Årsbudsjett Økonomiplan ,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2013. Økonomiplan 2013 2016 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22"

Transkript

1 Vedtatt Årsbudsjett 2013 Økonomiplan ,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22

2 ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN INNHOLD FYLKESTINGETS VEDTAK FYLKESTINGETS VEDTAK... 7 TALLBUDSJETT ETTER VEDTAK...13 A. HOVEDOVERSIKT DRIFT B. HOVEDOVERSIKT INVESTERING C. DRIFTSBUDSJETT PR. PROGRAMKATEGORI D. INVESTERINGER PR. PROSJEKT E. HOVEDOVERSIKTER I HENHOLD TIL FORSKRIFT DISPOSISJONSFOND...26 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG 0. SAKSFORELEGG...29 ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØP TILLEGG TIL SAK (1) - ENDREDE DRIFTS- OG INVESTERINGSRAMMER FOR PO TILLEGG TIL SAK (2) - FRIIDRETTS-/FLERBRUKSHALL NES ARENA INNLEDNING...42 Økonomiplanen som styringsdokument Rammebetingelser HOVEDTREKK I ØKONOMIPLANEN...47 Hovedprioriteringer Sammendrag FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING INNTEKTER...58 Skatteinntekter og rammetilskudd Inntekter fra kompensasjon for merverdiavgift (mva-kompensasjon) Andre driftsinntekter INVESTERINGER...61 Sammendrag Fellesområder og sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelsetjenesten Samferdsel og transport Akershus fylkeskommunale pensjonskasse FINANSIERING OG FOND...72 Finansiering Finansutgifter og finansinntekter Trekkrettigheter på 500 mill. kr Fond REGIONALPOLITISKE UTFORDRINGER UTDANNING OG KOMPETANSE

3 ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN MÅL, TILTAK OG RESULTATER DRIFTSBUDSJETT Prioriteringer A Videregående opplæring B Sentrale avsetninger til opplæring C Gjesteelever D Skoleskyss E Opplæring innenfor kriminalomsorgen F Folkehøgskoler G Opplæring for beboere i barneverns- og helseinstitusjoner H Veiledningssentre I Opplæring i bedrift J Kompetanseutvikling og forsøks- og utviklingsarbeid K IKT i opplæringen L Andre formål i opplæringen M Fagskoler N Voksenopplæring O Eksamen og dokumentasjon PLAN, NÆRING OG MILJØ MÅL, TILTAK OG RESULTATER DRIFTSBUDSJETT Prioriteringer B Næring og nyskaping E Regionalt og internasjonalt samarbeid G Klima og miljø U Østlandssamarbeidet KULTUR, FOLKEHELSE OG FRIVILLIGHET MÅL, TILTAK OG RESULTATER DRIFTSBUDSJETT Prioriteringer A Kultur B Idrett og friluftsliv C Frivillighet D Kulturminner (ukap 330, 335) E Folkehelse SAMFERDSEL OG TRANSPORT MÅL, TILTAK OG RESULTATER DRIFTSBUDSJETT Prioriteringer A TT-transport, transportløyver og bane B Planlegging og utvikling C Kollektivtransport E Fylkesveier TANNHELSETJENESTEN MÅL, TILTAK OG RESULTATER DRIFTSBUDSJETT Prioriteringer A Tannhelse FELLESOMRÅDER OG SENTRALE STYRINGSORGANER MÅL, TILTAK OG RESULTATER DRIFTSBUDSJETT

4 ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN Prioriteringer A Politisk styring B Sentraladministrasjon og administrasjonslokaler C Fellesutgifter fylkeskommunen D Kontrollorganer E Lønn og regnskap DIVERSE SEKTORUAVHENGIGE UTGIFTER OG INNTEKTER DRIFTSBUDSJETT A Diverse sektoruavhengige utgifter og inntekter B Diverse pensjoner C Premieavvik AKERSHUS ENERGI FYLKESKOMMUNALE FORETAK Akershus KollektivTerminaler FKF AFK Eiendom FKF VEDLEGG 1 TALLBUDSJETT A. HOVEDOVERSIKT DRIFT B. HOVEDOVERSIKT INVESTERING C. DRIFTSBUDSJETT PR. PROGRAMKATEGORI D. DRIFTSBUDSJETT PR. UNDERKAPITTEL E. INVESTERINGER PR. PROSJEKT VEDLEGG 2 - TILSKUDD TIL ORGANISASJONER

5 ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN

6 FYLKESTINGETS VEDTAK FYLKESTINGETS VEDTAK 5

7 FYLKESTINGETS VEDTAK 6

8 FYLKESTINGETS VEDTAK FYLKESTINGETS VEDTAK Det vises til fylkesrådmannens innstilling på side 17 i det utsendte dokumentet «Årsbudsjett 2013 og økonomiplan »: 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2013 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det fremgår av vedlegg 1A Hovedoversikt drift, pluss følgende endringer fra fylkesrådmannen jfr. tillegg til sak: Som følge av endringer i mva-satser fra , vedtas følgende endringer i årsbudsjett 2013 og økonomiplan : 1) Akershus fylkeskommunes driftsinntekter oppjusteres med følgende beløp: Endring i inntekter (tall i 1000 kr) Økt mva-kompensasjon drift Økt mva-kompensasjon investering Sum økt mva-kompensasjon Økte driftsinntekter knyttet til mva-kompensasjon for økte investeringsutgifter, overføres til investeringsbudsjettet og disponeres som egenkapital til finansiering av økte brutto investeringsutgifter. 2) Driftsbudsjett for fylkesveger (ukap 741 og 742): Samferdsel og transport (tall i 1000 kr) Økonomiplan Økonomiplan Fylkesveier vedlikehold Utg Innt Netto Fylkesveier drift Utg Innt Netto Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden og finansieringen av dette vedtas slik det framgår av vedlegg 1B Hovedoversikt investeringer og med fordeling på prosjekter slik det fremgår av vedlegg 1E Investeringer pr prosjekt, pluss følgende endringer fra fylkesrådmannen jfr. tillegg til sak: Investeringsbudsjett for PO 7 Samferdsel : 7

9 FYLKESTINGETS VEDTAK P.NR PO7 SAMFERDSEL OG ØKONOMIPLAN TRANSPORT (tall i mill. kr) AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Kolsåsbanen 0,0 627,0 627,0 0,0 453,0 453,0 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 Kollektivbetjening Fornebu 2,4 53,0 55,4 1,3 10,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Store kollektivtiltak 2,4 680,0 682,4 1,3 463,0 464,3 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 Strekningsvise tiltak 73,4 10,0 83,4 20,9 0,0 20,9 11,6 0,0 11,6 55,3 49,0 104,3 Mindre utbedringer 27,8 0,0 27,8 34,8 0,0 34,8 70,7 0,0 70,7 58,0 0,0 58,0 Gang- og sykkelveger 48,4 15,0 63,4 55,9 33,0 88,9 24,4 128,0 152,4 14,6 92,0 106,6 Trafikksikkerhetstiltak 29,1 12,0 41,1 57,8 0,0 57,8 65,5 0,0 65,5 48,7 0,0 48,7 Miljø- og servicetiltak 21,3 4,1 25,4 13,5 0,0 13,5 7,5 0,0 7,5 9,0 0,0 9,0 Kollektivtiltak 74,8 127,9 202,7 48,3 136,0 184,3 22,2 41,0 63,2 13,7 86,0 99,7 Planlegging 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 Udisponert ramme 5,8 5,8 17,4 17,4 28,9 28,9 34,8 34,8 Sum lokale vegtiltak 285,2 198,0 483,2 253,2 198,0 451,2 235,4 198,0 433,4 238,7 256,0 494,7 Drift Oslopakke 3 0,0 284,0 284,0 0,0 308,0 308,0 0,0 334,0 334,0 0,0 350,0 350,0 Småinvesteringer Oslopakke 3 0,0 9,0 9,0 0,0 10,0 10,0 0,0 7,0 7,0 0,0 9,0 9,0 Drift og småinvesteringer O3 0,0 293,0 293,0 0,0 318,0 318,0 0,0 341,0 341,0 0,0 359,0 359,0 Sum Oslopakke 3 og lokale vegtiltak 287, , ,6 254,5 979, ,5 235,4 582,0 817,4 238,7 615,0 853,7 AKT: Investeringer i kollektivterminaler 0,8-0, PO7 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING AV VEDTATTE PROSJEKTER 288, , ,4 254,5 979, ,5 235,4 582,0 817,4 238,7 615,0 853,7 Rebevilgninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift Oslopakke 3 0,0-284,0-284,0 0,0-308,0-308,0 0,0-334,0-334,0 0,0-350,0-350,0 PO7 SUM INVESTERINGER 288,4 887, ,4 254,5 671,0 925,5 235,4 248,0 483,4 238,7 265,0 503,7 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2013 på inntil 370 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Mål, tiltak og resultatindikatorer for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jfr. oppstilling i kapitlene 8 13) skal legges til grunn for driften i Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål, tiltak og resultatindikatorer og budsjettrammer som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i h.h.t. sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på 6,460 mill. kr i Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende driftsramme for 2013: 8

10 FYLKESTINGETS VEDTAK AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2013 Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansposter -710 Resultat Bruk av tidligere avsetninger Resultat etter bruk av avsetninger 0 Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende investeringsramme for 2013: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2013 Sum investeringer Finansiering investeringsfond AKT Finansiering investeringstilskudd AKT For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften av foretaket: AFK EIENDOM FKF FORSLAG 2013 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Driftsinntekter fra husleie Resultat 0 I 2013 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering: INVESTERINGER 2013 Igangværende prosjekter/rebevilgninger 265,5 Nye prosjekter 154,1 Sum investeringer 419,6 Nye lån 336,0 Egenkapital fra mva-refusjon 83,6 Sum finansiering 419,6 Endringer i forhold til fylkesrådmannens forslag: Økt låneopptak: Styrking av utbygging av gang- og sykkelvei ved skoler: Ta igjen etterslepet på fylkesveier. Styrking av mindre utbedringer, forsterkningsprogrammet, fylkesveier: Styrkinger innenfor budsjettrammen: Årlig avsetning til miljøfond: Årlig styrking av videregående opplæring: Engangsmidler til 1814-feiringen: 250 mill 50 mill 10 mill 3 mill 0.5 mill 9

11 FYLKESTINGETS VEDTAK Saldering, fra disposisjonsfond 2013: Økte finansutgifter til nye låneopptak: Avsetning miljøfond: Styrking videregående opplæring: Engangsmidler, 1814-feiringen: Omdisponering innenfor FoU, videregående skole: Ny avsetning til etablering av mindre språkfag: Omdisponering innenfor programområde kultur: Styrking av Akershus Musikkrådsarbeid med institusjonsbesøk: 10,5 mill 10 mill 3 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,1 mill Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å komme tilbake med et forslag til periodisering av økt investeringsramme til første fylkestingmøte i Fra 2014 innarbeides de overstående endringene i økonomiplanen. Tekst til tallvedtakene: Det gjennomføres et ytterligere låneopptak i perioden, oppad begrenset på 300 millioner kroner, hvorav 250 millioner kroner skal gå til en forsert utbygging av gang- og sykkelveier for å trygge skoleveier, i hovedsak på Romerike, og 50 millioner skal brukes til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, post «Mindre utbedringer, forsterkningsprogrammet.» Det innføres en fast årlig avsetning på 10 millioner kroner til et miljøfond. For 2013 tas dette fra disposisjonsfondet, mens det deretter innarbeides i økonomiplanen. Miljøfondet skal i all hovedsak gå til tiltak for å redusere miljø- og klimafarlige utslipp fra transportsektoren. Videregående opplæring styrkes med 12 millioner kroner i perioden, fordelt likt over fire år. For 2013 tas dette fra disposisjonsfondet, mens det deretter innarbeides i økonomiplanen. Midlene skal prioriteres til å styrke arbeidet mot frafall i den videregående skolen, herunder påske- og sommerskole samt bedre rådgivning. Innenfor budsjettet til videregående opplæring omdisponeres 0,5 årlig fra FoU til en egen sentral økonomipott til støtte for skoler som ønsker å opprette nye språkfag ved skolen. Støtten skal brukes til å skapes trygghet for at faget vil bestå de første årene til tross for en eventuell lav søkning i en oppbyggingsfase. På bakgrunn av Ruters rapport «Ruters tilbud på fjorden,» utreder administrasjonen snarest mulighetene for å etablere et båttilbud fra Aker Brygge til Fornebu, slik rapporten redegjør for på side 48. Driften av tilbudet finansieres som en tidlig innfasing av driftsmidler til Fornebubanen, og utlånet til Oslo kommune innenfor Ruter-systemet reduseres derfor tilsvarende disse driftsmidlene. Det er en forutsetning at båttilbudet bortfaller når Fornebubanen settes i drift. Båttilbudet bør være operativt fra 1/ Det settes av 0,5 millioner kroner i engangsmidler til 1814-jubileet. Beløpet tas fra disposisjonsfondet. Eventuelle driftsmidler til Nes Arena holdes i beredskap til saken foreligger og konkrete vurderinger kan gjøres. 10

12 FYLKESTINGETS VEDTAK Verbalforslag Utdanning: Det bes om en utredning av muligheten til å starte forsøk med bruk av alternative pedagogiske metoder i videregående opplæring. Det bes om en ekstern gjennomgang og sammenligning av driftskostnadene ved Akershus fylkeskommunes videregående skoler og private videregående skoler. Fylkestinget tar initiativ overfor Kunnskapsdepartementet slik at YrkesEM 2018 kan avholdes i Akershus. Dette vil skape positiv oppmerksomhet på yrkesfag og karrieremuligheter, samtidig som det vil være god markedsføring av fylket. Voksenopplæring fanger opp elever som av en rekke ulike grunner faller ut av ordinære opplæringsløp. Som en del av et bredt skoletilbud i Akershus skal voksenopplæringen videreutvikles. Det legges fram sak om som belyser status, strategier og satsninger framover. Fylkesrådmannen bes se på hvordan vi i større grad kan få synliggjort mulighetene naturbruksutdanningen gir. Det er blant annet viktig å se på næringas behov og sammenhengen til videre høyere utdanning på Universitetet for miljø- og biovitenskap. Med landbruksmeldingas mål om økt norsk matproduksjon i takt med befolkningsveksten, vil vi i framtiden trenge flere i grønne næringer med praktisk kompetanse og forståelse. Det bes om en voksenopplæringsmelding for de frivillige organisasjonene som beskriver status og utfordringer» Tannhelse: Det bes om at i løpet av perioden behandles en tannhelsemelding som redegjør for status og utfordringer. Samferdsel: I forbindelse med behandlingen av styringssignalene i 2013, redegjøres det for hvilke muligheter man har for å øke fremkommeligheten for buss. For å få raskere framdrift med utbygging av gang- og sykkelveier er det viktig at arbeidet med samordning og framdrift med kommunene sikres. Plan, miljø og næring: Det bes om en sak som belyser hvordan fylkeskommunen kan innføre enøk-tiltak i eksisterende bygningsmasse samt benytte passivhus- og plusshus-standard eller tilsvarende i nye bygg. Det bes om en sak som belyser hvordan fylkeskommunen ivaretar lov om offentlige anskaffelser 6 om at fylkeskommunale myndigheter i planleggingen av den enkelte anskaffelse skal ta hensyn til livssykluskostander, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Nyetableringen av Grønt fagsenter Hvam er en videreutvikling av etableringen av avdelingen Hvam Agroutvikling. Det er derfor viktig med god kontakt mellom Grønt fagsenter Hvam og Hvam vgs, blant annet gjennom kontorfellesskap med næringsaktørene i fagsentre». Kultur, frivillighet og folkehelse: Akershus fylkeskommune tar kontakt med Kulturdepartementet for å få se om det er mulig å anerkjenne Regionalt kompetansesenter for dans ved Bærum Kulturhus som et av de fremtidige sentre for dans med landsdelsfunksjon i Norge. Kirkens SOS driver et viktig arbeid for å forhindre selvmord. En eventuell etablering av Kirkens SOS i fylket, vil være et godt bidrag i folkehelsearbeidet. Ved en eventuell søknad om økonomisk støtte til et slikt prosjekt, legges saken frem for politisk behandling. 11

13 FYLKESTINGETS VEDTAK Realiseringen av Nes arena er en positiv tilvekst til folkehelsearbeidet. Fylkesordfører bes om å jobbe videre med saken sammen med de berørte parter (kommuner/hvam IL) med det formål at det fremmes en sak overfor FT i løpet av 1. halvår Oversendelsesforslag POLITISK STYRING Konsulentbruk. Fylkestinget ber om en sak hvor en går gjennom konsulentbruken i fylkeskommunen. Fylkestinget ønsker å få en oversikt over hva konsulenter brukes til, hvorfor og hvordan de brukes, samt de økonomiske forholdene for denne praksisen. SAMFERDSEL Flaskehalser. Fylkestinget ber om en sak hvor flaskehalser for kollektivtrafikken i Akershus kartlegges. Mulige tiltak for bedre framkommelighet med foreløpig kostnadsoverslag tas med. UTDANNING Elever som ikke får læreplass. For elever som har fullført to år på YF, og som ønsker læreplass, men ikke får det i den ordinære formidlingen, opprettes det toårige praksisnære VG3-tilbud. Tilbudet opprettes i tett samarbeid med bedrifter og opplæringskontor slik at det får en betydelig utplasseringsandel. Tilbudet skal gi grunnlag for å gå opp til fagprøve. Utstyrssituasjonen på de videregående skolene. Fylkestinget ber om en sak som belyser utstyrssituasjonen på fylkes videregående skoler og hvordan denne kan bedres. I saken fremmes det forslag til alternative finansieringsmuligheter som utstyrsfond, samarbeid med lokalt næringsliv eller andre måter skolene kan gjennomføre nødvendige investeringer og oppgraderingen på. KULTUR, FRIVILLIGHET OG FOLKEHELSE Akershus Kunstsenter har i dag opparbeidet seg en sterk og tydelig posisjon innad i kunstmiljøet, og nye og egnede lokaler vil bidra til å styrke hele det visuelle kunstfeltet, ikke bare lokalt og regionalt, men det vil påvirke feltet også nasjonalt. Skedsmo Kommune og Akershus Fylkeskommune kan med dette markere seg innovative og nyskapende i forholdet til det visuelle kunstfeltet, i tråd med den nye Stortingsmeldingen for visuell kunst. Fylkestinget ber administrasjonen ta initiativ overfor Skedsmo kommune til å gå videre med en plan for lokalisering av Akershus kunstsenter i Kirkegata

14 FYLKESTINGETS VEDTAK TALLBUDSJETT ETTER VEDTAK A. HOVEDOVERSIKT DRIFT PO/PK Hovedoversikt Regnskap Budsjett Økonomiplan UKAP (tall i 1000 kr) Fylkesskatt Rammetilskudd Sum skatt og rammetilskudd Mva.refusjon PK 9A Sum frie inntekter PO 8 Pensjoner og premieavvik PO 1-7 Netto driftsutgifter på programområdene BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Utbytte og eieruttak PK 9B Sum finansinntekter Renteutgifter Avdrag PK 9B Sum finansutgifter SUM NETTO FINANS NETTO DRIFTSRESULTAT PK 9C Avsetning dekning underskudd PK 9D Sentrale driftsreserver PK 9D Bruk av avsetninger PK 9F Overføringer til investeringsregnskapet PK 9H Likviditetsreserve Sum avsetninger MERFORBRUK / MINDREFORBRUK PO Fordeling på programområder Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Plan, næring og miljø Tannhelse Kultur, frivillighet og folkehelse Samferdsel og transport SUM PROGRAMOMRÅDER

15 FYLKESTINGETS VEDTAK Hovedoversikt programområder Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) Sentrale styringsorganer Utg Innt Netto Utdanning og kompetanse Utg Innt Netto Plan, næring og miljø Utg Innt Netto Tannhelse Utg Innt Netto Kultur, frivillighet og folkehelse Utg Innt Netto Samferdsel og transport Utg Innt Netto Sektoruavhengige utg/innt Utg Innt Netto Frie inntekter/finans/avsetninger Utg Innt Netto Totalt for Akershus fylkeskommune Utg Innt Netto

16 FYLKESTINGETS VEDTAK B. HOVEDOVERSIKT INVESTERING PO HOVEDOVERSIKT REV. BUD. ØKONOMIPLAN TOTAL- (tall i mill kr) SUM 1 FELLESOMR OG SENTRALE STYRINGSORGANER 5,0 10,0 4,0 4,0 4,0 22,0 2 UTDANNING OG KOMPETANSE 40,0 171,0 148,0 123,0 123,0 565,0 4 TANNHELSE 4,0 23,1 15,9 12,5 9,0 60,5 7 SAMFERDSEL OG TRANSPORT 216,6 334,9 363,0 342,9 346, ,0 PLAN/KULTUR 1,3 0,0 - AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE 4,2 4,2 4,7 5,1 5,6 19,6 SUM NYE PROSJEKTER 271,1 543,2 535,6 487,5 487, ,1 1 FELLESOMR OG SENTRALE STYRINGSORGANER 3,92 0,8 0,8 2 UTDANNING OG KOMPETANSE 330,1 259,7 116,8 26,5 403,0 4 TANNHELSE 3,0 7,2 7,2 7 SAMFERDSEL OG TRANSPORT 57,2 0,0 SUM REBEVILGNINGER 394,2 267,7 116,8 26,5 0,0 411,0 SUM INVESTERINGER 665,3 810,9 652,4 514,0 487, ,1 9 LÅN 404,7 396,0 432,4 301,0 227, ,1 OVERFØRT FRA DRIFTSBUDSJETTET 37,0 39,4 66,4 87,4 132,4 325,6 MVA-KOMPENSASJON 88,0 184,5 153,6 125,6 127,7 591,4 BRUK AV INVESTERINGSFOND ,0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 84,3 143, ,0 BUNDET FOND SAMFERDSEL 51, ,0 DISP. OVERSKUDD TIDLIGERE ÅR ,0 BRUK AV INVESTERINGSFOND - 29, ,0 SALG AV EIENDOM - 19, ,0 9 SUM EGENKAPITAL 260,6 414,9 220,0 213,0 260, ,0 SUM FINANSIERING 665,3 810,9 652,4 514,0 487, ,1 15

17 FYLKESTINGETS VEDTAK C. DRIFTSBUDSJETT PR. PROGRAMKATEGORI Sentrale styringsorganer Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Politisk styring Utg Innt Netto B - Sentraladm. og adm.lokaler Utg Innt Netto C - Fellesutgifter fylkeskommunen Utg Innt Netto D - Kontrollorganer Utg Innt Netto E - Bygge- og innkjøpsvirksomheten Utg Innt Netto G - Lønn og regnskap Utg Innt Netto Sum Programområde 1 Utg Innt Netto

18 FYLKESTINGETS VEDTAK Utdanning og kompetanse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Videregående skoler Utg Innt Netto B - Sentrale avsetninger opplæring Utg Innt Netto C - Gjesteelever Utg Innt Netto D - Skoleskyss Utg Innt Netto E - Opplæring i fengsler Utg Innt Netto F - Folkehøgskoler Utg Innt Netto G - Opplæring i sos.med.institusjoner Utg Innt Netto H - Veiledningssentre Utg Innt Netto I - Fagopplæring Utg Innt Netto J - Forsøks-og utviklingsarbeid Utg Innt Netto K - IKT i opplæringen Utg Innt Netto L - Andre formål i opplæringen Utg Innt Netto M - Fagskoler Utg Innt Netto N - Voksenopplæring Utg Innt Netto O - Eksamen og dokumentasjon Utg Innt Netto Sum Programområde 2 Utg Innt Netto

19 FYLKESTINGETS VEDTAK Plan, næring og miljø Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) B - Næring og nyskapning Utg Innt Netto E - Overordnet regionalpolitikk Utg Innt Netto G - Klima og miljø Utg Innt Netto U - Østlandssamarbeidet Utg Innt Netto Sum Programområde 3 Utg Innt Netto Tannhelse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Tannhelse Utg Innt Netto Sum Programområde 4 Utg Innt Netto Kultur, frivillighet og folkehelse Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Kultur Utg Innt Netto B - Idrett og friluftsliv Utg Innt Netto C - Frivillighet Utg Innt Netto D - Kulturminner Utg Innt Netto E - Folkehelse Utg Innt Netto Sum Programområde 5 Utg Innt Netto

20 FYLKESTINGETS VEDTAK Samferdsel og transport Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Løyver, TT-transport og bane Utg Innt Netto B - Planlegging og utvikling Utg Innt Netto C - Kollektivtransport Utg Innt Netto E - Fylkesveier Utg Innt Netto Sum Programområde 7 Utg Innt Netto Sektoruavhengige utg/innt Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Div. sektoruavhengige utg/innt. Utg Innt Netto B - Diverse pensjoner Utg Innt Netto C - Premieavvik Utg Innt Netto Sum Programområde 8 Utg Innt Netto Frie inntekter/finans/avsetninger Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Fylkesskatt, rammetilskudd og mva.refusjon Innt Netto B - Renter og avdrag Utg Innt Netto C - Tidligere års mer/mindreforbruk Innt Netto D - Sentrale driftsreserver Utg Innt Netto E - Avskrivninger Utg Innt Netto F - Overføringer til/fra investeringsregnskapet Utg Netto G - Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Utg Netto Sum Programområde 9 Utg Innt Netto

21 FYLKESTINGETS VEDTAK D. INVESTERINGER PR. PROSJEKT P.NR PO1 FELLESOMR OG SENTRALE STYRINGSORGANER BUDSJETT ØKONOMIPLAN (tall i mill kr) IT-utstyr/kopimaskiner 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - Ombygging - tilpasning lokaler Galleriet 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 Adgangskortsysstem Galleriet 1,0 IT infrastruktur 4,1 Oppgradering kantine 1,8 PO1 SUM INVESTERINGER 5,0 10,0 4,0 4,0 4,0 - Rebudsjettering (AFK)* 0,8 PO1 SUM INVESTERINGER - 10,8 4,0 4,0 4,0 * Ubrukt budsjett - 0,8 mill.kr på prosjekt PC'er til folkevalgte P.NR PO2 UTDANNING OG KOMPETANSE *) SAMLET REST- ØKONOMIPLAN (tall i mill. kr) KOSTNAD BEHOV Utbygginger/ombygginger; vedtatte eller igangsatte prosjekter Lillestrøm vgs - Nybygg auditorium, bibliotek og teorirom 133,3 20,0 20, Jessheim vgs - nytt skolebygg 70,0 70,0 10,0 60,0 Rehabilitering eksisterende skoler (investerings - og rehabiliteringsplan) Videregående skoler - Rehabilitering, nye og ombygging 279,0 279,0 99,0 107,0 82,0 25, Diverse skoler - Tiltak for pålagte utbedringer for brannsikkerhet 24,0 24,0 6,0 6,0 6,0 6, Diverse skoler - Tilstandskontroll av elektriske anlegg 17,0 17,0 5,0 4,0 4,0 4,0 Investerings - og rehabiliteringsplan for folkehøgskolene Folkehøgskoler - Rehabilitering av skolebygg 12,0 12,0 3,0 3,0 3,0 Andre tiltak Alle institusjoner - ENØK-tiltak og fornybar energi 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2, Alle institusjoner - Omlegging av opplæringstilbudet 44,0 44,0 11,0 11,0 11,0 11, Alle institusjoner - Investeringsreserve 40,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 A Videregående skoler - Tungt utstyr 20,0 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 PO2 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING 641,3 528,0 171,0 148,0 123,0 123,0 AV VEDTATTE PROSJEKTER - Rebudsjettering (AFK Eiendom FKF) 259,7 116,8 26,5 PO2 SUM INVESTERINGER 641,3 528,0 430,7 264,8 149,5 123,0 *) Årstall i parentes viser opprinnelig planlagt ferdigstillelse 20

22 FYLKESTINGETS VEDTAK P.NR PO4 TANNHELSE BUDSJETT ØKONOMIPLAN (tall i mill. kr) Investeringsreserve 2,0 2,0 2,0 2, Div. tannklinikker - rehabilitering 3,0 3,0 3, Årnes tannklinikk - tilbygg 4,0 2, Skedsmokorset - ombygging 3,7 0, Dønski tannklinikk - nye lokaler 9,0 3, Vestby tannklinikk - nye lokaler 12, Jessheim tannklinikk - ombygging 4, Ås tannklinikk - ombygging 3, Elektronisk pasientsystem (EPJ) 1, Utstyr 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 PO4 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING 20,7 23,1 15,9 12,5 9,0 AV VEDTATTE PROSJEKTER - Rebudsjettering (AFK Eiendom FKF) 6,5 5,8 Rebudsjettering (AFK)* 1,4 PO4 SUM INVESTERINGER 27,2 30,3 15,9 12,5 9,0 * Rest investering utstyr med 1,0 mill.kr og 0,4 mill. kr på prosjekt Tannhelse, nytt telefonisystem P.NR PO7 SAMFERDSEL OG ØKONOMIPLAN TRANSPORT (tall i mill. kr) AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Kolsåsbanen 0,0 627,0 627,0 0,0 453,0 453,0 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 Kollektivbetjening Fornebu 2,4 53,0 55,4 1,3 10,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Store kollektivtiltak 2,4 680,0 682,4 1,3 463,0 464,3 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 Strekningsvise tiltak 73,4 10,0 83,4 20,9 0,0 20,9 11,6 0,0 11,6 55,3 49,0 104,3 Mindre utbedringer 40,3 0,0 40,3 51,3 0,0 51,3 87,2 0,0 87,2 74,5 0,0 74,5 Gang- og sykkelveger 74,4 15,0 89,4 139,9 33,0 172,9 107,4 128,0 235,4 97,6 92,0 189,6 Trafikksikkerhetstiltak 37,1 12,0 49,1 65,8 0,0 65,8 73,5 0,0 73,5 56,7 0,0 56,7 Miljø- og servicetiltak 21,3 4,1 25,4 13,5 0,0 13,5 7,5 0,0 7,5 9,0 0,0 9,0 Kollektivtiltak 74,8 127,9 202,7 48,3 136,0 184,3 22,2 41,0 63,2 13,7 86,0 99,7 Planlegging 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 Udisponert ramme 5,8 0,0 5,8 17,4 0,0 17,4 28,9 0,0 28,9 34,8 0,0 34,8 Sum lokale vegtiltak 331,7 198,0 529,7 361,7 198,0 559,7 342,9 198,0 540,9 346,2 256,0 602,2 Drift Oslopakke 3 0,0 284,0 284,0 0,0 308,0 308,0 0,0 334,0 334,0 0,0 350,0 350,0 Småinvesteringer Oslopakke 3 0,0 9,0 9,0 0,0 10,0 10,0 0,0 7,0 7,0 0,0 9,0 9,0 Drift og småinvesteringer O3 0,0 293,0 293,0 0,0 318,0 318,0 0,0 341,0 341,0 0,0 359,0 359,0 Sum Oslopakke 3 og lokale vegtiltak 334, , ,1 363,0 979, ,0 342,9 582,0 924,9 346,2 615,0 961,2 AKT: Investeringer i kollektivterminaler 0,8-0, PO7 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING AV VEDTATTE PROSJEKTER 334, , ,9 363,0 979, ,0 342,9 582,0 924,9 346,2 615,0 961,2 Rebevilgninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift Oslopakke 3 0,0-284,0-284,0 0,0-308,0-308,0 0,0-334,0-334,0 0,0-350,0-350,0 PO7 SUM INVESTERINGER 334,9 887, ,9 363,0 671, ,0 342,9 248,0 590,9 346,2 265,0 611,2 * I statsbudsjettet for 2013 er det foreslått å oppheve merverdiavgiftsfritaket for veg og bane fra 1. januar 2013, jf. nærmere omtale i Prop. 1 LS ( ) Skatter, avgifter og toll 2013 og Prop. 1 S. ( ) for Finansdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Forslaget antas å gi en samlet økning i kostnadene til lokale vegtiltak på 66,3 mill. kroner, både for statsandel og bompengeandel. P.NR AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJ.KASSE BUDSJETT ØKONOMIPLAN (tall i mill. kr) Egenkapitaltilskudd 4,2 4,2 4,7 5,1 5,6 SUM AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE 4,2 4,2 4,7 5,1 5,6 21

23 FYLKESTINGETS VEDTAK E. HOVEDOVERSIKTER I HENHOLD TIL FORSKRIFT NB: Skjema 1A viser alle inntekter og utgifter på programområde 9, mens skjema 1B viser alle inntekter og utgifter på programområdene 1-8 SKJEMA 1A - DRIFT Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Mva-kompensasjon fra investeringer Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk SKJEMA 1B - DRIFT Tall i 1000 kroner Programområde Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Plan, næring og miljø Tannhelse Kultur, frivillighet og folkehelse Samferdsel og transport Sektoruavhengige utg/innt Sum fordelt fra skjema 1 A

24 FYLKESTINGETS VEDTAK Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2012 Driftsinntekter: Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter BRUTTO DRIFTSRESULTAT Finansinntekter: Renteinntekter og utbytte Sum finansinntekter Finansutgifter: Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum finansutgifter Resultat finanstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Interne finanstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond SUM BRUK AV AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond SUM AVSETNINGER Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

25 FYLKESTINGETS VEDTAK SKJEMA 2A - INVESTERING Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2012 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert SKJEMA 2B - INVESTERING Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2012 BYGG 0A Investeringer sentraladministrasjonen B Investeringer utdanning og kompetanse C Investering tannhelsetjenesten E Investering samferdsel F Finansiering av investering og avsetninger Sum bygg UTSTYR 1 Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelse Sum utstyr

26 FYLKESTINGETS VEDTAK Økonomisk oversikt investering Tall i 1000 kroner Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2012 Inntekter: Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer Sum inntekter Utgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer /tjenester som inngår i tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteprod Overføringer Sum utgifter Inntekter fratrukket utgifter Finanstransaksjoner: Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finanstransaksjoner Finansieringsbehov DEKKET SLIK: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overføring fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

27 FYLKESTINGETS VEDTAK DISPOSISJONSFOND DISPOSISJONSFOND (tall i 1000 kr) BEHOLDN. OG VEDTATT DISP BEHOLDN. OG FORSLAG DISP BEHOLDN. OG FORSLAG DISP BEHOLDN. OG FORSLAG DISP BEHOLDN. OG FORSLAG DISP BEHOLDN. OG FORSLAG DISP Inngående beholdning (IB) Avsatt: Avsetning overskudd løyver Besparelse redusert låneopptak Avsetning til generell reserve Avsetning skattesvikt Besparelse pris- og sonestruktur ØP Tilbakeføring merforbruk vgs Regnskapsoverskudd Midlertidig finansiering merforbruk PO Avsetning 2. tertial frie inntekter Avsetning Ft-sak 88/11 - BRA-midler Tilbakeført lån inv.fond Oslo Vognselskap Avsetning FT-sak 57,58/12: regnskapsoverskudd revisjon og kontrollutvalg 700 Avsetning 1. tertial Ft-sak 53/12 - frie inntekter Avsetning 1. tertial Ft-sak 53/ Regnskapsoverskudd saldering tilbakeført./ mindreforbruk Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn Forslag 2. tertialrapport 2012 Avsetning 40 mill egenkapitalfin. / 10 mill OL-søknad Avsetning 2012 til bruk klimakonferanse Avsetning 2012 til bruk Massedelplan Sum avsatt Vedtatt disponert i 2011 tidligere år: Overført egen fondskonto tilskudd til private skoler Avsatt midler til miljøfond i Øp Regionalt plansamarbeid Oslo og Akershus Prosjekter sentrale styringsorganer Mindre bruk i regionalt plansamarbeid/prosjekter sentrale styringsorganer Tilskudd private skoler Eidsvoll Agro utvikling TT- bestillingstransport Fylkesveier, dekkelegging Arkivrydding Veiledningssentre, budsjettjustering Vedtatt ØP : Fylkesveier, dekkelegging Temaprofil Nes, Nannestad og Eidsvoll vgs Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn Prøvescene dans i Bærum Diverse formål drift - vedtatt i Øp Heggedal stasjon - vedtatt i Øp FT-sak 25/12, tilleggsbevilgning "Spor i landskapet" -445 FU-sak 79/12 Vestby kommune - Son torg Forslag 2. tertialrapport 2012 Restaurering låven - Gamle Hvam museum -750 Avsetning 2012 til bruk klimakonferanse Avsetning 2012 til bruk Massedelplan Avsatt tidligere - bruk til HyNor Oslo Buss Avsatt finansiering av OL søknad Forslag i ØP : Bruk av avsatte BRA-midler (tilgjengelighetsmidler) Vedtatt i ØP : Styrking videregående opplæring Til avsetning miljøfond feiring -500 Finansutgifter 300 mill til fylkesveier Sum bruk i driftsbudsjett Årnes - innfartsparkering EK-finansiering av investeringer Gang- og sykkelveier - tillegg ØP EK-finansiering investeringsbudsjett Forslag 2. tertialrapport 2012 EK-finansiering investeringer/rebudsjettering EK-finansiering investeringer - til bruk i ØP Sum bruk i investeringsbudsjett Sum vedtatt disponert i 2011, vedtatt disponert i og i Øp UB udisponerte midler

28 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG 27

29 28

30 0. SAKSFORELEGG Årsbudsjett 2013 og ØP Innstilling Det vises til fylkesrådmannens innstilling på side 17 i det utsendte dokumentet «Årsbudsjett 2013 og økonomiplan »: 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2013 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det fremgår av vedlegg 1A Hovedoversikt drift. 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden og finansieringen av dette vedtas slik det framgår av vedlegg 1B Hovedoversikt investeringer og med fordeling på prosjekter slik det fremgår av vedlegg 1E Investeringer pr prosjekt. 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2013 på inntil 370 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Mål, tiltak og resultatindikatorer for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jfr. oppstilling i kapitlene 8 13) skal legges til grunn for driften i Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål, tiltak og resultatindikatorer og budsjettrammer som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i h.h.t. sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på 6,460 mill. kr i Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende driftsramme for 2013: 29

31 AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2013 Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansposter -710 Resultat Bruk av tidligere avsetninger Resultat etter bruk av avsetninger 0 Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende investeringsramme for 2013: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2013 Sum investeringer Finansiering investeringsfond AKT Finansiering investeringstilskudd AKT For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften av foretaket: AFK EIENDOM FKF FORSLAG 2013 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Driftsinntekter fra husleie Resultat 0 I 2013 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering: INVESTERINGER 2013 Igangværende prosjekter/rebevilgninger 265,5 Nye prosjekter 154,1 Sum investeringer 419,6 Nye lån 336,0 Egenkapital fra mva-refusjon 83,6 Sum finansiering 419,6 Sammendrag Det vises til tidligere utsendt dokument «Årsbudsjett 2013 og økonomiplan ». Hovedtrekk i forslag til årsbudsjett og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2013 og økonomiplan har en budsjettramme på 6,8 mrd. kr i 2016, økende til 7 mrd. kr i Det er balanse mellom inntekter og utgifter i alle årene. Det er vektlagt i budsjettforslaget å ha en sunn og bærekraftig økonomi. Det budsjetteres med et positivt netto driftsresultat på rundt 3 prosent for det enkelte år i økonomiplanen: 30

32 Netto driftsresultat mill kr 147, ,8 172,4 prosent 2,9 2,7 2,6 3,3 Dette betyr at ikke alle midlene i økonomiplanen går til finansiering av drift og finansutgifter, men at det er handlingsrom for egenfinansiering av investeringer. Med store framtidige investeringsbehov er det viktig å ha et nettodriftsresultat på dette nivået for å sikre egenkapitalfinansiering av investeringer. Dette for å redusere framtidig rente- og avdragsbelastning på fylkeskommunens budsjett, samt å opprettholde økonomisk handlefrihet. Det er ikke realistisk for Akershus fylkeskommune å kunne egenkapitalfinansiere alle investeringer, men det er viktig å holde låneandelen nede for å bevare en langsiktig bærekraftig økonomi. Fylkeskommunen bør også framover kritisk vurdere driftsbudsjettet for å øke egenkapitalfinansieringen av investeringer. Akershus fylkeskommune står framfor større vekst i elevtallet enn det som det så langt har vært lagt til grunn. De årlige budsjettene innrettes nå på å finansiere 250 flere elevplasser i skoleåret 2013/14 og 700 flere elevplasser i hele økonomiplanperioden. Befolkningsveksten i hovedstadsområdet gir også økt kapasitetsbehov for kollektivtransport i Akershus. Dette krever årlig økte driftsrammer for Ruter. Også på grunn av utfordringene på kollektivområdet, er det viktig for Akershus fylkeskommune å ha innrettet økonomien nå, slik at den er langsiktig økonomisk bærekraftig. Fylkesrådmannens budsjettforslag reflekterer at i den perioden fylkeskommunen nå går inn i, er det viktig å vektlegge fylkeskommunens lovpålagte oppgaver og å sikre en sunn og bærekraftig økonomistyring. Hovedmål for Akershus fylkeskommune Fylkestinget vedtok i sak om «Inntektsrammer og strategier for økonomiplanen » åtte hovedmål for Akershus fylkeskommune. Hovedmålene er lagt til grunn for fylkesrådmannens prioriteringer i forslag til årsbudsjett og økonomiplan. I tillegg er hovedmålene grunnlaget for de tiltak og resultatindikatorer som er foreslått for hvert tjenesteområde i økonomiplanen. Følgende hovedmål ble vedtatt av fylkestinget i juni: 1. Barn og ungdom i Akershus skal få en kompetanse som gjør dem godt kvalifiserte for arbeidslivet og videre studier. 2. Elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig kompetanse. 3. Bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken 4. Vekst i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter. 5. Et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. 6. Være et foregangsfylke innen klima og miljø. 7. Mangfoldig kultur, idretts- og friluftsliv med bred deltagelse. 8. Fylkeskommunen skal ha en helsefremmende politikk. Utsending av tillegg til sak Merverdiavgiftsloven inneholder i dag fritak ved omsetning av tjenester som gjelder offentlig vei og bane. I statsbudsjettet for 2013 er det foreslått å oppheve fritaket fra 1. januar Kommunesektoren kompenseres for avviklingen av fritaket med en tilsvarende økning av mva-kompensasjonsordningen. I kapittel 5 «Investeringer» i økonomiplanen varsles det at det er nødvendig å 31

33 komme tilbake til saken når de økonomiske effektene av forslaget er nærmere avklart for investeringsbudsjettet. Korrigerte brutto investeringsrammer for programområde 7 Samferdsel og transport som følge av økte mva-utgifter og økt mva-kompensasjon fra 2013, vil da legges fram for politisk behandling. Økte brutto investeringsrammer vil imidlertid motsvares av tilsvarende beløp i økt mva-kompensasjon, slik at de forslåtte endringene i mva-satser fra 2013 innebærer at den økonomiske virkningen for Akershus fylkeskommune vil netto bli null. Det vises til omtale av saken i kapittel 5 «Investeringer» i årsbudsjett 2013 og økonomiplan , avsnittet Samferdsel og transport. Tillegg til sak (1) - endrede drifts- og investeringsrammer for PO 7 Innstilling Som følge av endringer i mva-satser fra , vedtas følgende endringer i årsbudsjett 2013 og økonomiplan : 1) Akershus fylkeskommunes driftsinntekter oppjusteres med følgende beløp: Endring i inntekter (tall i 1000 kr) Økonomiplan Økt mva-kompensasjon drift Økt mva-kompensasjon investering Sum økt mva-kompensasjon Økte driftsinntekter knyttet til mva-kompensasjon for økte investeringsutgifter, overføres til investeringsbudsjettet og disponeres som egenkapital til finansiering av økte brutto investeringsutgifter. 2) Driftsbudsjett for fylkesveger (ukap 741 og 742): Samferdsel og transport (tall i 1000 kr) Økonomiplan Fylkesveier vedlikehold Utg Innt Netto Fylkesveier drift Utg Innt Netto ) Investeringsbudsjett for PO 7 Samferdsel : 32

34 P.NR PO7 SAMFERDSEL OG ØKONOMIPLAN TRANSPORT (tall i mill. kr) AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Kolsåsbanen 0,0 627,0 627,0 0,0 453,0 453,0 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 Kollektivbetjening Fornebu 2,4 53,0 55,4 1,3 10,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Store kollektivtiltak 2,4 680,0 682,4 1,3 463,0 464,3 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 Strekningsvise tiltak 73,4 10,0 83,4 20,9 0,0 20,9 11,6 0,0 11,6 55,3 49,0 104,3 Mindre utbedringer 27,8 0,0 27,8 34,8 0,0 34,8 70,7 0,0 70,7 58,0 0,0 58,0 Gang- og sykkelveger 48,4 15,0 63,4 55,9 33,0 88,9 24,4 128,0 152,4 14,6 92,0 106,6 Trafikksikkerhetstiltak 29,1 12,0 41,1 57,8 0,0 57,8 65,5 0,0 65,5 48,7 0,0 48,7 Miljø- og servicetiltak 21,3 4,1 25,4 13,5 0,0 13,5 7,5 0,0 7,5 9,0 0,0 9,0 Kollektivtiltak 74,8 127,9 202,7 48,3 136,0 184,3 22,2 41,0 63,2 13,7 86,0 99,7 Planlegging 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 Udisponert ramme 5,8 5,8 17,4 17,4 28,9 28,9 34,8 34,8 Sum lokale vegtiltak 285,2 198,0 483,2 253,2 198,0 451,2 235,4 198,0 433,4 238,7 256,0 494,7 Drift Oslopakke 3 0,0 284,0 284,0 0,0 308,0 308,0 0,0 334,0 334,0 0,0 350,0 350,0 Småinvesteringer Oslopakke 3 0,0 9,0 9,0 0,0 10,0 10,0 0,0 7,0 7,0 0,0 9,0 9,0 Drift og småinvesteringer O3 0,0 293,0 293,0 0,0 318,0 318,0 0,0 341,0 341,0 0,0 359,0 359,0 Sum Oslopakke 3 og lokale vegtiltak 287, , ,6 254,5 979, ,5 235,4 582,0 817,4 238,7 615,0 853,7 AKT: Investeringer i kollektivterminaler 0,8-0, PO7 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING AV VEDTATTE PROSJEKTER 288, , ,4 254,5 979, ,5 235,4 582,0 817,4 238,7 615,0 853,7 Rebevilgninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift Oslopakke 3 0,0-284,0-284,0 0,0-308,0-308,0 0,0-334,0-334,0 0,0-350,0-350,0 PO7 SUM INVESTERINGER 288,4 887, ,4 254,5 671,0 925,5 235,4 248,0 483,4 238,7 265,0 503,7 Sammendrag Merverdiavgiftsloven inneholder i dag fritak ved omsetning av de fleste tjenester som gjelder offentlig veg og bane (f.eks. planlegging, prosjektering, byggeledelse og arbeidstimer ved anlegg, reparasjon og vedlikehold). I statsbudsjettet for 2013 er det foreslått å oppheve fritaket fra 1. januar Akershus fylkeskommune - og kommunesektoren for øvrig - kompenseres fullt ut for avviklingen av mva-fritaket for veg og baner med en tilsvarende økning av mva-kompensasjonsordningen. Økte utgifter til merverdiavgift motsvares dermed av økte inntekter knyttet til mva-kompensasjon, slik at nettovirkningen for kommunesektoren blir null. Som følge av endrede mva-satser oppjusteres fylkesrådmannens forslag til investeringsrammer for fylkesvegprosjekter i perioden med 15,9 %. Brutto drifts- og vedlikeholdsbudsjett oppjusteres for fylkesveger på programområde 7 med et beløp som tilsvarer økte utgifter som følge av endret mva-satser. Fylkeskommunens driftsinntekter knyttet til mva-kompensasjon oppjusteres tilsvarende. Bakgrunn og saksopplysninger Merverdiavgiftsloven inneholder i dag fritak ved omsetning av de fleste tjenester som gjelder offentlig veg og bane (f.eks. planlegging, prosjektering, byggeledelse og arbeidstimer ved anlegg, 33

35 reparasjon og vedlikehold). I statsbudsjettet for 2013 er det foreslått å oppheve fritaket fra 1. januar Regjeringen begrunner forslaget bl.a. med administrative forenklinger - man unngår kompliserte avgrensningsspørsmål mot avgiftspliktige tjenester i tillegg til et enklere mva-system. For nærmere omtale vises det til statsbudsjettet for 2013; Prop. 1 LS ( ) Skatter, avgifter og toll 2013 og Prop. 1 S. ( ) for Finansdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Saksutredning Økt mva-sats motsvares av mva-kompensasjon Akershus fylkeskommune - og kommunesektoren for øvrig - kompenseres fullt ut for avviklingen av mva-fritaket for veg og baner med en tilsvarende økning av mva-kompensasjonsordningen. Økte utgifter til merverdiavgift motsvares dermed av økte inntekter knyttet til mva-kompensasjon, slik at nettovirkningen for kommunesektoren blir null. I statsbudsjettet for 2013 beskrives dette som at «omleggingen er provenynøytral for staten». Investeringsrammer Oppjusterte investeringsrammer bygger på fylkesrådmannens forslag til investeringsrammer for fylkesveger på programområde 7 Samferdsel som ble presentert i fylkesrådmannens forslag til Samferdselsplan for Akershus Økte investeringsrammer fylkesveger i Som følge av endrede mva-satser fra 2013 oppjusteres fylkesrådmannens forslag til investeringsrammer for fylkesvegprosjekter i perioden med 15,9 %. Oppjusteringsfaktoren er beregnet av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Det må understrekes at den beregnede justeringsfaktoren på 15,9 prosent er usikker. Det kan være behov for fylkesrådmannen å foreta korrigeringer av faktoren i løpet av 2013 når Statens vegvesen Akershus har erfaringstall å bygge på. Dette vil i så fall skje i forbindelse med tertialrapporteringen for Det gjøres oppmerksom på at det kun er kolonnen for AFK-midler i investeringsbudsjettet som korrigeres som følge av endret mva-sats i Dette er av budsjettekniske årsaker, fordi mvakompensasjonen utbetales direkte til Akershus fylkeskommune. De oppjusterte investeringsrammene i AFK-kolonnen tar høyde både for økt mva på fylkeskommunale og bompengefinansierte prosjekter. De oppjusterte rammene for AFK og OP3-prosjektene summeres og legges til beløpet som står i kolonnen med tittel «AFK» i investeringstabellene for programområde 7 Samferdsel, jfr. eksempelet nedenfor: Fylkesrådmannens forslag til investeringsramme fylkesveger AFK-midler i 2013: 218,9 mill kr Fylkesrådmannens forslag til investeringsramme fylkesveger OP3-midler i 2013: 198,0 mill kr Totalt 416,9 mill kr 15,9 % av 416,9 mill kr= 66,3 mill kr Investeringsrammen for fylkesveger (lokale vegtiltak) i kolonnen «AFK» økes dermed med 66,3 mill kr i Metoden er gjennomgående brukt for hele investeringsbudsjettet for fylkesveger for alle år i perioden

36 Foreløpig uendrede investeringsrammer for ubrukte investeringsmidler fylkesveg som skal rebevilges i 2013 Ubrukte bevilgninger (mindreforbruk) fra 2012 som overføres til 2013 er i hovedsakelig knyttet til prosjekter med forsinket fremdrift. For disse prosjektene vil kostnadene som påløper etter falle inn under det nye mva-regimet og gi grunnlag for økt mva-kompensasjon til fylkeskommunen. For disse prosjektene vil det dermed bli behov for økte bevilgninger for å ta høyde for økningen i mva for den delen av arbeid som ikke er gjennomført. Fylkeskommunen vil også i dette tilfellet få tilsvarende økning i momskompensasjon. Endrede investeringsrammer knyttet til mindreforbruk i 2012 vil fylkesrådmannen komme tilbake til etter at årsoppgjøret for 2012 er avsluttet i forbindelse med politisk sak våren 2013om rebevilgning av ubrukte investeringsmidler. Uendrede investeringsrammer for baner Opphevelsen av mva-fritaket for baneanlegg vil ikke medføre økte mva-kostnader når tjenestene gjelder leveranser til mva-pliktig virksomhet med fradragsrett. Aksjeselskapene Ruter og KTP er eksempler på mva-pliktig virksomhet med fradragsrett. Investeringsrammene for Kolsåsbanen i perioden holdes dermed uendret. Dette fordi det er KTP AS som bygger Kolsåsbanen, og selskapet er mva-pliktig virksomhet som kan søke staten direkte om mva-refusjon. Det samme gjelder den delen av investeringsrammene på programområde 7 som Ruter skal bruke. For 2013 gjelder dette 9 mill kr i investeringsutgifter knyttet til posten «Drift og småinvesteringer» i Oslopakke 3. Økte drifts- og vedlikeholdsrammer for fylkesveger i Brutto drifts- og vedlikeholdsbudsjett oppjusteres for fylkesveger på programområde 7 med et beløp som tilsvarer økte utgifter som følge av endret mva-satser. Fylkeskommunens driftsinntekter knyttet til mva-kompensasjon oppjusteres tilsvarende. Beregnet mva-kompensasjon for drift og vedlikehold er 25 prosent. Fylkesrådmannens anbefalinger Som følge av endringer i mva-sats for veg og bane fra foreslår fylkesrådmannen en oppjustering av Akershus fylkeskommunes inntekter knyttet til økt mva-kompensasjon, samt økte drifts- og investeringsrammer for programområde 7 Samferdsel i perioden Akershus fylkeskommunes driftsinntekter oppjusteres med følgende beløp: Endring i inntekter (tall i 1000 kr) Økonomiplan Økt mva-kompensasjon drift Økt mva-kompensasjon investering Sum økt mva-kompensasjon Økte driftsinntekter knyttet til mva-kompensasjon for økte driftsutgifter, disponeres til finansiering av økte brutto driftsutgifter. Økte driftsinntekter knyttet til mva-kompensasjon for økte investeringsutgifter, overføres til investeringsbudsjettet og disponeres som egenkapital til finansiering av økte brutto investeringsutgifter. 35

37 Det foreslås følgende driftsbudsjett for fylkesveger (ukap 741 og 742): Samferdsel og transport (tall i 1000 kr) Økonomiplan Fylkesveier vedlikehold Utg Innt Netto Fylkesveier drift Utg Innt Netto Det foreslås følgende investeringsbudsjett for PO 7 Samferdsel : P.NR PO7 SAMFERDSEL OG ØKONOMIPLAN TRANSPORT (tall i mill. kr) AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Kolsåsbanen 0,0 627,0 627,0 0,0 453,0 453,0 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 Kollektivbetjening Fornebu 2,4 53,0 55,4 1,3 10,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Store kollektivtiltak 2,4 680,0 682,4 1,3 463,0 464,3 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 Strekningsvise tiltak 73,4 10,0 83,4 20,9 0,0 20,9 11,6 0,0 11,6 55,3 49,0 104,3 Mindre utbedringer 27,8 0,0 27,8 34,8 0,0 34,8 70,7 0,0 70,7 58,0 0,0 58,0 Gang- og sykkelveger 48,4 15,0 63,4 55,9 33,0 88,9 24,4 128,0 152,4 14,6 92,0 106,6 Trafikksikkerhetstiltak 29,1 12,0 41,1 57,8 0,0 57,8 65,5 0,0 65,5 48,7 0,0 48,7 Miljø- og servicetiltak 21,3 4,1 25,4 13,5 0,0 13,5 7,5 0,0 7,5 9,0 0,0 9,0 Kollektivtiltak 74,8 127,9 202,7 48,3 136,0 184,3 22,2 41,0 63,2 13,7 86,0 99,7 Planlegging 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 4,6 29,0 33,6 Udisponert ramme 5,8 5,8 17,4 17,4 28,9 28,9 34,8 34,8 Sum lokale vegtiltak 285,2 198,0 483,2 253,2 198,0 451,2 235,4 198,0 433,4 238,7 256,0 494,7 Drift Oslopakke 3 0,0 284,0 284,0 0,0 308,0 308,0 0,0 334,0 334,0 0,0 350,0 350,0 Småinvesteringer Oslopakke 3 0,0 9,0 9,0 0,0 10,0 10,0 0,0 7,0 7,0 0,0 9,0 9,0 Drift og småinvesteringer O3 0,0 293,0 293,0 0,0 318,0 318,0 0,0 341,0 341,0 0,0 359,0 359,0 Sum Oslopakke 3 og lokale vegtiltak 287, , ,6 254,5 979, ,5 235,4 582,0 817,4 238,7 615,0 853,7 AKT: Investeringer i kollektivterminaler 0,8-0, PO7 SUM NYE PROSJEKTER OG FULLFINANSIERING AV VEDTATTE PROSJEKTER 288, , ,4 254,5 979, ,5 235,4 582,0 817,4 238,7 615,0 853,7 Rebevilgninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift Oslopakke 3 0,0-284,0-284,0 0,0-308,0-308,0 0,0-334,0-334,0 0,0-350,0-350,0 PO7 SUM INVESTERINGER 288,4 887, ,4 254,5 671,0 925,5 235,4 248,0 483,4 238,7 265,0 503,7 Tillegg til sak (2) - friidretts-/flerbrukshall Nes Arena Innstilling Fylkesrådmannen gis fullmakt til å avvise tilbudet om leie av Nes Arena. 36

38 Sammendrag Fylkesrådmannen ble i FT-sak 96/12 bedt om utrede hva slags bidrag Nes Arena As er avhengig av fra fylkeskommunen. Etter møte i med Nes Arena As er det antydet et minstebehov for kr. eks. mva. pr. år. Fylkesrådmannen er videre bedt om å vurdere om dette bidraget kan frembringes gjennom annen bruk av de midlene som i dag benyttes til leie av kroppsøvingsfasiliteter for Hvam vgs. Pr i dag bruker fylkeskommunen totalt kr. eks. mva. til leie for Hvam vgs. Midlene benyttes til å leie ulike arenaer for å oppnå kompetansemålene for idrettsfag. Når det gjelder stor hall leier fylkeskommunen 7 timer pr uke til en samlet pris av kr eks. mva. pr år. Dette utgjør omtrent 10 % av den leiesummen som Nes Arena As har antydet i sitt tilbud. Videre i saken er det medtatt en vurdering av fremtidig leiebehov basert på en befolkningsframskriving. Befolkningsframskrivingen viser en samlet økning i antall 16-åringer på Romerike. Økningen vil i hovedsak komme i kommunene Ullensaker, Skedsmo, Sørum og Eidsvoll. Sett i sammenheng med fylkeskommunens knutepunktstrategi og mål om redusert reisetid og reduksjon av uheldige miljøaspekter ved reisevirksomhet er Nes Arena As ved Neskollen ikke den mest gunstige plasseringen av en ny hall på Romerike. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Viser til FT-sak 96/12, behandlet , med følgende vedtak; Realisering av Nes Arena er en positiv tilvekst til folkehelsearbeidet. AFK er opptatt av å redusere reisetid og negative miljøaspekter som langsiktig reisevirksomhet kan medføre. Fylkestinget ber derfor administrasjonen om å bringe på det rene hvilket bidrag Nes Arena er avhengig av fra fylkeskommunen, og hvorvidt et slikt bidrag kan frembringes gjennom annerledes bruk av de midlene som i dag brukes til å leie kroppsøvingsfasiliteter for Hvam vgs. Saken legges frem i forbindelse med ØP-behandlingen. Fylkestinget ber i vedtaket om at fylkesrådmannen bringe på det rene hvilket bidrag Nes Arena er avhengig av fra fylkeskommunen. Fylkesrådmannen har avholdt et møte med Nes Arena As den Nes Arena As redegjorde for ulike modeller for drift av hallen og har stipulert to alternativer, med henholdsvis 1,2 mill. kr eks. mva. pr. år eller kr eks. mva. pr år i leieinntekter fra Akershus fylkeskommune. En avtale på kr. eks. mva. pr. år. vil ifølge Nes Arena As tilsvare en leie på dagtid på ca. 20 timer i uken. Videre i denne saken er det alternativ 2 som legges til grunn for fylkesrådmannens vurderinger. Problemstillinger og alternativer Behov for hallkapasitet ved Hvam vgs og leieutgifter Pr i dag leier Hvam vgs følgende timer i ulike haller: 37

39 Klokkeslett Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lokale/bane Merknader hele Kunstgress på Årnes Hele året untatt onsdager uke og året Hoppenspretthallen på Jessheim Uke Ishallen på Årnes Uke Skedsmohallen (kun en del av hallen til badminton) uke hele Vormsund u-.skoles svømmebasseng uke året For inneværende år bruker fylkeskommunen totalt ,- kr eks. mva. på leie av eksterne lokaler for idrettsfag ved Hvam vgs. Dette går til leie av hall på Jessheim, Årnes kunstgressbane (leieavtalen er formelt med Nes vgs, og det er en internavtale mellom Hvam og Nes vgs om fordeling av timer), svømmebasseng, ishall og badmintonbaner. Leie av hall på Jessheim utgjør omtrent kr. eks. mva. av den totale leiesummen og denne hallen leies 7 timer pr uke. En ny friidrettshall ved Neskollen vil erstatte behovet for leie av hall på Jessheim. Idrettsfagelevene ved Hvam vgs må fortsatt leie svømmehall, ishall med mer for å oppfylle målene i læreplanen. Det er ikke så mange idretter som krever en hel hallflate, for eksempel innebandy, badminton etc. I tillegg er det flere kompetansemål på idrettsfag, som ikke knyttet til hallaktivitet, f. eks. friluftsliv, ski, skøyter, mm. Programfagene på idrettsfag som aktivitetslære, topp, bredde og treningsledelse kan legges parallelt og vil utløse et behov for aktivitetstimer på henholdsvis 10 timer på vg1, 12 timer på vg2 og 14 timer på vg3 pr uke. Treningsledelse kan også legges parallelt, for det vil gjøre det mulig å samarbeide om arrangementer, og at elevene kan være objekter for hverandre. For en skole som Hvam vgs med 1 parallell idrettsfag (3 klasser) gir parallellgevinsten og systematisk planlegging av andre aktiviteter, som ikke krever hallbruk, et totalbehov for hall i 15 timer. Som det fremgår av tabellen ovenfor foregår omtrent halvparten av denne aktiviteten i leide lokaler. I tillegg til hallaktivitet oppnås kompetansemålene gjennom ulike typer overnattingsturer i skog og mark (både barmark- og vinterturer), samt ulike vannaktiviteter. Totalt er det 26 ekskursjonsdager i løpet av tre år på idrettsfag. Nes arena AS har argumentert med at Hvam vgs kan legge hele skoledager til hallen for å redusere skyssutgifter. Det er pedagogisk sett anbefalt å ha 3-4 aktivitetstimer på en dag og deretter en økt med fellesfag. Fortrinnsvis bør også aktivitetstimer legges før lunsj, fordi mange elever trener tidlig på kvelden. Dette tilsier at hele dager i hallen på Nes Arena AS i liten grad vil være gjennomførbart rent timeplanmessig og er heller ikke anbefalt med hensyn til pedagogisk utbytte. Som det fremgår av tabellen om ekstern leie, så er det heller ikke i dag lagt opp til hele dager i hall. Det er stor avstand mellom antydet leie i intensjonsavtalen og dagens leie. Det beløpet fylkeskommunen leier for i dag utgjør i overkant av 10 % av det som Nes Arena AS antyder som leiepris i alternativ 2. For å oppfylle kompetansekravene for idrettsfag er det behov for et bredt spekter av arenaer og dagens leieavtaler sammen med hallen på Hvam vgs oppfyller dette behovet. Dersom fylkesrådmannen skal forplikte seg til å leie Nes Arena vil det måtte gå på bekostning av andre leieavtaler for andre skoler i fylket. Når det gjelder behov for mer leie av idrettshallkapasitet er det aktuelt med leie av idrettshall til for eksempel Asker vgs. Fylkesrådmannen er i dialog med Asker kommune om leie av hall, som Asker kommune planlegger å bygge i nærheten av Asker videregående skole. Ved Asker vgs er det pr. i dag 2 paralleller idrettsfag med totalt 168 elevplasser, og de gjennomfører undervisningen i en midlertidig plasthall. Fylkesrådmannen anbefaler derfor at leie for Asker vgs prioriteres foran leie for Hvam vgs. 38

40 Behov for nye elevplasser på Romerike I vedtaket i FT-sak 96/12 betones viktigheten av å redusere reisetid og uheldige miljøaspekter ved økt reisevirksomhet. Fylkesrådmannen har utarbeidet en befolkningsframskriving med antall 16- åringer pr kommune pr år for perioden Det understrekes at dette er beregnet antall 16- åringer og ikke beregnet behov for elevtallsplasser. Antall 16-åringer pr år fra viser følgende utvikling for Øvre Romerike: Gjerdrum 16 år 0235 Ullensaker 16 år 0236 Nes (Ak.) 16 år 0237 Eidsvoll 16 år 0238 Nannestad 16 år 0239 Hurdal 16 år Akkumulert vekst pr år viser: Gjerdrum 16 år 0235 Ullensaker 16 år 0236 Nes (Ak.) 16 år 0237 Eidsvoll 16 år 0238 Nannestad 16 år 0239 Hurdal 16 år Antall 16-åringer pr år fra viser følgende utvikling for Nedre Romerike: 39

41 Aurskog-Høland 16 år 0226 Sørum 16 år 0227 Fet 16 år 0228 Rælingen 16 år 0229 Enebakk 16 år 0230 Lørenskog 16 år 0231 Skedsmo 16 år 0233 Nittedal 16 år Akkumulert vekst pr år viser: Aurskog-Høland 16 år 0226 Sørum 16 år 0227 Fet 16 år 0228 Rælingen 16 år Enebakk 16 år Lørenskog 16 år Skedsmo 16 år Nittedal 16 år Som det fremgår av grafene er veksten i antall 16-åringer størst for Ullensaker og Eidsvoll på Øvre Romerike, og Skedsmo og Sørum for Nedre Romerike. Befolkningsstatistikken over utviklingen i antall 16-åringer på Øvre og Nedre Romerike tilsier en samlet vekst i et 20-årsperspektiv. Veksten på Øvre Romerike er sterkest i kommunene Ullensaker og Eidsvoll. Akershus fylkeskommune har et vedtak om bygging av ny videregående skole på Jessheim med 1500 elevplasser. Utvidelsen på Jessheim vgs vil kunne ta hoveddelen av veksten. Det foreligger pr dags dato ingen planer om å utvide antall elevplasser hverken ved Hvam vgs eller Nes vgs. Befolkningsframskrivingen tilsier heller ikke at det er nødvendig. 40

42 Befolkningsstatistikken viser at det blir en vekst både på Øvre og Nedre Romerike og det taler for at det også vil være behov for mer hallkapasitet i regionen, men med hensyn til redusert reisetid og fylkeskommunens knutepunktstrategi vil det være mer gunstig å lokalisere nye haller i andre kommuner enn Nes kommune. Øvrige økonomiske vurderinger Etter fylkesrådmannens vurdering er det grunnlag for å stille spørsmål ved realismen i budsjettene som er presentert for fylkeskommunen. Dette knytter seg både til de estimerte byggekostnadene som er lave sammenliknet med erfaringstall for tilsvarende byggeprosjekter, og til driftskostnadene som også synes å være budsjettert lavt. Dette er spørsmål som vil måtte vurderes grundig ved mottak av en eventuell søknad om spillemidler til Nes Arena. Realistiske budsjetter og tilstrekkelig finansiering for bygging og for drift i minimum 40 år, er en absolutt forutsetning for at et anlegg skal kunne tildeles spillemidler. Fylkesrådmannen stiller seg tvilende til om disse kriteriene er godt nok ivaretatt i den dokumentasjonen som er oversendt fylkeskommunen i forbindelse med møtet 22. oktober. Fylkesrådmannens anbefalinger Det er stor avstand mellom antydet leie i intensjonsavtalen og dagens leie. Det beløpet fylkeskommunen leier for i dag utgjør i overkant av 10 % av det som Nes Arena As antyder som leiepris i alternativ 2 på kr. eks. mva. pr. år. Dersom fylkesrådmannen skal forplikte seg til å leie Nes Arena vil det måtte gå på bekostning av andre leieavtaler. Fylkesrådmannen anbefaler ikke at inngås en intensjonsavtale med Nes Arena As. 41

43 1. INNLEDNING Økonomiplanen som styringsdokument I økonomiplanen (ØP) vedtar fylkestinget de økonomiske rammene for den fireårige økonomiplanperioden og gir føringer for hvordan rammene skal benyttes for å realisere fylkeskommunens mål. Første året i økonomiplanperioden er fylkeskommunens årsbudsjett. Økonomiplanprosessen Årsrapporten fra foregående år (2012) og de økonomiske rammene for kommunesektoren som Stortinget vedtar i kommuneproposisjonen, er sammen med tidligere vedtatte mål og prioriteringer grunnlaget for fylkestingets vedtak i juni om prioriteringer og føringer for arbeidet med ØP. På grunnlag av dette vedtaket utarbeider fylkesrådmannen forslag til ØP som offentliggjøres i slutten av oktober. Fylkesutvalget avgir sin innstilling til ØP 26. november og fylkestinget fatter endelig vedtak 17. desember. Mål, tiltak og resultatindikatorer I juni i år vedtok fylkestinget åtte hovedmål for fylkeskommunen. I ØP synliggjøres det for hvert programområde hvilke tiltak som iverksettes for å nå målene og hvordan resultatene skal måles gjennom resultatindikatorer. Resultatoppfølging og rapportering Fra 2013 vil fylkesrådmannen iverksette et system med tildelingsbrev til virksomhetene, hvor det med utgangspunkt i fylkestingets ØP-vedtak fremgår hvilke resultater som skal oppnås, hvilke ressurser som stilles til disposisjon og hvordan det skal rapporteres. I tillegg gjennomføres det styringsdialoger med den enkelte virksomhet. Rapportering til politisk nivå skjer gjennom tertialrapporter, årsrapport og tilstandsrapport for de videregående skolene. Forholdet mellom regional planstrategi og økonomiplanen Figuren nedenfor illustrerer sammenhengen mellom regional planstrategi og ØP. På grunnlag av vedtatt regional planstrategi utarbeides et planprogram for regionale planer. De regionale planene skal inneholde et handlingsprogram og de økonomiske konsekvensene av disse innarbeides i ØP. 42

44 Rammebetingelser Befolkningsutvikling og innteksgrunnlag for AFK De tre siste årene har befolkningsveksten i Akershus vært 1,68 1,94 prosent per år. Fra 2011 til 2012 økte befolkningen i Akershus med personer. Befolkningen i Oslo og Akershus har i mange år økt mer enn landsgjennomsnittet, og det forventes at denne utviklingen vil fortsette. Befolkningsutviklingen i Akershus er en del av den sentraliserende tendensen i hele Norges bosettingsmønster. Det er tre sentrale forklaringer på befolkningsveksten i Akershus: Økte fødselstall og høyere levealder (i tillegg til endringer i dødelighetsrater knyttet til ulykker, sykdommer og lidelser mv). Stabil og langvarig innenlands flytting (til Akershus fra andre fylker i Norge). Økt flytting fra utlandet, spesielt etter Figur 1 viser befolkningsveksten i 2011 i fire delregioner i Akershus, samt Akershus og Norge som helhet. Innvandring fra utlandet betyr mest for befolkningsutviklingen i alle delregionene. I Follo er nettoflytting innenlands nesten like viktig for befolkningsøkningen som innvandring fra utlandet. Innenlands flytting bidrar også mye til befolkningsveksten på Øvre Romerike. Fødselsoverskudd bidrar mindre til befolkningsveksten i Akershus enn i Norge som helhet. 43

45 Figur 1. Tre vekstkomponenter i befolkningsutvikling i 2011 i Akershus Faktiske befolkningstall per legges til grunn for beregning av fylkeskommunens frie inntekter i budsjettet for 2013 (dvs. folketallet i året før budsjettåret). Befolkningsframskrivingen fra Statistisk sentralbyrå (SSB), med alternativet middel nasjonal vekst (MMMM), legges til grunn for beregning av inntekter fra skatt og rammetilskudd i ØP-perioden etter Befolkningsframskrivingen antyder en årlig befolkningsvekst på 1,6-1,7 prosent for Akershus i ØP-perioden (tabell 1). Tabell 1. Fakta om befolkningstall 2012 og framskrivning for årene FAKTISK FAKTISK FRAMSKREVET FRAMSKREVET FRAMSKREVET FRAMSKREVET BEFOLKNING BEFOLKNING FOLKETALL FOLKETALL FOLKETALL FOLKETALL VEKST Alder år , år , år , år , år ,66 75 år eller eldre ,03 SUM ,00 Årlig vekst (%) 1,73 1,68 1,64 1, år ,22 Årlig vekst (%) 1,66 1,28 1,43 1,46 Kilde: SSB 44

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedtatt Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017

Vedtatt Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017 Vedtatt Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 INNHOLD FYLKESTINGETS VEDTAK FYLKESTINGETS VEDTAK... 7 TALLBUDSJETT ETTER VEDTAK...13 A. HOVEDOVERSIKT DRIFT...

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015 SAK TIL FYLKESTINGET 15. DESEMBER 2011

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015 SAK TIL FYLKESTINGET 15. DESEMBER 2011 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 SAK TIL FYLKESTINGET 15. DESEMBER 2011 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83 110,70 126,10 340,00 210,54 670,22 258,83

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.11.2016 Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: 07.11.2016 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.11.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 12:00 12:48 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: Tid: 10:

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: Tid: 10: Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.11.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: 02.11.2015 Tid: 10:15 11.40 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Turid Mari-Anne

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:10

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: 04.11.2013 Tid: 10:15 12:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2013 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

1 47 396 1 36 977 1 33 776 1 72 373 DRIFT

1 47 396 1 36 977 1 33 776 1 72 373 DRIFT Økonomiplan 2013-16 TOTALOVERSIKT Forslag fra AP,SV og SP DRIFT Økte inntekter (mill kr) 2013 2014 2015 2016 Effektivisering administrasjon 10,0 20,0 20,0 20,0 Økt skatteinngang 20,0 25,0 25,0 25,0 Reduserte

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Vedtatt. Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Vedtatt. Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Vedtatt Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 INNHOLD FYLKESTINGETS VEDTAK FYLKESTINGETS VEDTAK... 4 VEDTATT TALLBUDSJETT 2015... 10 HOVEDOVERSIKTER DRIFT...10

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv

4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv 4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Protokoll fra møte i eldrerådet Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: Tid: 10:00 12:35

Protokoll fra møte i eldrerådet Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: Tid: 10:00 12:35 Møteprotokoll Protokoll fra møte i eldrerådet 06.11.2017 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 10:00 12:35 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 05.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Møterom Fylkestingssal Øst Møtedato: 05.11.2013 Tid: 15:00

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Fylkesrådmannens forslag Fylkeskommunens hovedmål Fylkeskommunen har følgende 8 hovedmål vedtatt i 2013: 1. Barn og ungdom i Akershus skal få en kompetanse som

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2017-2020 22.11.2016 2017-2020 1 prosessen Bygger på økonomiplan 2016-2019 FT Juni gjennomgang av satsninger FT Oktober - muligheter for innsparing November fylkesrådmannen presenterer sitt budsjettforslag

Detaljer

Vedtatt årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019

Vedtatt årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 Vedtatt årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 1 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Innhold FYLKESTINGETS VEDTAK Fylkestingets vedtak 4 Vedtatt tallbudsjett 2016 13 Hovedoversikter drift 13 Hovedoversikter

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer