Strategisk handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk handlingsplan 2012-2014"

Transkript

1 Strategisk handlingsplan Best i demensomsorg! Vi skaper gode dager! ISO 9001:2008 Godkjent

2 1.0 INNLEDNING 2.0 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 2.1 Demens kompetanse og nettverk i Stavanger kommune 2.2 Kompetansegruppe 2.3 Personsentrert omsorg Demensomsorgens ABC Dementia Care Mapping (DCM) Marte Meo Terapeutisk mestring av aggresjon (TMA) 2.4 Kartleggingsverktøy 2.5 Fagmøte 2.6 Kapittel 4A i pasientrettighetsloven 2.7 Behandlingsmøte 3.0 AKTIVITETSDOSETTEN 4.0 ELDRE OG ERNÆRING, MAT OG MÅLTIDER 5.0 FAGUTVIKLING OG PROSJEKTER 5.1 Fallprosjekt 5.2 GPS prosjekt med Telenor 5.3 Paro selen 5.4 Samarbeidsprosjekt med NAV Arbeidslivsenter

3 1.0 INNLEDNING Blidensol sykehjem ble ISO sertifisert i Sertifisering etter ISO (International Organization for Standardization) bekrefter at en virksomhet har kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene til en internasjonal standard. Blidensol Sykehjem ønsker å gi pasientene de tjenestene de har krav på så raskt og med så god kvalitet som mulig. Kvalitetssystemet er et viktig verktøy som skal bidra til å sikre at vi oppnår dette. Dette innebærer at kvalitetssystemet kontinuerlig forbedres og oppdateres slik at disse forbedringsprosessene gir bedre og høyere standard på tjenestene som Blidensol produserer. Undervisning vil være et viktig virkemiddel for å heve kompetansen hos hver enkelt ansatt, og for deretter å øke kvaliteten på de tjenester vi yter. Kompetanseheving og spredning, personsentrert omsorg, ernæring og aktivitetsdosetten vil være våre satsingsområder for KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 2.1 Demens kompetanse og nettverk i Stavanger kommune Blidensol sykehjem skal være et kompetansesenter i demens innad i sykehjemmet og til Stavanger kommune. Oversykepleier skal være med å lede demensnettverk for sykehjem og aldershjem sammen med Utviklingssenter for sykehjem i Rogaland. Blidensol sykehjem tilbyr seg å være møtested for nettverket. 2.2 Kompetansegruppe Kompetanseutvikling er sentrale tiltaksområder for å beholde, utvikle og tiltrekke seg kompetente medarbeidere. Kompetansegruppe, som ble etablert i 2011, vil arbeide langsiktig og strategisk med kompetanseheving. Hensikten er i felleskap å utvikle og tilby kurs og undervisning til egne ansatte. Det skal utarbeides retningslinjer for oppfølging og evalueringer av kompetansetiltak slik at kunnskap om og vurderinger av disse kan tas inn i planleggingen av nye kompetansetiltak.

4 2.3 Personsentrert omsorg Blidensol sykehjem ønsker at all behandling, pleie/omsorg skal ta utgangspunkt i personsentert omsorg. Denne omsorgen skal være bygget på tankene til Tom Kitwood og det arbeidet som er gjort av andre basert på hans tanker. For å oppnå dette vil vi satse på internopplæring der personsentert omsorg skal stå i fokus. For å øke kompetansen vedrørende personsentert omsorg vil vi gi økonomisk støtte til ansatte som ønsker å studere Personsentrert omsorg ved Universitetet i Stavanger Demensomsorgens ABC. Demensomsorgens ABC er et studiemateriale beregnet til intern tverrfaglig opplæring i studiegruppe og har som mål å øke kompetansen hos personell i pleieog omsorgssektoren. Blidensol Sykehjem ønsker at alle ansatte vil gå igjennom Demensomsorgens ABC. På Blidensol starter det to nye grupper med perm Dementia Care Mapping (DCM) Dementia Care Mapping (DCM) er et kartleggingsverktøy for evaluering, bevisstgjøring og strukturert prosess for å utvikle personsentrert omsorg. Metoden innebærer observasjoner av pasientens atferd og aktiviteter samt grad av velvære og trivsel. Positiv og negativ omsorgspraksis identifiseres og beskrives. Observasjoner meldes tilbake til personalgruppen og danner grunnlagt for individuelle behandlingsplaner og tiltak for gruppen av pasienter samt refleksjoner i personalgruppen. Vi skal fortsette med DCM-kartlegginger ved alle avdelinger med påfølgende tilbakemelding og i refleksjon i personalgruppen Marte Meo. Marte Meo er en metode som har blitt utviklet for å kartlegge samspillet mellom foreldre og autistiske barn, metoden innebærer å filme samhandlingen og ut fra dette veilede foreldrene for å bedre samhandling med barnet. Denne metoden har også vist seg å være effektiv i forhold til veiledning i samhandlingen mellom personal og personer med demens. Blidensol sykehjem ønsker å utdanne Marte Meo terapeut som kan veilede både på sykehjemmet men også bidra i.f.t kompetansespredning i Stavanger kommune

5 2.3.4 Terapeutisk mestring av aggresjon (TMA) Vi skal arbeide systematisk med terapeutisk mestring av pasienter med aggresjonsproblematikk. TMA legger vekt på forebygging og håndtering av aggresjon mot personal og mellom beboere samt de fysiske teknikkene som er utviklet med tanke på å komme ut av situasjoner. Blidensol Sykehjem har godkjent TMA instruktør. Vi skal ha ressursperson (er) i hver avdeling. Det skal tilbys og tilrettelegges opplæring og veiledning for de ansatte som har behov for det. 2.4 Kartleggingsverktøy At ansatte blir kjent med sentrale kartleggingsverktøy som er beregnet på bruk på sykehjem. Kompetansegruppen vil identifisere hvilke kartleggingsverktøy det er nødvendig å kjenne til og å sørge for at det blir tilrettelagt for undervisning angående dette. 2.5 Fagmøte På Blidensol Sykehjem har vi startet med fagmøter to ganger i måneden. Dette ønsker vi å fortsette med. På fagmøtene inviter vi både interne og eksterne forelesere. Tema som presenteres skal ha relevans i forhold til praksis. 2.6 Kapittel 4A i pasientrettighetsloven Vi skal delta i ressursgruppen knyttet til kapittel 4A og ha fortløpende kurs i samtykkekompetanse og i bruk av tvang. 2.7 Behandlingsmøte Behandlingsmøtene er blitt startet ved alle avdelinger i løpet av høsten Hensikt med møtet er å tilrettelegge for en tverrfaglig diskusjon og tilnærming til pasientens behov. Videre vil behandlingsmøtene også være et viktig forum for veiledning og etisk refleksjon i avdelingene. Oversykepleier/kvalitetsleder/fysioterapeut vil delta etter behov.

6 3.0 AKTIVITETSDOSETTEN Aktivitetsdosetten er en metode, hvor man tilbyr aktiviteter tilpasset den enkelte beboers interesser og behov. Aktivitetene gis systematisk på faste tidspunkter og faste dager. Målet er å øke trivselen og livsglede, gjøre våkentiden mer stimulerende, nedsette smerter og forhindre uro. Vi vil ta i bruk Aktivitetsdosetten på Blidensol Sykehjem. Målet er at alle beboere har 1 tiltak i løpet av Vi vil starte med 1-2 beboere (per avdeling) i første omgang og øker antall når metoden er innarbeidet. Vi ønsker å kurse ansatte i bruk av aktivitetsdosetten og vi ser for oss at disse kursene blir avholdt i løpet av januar/februar ELDRE OG ERNÆRING, MAT OG MÅLTIDER Blidensol Sykehjem fikk midler til «Prosjekt ernæring». Hensikt med prosjektet var å lage systemer som kan fange opp de pasientene og dagsenterbrukerne som kan være i fare for å utvikle underernæring. Det ble laget en perm til hver avdeling/gruppe som inneholder Nasjonale faglige retningslinjer, tips vedrørende spesialkost, artikler om ernæring, sykdomslære osv. Prosjektet er avsluttet men tiltakene som er iverksatt skal følges opp av kjøkkensjef og oversykepleier. Vi ønsker mer kunnskap om ernæring. Ernæring og måltider vil være våre satsingsområder i Vektkontroll og ernæringsstatus vil være tiltak som vi vil satse på for å identifisere, forebygge og behandle de pasienter som er i faresonen for å utvikle underernæring. Undervisning i ernæring og opplæring i bruk av ernæringsstatus i CosDoc vil være tema på fagmøter i

7 5.0 FAGUTVIKLING OG PROSJEKTER 5.1 Fallprosjekt Vi vil fortsette/gå videre med fallprosjektet som tilsynslegen startet. Vi håper at endelig konklusjon fra fallprosjektet vil være ferdig innen utgangen av Vi vil også vurdere om det er videre grunnlag for arbeide videre med fallprosjektet i GPS prosjekt med Telenor Blidensol sykehjem ser på velferdsteknologi som et viktig bidrag inn i demensomsorgen og ønsker derfor å bidra til denne utvikling. Vi deltar på et prosjekt sammen med Telenor i forhold til bruk av GPS for å ivareta friheten til personer med demens. Prosjektet er godkjent av datatilsynet og alle pasientene som deltar har samtykkekompetanse. 5.3 Paro selen Paro er en avansert robot med innebygde datamaskiner og utviklet i Japan etter en modell av en ekte selunge. Den både ligner, reagerer og beveger seg på samme måte som en ekte selunge. Erfaringene viser at Paro kan være med på å dempe aggresjon, og fremme kommunikasjon og samarbeid hos pasienter med demens. Paro selen skal være lett tilgjengelig for alle avdelinger. 5.4 Samarbeidsprosjekt med NAV Arbeidslivsenter Vi ønsker å videreføre samarbeidsprosjektet avdeling AB har hatt med NAV Arbeidslivsenter til alle avdelinger. Prosjektet har hatt fokus på økt jobbnærvær og økt trivsel via økt faglig fokus.

8 Blidensol Sykehjem Brattåsveien Stavanger Telefon Daglig leder Geir Andersen Oversykepleier/demenskoordinator Jan Erik Fosmark Kvalitetsleder Arja Rissanen Blidensol Sykehjem eies av Pleiehjemsforeningen i Rogaland

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Diabetikeren i sykehjem - en tverrfaglig utfordring - et tverrfaglig kvalitetsprosjekt med fokus på ernæringsarbeid til diabetikere i sykehjem

Diabetikeren i sykehjem - en tverrfaglig utfordring - et tverrfaglig kvalitetsprosjekt med fokus på ernæringsarbeid til diabetikere i sykehjem Diabetikeren i sykehjem - en tverrfaglig utfordring - et tverrfaglig kvalitetsprosjekt med fokus på ernæringsarbeid til diabetikere i sykehjem Et undervisningssykehjemsprosjekt Mia Lunde Husebø, prosjektleder

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3 Tilbakeblikk på 2014 og veien videre i 2015 s. 4-5 Vår pedagogiske profil s. 6 Satsningsområder Kommunale

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger Kontaktperson: Anni Lise Ellefsen Mailadresse:

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer