Praksisplass i samarbeid med videregående skole i. samarbeid med de ansatte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praksisplass i samarbeid med videregående skole i. samarbeid med de ansatte"

Transkript

1 Handlingsplan for opplæring i Gamvik kommune for 2010 AVDELING FOR HELSE OG OMSORG AVDELING KJØKKEN Kosthold og ernæring Ansatte ved kjøkken Lill Hege Intern opplæring ved Kristoffersen fagutdannet kokk Praksisvert for elever i videregående skole Elever som tar utdanning i kokk og Inger Lothe Praksisplass i samarbeid med videregående skole i Kvalitetshåndbok for kjøkken IK-mat servitøryrket Ansatte på kjøkken Kvalitetsutvalget i samarbeid med de ansatte AVDELING FOR HELSE OG OMSORG FYSIOTERAPI Honningsvåg (LOSA) Intern opplæring 0,- Kontinuerlig arbeid Forebyggende arbeid i forhold til ergonomi i arbeidslivet og belastningsskader Fysioterapeut/ Bedriftshelsetjeneste Bedrifts helsetjenesten ved Jyrki Manne Verneombud Hovedverneombud Bedriftshelsetjenesten Fysioterapitjenesten Vikarutg. 5000, Regelmessig oppfølging AVDELING FOR HELSE OG OMSORG HELSESØSTERTJENESTE Oppdatering i forebyggende Helsesøster Kurs i regi av 500 helsearbeid fylkeskommunen Helsesøsternettverk Helsesøster Susanne Grinde Helsesøstergruppa innenfor 500 NSF Oppfølging av helsesøster fra Helsesøster Internopplæring/ veiledning av 500 tidligere helsesøster avgått helsesøster Helsesøsternettverk/ veiledning Helsesøster Hospitering 2 dager Karasjok Helsestasjon 300 1

2 Oppfølgingskurs i dataprogrammet WinMed Helsestasjon og SYSVAK Opplæring i å lede gruppevirksomhet for ungdom Helsesøster og jordmor Oppdatering i SYSVAK 300 Helsesøster Gruppelederkurs v/ Mia Psykiatrisk tjeneste Børjesson Videreutdanning helsesøster Helsesøster Susanne Grinde Høyskolen i Tromsø? AVDELING FOR HELSE OG OMSORG LEGETJENESTEN Sosialmedisinsk gruppe Kommuneoverlege Fylkeslegen i Finnmark 1500 Hospitering for opplæring i bruk av lab.utstyr Internkurs i akuttmedisin Bruk av medisinsk Indeks Kvalitetssikring av laboratorievirksomhet Helsesekretærer og Ansatte i pleie- og omsorg og legekontor Helsesekretærer og Leger UNN 8000,- Kommuneoverlege Kommuneleger og ambulansetjenesten Ekstern og intern undervisning NOKLUS 2000,- Regelmessig oppdatering hver 6.måned 3000,- Årlig AVDELING FOR HELSE OG OMSORG PLEIE- OG OMSORG Generell opplæring for Helsepersonell i Avdelingsledere Internt opplegg 100 ufaglærte assistenter innenfor omsorgsyrket pleie- og omsorg Oppdatering i Helsepersonell i Kvalitetsutvalget Internt opplegg 8 000,- Årlig kvalitetssystemet for helse Undervisning i saksbehandling pleie- og omsorg Ledere i helse- og sosialtjenesten Nye avdelingsledere Avdelingsledere i pleie- og omsorg Interkommunalt kurs med ekstern foreleser (vikarkostnader) oppdatering 700 2

3 Kurs i ergonomi og løfteteknikk Opplæring i bruk av Individuell Plan Ansatte i pleie- og omsorg helseog sosial sektoren Bedriftshelsetjenesten Fysioterapitjenesten Kommunal instans for Individuell Plan Internt kurs 2000,- 2 ganger pr. år Rehabiliteringsavdelingen Kirkenes sykehus Interkommunalt samarbeid 150 Kurs i kreftomsorg Sykepleier sykestua Siri Bertheussen Samlinger 800 Fagseminar om IPLOS Oppgradering Internkurs i akuttmedisin. Bruk av Medisinsk Indeks Oppdateringskurs for betjening av legevakt sentral Avansert hjerte/lungeredning samt utvidet HL for sykepleiere og leger Basal hjerte/lungeredning helsesektoren Sykepleiere i pleieog omsorg og legekontor Sykepleiere i pleieog omsorg og legekontor Leger Sykepleiere Ambulansepersonell helsesektoren helsesektoren Ledere og verneombud Vaktmestertjenesten Superbrukerne av IPLOS Eksterne kurs og internundervisning Siri Bertheussen Kommuneoverlege 4000,- Regelmessig oppdatering hver 6.måned Siri Bertheussen Kommuneoverlege og turnuslege Siri Bertheussen Kommuneoverlege Intern opplæring sammen med ambulansepersonell Intern opplæring Hospitering ved AMK BEST-kurs Siri Bertheussen Intern opplæring 0,- 2 timer hver 6. måned. Veiledning for ansatte Siri Bertheussen 1,5 timers internseminar 40-timers kurs for ledere og Personalsjef 40-timers kurs i regi av 1000 verneombud i HMS bedriftshelsetjenesten Kurs for vaktmester for eldre 2 dagers kurs i Lakselv på 350 om hjelpemidler Teknisk sjef Hjelpemiddelsentralen ABC-omsorgen Hjelpepleiere/ Siri Bertheussen , assistenter sykestua Arb.miljøgruppe Ansatte Siri Bertheussen og Hovedgr jobber jevnlig/møter, sykestua/hj.basert Margareta Nylund involverer alle ansatte HMS-team Ledere, TV, Personalsjef/ 4 møter årlig 3

4 Utarbeide forslag til dagtilbud/ daglige aktiviteter helsesenteret verneombud, evt Pasienter helsesenteret/ hj.basert og evt. Avd.spl. Avd.spl. og nedsatt arb.gruppe Jevnlige møter, utarbeide forslag til aktiviteter/ konsept AVDELING FOR HELSE OG OMSORG PSYKIATRISK TJENESTE Bruk av Individuell Plan Ansatte i psykiatrisk Instans for Oppfølgingskurs internt for 500 tjeneste og pleie- og omsorg Individuell Plan koordinatorer Rehab. senter Kirkenes Fagskoleutdanning i Psykiatrisk Nordnorsk Kompetansesenter ,- over 2 år 2010 miljøarbeid innen rus Oppfølgingskurs om overgrep i regi av Norasenteret Barn og unges psykiske helse Hospitering ved psykiatrisk enhet UNN Kurs etter behov hjelpepleier Psykiatrisk tjeneste Barnevern Helsesøstertjeneste Legetjeneste Psykiatrisk tjeneste Barnevern Helsesøstertjeneste Ansatte i psykiatritjenesten Ansatte i psykiatritjenesten Rus Norasenteret på Kirkenes 400 Oppfølgingskonferanse i regi av Fylkesmannen 500 Opphold ved UNN 800 Eksterne seminar og kurs

5 AVDELING FOR HELSE GENERELT Desentralisert sykepleierutdanning Hjelpepleiere og Gamvik kommune Høyskolen i Finnmark Kirkenes? Startet 2009 Under utdanning Videreutdanning kreftomsorg Sykepleier sykestua Gamvik kommune Høyskolen i Tromsø? Grunnopplæring i data Alle ansatte Internopplæring Oppfølging i elektronisk pleieog omsorgssystem Oppdatering i laboratoriearbeid Teambygging og kommunikasjon Veiledning for ledere i avdeling Helse Rekruttering og kompetanseheving pleieog omsorg IT-ansvarlig Visma Unique, IT-ansvarlig Superbrukerne ,- Vinteren 2010 Legekontoret NOKLUS- systemer 300 Sykepleiere Helsesekretær har opplæring Avdeling Helse Ekstern kursholder Ledere i avdeling Helse Ledere i avdeling helse Rådmannen Ekstern eller intern veileder Fylkesmannens kompetanseavdeling BO- OG SERVICESENTER AVLASTNINGSENHET for psykisk utviklingshemmede Generell opplæring til nytilsatte Nytilsatte og vikarer Margretha Nylund / Ved behov 0,- Ved behov Opplæring etter sosialtjenestelovens Kap. 4 Nye avd.ledere Fylkesmannen i Finnmark 7 00 Opplæring etter pasientrettighetslovens Kap. 4 Nye avdelingsledere I Fylkesmannens regi 500 5

6 Medikamentopplæring til nytilsatte Sansestimulering Opplæring i prosedyrer, (tannpuss, korsett, m.m.) dagsplaner og ukeplaner. Medisinkurs Opplæring Kap.4 Begrensning, makt og tvang Nytilsatte i Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og pleieassistenter Kommuneoverlege 1 gang pr. år 500 Margretha Nylund/ Margretha Nylund/ Margretha nylund/ Margreta Nylund/ Video 0,- Februar, juni september Og ellers ved behov Intern opplæring 0,- Kontinuerlig Farmasøyt fra apotek Habiliteringstjenesten 6 00 Epilepsi og tema knyttet til brukere Margretha Nylund/ Kommunelege 300 Siden kurstilbudene kommer utover hele året vil det altid bli tilføyelser på planen både i forhold til tilbud, behov og nye utfordringer. Med forbehold om politisk godkjenning. Med vennlig hilsen Helseleder 6

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

HELSE- OG SOSIALTJENESTENS VIRKSOMHETSPLAN 2015

HELSE- OG SOSIALTJENESTENS VIRKSOMHETSPLAN 2015 HELSE- OG SOSIALTJENESTENS VIRKSOMHETSPLAN 2015 ORGANISASJON OG LEDELSE Organisasjonskart Kommunalleder Helse og sosial HS stab/støtte Kjøkken Helsesenter Virksomhet Sykehjem Virksomhet Hjemmetjenester

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

handlingsplan for eldre

handlingsplan for eldre ispigger pensjon bingo gamle venner TT-k o`stol sydentur fritid kamferdrops vafler tannglass kryssord barnebarn busstur bridge gullbryllup alt var bedre før Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen

Detaljer

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210):

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210): Kommentarrapport: Prosjekter Kommentarer til konsekvensjustert budsjett: I det følgende kommeteres konsekvensjustert budsjett. Dette er et budsjett hvor driften videreføres i 2010 som i 2009, i hovedsak

Detaljer

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Helse og omsorg Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012 2 ÅRSRAPPORT 2012 HELSE OG OMSORG INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HELSE OG OMSORG... 4 LEGETJENESTEN...10

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 1 FREDRIKSTAD KOMMUNE SOLLIHEIMEN SYKEHJEM INNHOLD Sammendrag s. 3 Kjerneoppgaver s. 4 Organisering s. 4 Endrede styringssignaler s. 5 Prioriterte oppgaver

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

HELSE- OG OPPVEKSTFAG HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1... 4 AMBULANSEARBEIDER... 5 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER... 6 HELSEFAGARBEIDER... 7 ORTOPEDITEKNIKER... 8 Å VÆRE LÆRLING... 9 APOTEKTEKNIKER...10 FOTTERAPEUT...11 HELSESEKRETÆR...12

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid . Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid Stipulert a 6 / stilling for folkehelsekoordinator/-inspirator (jfr. Samhandlingsreformen) for hele kommunens befolkning. Ansvarsområder: A) Ansvar for tverrsektoriell

Detaljer

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen Mehamn, 06.12.10 Svein Tønnessen rådmann 1 Ansvarsområdene 1000 1400 Politiske organer og fellesutgifter Det ligger inne få endringer

Detaljer

Bossekop og Furuly sykehjem

Bossekop og Furuly sykehjem Bossekop og Furuly sykehjem Årsmelding Stiftelsen Betania, Alta ÅRSMELDING. GENERELT.... EN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN... 4. DRIFTSGRUNNLAG... 4. BETANIA SYKEHJEM:... 4. FURULY SYKEHJEM:... 5. AVDELINGSVISE

Detaljer

BEREDSKAPS PLAN FOR PANDEMI LOPPA KOMMUNE. Utarbeidet juni 2009. 1. Vask hendene grundig og ofte. 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig

BEREDSKAPS PLAN FOR PANDEMI LOPPA KOMMUNE. Utarbeidet juni 2009. 1. Vask hendene grundig og ofte. 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig 1. Vask hendene grundig og ofte BEREDSKAPS PLAN FOR 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig PANDEMI I LOPPA KOMMUNE 3. Bruk engangslommetørkle 4. Host eller nys i albuekroken Utarbeidet juni

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.2.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009

Detaljer

UTKAST. Kompetansestrategi Sykehusapotek Nord 2011-2014

UTKAST. Kompetansestrategi Sykehusapotek Nord 2011-2014 UTKAST 1.0 Strategisk mål...2 1.1 Delmål...2 2.0 Innledning...2 2.1 Kompetansebygging fram til i dag...2 3.0 Mål og tiltak for kompetansestrategien 2011-2014...3 3.1 Sikre at rett kompetanse brukes på

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Vedlegg til kommuneregnskapet for 2010 sak 37/11 ÅRSMELDING 2010 FRA SEKTORENE

Vedlegg til kommuneregnskapet for 2010 sak 37/11 ÅRSMELDING 2010 FRA SEKTORENE Vedlegg til kommuneregnskapet for 2010 sak 37/11 ÅRSMELDING 2010 FRA SEKTORENE 1 1. Årsmelding fra sektorene Årsmeldingen er administrasjonene rapport til Kommunestyret over aktiviteten i 2008, og må ses

Detaljer

Plan for organisering av kommunal kjernevirksomhet ved en pandemi. Leirfjord kommune

Plan for organisering av kommunal kjernevirksomhet ved en pandemi. Leirfjord kommune Plan for organisering av kommunal kjernevirksomhet ved en pandemi Leirfjord kommune 7. september 2009 Innledning Pandemier er smittsomme sykdommer som rammer mennesker eller dyr over store geografiske

Detaljer

INNFORMASJONSKRIV OM TJENESTE FOR TURNUSLEGE I KOMMUNEHELSETJENESTEN ØVRE EIKER KOMMUNE

INNFORMASJONSKRIV OM TJENESTE FOR TURNUSLEGE I KOMMUNEHELSETJENESTEN ØVRE EIKER KOMMUNE INNFORMASJONSKRIV OM TJENESTE FOR TURNUSLEGE I KOMMUNEHELSETJENESTEN ØVRE EIKER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: INNFORMASJONSKRIV om Tjeneste for turnuslege i kommunehelsetjenesten Øvre Eiker kommune... 1

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer