MerDesign. Spørreundersøkelse designere/designbyråer. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MerDesign. Spørreundersøkelse designere/designbyråer. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage"

Transkript

1 MerDesign Spørreundersøkelse designere/designbyråer Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

2 MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 203. Både Norsk Designråd og Patentstyret sin logo på spørreskjemaet. Undersøkelsens oppbygning: Basert på innspill fra dybdeintervju foretatt 202/203 og materiell fra workshop () våren

3 Undersøkelsen sendt til disse: To utvalg:. Designere/byråer registrert i designbasen.no, og designbyrå som har mottatt MFGD. 2. Bedrifter som har mottatt Merket for God Design (MFGD) Foto: Norsk Designråd To spørreskjemaer, begge tilpasset hvert sitt utvalg

4 Hvem har svart på undersøkelsen? Utvalg Antall svar Utvalg Svar prosent Bedrift MFGD ,3 Designbyrå MFGD ,7 Designbasen ,

5 Hovedtemaer begge utvalg Kjennskap til PS og lovverk Registrerer de design? Registrerer de design gjennom WIPO? Grunner til å registrere/ikke registrere Nytteverdi av registrering Kopiering Informasjon til markedet

6 Utvalg : Designere

7 Hvem er de? Hvordan jobber de? Hva vet de? Hva gjør de? Hva tenker de? Foto: Thinkstock

8 Resultater Foto: Thinkstock

9 Kort oppsummering - Andel som registrerer design (9,7%) - Relativt lav kjennskap til Patentstyret og designloven - Industri- og møbeldesignere registrerer mest - De som jobber med grafisk design/visuell kommunikasjon registrerer minst Mange av deltagerne har engasjert seg! De har svart utfyllende på våre åpne spørsmål om: - Hvorfor de ikke registrerer design - Hvorfor de evt. ikke er bekymret for å bli kopiert - Hvordan de evt. synliggjør en designregistrering - Hvordan vi kan nå ut med info til deres bransje

10 Hva slags design jobber du med? (Flere svar er mulig) ,% 3,2% 29,3% 9,0% 36,8% 68,4% 6,2% 6,2% 7,% 2,0%

11 Er du: ,8% 4 37,2% 3 3,0% 9,0% Ansatt i et designbyrå Selvstendig næringsdrivende Student Annet (notér)

12 Hvor mange ansatte er det i din bedrift? ,7% 9,3% 8,7% 3,4% ansatte eller flere 6,8% Vet ikke/ikke aktuelt

13 Er du medlem i noen av følgende interesseorganisasjoner? (Flere svar mulig) ,9% ,4% 3,7%,9% 0,8%,%,6% 4,5% 9,8%

14 På hvilken måte arbeider du/dere med design? (Flere svar er mulig) ,7% ,5% 35,0% 3 4,4%,3% Utvikler design som vi selger inn til produsenter Utvikler design på oppdrag fra kunder Utvikler design i samarbeid med andre designere/designbyråer Fungerer som ekstern konsulent i utviklingsprosesser Annet (notér)

15 Dersom du har et spørsmål eller en problemstilling knyttet til rettighet til design, hvilke aktører ville du kontakte? (Flere svar er mulig) ,7% ,5% 2,5% 32,7% 22,% 25,% 3,7%

16 Hva slags kjennskap har du til Patentstyret? ,3% 4,0% 8,0% 8,6% God Middels Liten Ingen

17 Hvor god kunnskap har du om: God ,% 47,0% 37,4% 42,3% 46,6% 28,2% Middels Liten Ingen 5,6% 4,3% 2,% 8,3% 2,4% 3,8% Designloven Markedsføringsloven Åndsverkloven

18 Har din bedrift noen gang søkt om å registrere design hos Patentstyret? ,0% ,7% 8,3% Ja Nei Vet ikke

19 Har din bedrift noen gang søkt om å registrere design gjennom WIPO? ,% ,0% 0,9% Ja Nei Vet ikke

20 Hvem er flinkest til å registrere? 5 45 % % 9 % 3 % 4 % 6 % % 3 % 0,8 0,

21 Hva er de viktigste årsakene til at din bedrift har registrert design? (Flere svar er mulig) ,0% ,3% 6,4% 38,2% 23,6% 2,7% 2,7% 36,4% 3,6% 0,0%

22 Er det noen grunner til at dere eventuelt ikke registrerer en design? (Svar på åpent spørsmål) Har opplevd at dokumentert bruk av navn eller logo veier tyngre enn godkjent registrering. Man er til slutt avhengig av å selv ha full oversikt over at andre har et navn eller en logo som er likt eller som kan forveksles med din egen (innenfor samme bransje). En godkjent registrering har ingen verdi dersom noen har laget noe likt/tilsvarende tidligere. Det har vært tilfeller hvor vi ikke ønsker offentliggjøring. Produsenter er ofte usikre (kunnskapsløse) og engstelige for kostnadene som påløper. En del arbeid med søknad og oppfølging. Dette faller nesten uten unntak på meg som designer. Produsentene er sjelden villig til å betale meg for min ekstra innsats (royaltybasert avtale). Salgsvolumet er jo avgjørende, men dette er jo usikkert tidlig i fasen, når søknadsfrist utløper. Svarer dette seg? For tungvint. Byråkratisk registrering. Dårlige verktøy (Altinn), uforståelig/forvirrende terminologi. Det koster mye, og beskyttelsen er ikke akkurat vanntett. Det er vanligvis kunden som velger om de vill registrere eller ikke. Kunder har ikke mulighet/ressurser til å følge med og følge opp evt. brudd. Spesielt andre steder enn det norske markedet. Andre kunder fokuserer mer på kontinuerlig utvikling enn å beskytte gamle løsninger som muligens ikke har lang levetid (sjelden det lages "klassikere"). Utfordring å beskytte løsninger som verken faller inn under patent eller design - der kombinasjonen av funksjonalitet og estetikk er det som gjør produktet unikt. Det avhenger av produktets utviklingskostnader, produksjonsvolum etc. Føler at rettigheter til åndsverk er godt ivaretatt i Norge. Klesbransjen er sesongbetont og en trend vil formere seg uavhengig av en design registrering da det enkelt lages varianter som er annerledes, men ligner på produktet. I de fleste prosjekter er det våre oppdragsgivere som håndterer IPR

23 Hva er grunner til at deres bedrift ikke har registrert design? (Flere svar er mulig) ,9% 4 28,% 26,5% 28,% 29,7% 2,4%,4% 5,7%,4% 3,0%

24 Oppsummering kommentarer til hvorfor de ikke registrerer: Kostnader (2) Ikke aktuelt for våre produkter (2) Stoler på at åndsverkloven er tilstrekkelig (2) Føler ikke behov (2) Tidkrevende (2) Savner mulighet for kombinert design/funksjons-reg. () Tungvindt/byråkratisk () Har ikke mulighet til å følge opp ved konflikt () Oppdragsgiver håndterer IPR () Følger prinsipp om deling/open source/å videreutvikle andres idéer () Har erfart at designregistrering ikke har hjulpet () Usikker på nytteverdi ()

25 Hva skal til for at dere velger å registrere en design? Billig avgift/gratis Informasjon om "hvordan registrere" (trinn-for-trinn) Informasjon om "hvorfor registrere" - nytteverdi Enkel prosess Informasjon om "hva kan registreres" Informasjon om kostnader Om vi føler vi har skapt noe unikt Stor nok kunde Føle et behov/nytteverdi At vi selv skal sette et produkt i produksjon (ikke kunden) Produkt med bredt nok kundespekter/marked Informasjon om i hvilke tilfeller og når man bør registrere Frykt/fare for kopiering At noe skal masseproduseres industrielt Mer tilgjengelig system At våre kunder/oppdragsgivere ber oss om det Produkt med lang levetid Mer tid Annen prosess; delt i to faser At PS har kundemøte med meg Dersom internasjonale kunder/marked At våre kunder/oppdragsgivere kan dekke kostnadene Informasjon om regelverket Billigere å forfølge/håndheve Enkle online skjema

26 De som har svart billigere avgift/gratis? Av de 5 svarene Ingen har søkt om designregistrering har liten eller ingen kjennskap til PS Alle har liten el. ingen kunnskap om designloven 2 har besøkt oss eller vært i kontakt med oss for veiledning Altså; kanskje vet de ikke hva avgiften er men tror at den er høy?

27 Har dere noen gang oppfordret samarbeidspartnere eller kunder til å registrere design? ,0% 5,9% Ja Nei Vet ikke 5,0%

28 Hva er grunnen til at dere ikke har oppfordret samarbeidspartnere/kunder til å registrere design? (Flere svar er mulig) ,9% ,8% 25,6% 8,3% 7,5% 4,5%

29 I hvilken grad mener du at å ha kunnskap om industrielle rettigheter (deriblant designrettigheter) er en fordel for designere/designbyråer? ,5% 4 3 9,3% 24,6% 7,6% I svært liten grad I liten grad I stor grad I svært stor grad Vet ikke 3,0%

30 Om kopiering av design ,5% 6 56,8% 5 45,7% 43,9% 47,0% Ja ,% 27,5% 26,8% 29,% Nei Vet ikke 3,2% 9,% 6,4% Opplever dere at det er mye kopiering i deres bransje? Har dere selv noen gang blitt kopiert? Er dere bekymret for at Er dere bekymret for at dere deres design skal bli kopiert? skal bli klandret for å kopiere noen andres design?

31 Hvorfor er dere ikke bekymret for å bli kopiert? (Sorterte svar på åpne spørsmål) Ingen betydning/ikke aktuelt for våre produkter Vår bransje ser på deling/gjenbruk/open source som viktig Oppfatter det som smigrende/kompliment Miljøet er selvregulerende/ den som kopierer taper integritet Våre produkter har kort levetid (stadige nyutgivelser el. sesongprod.) Mener vi ikke har kopiert andre Lite sannsynlig Naivitet Kunden har ansvaret Mener vi har tilstrekkelig vern gjennom åndsverkloven "Bransjen har lært seg å leve med det" Våre kunder er små Ingen negative erfaringer så langt Vi ser heller fremover Bruker creative commons på andres materiale Umulig å kontrollere/kjempe imot Det er kunden vår som sitter med risikoen Kopiering til nå har ikke ført til tap av verdi Fordi det evt. vil bli fulgt opp rettslig

32 Når dere utvikler ny design; hvor søker dere etter informasjon om hva som allerede finnes på markedet? (Flere svar er mulig) 0 94,4% ,3% 4 34,6% 3 24,8% 27,8% 5,0% 8,6% 4,% 8,3% Internett Utstillinger Magasiner Aviser Butikker Patentstyrets database Vi har allerede god nok oversikt over markedet Vet ikke Annet (notér)

33 Hvilken nytte mener du at en designregistrering kan ha? (Flere svar er mulig) ,% 6 60,0% 62,2% 4 38,4% 24,9% 9,5% 36,2% 29,7% 36,8% 3,2% 8,%,%

34 Når dere registrerer en design; Hvordan synliggjør dere utad at den er registrert? (Åpent spørsmål) Vi synliggjør ikke dette 3 Ved tekst 6 Bruker (R i sirkel) 4 Bruker Bruker Skriver reg. nr. ( el "patentnummer") Skriver "Registered Design" på skilt eller produkt Sitat: "Vi synliggjør ikke, vi sover bare bedre med vissheten om at det er registrert"

35 Kunne det være nyttig for deg/dere (f.eks. i forbindelse med markedsføring av design) at det fantes et symbol for å vise at noe er designregistrert? ,3% ,% 3,0% Ja Nei Vet ikke

36 Hvordan mener du at vi best kan nå ut med informasjon til din bransje? (Åpent spørsmål) Frokostforedrag/seminar/konferanse Kurs (korte) E-post Brosjyre/infobrev (papir) Fag- og interesseforeninger Internett Grafill (interesseorg.) Nyhetsbrev Besøke designbyråer/ avtale møter (korte, gratis) Kurs (gratis) Kurs utenfor Oslo Nettside Kampanje/reklameportal (digital) Kreativt Forum.no Sosiale medier Informasjons- og instruksjonsvidoer (eks: Khan Academy, på youtube) Utdanningsinstitusjoner (designfag) Norsk Designråd Mingle med designere (utstillinger, industrimesser, stands, Designbasen Informasjon: Enkel om "steg-for steg" (prosess) Informasjon: Enkel om fordeler og case'er Fagtidsskrifter App Seminar (med "sertifisering av designere") Kampanje.no Gjøre filmopptak av kurs, legge ut på nett Videospill Telefon

37 Forts. forrige spm Gi ut et eget tidsskrift Gjennom Design Region Bergen Gjennom Innovasjon Norge Ukepressen Kommunens næringsråd Event Gjennom Norske Kunsthåndverkere

38 Noen sitater på hvordan vi kan nå ut med informasjon: "Gjennom populistiske trykksaker "Lag noe som er veldig visuelt tiltalende! "Bruk humor/annerledes innfallsvinkler istedenfor noe med statlig preg "Gi oss relevante problemstillingar - Eg opplever ikkje kopiering av design som ein viktig del av min kvardag"

39 Har du: ,% 92,5% 69,8% 70,5% 72,4% 49,4% 47,5% 27,9% 27,% 24,9% 6,3% 6,3% 3,0% 2,3%,6%,2% 2,3% 2,7% Ja Nei Vet ikke

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Prosjektrapport nr. 9/2001 Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Anne Halvorsen Tittel Forfattere Blir verktøyet brukt? Evaluering av

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Introduksjon til patentering Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring Veileder: Associate Professor Herbjørn Nysveen. Masteroppgave NYETABLERINGER OG MERKEVERDI

Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring Veileder: Associate Professor Herbjørn Nysveen. Masteroppgave NYETABLERINGER OG MERKEVERDI NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2006 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring Veileder: Associate Professor Herbjørn Nysveen Masteroppgave NYETABLERINGER OG MERKEVERDI av Beate Therese

Detaljer

Kundeundersøkelsen 2012/13 «Markedets behov for norske guidetjenester» 19.2.2013

Kundeundersøkelsen 2012/13 «Markedets behov for norske guidetjenester» 19.2.2013 Kundeundersøkelsen 2012/13 «Markedets behov for norske guidetjenester» 19.2.2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Hovedorganisasjonen Virke Forord Bakgrunnen for at Virke har

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

KOMMUNIKATØREN 21. MARS

KOMMUNIKATØREN 21. MARS KOMMUNIKATØREN 21. MARS 2012 1 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 4 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 6 4 MÅLGRUPPE... 7 5 STRUKTUR & GJENNOMFØRING... 7 6 SVARFREKVENS... 7 7 PRESENTASJON AV RESULTAT... 8 8

Detaljer

Kundesentre og inhouse - deres oppfatninger av markedet, myndighetene og markedsføringsloven

Kundesentre og inhouse - deres oppfatninger av markedet, myndighetene og markedsføringsloven Prosjetknotat nr. 3-2014 Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Kundesentre og inhouse - deres oppfatninger av markedet, myndighetene og markedsføringsloven SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 3 2014 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe Kommunikasjonsstrategi for Firesafe utarbeidet i samarbeid med Fete typer, mars 2012 Innledning En kommunikasjonsstrategi kan gjøres mer eller mindre omfattende avhengig av behov, tidsbruk og tilgjengelige

Detaljer

TradArk. Immateriell kulturarv i Digitalt Museum. Sammendrag av konseptutvikling høsten 2013

TradArk. Immateriell kulturarv i Digitalt Museum. Sammendrag av konseptutvikling høsten 2013 TradArk Immateriell kulturarv i Digitalt Museum Sammendrag av konseptutvikling høsten 2013 Hele presentasjonen finnes her: http://www.norskfolkemuseum.no/pagefiles/874/2013-10-15%20hele %20konseptutviklingspresentasjonen.pdf

Detaljer

Web-baserte spørreskjemaer og universell utforming en undersøkelse

Web-baserte spørreskjemaer og universell utforming en undersøkelse Web-baserte spørreskjemaer og universell utforming en undersøkelse Picture: Cansu Akarsu, 2012 Rapportnr 1030 Forfattere Ingvar Tjøstheim, Kristina Hoydal, Till Halbach Dato 30.01.14 ISBN-13 ISBN: 978-82-539-0540-2

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Tips og råd for deg som skal skrive. forretningsplan. Klar for egen bedrift?

Tips og råd for deg som skal skrive. forretningsplan. Klar for egen bedrift? Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hva skal du lage/selge? Hvordan skal du lage det? Hvem skal du konkurrere med? Hvem er kundene dine? Hvorfor vil kundene kjøpe det du skal lage/selge?

Detaljer

(revidert manual pr. 01.10.2007)

(revidert manual pr. 01.10.2007) (revidert manual pr. 01.10.2007) 2007 NetPed AS Brukermanual møteplassen Dette er en forklarende brukermanual for møteplassen. Målsetning er å gi forståelse for hvilke muligheter bruk av møteplassen gir,

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Årsrapport. Ansvarlig lærer: Ståle Nordli. Organisasjonsnummer: 912 742 024

Årsrapport. Ansvarlig lærer: Ståle Nordli. Organisasjonsnummer: 912 742 024 Årsrapport Nydalen videregående skole 2013/2014 - Studiespesialisering Mentor: Eirin Sund Representant for Arbeiderpartiet på Stortinget og nestleder i Transport- og kommunikasjonskomitéen Ansvarlig lærer:

Detaljer

Design effekt 09: en ny utmerkelse fra norsk designråd

Design effekt 09: en ny utmerkelse fra norsk designråd Design effekt 09: en ny utmerkelse fra norsk designråd 1 Introduksjon: NÅ KAN DU SYNLIGGJØRE RESULTATENE AV DESIGNINVESTERINGER For første gang i Norge lanserer Norsk Designråd en utmerkelse som fokuserer

Detaljer

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN - YTRINGSFRIHET, MEN RETT TIL BESKYTTELSE En presentasjon av Barneombudets bloggtips og en analyse av behovet for bloggtips til barn og unge som blogger Avdeling JBI 2011 Bacheloroppgave

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer