Kompetanse for bedre eiendomsledelse Kursdagene NTNU januar Direktør Forretningsutvikling Svein Kaldestad Kruse Smith Eiendom AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanse for bedre eiendomsledelse Kursdagene NTNU 10 11 januar 2013. Direktør Forretningsutvikling Svein Kaldestad Kruse Smith Eiendom AS"

Transkript

1 Kompetanse for bedre eiendomsledelse Kursdagene NTNU januar 2013 Direktør Forretningsutvikling Svein Kaldestad Kruse Smith Eiendom AS Aquarama Kristiansands nye aktivitetssenter og badeland, Aquarama, bygges i idylliske omgivelser ved Bystranda i sentrum av Sørlandsbyen

2 Aquarama Kristiansand AS 50/50 eid av Kruse Smith Eindom og BRG Eiendom Skal prosjektere, bygge, finansiere og drifte anlegget Arbeidsfelleskapet Kruse Smith/BRG er totalentrepenør KRS kommune eier folkebadet og idrettshallen Langsiktig tjenestekjøps-og driftsavtale mellom partene (60år) Samt like lang festeavtale/ leieavtale mellom KRS og AQ Blant støste OPS samarbeid i Norge (utenom vegsektoren) Fordi kommunen ønsker: Å tilby lovpålagte oppgaver til lavest mulig pris Å redusere risiko Å sikre et jevnlig vedlikeholdt anlegg Å kombinere tradisjonelle kommunale tjenester med kommersiell drift

3

4

5 Suksesskriterier for samarbeidet Fleksibilitet felles vinnerkultur Mest mulig åpen invitasjon fokusere på hvilke behov som skal dekkes, ikke på hvordan det kan løses Dette medfører kreativitet og dermed ulike måter å løse behovene på. Sikre felles vinn-vinn kultur, f.eks dele overskudd Hvorfor bruke ressurser på denne type kontrakter? Bred faglig kompetanse kreves - utvikling-, bygg og driftskompetanse Tilbyderne ble vurdert ut i fra: Økonomisk bæreevne og driftsmodell 30% - 50% Konseptets innholdsmessige attraktivitet 15% - 35% Gjennomføringsevne 10% - 30% Arkitektur og reguleringsplan 5% - 25%

6 Hvorfor er det interessant å arbeide med denne type kontrakter? Kontraktstypen medfører at man deltar i flere ledd i verdikjeden, dvs. risikoen fordeles over lengre tidsperiode, inntjeningsmulighetene likedan. Kommunen ønsker å løse sine lovpålagte oppgaver. med begrenset risiko og forutsigbare kostnader Krevende kontraktsform Kontraktstypen er kompleks og kostnadskrevende. Det er viktig at tilbydere sikres et akseptabelt økonomisk sikkerhetsnett for de ulike fasene fram til tilbyder er valgt. Dette bidrar til å sikre flere tilbydere.

7 Suksesskriterier for samarbeidet Forstå og ha respekt for hverandres roller ha «de lange brillene» på God dialog mellom administrasjon i kommunen og politikere Overordnede politiske beslutninger, delegere forhandlingene til administrasjonen Suksesskriterier for samarbeidet Analysere prosjektets risiko og lage avtaler som fordeler denne. Utarbeidelse av avtaleverk er arbeidskrevende og kostbart! Investeringskostnader og neddiskonterte vedlikeholds- og utskiftningskostnader over en 40 års periode er omtrent like store, det er summen av disse som skal være laveste mulig. Husk oppstartskostnader, herunder markedsføring og opplæring

8 Finansiering - inkludert i konkurransen eller ikke? Ikke lage konkurranse om elementer hvor det offentlige har fortrinn, f.eks får det offentlige rimeligere finansiering enn privat næringsliv. Dette kan løses ved at det det offentlig eier seksjoner av bygget hvor deres hovedinteresse ligger knyttet til lovpålagte oppgaver. Seksjonene leies ut til privat driver, herunder plikten til å vedlikeholde i samsvar med avtalt tilstandsgrad. Andre sentrale elementer Den økonomiske modellen må sikre økonomi nok til vedlikehold og oppgraderinger over økonomisk levetid Et dårlig vedlikeholdt anlegg reduserer betalingsvilje og er dårlig økonomi over tid Avklaring av tippemidler mva o.l Back2back kontrakter, også med entreprenør

9 Lovpålagte oppgaver kombinert med kommersiell drift gir synergi Tradisjonelle svømmehaller har ikke fokus på kommersielle tilleggsaktiviteter som kan subsidiere de lovpålagte oppgavene Utfordringen er å sikre tilstrekkelig tid til lovpålagte oppgaver svømmeopplæring organisert idrett og spesielle pasientgrupper (varmtvannbasseng) samtidig som man kan selge tid til andre grupper som har betalingsvilje i forhold til bruk av anlegget badeland, spa, treningssenter m.v. Dette kan gir subsider til lovpålagte oppgaver. INNHOLD

10 Samlet investeringsramme ca 1 mrd Arealoversikt: Svømme og badeanlegg Idrettshall Velvære Treningssenter Næring Fellesareal Hotell Parkering SUM BTA kvm 3812 kvm 538 kvm 1773 kvm 5924 kvm 2566 kvm kvm 7080 kvm kvm BADELAND

11 Varmtvannsbasseng Vannsklier Barnebasseng Bølgebasseng Strømkanal Klatrevegg Kaldtvannskulp Badstu Utendørs saltvannsbasseng 1000 mennesker samtidig

12

13 IDRETTSBASSENG Idrettsbassenget 25 x 50 meter internasjonale mål Eget stupeanlegg; 1m, 3m, 5m, 7,5m og 10 m Bobleanlegg m fjernstyring Tilskuerkapasitet ca 750 Heve / senke bunn

14 Gammelt VS Nytt

15 Fleksibelt IDRETTSHALL

16 Idrettshall Kapasitet på nærmere 2000 tilskuere Fleksible tribuneløsninger To treningsbaner Eliteseriearena for håndball Idrettshall for 2 videregående skoler i sentrum Direkte tilknytning til hotell møter og konferanser

17 TRENINGSSENTER

18 Aquarama Trening Ca 1300 kvm Moderne fasciliteter Tilrettelagt med apparater for ulike nivåer og behov Egne saler for spinning, aerobic, dans, yoga, pilates Samarbeid med badeland, hotell, spa og helsekonsept SPA

19 Aquarama SPA Ca 600 m2 ulike soner, ulike brukergrupper Drives sammen med erfaren spa-aktør Moderne apparater & bredt behandlingstilbud: Tørr- og våtsone Hamam, opplevelsesdusjer, kald-kulp, jacuzzi, sauna, m.m Massasje, hudpleie etc Spa suite med bl.a. egen sauna, egen jacuzzi, behandlingsrom Samarbeid; hotell, treningssenter, helsekonsept m.m FOLKEHELSE- SENTER

20 Helsetjenester i AQ offentlige og private Helsedisk (ca. 100 m 2 i 1 etg) - Åpen for alle med spørsmål om helse og helsetjenester Samfunnsmedisinsk enhet & Kompetanse-senter - ca 450m 2 i 2 etg Sentrum og Lund helsetjeneste - ca 1050m 2 i 3 etg - Helsestasjon, Familiesenter, Barnefysioterapi, Psykiatrisk sykepleie, Flyktning-tjeneste Privat: Leger, psykologer, fysioterapeuter m.v. under etabl. Helse på Aquarama (4. etg. ca 1500 m2) Hele menneske Egenutvikling Trivsel Selvfølelse Forebygge Mestring Fysisk aktivitet Overskudd Velvære Kosthold Folkehelse Mental trening Helse Prestasjoner

21 Hva tror vi på? Hjelp til både ditt vonde kne, og dine tunge tanker. Et sted. For alle. FILOSOFI Vi tror på et helhetlig helseperspektiv -Samspillet mellom tanker, kropp og verden utenfor Vi tror at økt samhandling mellom profesjoner gir de bedre resultater Vi tror at forebygging gir økt menneskelig livskvalitet Forebygging av fysisk og psykisk helse, gir bedre prestasjonsevne gjennom hele livsløpet Tematikk 1.Stress 2.Motivasjon 3.Team og samhandling 4.Sunt lederskap 5.Kosthold 6.Trening 7.Mental helse 8.Livsmestring Vi tror at forebygging gir oss en bedre samfunnsøkonomiske utvikling - samhandlingsreformen Målgrupper Innaktivitet/fedme Psykisk helse Skjelett og muskel Målgrupper Bedriftsgrupper Skoleelever - Dropots Eldre Prestasjonsgrupper Langtidssykemeldte Problemeiere Bedriftsledelse Skoleledelse/Helsesøster - Ungdomsskole og videregående skole Spesialisthelsetjenesten Allmennpraktikere NAV

22 UTEOMRÅDER Idrettsbassenget Bystranda Lekeplass Gressplener, parkområder Sandvolleybaner Serveringsarealer

23

24

25 SCANDIC HOTELL Idrettsbassenget Kristiansands og Sørlandets største 229 rom, hvorav de fleste familierom Konferansekapasitet til 500 i egne lokaler Tilleggskapasitet; nærmere 2000 i idrettshaller Unik beliggenhet ved Bystranda

26

27

28 FORRETNINGSIDÈ Aquarama er en aktivitetsarena for helse og opplevelse. Gjennom nyskapende og bærekraftig drift skal attraksjonen være et landemerke kjent for høy kvalitet og mangfold.

29 KOMMUNIKASJONS- PLATTFORM Løfter Visjon Livsglede og livskvalitet til alle våre gjester Big Hairy Goal Sommer-OL til Sørlandet i 2020 Verdier Du finner ikke maken Sunn og opplevelsesrik hverdag En arena for livskvalitet Noe for alle Posisjon Frisk hverdag for Sørlandet og et mål for turister Forretningsidé En aktivitetsarena for helse og opplevelse Essens Ett sted. For alle. Lekenhet Fornyelse Kvalitet Gjestfrihet

30

31 DRIFTSMODELL Tjenestekjøper gjennom drifts-/ serviceavtale, samt eier av offentlige seksjoner: AQ Bad KF og AQ idrett KF Kristiansand Kommune Eindomsselskap 50/50 eierskap BRG / Kruse Smith Holdingsselskapet for eiendom og kontraktspartner med kommunen SPV/ eierseksjon for Badeland SPV/ eierseksjon for Badeland AQ Kristiansand AS AQ Idrett KF AQ Bad KF Driftsselskap Eierskap AQ Velvære AS AQ Næring AS Driftsselskap Eierskap AQ Trening AS Driftsselskapet for badeanlegget Inntekter og kostnader knyttet til badet, Kjøper driftstjenester av AQ Service AS AQ Parkering AS Eierskap AQ Hotelleiendom AS AQ Badedrift AS Drifts- og forvaltningsselskapet for hele anlegget, alt driftspersonell ansatt her AQ Service AS

32 Selskapsstruktur - drift Idrett Leietakere FREMDRIFT

33 Milepæler 2013: 15. Jan Prøvedrift Bad 22. mars ÅPNING bad, trening, spa, idrett og næring 31. mai Prøvedrift hotell 10. juni ferdigstillelse Utenomhusareal 14. juni Åpning av Hotell Bystranda 2063: Kommunen kan si opp avtalen og kjøpe anlegget tilbake til teknisk verdi på kjøpstidpunktet Takk for oppmerksomheten! Svein Kaldestad Kruse Smith Eiendom AS

FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR OPS OG LCC : AQUARAMA VISER VEI!?

FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR OPS OG LCC : AQUARAMA VISER VEI!? OPS OG LCC : AQUARAMA VISER VEI!? LCC FORUM TORSDAG 15 MAI 2014 DIREKTØR FORRETNINGSUTVIKLING SVEIN KALDESTAD KRUSE SMITH EIENDOM FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR Kruse Smith AS etablert i 1935 Ca

Detaljer

Aquarama - OPS KrisAansand kommune BRG og Kruse Smith. Estate konferansen 11.9.14 Svein Kaldestad direktør forretningsutvikling Kruse Smith Eiendom

Aquarama - OPS KrisAansand kommune BRG og Kruse Smith. Estate konferansen 11.9.14 Svein Kaldestad direktør forretningsutvikling Kruse Smith Eiendom Aquarama - OPS KrisAansand kommune BRG og Kruse Smith Estate konferansen 11.9.14 Svein Kaldestad direktør forretningsutvikling Kruse Smith Eiendom KRUSE SMITH - FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR Kruse

Detaljer

Samhandlingsmodeller konkurransepreget dialog - Erfaringer sett fra Kruse Smith som leverandør

Samhandlingsmodeller konkurransepreget dialog - Erfaringer sett fra Kruse Smith som leverandør Samhandlingsmodeller konkurransepreget dialog - Erfaringer sett fra Kruse Smith som leverandør DiFi 21.11.2014 Svein Kaldestad direktør forretningsutvikling Kruse Smith Eiendom Aquarama i Kristiansand

Detaljer

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER KURSDAGENE 2014 DIREKTØR FORRETNINGSUTVIKLING SVEIN KALDESTAD KRUSE SMITH EIENDOM FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR Kruse Smith AS etablert

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE ANALYSERAPPORT. FOLKEBAD I Tromsø. Del: Skrevet av:

TROMSØ KOMMUNE ANALYSERAPPORT. FOLKEBAD I Tromsø. Del: Skrevet av: TROMSØ KOMMUNE Dato: 2013-04-16 Oppdrag: ANALYSERAPPORT FOLKEBAD I Tromsø Del: Skrevet av: Arkiv: http://bikube11/oppdrag/531606/dok umenter/tromsø- badeanlegg_analyserapport_2013-04-16.docx Program, grunnlag

Detaljer

Samlokaliseringsmodell

Samlokaliseringsmodell Samlokaliseringsmodell -Samfunnshotellet som utleier «Det skjer kun om vi lykkes med å utvikle en helsetjeneste preget av kvalitet, god ledelse og vilje til å samhandle uten for mye revirtenking og med

Detaljer

ANALYSERAPPORT BADEANLEGG I OSLO

ANALYSERAPPORT BADEANLEGG I OSLO Oppdragsgiver: OSLO KOMMUNE Dato: April 2013 Oppdrag: ANALYSERAPPORT BADEANLEGG I OSLO Del: Skrevet av: Arkiv: c:\users\eyvind.marcussen\desktop\ diverse badeanlegg\oslo\oslo_analyse_bad eanlegg_2013-04.docx

Detaljer

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER INNLEDNING Dette dokumentet har som hensikt å skissere en modell for investering og drift av Hardangerbadet. Modellen er forsøkt optimalisert i henhold til gjeldende

Detaljer

Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring

Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring Potensielle produkter, marked, virksomhetsidé og profil for en samlokalisert helseklynge på Evjemoen Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Strategidokument 2015-2020

Strategidokument 2015-2020 Strategidokument 2015-2020 Tyrilistiftelsen Publisert juni 2015 Skrevet av Camilla Fjeld og Anders Dalsaune Jansen Innhold 1. Innledning 1 2. Ideologisk grunnlag 2 2.1 Visjon, verdier og menneskesyn 2

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12. 2013 Jevnaker Kommune FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12.-13 12.12. 2013 14.06.2013 0 Innhold 1. Innledende del... 1 1.1 Bakgrunn... 1 Kommunens planstrategi... 1 Levekårsundersøkelser

Detaljer

Rom for oppvekst 2012

Rom for oppvekst 2012 Fra idé til virkelighet Rom for oppvekst 2012 Lyngdalsmodellen Erfaringer fra «Oppdragsgiver» og Bruker Rune Berntsen Kruse Smith Eiendom AS FORRETNINGSIDÉ Kruse Smith skal være en ledende entreprenør

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Arbeidsprosesser i forprosjektfasen

Arbeidsprosesser i forprosjektfasen MASTEROPPGAVE Arbeidsprosesser i forprosjektfasen AV: Bernt-Otto Fjellestad & Espen Andreassen Masteroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som en del

Detaljer

Inderøy oppvekst- og kultursenter

Inderøy oppvekst- og kultursenter Inderøy oppvekst- og kultursenter VEDLEGG Mulighetsstudie 2013 Innhold Fagmiljø og pedagogikk 1 Kultur, idrett næring samfunn. 6 Stab og administrasjon..12 Gruppe 1. Fagmiljø og pedagogikk Hovedhypotese:

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Inderøy oppvekst- og kultursenter. Mulighetsstudie oktober 2013

Inderøy oppvekst- og kultursenter. Mulighetsstudie oktober 2013 Inderøy oppvekst- og kultursenter Mulighetsstudie oktober 2013 Innhold Kapittel Side 1. Bakgrunn, mandat og prosess 3 2. Målbilde og hovedhypoteser 7 3. Presentasjon av hypoteser per område 11 4. Kritiske

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

BARBUBUKT: OPPSUMMERING VERKSTEDER

BARBUBUKT: OPPSUMMERING VERKSTEDER BARBUBUKT: OPPSUMMERING VERKSTEDER Verksted 1 - tirsdag 25. januar kl 1800-2100 - åpent for alle Verksteder 2 - tirsdag 8. februar og Verksted 3 - tirsdag 22. februar kl 1730 2030 forbeholdt en bredt sammensatt

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Krødsherad Venstres program 2015-2019. Vi vil samle bygda.

Krødsherad Venstres program 2015-2019. Vi vil samle bygda. Krødsherad Venstres program 2015-2019 Vi vil samle bygda. Vi må være medmennesker, sikre et godt miljø, utnytte mulighetene og utvide mangfoldet i Krødsherad. Politikere har makt. Den må begrenses i omfang

Detaljer