HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING"

Transkript

1 HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde

2 GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2

3 3

4 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30, 3918 Porgrunn. SALGSOBJEKT Porsgrunn utvikling AS selger 50 % av aksjene i Heistad Utvikling AS. Annen eierandel kan også vurderes. VÅR NYE SAMARBEIDSPARTNER Porsgrunn Utvikling AS etablerte selskapet Heistad Utvikling AS i Selskapet skal ha som formål å eie og utvikle eiendommen Heistad gamle barneskole. Selskapet eies i dag 100 % av Porsgrunn Utvikling as. Vi søker etter en samarbeidspartner som vil investere gjennom kjøp av 50 % våre aksjer i selskapet og videreutvikle selskapet sammen med oss. Det er viktig at vår nye samarbeidspartner har evne til å investere, kompetanse til å utvikle og gjennomføringskraft til et prosjekt av slikt omfang. Porsgrunn Utvikling AS vil ikke være langsiktig eier. Vår samarbeidspartner må ha kapasitet til å lede utbygging av området alene, eller med andre samarbeidspartnere. ADRESSE: Breviksveien 300, Pans vei 3 og 5, 3941 Porsgrunn BELIGGENHET: Heistad sentrum ligger sentralt på Eidangerhalvøya 9 kilometer syd for Porsgrunn sentrum, og inngår i bybåndet Porsgrunn/ Skien. Eiendommene har en attraktiv plassering i sentrum av Heistad - et etablert område med både boliger og forskjellige typer næringsvirksomhet i umiddelbar nærhet. Heistad er det største boligområdet i Porsgrunn. Øst for området ligger Eidangerfjorden med sine holmer og flotte skjærgård, mens vi vest for området finner et stort naturområde som er populært og mye brukt, både av innbyggerne på Heistad og resten av Porsgrunn kommune. Heistad ligger nært E18 og Breviksbanen, og har kort vei til større arbeidsplasser, som f.eks. industri- og teknologibedriftene på Herøya og Norcem i Brevik. Området har gode kollektivforbindelser, både til Porsgrunn, Skien, Brevik og Bamble. HEISTAD - ET OMRÅDE I VEKST Heistad ligger sentralt til i byområdet Grenland som omfatter kommunene Porsgrunn, Skien, Siljan og Bamble. Ny infrastruktur som veg og jernbane bygger opp under en ventet fremtidig vekst i regionen. Heistad er i dag det lokalsamfunnet i Porsgrunn som har hatt størst befolkningsvekst de senere år. BEFOLKNINGSUTVIKLING PÅ HEISTAD, I PORSGRUNN OG I GRENLAND Årsaken til denne positive utviklingen for Heistad mener vi bl.a. er Heistads nærhet til fjord og større friluftsområder, nær E18 og bysentra i Grenland. Det er bygget ny barneskole på Heistad og det har kommet flere nye etableringer innen handel og service på Heistad de siste årene. God infrastruktur i flere retninger til attraktive arbeidsplasser. Denne utviklingen forventes videreført gjennom bl.a. utvikling av denne eiendommen. 4

5 TOMT OG UTNYTTELSE Området avgrenses av to skrenter mot vest, og består ellers skrånende og flate partier. Mot øst avgrenses området av Breviksvegen, som er hoved ferdselsåren gjennom Heistad. Næringsarealer har altså potensiale til å bli godt synlige i dette området. Utviklingsområdet er på totalt vel 20 dekar, hvorav byggeområdene utgjør ca 16,4 dekar og parkområdet utgjør 3,8 dekar. Type bebyggelse er sentrumsbebyggelse og konsentrert boligbebyggelse - både bolig- og næringsareal. Områdets totale BRA er foreløpig beregnet til ca m² bruksareal. Byggehøyder på opp til 4 og 6 etasjer. Maks utnyttelse er betinget av hvilken fordeling mellom bolig- og næringseiendom en utvikler velger. Tabellen under viser en maksimal utnyttelse av eiendommen basert på vårt forslag til reguleringsplan. Eiendommen er bebygd med to bygg som ble benyttet av Porsgrunn kommune til Heistad barneskole. Byggene er ikke i bruk og det foreligger rivingstillatelse av disse byggene. I tillegg står det et bygg som eies av Porsgrunn kommune og brukes av Heistad eldresenter. (bygningsnummer ) Porsgrunn kommune har eiendomsretten til dette bygget, men det forutsettes at bygget skal flyttes/rives som følge av utvikling av eiendommen. Dersom Porsgrunn kommune påberoper seg denne eiendomsretten, skal Porsgrunn kommune bære alle kostnader i forbindelse med flytting av bygget. Dersom Porsgrunn kommune ikke benytter seg av denne retten, vil bygget bli stående og eieransvar/hjemmel overføres til Heistad Utvikling AS. Vi ser for oss at aktiviteten til Heistad eldresenter kan reetableres i ny planlagt bebyggelse som Heistad Utvikling AS samarbeider med kommunen og eldresenteret om. OFFENTLIGE PLANER Kommuneplanens arealdel viser området avsatt til sentrumsformål. Kommuneplanen er under rullering, og det er spilt inn forslag om noe utvidelse av sentrumsområdet i tråd med foreslått reguleringsplan. Porsgrunn Utvikling AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan. Reguleringsplanforslaget er per i dag lagt frem til kommunal behandling i Porsgrunn kommune. Det forventes at planen blir ferdig behandlet høsten Planen med forslag til reguleringsbestemmelser er vedlagt denne salgsoppgave. Se også «tomt og utnyttelse» Planforslaget legger til rette for utvikling av Heistad som bydelssenter. Det vil si sentrumsbebyggelse med f.eks. bolig, 5

6 forretning, tjenesteyting, kontor, hotell/overnatting, bevertning og andre typer bygninger og anlegg i Heistad sentrum med tilhørende grøntarealer, veg, adkomst og parkering. I tillegg legger reguleringsplanen til rette for et bydelstorg, aktivitetspark og trygge forhold for gående, syklende og kjørende. Planutkastet er utarbeidet i samråd med lokalsamfunnet på Heistad gjennom folkemøter og dialog med Heistad Fellesforum og Heistad Arbeiderlag. Forslaget til reguleringsplan med kart og bestemmelser ligger vedlagt. Planbeskrivelse og mulighetsstudie kan fås ved nærmere henvendelse til selger VANN/AVLØP Det er offentlige vann, avløp og overvannsledninger i området. Kapasitet og muligheter er ikke avklart for ny bebyggelse. Vedlagt kart som viser ledningenes beliggenhet. MILJØ Vi ønsker en bærekraftig bolig- og byggkvalitet og kan tenke oss å være en pådriver for utvikling og bruk av nye løsninger og metoder i bolig og byggsektoren. Mer kompetanse på et slikt område er ønskelig. PARSELLER/HJEMMELSFORHOLD/OVERSIKT Gnr 69 bnr 12 og 114. Porsgrunn kommune er hjemmelshaver inntil videre. Porsgrunn Utvikling AS er eier av eiendommene. Hjemmel til eiendommene gnr 69, bnr 12 skal overføres til Heistad Utvikling AS i Hjemmelen til gnr 69 bnr 114 skal overføres til Heistad Utvikling AS senere ved oppstart av utbygging (se eksisterende bebyggelse). Prisantydning for 50 % av selskapet vil da utgjøre kr 13 mill basert på Opaks verdivurdering. KJØPSVILKÅR/BUD Hele eiendommen vil bli overskjøtet til Heistad Utvikling AS. Det legges til grunn standard kjøpekontrakt utarbeidet av Norges eiendomsmeglerforbund med omforente tilpasninger. Videre utarbeides det en aksjonæravtale i fellesskap. Kjøpetilbud hvor det er hensyntatt oppkapitalisering med kr 4 mill - inngis skriftlig til Porsgrunn Utvikling AS, Kjølnes ring 30, 3918 Porsgrunn eller til Innkomne bud vil bli vurdert fortløpende. Selskapets soliditet, gjennomføringsevne og kompetanse vil bli vurdert i tillegg til pris. MER INFORMASJON Mer informasjon om eiendommen fås ved henvendelse til: Dette er informasjon som en kjøper må ha kunnskap om før bud inngis. KONTAKTPERSON: Kjell Arne Lunde Telefon E-post: Porsgrunn, den 14.februar VERDI Eiendommen er verdivurdert av Opak på bakgrunn av utnyttelse i foreslått reguleringsplan. Salgsverdi for hele eiendommen ble vurdert til kr 19 millioner. I tillegg er det behov for ca. kr 4 mill i selskapet til riving av bygg og gjennomføring av en arkitektkonkurranse i første omgang.

7

8

9 ROM FOR VERDISKAPNING

10

11

12 Porsgrunn Utvikling AS er et eiendomsselskap som eies av Porsgrunn kommune. Selskapet skal ta aktiv posisjon for å bidra til videreutvikling av næringslivet og etablering av nye arbeidsplasser. Selskapet ble etablert av Porsgrunn bystyre Porsgunn Utvikling AS eier tomter, bygg og andeler i selskaper. Selskapets bidrag til videreutvikling av næringslivet og etablering av nye arbeidsplasser gjøres gjennom utvikling av eiendommer, som er viktig for utvikling av Porsgrunn fortrinnsvis sammen med andre. Selskapet drives kommersielt. Hovedstrategien for Porsgunn Utvikling AS skal normalt være å utvikle og realisere eiendommene etter utvikling - ikke langsiktig eiendomsdrift. Frigjorte midler ved salg av eiendom skal benyttes til nye prosjekter. Det er også aktuelt å gjøre strategiske kjøp for å sikre ønsket utvikling. Porsgrunn Utvikling AS Teknologisenteret Kjølnes Ring Porsgrunn

Pans veg/breviksvegen MATRIKKELNUMMER Gnr. 69, bnr. 12, 114, Porsgrunn kommune OPPDRAGSNUMMER 125227 DATO 17.02.2014

Pans veg/breviksvegen MATRIKKELNUMMER Gnr. 69, bnr. 12, 114, Porsgrunn kommune OPPDRAGSNUMMER 125227 DATO 17.02.2014 OPPDRAG HEISTAD SENTRUM ADRESSE Pans veg/breviksvegen MATRIKKELNUMMER Gnr. 69, bnr. 12, 114, Porsgrunn kommune OPPDRAGSNUMMER 125227 DATO 17.02.2014 Side 2 av 12 OPPDRAG HEISTAD SENTRUM ADRESSE Pans veg/breviksvegen

Detaljer

Interessentanalyse vedrørende nytt kulturhus i Levanger. 13. november 2006. Arne U. Hoff PTL. Side 1 av 27. Skrevet av: Arne U. Hoff Dato: 14.11.

Interessentanalyse vedrørende nytt kulturhus i Levanger. 13. november 2006. Arne U. Hoff PTL. Side 1 av 27. Skrevet av: Arne U. Hoff Dato: 14.11. Interessentanalyse vedrørende nytt kulturhus i Levanger 13. november 2006 Arne U. Hoff PTL Side 1 av 27 Innhold OM OPPDRAGET LEVANGERS HAVNEOMRÅDE HVA GJØRES I ANDRE BYER? UTGANGSPUNKT PR MAI 2006 INTERESSENTANALYSE

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

Sentrale og attraktive næringseiendommer for salg

Sentrale og attraktive næringseiendommer for salg Salgsprospekt Sentrale og attraktive næringseiendommer for salg HOLSNØY Nattlandsveien Mannsverk Hagelia, Knarvik Nesbakken, Lonevåg OSTERØY Liamyrane Nyborg! ASKØY ÅSANE Liamyrane, Nyborg Hagelia Knarvik!

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER HOVEDSTRATEGI NÆRINGSAREALER. Undersøkelsen gjennomført i september 2012

SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER HOVEDSTRATEGI NÆRINGSAREALER. Undersøkelsen gjennomført i september 2012 SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER Undersøkelsen gjennomført i september 2012 HOVEDSTRATEGI NÆRINGSAREALER 1 SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER - LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER Kongsberg

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Saksframlegg. Opprettelse av aksjeselskap - Sagtomta Utvikling Mysen AS - avtaleinngåelse Partene ROM Eiendom, Eidsberg Sparebank og Eidsberg kommmune

Saksframlegg. Opprettelse av aksjeselskap - Sagtomta Utvikling Mysen AS - avtaleinngåelse Partene ROM Eiendom, Eidsberg Sparebank og Eidsberg kommmune EIDSBERG KOMMUNE Saksframlegg Opprettelse av aksjeselskap - Sagtomta Utvikling Mysen AS - avtaleinngåelse Partene ROM Eiendom, Eidsberg Sparebank og Eidsberg kommmune Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Knut

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 09/2473-16 Arknr.: GNR 141/91 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 14/10 20.04.2010 OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL KONTOR OG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

INNHOLD 4. VEDLEGG... 36. Rambøll Byfogd Paus gate 10

INNHOLD 4. VEDLEGG... 36. Rambøll Byfogd Paus gate 10 HØRINGSFORSLAG Rambøll Byfogd Paus gate 10 INNHOLD 1. PLANFORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Hensikten med planen... 4 1.3 Forankring i plan- og bygningsloven... 4 1.4 Overordnede føringer og sammenheng

Detaljer

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Ark.: 611 Lnr.: 3048/10 Arkivsaksnr.: 10/286-4 Saksbehandler: Åge Bakkestuen/Jon Sylte ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Vedlegg: 1. Kart som viser

Detaljer

I året 2011 som vi har lagt bak oss har hovedaktiviteten til OBE AS vært utvikling av Halhjemsmarka 3 - del 1 og del 2.

I året 2011 som vi har lagt bak oss har hovedaktiviteten til OBE AS vært utvikling av Halhjemsmarka 3 - del 1 og del 2. Årsrapport 2011 Året 2011 I året 2011 som vi har lagt bak oss har hovedaktiviteten til OBE AS vært utvikling av Halhjemsmarka 3 - del 1 og del 2. Året har sine skiftende årstider og prosjekter har sine

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS Rådmannens innstilling: Modum kommune godkjenner fremlagte samarbeids- og aksjonæravtale

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST

INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST Illustrasjon av mulig ny adkomst til Ellingsrud industriområde fra Drømtorpveien. Kjeppestadveien og jernbanen går over kulverten.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering Vedtatt av kommunestyret 31. mai 2007 2 Innhold 1. Innledning...6 2. Formålet med planen...7 3. Rammer og premisser for planarbeidet...8

Detaljer

Kongsbergs mest sentrale tomt til salgs. Stor/vesentlig del av Sildetomta ved innkjøringen til Kongsberg sentrum.

Kongsbergs mest sentrale tomt til salgs. Stor/vesentlig del av Sildetomta ved innkjøringen til Kongsberg sentrum. TIL SALGS Kongsbergs mest sentrale tomt til salgs. Stor/vesentlig del av Sildetomta ved innkjøringen til Kongsberg sentrum. Prisantydning: Kr. 25.000.000,- + off. omkostninger Kongsbergs mest sentrale

Detaljer

NJERVESANDEN TOMTER TIL SALGS MED PANORAMA UTSIKT! Njervesanden. 3 tomter med panoramautsikt og meget gode solforhold.

NJERVESANDEN TOMTER TIL SALGS MED PANORAMA UTSIKT! Njervesanden. 3 tomter med panoramautsikt og meget gode solforhold. TOMTER TIL SALGS MED PANORAMA UTSIKT! NJERVESANDEN 3 tomter med panoramautsikt og meget gode solforhold. Njervesanden Priser: Kr.2.700.000,- + omkostninger 1 MeGLers KOMMeNTar Nå har vi for salg 3 innregulerte

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG 05.09.2014

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG 05.09.2014 99541001 REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE Forslagstillere: Bergen kommune v/ Idrettsseksjonen, Johannes Eikås, Rune Solvang m.fl. Sweco DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bergen kommune

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 12.02.2013 Arkiv: :FA-U00, FE-610 Arkivsaksnr.: 13/334 Journalpostløpenr.: 13/4621 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Teknisk avdeling

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART SAKSFRAMLEGG Utvalg: Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART Forslag til

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID:

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: Saksframlegg Arkivsak: 11/2083-31 Sakstittel: DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: 2014001 K-kode: PLAN 2014001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer