Innhold. Forord Innledning Bokas grunnlag Bokas innhold... 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forord... 5. Innledning... 12 Bokas grunnlag... 13 Bokas innhold... 15"

Transkript

1 Innhold Forord... 5 Innledning Bokas grunnlag Bokas innhold Kapittel 1 Individet Barnehagen og det enkelte barnet Det sosiale barnet Forskjellige individer og forskjeller i samfunnet Mennesket er ikke en øy det relasjonelle individet Sosialiseringsteori Den samfunnsskapte virkeligheten Internalisering Eksternalisering Formell og uformell sosialisering Primær og sekundær sosialisering Det sosiale selvet George Herbert Mead Bevissthet og selvbevissthet Gester og språk Betydningen av lek og spill De generaliserte andre Jeg og meg Oppsummering det sosiale selvet i nettverk av relasjoner Identitet Identitet som et individs historie Flere identiteter?... 43

2 8 innhold Sosiale roller Forventninger og rolleadferd Rollesett Rolledistanse Rollekonflikter Sosiale roller og sosiale strukturer Rollen og personen bak? Psykologiske teorier om individets utvikling Psykoanalytisk perspektiv Utviklingspsykologi Utvikling «innenfra» eller «utenfra»? Oppsummering hvor bundet er individet til samfunnet? Økt individualisering? Sosialisering i barnehagen Kapittel 2 Gruppen Sosiale grupper og sosiale grenser Barn en sosial gruppe Sosial samhandling individet og gruppen Hva er en sosial gruppe? Fellesskap Inngrupper og utgrupper Sosiale kategorier Sosiale nettverk Sosiale grenser Serialitet Oppsummering Primærgruppen og primærrelasjoner Sekundærgrupper og sekundære relasjoner Barnehagen omsorg og profesjonalitet Oppsummering Familien Sosiologiske teorier og perspektiver på familien Kjernefamilien Familie fra produksjonsfellesskap til følelsesfellesskap Familien, eiendom og arbeid Funksjonalistisk perspektiv på familien Feministiske perspektiver Andre perspektiver valg og fravær av tradisjoner... 94

3 innhold 9 Funksjonstapping av familien? Forholdet mellom familien og velferdsstaten Tidsbruk i familien Familien en fleksibel institusjon? Foreldre- og forsørgerrollen Skilsmisser og samlivsbrudd Hvem bor barn sammen med? Verdiforklaringer på skilsmisse Strukturelle forklaringer på skilsmisse Skilsmisser i den offentlige samtalen Oppsummering Kapittel 3 Fellesskapet Barnehagen som samfunnsinstitusjon Barnehagens utvikling Familie og omsorg for barn Yrkesdeltakelse og likestilling Sosial utjevning Barnehagens samfunnsmandat Innhold i kapitlet Hva er samfunn? Samfunn som en helhet av grupper og institusjoner Samfunnets grenser Relasjonelle grenser mellom samfunn Samfunn som et «vi» Samfunnet som en «kontrakt» Samfunn som moralsk fellesskap solidaritet Samfunn og tillit Samfunn en foreløpig oppsummering Samfunn som en motsetningsfull helhet Sosial, kulturell og systemisk integrasjon Makt i samfunnet Legitim makt Skjult makt Makt og sosial kontroll Skjult makt og kritikk av makt Makt i samfunnet oppsummering Makt i barnehagen Samfunnsforståelsen og barnehagens samfunnsmandat

4 10 innhold Sammensatte samfunn kultur og mangfold Hva er kultur? Kultur, et relasjonelt og kontekstuelt begrep Kultur som verdi og beskrivelse Kulturbegrepets mangetydighet Kultur som forskjeller i samfunnet Kultur på tvers av grenser Kultur og etnisitet Mangfold kultur som forskjeller i et fellesskap Oppsummering Velferdssamfunnet et program for sameksistens Forholdet mellom stat og samfunn Velferdsstat som del av samfunnet Sosialt medlemskap i sammensatte samfunn Velferdsstatsmodeller Arbeid og velferd to hoveddimensjoner i velferdspolitikken Barnehagen en modell for sameksistens Verdigrunnlag Rettigheter Mangfold Kapittel 4 Forskjellene Barnehagen og forskjeller i samfunnet Mellom mangfold og sosial ulikhet Vanskelige eller urettferdige forskjeller? Individuelle og systematiske forskjeller Sosial ulikhet som vertikal differensiering av samfunnet Barnehagens mandat Klasseteori Er dagens norske samfunn et klassesamfunn? Marx kapitalisme og klassekamp Kapital vareproduksjon og varemarked Produksjonsforhold som klasseforhold Klasse og fremmedgjøring Weber sosial bakgrunn og sosial ulikhet Sosial lagdeling Oppsummering Barnehagen og klassesamfunnet

5 innhold 11 Reproduksjon av sosial ulikhet Pierre Bourdieu internalisering og institusjonalisering av sosiale ulikhet Økonomisk, kulturell og sosial kapital Internalisering av samfunnsforhold Symbolsk makt Oppsummering barnehagen og reproduksjon av sosial ulikhet Etnisitet mellom mangfold og ulikhet Mangfold og kultur i barnehagen Kultur, etnisitet og samfunnets sosiale organisasjon Etnisitet og kultur som mangfold Mangfold en normativ kategori Forståelsen av kultur Kjønn og sosial ulikhet Kjønnsforskjeller i barnehagen Feminisme ulik forståelse av kjønnsforskjeller Stereotype oppfatninger av kjønn Kjønn og samfunnets sosiale organisasjon Kjønn og likestilling i barnehagen Sosial ulikhet og sosial utjevning i barnehagen Sosial utjevning på kort og lang sikt Mangel på kunnskap om barnehagens betydning Kan barnehagen også skape ulikhet? Tidlig intervensjon som tidlig reproduksjon? Oppsummering Kapittel 5 Framtiden Barnehagen og samtid Hva er samtidsdiagnoser? Differensiering i moderne samfunn Det kapitalistiske klassesamfunnet Lever vi fortsatt i et kapitalistisk klassesamfunn? Barnehagen i det vertikalt organiserte samfunnet Et horisontalt organiserte samfunn Risikosamfunnet Hvor ny er den «nye samtiden»? Barnehagen i det horisontalt organiserte samfunnet Oppsummering

6 12 innhold Barnehagen og framtiden Skjulte forbindelser mellom samfunnet og den enkelte Skjulte forbindelser mellom samfunnet og barnehagen? Barnehagen som en verdirasjonell institusjon Verdier som grunnlag for orientering mot framtiden Litteratur Stikkordsregister

Affektiv handling. Handling som springer ut av sterke følelser eller er en spontan

Affektiv handling. Handling som springer ut av sterke følelser eller er en spontan Ord og uttrykk Affektiv handling. Handling som springer ut av sterke følelser eller er en spontan reaksjon på noe uventet eller provoserende som skjer i omgivelsene. Aksjonsforskning. Forskning i vekselvirkning

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Mellom mennesker og samfunn

Mellom mennesker og samfunn Elisabeth Brodtkorb, Reidun Norvoll og Marianne Rugkåsa (red.) Mellom mennesker og samfunn Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene Gyldendal Norsk Forlag AS 2001 1. utgave, 1. opplag

Detaljer

Programfagområde samfunnsfag informasjon om de programfagene vi tilbyr ved Skien vgs.

Programfagområde samfunnsfag informasjon om de programfagene vi tilbyr ved Skien vgs. Programfagområde samfunnsfag informasjon om de programfagene vi tilbyr ved Skien vgs. Programområdet har fag som tilbys med 5+5 uketimer. Det betyr at de tre programfagene du velger å starte med på VG2

Detaljer

Kunnskapsstatus (1990 2010) Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge

Kunnskapsstatus (1990 2010) Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge Kunnskapsstatus (1990 2010) Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge Marie Louise Seeberg Rapport nr 8/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Kunnskapsstatus (1990

Detaljer

Med. odel. som arv. Valgorienteringer hos odelsgutter på Vestlandet. Hovedfagsoppgave i sosiologi 2004 av Bjørg Sletten

Med. odel. som arv. Valgorienteringer hos odelsgutter på Vestlandet. Hovedfagsoppgave i sosiologi 2004 av Bjørg Sletten Med odel som arv Valgorienteringer hos odelsgutter på Vestlandet. Hovedfagsoppgave i sosiologi 2004 av Bjørg Sletten ODEL SOM SYMBOLSK INSTITUSJON FORORD: Takk til: Min veileder Rune Sakslind forutallige

Detaljer

Innvandrere og det norske samfunn

Innvandrere og det norske samfunn Mira Dahlen Innvandrere og det norske samfunn Forholdet mellom utdanning og integrering på arbeidsmarkedet hos ikke-vestlige innvandrere Bacheloroppgave i sosiologi HØGSKOLEN I VESTFOLD AVDELING SAMFUNNSFAG

Detaljer

Masteroppgave. Førskolelærerne i samfunnets oppdragelses- og utdannelsesprosjekt. Systemteoretiske iakttakelser av førskolelærernes selvskapelse

Masteroppgave. Førskolelærerne i samfunnets oppdragelses- og utdannelsesprosjekt. Systemteoretiske iakttakelser av førskolelærernes selvskapelse Masteroppgave Førskolelærerne i samfunnets oppdragelses- og utdannelsesprosjekt. Systemteoretiske iakttakelser av førskolelærernes selvskapelse Av Sissel Helland og Kari Narum Bie Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER En kvalitativ studie av seks eneforsørgerfamilier PED-3900 Mona Rist Mastergradsoppgave i pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Ung og marginalisert Et Agderperspektiv på utsatt ungdom

Ung og marginalisert Et Agderperspektiv på utsatt ungdom FoU rapport nr. 2/2009 Ung og marginalisert Et Agderperspektiv på utsatt ungdom Dag Ellingsen Anette Meling Ann Christin Nilsen Tittel Forfattere Ung og marginalisert et Agderperspektiv på utsatt ungdom

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

VELFERDSSTATEN I ENDRING

VELFERDSSTATEN I ENDRING MARY ANN STAMSØ (RED.) VELFERDSSTATEN I ENDRING NORSK SOSIALPOLITIKK VED STARTEN AV ET NYTT ÅRHUNDRE GYLDENDAL AKADEMISK Innhold INNLEDNING < 19 Mary Ann Stamsø og Vidar Hjelmtveit Bokas formål og hovedtema

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007. Om elevers konstruksjoner i relasjon til medelever og laerere

Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007. Om elevers konstruksjoner i relasjon til medelever og laerere Masteroppgave i pedagogikk Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Sosial kompetanse Om elevers konstruksjoner i relasjon til medelever og laerere Lise Gregersen Lise Gregersen Sosial

Detaljer

Innvirkning av ulike kapitaltyper på kvinnenes integrering

Innvirkning av ulike kapitaltyper på kvinnenes integrering LIUDMILA MAKKEY INTEGRERING AV RUSSISKE KVINNER I DET NORSKE ARBEIDSMARKEDET Innvirkning av ulike kapitaltyper på kvinnenes integrering Masteroppgave i sosialt arbeid Trondheim, Mai 2013 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Essmat Sophie Biblioteket som møteplass for innvandrerkvinner?

Essmat Sophie Biblioteket som møteplass for innvandrerkvinner? Essmat Sophie Biblioteket som møteplass for innvandrerkvinner? Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag Forord Arbeidet med denne oppgaven har vært givende, krevende, spennende

Detaljer

Et flerkulturelt perspektiv. Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling

Et flerkulturelt perspektiv. Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Et flerkulturelt perspektiv Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Oversikt Introduksjon - Hva er et flerkulturelt perspektiv - Innvandring i Norge i dag Migrasjon

Detaljer

Informasjon om Sosiologi og sosialantropologi Programfag

Informasjon om Sosiologi og sosialantropologi Programfag BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Eksamensseksjonen Informasjon om Sosiologi og sosialantropologi Programfag Fagkode SAM3019 Fagnavn Sosiologi og sosialantropologi programfag Utdanningsprogram: Studiespesialisering

Detaljer

Menn skaper rom for foreldreskap. og familie

Menn skaper rom for foreldreskap. og familie Menn skaper rom for foreldreskap og familie Farskapets betingelser i en heteronormativ kultur Av Arnfinn J. Andersen Dr.polit.-avhandling Institutt for sosiologi og statsvitenskap Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Foundation of neo-institutional theory

Foundation of neo-institutional theory Foundation of neo-institutional theory Første forelesning AOS320 2013 Bernt Aarset What s institutional in institutional theory? Philip Selznick (1957) Leadership in administration: A sociological interpretation.

Detaljer

Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv

Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv Trine Næss Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv Bacheloroppgave i Sosiologi HØGSKOLEN I VESTFOLD AVDELING SAMFUNNSFAG Våren 2006 Nett-utgave: Tønsberg: Høgskolen

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Anniken Hagelund og Jill Loga Frivillighet, innvandring, integrasjon. En kunnskapsoversikt

Anniken Hagelund og Jill Loga Frivillighet, innvandring, integrasjon. En kunnskapsoversikt Anniken Hagelund og Jill Loga Frivillighet, innvandring, integrasjon En kunnskapsoversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2009 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Arbeiderpartiets grunnsyn - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Dette heftet gir en kortfattet innføring i Arbeiderpartiets grunnsyn og over grunnleggende skillelinjer

Detaljer

FORSIDE - til bruk ved innlevering av mapper, hjemmeoppgaver, gruppeoppgaver m.v..

FORSIDE - til bruk ved innlevering av mapper, hjemmeoppgaver, gruppeoppgaver m.v.. Høgskolen i Telemark FORSIDE - til bruk ved innlevering av mapper, hjemmeoppgaver, gruppeoppgaver m.v.. Utdanning: Master Helse og sosialfag. Flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge. Evt. kull:

Detaljer

Norske husholdningers økonomiske tilpasning til finanskrisen

Norske husholdningers økonomiske tilpasning til finanskrisen Knut Nordeide Norske husholdningers økonomiske tilpasning til finanskrisen Masteroppgave i Sosialt arbeid Høgskolen i Oslo, Avdeling for Samfunnsfag 1 Sammendrag Hvordan tilpasser norske husholdninger

Detaljer

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av Krisesentersekretariatet Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Forord 2 Tittel: Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av:

Detaljer

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

Tvetydige barn Om barnemigranter i et historisk komparativt perspektiv

Tvetydige barn Om barnemigranter i et historisk komparativt perspektiv Tvetydige barn Om barnemigranter i et historisk komparativt perspektiv Avhandling til dr.polit.-graden Sosiologisk institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen 2005 Ketil Eide Til

Detaljer