SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM. Innspill fra UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM. Innspill fra UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd"

Transkript

1 SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM N Innspill fra og Ullensaker Idrettsråd

2 Forord og har i samarbeid utviklet et forslag på ny svømmehall med badeland på Jessheim. Vi er innstilt på et 25 m anlegg og ikke 50 m når det har kommet signaler fra det politiske miljøet om at drifts inntekter skal bidra til å dekke drifts kostnader. Det er ingen 50 m anlegg som tjener penger i Norge. Drammensbadet går med 18 mil. i underskudd før de skal dekke vedlikeholdskostnader. Vårt forslag til nytt anlegg skal ivareta folkehelsen i kommunen på best mulig måte. Anlegget er tegnet på en slik måte at alle bruker grupper skal kunne benytte anlegget i hele åpningstiden. Det vil si at det er plass for skole, idrett, mosjonister, barn, trening i varmtvanns basseng og velvære samtidig. Vi har lagt oss på en lav pris for å benytte anlegget grunnet folkehelseperspektivet. Det er vårt ønske at de som står dårligst stilt økonomisk i kommunen skal også kunne benytte anlegget ofte og trene regelmessig. Det er like viktig at gruppen som ikke har råd til å delta på organisert trening også blir inkludert og får et godt tilbud. Anlegget vil ha egne soner for de ulike tilbudene slik at de ulike aktivitetene forstyrrer hverandre minst mulig. Det skal være en positiv opplevelse å benytte anlegget. Side 1

3 Svømmehall med badeland på Jessheim S V Ø M M E H A L L F O R A L L E Hvilke muligheter vil en ny svømmehall på Jessheim tilby sine ulike brukere og hvilke muligheter ligger i de ulike bassengene / treningsrommene. Det er viktig at svømmehallen blir utformet slik at så mange brukegrupper som mulig kan benytte anlegget samtidig slik at de selv kan velge det tidspunktet de selv vil for å besøke svømmehallen. ønsker seg en åpnings tid fra kl 06:00 hvor svømmeklubben og trimerne starter dagen. Videre utover dagen med svømmeopplæring for 4 klasse og svømmetrening for de andre klassetrinnene hvor det også vil være plass til andre som vil svømme, bade eller benytte terapibassengene. Etter skoletid vil det være lek og moro, mosjonister, velvære, behandling, svømmeopplæring og trening som benytter hallen til stengetid kl Plassering av ny svømmehall og mener den beste plasseringen av ny svømmehall bør være på samme sted som de øvrige nye anlegg på Jessheim har blitt plassert, Gystamarka. Ved en slik plassering vil mange lag og foreninger få en tilhørighet til samme sted og kunne trekke veksler på hverandre og samarbeide tettere på tvers av den enkelte klubb/forenings aktivitet. Det bør avsettes tomteareal i Ullensaker kommune for å kunne bygge et 50m basseng når behovet for dette måtte komme i fremtiden. Hovedbasseget Hovedbassenget vil ha de fysiske målene på 25m langt og 26m bredt. Med denne utformingen vil bassenget ha 10 konkurransebaner og 13 treningsbaner. Ved å ha 13 treningsbaner vil det være god plass for svømmeklubben å trene samtidig som det er minimum 5 baner ledig til mosjonister som vil trene. Det gir også muligheter til å dele bassenget inn i ulike soner for lek og moro samtidig som det fortsatt er baner tilgjengelig for trening. Bassenget må også tilrettelegges for lett adgang for funksjonshemmede slik at de også kan få gode treningsforhold i Ullensaker. Stupbassenget Stupbassenget vil ha de fysiske målene på 20m langt og 30m bredt og minimum 5m dypt. Med denne utformingen vil bassenget kunne benyttes til stup, vannpolo(internasjonalbane: Dame 17m x 20m, Herre 20m x 30m), synkronsvømming, 8 treningsbaner og for utsvømmings basseng ved stevner. Stupetårnet Stupområdet må inneholde 2 x 1m sviktbrett, 2 x 3m sviktbrett og faste brett på 5m, 7,5m og 10m. Vannsklier bør benytte samme trapp/tilgang som stupetårnet benytter. Side 2

4 Terapibasseng Terapibasseng benyttes spesielt for rehabilitering, opplæring, vanngymnastikk, baby/småbarns svømming og velvære. Grunnen til 2 terapi basseng er tilbakemelding fra de befaringer vi har hatt sammen med representanter fra kommunen til andre anlegg. De på peker behovet for 2 bassenger for å kunne dekke behovet for slike basseng. Terapibasseng 1 Bassenget vil ha de fysiske målene på 20m langt og 15m bredt. Dette gir muligheter for å dele bassenget opp i 6 ulike soner avhengi av hvilke bruke grupper som benytter bassenget. Det må være heve/senke gulv og kjøre/gang rampe ut i bassenget. Bassenget må kunne avskjermes fra resten av hallen med for eksempel frosset glass med stor skyvedør. Direkte tilgang til HC garderober fra bassenget. Terapibasseng 2 Bassenget vil ha de fysiske målene på 20m langt og 15m bredt. Dette gir muligheter for å dele bassenget opp i 6 ulike soner avhengig av hvilke brukergrupper som benytter bassenget. Det må være heve/senke gulv og kjøre/gang rampe ut i bassenget. Bassenget må kunne avskjermes fra resten av hallen med for eksempel frosset glass med stor skyvedør. Bassenget kan benyttes som et velvære basseng når ingen spesielle brukergrupper benytter det. Småbarnsbasseng Dette bassengområde må ha ulike soner hvor vanndybden går fra 0-60cm dybde med vannleker/sklie etc. med nærhet til sitte-/hvile- og kafé- område. Lek/moro/sklie område Dette området må kunne by på moro/lek og spenning. Elementer som bør være til stede er 2-3 vannsklier med ulike fart/spennings nivåer, klatrevegg, bølge eller vannstrøms anlegg. Boblebadene Det bør være 2 boblebad med plass til personer i hvert av badene slik at flest mulig kan få benytte seg av tilbudet uten å måtte oppleve lange køer. Steam badstue/badstue/kaldkulp Felles badstuer med tilhørende kald kulp for velvære Velvære Velvære vil bli ivaretatt av badstuene og terapibassengene(i hele helgen og på ukedager når brukergrupper med spesielle behov ikke benytter disse). Det er også ledige rom/arealer til utleie til massasje/ fysioterapeuter / idretts lege etc. Side 3

5 Trenings rom Det er viktig å kunne tilby annen trening i tillegg til svømmetrening og moro for å kunne bli et attraktivt treningstilbud. Det bør være 5 saler til flerbruk, blant annet som tilbyr følgende trening: Spinning sal, TRX sal (strikk trening), tredemøller, styrke sal og stepp/yoga sal. Tribuneområde Tribunen bør ha plass til minimum 500 personer og være mobil slik at gulv arealet kan benyttes til annen aktivitet når det ikke er stevner i svømmehallen. Ved å ha foldevegger mot svømmebassengene så vil alternative bruksområder utvides betraktelig. Sekundære tribuner Det er plass for mobile tribuner på langsiden av hoved bassenget på samme side som terapibassengene til ca. 300 personer og ca. 200 personer på kort enden av bassenget mot inngangspartiet. Resepsjon/Kafé/Butikk Resepsjon for alle brukere med utlevering av adgangsbrikker til garderobene. Salg av svømmeutstyr og salg av mat og drikke til publikum på innsiden og utsiden av bassengområdet. Bord og stoler innenfor og utenfor bassengområdet hvor publikum kan innta mat og drikke. Konferanserom Møte/konferanserom som kan dekke behovet for møte/kurs aktiviteten de ulike idrettene har i området. Det finnes ikke slike rom i de andre anleggene i området som idretten benytter. Garderobeområde Garderobene må ha en kapasitet på 500 brukere samtidig (250 herre/dame) og ha minimum 15 dusjer i hver garderobe. De må også inneholde toaletter. Det er egne familier garderober med stellebord og lekegrind. Garderober for handikappede som kan utstyres med de hjelpemidler som til en hver tid det er behov for. Areal Grunnflate på ca 6200 m 2, totalt på ca m 2 Kostnader Det er estimert en byggekost på ca kr 250 mil. Eks. mva. Åpningstider Side 4

6 Mandag fredag: kl. 06:00-22:30 Lørdag søndag: kl. 09:00-17:00 Svømmehall med badeland på Jessheim D R I F T A V S V Ø M M E H A L L E N og ser det som realistisk å få et årlig besøk på betalende besøk. Dette vil gi en inntekt på ca 33 mil og en driftskostnad på ca. 26 mil. Ved et besøk på vil inntektene være ca 25 mil og en driftskostnad på ca. 23 mil. Kundepotensialet Ullensaker kommune Kommuner i nærheten (kommuner på Romerike) Totalt Oslo N og Ø, Lørenskog, Nittedal Totalt Betalende aktiviteter Side 5

7 Ved besøkende Ved besøkende Biletter kr Antall Totalt Biletter kr Antall Totalt Barn kr Barn kr Barn kr Barn kr Voksen kr Voksen kr Familie kr Familie kr uføre/pensjonist kr uføre/pensjonist kr Voksentening 4000 pr år 750 kr Voksentening 4000 pr år 560 kr kr kr Annen inntekt Annen inntekt skole undervisning kr skole undervisning kr Kiosk kr Kiosk kr klær etc kr klær etc kr Adgangs brikker kr Adgangs brikker kr Utleie kr Utleie kr arrangementer kr arrangementer kr kr kr Kostnader Ved besøkende Ved besøkende Lønn 22 årsverk kr årsverk kr Strøm kr Strøm kr Leasing trenings uts. kr Leasing trenings uts. kr Renhold, tørr soner kr Renhold, tørr soner kr Vann/kloak avgift kr Vann/kloak avgift kr Varekost kr Varekost kr Vedlikehold kr Vedlikehold kr Avsetning til rep. kr Avsetning til rep. kr Totalt kr Totalt kr Fotnote til inntekter *Voksentrening: tilgang til treningssaler og svømmehall *Skoleundervisning: svømmeopplæring av alle 4. klasser og svømmetrening for alle elever i Ullensaker kommune ca elever. *Kiosk: omsetning på ca. kr ,- pr. uke *Klær etc.: omsetning for ca. kr 2 000,- pr. uke *Ved besøk av pr. år er det estimert i snitt 236 besøkende pr. uke dag og 590 besøkende lørdag og 590 besøkende på søndag. *Utleie av areal til for eksempel fysikalsk behandling etc. Fotnote til kostnader *lønn: bruttolønn feriedager +feriepenger +12,09 % pensjon +gruppeliv +7,9 % arbeidsgiver avgift Side 6

8 Oppsummering Ved å bygge en svømmehall med et bredt og godt tilbud som gjør det mulig for alle brukergrupper å benytte svømmehallen samtidig så mener og : Ullensaker kommune dekker alles behov i en svømmehall. Ullensaker vil få en enestående idrettspark ved plassering av anlegget på Gystadmarka. Alle typer brukere vil kunne benytte seg av anlegget samtidig. Et sted for trening, lek og moro, velvære og læring. Folkehelsen bli ivaretatt og satt i fokus. En helhetlig modell i et helt livsløp. Kontakt oss Jørn Myhre Postboks 165 Leder 2051 Jessheim tlf: Kjell Olav Pedersen Postboks 411 Nestleder 2051 Jessheim Ansvar anlegg tlf Side 7

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: DRIFTANSVAR SVØMMEANLEGG STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: DRIFTANSVAR SVØMMEANLEGG STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MEI-14/18464-2 16580/15 26.02.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 25.03.2015

Detaljer

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER

HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER HARDANGERBADET BADE- OG VELVÆRESENTER INNLEDNING Dette dokumentet har som hensikt å skissere en modell for investering og drift av Hardangerbadet. Modellen er forsøkt optimalisert i henhold til gjeldende

Detaljer

Helårs svømming ved Frognerbadet!

Helårs svømming ved Frognerbadet! Helårs svømming ved Frognerbadet! Innspill fra Frogner svømmeklubb og Christiania svømmeklubb rettet mot KVU-arbeidet og de politiske prosessene knyttet til rehabilitering og oppgradering av Frognerbadet

Detaljer

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

BADE- OG SYMJEANLEGG I GAUPNE

BADE- OG SYMJEANLEGG I GAUPNE Oppdragsgiver: LUSTER KOMMUNE Dato: 21. nov 2007 Oppdrag: UTREDNING GRUNNLAG FOR BADE- OG SYMJEANLEGG I GAUPNE Del: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Arkiv: \\skien01\oppdrag\515920 luster gaupne bad\02_leveranser\utredning

Detaljer

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Denne planen ble vedtatt på årsmøtet 20.01.2011 Revidert: 19.01.2012 Ved Styret 2011 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.09... 3 3

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.02.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Et bredt aktivitetstilbud i vår klubb

Et bredt aktivitetstilbud i vår klubb Sist oppdatert 02.2015 Et bredt aktivitetstilbud i vår klubb En inspirasjon til et bredt og givende aktivitetstilbud i deres klubb Norges Svømmeforbund skal tilby et godt og allsidig aktivitetstilbud for

Detaljer

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning 04 Anlegg 06 Mål, delmål og strategier Aktivitetsutvikling 10 Mål, delmål og strategier Organisasjonsutvikling 16 Mål,

Detaljer

Helårs svømming ved Frognerbadet!

Helårs svømming ved Frognerbadet! Helårs svømming ved Frognerbadet! Innspill fra Frogner svømmeklubb og Christiania svømmeklubb Oslo Vest har akutt behov for helårs svømmeanlegg, ikke minst for skolenes svømmeundervisning, og vi antar

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

Hjelpekorpsrådet, Bergen Røde Kors. Styret i Bergen Røde Kors ved Styreleder Trond Drager. Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen

Hjelpekorpsrådet, Bergen Røde Kors. Styret i Bergen Røde Kors ved Styreleder Trond Drager. Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen TIL: Fra: Ad: Hjelpekorpsrådet, Bergen Røde Kors Styret i Bergen Røde Kors ved Styreleder Trond Drager Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen Jeg viser til kommende møte 18. desember mellom

Detaljer

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 Årsmelding 2013 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 2 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Samfunnsøkonomisk bæreevne?

Samfunnsøkonomisk bæreevne? Hvem er vi? Frogner svømmeklubb I overkant av 100 medlemmer, stort sett rekruttert fra morgensvømmerne på Frognerbadet som ønsker helårssvømming og vinterisolerte garderober på Frognerbadet. Typiske Frognerbadbrukere,

Detaljer

Informasjonsavis. Informasjonsavis fra Siljan Idrettslag Distribuert til samtlige husstander i Siljan kommune. Klatrejungel i Siljan idrettspark

Informasjonsavis. Informasjonsavis fra Siljan Idrettslag Distribuert til samtlige husstander i Siljan kommune. Klatrejungel i Siljan idrettspark Informasjonsavis Nr. 2 2014 Informasjonsavis fra Siljan Idrettslag Distribuert til samtlige husstander i Siljan kommune. Følg oss på www. siljanil.no Klatrejungel i Siljan idrettspark Siljan idrettspark

Detaljer

Virksomhetsplan, forord...s. 2

Virksomhetsplan, forord...s. 2 INNHOLD Virksomhetsplan, forord...s. 2 1. Årsrapport Satsningsområde 4.1. s. 3 Satsningsområde 4.2. s. 3 Satsningsområde 4.3 s. 4 2. Lillefots plattform... S. 5 3. Virksomhetsbeskrivelse 3.1 Elever/ brukere

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2011 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen åpnet i mars og etter

Detaljer

Svømmehallen børs eller katedral?

Svømmehallen børs eller katedral? Svømmehallen børs eller katedral? Krav til inntjening og sportslig suksess i framtida David Koht-Norbye Daglig leder Østfoldbadet Norges Svømmeforbunds ledersamling Gardermoen 22. mars 1024 Forhistorien

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø Glade turnere fra Tertnes Turn 2015 Velkommen til Tertnes Idrettslag Tertnes Idrettslag ble stiftet 25. januar 1953, og er således inne i sitt 63. år. Tertnes Idrettslag

Detaljer

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune Årsmelding 2012 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 04.04.2013 Godkjent av kommunestyret 23.05.2013 2 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Fleridrettshall Remmen

Fleridrettshall Remmen 2014 Fleridrettshall Remmen ARBEIDSDOKUMENT VEDRØRENDE FINANSIERING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Bakgrunn... 3 3 Krav til egenkapital i det nye selskapet... 3 4 Alle parter/investorer og deres forpliktende

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING 1 FORORD Full deltakelse og likestilling har vært det overordnede målet i politikken for funksjonshemmede i mer enn 20 år. I Manneråkutvalgets

Detaljer