Orientering om status utviklingen Nedre Malmø og bygging av Buen. Mandal bystyre Jan Willy Føreland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om status utviklingen Nedre Malmø og bygging av Buen. Mandal bystyre 24.09.09 Jan Willy Føreland"

Transkript

1 Orientering om status utviklingen Nedre Malmø og bygging av Buen Mandal bystyre Jan Willy Føreland

2 Mer enn et kulturhus og en bro

3 Mer enn et kulturhus og en bro Total utbygging ca kvm, tilsvarer ca 20 kulturhus Total byggekostnad ca 2.5 mrd kr.

4

5

6

7 Historien bak visjonen Tidligere industrivirksomhet ble nedlagt kommunen bestemte seg for å kjøpe tomten Kommunen ville sette seg i førersetet i forhold til byutvikling og ønsket kulturfunksjoner og hotell til området Strategi: Reguleringsplan tilrettelegge for utvikling av sentrum Buen arkitektoniske kvaliteter førende for videre utvikling i området Inntekter fra eiendomssalg skal delfinansiere kulturhuset Fremtidens Mandal bygges på stolt industrihistorie

8 De viktigste beslutningene Kommunens kjøp av Fundia-tomta Bystyret sluttet seg til rapporten om etablering av regionalt kulturhus Lindesnesrådet har vedtatt å støtte aktivt opp om prosjektet Halse Eiendom AS heleid av kommunen fikk oppdrag med å utvikle eiendommen Reguleringsplan for hele området vedtatt inklusiv gang- og sykkelbro Arkitektkonkurranse. 3xn vant med prosjektet Buen Ny justert reguleringsplan tilpasset konkurransen

9 Bystyret Kalkyle 160 mill.kr. eks mva (2006 kr) Finansiering: Inntekt salg eiendom mill.kr. (både Fundia og Syre tomta) Tilskudd stat og fylkeskommune mill.kr. Kommunen mill.kr Forventet økning i driftskostnadene 1,2 mill.kr. Inklusiv drift nybygg Bortfall leiekostnader kino, bibliotek og Gamle Postgården Driftstilskudd fra fylkeskommunen på 0,2 mill.kr.

10 Et kulturhus for alle i hele regionen Et kulturhus for alle grupper av befolkningen. Både et tradisjonelt visningshus og et aktivitetshus. Hotell planlegges som nærmest nabo direkte forbindelse. Storsal med ca 390 sitteplasser i amfi og stor fleksibilitet Ca 290 i skyveamfi og 100 faste 800 ståplasser på flatt gulv Biscene med klubbkarakter fra 100 til 400 publikummer Liten kino Ca 110 plasser Min. THX kvalitet på lyd og bilde

11 Et kulturhus for alle i hele regionen Samspillrom/prøvesal for kor, korps og orkester, kombinert med dans- og dramasal m.m.. Produksjonsareal for frivillig kulturliv og kulturskole Øvingsrom Medieverksted og studio Kunstverksted Utstillingslokaler / galleri Moderne bibliotek Brukerne gir gode tilbakemeldinger

12

13

14

15

16

17 Forprosjektet vedtatt januar I samsvar med den gitte økonomiske rammen 205 mill.kr. omregnet til 2009 kr. (juni 09) Margin og reserver på 20 mill.kr. Søknad sendt departementet januar 2009 om statstilskudd regionalt kulturhus 50,5 mill.kr. 1/3 av kostnadene til de regionale funksjonene Fortsatt ikke mottatt svar på søknaden Søknad sendt Vest-Agder fylkeskommune Fylkestinget bevilget i april mill.kr. og ga tilsagn om et årlig driftstilskudd på 0,2 mill.kr

18 Hvordan selge i dagens marked? Tradisjonelle investorer lite interessert Dialog med større entreprenører som også er eiendomsinvestorer Behov sysselsetting Konkurransesituasjon Kapital Vi vurderte OPS i tillegg til tradisjonell løsning Bystyret orientert fullmakt til å gå ut med OPS modellen parallelt med ordinært kommunalt eierskap Gikk ut i en kombinert konkurranse: Bygge Buen eventuelt OPS på Buen. Kommunen uansett eie tomta Selge resten av Fundia tomta

19 Vi oppnådde interesse og reell konkurranse både om bygging og kjøp av tomt Men ingen aktører anbefalte OPS Pga økte krav til egenkapital og høyere rentemarginer fra bankene mot private aktører Samlet pakke bygging og kjøp. Vinner av konkurransen: Tilbud fra Kruse/BRG om å bygge Buen innenfor rammen på 205 mill.kr. Tilbud fra Malmø Utvikling AS om å kjøpe tomtene Malmø Utvikling AS eid av Kruse Eiendom, BRG Eiendom og s.u.s v/erik Tønnesen m2 hotell, m2 bolig og m2 kontor Ytterligere potensiale på m2

20 Rammeavtale mellom Malmø Utvikling AS, Kruse/BRG, Mandal kommune og Halse Eiendom AS Ført forhandlinger fram til nå Avtaleforslaget ikke endelig behandlet i Halse Eiendom Endelig avtale legges senere fram for bystyre til godkjenning Kjøp av tomta I stedet for tomtekjøp kjøpes selskapene som eier tomtene Skattemessig begrunnet - særlig på næringseiendommer Normal løsning i det private markedet Halse Eiendom fisjonerer ut 3 selskap som kjøpes av Malmø Utvikling AS (Malmø Bolig, Malmø Næring og Malmø hotell) Halse Eiendom fortsatt eier av Syretomta

21 Alternative prismodeller 43,75 mill.kr. samlet aksjekjøp og 50 % av infrastrukturbidraget for utbyggingspotensialet ved igangsetting Buen (11 mill.kr.) resten ved bygging av de enkelte delområder 34,81 mill.kr. samlet aksjekjøp og 100 % av infrastrukturbidraget ved igangsetting Buen Kommunen kan velge vi anbefaler alternativet med høyeste pris på kjøp av aksjene Nærmere om tilbudet: Aksjekjøp er i 2009 kr indeksreguleres KPI fram til oppgjørstidspunktet Betaling når en overtar selskapene (for å finansiere planlegging og utbygging) med et avtalt seneste tidspunkt

22 Hotellet Særlig viktig for Buen og for utviklingen i området at en kommer raskt i gang med hotellet Malmø Utvikling forplikter seg til å sette i gang konseptutvikling og planleggingen umiddelbart Forpliktelse om at skal sette i gang bygging av hotellet senest 3 år etter at Buen er ferdig Presisert hva som menes med igangsetting Dersom ikke en holder denne fristen kan vi selge tomta eller pålegge dem å gå i forhandlinger med andre drivere Malmø Utvikling har intensjonsavtale med First Eier av Malmø Utvikling eier Solborg avtale til april 2015 Alternativ utvikling av Solborg tomta sterk interesse av å få realisert hotellet på Malmø.

23 Videre strategi for å kunne gjennomføre prosjektet og legge fram en samlet pakke for bystyret: 1. Redusere kostnadene til Buen 1. Sammen med entreprenørene har en gjennomført sparetiltak på 15 mill.kr. 2. Det viktigste er at det ikke blir tilgang til taket 3. Kontroll på parkeringskostnadene Stangheia eller andre alternativ vurderes sammen med Mandal parkering og Malmø Utvikling 2. Incitament for ytterligere kostnadsreduksjoner på Buen 1. Samspillavtale som regulerer samarbeidet mellom partene 2. Utarbeider målsum som forplikter begge parter innenfor vedtatt ramme - incitamentsløsning der hver av partene dekker 50 % av eventuelle merkostnader og innsparinger 3. Arbeidsfellesskapet overtar som totalentreprenør ansvaret for videre prosjektering og bygging 4. Avtale for å håndtere reklamasjoner i en 5 årig driftsperiode etter at Buen er ferdig

24 3. Kontroll på kostnadene til broa Henvendt oss til Kruse/BRG basert på foreliggende materiale De har forpliktet seg til å levere broa for 30 mill.kr eks mva Det vil uansett bli gjennomført en åpen konkurranse i samsvar med Lov om offentlige anskaffelser Dette gir en garanti for maksimal kostnad Fokus på effektiv drift av broa 4. Søknad til Vest-Agder fylkeskommune om 3 mill.kr. til finansiering av bla tilknytningen på bysiden 5. Usikkerhet omkring statstilskuddet avtale mellom Mandal kommune og Vest-Agder fylkeskommune om fullfinansiering For å holde prosjektet rammer og utnytte markedssituasjonen er det avgjørende viktig å komme i gang med byggingen nå Partene tar sammen ansvaret opp til fullfinansiering av prosjektet 40 mill.kr. Tildelt statstilskudd fordeles med 50 % på hver av partene

25 6. Fokus på effektiv drift Halse Eiendom har gitt anbefaling om organisering og driftsmodell vurderes nå av kommunen. Egen sak til bystyret senere Lav grunnbemanning Kulturhus- og kulturadministrasjonen en felles driftsorganisasjon - Gir mer fleksibilitet Selskapsform som gir fleksibilitet inviterer til at den gode dugnadsånden kan opprettholdes Avtale med eksterne firma om tekniske leveranser, for eksempel lyd og lys Kostnadene knyttes til det enkelte arrangement Bidra til å utvikle virksomheter i regionen

26 Tiltak ifht gjenværende finansiering: Salg av Syretomta før Buen er ferdig Mulighet utvikle ytterligere m2 på Fundia tomta Salg av Postgården Søknad Lindesnesrådet Innsamling og andre sponsorer Minimum få inn 13 mill.kr. Avtale med VAF om garantere ifht statstilskudd 40 mill.kr.

27 Vedtatt bystyret 2007 (2006 kr) Endelig forslag (2009 kr) Kostnad Buen Netto salgsinntekter Fundia tomta Tilskudd fylkeskommunen (og staten) Bevilgning fra kommunen Salg Syretomta, Postgården mv Avtale VAF Mandal kommune 13 40

SAMARBEID OFFENTLIG PRIVAT Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no

SAMARBEID OFFENTLIG PRIVAT Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no SAMARBEID OFFENTLIG PRIVAT Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no Samspillet mellom det offentlige og private Kommunen har flere roller: Samfunnsutvikler Myndighetsutøver Grunneier Private aktører

Detaljer

EKSEMPLER PÅ GODE PROSESSER. Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no

EKSEMPLER PÅ GODE PROSESSER. Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no EKSEMPLER PÅ GODE PROSESSER Jan.willy.foreland@faveoprosjektledelse.no Eksempler på gode prosesser knyttet til bolig-og sentrumsutvikling Utgangspunkt å få til ønsket utvikling i et område med: Mange grunneiere

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 SPØRSMÅL STILT I FORMANNSKAPSSAK 84/2012 UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET MED NY MULTIFUNKSJONSHALL

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Frokostmøte 16. april 2015. Skatte- og avgiftsnyheter for eiendomsbransjen

Frokostmøte 16. april 2015. Skatte- og avgiftsnyheter for eiendomsbransjen Frokostmøte 16. april 2015 Skatte- og avgiftsnyheter for eiendomsbransjen Infrastrukturkostnader - Bjørvikadommen Bjørvikadommen, 26. feb. 2015 Bidrag til infrastrukturtiltak måtte aktiveres som tomtekostnad

Detaljer

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg.

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Kongsberg 21/8 2014 Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Bakgrunn: KKPE AS er et aksjeselskap der Bolten Eiendom (BE) ved inngåelsen eier 60 % og

Detaljer

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge 1 Transportsektoren... 1 1.1 Veg... 1 1.2 Jernbane... 4 2 Forsvarssektoren... 5 3 Sykehussektoren... 7 3.1 Sykehusbygg... 7 3.2 Parkeringshus... 7 4 Kriminalomsorg... 8 5 Kommunal sektor... 8 5.1 Skole...

Detaljer

Ark.: 153 Lnr.: 2357/08 Arkivsaksnr.: 07/78

Ark.: 153 Lnr.: 2357/08 Arkivsaksnr.: 07/78 Ark.: 153 Lnr.: 2357/08 Arkivsaksnr.: 07/78 Saksbehandler: Jon Sylte ETABLERING AV FJERNVARMEANLEGG I FOLLEBU Vedlegg: 1. Kart som viser tomtealternativer 2. Hyttedrømmen AS biovarmeanlegg i Follebu 3.

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Notat Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Faveo Prosjektledelse AS Vestre Strandgt 27 29, 4611 Kristiansand www.faveoprosjektledelse.no ORG. NR 881 894 742 MVA Sted:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Kommuneplan Karmøy, samfunnsdel 2012 2023: Utredning om Ny Storstue for heile kommunen. Kulturhusplan DA for Karmøy kommune, februar 2014 - 1 -

Kommuneplan Karmøy, samfunnsdel 2012 2023: Utredning om Ny Storstue for heile kommunen. Kulturhusplan DA for Karmøy kommune, februar 2014 - 1 - Kommuneplan Karmøy, samfunnsdel 2012 2023: Utredning om Ny Storstue for heile kommunen Kulturhusplan DA for Karmøy kommune, februar 2014-1 - 2 Innhold! 1.!BAKGRUNN!OG!GJENNOMFØRING!...!4! 1.1! Mandat(...(4!

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Stjørdal Kulturutvikling AS

Stjørdal Kulturutvikling AS Stjørdal Kulturutvikling AS Selskapskontroll Stjørdal kommune 2013 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mars 2012 til februar 2013 gjennomført selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Stjørdal

Detaljer

I året 2011 som vi har lagt bak oss har hovedaktiviteten til OBE AS vært utvikling av Halhjemsmarka 3 - del 1 og del 2.

I året 2011 som vi har lagt bak oss har hovedaktiviteten til OBE AS vært utvikling av Halhjemsmarka 3 - del 1 og del 2. Årsrapport 2011 Året 2011 I året 2011 som vi har lagt bak oss har hovedaktiviteten til OBE AS vært utvikling av Halhjemsmarka 3 - del 1 og del 2. Året har sine skiftende årstider og prosjekter har sine

Detaljer

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Arkivsak 200902009-19 Arkivnr. E: 611 Saksbehandler Kurt Orre Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 71/10 Fylkestinget 26.10.2010 63/10 Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Detaljer

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen.

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen. Bergen oslo Stavanger Velkommen til nye Mandal! Mandal kristiansand Historisk har industriarealene på Nedre Malmø vært viktige for Mandals vekst og utvikling. I en ny tid er området minst like viktig.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE OG BOLTEN EIENDOM AS OM KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG 1 Parter Parter i denne Samarbeidsavtalen er Kongsberg kommune (KK) og Bolten Eiendom AS. 2 Hensikten

Detaljer

Årsrapport. Snart 50 år med eigedoms- og arealutvikling

Årsrapport. Snart 50 år med eigedoms- og arealutvikling Årsrapport 2013 Snart 50 år med eigedoms- og arealutvikling Året 2013 Visjoner og drømmer Mye av vår livskraft kommer frem gjennom våre visjoner og drømmer. Visjoner driver oss fremover, nye tanker kommer

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer