Undervisningsopplegg i Design og redesign Fra mareritt til favoritt! Redesign av klasseromsstol

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undervisningsopplegg i Design og redesign Fra mareritt til favoritt! Redesign av klasseromsstol"

Transkript

1 Undervisningsopplegg i Design og redesign Fra mareritt til favoritt! Redesign av klasseromsstol Utarbeidet av Ellen Johnsrud

2 Mål Elevene skal lære å tegne ideskisser og gjøre et valg ut fra disse basert på faglige vurderinger Elevene skal lære teknikker for hvordan man kan pusse opp et møbel og gi det et nytt design Elevene skal lære seg og utføre en dekorteknikk Elevene skal lære å vurdere eget arbeid Beskrivelse av prosessen Arbeidsplan: 1. Etter å ha presentert oppgaven snakker lærer med elevene om funksjonalitet, om fargevalg og det å lage noe unikt. 2. Lærer presenterer og viser dekorteknikkene decoupage og figurmaling slik at elevene vet hvilke muligheter de har. Decoupage: Til decoupage kan man benytte utklipp av printede motiver, avisbiter, stoff, servietter, tapet og lignende. Bitene må ikke være for store, da blir de vanskelig å lime på fint. Bruk decoupagelim både på baksiden og forsiden for å feste bitene. Bitene må sitte helt fastlimt på stolen. Figurmaling: Ønsket motiv kan enten øverføres med overhead eller tegnes direkte på stolen med blyant før man begynner å male. Konturlinjer rundt figurene kan ofte være med på å stramme opp formen. 3. Elevene får hver sin stol. 4. Elevene skisser minst tre forslag til hvordan de vil dekorere stolen, noterer hvilken teknikk de skal bruke og hvordan de skal gjennomføre dekoren. Let gjerne etter inspirasjon på internett og print ut bilder. Sammen med lærer velges den som vil fungere best. 5. Puss stolen med sandpapir slik at alle spor av lakk forsvinner. Malingen fester dårlig dersom det er rester av lakk. 6. Mal 1-2 strøk maling på stolens treverk med lateksmaling. Dersom man får maling på metallet skrapes det bort når den har tørket. 7. Eleven forbereder det de trenger og dekorer stolen med den teknikken og motivet som hun/han valgte sammen med læreren. 8. Når stolen er ferdig lakkes den med minst tre lag panellakk. 9. Elevene vurderer egen innsats på samme typen skjema som lærer benytter til vurdering 10. Innlevering av stol og prosesshefte (Forside, ideskisser, eventuelle inspirasjonsbilder og egenvurdering).

3 Tilknytting til kompetansemål Kompetansemål 1: Eleven skal kunne bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter. Lokalt læringsmål: Eleven skal kunne tegne tre idèskisser som viser dekor, fargevalg og materialvalg for å redesigne en stol. Eleven skal kunne velge ut det mest egnede av de tre designene basert på faglige vurderinger av funksjonalitet og estetikk Kompetansemål 2: Eleven skal kunne bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjon av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukt. Lokalt læringsmål: Eleven skal velge en egnet dekorteknikk for det valgte designet og utføre denne på stolen Eleven skal lakke stolen slik at den blir funksjonell (slitesterk).

4 Plan for gjennomføring Planen tar utgangspunkt i to sammenhengende økter a 45 minutt: 1. gang: Presentasjon av oppgaven og dekorteknikker. Elevene tegner skisser og begynner å pusse stolen. 2. gang: Elevene pusser ferdig stol og maler ett strøk. Mens malingen tørker kan de begynne å forberede det de trenger til dekoren. 3. gang: Eleven maler ett strøk til dersom det er nødvendig. Når dette er tørt kan de begynne å dekorere. 4. gang: Elevene fortsetter å jobbe med dekoreringen. 5. gang: Elevene gjør ferdig dekoren og lakker med panellakk. 6. gang: Elevene lakker ferdig, utfører egenvurdering og klargjør prosessheftet for levering

5 Evaluering Vurderingskriterier - Kjennetegn på måloppnåelse: Høy 5-6: Jeg kan lage meget gode ideskisser som viser dekor, fargevalg og materialvalg til min redesignede stol Jeg kan velge ut den mest egnede av de tre designene basert på selvstendige faglige vurderinger av funksjonalitet og estetikk Jeg kan velge en meget egnet dekorteknikk for det valgte designet og utføre denne på en meget god måte på stolen Jeg kan gjøre stolen slitesterk ved å lakke mange lag Middels 4-3: Lav 2: Jeg kan lage gode ideskisser som viser dekor, fargevalg og materialvalg til min redesignede stol Jeg kan velge ut ett egnet design basert på faglige vurderinger av funksjonalitet og estetikk Jeg kan velge en egnet dekorteknikk for det valgte designet og utføre denne på en god måte på stolen Jeg kan gjøre stolen slitesterk ved å lakke noen lag Jeg kan lage ideskisser som viser noe dekor, farger og/eller materiale jeg vil bruke på min redesignede stol. Jeg kan velge ett design Jeg kan velge en dekorteknikk for det valgte designet og utføre denne på en tilfredsstillende måte på stolen Jeg har lakket ett lag.

6 Elevene får utdelt et skjema med spørsmålene: Er du fornøyd med designet du valgte? Er du fornøyd med utførelsen av dekorteknikken du valgte? Hva ville du gjort annerledes dersom du skulle gjøre oppgaven en gang til? På dette skjemaet er også vurderingskriteriene. Når oppgaven er utført vurderer de seg selv ved hjelp av dette skjema. Grunnleggende ferdigheter Oppgaven omfatter disse grunnleggende ferdighetene: Å kunne lese: Elevene må underveis i oppgaven lese teksten for å vite hva de skal gjøre. Å kunne uttrykke seg skriftlig: Elevene skal notere ideer og faglige vurderinger på skissene sine og skrive en egenvurdering. Å kunne bruke digitale verktøy: Elevene kan (dersom det er tilgjengelig på skolen) lete etter inspirasjon på internett til dekor.