IKT og identitet - tekster. IKT og identitet. Det hyperkomplekse samfunn. Hva slags samfunn? Kompleksitet og individ 2. Kompleksitet og individ 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT og identitet - tekster. IKT og identitet. Det hyperkomplekse samfunn. Hva slags samfunn? Kompleksitet og individ 2. Kompleksitet og individ 1"

Transkript

1 IKT og identitet - tekster Bolter: Self (Remediation: ) Chandler: Writing Oneself in Cyberspace, Identities on the Web Palmer: Over, Under and Around the Net Qvortrup: Det lærende samfund - Samfundet i det 21. århundrede IKT og identitet - Hva slags er vi på vei inn i (Qvortrup)? - Hvordan opplever vi oss selv i dette et (Bolter)? - Trekk ved personlige heimesider (Chandler). - IKT, spor og personvern - Ungdom, heimesider og identitet (Ridderstrøm) Hva slags? - Den globale landsby (McLuhan)? - Det globale kollaps/cyberworld (Virilio)? - Den friksjonsløse kapitalisme (Gates)? - Det postmoderne ulikhets? - Et nettverks (Castells)? - Det hyperkomplekse (Qvortrup)? Det hyperkomplekse - nærmere kontakt og omgang med en mer kompleks omverden - individ og utsettes for en kompleksitetsbelastning (bl.a. oppmerksomhetsspenn) - svingninger på børsen i Singapore påvirker lakseoppdrett på Hitra (kaosteori) Kompleksitet og individ 1 Tradisjonelt Primærnæring Deosentrisme guddommen) Moderne Industri Antroposentrisme selvet) Hyperkomplekst Informasjon og kunnskap Poly-sentrisme relasjonen til den/de andre) Kompleksitet og individ 2 Fra informasjons til kunnskaps impliserer et nytt syn på: - egen kunnskapsutvikling - deltakende kommunikasjon - behovet for tverrfaglighet - nødvendig samarbeid 1

2 Det polysentriske selv - Selvet er sine relasjoner til omverdenen - Representasjonsteknologi som identitetsskaper - Vi definerer oss selv i relasjon til kulturens menneskebilder (moter, kunst, idrett, etc.) - Det remedierte selv Identitet og kunnskapsformer Iakttakelse av omverden Faktisk kunnskap Iakttakelse av Refleksiv kunnskap iakttakelse Iakttakelse av iakttakelsessystem Iakttakelse av forutsetningene for iakttakelsessystem Systemisk kunnskap Kulturell kunnskap Begreper Empati: å innta en annens ståsted eller synsvinkel. Forståelsen av at hver enkelt har sitt spesielle ståsted og perspektiv. (jfr. VR: empati gjennom nye (andres) forestillinger/perspektiver) Cogito ergo sum --> Connecto ergo sum (det hypermedierte eller networked selv) Hvordan opplever vi oss selv? Menneskets behov for å være umiddelbart til stede for seg selv (Cavell). Hvordan bekrefter vi oss selv og vår tilstedeværelse i verden? Hvordan er vi til stede for oss selv og for andre? Det medierte selv Å materialisere seg gjennom sine uttrykk, er å materialisere seg gjennom ulike medier. Jeg er de uttrykkene jeg framstår som, bevisst og ubevisst, og disse utrykkene medieres i ei form, jfr. tale, skrift, epost, vevsider, trykksaker, etc. Disse utrykkene representerer min tilstedeværelse i verden. Medier og identitet Vi ser oss selv i og ved hjelp av (gjennom) de medier som tilgjengelige for oss. Vi er samtidig både subjekt og objekt i medieringa. Vår identitet blir heile tida mediert og remediert av den representasjonsteknologien som er en del av vår situasjons- og kulturkontekst (omverden). 2

3 William James selv - det empiriske selv (den totale sum av alt en person kan kalle sitt) - det materielle selv (kropp, klær, familie,) - det sosiale selv (slik en oppfattes av andre) - det åndelige selv (det en sterkest føler en er) - det virtuelle selv (med hjelm og briller..) The networked self the networked self is manifested through the affiliations it makes among digital media. The form these affiliations take, and thus the form our networked selves take, is constrained by the formal qualities of the particular media through which they are expressed (Bolter:233-34). Det hypermedierte selv - uttrykkes gjennom de ulike formene for nettkommunikasjon der vi utvikler ulike sosiale praksiser og roller (being connected): - epost og chat - nyhetsgrupper og diskusjonslister - personlige nettsider - blogs, Blogger - MUD s og MOO s, etc. Personlige vevsider Chandler: Personlige heimesider er online multimedietekster som stiller spørsmålet: Hvem er jeg? To viktige sider ved personlige heimesider: - Svekker skillet mellom privat og offentlig. - Publiserer for hele verden. Trekk ved personlige vevsider Hvilke sider ved meg selv viser jeg fram? Hvilke sjangere velger jeg? Hvilket design gir jeg vevsida? Hvilke datatekniske funksjoner velger jeg? Hvilke presentasjonsfunksjoner velger jeg? Hvilke(n) målgruppe(r) retter jeg meg mot? Språket som medium (Bakhtin) En kan derfor si at for den som bruker språket har alle ord tre aspekt : 1. Som nøytralt ord i språket som ikke tilhører noen (leksikalsk) 2. Som et fremmed ord som tilhører andre mennesker, fullt av gjenklanger fra andre sine ytringer 3. Som mitt ord. For i den grad jeg bruker det i en bestemt situasjon, med bestemte intensjoner, blir det allerede fylt av min ekspressivitet (Speech Genres:88). Ergo: enhver ytring er relatert til sin kontekst, og vi har ingen kontekst-fri kommunikasjon. 3

4 Kroppen som medium Kroppen som medium ved valg av klær, smykker, kosmetisk kirurgi, tatovering, kroppsbygging, idrett, spisevegring, etc. (kroppen som tegn (signifikant) for noe annet) Cyborg (Haraway): kroppen slik den remedieres av ulike nåværende representasjons-teknologier Selvets representasjoner - kroppen som fysisk materialisering - fødselsattest, navn og personnummer - slekt og familie - venner og kolleger - identitetskort, pass, bankkort, etc. - profesjon, yrke, studiested, arbeidsplass - medlemskap i ulike felleskap - nasjonalitet, språk, kultur, historie Selvets dimensjoner - den individuelle dimensjon (opplevelser seg selv som aleine og selvtilstrekkelig) - den kollektive dimensjon (har identitet som medlem av et fellesskap) - den kosmiske dimensjon (opplever seg som del av noe større og grenseløst) Hva remedierer hva? Dataspill Fjernsyn Digital grafikk Verdensveven Film Virtuell virkelighet Tekstbehandling og hypertekst Vi legger igjen spor - på vevsider (dokumenter) - i epost - i pratekanaler - i minibanker - ved bomstasjoner - i betalingsautomater - i reisebyråer - hvilke andre steder? IKT og personvern Personopplysningsloven Datatilsynet Datatilsynets tidsskrift: SPOR Personvern på nettet Microsoft om personvern Norsk svitenskapelig datatjeneste 4

5 Forskningsetiske spørsmål Hvem tar teknologien i bruk og hvordan? Hva er forskningsobjektet? Fra privatsfære til fellesarena. Hvordan formidler vi våre resultater? Hva er den nettbaserte verdens etikk? Ungdom, heimesider og identitet Stipendiat Helge Ridderstrøm forteller fra sitt forskningsprosjekt. 5

Ungdoms selvfremstilling ved grafisk nettpublisering

Ungdoms selvfremstilling ved grafisk nettpublisering Ungdoms selvfremstilling ved grafisk nettpublisering Jon Hoem, Mediesenteret, Høgskolen Berge n joh@ hib. no Prosjektet det her søkes om støtte til skal ta f or seg ungdoms bruk av grafiske nettsider innenfor

Detaljer

På nett med Gud. Kristin Moen Vik. En religionssosiologisk studie av hverdagsreligiøsitet, sosiale relasjoner og religiøs identitet på Jesusonline.

På nett med Gud. Kristin Moen Vik. En religionssosiologisk studie av hverdagsreligiøsitet, sosiale relasjoner og religiøs identitet på Jesusonline. Kristin Moen Vik På nett med Gud En religionssosiologisk studie av hverdagsreligiøsitet, sosiale relasjoner og religiøs identitet på Jesusonline.no Masteroppgave i religionsvitenskap Trondheim, våren 2012

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Selvfremstilling i personlige læringsomgivelser

Selvfremstilling i personlige læringsomgivelser Jon Hoem, Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU Referer: Hoem, Jon (2006a): Selvfremstilling i personlige læringsomgivelser, Norsk pedagogisk tidsskrift 3.2006 s 303-315,, Universitetsforlaget. Oslo

Detaljer

Digitale medier, identitet og kjønn Unge tenåringers digitale hverdag i Oslo

Digitale medier, identitet og kjønn Unge tenåringers digitale hverdag i Oslo Fagrapport nr. 3-2012 Chimen Darbandi Digitale medier, identitet og kjønn Unge tenåringers digitale hverdag i Oslo SIFO 2012 Fagrapport nr. 3-2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Ungdommer i Røde Kors Flyktningeguide. Hvordan kommuniserer de?

Ungdommer i Røde Kors Flyktningeguide. Hvordan kommuniserer de? SEVU Ungdommer i Røde Kors Flyktningeguide Hvordan kommuniserer de? Gabriel Ernesto Romero Semesteroppgave våren 2007 Norge som innvandringsland 2/ etnisitet, kjønn og kommunikasjon SEVU -UiB Veileder:

Detaljer

Å bli ergoterapeut. Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen.

Å bli ergoterapeut. Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen. Å bli ergoterapeut Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen. Astrid Vekve Nymo Mastergradsoppgave i helsefag Avdeling for sykepleie og helsefag Institutt for klinisk medisin Det medisinske

Detaljer

Fem minoritetsungdommers språk- og mediehverdag

Fem minoritetsungdommers språk- og mediehverdag Fem minoritetsungdommers språk- og mediehverdag at jeg en dag hadde våknet og ikke hadde hatt tilgang til NOEN som helst digitale medier da Så ville jeg egentlig ikke våknet in the first place (Amir, 18

Detaljer

Barn og unges digitale hverdag

Barn og unges digitale hverdag Barn og unges digitale hverdag Lærere og lærerstudenter diskuterer overgrepsproblematikk i digitale medier. Per A. Godejord Redaktør Pris kr. 250,- ISBN 82-7569-141-9 ISSN 1501-6889 2006, nr. 4 Om Fredrikke

Detaljer

Digitale medier og ungdoms deltakelse i utstillinger. Erfaringer fra forskning norske museer

Digitale medier og ungdoms deltakelse i utstillinger. Erfaringer fra forskning norske museer Digitale medier og ungdoms deltakelse i utstillinger. Erfaringer fra forskning norske museer Friday, September 7, 12 er etnolog og har arbeidet med mest med kulturhistoriske museer. det etnologiske perpsektivet

Detaljer

Et fullverdig fokus på filmmediet

Et fullverdig fokus på filmmediet Et fullverdig fokus på filmmediet Et undervisningsopplegg om filmanalyse ut fra et livssynsperspektiv (NB! Denne ressursen er rettet mot det som kalles filmanalyse, men det er viktig å poengtere at opplegget

Detaljer

SOSIALE MEDIER OG FRIHETENS ALGORITMISKE BETINGELSER

SOSIALE MEDIER OG FRIHETENS ALGORITMISKE BETINGELSER SOSIALE MEDIER OG FRIHETENS ALGORITMISKE BETINGELSER TAINA BUCHER INTERNETT BLIR OFTE framstilt som en frihetens teknologi. Det heter at på internett kan du være hvem du ønsker å være, og få tilgang på

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Digitale barn. En foreldreguide. Mye du har lurt på men ikke turt å spørre om...

Digitale barn. En foreldreguide. Mye du har lurt på men ikke turt å spørre om... Digitale barn En foreldreguide Mye du har lurt på men ikke turt å spørre om... Om foreldreguiden Foreldreguiden henvender seg først og fremst til foreldre med barn i grunnskolen og lærere, men innholdet

Detaljer

Sølvi Mausethagen (f.1976) er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo. solvi.mausethagen@hio.no

Sølvi Mausethagen (f.1976) er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo. solvi.mausethagen@hio.no Sølvi Mausethagen Høgskolen i Oslo Pilestredet 40, 0130 Oslo Tlf. 22452761 / mob. 48146191 E-post: solvi.mausethagen@hio.no Sølvi Mausethagen (f.1976) er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen

Detaljer

Skjermede kropper. En analyse av kroppen på IRC-chat. Ingvild Sommer Cand. polit 2003 september

Skjermede kropper. En analyse av kroppen på IRC-chat. Ingvild Sommer Cand. polit 2003 september Skjermede kropper En analyse av kroppen på IRC-chat Ingvild Sommer Cand. polit 2003 september Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Forord

Detaljer

Klassisk retorikk i en visuell verden

Klassisk retorikk i en visuell verden Klassisk retorikk i en visuell verden Webdesigns betydning for organisasjonens troverdighet Studentnummer: 213411 Innlevering: 22.november 2013 Studiested: Universitetet i Bergen DIKULT 250: FORDYPNING

Detaljer

Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer

Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer Alternativ 2: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en virksomhet du kjenner. Dagens teknologi har et stort potensiale for samarbeid, delaktighet

Detaljer

Fotballfrue og gjengen. Selvpresentasjon, kropp, trening og kjønn.

Fotballfrue og gjengen. Selvpresentasjon, kropp, trening og kjønn. k Hanne Seppola Fotballfrue og gjengen. Selvpresentasjon, kropp, trening og kjønn. Norges mest populære personlige bloggere -en innholdsanalyse av tekst og bilder. Masteroppgave i idrettsvitenskap Seksjon

Detaljer

Essmat Sophie Biblioteket som møteplass for innvandrerkvinner?

Essmat Sophie Biblioteket som møteplass for innvandrerkvinner? Essmat Sophie Biblioteket som møteplass for innvandrerkvinner? Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag Forord Arbeidet med denne oppgaven har vært givende, krevende, spennende

Detaljer

Innføring og utnytting av sosiale medier i organisasjoner

Innføring og utnytting av sosiale medier i organisasjoner Innføring og utnytting av sosiale medier i organisasjoner Jørgen Hovelsen, Masterprogram i organisasjon og ledelse Høsten, 2012 1 2 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Problemstilling..........................

Detaljer

Fremstillinger av de andre

Fremstillinger av de andre UNIVERSITETET I BERGEN INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR-OG RELIGIONSVITENSKAP Fremstillinger av de andre En kulturvitenskaplig undersøkelse om nigerianske prostituerte kvinner i Oslo Mastergradsoppgave

Detaljer

Menn skaper rom for foreldreskap. og familie

Menn skaper rom for foreldreskap. og familie Menn skaper rom for foreldreskap og familie Farskapets betingelser i en heteronormativ kultur Av Arnfinn J. Andersen Dr.polit.-avhandling Institutt for sosiologi og statsvitenskap Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det psykologiske fakultet Institutt for pedagogikk Masteroppgave i pedagogikk Våren 2013 Nyansatt leder i Apotek1 - En kvalitativ studie av opplæringsperioden til nyansatte ledere

Detaljer

Se også meg. Om søskens selvoppfatning, når en bror eller søster får kreft. Karin Eggen

Se også meg. Om søskens selvoppfatning, når en bror eller søster får kreft. Karin Eggen Se også meg. Om søskens selvoppfatning, når en bror eller søster får kreft. Karin Eggen Masteroppgave i spesialpedagogikk Det utdanningsvitenskaplige fakultet Institutt for spesialpedagogikk UNIVERSITETET

Detaljer

Pasientinformasjon, pasientopplæring eller pasientundervisning?

Pasientinformasjon, pasientopplæring eller pasientundervisning? Roar Stokken Jan Ole Bolsø Pasientinformasjon, pasientopplæring eller pasientundervisning? - slik tenker vi det Notat nr 3/2003 ISSN 0805-8075 Høgskulen i Volda Møreforsking Volda 2003 Prosjektinformasjon

Detaljer

Intranettimplementering sett fra et konsulentperspektiv:

Intranettimplementering sett fra et konsulentperspektiv: Intranettimplementering sett fra et konsulentperspektiv: En casestudie av kunnskapskrav for konsulentpraksis innen forretningssystemer Thomas Vikstøl Veileder Eli Hustad Masteroppgaven er gjennomført som

Detaljer

«Å blogge seg til læring»

«Å blogge seg til læring» «Å blogge seg til læring» Jon Hoem, Mediesenteret Høgskolen Bergen Presentert på NVU-konferansen 2007 av Jon Hoem (joh@hib.no) og Ture Schwebs (thws@hib.no) Noen erfaringer og tanker knyttet til utvikling

Detaljer

Populærvitenskapelig artikkel til ITU web

Populærvitenskapelig artikkel til ITU web Populærvitenskapelig artikkel til ITU web Av Torun G. Ekeland, Høgskolen i Finnmark og Britt Kramvig, Norut Samfunnsforskning. Forskere på DLA prosjektet SIIDA spillet om fortiden kampen om fremtiden.

Detaljer

Minoritet møter majoritet. Tospråklige kollegaer i skolen

Minoritet møter majoritet. Tospråklige kollegaer i skolen Minoritet møter majoritet. Tospråklige kollegaer i skolen Anne Bonnevie Lund Artikkelen er basert på en studie med hovedfokus på hvordan etnisk norske lærere opplever tospråklige kollegaer. Analysen viser

Detaljer