Hvor viktig er overflateegenskapene for vellykket kontaktlinsebruk?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor viktig er overflateegenskapene for vellykket kontaktlinsebruk?"

Transkript

1 Hvor viktig er overflateegenskapene for vellykket kontaktlinsebruk? Katharine Evans og Heiko Pult beskriver kontaktlinsefriksjonen på øyet og hva optikeren kan gjøre for å minimere dette Katharine Evans og Heiko Pult (Denne artikkelen ble først publisert i Optician. Evans K & Pult H. How important are surface properties for successful contact lens wear? Optician 2; 243: 635, 4-8. Artikkelen avsluttes med en samling flervalgsspørsmål som kan gi etterutdanningspoeng for medlemmer av NOF). Innledning Mange brukere av myke kontaktlinser, opplever symptomer på tørre øyne i løpet av bruksperioden., 2 Forekomsten av kontaktlinserelaterte tørre øyne (CLRDE) er ca. 5 prosent,, 3, 4 og det kan være forbundet med en reduksjon i synsskarphet og komfort samt økt risiko for endringer på øyets overflate og infeksjon. 5 Ubehag ved kontaktlinsebruk er den viktigste årsaken til at folk slutter med kontaktlinser. 6 Ca. halvparten av de som slutter med kontaktlinser i Storbritannia, og tre fjerdedeler av de som slutter med kontaktlinser i USA, gjør det på grunn av ubehag. 7, 8 Videre sluttet 2 prosent av nye kontaktlinsepasienter med linser i løpet av en periode på fem år som følge av disse symptomene. 5 Nye data viser at nesten en tredjedel av de som slutter med kontaktlinser (3 prosent), gjør det i løpet av de første tre månedene med kontaktlinsebruk (europeisk undersøkelse av forekomst, mai 2, n=7). I en europeisk undersøkelse var de viktigste årsakene til at folk bruker et spesielt kontaktlinsemerke, at de aktuelle linsene var anbefalt som best egnet til øynene, at det var et kjent og pålitelig merke, at linsene var behagelige å bruke, og at linsene var de som var mest behagelige på slutten av dagen (U&A nettbasert undersøkelse, 2, ni europeiske land, 3525 kontaktlinsebrukere). Selv om de fleste pasientene slutter å bruke kontaktlinser spesifikt på grunn av tørrhetsrelatert ubehag, skyldes årsakenvanligvis problemer relatert til produktet eller linsetilpasseren, og de fleste brukere som har falt fra kan få tilpasset nye linser med vellykket resultat. 8 Flere ulike faktorer, både direkte og indirekte, påvirker komforten med kontaktlinser (oppsummert i tabell ), og en god balanse mellom linseegenskapene er nødvendig for å sikre optimal komfort, helse og vellykket resultat. Formålet med denne artikkelen er å se på hvordan overflateegenskapene, både med hensyn til kontaktlinsens og øyets overflate, påvirker komforten, for dermed å kunne øke pasienttilfredsheten og fremme vellykket kontaktlinsebruk. Linsematerialets overflateegenskaper Friksjon er motstanden når ett materiale beveger seg over et annet, som for eksempel når øyelokket beveger seg over kontaktlinseoverflaten ved blunking. 9 Friksjonsegenskapene til en kontaktlinse kan beskrives ved hjelp av friksjonskoeffisienten (CoF). Denne påvirkes normalt av en rekke linseegenskaper, for eksempel smøreevne, fuktingsgrad og beleggingsgrad. Målingene gjøres in vitro med tilpasset utstyr og en rekke ulike teknikker, men det er likevel ingen gjeldende industristandard for måling av CoF. I den senere tid har det blitt utviklet en biologisk relevant protokoll. Denne teknikken skal nøye etterligne in vivo-miljøet med hensyn til den smørende væsken, øyelokkets kraft og motvirkende overflateegenskaper. CoF målt med denne teknikken er vist i figur for en rekke kontaktlinsematerialer. Ulike studier har vist at komfortfremmende kontaktlinser har lavere CoF-verdier sammenlignet med de motsvarende standardlinsene. Ved å integrere polyvinylpyrrolidon (PVP) i etafilcon A (-DAY ACUVUE MOIST, Johnson & Johnson Vision Care) oppnås for eksempel 55 prosent reduksjon i CoF sammenlignet med de originale -DAY ACUVUE (figur ). Videre har kontaktlinser for gjenbruk, slik som ACU- VUE OASYS med HYDRACLEAR, som også har PVP som fuktemiddel, en lav CoF-verdi. Nelfilcon A (DAILIES AquaComfort Plus, CIBA Vision) bruker i tillegg polyvinylalkohol (PVA), polyetylenglykol (PEG) og hydroksypropylmetylcellulose (HPMC). Dette har gitt seg utslag i en vedvarende lav CoF, til tross for skylling i en periode på fire timer. 2 Selv om motstridende verdier har blitt påvist, reflekterer dette sannsynligvis forskjeller i metodene som brukes for å fastslå CoF. Komfortfremmende endagslinser sørger for bedre tårefilmstabilitet på linsens fremside, 3 og bruk av fuktemidler som PVP og PVA har vist seg å forbedre subjektiv komfort 4 og synskvalitet 5. Hvis linsetilpasseren tar hensyn til linsens CoF og sørger for å tilpasse linser med lavere friksjonsegenskaper til sine pasienter (samtidig som det tas hensyn til metoden som er brukt for å fastslå CoF), er det sannsynlig at pasientene vil oppleve bedre komfort og vellykket linsebruk. 6 Tegn på friksjon mot øyets overflate Mens måling av CoF skjer in vitro, er det sannsynlig at in vivo-friksjonen i forbindelse med naturlig blunking er annerledes på grunn av linsebrukernes individuelle tårefilmegenskaper. 7 Øyelokkparallelle epiteliale konjunktivalfolder (LIPCOF) og Lid Wiper epiteliopati (LWE) anses å være kliniske indikatorer på friksjon. Selv om dette er relativt uvanlige diagnostiske tester i klinisk praksis, har de vist seg å være svært gode indikatorer for å forutsi vellykket kontaktlinsebruk både for nybegynnere og for erfarne linsebrukere. 8, 9 LIPCOF er subkliniske folder i den laterale, nedre kvadrant av bulbære konjunktiva parallelt med nedre 36 Optikeren 6/22

2 øyelokkskant 2 (figur 2). LIPCOF evalueres over nedre øyelokk i området perpendikulært for temporale og nasale limbus på bulbære konjunktiva ved hjelp av en spaltelampe (ingen linse, hvitt lys, uten fluorescein) med en forstørrelse på 8x til 27x etter behov, og klassifiseres i henhold til den optimaliserte graderingsskalaen (tabell 2). 8 Vær påpasselig med å skille mellom LIPCOF og mikrofolder. Tykkelsen på LIPCOF er vanligvis,8 mm (ca. halvparten av den normale høyden på tåremenisken), mens en mikrofold er mye mindre, ca.,2 mm. 2 Nylig ble det utført en studie som viste at en rekke tester, inkludert LIPCOF Sum (kombinert nasal og temporal skår), ikke-invasiv tear break-up time (NIBUT) og symptomer (registrert med Ocular Surface Disease Index (OSDI)) hadde svært god sensitivitet og spesifisitet for å forutse symptomer på tørre øyne hos nye kontaktlinsebrukere (figur 5). 9 Videre ble det rapportert at LIPCOF Sum kombinert med komfort på slutten av dagen var en effektiv metode for å forutse kontaktlinserelaterte tørre øyne (CLRDE) hos erfarne linsebrukere. 22 For linsetilpasserne fremhever dette viktigheten av å ha en rekke tester, som fanger opp både objektive og subjektive tegn, for å kunne forutse symptomer på en bedre måte enn kun ved å benytte en enkelt tårefilmtest (tabell 3). LWE er en klinisk observerbar endring i epitelet på den bevegelige øyelokksranden, som kalles Lid Wiper. Hos personer med tørre øyne er ikke tårefilmen tilstrekkelig til å skille øyets overflate og Lid Wipern, 23 og Lid Wiper utsettes derfor for traume under hele øyelokkbevegelsen. 23, 24 Ettersom det er en sterk korrelasjon når det gjelder forekomsten av LWE og LIPCOF, er det sannsynlig at de har et felles friksjonsrelatert opphav. 8, 25 Det antas derfor at LIPCOF og LWE representerer indirekte in vivo-mål på friksjonen på øyets overflate under blunking. 26 LWE kan ses ved å bruke en kombinasjon av % lissamine grønn og 2% fluorescein og evalueres kun for øvre øyelokk. Begge fargestoffene bør påføres på nytt etter fem minutter. 27 LWE blir klassifisert på grunnlag av bredde og lengde 8, (tabell 4), og det er viktig å skille mellom fysiologisk farging forbundet med Marx linje 28, 29 og farging av Lid Wiper 23, 24 (figur 3a og 3b). Det er observert betydelig høyere nivåer av LWE hos symptomatiske linsebrukere. 24 Videre ble det påvist at LIPCOF Sum og LWE hadde Direkte faktorer Eksisterende tørre øyne o Redusert tårevolum (tåremeniskhøyde) o Dårlig tårefilmstabilitet (NIBUT) o Dårlig lipidlag - Meiboms kjertel-dysfunksjon (MGD) - Blefaritt o Øyets overflatefysiologi (farging av horn hinne og conjunctiva) o Øyelokkparallelle konjunktivalfolder (LIPCOF) o Blunkerelatert epiteliopati (LWE) Kontaktlinser o Dehydrering o Overflateegenskaper - Dårlig fuktbarhet - Høy friksjonskoeffisient o Høy modulus o Dårlig kontaktlinsetilpasning o Linse- og kantdesign o Materiale og integrerte fuktbarhetsstoffer o Byttefrekvens Tabell : Direkte og indirekte faktorer som påvirker brukerkomforten Ingen konjunktivalfolder Én permanent og klar parallell fold To permanente og klare parallelle folder (normalt lavere enn,2 mm) Mer enn to permanente og klare parallelle folder (normalt høyere enn,2 mm) Indirekte faktorer Tabell 2: Graderingsskala for øyelokkparallell konjunktivalfold (LIPCOF) 9 Friksjonskoeffisient (etter sykluser),45,4,35,3,25,2,5,,5,24,37,47,25 Pasient o Alder o Helse o Medisinering o Kjønn o Kosthold o Overholdelse (med brukstid, l insebytte osv.) Oppgaverelatert o Lesing o PC-arbeid o Andre oppgaver på nært hold Miljø o Lav luftfuktighet o Klimaanlegg, sentralvarmeanlegg o Vind Annet o Konserveringsmidler i øyedråper og/eller rensevæske o Renserutiner o Kunstig tårevæske o Allergier (GPC/CLAPC),8,42,5 Figur : Friksjonskoeffisient (CoF) for en rekke kontaktlinsematerialer en god positiv prediktiv verdi, eller testnøyaktighet, for å avdekke symptomer hos erfarne linsebrukere. 8 Disse testene egner seg bedre enn tradisjonelle tårefilmtester til å avdekke tegn og symptomer på friksjon mot øyets overflate. Det LIPCOF-grad, ,423 er derfor lurt å undersøke nye brukere før linsetilpasning, og ettersom det er mulig med direkte observasjon etter fjerning av linsene, bør undersøkelsen også integreres i den normale undersøkelsen av det fremre øyet hos erfarne linsebrukere. Optikeren 6/22 37

3 Horisontal lengde på fargingsgrad 2 mm 2 4 mm 5 9 mm > mm Sagittal bredde på fargingsgrad 25 prosent av blunkedelens bredde 25 5 prosent av blunkedelens bredde 5 75 prosent av blunkedelens bredde > 75 prosent av blunkedelens bredde Tabell 4: Graderingsskala for blunkerelatert epiteliopati (LWE) (sum av lengde og bredde) 23 Kvalitet 2, 32 Tabell 5: Alternativer for å forbedre tårefilmkvaliteten og -mengden 38 Optikeren 6/22 Nybegynnere Ocular Surface Disease Index (OSDI) + NIBUT + LIPCOF Sum 22, 42 Tabell 3: Hovedfaktorer for å forutse vellykket kontaktlinsebruk og tips for linsetilpassere Liposomal øyespray Hyaluronsyre MGD-behandling o Varme og fuktige kompresser etterfulgt av øyelokksmassasje og øyelokkshygiene Kosthold (Omega 3-tilskudd) Mengde Figur 2: Øyelokkparallelle konjunktivalfolder (LIPCOF) grad 2 Figur 2: Øyelokkparallelle konjunktivalfolder (LIPCOF) grad 2 Erfarne kontaktlinsebrukere Komfort på slutten av dagen + LIPCOF Sum Grad Hyppig smøring Redusere fordamping o Liposomal øyespray o Forbedre sekresjon fra Meibons kjertel o Vindbeskyttelse o Økt luftfuktighet o Hydrering drikk rikelig med vann, mindre koffein og alkohol Plugge tårepunktet (unngå sykdom på øyelokkskantene) Pasienter som viser tegn på slike abnormaliteter på øyets overflate, bør få tilpasset eller retilpasset linser med lav CoF. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til at en rekke ulike metoder har vært brukt for å komme frem til disse referanseverdiene for friksjon. Det kan derfor være verdifullt å benytte verdiene fra en studie som etterligner in vivo-forholdene, for eksempel studien til Roba et al. Økt friksjon ved blunking forårsaker LIPCOF og LWE, noe som fører til ubehag i forbindelse med linsebruk. 8, 25, 26 En studie av mindre omfang observerte forbedring i graden av LWE-farging hos linsebrukere etter bruk av smørende dråper. 3 Selv om slike øyedråper kan være en løsning hos linsebrukere som bare unntaksvis er symptomatiske, eller hos symptomatiske brukere som bare bruker linser av og til, er smøremidler 5 i selve linsematerialet i myke kontaktlinser mye bedre. Men altså, selv om friksjon mot øyets overflate kan reduseres ved å tilpasse kontaktlinser med bedre fuktingsgrad og lav CoF, må linsetilpasseren huske på at de ulike metodene som er brukt til å måle disse kriteriene, gjør det vanskelig å sammenligne forskjellige bransjedata. Tårefilm I henhold til 27-rapporten fra Dry Eye Workshop (DEWS) er bruk av kontaktlinser en signifikant etiologisk årsak til tørre øyne. 3 Kontaktlinsebruk har en negativ innvirkning på tårefilmstabiliteten, spesielt på lipidlaget, og fører til økt fordamping av tårevæske og redusert fukting av linsen. 2 Dette vil mest sannsynlig øke friksjonen mot øyets overflate under blunking og føre til tegn på traume, inkludert LWE og LIPCOF. Et optimalt lipidlag er derfor avgjørende for å oppnå en stabil tårefilm utenpå linsen, for dermed å gi linsen bedre fukting og sørge 2, 32 for mindre friksjon under blunking. En av de vanligste årsakene til utilstrekkelig lipidlag er dysfunksjon av meibomske kjertler (MGD) (figur 4). 33 I henhold til rapporten fra Tear Film and Ocular Surface Workshop vedrørende MGD er dette den vanligste årsaken til tørre øyne på grunn av fordamping. 33 Derfor må linsetilpasseren ikke undervurdere viktigheten av å behandle eventuelle sykdommer på øyelokkrendene, inkludert blefaritt og MGD, for å redusere friksjonen og fremme komforten. Bedre øyelokkhygiene og jevnlig bruk av varme, fuktige kompresser, etterfulgt av øyelokkmassasje, kan

4 lindre tegn og symptomer på CLRDE betraktelig (tabell 5). 2, 34 Videre kan forbedring av tårefilmkvaliteten og -mengden sannsynligvis redusere friksjonen og ha en positiv innvirkning på kontaktlinsekomforten. Kontaktlinsevæsker Mange typer kontaktlinsevæsker inneholder nå fuktemidler og overflateaktive stoffer som skal fremme linsens fuktingsgrad og komfort, både ved innsetting av linsen og i bruksperioden. Biotrue (Bausch+Lomb) inneholder for eksempel hyaluronan, et fuktgivende stoff som skal danne et fuktende nettverk på linseoverflaten. HydraGlyde Mositure Matrix i OPTI-FREE EverMoist (Alcon) skal forsterke overflatens hydrofile egenskaper og sørge for et kontinuerlig beskyttende lag av fuktighet på linseoverflaten. Ved å forbedre linsens fuktingsgrad kan disse stoffene bidra til å fremme linsekomforten i bruksperioden, og dette viser hvor viktig det er å anbefale en moderne, alt-iett desinfeksjonsvæske i forbindelse med vellykket kontaktlinsebruk. Ved bruk av endagslinser er det mulig at linsens fuktingsgrad og komfort kan forbedres ved å ha noen dråper kontaktlinsevæske på linsene før påsetting. 35 Flere studier har rapportert om væskeindusert staining av kornea (SICS) ved visse kombinasjoner av kontaktlinsevæske med konserveringsmiddelet polyheksametylen-biguanid (PHMB) og silikonhydrogellinser Mens noen forskere mener at SICS kan føre til redusert komfort og eventuelt økt risiko for korneale inflammatoriske episoder, 33 mener andre at mindre grad av korneal epitelial staining ikke tyder på væsketoksisitet. 39 Staining i form av SICS fortsetter å være et stridsspørsmål, og kombinasjonen av myke kontaktlinser og kontaktlinsevæske bør velges individuelt for hver enkelt pasient. Kontaktlinsevæsker uten konserveringsmiddel, for eksempel oksyklorittbaserte væsker eller et peroksidbasert ett-trinnsystem, anses ofte som gode alternativer. Selv om peroksidbaserte systemer ikke er like mye brukt, 4 forårsaker de færre væskerelaterte symptomer på tørre øyne, de er ikke toksiske etter nøytralisering og de er kompatible med alle materialer som brukes i myke kontaktlinser. 4 Grunnen til linsetilpassernes forbehold er vanligvis toksiske hendelser på kornea etter at brukeren ved et uhell har renset linsene i peroksid eller ikke har Figur Figur 3: 3: Marx-linje (A) vs. vs. blunkerelatert epiteliopati (LWE) (LWE) (B) (B) Figur 4: Typisk utseende ved ved moderat obstruktiv, ikke-arrdannende Meiboms Meiboms kjerteldysfunksjon kjerteldysfunksjon (MGD) på en (MGD) 24 år gammel på en 24 mann. år gammel Legg merke mann. til Legg den gråhvite merke til tilstoppingen den gråhvite av tilstoppingen Meiboms kjertelåpningene kjertel-åpningene på øvre øyelokkskant. på øvre av 9 Meiboms øyelokkskant. ventet til væsken er tilstrekkelig nøytralisert. Dette kan imidlertid unngås med god opplæring av pasientene. Fordi det ikke er noen pågående desinfeksjon etter nøytralisering, er et peroksidbasert etttrinnsystem mindre egnet for dem som bare bruker linser en gang iblant. Konklusjoner For å oppnå best mulig komfort og vellykket kontaktlinsebruk er det avgjørende å ta hensyn til både subjektive tester av brukerkomforten og objektive tester av øyets overflate, inkludert kliniske indikatorer som LIPCOF og LWE, i forbindelse med innledende tilpassing og senere kontroller. Symptomer på ubehag og/ eller tegn på friksjon mot øyets overflate kan potensielt forbedres ved å velge linser med overflateegenskaper som gir lav friksjon, ved å ta hensyn til viktigheten av at tårefilmen og lipidlaget er optimal(t), og ved å behandle eventuelle sykdommer på øyelokkrendene. Vær også oppmerksom på at linsen som velges, må ha en god balanse av linseegenskaper for å Optikeren 6/22 39

5 Om forfatterne: Katharine Evans og Heiko Pult,2 School of Optometry and Vision Sciences, Contact Lens and Anterior Eye Research Unit, Cardiff University, Cardiff, Storbritannia 2 Dr Heiko Pult - Optometry and Vision Research, Weinheim, Tyskland Katharine Evans foreleser ved School of Optometry and Vision Sciences, Cardiff University, Storbritannia. Hun arbeider også som optometrist i en privat praksis i Hereford, Storbritannia. Heiko Pult er CEO og optometrist i en klinisk praksis ved Horst Riede GmbH, Weinheim, Tyskland. Han er også en uavhengig forsker: Dr Heiko Pult Optometry and Vision Research, Weinheim, Tyskland, og han er æresutnevnt forsker ved School of Optometry and Vision Sciences, Cardiff University, Storbritannia. Figur 5: Ocular Surface Disease Index (OSDI) skjema oppnå optimal komfort og vellykket bruk generelt. Det kan også være lurt å anbefale en moderne kontaktlinsevæske med fuktekomponenter eller bruk av fuktedråper. Videre er det avgjørende å sørge for at pasienten har realistiske forventninger, basert på pasientens tegn og symptomer, for å unngå unødvendig frafall fra kontaktlinsebruk. Linsetilpasseren må huske på at det til tross for betydelige fremskritt når det gjelder kontaktlinsematerialer og -produksjon, fremdeles er mulig å gjøre forbedringer for å redusere frafallet ytterligere. Derfor bør tidligere kontaktlinsebruk kartlegges nøye i forbindelse med en tilpassing, for å identifisere årsakene til at pasienten tidligere valgte å slutte med kontaktlinser, og for å unngå at det samme skjer igjen. Detaljert kartlegging av tilfredshet med linsene og linsekomfort er avgjørende ved alle senere kontroller, spesielt gjelder det komforten på slutten av dagen. Hver enkelt pasient vil ha forskjellige responser på ulike linser og væsker, så både linser og linsevæske må velges på grunnlag av behovene til den enkelte pasient. Med det enorme utvalget av produkter som finnes på markedet, og for å sikre vellykket linsebruk og maksimal pasienttilfredshet, er det viktig at linsetilpasseren forsøker å tilpasse linsen til pasienten og ikke pasienten til linsen. Takk Denne artikkelen ble sponset med et opplæringsstipend fra Johnson & Johnson Vision Care, en del av Johnson & Johnson Medical Ltd. Referanser. Nichols JJ, Sinnott LT. Tear film, contact lens, and patient-related factors associated with contact lens-related dry eye. Invest Ophthalmol Vis Sci 26;47: Sindt CW, Longmuir RA. Contact lens strategies for the patient with dry eye. Ocul Surf 27;5: Nichols JJ, Mitchell GL, Nichols KK, Chalmers R, Begley C. The performance of the contact lens dry eye questionnaire as a screening survey for contact lens-related dry eye. Cornea 22;2: Begley CG, Caffery B, Nichols KK, Chalmers R. Responses of contact lens wearers to a dry eye survey. Optom Vis Sci 2;77: Pritchard N, Fonn D, Brazeau D. Discontinuation of contact lens wear: a survey. Int Contact Lens Clin 999;26: Rumpakis JMB. New data on contact lens dropouts: an international perspective. Review of Optometry 2;47: Pritchard N. How can we avoid CL drop-outs? Optician 2; 5825:222: Young G, Veys J, Pritchard N, Coleman S. A multi-centre study of lapsed contact lens wearers. Ophthalmic Physiol Opt 22;22: Ross G, Nasso M, Franklin V, Lydon F, Tighe B. Silicone hydrogels: Trends in products and properties. In: British Contact Lens Association Clinical Conference. Birmingham; 25.. Roba M, Duncan EG, Hill GA, Spencer ND, Tosatti SGP. Friction Measurements on Contact Lenses in Their Operating Environment. Tribology Letters 2;44:387(). 4 Optikeren 6/22

6 . Ross G, Tighe B. The extrinsic modification of contact lenses with poly vinyl pyrrolidone and related copolymers. In: British Contact Lens Association Clinical Conference. Birmingham; Giles TG. In vitro contact angle and coefficient of friction profiles for daily disposable contact lenses. Acta Ophthalmologica 28;86 (Suppl 243):p.. 3. Wolffsohn JS, Hunt OA, Chowdhury A. Objective clinical performance of comfort-enhanced daily disposable soft contact lenses. Cont Lens Anterior Eye 2;33: Peterson RC, Wolffsohn JS, Nick J, Winterton L, Lally J. Clinical performance of daily disposable soft contact lenses using sustained release technology. Cont Lens Anterior Eye 26;29: Koh S, Maeda N, Hamano T, Hirohara Y, Mihashi T, Hori Y, Hosohata J, Fujikado T, Tano Y. Effect of internal lubricating agents of disposable soft contact lenses on higher-order aberrations after blinking. Eye & contact lens 28;34: Brennan NA. Contact lens-based correlates of soft lens wearing comfort. Optom Vis Sci 29; 86: E-abstract Berry M, Purslow C, Murphy PJ, Pult H. Contact Lens Materials, Mucin Fragmentation and Relation to Symptoms. Cornea 22;Publish Ahead of Print:.97/ ICO.b3e Pult H, Purslow C, Berry M, Murphy PJ. Clinical tests for successful contact lens wear: relationship and predictive potential. Optom Vis Sci 28;85:E Pult H, Murphy PJ, Purslow C. A Novel Method to Predict Dry Eye Symptoms in New Contact Lens Wearers. Optom Vis Sci 29;86:E Höh H, Schirra F, Kienecker C, Ruprecht KW. Lid-parallel conjunctival folds are a sure diagnostic sign of dry eye. Ophthalmologe 995;92: Pult H, Riede-Pult B. Grading of Lid-Parallel Conjunctival Folds by Novice and Experienced Observers. Investigative Ophthalmology & Visual Science 2;52: Pult H, Murphy PJ, Purslow C. Clide-index: a novel method to diagnose and measure contact lens induced dry eye. Contact Lens and Anterior Eye 2;33:E-abstract: Korb DR, Herman JP, Greiner JV, Scaffidi RC, Finnemore VM, Exford JM, Blackie CA, Douglass T. Lid wiper epitheliopathy and dry eye symptoms. Eye Contact Lens 25;3: Korb DR, Greiner JV, Herman JP, Hebert E, Finnemore VM, Exford JM, Glonek T, Olson MC. Lid-wiper epitheliopathy and dry-eye symptoms in contact lens wearers. CLAO J 22;28: Berry M, Pult H, Purslow C, Murphy PJ. Mucins and ocular signs in symptomatic and asymptomatic contact lens wear. Optom Vis Sci 28;85:E Pult H, Murphy PJ, Purslow C. The longitudinal impact of soft contact lens wear on lid wiper epitheliopathy and lid-parallel conjunctival folds. In: 6th International Conference on the Tear Film & Ocular Surface: Basic Science and Clinical Relevance. Florence, Italy; Korb DR, Herman JP, Solomon JD, Greiner JV, Blackie CA. Lid Wiper Staining and Sequential Fluorescein Instillation. Invest Ophthalmol Vis Sci 26;47:ARVO E-Abstract: Pult H, Korb DR, Blackie CA, Knop E. About Vital Staining of the Eye and Eyelids. I. The Anatomy, Physiology, and Pathology of the Eyelid Margins and the Lacrimal Puncta by E. Marx. Optom Vis Sci 2;87: Korb DR, Blackie CA. Marx s Line of the Upper Lid is Visible in Upgaze Without Lid Eversion. Eye Contact Lens 2;36: Rubio EG. Evaluation of upper eye lid inner marginstaining after using lubricating eye drops. Contact Lens and Anterior Eye 2;34, Supplement :S report of the international dry eye workshop (DEWS). Ocul Surf 27; Volume Pult H. Dry eye in soft contact lens wearers. Contact Lens Spectrum 2;7: Nichols KK, Foulks GN, Bron AJ, Glasgow BJ, Dogru M, Tsubota K, Lemp MA, Sullivan DA. The International Workshop on Meibomian Gland Dysfunction: Executive Summary. Invest Ophthalmol Vis Sci 2;52: Jackson WB. Blepharitis: current strategies for diagnosis and management. Can J Ophthalmol 28;43: Cohen S. Prospective case history using Systane lubricant eye drops to help reduce symptoms of dry eye associated with CL wear. In: American Optometric Association; Andrasko GJ, Ryen KA, Garofalo RJ, Lemp JM. Compatibility of Silicone Hydrogel Lenses With Multi-Purpose Solutions. Invest Ophthalmol Vis Sci 26;47:ARVO E-Abstract: Carnt N, Jalbert I, Stretton S, Naduvilath T, Papas E. Solution toxicity in soft contact lens daily wear is associated with corneal inflammation. Optom Vis Sci 27;84: Garofalo RJ, Dassanayake N, Carey C, Stein J, Stone R, David R. Corneal staining and subjective symptoms with multipurpose solutions as a function of time. Eye Contact Lens 25;3: Ward KW. Superficial punctate fluorescein staining of the ocular surface. Optom Vis Sci 28;85: Morgan PB, Woods CA, Tranoudis IG, Helland M, Efron N, Grupcheva CN, Jones D, Tan K, Pesinova A, Rayn O, Santodomingo J, Malet F, Vé M. I nternational Contact Lens Prescribing in 2. CL Spectrum 22: Dalton K, Subbaraman LN, Rogers R, Jones L. Physical properties of soft contact lens solutions. Optom Vis Sci 28;85: Pult H, Murphy PJ, Purslow C. A novel method to predict the dry eye symptoms in new contact lens wearers. Optom Vis Sci 29;86:E Pult H. Endlich wieder Spaß an der Kontaktlinse. DOZ Schiffman RM, Christianson MD, Jacobsen G, Hirsch JD, Reis BL. Reliability and validity of the Ocular Surface Disease Index. Arch Ophthalmol 2;8:65-2. Optikeren 6/22 4

7 Hvor viktig er overflateegenskapene for vellykket kontaktlinsebruk? Spørsmål til artikkelen. Merk at alle spørsmålene nedenfor henviser til opplysninger som fremkommer i artikkelen.. Hva er forekomsten av kontaktlinserelaterte tørre øyne? a) 5% b) 25% c) 4% d) 5% 2. Hva er den hyppigste årsaken til at pasienter slutter å bruke kontaktlinser? a) Dårlig syn b) Tørrhetsrelatert ubehag c) Risiko for infeksjon d) For høy pris 3. Friksjonskoeffisienten (CoF) til en kontaktlinse påvirkes ikke av: a) Graden av belegg b) Dk-verdien c) Fuktingsgrad (wettability) d) Smøreevne (lubricity) 4. Tilsetting av fuktemidler som PVA (polyvinylalkohol) og PVP (polyvinylpyrrolidon) i kontaktlinsematerialer påvirker ikke: a) Optisk kvalitet b) Dk-verdi c) Tårefilmstabilitet utenpå linsen d) Subjektiv komfort 5. Øyelokkparallelle konjunktivalfolder (LIPCOF) sees best med: a) -5 x forstørrelse b) 2-25 x forstørrelse c) Kontaktlinsen på d) Fluorescein 6. Lid wiper epiteliopati (LWE) er: a) Fargbart med fluorescein og lissamine grønn b) Fargbart med fluorescein c) En tynn fargbar linje midt på øverste øyelokkskant d) Ikke relevant å undersøke ved førstegangs tilpassing av kontaktlinser 7. Følgende funn er best egnet til å forutse sannsynlighet for kontaktlinserelaterte tørre øyne: a) Kliniske tegn på Lid wiper epiteliopati (LWE) og øyelokkparallelle konjunktivalfolder (LIPCOF) b) Lav Break-up-time (BUT) c) Lav Non-invasive break-up-time (NIBUT) d) Lav tåremeniskhøyde MCQ optikeren.org 42 Optikeren 6/22

Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter

Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter I denne artikkelen forklares hvordan nyere forskning har avkreftet flere myter og feilaktige oppfatninger om myke toriske kontaktlinser.

Detaljer

1 / 05. Optikeren TIDSSKRIFT FOR NORSK OPTOMETRI INVITASJON TIL LANDSMØTET SE MIDTSIDENE. Kongsberg neste!

1 / 05. Optikeren TIDSSKRIFT FOR NORSK OPTOMETRI INVITASJON TIL LANDSMØTET SE MIDTSIDENE. Kongsberg neste! 1 / 05 Optikeren TIDSSKRIFT FOR NORSK OPTOMETRI INVITASJON TIL LANDSMØTET SE MIDTSIDENE Kongsberg neste! Systane for øyne som føles tørre Unik beskyttelse Rask komfort Langvarig virkning TM HYDRATERENDE

Detaljer

Anatomy of an Ideal Lens Care Solution More Than Title Meets here the Eye

Anatomy of an Ideal Lens Care Solution More Than Title Meets here the Eye Anatomy of an Ideal Lens Care Solution More Than Title Meets here the Eye, OD, MS, FAAO and, PhD Takk. Min kollega Srini og jeg er veldig glade for å få snakke med dere i dag om alt-i-ett-væsker. Vi skal

Detaljer

Nr 6 oktober 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Første privatpraktiserende optiker med doktorgrad

Nr 6 oktober 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Første privatpraktiserende optiker med doktorgrad Nr 6 oktober 2012 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Første privatpraktiserende optiker med doktorgrad Økt lønnsomhet Egen nettbutikk Stor valgfrihet Nordisk samarbeid À

Detaljer

Nr 6 oktober 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Silmo Bransjetall

Nr 6 oktober 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Silmo Bransjetall Nr 6 oktober 2013 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Silmo Bransjetall Annonse Fem løsninger på utfordringene som en moderne livsstil kan gi for dine kontaktlinsekunder En

Detaljer

Bilder fra norsk optometri

Bilder fra norsk optometri Nr 4 juni 2013 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Bilder fra norsk optometri Utdeling av priser og vitnemål på HiBu ANNONSE Komfort og blunkeaktivert fuktighetsteknologi

Detaljer

Optikeren NYTT DATAPROGRAM

Optikeren NYTT DATAPROGRAM 6 / 03 Optikeren NYTT DATAPROGRAM FOR OPTIKERE TIDSSKRIFT FOR NORSK OPTOMETRI Profil: HILDE RYPDAL LASIK trussel eller mulighet? Optikeren 06 / 03 1 Innhold oktober 2003 4 Leder Av Inger Lewandowski 6

Detaljer

NRK-kjendis Einar Lunde om egen brillebruk Minitema: Journalføring. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.

NRK-kjendis Einar Lunde om egen brillebruk Minitema: Journalføring. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren. Nr 1 februar 2011 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org NRK-kjendis Einar Lunde om egen brillebruk Minitema: Journalføring CV/DD/DACP/PA/20100810/SE Tilby kundene dine vår mest

Detaljer

Nr 5 august 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Årets internasjonale optometrist Hans Bjørn Bakketeig

Nr 5 august 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Årets internasjonale optometrist Hans Bjørn Bakketeig Nr 5 august 2012 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Årets internasjonale optometrist Hans Bjørn Bakketeig CV / HW / AIRN / PA / 120222 / NO Det er overraskende mange som

Detaljer

Landsmøte og fagkonferanse

Landsmøte og fagkonferanse Nr 3 mai 2013 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Landsmøte og fagkonferanse - Fagtema: Netthinneløsning ANNONSE Komfort og blunkeaktivert fuktighetsteknologi DAILIES AquaComfort

Detaljer

Nr 1 februar 2010. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Tema: Solbriller og filterglass

Nr 1 februar 2010. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Tema: Solbriller og filterglass Nr 1 februar 2010 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Tema: Solbriller og filterglass X Y glass med eyecode gir fem ganger høyere presisjon, kjenn forskjellen. 5 2 0 0 9 4 0 1 3 5 8 7 0 0 0

Detaljer

Nr 1 februar 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Tema: Leverandørleddet

Nr 1 februar 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Tema: Leverandørleddet Nr 1 februar 2013 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Tema: Leverandørleddet CV/GE/FOTO/AIRT/PA/121119/NO DE ASTIGMATISKE KUNDENE DINE VET KANSKJE IKKE HVA ASTIGMATISME ER.

Detaljer

Alt-i-ett-væskers påvirkning på tårefilmsprotein

Alt-i-ett-væskers påvirkning på tårefilmsprotein Alt-i-ett-væskers påvirkning på tårefilmsprotein Dr Susan E Burke. Principal Scientist, Global Vision care Research Development, Bausch & Lomb, Rochester NY. Innledning I løpet av tiårene har man utforsket

Detaljer

Nr 5 august 2011. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Synsforskning i Norge

Nr 5 august 2011. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Synsforskning i Norge Nr 5 august 2011 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Synsforskning i Norge Innhold august 2011 Nyheter Stor internasjonal fargesynskonferanse i Norge ICVS 2011... 6 Øvelse

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Nr 4 juni 2009. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Drømmen om et brillefritt liv

Nr 4 juni 2009. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Drømmen om et brillefritt liv Nr 4 juni 2009 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Drømmen om et brillefritt liv Klart syn på alle avstander Varilux, det ledende progressive glasset på markedet siden 1959. Over 400 millioner

Detaljer

OPTIKEREN. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Flere vil bli optiker

OPTIKEREN. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Flere vil bli optiker OPTIKEREN Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap N 1 Flere vil bli optiker Større søkning til optikerstudiet er viktig for bransjen. Nå fristes tusenvis av tenåringer på utdanningsmesser over

Detaljer

Nr 6 oktober 2011. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Minitema: Fag- og bransjestatistikk

Nr 6 oktober 2011. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Minitema: Fag- og bransjestatistikk Nr 6 oktober 2011 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Minitema: Fag- og bransjestatistikk OPPLAGTE ØYNE Våre produkter fukter tørre og irriterte øyne og gjør dem opplagte

Detaljer

2 / 05. Optikeren TIDSSKRIFT FOR NORSK OPTOMETRI SE MIDT- SIDENE SAKSPAPIRER

2 / 05. Optikeren TIDSSKRIFT FOR NORSK OPTOMETRI SE MIDT- SIDENE SAKSPAPIRER 2 / 05 Optikeren TIDSSKRIFT FOR NORSK OPTOMETRI SE MIDT- SIDENE SAKSPAPIRER Norges Optikerforbunds landsmøte 28.04.-01.05.2005 Innhold februar 2005 4 Leder Av Hans Torvald Haugo 6 Corneal oksygenmangel

Detaljer

Optikere har høy tillit

Optikere har høy tillit Nr 5 august 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Optikere har høy tillit Essilor går motstrøms En paraply to kjeder Den raskeste brilleglassleverandøren på norsk jord Essilor har innført

Detaljer

OPTIKEREN. Tema: Solbriller N 4. norske trebriller. midt i arbeidet. fagkonferansen. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap

OPTIKEREN. Tema: Solbriller N 4. norske trebriller. midt i arbeidet. fagkonferansen. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap OPTIKEREN Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap N 4 Tema: Solbriller Sommerens hovedtema. Arvid Krogh forteller om utviklingen siste 30 år. Les mer på side 9-20. fagkonferansen Fyldig dekning.

Detaljer

Nr 3 mai 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Landsmøte og fagkonferanse Hommerstad-prisen Til Kjell Inge Daae

Nr 3 mai 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Landsmøte og fagkonferanse Hommerstad-prisen Til Kjell Inge Daae Nr 3 mai 2012 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Landsmøte og fagkonferanse Hommerstad-prisen Til Kjell Inge Daae Økt lønnsomhet Stor valgfrihet Egen nettbutikk Nordisk samarbeid

Detaljer

Nr 4 juni 2008. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Tema: Globalisering

Nr 4 juni 2008. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Tema: Globalisering Nr 4 juni 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Tema: Globalisering NYE AIR OPTIX TM NIGHT & DAY 97% opplever nye AIR OPTIX NIGHT & DAY som behagelige allerede ved tilpasningen *. NYE AIR

Detaljer

Nr 2 mars 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Optiker med doktorgrad om diabetes og syn

Nr 2 mars 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Optiker med doktorgrad om diabetes og syn Nr 2 mars 2013 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Optiker med doktorgrad om diabetes og syn Sjekkliste for økt lønnsomhet i butikken Vil du ha...... stor valgfrihet... frihet

Detaljer

HØGSKOLEN I BUSKERUD AVDELING FOR OPTOMETRI OG SYNSVITENSKAP HOVEDPROSJEKT 2007/2008

HØGSKOLEN I BUSKERUD AVDELING FOR OPTOMETRI OG SYNSVITENSKAP HOVEDPROSJEKT 2007/2008 HØGSKOLEN I BUSKERUD AVDELING FOR OPTOMETRI OG SYNSVITENSKAP HOVEDPROSJEKT 2007/2008 OPPGAVE TITTEL Instrumentering i optometrisk praksis vurdert opp mot Norges Optikerforbunds kliniske retningslinjer

Detaljer

Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter

Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter Metode for evidensbasert optimal dosering Espen Glomsrød Masteroppgave i helsefag Studieretning fysioterapivitenskap Seksjon for fysioterapivitenskap

Detaljer

Varigheten av cycloplegi og mydriasis ved bruk av Cyclopentolat 1,0%

Varigheten av cycloplegi og mydriasis ved bruk av Cyclopentolat 1,0% Varigheten av cycloplegi og mydriasis ved bruk av Cyclopentolat 1,0% Av: Mona Coch Edvardsen, Carina Moen Hulbakviken, Monica Wigant Jakobsen, Sunniva Haugland Johansen, Anne-Tine Strøm, Trond Vollstad

Detaljer

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI UTARBEIDET AV NORGES OPTIKERFORBUND, 05-08 FORORD Målet med retningslinjer i klinisk praksis innen optometri er å gi optikere et verktøy for sikker og forsvarlig virksomhet.

Detaljer

Hvordan går det med barn som har lite kontakt med den ene forelderen? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Hvordan går det med barn som har lite kontakt med den ene forelderen? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Torkild Hovde Lyngstad og Ragni Hege Kitterød Hvordan går det med barn som har lite kontakt med den ene forelderen? En litteraturgjennomgang av norsk og utenlandsk forskning Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer