Bakgrunn, kreativ løsning, resultater og planer videre Samspillskampanjen Del veien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunn, kreativ løsning, resultater og planer videre Samspillskampanjen Del veien"

Transkript

1 Bakgrunn, kreativ løsning, resultater og planer videre Samspillskampanjen Del veien

2 Hvorfor? Sykkelbruken øker Foto: Solveig Jentoft Samspillskampanjen

3 Hvorfor? Flere trener på sykkel Samspillskampanjen

4 Hvorfor? Det kan oppstå farlige situasjoner Foto: nordsveen.net Samspillskampanjen

5 Hvorfor? Det kan bli flere konflikter Samspillskampanjen

6 Mål for kampanjen Forebygge ulykker og dempe konflikter Foto: Knut Opeide Samspillskampanjen

7 Hva er hovedproblemene? Vi har gjort et grundig forprosjekt Foto: Jo Vegard Aardal Samspillskampanjen

8 To hovedproblem Risiko for alvorlige ulykker Høyt konfliktnivå Aggresjon Opplevd utrygghet? Risiko for ulykker

9 Problemene knyttet til bestemte typer - Hverdagssyklister - Bruker gs-veg og fortau - Utrygge i vegbanen - Slurver med lys/refleks - Slurver med å gi tegn - Søker ikke blikkontakt - Uoppmerksom på blindsoner - Blir oversett - Opplever lite aggresjon - Treningssyklister - Sykler i grupper - Synlige - I vegbanen - Bruker ikke gs- veg - Hindrer bilister - Opplever aggresjon 9

10 Konklusjon av forprosjektet Budskap og delmål Bygge kunnskap om hvor lett det er å overse/bli oversett Få flere bilister til å sjekke dødvinkelen Få flere syklister til å holde seg unna blindsoner Få flere bilister til å bruke blinklys Få flere syklister til å gi tydelig tegn Få flere bilister og syklister til å søke blikkontakt Få flere til å bruke refleks og lys Bygge kunnskap om rettighet til vegen Få flere bilister til å passere syklister med god avstand Få flere treningssyklister til å slippe forbi bilister på en smidig måte Oppnå mindre irritasjon og færre konflikter

11 Målgrupper Både syklister og bilister Hverdagssyklister og treningssyklister Bilister Ikke peke på syndebukker, men på løsninger Utfordring å balansere budskapet

12 To pulser en i juni/juli og en i august Vi har produsert TV-filmer og webside Hovedfilm karikert og satt på spissen Kortfilm bygge kunnskap om blikkontakt Kortfilm bygge kunnskap om blindsoner Kortfilm bygge kunnskap om treningssykling Webside med åtte infofilmer og samspillet Brosjyre med de åtte budskapene Åtte rollup med hvert av budskapene Brosjyre om fri sikt Samspillskampanjen

13 Ni liv Hovedfilm Del veien

14 Blikkontakt Eksempel på kortfilm Del veien

15 Resultater Hva har vi oppnådd etter én sommer? På TV i fire fem uker Youtube Facebook Nettsider E-post Deltatt på stand Aksjoner om fri sikt Redaksjonell omtale Samspillskampanjen

16 Medieplassering TV God dekning i målgruppen ,1 69,6 67,4 61,9 59,3 764 TRP i målgruppen. Dvs. over 15 millioner bruttoeksponeringer 1 TRP = 1% av målgruppen: (1% av målgr.) x 764 = Kampanjen (uavhengig av film) nådde 80% av målgruppen 1 gang eller mer (nettodekning) I snitt har målgruppen sett en eller flere filmer 9,6 ganger (764/80 = 9,6) 0 1+ (%) 2+ (%) 3+ (%) (764 TRP) 12+ (728 TRP) Hver film har blitt sett 3 ganger (hovedfilmen nesten 4 ganger Samspillskampanjen

17 Høy hjulpet oppmerksomhet 3 av 5 kan huske å ha sett hovedfilmen 100% 90% 87% 80% 70% 60% 59% 62% 57% 59% 50% 40% 41% 38% 43% 41% 30% Post total (n=1503) 20% 13% Post bilist (n=1143) 10% 0% Post hverdagssyklist (n=469) Ja Nei Samspillskampanjen

18 De fleste liker kampanjen godt eller svært godt Hvor godt eller dårlig liker du kampanjen? Post total (n=1503) 2% 3% 21% 45% 31% Post bilist (n=1143) 2% 3% 22% 44% 29% Post hverdagssyklist (n=469) 1% 2% 15% 44% 38% Post treningssyklist (n=78) 1% 14% 41% 44% Post treningssyklist liste (n=394) 1% 3% 10% 37% 49% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært dårlig Dårlig Verken eller Godt Svært godt

19 De som likte kampanjen, likte den fordi: Filter: Liker kampanjen svært godt/godt Du svarte at du likte kampanjen svært godt/godt, hva var det du likte? "Informativ tankevekker" "Humor og lett å kjenne seg igjen i situasjonene" "Lite pekefinger, gode bilder som viser hvor fort det er å overse syklister" "Var opplysende" "Litt underholdende, samtidig som den inneholder et viktig budskap" "Likte at filmsnutten viser ulike situasjoner man kan komme opp i som syklist og bilist. Likte at man kan lære noe av kampanjen, ikke bare bli påminnet farene" "Budskapet kom fram på en morsom måte. Filmen viste også at både syklister og bilister kan oppføre seg dårlig i trafikken"

20 De som ikke likte reklamen svarer blant annet at det er fordi den fremmer den ene part Filter: Liker kampanjen svært dårlig/dårlig Du svarte at du likte kampanjen svært dårlig/dårlig, hva var det du ikke likte? "Fremmer syklister" "Den går bare på syklistenes premisser" "Alltid bilister som skal ta hensyn" "Filmen er meget ensidig og fokuserer mest på syklistenes feil. Bilistens feil er "forståelige" ( )" "Jeg hater syklister» "Uklart budskap" "Det er ikke gode nok veier til at man kan «dele veien», bilistene har store nok problemer fra før på dårlige veier"

21 Budskapet oppfattes relevant Vurder kampanjen på følgende områder. I hvor stor grad Oppfatter du kampanjens budskap som relevant Post total (n=1503) 1% 2% 12% 40% 45% Post bilist (n=1143) 1% 2% 13% 40% 43% Post hverdagssyklist (n=469) 1% 2% 9% 36% 52% Post treningssyklist (n=78) 3% 13% 24% 60% Post treningssyklist liste (n=394) 1% 2% 4% 27% 67% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært liten Liten Verken eller Stor Svært stor

22 Budskapsforståelsen er god Filmene du akkurat så er en del av en trafikksikkerhetskampanje. Hva oppfatter du som budskapet i kampanjen? "Alle må ta hensyn til hverandre" "At både bilister og syklister har et ansvar i trafikken" "Del veien" "Søke blikkontakt med bilister" "Kun sykle to i bredden, kjøre forbi med stor avstand" "Mer samarbeid, veien skal deles" På slutten av filmene er det en plakat med teksten "Del veien". Hva legger du i "Del veien"? "Trafikanter må ta hensyn til hverandre" "Veien er for alle" "Lik rett for begge"

23 Mange tror at kampanjen bidrar til et bedre forhold mellom bilist og syklist I hvor stor grad Bidrar kampanjen til et bedre forhold mellom bilist og syklist Post total (n=1503) 4% 7% 26% 44% 19% Post bilist (n=1143) 4% 7% 27% 43% 19% Post hverdagssyklist (n=469) 2% 4% 20% 50% 23% Post treningssyklist (n=78) 3% 22% 45% 31% Post treningssyklist liste (n=394) 4% 4% 17% 53% 22% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Svært liten Liten Verken eller Stor Svært stor

24 De fleste synes at kampanjen henvender seg både til syklister og bilister Hvem henvender kampanjen seg til, både syklister og bilister, mest syklister eller mest bilister? 100% 90% 80% 88% 83% 81% 79% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Post total (n=1503) 20% 10% 0% 15% 14% 12% 10% 10% 8% 9% 5% 1% 3% Post bilist (n=1143) Post hverdagssyklist (n=469) Både til syklister og bilister Mest til syklister Mest til bilister

25 2 av 10 bilister svarer at de holder større avstand når de kjører forbi syklister Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander: Jeg holder større avstand når jeg kjører forbi syklister nå enn før kampanjen (kun bilist) Post total (n=1416) 23% 9% 8% 25% 11% 4% 5% 15% Post bilist (n=1143) 23% 9% 8% 25% 11% 4% 5% 14% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Helt Uenig Helt Enig 7 Vet ikke

26 4 av 10 er i større grad bevisst på blindsoner Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander: Jeg er mer bevisst på blindsoner nå enn før kampanjen Post total (n=1503) 18% 7% 8% 19% 18% 10% 10% 11% Post bilist (n=1143) 20% 7% 8% 20% 17% 9% 10% 10% Post hverdagssyklist (n=469) 10% 7% 7% 19% 18% 14% 12% 13% Post treningssyklist (n=78) 5% 6% 6% 24% 15% 12% 19% 12% Post treningssyklist liste (n=394) 24% 15% 9% 19% 12% 8% 9% 5% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Helt Uenig Helt Enig 7 Vet ikke

27 4 av 10 hverdagssyklister er mer bevisste på blikkontakt Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander: Jeg er mer bevisst på å søke blikkontakt med andre trafikanter nå enn før kampanjen Post total (n=1503) 17% 7% 8% 23% 16% 9% 10% 11% Post bilist (n=1143) 19% 7% 8% 22% 16% 9% 8% 10% Post hverdagssyklist (n=469) 11% 7% 7% 23% 16% 12% 11% 13% Post treningssyklist (n=78) 4% 4% 8% 31% 14% 9% 18% 13% Post treningssyklist liste (n=394) 25% 12% 11% 17% 15% 7% 8% 6% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Helt Uenig Helt Enig 7 Vet ikke

28 Mange er svært enige i at blikkontakt er viktig for trafikksikkerheten Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander, der 1 er Helt uenig og 7 er Helt enig? Blikkontakt mellom trafikanter (syklist og bilist) er viktig for trafikksikkerheten Pre total (n=1501) 3% 3% 4% 13% 13% 20% 39% 6% Post total (n=1503) 2% 3% 4% 11% 12% 18% 43% 7% Pre bilist (n=1164) 3% 3% 4% 12% 12% 20% 40% 5% Post bilist (n=1143) 2% 3% 4% 11% 12% 16% 45% 6% Pre hverdagssyklist (n=520) 2% 2% 5% 10% 12% 20% 44% 4% Post hverdagssyklist (n=469) 2% 1% 4% 10% 13% 18% 47% 5% Pre treningssyklist (n=58) 2% 3% 26% 12% 21% 34% 2% Post treningssyklist (n=78) 3% 4% 8% 10% 19% 8% 45% 4% Post treningssyklist liste (n=394) 1% 2% 3% 4% 11% 16% 62% 2% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Helt uenig 1 2 3

29 De fleste vet hvem som har ansvar for fri sikt ved private boliger Vet du hvem som har ansvar for å klippe hekk og busker på privat eiendom slik at det er fri sikt for gående og syklende (myke trafikanter) som passerer avkjørselen til eiendommen? 100% 90% 88% 86% 84% 91% 80% 78% 70% 60% 50% 40% 30% Post total (n=1503) 20% 13% Post bilist (n=1143) 10% 0% 3% 3% 4% 4% 4% 5% 5% 6% 6% 7% 4% 2% 5% 4% Post hverdagssyklist (n=469) Den/de som eier eiendommen Kommunen Statens vegvesen Visste ikke at noen har ansvar for dette

30 Resultater Oppsummering Mange har lagt merke til kampanjen De fleste liker den De oppfatter kampanjen som relevant De mener at den henvender seg til både bilister og syklister Mange har fått med seg budskapet Undersøkelsen viser en økt bevissthet om temaet Et godt grunnlag til å bygge videre på Budskapet har i enda større grad nådd inn til syklister enn til bilister Samspillskampanjen

31 Samspillskampanjen Del veien Planer 2014 Bruke det materiellet vi allerede har Ha et ekstra fokus rettet mot bilister Kjøre radiospotter Teste ut kampanjeskilt Trekke regionene enda mere med Relansering i slutten av april Fri sikt ved skolestart Lysrazzia høsten Bli flinkere på sosiale medier Delta på Arctic race Fortsette samarbeidet med Thor Hushovd Samspillskampanjen

32 Takk for oppmerksomheten! Del veien

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Motorsyklisters forhold l trafikksikkerhet

Motorsyklisters forhold l trafikksikkerhet Motorsyklisters forhold l trafikksikkerhet Rapport fra spørreundersøkelse 211 INNLEDNING Risikoen ved å kjøre motorsykkel er betydelig redusert de siste 3 årene. I 198 var 4,8 % av alle norske motorsyklister

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Men søte, gamle deg, dette kommer du til å. DU forstå. Innhold

Men søte, gamle deg, dette kommer du til å. DU forstå. Innhold Men søte, gamle deg, dette kommer du til å Ressurshefte NÅR for DU forstå lokallag BLIR i Press UNG Innhold 1. Introduksjon 2. Bakgrunn 3. Argumenter 4. Ungdomsmøte 5. Aksjonér mot lokalpolitikere 6. Andre

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom «Hva er det med Monica?» Schizofrenidagene, 2014 v/kjersti B. Tharaldsen Plan for foredraget Bakgrunn for bøkene Presentasjon av Leve mer, gruble mindre!

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Barn som reiser alene - en veileder for foreldre

Barn som reiser alene - en veileder for foreldre Barn som reiser alene - en veileder for foreldre Ditt barn er ikke alene om å reise alene - side 2 Hvilken reisemåte skal man velge? - side2 Når kan barn reise alene? - side 3 Hovedanbefalinger for ulike

Detaljer

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011 Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM U N D E R S Ø K E L S E U T F Ø R T P Å W E B 2 8.

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Bakgrunnen for møte 13 (del I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH).

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Januar 00 Evaluering av prosjektet Alle har en psykisk helse INNHOLD: Side Om undersøkelsen Oppsummering Resultater fra elevundersøkelsen:

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 Tenk deg at du er på arbeid og møter en kollega som ikke hilser på deg. Du blir lei deg, og du grubler på om han har fått noe imot deg. Senere

Detaljer

hjelm! Moped og s.8-9 Møt rallysjåfør Mads Østberg s.3 Veien til førerkortet s.7 Til deg som ferdes i trafikken! Trafikkmagasin for 10.

hjelm! Moped og s.8-9 Møt rallysjåfør Mads Østberg s.3 Veien til førerkortet s.7 Til deg som ferdes i trafikken! Trafikkmagasin for 10. Til deg som ferdes i trafikken! Trafikkmagasin for 10. trinn underveis Moped og lett MC s.8-9 Møt rallysjåfør Mads Østberg s.3 Veien til førerkortet s.7 Finn din hjelm! Nå finnes det mange fine og tøffe

Detaljer

Kan voksne skape vennskap på nett?

Kan voksne skape vennskap på nett? Elisabeth Staksrud (Ph.d.) Førsteamanuensis, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo Kan voksne skape vennskap på nett? (Klart de kan men det krever litt innsats!) De fleste foreldre

Detaljer