Soltveit, Hjørdun Utgifter til miljøarbeider dekkes innenfor det ordinære budsjett kl. 16:00 på Møteplassen Kari Anne Pedersen og Øyvind Jensen Fra R-FAAT Tromsø kl Hab,avd kl 13-15Hab.avd kl Hab.avd kl Hab.avd. 14

16 2.04 Kurs om Asperger syndrom «Ikke veldig motivert» Ansatte i OS Anne Britt/Karin/++ Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 2.05 Eventuelle andre prosjekter Enhetsleder/Avd.leder 13. mars 2015 Påmelding innen :HIH SOFAK Jørn Isaksen Utg. vikar, annet 3.00 Tiltak: Eksterne Kurs (utenfor Harstad by) Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 3.01 «Arbeid i møte med OS Totalt 15 ansatte Vold og aggresjon» 3.02 Relevante kurs, arrangert av fylkesmann Enhetsleder/avdelingsl 2. og 3. februar edere 2015 Oslo- Gardemoen OS Enhetsleder/avd.leder Reiseutgifter Vikar Reise og oppholdsutgifter Innleie ekstravakt Utg., vikar, annet 15

17 4.00 Tiltak: Kurs/opplarings tiltak for å aktivisere og øke trivselen for pasient/bruker Kurs for pasient/bruker Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 4.01 Samarbeid med NAV i forbindelse med NAV sitt prosjekt Planleggingsmøter før oppstart av selve tilbudet Ledelse/prosjektled er/fagutvikler/ansat te NAV og OS NAV OS Planleggingsmøte i februar2015 i Plassenv. 54, prosjektmidler Utg., vikar, annet 4.01 I prosjektet inngår opplæring i: - Å lære å bo - Økonomi - Ernæring - Hvordan skaffe seg bolig Felles brukere av NAV og Psyk. hjemme.tj NAV ansatte og psyk. hjemmetj Svømmetilbud - Fysisk- og sosialtrening - Styrke selvtilliten og mestringsfølelsen 4.03 Opplæring i brannvern Grunnleggende forebyggende tiltak 4.04 Miljøterapi opplæring knyttet til konkrete Brukere av OS Psyk. hjemmetj. Onsdager Ansattte i psyk. hjemmetj Beboere i Plassenv., Stangnesv.41, Klubbholmen, Hjemmeboende brukere Ansatte MP Avd.ledere Primærkontakter Avd. leder og ansatte ved MP 2015 Sette opp en plan for gjennomføring Primærkontakter Innarbeides i ordinær og midler fra Mental helse, Harstad 2015 Ingen ekstrakostnader Ingen ekstrakostnader 16

18 gruppetilbud på MP 4.05 Eventuell annen opplæring for brukerne 5.00 Tiltak: Studenter i praksis/samarbeid med HIH og evt. andre læringsinstanser Omsorg Stangnes tar imot i praksis i samsvarer med «praksisbanken» som kommunen har inngått med HIH. I tillegg inngås eventuelle avtaler med andre skoler. I samarbeid med videreg.skole/fagskole ved Hanne Aarhus tas imot lærlinger. Nr Skole,studie Målgruppe Antall 5.01 HIH, Sykepleier 1 års HIH, Sykepleier 2 års HIH, Sykepleier 3 års Fagskole Praksisperiode vår Praksisperiode høst Praksis sted Avdeling A Øk. godtgjørelse Videregående skole Lærlinger Annet 5.01 HIH, Sykepleier HIH, Sykepleier HIH, Sykepleier 1 års 2 års 3 års Avdeling B Fagskole Videregående skole Lærlinger Annet 5.01 HIH, Sykepleier HIH, Sykepleier HIH, Sykepleier 1 års 2 års 3 års Avdeling C Fagskole 17

19 Videregående skole Lærlinger Annet 5.01 HIH, Sykepleier HIH, Sykepleier 1 års 2 års Nr Skole,studie Målgruppe Antall 5.01 HIH, Sykepleier 3 års Praksisperiode vår Praksisperiode høst Avdeling D Praksis sted Avdeling D Øk. godtgjørelse Fagskole Videregående skole Lærlinger Annet 5.01 HIH, Sykepleier 3 års 5 pr periode Uke 3-12 Psykiatrisk hjemmetj. Annet 5.01 HIH, Sykepleier 3 års 1-2 pr periode Uke 3-12 Stangnes bokollektiv Annet 5.01 HIH, Sykepleier 1 års 4 Uke 6 Møteplassen Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 5.02 Felles informasjon om 3. års tjenesten og en kort sykepleier i innføring i psykiatri ved OS, psyk.hj.tj., mottakelse av nye Stangnes bokollektiv, ca 3-4 timer første praksisdag Fagutvikler Plassenveien 54 Fagutvikler Innarbeides i ordinær Utg., vikar, annet 5.02 Felles informasjon om tjenesten og omvisning på Møteplassen ca. 3-4 timer første praksisdag 1. års sykepleier Fagutvikler Stangnesv. 41 Fagutvikler og representanter fra arbeidsgruppene i psyk. hjemmetj. Innarbeides i ordinær 18

20 5.03 Erfaringsutvekslingsmøter + felles strategi for oppfølging av Veiledere i praksis Psyk. hjemmetj. Fagutvikler/avd. leder Stangnesv ganger vår/ høst Innarbeides i ordinær Nr. Fagområde/studie Målgruppe/ 5.04 Praksisråd Fra OS deltar ABK, Samarbeid med HIH og vara OKL og vara for kommunene Harstad og sykehjem er Mette Kvæfjord i forhold til Jakobsen praksis for sykepleiervernepleier +videreutdanninger innen disse feldt. HIH 4-5 ganger pr år Møtene er som regel på HIH 6.00 Tiltak: Videreutdanninger/Etterutdanning/Høgskole/Fagutdanninger/Masterstudier Oppstart 2015 eller påbegynte studier som fortsatt pågår Nr. Fagområde/studie Målgruppe 6.01 Videreutdanning i psykisk helsearbeid Omsorg Stangnes 2 personer Innarbeides i ordinær Utgifter, vikar, annet Finansiering Utgifter, vikar, plan annet Enhetsleder HIH Kompetanseløftet 6.02 Videreutdanning i rus/psykiatri 6.03 Videreutdanning i alderspsykiatri/ demensomsorgen HIBO Personell i tjenesten som har sitt arbeid rettet mot brukere med rus/psykiatri problematikk 2 personer Ansatte ved Sykehjemmet 6.04 Helsefagarbeider Ansatte i Omsorg Stangnes, 3 assistenter 6.05 Desentralisert sykepleierutdanning 6.06 Videreutdanning innen risiko- /farlighetsvurdering Ansatte i OS 2 personer fagarbeidere/hjelpepleiere Ansatte i Omsorg Stangnes, 2 personer Enhetsleder Høgskole Kompetanseløftet Enhetsleder Kompetanseløftet Enhetsleder Kompetanseløftet Enhetsleder Enhetsleder Kompetanseløftet 19

21 6.07 Etter og videreutdanninger for helsefag utdanninger Ansatte i Omsorg Stangnes, Enhetsleder Kompetanseløftet 6.08 Masterstudie - Universitet Nr. Fagområde/studie Målgruppe 6.09 Eventuell andre studie Hilde Danielsen Enhetsleder Påbegynt Beregnes avluttet HIH Kompetanseløftet Finansiering plan Utgifter, vikar, annet 7.00 Tiltak: Samarbeid og kunnskapsutveksling med frivillige organisasjoner 7.01 Videreføring av prosjekt Klubbholmen vedr. tiltak innen den 3. sektor. I K- sak.. står det: - Omsorg Stangnes støtter opp om positive tiltak i regi av frivillige organisasjoner, samt Harstad idrettsråd og helsefremmende tiltak som kommunen arrangerer i forbindelse med folkehelsearbeidet. - Tjenesten etablerer gode rutiner i forhold til hvilke tilbud som finnes og er behjelpelig med å informere aktuelle brukere. - Kommunen bidrar sammen med organisasjonene Rio og Marborg om eventuell etablering av «Kafe X» i Harstad. - Forpliktende kvartalsvis samarbeidsmøter mellom Omsorg Stangnes og 3. sektor. Omsorg Stangnes inviterer organisasjonene LPP, MHH, Kameratklubben, Rødekors og evt. andre ved behov. o Dette er helt i tråd med fremtidens planer for helse og omsorgssektoren. Utfordringene her er at det ikke er avsatt ekstra ressurser til det og gjennomføringen må derfor skje innenfor dagens rammer. Nr. Fagområde/studie Målgruppe 7.01 Forpliktende kvartalsvis samarbeidsmøter mellom Omsorg Stangnes og 3. sektor. Omsorg Stangnes inviterer organisasjonene LPP, MHH, Kameratklubben, Rødekors og evt. andre ved behov. Ledelsen og 3. sektor Omsorg Stangnes Organisasjonene LPP, MHH, Kameratklubben, Rødekors og evt. andre ved behov. Kvartals vise møter 2015 Finansiering plan Innarbeides i ordinær Utgifter, vikar, annet 20

22 7.02 Samarbeid med Mental Helse om Verdensdagen for psykisk helse Ansatte på MP Mental helse/os Verdensdagen er den Innarbeides i ordinær Delta på dialogkonferansen vedr. verdensdagen/uka Reise og oppholdsutgifter Nr. Fagområde/studie Målgruppe 7.03 Delta i planlegging for etablering av Pårørende møteplass 7.04 Eventuelt annet Ledelse i OS/DPS/Kvæfjord kommune evt. Ibestad og Skånland/LPP/Bik uben Finansiering plan Utgifter, vikar, annet 8.00 Intern opplæring og kurs i Harstad kommune og andre kurs i byen Nr. Fagområde/studie Målgruppe 8.01 Lederutviklingsprogrammet for enhetsledere 8.02 Lederutviklingsprogrammet for avdelingsledere 8.03 Kurstilbud under festivaluka 8.04 Evt. andre kommunale kurs 8.05 Forelesninger og kurstilbud fra HIH 8.06 Kurs - bokstavdiagnoser Enhetsledere Personalenheten Avdelingsledere Personalenheten Finansiering plan Utgifter, vikar, annet 8.07 Kurs- flyktningarbeid 8.08 Evt. kurstilbud fra andre innstanser 9.00 Eventuelle andre aktuelle kurs/opplæring som kommer utenom oppsatte tiltak 21

23 Nr. Fagområde/studie Målgruppe 9.01 Kurs/samarbeid med UNN (overgansfaser- Inn/utskrivninger 2015 Finansiering plan Utgifter, vikar, annet LOGGFØRING Nr. på loggføringen må samsvare med nr. på tiltak Nr Dato, sted, tidspunkt Type/navn på kurs Arrangør/ Deltakers navn 22

24 23

25 24

OMSORG SENTRUM KOMPETANSEPLAN 2014-2015

OMSORG SENTRUM KOMPETANSEPLAN 2014-2015 KOMPETANSEPLAN 2014-2015 OMSORG SENTRUM Enhetsleder Guri Bratteng i samarbeid med avdelingsledere, assisterende avdelingsledere og konsulenter i Omsorg Sentrum 1 INNHOLD 1.GENERELT s.4 2.BAKGRUNN OG OVERORDNET

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert:

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert: MELDAL KOMMUNE Psykiatriplan 2013-2016 Revidert: 18.10.12 Psykiatriplan for Meldal Kommune. Tidsfrist for rullering: Evalueres hvert år innen 15. oktober. Visjon overordna mål Visjon for Meldal kommune

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

Praksisplass i samarbeid med videregående skole i. samarbeid med de ansatte

Praksisplass i samarbeid med videregående skole i. samarbeid med de ansatte Handlingsplan for opplæring i Gamvik kommune for 2010 AVDELING FOR HELSE OG OMSORG AVDELING KJØKKEN Kosthold og ernæring Ansatte ved kjøkken Lill Hege Intern opplæring ved Kristoffersen fagutdannet kokk

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie P R O S J E K T Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie Innhold INNLEDNING... 4 FORMÅL... 4 MANDAT... 5 RAMMEBETINGELSER... 6 Side 2 Vedlegg Notat til Universitetssykehuset Nord-Norge.

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Mandag 20. oktober 2014

Mandag 20. oktober 2014 Mandag 20. oktober 2014 10:30 Åpningsforedrag Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet 10:40 ReHabUKA 2014 i Helse Nord og føringer for fagfeltene; regionale handlingsplaner

Detaljer

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak,

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Dette vedlegget er oversikt over antall medarbeidere som har vært i ulike kompetansetiltak

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Gruppeleder / ergoterapeut 27. oktober 2015 Bodø kommune 50.000 innbyggere By, landsbygd, øyer Bestiller utførermodell Helse og omsorgsavdeling,

Detaljer

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 Betty Sandvik Døble 16.09.2015 Flere enn 20 000 deltakere er registrert i opplæringen i Demensplan 2015 2014 2015-1 2015-2 20386 19862 19250 ABC deltakere

Detaljer

Prosjekter Helsenettverk Lister. Kurs og tilbud 2013

Prosjekter Helsenettverk Lister. Kurs og tilbud 2013 Prosjekter Helsenettverk Lister Kurs og tilbud 2013 Aktiv Hverdag Videreutvikling av prosjektet Lister Ergoterapeut Prosjektet avdekket et behov for et mer differensiert dag- og aktivitetstilbud til personer

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.11.2014 Møtested: Rådhus IA Kantina Tidspunkt: 13:00 Innbyggernes spørretime Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 1 Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Kort beskrivelse av enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Troms Ressurssenter for undervisning, fagutvikling og forskning KOMPETANSEPLAN 2010-2011

Undervisningssykehjemmet i Troms Ressurssenter for undervisning, fagutvikling og forskning KOMPETANSEPLAN 2010-2011 KOMPETANSEPLAN 2010-2011 KROKEN SYKEHJEM, UNDERVISNINGSSYKEHJEMMET(USH) I TROMS OG OMSORGSTJENESTEN JADEVEIEN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...3 2. BAKGRUNN OG OVERORDNET MÅL...4 3. MÅLGRUPPE...4 4.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Helsefagarbeidersatsningen i

Helsefagarbeidersatsningen i Helsefagarbeidersatsningen i Lørenskog kommune, Strategisk satsning, rekruttering, organisering, erfaring rådgiver Ebba Parelius 1 Strategisk satsing - helsearbeiderfaget Varsel om avsluttet utdanning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/ Averøy kommune Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2011/238-5 Saksbehandler: Knut Mostad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/2013 11.11.2013 Averøy formannskap 153/2013 26.11.2013 Averøy kommunestyre

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt Utvalg for adm. og likestilling Møtedato: 20.11.2014 Møtested: Rådhus IB Kemnder/Personal Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Disposisjon. Rus- og psykiatritjenesten. Oppsøkende team. Psykiatrisk boligtjeneste. Sosialfaglig arbeid og helsefaglige arbeid

Disposisjon. Rus- og psykiatritjenesten. Oppsøkende team. Psykiatrisk boligtjeneste. Sosialfaglig arbeid og helsefaglige arbeid Disposisjon Rus- og psykiatritjenesten Sosialfaglig arbeid og helsefaglige arbeid Oppsøkende team Samarbeidsprosjekt mellom UNN og Tromsø kommune Psykiatrisk boligtjeneste Samarbeid mellom UNN og Tromsø

Detaljer

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:00 15:30 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 19 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

Strategisk handlingsplan 2012-2014

Strategisk handlingsplan 2012-2014 Strategisk handlingsplan 2012-2014 Best i demensomsorg! Vi skaper gode dager! ISO 9001:2008 Godkjent 1.0 INNLEDNING 2.0 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 2.1 Demens kompetanse og nettverk i Stavanger kommune 2.2

Detaljer

Søknad fra kommuner til Fylkesmannen for 2017 Tilskudd til kompetanse og innovasjon

Søknad fra kommuner til Fylkesmannen for 2017 Tilskudd til kompetanse og innovasjon Søknad fra kommuner til Fylkesmannen for 217 Tilskudd til kompetanse og innovasjon Kompetansetiltak 1.1 Videregående skole, fag- og yrkesopplæring innen helse/fagbrev Prioritet - Helsefagarbeider - Annen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 16.05.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

1 Virksomhetsplan Virksomhetsplan Enhet for miljøterapeutiske tjenester Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan Virksomhetsplan Enhet for miljøterapeutiske tjenester Helse og omsorg 1 Enhet for miljøterapeutiske tjenester Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Kort beskrivelse av enheten... 3 Rammebetingelser... 3 Gjennomgående målekort... 4 Målekort for enheten... 6 Beskrivelse

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

Tettere på p. Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller. Presentasjon av Tettere på prosjektene

Tettere på p. Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller. Presentasjon av Tettere på prosjektene Tettere på p Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller Presentasjon av Tettere på prosjektene Undervisningssykehjemmet i Buskerud/Ål kommune 16. desembember 2008 Tettere på Omfatter tjeneste- og

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 25.11.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: H12 Arkivsaksnr.: 14/2485 STATUS LUKKING AV AVVIK GITT MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: H12 Arkivsaksnr.: 14/2485 STATUS LUKKING AV AVVIK GITT MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: H12 Arkivsaksnr.: 14/2485 STATUS LUKKING AV AVVIK GITT MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Status lukking av avvik gitt til Modumheimen tas til orientering

Detaljer

DEMENSKONFERANSE 2016

DEMENSKONFERANSE 2016 DEMENSKONFERANSE 2016 Fylkesmann i Aust- og Vest-Agder Stein A. Ytterdahl Politiker Stein Arve Ytterdahl er en norsk politiker som ble utnevnt til fylkesmann i Agder i mai 2015. Han var rådmann i Trondheim

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Fagleder / ergoterapeut 22. april 2015 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke

Detaljer

Sentral samling 3- læringsnettverk Gode pasientforløp psykiske helse og rus 20 og 21 mai 2015. Nes kommune i Akershus

Sentral samling 3- læringsnettverk Gode pasientforløp psykiske helse og rus 20 og 21 mai 2015. Nes kommune i Akershus Sentral samling 3- læringsnettverk Gode pasientforløp psykiske helse og rus 20 og 21 mai 2015 Nes kommune i Akershus Forankring i ledelsen i Nes kommune, og informasjonsarbeid innad i virksomheten for

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 en delplan under Omsorgsplan 2015 Hovedmålsettingen er å styrke pleie- og omsorgstjenesten i kommunene gjennom økt rekruttering og kompetanse Delmål: 12 000 nye årsverk med relevant

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15 Rus og psykisk helsetjeneste Namdal legeforum 16.04.15 Organisering av tjenestene Helse og omsorgssjef Stab Hjemmetjenester Rus og psykisk helsetjeneste Familiens hus Organisering av tjenestene Rus og

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

DELUTREDNING - OU

DELUTREDNING - OU DELUTREDNING - OU 2016-2019 Tema/Navn: Psykisk helse Bemanningsreduksjoner innen psykisk helse Relatert til OU-rapporten, FAM01-1, reduksjon med kr. 600.000,- (tilsv. 1 årsverk) i 2017. Jfr kap. 7.1.5.

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om forebyggende arbeid

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om forebyggende arbeid Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om forebyggende arbeid 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov...

Detaljer

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Virksomhetsområde Målgruppe Lokale Ansvarlig

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Virksomhetsområde Målgruppe Lokale Ansvarlig 20.02.2013 09:00 20.02.2013 12:00 3 timer Tromsø Skole Lærere i Tromsøskolen Undervisningsrom 022B 20.02.2013 12:30 20.02.2013 15:30 3 timer Tromsø Skole Lærere i Tromsøskolen Undervisningsrom 022B 21.02.2013

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Veien videre for det kommunale LM-nettverket. Lærings- og mestringssenteret i Bergen

Veien videre for det kommunale LM-nettverket. Lærings- og mestringssenteret i Bergen Veien videre for det kommunale LM-nettverket Først en stor TAKK til det kommunale LM-nettverket: Tove Bergan (Bergen Kommune) Anita Alvheim (Bergensregionen) Ann Katrin Øktner & Reidun Braut Kjosås (Voss

Detaljer

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet v/ Britt Marit Haga, folkehelserådgiver i Sola kommune Sola kommune: Ansvar for hverandre Rammer Plassering i levekårsstab under kommunalsjef for

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 10.04.2012 Tidspunkt: 10:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/1888-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Kompetanseplan 2016 - Helse og omsorg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus!

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! - Lover og forskrifter - Koordinerende enhet - Koordinatorrollen - Sampro som samhandlingsverktøy - Hvorfor registrering og dokumentasjon Ingeborg Laugsand,

Detaljer

1 Virksomhetsplan Virksomhetsplan Enhet for hjemmebaserte tjenester Område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan Virksomhetsplan Enhet for hjemmebaserte tjenester Område Helse og omsorg 1 Enhet for hjemmebaserte tjenester Område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse av tiltak... 9 3 Om enheten

Detaljer

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Virksomhetsområde Målgruppe Lokale Ansvarlig

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Virksomhetsområde Målgruppe Lokale Ansvarlig FAS 2014 årsseminar for fellesorganisasjonen for alternative skoler 07.05.2014 11:00 09.05.2014 14:00 3 dager Tromsø Alle Åpent Clarion hotel the Edge Kurs Instruktør Årsavslutning regnskap 2013 Årsavslutning

Detaljer

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre?

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre? Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre? Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt Søkt tilskudd med fylkesmannen

Detaljer

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester Opptur - Evaluering - År Aktivitet Frist Fullført Ansvar Fremdrift Evaluering Høst Ansvarsavklaring og samarbeid 1. Oppstart forståelse og praktisering av verdigrunnlag 30.09. Leder PLO Gjennomgått med

Detaljer

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Virksomhetsområde Målgruppe Lokale Ansvarlig

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Virksomhetsområde Målgruppe Lokale Ansvarlig Årsavslutning regnskap 2013 Årsavslutning regnskap 2013 - Dialogkonferanse I - 5.dialogkonferanse - 4. dialogkonferanse - 3. dialogkonferanse - 2. dialogkonferanse Særskilt språkopplæring i Tromsøskolen

Detaljer

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd Dagsmøte 18.3.2015 Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder 1 Politiske føringer i statsbudsjettet 2015 for nytt kompetanse- og innovasjonstilskudd Mål: styrke

Detaljer

Omsorg ved livets slutt for utviklingshemmede

Omsorg ved livets slutt for utviklingshemmede Omsorg ved livets slutt for utviklingshemmede Å gi psykisk utviklingshemmede innbyggere i Kvæfjord kommune en verdig avslutning på livet, samt at de pårørende og personalet ivaretas på en god måte. Prosjekt

Detaljer

Forventninger. Det skal etableres tverrfaglige lavterskeltilbud innen helse- og omsorgstjenestene, psykiske helse- og rustjenestene.

Forventninger. Det skal etableres tverrfaglige lavterskeltilbud innen helse- og omsorgstjenestene, psykiske helse- og rustjenestene. Forventninger Alle kommuner har utarbeidet lokale helse- og omsorgsplaner som del av det helhetlige kommuneplanarbeidet Alle kommuner har iverksatt tiltak for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudet til

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Svar på individuell oppgave 8. mars 2007 Individuell oppgave DETTE ER VI GODE PÅ Alle på konferansen har egne erfaring med temaet Brukerens hjem din arbeidsplass. Skriv ned stikkord om noe du syns dere

Detaljer

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE NOPCCA ll,, VERSiTE-ITAEL.OHCCEV ESSJ BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 2 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Demensteamet. Telefon nr. til Demensteamet: 74 04 84 63, mobil 97 19 94 69. Ingunn S. Forbord (demens koordinator), Ørmelen bo-og helsetun,

Demensteamet. Telefon nr. til Demensteamet: 74 04 84 63, mobil 97 19 94 69. Ingunn S. Forbord (demens koordinator), Ørmelen bo-og helsetun, DEMENSTEAMET Demensteamet. Demensteamet sammensetning består av personale fra de to institusjonene og de tre hjemmesykepleiedistriktene i kommunen. Alle har funksjoner i sine stillinger inn i demensteamet.

Detaljer

Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Nå. Hva skjer med ROS fremover? Planleggingsfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene?

Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Nå. Hva skjer med ROS fremover? Planleggingsfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene? ROS Rusforum 2016 Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Planleggingsfasen Oppstartfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene? Nå. Midtfasen Hva skjer med ROS fremover? Tjuvtitt ROS er et arbeidende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner.

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. KoRus-Nord Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. 2 KoRus-Nord Regionalt kompetansesenter N-T-F Rusfeltet Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

Detaljer

KOMMUNEN en spennende arbeidsplass for helsefagarbeidere!

KOMMUNEN en spennende arbeidsplass for helsefagarbeidere! KOMMUNEN en spennende arbeidsplass for helsefagarbeidere! Vg1-konferansen Tromsø 15. januar 2014 Guri Moen Lajord, rådgiver Helse og Velferd, KS Nord-Norge Helse-Norge 520 000 personer jobber med helse

Detaljer

Hva viser tilsyn om tilstand og risikoområder i tjenestene? Arena for forvaltningsrevisjon Lillestrøm 15. mars 2017

Hva viser tilsyn om tilstand og risikoområder i tjenestene? Arena for forvaltningsrevisjon Lillestrøm 15. mars 2017 Hva viser tilsyn om tilstand og risikoområder i tjenestene? Arena for forvaltningsrevisjon Lillestrøm 15. mars 2017 Seniorrådgiver Merete Steen og Wenche Skjær Avd. for kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? Tor (78) er gift med Elsa. Etter et lårhalsbrudd får han tjenester fra hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Han har gode og realistiske mål og trener bra mot disse sammen med

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 18.01.2016 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Leka Kommune. KOMPETANSEPLAN Pleie og omsorg PLO Kontoret

Leka Kommune. KOMPETANSEPLAN Pleie og omsorg PLO Kontoret Leka Kommune KOMPETANSEPLAN Pleie og omsorg PLO Kontoret 2012-2015 Sammendrag Vi er ett samfunn i stadig utvikling. Vi blir eldre, sykere og mer individualister. (HuNT) Dette setter store krav til de som

Detaljer

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK Kompetanserekke for helsepersonell og brukerrepresentanter LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK INNLEDNING Helsepedagogikk er én av de fire hovedområdene som Læring- og mestringssentrene (LMS) skal jobbe

Detaljer

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune MOTTAirf eju( N ROIVINA014E Tjenestebesk.velse Innledning Rusarbeideti Bjugnkommuneskalværeorganisertsammenmedpsykiskhelsearbeid. Tjenestenbøri dennesammenhengendrenavn.

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Presentasjon av hospiteringsstedene i Ullensaker kommune

Presentasjon av hospiteringsstedene i Ullensaker kommune Det henvises også til kommunens nettsider: www.ullensaker.kommune.no 1) Presentasjon av Avdeling psykisk helsevern, Ullensaker kommune Avdeling psykisk helsevern, Nordbyveien 32 A, 2050 Jessheim. Avdelingsleder:

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

OMSORG 2020 KOMMUNALT KOMPETANSE OG INNOVASJONSTILSKUDD Anne Barkve Andersen

OMSORG 2020 KOMMUNALT KOMPETANSE OG INNOVASJONSTILSKUDD Anne Barkve Andersen OMSORG 2020 KOMMUNALT KOMPETANSE OG INNOVASJONSTILSKUDD 2015 Anne Barkve Andersen 19.01.2016 1 Omsorg 2020 Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020. Den omfatter prioriterte områder

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

«Med grep om samhandling» -interkommunalt planarbeid om rehabilitering i Troms kommunene Bardu/Målselv/Lavangen/Salangen

«Med grep om samhandling» -interkommunalt planarbeid om rehabilitering i Troms kommunene Bardu/Målselv/Lavangen/Salangen «Med grep om samhandling» -interkommunalt planarbeid om rehabilitering i Troms kommunene Bardu/Målselv/Lavangen/Salangen Omsorg i Plan 27 august 2014 Radisson Blu Tromsø, Hege Hammer Bech, Prosjektleder

Detaljer