Årsplan norsk fordypning 2015/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan norsk fordypning 2015/2016"

Transkript

1 Årsplan norsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Norsk fordypning 9 015/016 Åshild A. Asmussen Læreverk: Kontekst fordypning i norsk + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner: Presentasjon av meg Nyheter Selvvalgt emne Filmanalyse Juletradisjoner Bokomtale Oversetting Temabasert tekst- og musikksamlingsprosjekt. Lærestoff: Selvvalgte romaner Filmer Internett Kontekst fordypning i norsk Arbeidsmåter (spesifiser for ulike tema / emner når ulike arbeidsmåter er brukt) Utforske språk og tekst, individuelt, parvis og i grupper. Muntlige framføringer, individuelt, parvis og i grupper. Musikk og film. Individuelle skriftlige arbeider. Gruppearbeid med presentasjon, skriftlig og/eller muntlig.

2 Årsplan norsk fordypning 015/016 Læringsmål: Hovedområde: Utforsking av språk og tekst 1. planlegge, gjennomføre og presentere en undersøkelse av hvordan barn og unge bruker språk i eget nærmiljø og hvordan språk brukes ulikt av ulike aldersgrupper. presentere ordspråk og billedlige uttrykk på norsk og sammenlikne med andre språk, og samtale om hvordan slike uttrykk kan representere ulike tenkemåter 3. sammenlikne ord og grammatiske former i skriftlig norsk med norsk talemål og presentere resultatet av sammenlikningen 4. oversette enkle tekster fra engelsk eller andre språk til norsk og forklare hvordan mening endres i forhold til ordvalg 5. gjøre rede for språklige virkemidler i moderne kommunikasjonsformer og bruke disse i egen tekstproduksjon 6. eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangere 7. utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon 8. dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med utforskning av språk og tekst Hovedområde: Tekst og mening 9. lese og presentere et utvalg selvvalgt skjønnlitteratur og sakprosa 10. formidle egne opplevelser av musikk og filmer eller teater til andre 11. formidle og kommentere medieoppslag fra selvvalgte medier og lage egne oppslag for ulike medier 1. framføre et program sammensatt av ulike uttrykksformer basert på egne eller andres tekster 13. utvikle og presentere sammensatte tekster med utgangspunkt i forfatterskap ved hjelp av digitale verktøy 14. produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgte fordypningsarbeider 15. sammenlikne nettsider med hensyn til informasjonsverdi og design 16. sammenligne og vurdere kritisk ulike norskspråklige kilder i forhold til innhold, opphavsrett og personvern 17. dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med tekster Grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy

3 Årsplan norsk fordypning 015/016 Vurderingskriterier/kjennetegn for måloppnåelse: Aktivitet og initiativ i timen Hjemmearbeid Presentasjon Mappevurdering Prestasjon på prøver

4 Årsplan norsk fordypning 015/016 KOMPETANSEMÅL KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE KARAKTER Kan forklare, gjennom drøfting og planlegge, gjennomføre og presentere en undersøkelse vurdering, hvordan barn og unge bruker språk i eget nærmiljø. Kan videre reflektere over hvordan språk brukes ulikt av ulike aldersgrupper. av hvordan barn og unge Kan forklare, gjennom analyse og bruker språk i eget sammenligning, hvordan barn og nærmiljø unge bruker språk i eget nærmiljø. og hvordan språk Kan videre forklare hvordan språk brukes ulikt brukes ulikt av ulike aldersgrupper. av ulike aldersgrupper Kan gi eksempler på hvordan barn og unge bruker språk i eget nærmiljø. Kan videre gi eksempler på hvordan språk brukes ulikt av ulike presentere ordspråk og billedlige uttrykk på norsk og sammenlikne med andre språk, og samtale om hvordan slike uttrykk kan representere ulike tenkemåter sammenlikne ord og grammatiske former i skriftlig norsk med norsk talemål og presentere resultatet av sammenlikningen oversette enkle tekster fra engelsk eller andre språk til norsk og forklare aldersgrupper. Kan reflektere over og drøfte ordspråk og billedlige uttrykk på norsk. Mestrer også i stor grad å sammenligne med andre språk. Uttrykker god forståelse for hvordan slike uttrykk representerer ulike tenkemåter. Kan gjøre rede for og diskutere ordspråk og billedlige uttrykk på norsk. Kan sammenligne ordspråk og uttrykk med andre språk. Har kunnskap om hvordan slike uttrykk representerer ulike tenkemåter. Kan gjengi ordspråk og billedlige uttrykk både på norsk og andre språk. Har noe kunnskap om hvordan slike uttrykk kan representere ulike tenkemåter. Drøfte, vurdere og presentere sammenligning av ord og grammatiske former i skriftlig norsk med norsk talemål. Forklare og presentere sammenligning av ord og grammatiske former i skriftlig norsk med norsk talemål. Gjenfortelle og gi eksempler på ord og grammatiske former i skriftlig norsk som også benyttes i norsk talemål. Oversetter tekster fra engelsk eller andre språk og har svært god ortografi og grammatikk. Reflekterer over og forklarer hvordan mening endres i forhold til ordvalg.

5 Årsplan norsk fordypning 015/016 hvordan mening endres i forhold til ordvalg gjøre rede for språklige virkemidler i moderne kommunikasjonsformer og bruke disse i egen tekstproduksjon eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangere Oversetter tekster fra engelsk eller andre språk og har god ortografi og grammatikk. Gjør rede for hvordan mening endres i forhold til ordvalg Oversetter enkle tekster fra engelsk til norsk. Kan de aller enkleste ord og uttrykk. Kan gi noen eksempler på hvordan enkle ord og uttrykk forandrer mening i forhold til ordvalg. Reflekterer over og vurderer språklige virkemidler i moderne kommunikasjon. Bruker disse på en veloverveid og god måte i egen tekstproduksjon. Gjør rede for språklige virkemidler i moderne kommunikasjon. Bruker disse på en god måte i egen tekstproduksjon. Gir enkle eksempler på språklige virkemidler i moderne kommunikasjon. Kan bruke noen av disse i egen tekstproduksjon. Eksperimenterer på en moden og veloverveid måte med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangrer. Eksperimenterer på en god måte med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangrer. utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med utforskning av språk og tekst Kan bruke enkle skriftlige og muntlige uttrykksformer i enkle sjangerformer. Analyserer, drøfter og vurderer hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon. Gjør rede for og vurderer hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon Gir eksempler på hvordan digitale medier kan påvirke språk og kommunikasjon. Reflekterer, vurderer og dokumenterer egen utvikling i arbeid med utforskning av språk og tekst. Gjør rede for og dokumenterer egen utvikling i arbeid med utforskning av språk og tekst. Gir eksempler på egen utvikling i arbeid med språk og tekst.

6 Årsplan norsk fordypning 015/016 lese og presentere et utvalg selvvalgt skjønnlitteratur og sakprosa Lese, reflektere og presentere et utvalg selvvalgt skjønnlitteratur og sakprosa. Lese, analysere og presentere et utvalg selvvalgt skjønnlitteratur og sakprosa. Lese og gjenfortelle utdrag fra selvvalgt skjønnlitteratur og sakprosa formidle egne opplevelser av film, teater og musikk og vurdere bruk av virkemidler formidle og kommentere medieoppslag fra selvvalgte medier og lage egne oppslag for ulike medier Reflektere over og formidle egne opplevelser av film, teater og musikk og vurdere bruk av virkemidler. Gjøre rede for egne opplevelser av film, teater og musikk og vurdere bruk av virkemidler. Gi noen eksempler på egne opplevelser av film, teater og musikk og vurdere bruk av virkemidler. Reflektere over og drøfte ulike medieoppslag. Lage egne medieoppslag som er sjangertro og har svært godt innhold. Gjøre rede for og kommentere ulike medieoppslag. Lage egne medieoppslag som er sjangertro og har godt innhold. Gjenforteller enkle medieoppslag. Lager egne, enkle medieoppslag. framføre et program sammensatt av ulike uttrykksformer basert på egne eller andres tekster utvikle og presentere sammensatte tekster med utgangspunkt i forfatterskap ved hjelp av digitale verktøy Produsere tekster som viser svært god bredde i uttrykksformer. Velger ut egne eller andres tekster som viser denne bredden og reflekterer over og presenterer dette. Lager tekster som har bredde i uttrykksformer. Velger ut egne eller andres tekster som viser bredde og presenterer dette. Lager enkle tekster der noen forskjellige uttrykksformer kommer til uttrykk. Gir eksempler fra eget eller andres arbeid. Svært god evne til å produsere avanserte sammensatte tekster ved hjelp av digitale verktøy. God evne til å produsere sammensatte tekster ved hjelp av digitale verktøy. Kan lage enkle, sammensatte tekster ved hjelp av digitale verktøy. produsere skriftlig og Produsere, presentere og begrunne

7 Årsplan norsk fordypning 015/016 presentere muntlig selvvalgte fordypningsarbeider sammenlikne og vurdere nettsider med hensyn til bruksmåter, informasjonsverdi og design sammenlikne og vurdere kritisk ulike norskspråklige kilder i forhold til innhold, opphavsrett og personvern dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med tekster selvvalgte fordypningsarbeider. Produsere, presentere og gjøre rede for selvvalgte fordypningsarbeider. Lage og gjenfortelle selvvalgte fordypningsarbeider. Svært god evne til kritisk sammenligning og vurdering av nettsider med hensyn til bruksmåter, informasjonsverdi og design. God evne til å sammenligne og vurdere nettsider med hensyn til bruksmåter, informasjonsverdi og design. Kan gi eksempler på gode og mindre gode nettsider og på en enkel måte gjøre rede for egne meninger. Svært god evne til å vurdere kritisk ulike norskspråklige kilder. God evne til å vurdere kritisk ulike norskspråklige kilder. Kan gjenfortelle noen ulike norskspråklige kilder. Svært god evne til å reflektere over og vurdere egen utvikling i arbeid med tekster. Svært god evne til å dokumentere eget arbeid. God evne til å vurdere egen utvikling i arbeid med tekster. God evne til å dokumentere eget arbeid. Kan gi noen eksempler på egen utvikling i arbeid med tekster. Kan i noen grad dokumentere eget arbeid.

8 Årsplan norsk fordypning 015/016 Fremdriftsplan året Uke Tema Kunnskapsmål: GF: jfr K06 OM MEG SELV Presentasjon av seg selv, familie, venner, interesser osv. 6, 14 Nyheter 6, 8, 11 1,, 3, Finne nyheter fra aviser, blader og på nett Film -se film og skrive filmomtale + samtale om filmen i etterkant. 5, 6, 10 1,, 3, 5 41 HØSTFERIE Selvvalgt emne -elevene velger seg et tema de vil presentere for klassen. Film -se film og skrive filmomtale + samtale om filmen i etterkant. Internett -sammenlikne ulike nettsider ut fra brukervennlighet og nytteverdi. JULETRADISJONER -lære litt om ulike juletradisjoner og se en julefilm. 5, 6, 8, 14, 17 1,, 3, 5 5, 6, 10 1,, 3, , 3, 5 5, 6, 8, 9, 10, 14, 17 1,, 3, 5

9 Årsplan norsk fordypning 015/ JULEFERIE Ut på tur 4, 5, 6, 17 1,, 3, reiseberetning fra et land, med bruk av budsjett, regnskap, reiseruter, tider med mer Roman 5, 6, 9 1,, 3, å lese en roman, skrive en bokomtale og fortelle om egne opplevelser med boka. 8 VINTERFERIE Film 5, 6, 10 1,, 3, se filmer, sammenlikne virkemidler og samtale om filmen i etterkant. 1 PÅSKEFERIE Fra med kjærlighet?! 5, 6, 8, 9, 10, 1, 14, 17 1,, 3, presentere musikk, lyrikk og tekst fra seg selv og andre basert på tema. «Film» -se film og skrive filmomtale + samtale om filmen i etterkant. 5, 6, 10 1,, 3, 5

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN 9. KLASSE 201-15 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015

Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015 Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 5 Lærere: Marianne Fjose, Marte Fjelddalen Læreverk: Safari Lesebok A og B, Agora Språkbok og Øvebok, (Gyldendal), Lær deg å lære Nettsteder: http://www.moava.org/index.php?pageid=11&categoryid=456

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Årsplan i norsk 8.klasse 2013-2014

Årsplan i norsk 8.klasse 2013-2014 Årsplan i norsk 8.klasse 2013-2014 34-36 - integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar Studieteknikk Kap. 1: Korleis lærer du best? Pararbeid og gruppearbeid Individuell oppgåve:

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 8 Faglærar: Camilla Støen Bakke Læreverk/forlag: Neon 8 Studiebok og Tekstsamling/ Samlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Innhold 1.klasse:... 2 Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende:... 2... 2... 2 2.klasse... 3 Når elevene er ferdige med 2. klasse,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 Fremmedspråk Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2012 Dette er en felles vurderingsveiledning for sentralt gitt

Detaljer

Forslag til årsplan for Vg3

Forslag til årsplan for Vg3 Forslag til årsplan for Vg3 Læreplanmål for Vg3 Læreplanmålene er markert med farge for de fire ulike hovedmålene; rødt for muntlige tekster, blått for skriftlige tekster, lilla for sammensatte tekster

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 8.trinn (5ème) Kompetansemål 8. 10. klasse Lærestoff/fordeling Arbeidsmåter/ferdigheter Vurdering Muntlige tekster: Uttrykke egne meninger i diskusjoner

Detaljer