Hvor viktig er overflateegenskapene for vellykket kontaktlinsebruk?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor viktig er overflateegenskapene for vellykket kontaktlinsebruk?"

Transkript

1 Hvor viktig er overflateegenskapene for vellykket kontaktlinsebruk? Katharine Evans og Heiko Pult beskriver kontaktlinsefriksjonen på øyet og hva optikeren kan gjøre for å minimere dette Katharine Evans og Heiko Pult (Denne artikkelen ble først publisert i Optician. Evans K & Pult H. How important are surface properties for successful contact lens wear? Optician 2; 243: 635, 4-8. Artikkelen avsluttes med en samling flervalgsspørsmål som kan gi etterutdanningspoeng for medlemmer av NOF). Innledning Mange brukere av myke kontaktlinser, opplever symptomer på tørre øyne i løpet av bruksperioden., 2 Forekomsten av kontaktlinserelaterte tørre øyne (CLRDE) er ca. 5 prosent,, 3, 4 og det kan være forbundet med en reduksjon i synsskarphet og komfort samt økt risiko for endringer på øyets overflate og infeksjon. 5 Ubehag ved kontaktlinsebruk er den viktigste årsaken til at folk slutter med kontaktlinser. 6 Ca. halvparten av de som slutter med kontaktlinser i Storbritannia, og tre fjerdedeler av de som slutter med kontaktlinser i USA, gjør det på grunn av ubehag. 7, 8 Videre sluttet 2 prosent av nye kontaktlinsepasienter med linser i løpet av en periode på fem år som følge av disse symptomene. 5 Nye data viser at nesten en tredjedel av de som slutter med kontaktlinser (3 prosent), gjør det i løpet av de første tre månedene med kontaktlinsebruk (europeisk undersøkelse av forekomst, mai 2, n=7). I en europeisk undersøkelse var de viktigste årsakene til at folk bruker et spesielt kontaktlinsemerke, at de aktuelle linsene var anbefalt som best egnet til øynene, at det var et kjent og pålitelig merke, at linsene var behagelige å bruke, og at linsene var de som var mest behagelige på slutten av dagen (U&A nettbasert undersøkelse, 2, ni europeiske land, 3525 kontaktlinsebrukere). Selv om de fleste pasientene slutter å bruke kontaktlinser spesifikt på grunn av tørrhetsrelatert ubehag, skyldes årsakenvanligvis problemer relatert til produktet eller linsetilpasseren, og de fleste brukere som har falt fra kan få tilpasset nye linser med vellykket resultat. 8 Flere ulike faktorer, både direkte og indirekte, påvirker komforten med kontaktlinser (oppsummert i tabell ), og en god balanse mellom linseegenskapene er nødvendig for å sikre optimal komfort, helse og vellykket resultat. Formålet med denne artikkelen er å se på hvordan overflateegenskapene, både med hensyn til kontaktlinsens og øyets overflate, påvirker komforten, for dermed å kunne øke pasienttilfredsheten og fremme vellykket kontaktlinsebruk. Linsematerialets overflateegenskaper Friksjon er motstanden når ett materiale beveger seg over et annet, som for eksempel når øyelokket beveger seg over kontaktlinseoverflaten ved blunking. 9 Friksjonsegenskapene til en kontaktlinse kan beskrives ved hjelp av friksjonskoeffisienten (CoF). Denne påvirkes normalt av en rekke linseegenskaper, for eksempel smøreevne, fuktingsgrad og beleggingsgrad. Målingene gjøres in vitro med tilpasset utstyr og en rekke ulike teknikker, men det er likevel ingen gjeldende industristandard for måling av CoF. I den senere tid har det blitt utviklet en biologisk relevant protokoll. Denne teknikken skal nøye etterligne in vivo-miljøet med hensyn til den smørende væsken, øyelokkets kraft og motvirkende overflateegenskaper. CoF målt med denne teknikken er vist i figur for en rekke kontaktlinsematerialer. Ulike studier har vist at komfortfremmende kontaktlinser har lavere CoF-verdier sammenlignet med de motsvarende standardlinsene. Ved å integrere polyvinylpyrrolidon (PVP) i etafilcon A (-DAY ACUVUE MOIST, Johnson & Johnson Vision Care) oppnås for eksempel 55 prosent reduksjon i CoF sammenlignet med de originale -DAY ACUVUE (figur ). Videre har kontaktlinser for gjenbruk, slik som ACU- VUE OASYS med HYDRACLEAR, som også har PVP som fuktemiddel, en lav CoF-verdi. Nelfilcon A (DAILIES AquaComfort Plus, CIBA Vision) bruker i tillegg polyvinylalkohol (PVA), polyetylenglykol (PEG) og hydroksypropylmetylcellulose (HPMC). Dette har gitt seg utslag i en vedvarende lav CoF, til tross for skylling i en periode på fire timer. 2 Selv om motstridende verdier har blitt påvist, reflekterer dette sannsynligvis forskjeller i metodene som brukes for å fastslå CoF. Komfortfremmende endagslinser sørger for bedre tårefilmstabilitet på linsens fremside, 3 og bruk av fuktemidler som PVP og PVA har vist seg å forbedre subjektiv komfort 4 og synskvalitet 5. Hvis linsetilpasseren tar hensyn til linsens CoF og sørger for å tilpasse linser med lavere friksjonsegenskaper til sine pasienter (samtidig som det tas hensyn til metoden som er brukt for å fastslå CoF), er det sannsynlig at pasientene vil oppleve bedre komfort og vellykket linsebruk. 6 Tegn på friksjon mot øyets overflate Mens måling av CoF skjer in vitro, er det sannsynlig at in vivo-friksjonen i forbindelse med naturlig blunking er annerledes på grunn av linsebrukernes individuelle tårefilmegenskaper. 7 Øyelokkparallelle epiteliale konjunktivalfolder (LIPCOF) og Lid Wiper epiteliopati (LWE) anses å være kliniske indikatorer på friksjon. Selv om dette er relativt uvanlige diagnostiske tester i klinisk praksis, har de vist seg å være svært gode indikatorer for å forutsi vellykket kontaktlinsebruk både for nybegynnere og for erfarne linsebrukere. 8, 9 LIPCOF er subkliniske folder i den laterale, nedre kvadrant av bulbære konjunktiva parallelt med nedre 36 Optikeren 6/22

2 øyelokkskant 2 (figur 2). LIPCOF evalueres over nedre øyelokk i området perpendikulært for temporale og nasale limbus på bulbære konjunktiva ved hjelp av en spaltelampe (ingen linse, hvitt lys, uten fluorescein) med en forstørrelse på 8x til 27x etter behov, og klassifiseres i henhold til den optimaliserte graderingsskalaen (tabell 2). 8 Vær påpasselig med å skille mellom LIPCOF og mikrofolder. Tykkelsen på LIPCOF er vanligvis,8 mm (ca. halvparten av den normale høyden på tåremenisken), mens en mikrofold er mye mindre, ca.,2 mm. 2 Nylig ble det utført en studie som viste at en rekke tester, inkludert LIPCOF Sum (kombinert nasal og temporal skår), ikke-invasiv tear break-up time (NIBUT) og symptomer (registrert med Ocular Surface Disease Index (OSDI)) hadde svært god sensitivitet og spesifisitet for å forutse symptomer på tørre øyne hos nye kontaktlinsebrukere (figur 5). 9 Videre ble det rapportert at LIPCOF Sum kombinert med komfort på slutten av dagen var en effektiv metode for å forutse kontaktlinserelaterte tørre øyne (CLRDE) hos erfarne linsebrukere. 22 For linsetilpasserne fremhever dette viktigheten av å ha en rekke tester, som fanger opp både objektive og subjektive tegn, for å kunne forutse symptomer på en bedre måte enn kun ved å benytte en enkelt tårefilmtest (tabell 3). LWE er en klinisk observerbar endring i epitelet på den bevegelige øyelokksranden, som kalles Lid Wiper. Hos personer med tørre øyne er ikke tårefilmen tilstrekkelig til å skille øyets overflate og Lid Wipern, 23 og Lid Wiper utsettes derfor for traume under hele øyelokkbevegelsen. 23, 24 Ettersom det er en sterk korrelasjon når det gjelder forekomsten av LWE og LIPCOF, er det sannsynlig at de har et felles friksjonsrelatert opphav. 8, 25 Det antas derfor at LIPCOF og LWE representerer indirekte in vivo-mål på friksjonen på øyets overflate under blunking. 26 LWE kan ses ved å bruke en kombinasjon av % lissamine grønn og 2% fluorescein og evalueres kun for øvre øyelokk. Begge fargestoffene bør påføres på nytt etter fem minutter. 27 LWE blir klassifisert på grunnlag av bredde og lengde 8, (tabell 4), og det er viktig å skille mellom fysiologisk farging forbundet med Marx linje 28, 29 og farging av Lid Wiper 23, 24 (figur 3a og 3b). Det er observert betydelig høyere nivåer av LWE hos symptomatiske linsebrukere. 24 Videre ble det påvist at LIPCOF Sum og LWE hadde Direkte faktorer Eksisterende tørre øyne o Redusert tårevolum (tåremeniskhøyde) o Dårlig tårefilmstabilitet (NIBUT) o Dårlig lipidlag - Meiboms kjertel-dysfunksjon (MGD) - Blefaritt o Øyets overflatefysiologi (farging av horn hinne og conjunctiva) o Øyelokkparallelle konjunktivalfolder (LIPCOF) o Blunkerelatert epiteliopati (LWE) Kontaktlinser o Dehydrering o Overflateegenskaper - Dårlig fuktbarhet - Høy friksjonskoeffisient o Høy modulus o Dårlig kontaktlinsetilpasning o Linse- og kantdesign o Materiale og integrerte fuktbarhetsstoffer o Byttefrekvens Tabell : Direkte og indirekte faktorer som påvirker brukerkomforten Ingen konjunktivalfolder Én permanent og klar parallell fold To permanente og klare parallelle folder (normalt lavere enn,2 mm) Mer enn to permanente og klare parallelle folder (normalt høyere enn,2 mm) Indirekte faktorer Tabell 2: Graderingsskala for øyelokkparallell konjunktivalfold (LIPCOF) 9 Friksjonskoeffisient (etter sykluser),45,4,35,3,25,2,5,,5,24,37,47,25 Pasient o Alder o Helse o Medisinering o Kjønn o Kosthold o Overholdelse (med brukstid, l insebytte osv.) Oppgaverelatert o Lesing o PC-arbeid o Andre oppgaver på nært hold Miljø o Lav luftfuktighet o Klimaanlegg, sentralvarmeanlegg o Vind Annet o Konserveringsmidler i øyedråper og/eller rensevæske o Renserutiner o Kunstig tårevæske o Allergier (GPC/CLAPC),8,42,5 Figur : Friksjonskoeffisient (CoF) for en rekke kontaktlinsematerialer en god positiv prediktiv verdi, eller testnøyaktighet, for å avdekke symptomer hos erfarne linsebrukere. 8 Disse testene egner seg bedre enn tradisjonelle tårefilmtester til å avdekke tegn og symptomer på friksjon mot øyets overflate. Det LIPCOF-grad, ,423 er derfor lurt å undersøke nye brukere før linsetilpasning, og ettersom det er mulig med direkte observasjon etter fjerning av linsene, bør undersøkelsen også integreres i den normale undersøkelsen av det fremre øyet hos erfarne linsebrukere. Optikeren 6/22 37

3 Horisontal lengde på fargingsgrad 2 mm 2 4 mm 5 9 mm > mm Sagittal bredde på fargingsgrad 25 prosent av blunkedelens bredde 25 5 prosent av blunkedelens bredde 5 75 prosent av blunkedelens bredde > 75 prosent av blunkedelens bredde Tabell 4: Graderingsskala for blunkerelatert epiteliopati (LWE) (sum av lengde og bredde) 23 Kvalitet 2, 32 Tabell 5: Alternativer for å forbedre tårefilmkvaliteten og -mengden 38 Optikeren 6/22 Nybegynnere Ocular Surface Disease Index (OSDI) + NIBUT + LIPCOF Sum 22, 42 Tabell 3: Hovedfaktorer for å forutse vellykket kontaktlinsebruk og tips for linsetilpassere Liposomal øyespray Hyaluronsyre MGD-behandling o Varme og fuktige kompresser etterfulgt av øyelokksmassasje og øyelokkshygiene Kosthold (Omega 3-tilskudd) Mengde Figur 2: Øyelokkparallelle konjunktivalfolder (LIPCOF) grad 2 Figur 2: Øyelokkparallelle konjunktivalfolder (LIPCOF) grad 2 Erfarne kontaktlinsebrukere Komfort på slutten av dagen + LIPCOF Sum Grad Hyppig smøring Redusere fordamping o Liposomal øyespray o Forbedre sekresjon fra Meibons kjertel o Vindbeskyttelse o Økt luftfuktighet o Hydrering drikk rikelig med vann, mindre koffein og alkohol Plugge tårepunktet (unngå sykdom på øyelokkskantene) Pasienter som viser tegn på slike abnormaliteter på øyets overflate, bør få tilpasset eller retilpasset linser med lav CoF. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til at en rekke ulike metoder har vært brukt for å komme frem til disse referanseverdiene for friksjon. Det kan derfor være verdifullt å benytte verdiene fra en studie som etterligner in vivo-forholdene, for eksempel studien til Roba et al. Økt friksjon ved blunking forårsaker LIPCOF og LWE, noe som fører til ubehag i forbindelse med linsebruk. 8, 25, 26 En studie av mindre omfang observerte forbedring i graden av LWE-farging hos linsebrukere etter bruk av smørende dråper. 3 Selv om slike øyedråper kan være en løsning hos linsebrukere som bare unntaksvis er symptomatiske, eller hos symptomatiske brukere som bare bruker linser av og til, er smøremidler 5 i selve linsematerialet i myke kontaktlinser mye bedre. Men altså, selv om friksjon mot øyets overflate kan reduseres ved å tilpasse kontaktlinser med bedre fuktingsgrad og lav CoF, må linsetilpasseren huske på at de ulike metodene som er brukt til å måle disse kriteriene, gjør det vanskelig å sammenligne forskjellige bransjedata. Tårefilm I henhold til 27-rapporten fra Dry Eye Workshop (DEWS) er bruk av kontaktlinser en signifikant etiologisk årsak til tørre øyne. 3 Kontaktlinsebruk har en negativ innvirkning på tårefilmstabiliteten, spesielt på lipidlaget, og fører til økt fordamping av tårevæske og redusert fukting av linsen. 2 Dette vil mest sannsynlig øke friksjonen mot øyets overflate under blunking og føre til tegn på traume, inkludert LWE og LIPCOF. Et optimalt lipidlag er derfor avgjørende for å oppnå en stabil tårefilm utenpå linsen, for dermed å gi linsen bedre fukting og sørge 2, 32 for mindre friksjon under blunking. En av de vanligste årsakene til utilstrekkelig lipidlag er dysfunksjon av meibomske kjertler (MGD) (figur 4). 33 I henhold til rapporten fra Tear Film and Ocular Surface Workshop vedrørende MGD er dette den vanligste årsaken til tørre øyne på grunn av fordamping. 33 Derfor må linsetilpasseren ikke undervurdere viktigheten av å behandle eventuelle sykdommer på øyelokkrendene, inkludert blefaritt og MGD, for å redusere friksjonen og fremme komforten. Bedre øyelokkhygiene og jevnlig bruk av varme, fuktige kompresser, etterfulgt av øyelokkmassasje, kan

4 lindre tegn og symptomer på CLRDE betraktelig (tabell 5). 2, 34 Videre kan forbedring av tårefilmkvaliteten og -mengden sannsynligvis redusere friksjonen og ha en positiv innvirkning på kontaktlinsekomforten. Kontaktlinsevæsker Mange typer kontaktlinsevæsker inneholder nå fuktemidler og overflateaktive stoffer som skal fremme linsens fuktingsgrad og komfort, både ved innsetting av linsen og i bruksperioden. Biotrue (Bausch+Lomb) inneholder for eksempel hyaluronan, et fuktgivende stoff som skal danne et fuktende nettverk på linseoverflaten. HydraGlyde Mositure Matrix i OPTI-FREE EverMoist (Alcon) skal forsterke overflatens hydrofile egenskaper og sørge for et kontinuerlig beskyttende lag av fuktighet på linseoverflaten. Ved å forbedre linsens fuktingsgrad kan disse stoffene bidra til å fremme linsekomforten i bruksperioden, og dette viser hvor viktig det er å anbefale en moderne, alt-iett desinfeksjonsvæske i forbindelse med vellykket kontaktlinsebruk. Ved bruk av endagslinser er det mulig at linsens fuktingsgrad og komfort kan forbedres ved å ha noen dråper kontaktlinsevæske på linsene før påsetting. 35 Flere studier har rapportert om væskeindusert staining av kornea (SICS) ved visse kombinasjoner av kontaktlinsevæske med konserveringsmiddelet polyheksametylen-biguanid (PHMB) og silikonhydrogellinser Mens noen forskere mener at SICS kan føre til redusert komfort og eventuelt økt risiko for korneale inflammatoriske episoder, 33 mener andre at mindre grad av korneal epitelial staining ikke tyder på væsketoksisitet. 39 Staining i form av SICS fortsetter å være et stridsspørsmål, og kombinasjonen av myke kontaktlinser og kontaktlinsevæske bør velges individuelt for hver enkelt pasient. Kontaktlinsevæsker uten konserveringsmiddel, for eksempel oksyklorittbaserte væsker eller et peroksidbasert ett-trinnsystem, anses ofte som gode alternativer. Selv om peroksidbaserte systemer ikke er like mye brukt, 4 forårsaker de færre væskerelaterte symptomer på tørre øyne, de er ikke toksiske etter nøytralisering og de er kompatible med alle materialer som brukes i myke kontaktlinser. 4 Grunnen til linsetilpassernes forbehold er vanligvis toksiske hendelser på kornea etter at brukeren ved et uhell har renset linsene i peroksid eller ikke har Figur Figur 3: 3: Marx-linje (A) vs. vs. blunkerelatert epiteliopati (LWE) (LWE) (B) (B) Figur 4: Typisk utseende ved ved moderat obstruktiv, ikke-arrdannende Meiboms Meiboms kjerteldysfunksjon kjerteldysfunksjon (MGD) på en (MGD) 24 år gammel på en 24 mann. år gammel Legg merke mann. til Legg den gråhvite merke til tilstoppingen den gråhvite av tilstoppingen Meiboms kjertelåpningene kjertel-åpningene på øvre øyelokkskant. på øvre av 9 Meiboms øyelokkskant. ventet til væsken er tilstrekkelig nøytralisert. Dette kan imidlertid unngås med god opplæring av pasientene. Fordi det ikke er noen pågående desinfeksjon etter nøytralisering, er et peroksidbasert etttrinnsystem mindre egnet for dem som bare bruker linser en gang iblant. Konklusjoner For å oppnå best mulig komfort og vellykket kontaktlinsebruk er det avgjørende å ta hensyn til både subjektive tester av brukerkomforten og objektive tester av øyets overflate, inkludert kliniske indikatorer som LIPCOF og LWE, i forbindelse med innledende tilpassing og senere kontroller. Symptomer på ubehag og/ eller tegn på friksjon mot øyets overflate kan potensielt forbedres ved å velge linser med overflateegenskaper som gir lav friksjon, ved å ta hensyn til viktigheten av at tårefilmen og lipidlaget er optimal(t), og ved å behandle eventuelle sykdommer på øyelokkrendene. Vær også oppmerksom på at linsen som velges, må ha en god balanse av linseegenskaper for å Optikeren 6/22 39

5 Om forfatterne: Katharine Evans og Heiko Pult,2 School of Optometry and Vision Sciences, Contact Lens and Anterior Eye Research Unit, Cardiff University, Cardiff, Storbritannia 2 Dr Heiko Pult - Optometry and Vision Research, Weinheim, Tyskland Katharine Evans foreleser ved School of Optometry and Vision Sciences, Cardiff University, Storbritannia. Hun arbeider også som optometrist i en privat praksis i Hereford, Storbritannia. Heiko Pult er CEO og optometrist i en klinisk praksis ved Horst Riede GmbH, Weinheim, Tyskland. Han er også en uavhengig forsker: Dr Heiko Pult Optometry and Vision Research, Weinheim, Tyskland, og han er æresutnevnt forsker ved School of Optometry and Vision Sciences, Cardiff University, Storbritannia. Figur 5: Ocular Surface Disease Index (OSDI) skjema oppnå optimal komfort og vellykket bruk generelt. Det kan også være lurt å anbefale en moderne kontaktlinsevæske med fuktekomponenter eller bruk av fuktedråper. Videre er det avgjørende å sørge for at pasienten har realistiske forventninger, basert på pasientens tegn og symptomer, for å unngå unødvendig frafall fra kontaktlinsebruk. Linsetilpasseren må huske på at det til tross for betydelige fremskritt når det gjelder kontaktlinsematerialer og -produksjon, fremdeles er mulig å gjøre forbedringer for å redusere frafallet ytterligere. Derfor bør tidligere kontaktlinsebruk kartlegges nøye i forbindelse med en tilpassing, for å identifisere årsakene til at pasienten tidligere valgte å slutte med kontaktlinser, og for å unngå at det samme skjer igjen. Detaljert kartlegging av tilfredshet med linsene og linsekomfort er avgjørende ved alle senere kontroller, spesielt gjelder det komforten på slutten av dagen. Hver enkelt pasient vil ha forskjellige responser på ulike linser og væsker, så både linser og linsevæske må velges på grunnlag av behovene til den enkelte pasient. Med det enorme utvalget av produkter som finnes på markedet, og for å sikre vellykket linsebruk og maksimal pasienttilfredshet, er det viktig at linsetilpasseren forsøker å tilpasse linsen til pasienten og ikke pasienten til linsen. Takk Denne artikkelen ble sponset med et opplæringsstipend fra Johnson & Johnson Vision Care, en del av Johnson & Johnson Medical Ltd. Referanser. Nichols JJ, Sinnott LT. Tear film, contact lens, and patient-related factors associated with contact lens-related dry eye. Invest Ophthalmol Vis Sci 26;47: Sindt CW, Longmuir RA. Contact lens strategies for the patient with dry eye. Ocul Surf 27;5: Nichols JJ, Mitchell GL, Nichols KK, Chalmers R, Begley C. The performance of the contact lens dry eye questionnaire as a screening survey for contact lens-related dry eye. Cornea 22;2: Begley CG, Caffery B, Nichols KK, Chalmers R. Responses of contact lens wearers to a dry eye survey. Optom Vis Sci 2;77: Pritchard N, Fonn D, Brazeau D. Discontinuation of contact lens wear: a survey. Int Contact Lens Clin 999;26: Rumpakis JMB. New data on contact lens dropouts: an international perspective. Review of Optometry 2;47: Pritchard N. How can we avoid CL drop-outs? Optician 2; 5825:222: Young G, Veys J, Pritchard N, Coleman S. A multi-centre study of lapsed contact lens wearers. Ophthalmic Physiol Opt 22;22: Ross G, Nasso M, Franklin V, Lydon F, Tighe B. Silicone hydrogels: Trends in products and properties. In: British Contact Lens Association Clinical Conference. Birmingham; 25.. Roba M, Duncan EG, Hill GA, Spencer ND, Tosatti SGP. Friction Measurements on Contact Lenses in Their Operating Environment. Tribology Letters 2;44:387(). 4 Optikeren 6/22

6 . Ross G, Tighe B. The extrinsic modification of contact lenses with poly vinyl pyrrolidone and related copolymers. In: British Contact Lens Association Clinical Conference. Birmingham; Giles TG. In vitro contact angle and coefficient of friction profiles for daily disposable contact lenses. Acta Ophthalmologica 28;86 (Suppl 243):p.. 3. Wolffsohn JS, Hunt OA, Chowdhury A. Objective clinical performance of comfort-enhanced daily disposable soft contact lenses. Cont Lens Anterior Eye 2;33: Peterson RC, Wolffsohn JS, Nick J, Winterton L, Lally J. Clinical performance of daily disposable soft contact lenses using sustained release technology. Cont Lens Anterior Eye 26;29: Koh S, Maeda N, Hamano T, Hirohara Y, Mihashi T, Hori Y, Hosohata J, Fujikado T, Tano Y. Effect of internal lubricating agents of disposable soft contact lenses on higher-order aberrations after blinking. Eye & contact lens 28;34: Brennan NA. Contact lens-based correlates of soft lens wearing comfort. Optom Vis Sci 29; 86: E-abstract Berry M, Purslow C, Murphy PJ, Pult H. Contact Lens Materials, Mucin Fragmentation and Relation to Symptoms. Cornea 22;Publish Ahead of Print:.97/ ICO.b3e Pult H, Purslow C, Berry M, Murphy PJ. Clinical tests for successful contact lens wear: relationship and predictive potential. Optom Vis Sci 28;85:E Pult H, Murphy PJ, Purslow C. A Novel Method to Predict Dry Eye Symptoms in New Contact Lens Wearers. Optom Vis Sci 29;86:E Höh H, Schirra F, Kienecker C, Ruprecht KW. Lid-parallel conjunctival folds are a sure diagnostic sign of dry eye. Ophthalmologe 995;92: Pult H, Riede-Pult B. Grading of Lid-Parallel Conjunctival Folds by Novice and Experienced Observers. Investigative Ophthalmology & Visual Science 2;52: Pult H, Murphy PJ, Purslow C. Clide-index: a novel method to diagnose and measure contact lens induced dry eye. Contact Lens and Anterior Eye 2;33:E-abstract: Korb DR, Herman JP, Greiner JV, Scaffidi RC, Finnemore VM, Exford JM, Blackie CA, Douglass T. Lid wiper epitheliopathy and dry eye symptoms. Eye Contact Lens 25;3: Korb DR, Greiner JV, Herman JP, Hebert E, Finnemore VM, Exford JM, Glonek T, Olson MC. Lid-wiper epitheliopathy and dry-eye symptoms in contact lens wearers. CLAO J 22;28: Berry M, Pult H, Purslow C, Murphy PJ. Mucins and ocular signs in symptomatic and asymptomatic contact lens wear. Optom Vis Sci 28;85:E Pult H, Murphy PJ, Purslow C. The longitudinal impact of soft contact lens wear on lid wiper epitheliopathy and lid-parallel conjunctival folds. In: 6th International Conference on the Tear Film & Ocular Surface: Basic Science and Clinical Relevance. Florence, Italy; Korb DR, Herman JP, Solomon JD, Greiner JV, Blackie CA. Lid Wiper Staining and Sequential Fluorescein Instillation. Invest Ophthalmol Vis Sci 26;47:ARVO E-Abstract: Pult H, Korb DR, Blackie CA, Knop E. About Vital Staining of the Eye and Eyelids. I. The Anatomy, Physiology, and Pathology of the Eyelid Margins and the Lacrimal Puncta by E. Marx. Optom Vis Sci 2;87: Korb DR, Blackie CA. Marx s Line of the Upper Lid is Visible in Upgaze Without Lid Eversion. Eye Contact Lens 2;36: Rubio EG. Evaluation of upper eye lid inner marginstaining after using lubricating eye drops. Contact Lens and Anterior Eye 2;34, Supplement :S report of the international dry eye workshop (DEWS). Ocul Surf 27; Volume Pult H. Dry eye in soft contact lens wearers. Contact Lens Spectrum 2;7: Nichols KK, Foulks GN, Bron AJ, Glasgow BJ, Dogru M, Tsubota K, Lemp MA, Sullivan DA. The International Workshop on Meibomian Gland Dysfunction: Executive Summary. Invest Ophthalmol Vis Sci 2;52: Jackson WB. Blepharitis: current strategies for diagnosis and management. Can J Ophthalmol 28;43: Cohen S. Prospective case history using Systane lubricant eye drops to help reduce symptoms of dry eye associated with CL wear. In: American Optometric Association; Andrasko GJ, Ryen KA, Garofalo RJ, Lemp JM. Compatibility of Silicone Hydrogel Lenses With Multi-Purpose Solutions. Invest Ophthalmol Vis Sci 26;47:ARVO E-Abstract: Carnt N, Jalbert I, Stretton S, Naduvilath T, Papas E. Solution toxicity in soft contact lens daily wear is associated with corneal inflammation. Optom Vis Sci 27;84: Garofalo RJ, Dassanayake N, Carey C, Stein J, Stone R, David R. Corneal staining and subjective symptoms with multipurpose solutions as a function of time. Eye Contact Lens 25;3: Ward KW. Superficial punctate fluorescein staining of the ocular surface. Optom Vis Sci 28;85: Morgan PB, Woods CA, Tranoudis IG, Helland M, Efron N, Grupcheva CN, Jones D, Tan K, Pesinova A, Rayn O, Santodomingo J, Malet F, Vé M. I nternational Contact Lens Prescribing in 2. CL Spectrum 22: Dalton K, Subbaraman LN, Rogers R, Jones L. Physical properties of soft contact lens solutions. Optom Vis Sci 28;85: Pult H, Murphy PJ, Purslow C. A novel method to predict the dry eye symptoms in new contact lens wearers. Optom Vis Sci 29;86:E Pult H. Endlich wieder Spaß an der Kontaktlinse. DOZ Schiffman RM, Christianson MD, Jacobsen G, Hirsch JD, Reis BL. Reliability and validity of the Ocular Surface Disease Index. Arch Ophthalmol 2;8:65-2. Optikeren 6/22 4

7 Hvor viktig er overflateegenskapene for vellykket kontaktlinsebruk? Spørsmål til artikkelen. Merk at alle spørsmålene nedenfor henviser til opplysninger som fremkommer i artikkelen.. Hva er forekomsten av kontaktlinserelaterte tørre øyne? a) 5% b) 25% c) 4% d) 5% 2. Hva er den hyppigste årsaken til at pasienter slutter å bruke kontaktlinser? a) Dårlig syn b) Tørrhetsrelatert ubehag c) Risiko for infeksjon d) For høy pris 3. Friksjonskoeffisienten (CoF) til en kontaktlinse påvirkes ikke av: a) Graden av belegg b) Dk-verdien c) Fuktingsgrad (wettability) d) Smøreevne (lubricity) 4. Tilsetting av fuktemidler som PVA (polyvinylalkohol) og PVP (polyvinylpyrrolidon) i kontaktlinsematerialer påvirker ikke: a) Optisk kvalitet b) Dk-verdi c) Tårefilmstabilitet utenpå linsen d) Subjektiv komfort 5. Øyelokkparallelle konjunktivalfolder (LIPCOF) sees best med: a) -5 x forstørrelse b) 2-25 x forstørrelse c) Kontaktlinsen på d) Fluorescein 6. Lid wiper epiteliopati (LWE) er: a) Fargbart med fluorescein og lissamine grønn b) Fargbart med fluorescein c) En tynn fargbar linje midt på øverste øyelokkskant d) Ikke relevant å undersøke ved førstegangs tilpassing av kontaktlinser 7. Følgende funn er best egnet til å forutse sannsynlighet for kontaktlinserelaterte tørre øyne: a) Kliniske tegn på Lid wiper epiteliopati (LWE) og øyelokkparallelle konjunktivalfolder (LIPCOF) b) Lav Break-up-time (BUT) c) Lav Non-invasive break-up-time (NIBUT) d) Lav tåremeniskhøyde MCQ optikeren.org 42 Optikeren 6/22

Toriske linser forståelse av rotasjonsgjenoppretting

Toriske linser forståelse av rotasjonsgjenoppretting Toriske linser forståelse av rotasjonsgjenoppretting Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA

Detaljer

Tilpasning av toriske linser ikke lenger et problem!

Tilpasning av toriske linser ikke lenger et problem! Tilpasning av toriske linser ikke lenger et problem! En veiledning for optikere Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Introduksjon I en fersk studie av trender innen linsetilpasning i Storbritannia,

Detaljer

Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter

Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter I denne artikkelen forklares hvordan nyere forskning har avkreftet flere myter og feilaktige oppfatninger om myke toriske kontaktlinser.

Detaljer

OPTICIAN 6. mars 2009 Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser

OPTICIAN 6. mars 2009 Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser OPTICIAN 6. mars 2009 Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser Nye evalueringsmetoder har bedret forståelsen av hvordan myke toriske linser orienteres på øyet og ført til mer velfungerende

Detaljer

Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser

Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser OPTICIAN 6. mars 2009 Forfatter Anna Sulley Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser Nye evalueringsmetoder har bedret forståelsen av hvordan myke toriske linser orienteres på øyet og

Detaljer

Asfæriske kontaktlinser hva kan de?

Asfæriske kontaktlinser hva kan de? /1/ Asfæriske kontaktlinser hva kan de? Dr. Trusit Dave Denne artikkelen tar for seg bruk av asfæriske kontaktlinser, sammenligninger av asfæriske og sfæriske linser og hvordan aberrasjoner påvirkes av

Detaljer

Nye funn om kontaktlinser for barn og tenåringer

Nye funn om kontaktlinser for barn og tenåringer Nye funn om kontaktlinser for barn og tenåringer Kan du skille mellom CLIP og CLAMP, og kan de unge pasientene dine virkelig oppnå (ACHIEVE) en vellykket bruk av kontaktlinser? Jeff Walline avslører funnene

Detaljer

Alt-i-ett-væskers påvirkning på tårefilmsprotein

Alt-i-ett-væskers påvirkning på tårefilmsprotein Alt-i-ett-væskers påvirkning på tårefilmsprotein Dr Susan E Burke. Principal Scientist, Global Vision care Research Development, Bausch & Lomb, Rochester NY. Innledning I løpet av tiårene har man utforsket

Detaljer

Corneal staining in non-contact lens wearers. A comparison between non-contact lens wearers at Buskerud College campus Kongsberg vs.

Corneal staining in non-contact lens wearers. A comparison between non-contact lens wearers at Buskerud College campus Kongsberg vs. Corneal staining hos ikke-kontaktlinsebrukere. En sammenlikning mellom ikke-kontaktlinsebrukere på Høgskolen i Buskerud studiested Kongsberg vs. studiested Drammen Corneal staining in non-contact lens

Detaljer

Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de?

Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de? Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de? Dr. Trusit Dave Denne artikkelen er skrevet med støtte fra Johnson & Johnson Vision Care og tar for seg bruken av asfæriske kontaktlinser, sammenligninger

Detaljer

VUGK4014 Grunnleggende kontaktlinsetilpassing (15 Studiepoeng)

VUGK4014 Grunnleggende kontaktlinsetilpassing (15 Studiepoeng) Videreutdanning 2014-2015 Side 1/5 VUGK4014 Grunnleggende kontaktlinsetilpassing (15 Studiepoeng) Norsk Videreutdanning bachelor nivå deltid Høst 2014 1. LÆRINGSUTBYTTE Kunnskaper: kan gjøre rede for indikasjoner

Detaljer

Mindre smertefulle bandasjeskift. Wound Care Division

Mindre smertefulle bandasjeskift. Wound Care Division Mindre smertefulle bandasjeskift SMERTE VED BANDASJESKIFT FOR PASIENTER MED KRONISKE SÅR: EN INTERNASJONAL UNDERSØKELSE Price PE et al. Dressing-related pain in patients with chronic wounds: an international

Detaljer

Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de?

Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de? Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de? Denne artikkelen er skrevet med støtte fra Johnson & Johnson Vision Care og tar for seg bruken av asfæriske kontaktlinser, sammenligninger av asfæriske

Detaljer

Anatomy of an Ideal Lens Care Solution More Than Title Meets here the Eye

Anatomy of an Ideal Lens Care Solution More Than Title Meets here the Eye Anatomy of an Ideal Lens Care Solution More Than Title Meets here the Eye, OD, MS, FAAO and, PhD Takk. Min kollega Srini og jeg er veldig glade for å få snakke med dere i dag om alt-i-ett-væsker. Vi skal

Detaljer

Aniridi - spørsmål og svar

Aniridi - spørsmål og svar 1 Aniridi - spørsmål og svar fra 1st European Conference on Aniridia 8.-10. juni 2012 i Oslo Sommeren 2012 ble den første europeiske kongressen om aniridi arrangert i Oslo. Her finner du et utvalg spørsmål

Detaljer

FAGARTIKLER. Artikkelforfattere: Anna sulley, katherine osborn lornes og philippe jubin. Referanser på side 42 OPTIKEREN NR 1, 2014.

FAGARTIKLER. Artikkelforfattere: Anna sulley, katherine osborn lornes og philippe jubin. Referanser på side 42 OPTIKEREN NR 1, 2014. Håndtering: Den glemte faktoren ved vellykket kontaktlinsebruk Artikkelforfattere: Anna sulley, katherine osborn lornes og philippe jubin At linsen er enkel å håndtere er sjelden det første man tenker

Detaljer

Jeg håper denne veiledningen kan komme til nytte i din linsepraksis.

Jeg håper denne veiledningen kan komme til nytte i din linsepraksis. INNLEDNING Som kontaktlinseoptiker vet vi av erfaring og fra faglitteraturen hvor viktig det er å følge anvisningene for kontaktlinsebruk. Flere undersøkelser har påvist en sammenheng mellom mangelfullt

Detaljer

The International ADHD in Substance use disorders Prevalence (IASP) study

The International ADHD in Substance use disorders Prevalence (IASP) study The International ADHD in Substance use disorders Prevalence (IASP) study Samarbeid med: ICASA (Nederland, Frankrike, Sveits, Spania, Ungarn, Norge, Sverige, Belgia, Australia og USA) Norsk bidrag finansiert

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Når er nok, nok? Ellinor Haukland Avdeling for Kreft og lindrende behandling

Når er nok, nok? Ellinor Haukland Avdeling for Kreft og lindrende behandling Når er nok, nok? Ellinor Haukland Avdeling for Kreft og lindrende behandling Bakgrunn Erkjennelse av at vi overbehandler kreftpasienter i livets sluttfase. Internasjonalt anbefaling å avstå fra kreftrettet

Detaljer

Uansett prioriteringer BARRIER operasjonsfrakker - for deg og dine krav

Uansett prioriteringer BARRIER operasjonsfrakker - for deg og dine krav BARRIER frakkesortiment Uansett prioriteringer BARRIER operasjonsfrakker - for deg og dine krav For den optimale balanse mellom beskyttelse og komfort Å velge riktig operasjonsfrakk er en balanse mellom

Detaljer

ØYET. - Verdens fineste instrument

ØYET. - Verdens fineste instrument ØYET - Verdens fineste instrument Ta jevnlig service på øynene dine Du har regelmessig service på bilen og går jevnlig til tannlegen. Men hvor ofte sjekker du kroppens fineste instrument? At du mister

Detaljer

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2007 All rights reserved. Based on the Composite International

Detaljer

SUTENT (sunitinib) til behandling for dine pasienter med metastatisk nyrekreft

SUTENT (sunitinib) til behandling for dine pasienter med metastatisk nyrekreft SUTENT (sunitinib) til behandling for dine pasienter med metastatisk nyrekreft Hvordan virker SUTENT for pasienter som er eldre sammenlignet med yngre pasienter? Hvordan optimalisere doseringen med Sutent?

Detaljer

Placebo effekten en nyttig tilleggseffekt i klinisk praksis?.

Placebo effekten en nyttig tilleggseffekt i klinisk praksis?. Placebo effekten en nyttig tilleggseffekt i klinisk praksis?. Martin Bystad Psykolog v/ alderspsykiatrisk, UNN og stipendiat, Institutt for Psykologi, UiT. Hensikten med foredraget: Gi en kort presentasjon

Detaljer

Kurs i behandling av kognitive vansker

Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 To- dagers kurs fra torsdag 19.9 til fredag 20.9 Program Utvalgte tema Hvorfor kognitiv rehabilitering Presentasjon

Detaljer

Hvordan kan målinger bidra til forbedring? Side 2

Hvordan kan målinger bidra til forbedring? Side 2 Hvordan kan målinger bidra til forbedring? 05.09.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 MÅLINGER HVORFOR & HVORDAN? 05.09.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 3 MÅLINGER ~ KAN HA TRE

Detaljer

MARCUS GÜRGEN OVERLEGE SÅRPOLIKLINIKKEN / KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD

MARCUS GÜRGEN OVERLEGE SÅRPOLIKLINIKKEN / KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD TROMSØ 03.02.2006 MÅL PÅ TILHELING MARCUS GÜRGEN OVERLEGE SÅRPOLIKLINIKKEN / KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD FORBEDRING? SÅRVURDERING UTSEENDE AV SÅRBUNNEN, SÅRKANTENE OG HUDEN OMKRING

Detaljer

MÅLINGER ~ STRATEGI OG METODE

MÅLINGER ~ STRATEGI OG METODE MÅLINGER ~ STRATEGI OG METODE 11.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 HVORFOR MÅLE? 11.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 3 Vi ønsker å. vite om tiltak skaper forbedring Hensikten

Detaljer

MÅLINGER ~ STRATEGI OG METODE

MÅLINGER ~ STRATEGI OG METODE MÅLINGER ~ STRATEGI OG METODE 09.04.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 HVORFOR MÅLE? 09.04.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 3 Vi ønsker å. vite om tiltak skaper forbedring Hensikten

Detaljer

Hypoglykemi. - hva er bakgrunnen? Oddvar Uleberg Overlege Akuttmedisinsk Fagavdeling St. Olavs Hospital

Hypoglykemi. - hva er bakgrunnen? Oddvar Uleberg Overlege Akuttmedisinsk Fagavdeling St. Olavs Hospital Hypoglykemi - hva er bakgrunnen? Oddvar Uleberg Overlege Akuttmedisinsk Fagavdeling St. Olavs Hospital Kasuistikk Bevisstløs 4 åring. Puster greit. Foreldre får ikke liv i ham. Tidligere frisk. Ambulanse:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling Forebyggende behandling Odd Mørkve Senter for internasjonal helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose 24. mars 2011 Latent tuberkulose (LTBI) Hva er LTBI? Hva er gevinsten ved å behandle

Detaljer

Kap 47 Barselpleie urinretensjon etter fødsel

Kap 47 Barselpleie urinretensjon etter fødsel Kap 47 Barselpleie urinretensjon etter fødsel Margit Rosenberg (Margit.Rosenberg@vestreviken.no) Ellen Borstad Sissel Oversand Anbefalinger Alle bør ha dokumentert at vannlating er kommet i orden innen

Detaljer

- pårørendes opplevelse av trygghet og avlastning

- pårørendes opplevelse av trygghet og avlastning - pårørendes opplevelse av trygghet og avlastning NSF Landskonferanse, Bergen 2015 Signe Tretteteig sykepleier og phd-student Inkluderer fysiske, psykiske, sosiale og økonomiske aspekter (Balla et al.,

Detaljer

Pro ntosa n... løsningen for skylling av kroniske sår

Pro ntosa n... løsningen for skylling av kroniske sår Pro ntosa n... løsningen for skylling av kroniske sår optimal sårpleie rask og effektiv fjerning av biofilm absorpsjon av sårlukt kan brukes i opptil 8 uker etter åpning Pro ntosa n... moderne sårrensing

Detaljer

Systematisk og verdifull innovasjon

Systematisk og verdifull innovasjon 11/2/2014 Systematisk og verdifull innovasjon Prof Ole Kristian Hjelstuen Adm.dir. Inven2 Farmasidagene, 6. november 2014 1 11/2/2014 2 11/2/2014 Professor Inger Sandlie 100 innovasjoner oktober 2014 3

Detaljer

KOSTRÅD VED GASTROØSOFAGEAL REFLUKSSYKDOM (GERD)

KOSTRÅD VED GASTROØSOFAGEAL REFLUKSSYKDOM (GERD) KOSTRÅD VED GASTROØSOFAGEAL REFLUKSSYKDOM (GERD) CAMILLA KRISTIANSLUND KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG GODT BRØD NORGE BAKGRUNN Gastroøsofageal reflukssykdom (GERD) defineres som en tilstand som utvikles når

Detaljer

Informasjon om tørre øyne (KCS) Min hund har tørre øyne - hva nå?

Informasjon om tørre øyne (KCS) Min hund har tørre øyne - hva nå? Informasjon om tørre øyne (KCS) Min hund har tørre øyne - hva nå? KCS (Kerato Conjunctivitis Sicca) skyldes at enkelte celler i hundens eget immunforsvar angriper tårekjertlene. Dette fører til redusert

Detaljer

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Ingrid Følling, Ph.d stipendiat HiNT, HUNT, ISM,NTNU i samarbeid med Innherred Samkommune Oslo 16.11.2012 Bakgrunn Økning i T2DM Økning i overvekt og fedme

Detaljer

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Viktig diagnostisk supplement i primærhelsetjenesten Bruk av troponin T,

Detaljer

Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT

Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for administrering av øyedråper og administrering av øyesalve. Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er

Detaljer

2006: Fasting glucose 7.0 mmol/l or A two-hour post glucose challenge value 11.1 mmol/l. Impaired glucose tolerance (IGT) is defined as a fasting

2006: Fasting glucose 7.0 mmol/l or A two-hour post glucose challenge value 11.1 mmol/l. Impaired glucose tolerance (IGT) is defined as a fasting 2006: Fasting glucose 7.0 mmol/l or A two-hour post glucose challenge value 11.1 mmol/l. Impaired glucose tolerance (IGT) is defined as a fasting glucose

Detaljer

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har reservert tid for et linsebytte (RLE). Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en del retningslinjer som

Detaljer

Lindrer smertefull osteoartrose eller slitasjegikt med kun én enkelt injeksjonsbehandling

Lindrer smertefull osteoartrose eller slitasjegikt med kun én enkelt injeksjonsbehandling En sikker 1 og effektiv behandling av ledd i alle størrelser 6 Lindrer smertefull osteoartrose eller slitasjegikt med kun én enkelt injeksjonsbehandling DUROLANE Den opprinnelige enkeltinjeksjonen siden

Detaljer

Søvnapnoe og hjertesvikt. Tobias Herrscher Bjørkeng

Søvnapnoe og hjertesvikt. Tobias Herrscher Bjørkeng Søvnapnoe og hjertesvikt Tobias Herrscher Bjørkeng Søvnapnoe og hjertesvikt Patofysiologi søvnapnoe Forekomst blant hjertesviktpasienter Betydning i en hjertesviktpopulasjon Utredning Søvnapnoe Obstruktiv

Detaljer

Verdt å vite om kontaktlinsene dine

Verdt å vite om kontaktlinsene dine Verdt å vite om kontaktlinsene dine Instruksjonsbok 1 Innhold INNLEDNING s. 05 ØYETS OPPBYGGING OG FUNKSJON s. 06 HYGIENE s. 10 KOM I GANG s. 11 SETTE INN LINSENE s. 12 TA UT LINSENE s. 14 GODE RÅD s.

Detaljer

Analyse av hjertemarkører på 1-2-3. Troponin T, NT-proBNP og D-dimer. Test early. Treat right. Save lives.

Analyse av hjertemarkører på 1-2-3. Troponin T, NT-proBNP og D-dimer. Test early. Treat right. Save lives. Analyse av hjertemarkører på 1-2-3 Troponin T, NT-proBNP og D-dimer Test early. Treat right. Save lives. cobas h 232 Resultater på 8-12 minutter Svært enkel prosedyre Pålitelige resultater med god korrelasjon

Detaljer

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom To studier viser nytte av

Detaljer

FLACC smertevurderingsskjema Barnesykepleieforbundets vårseminar 2011 Hanne Reinertsen

FLACC smertevurderingsskjema Barnesykepleieforbundets vårseminar 2011 Hanne Reinertsen FLACC smertevurderingsskjema Barnesykepleieforbundets vårseminar 2011 Hanne Reinertsen Smerte er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse. Smerte er alltid subjektiv. (Internasjonal Association

Detaljer

Hvordan lage og bruke policyer i tillitshåndtering

Hvordan lage og bruke policyer i tillitshåndtering Hvordan lage og bruke policyer i tillitshåndtering Bjørnar Solhaug Seminar: Håndtering av tillit i elektronisk samvirke SINTEF, 5. november 2009 ICT 1 Oversikt Policy-basert tillitshåndtering Tillit Tillit

Detaljer

Rødme og utslett? Les mer om rosacea.

Rødme og utslett? Les mer om rosacea. Rødme og utslett? Les mer om rosacea. metronidazol Er du rød i ansiktet med akneliknende utslett, rødme eller overflatenære blodkar? Det kan være rosacea. Rosacea er en vanlig, kronisk hudsykdom som kan

Detaljer

BRUK AV SPØRRESKJEMA VED ARTROSE

BRUK AV SPØRRESKJEMA VED ARTROSE BRUK AV SPØRRESKJEMA VED ARTROSE SPØRRESKJEMA 1 Ingvild Kjeken, ergoterapeut/phd Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) Diakonhjemmet Sykehus HVORFOR BRUKE SPØRRESKJEMA? For

Detaljer

Forekomst av tørre øyne hos voksne pasienter i norsk optometrisk praksis

Forekomst av tørre øyne hos voksne pasienter i norsk optometrisk praksis Forekomst av tørre øyne hos voksne pasienter i norsk optometrisk praksis av Ingeborg Sand En avhandling innlevert til Høgskolen i Sørøst-Norge for en mastergrad ved. Master i optometri og synsvitenskap

Detaljer

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk Pasientguide Lymfødempoliklinikk 1 Lymfødempoliklinikk Enhet fysioterapi og ergoterapi på Klinikk Kirkenes har poliklinisk tilbud til pasienter med lymfødem. Lymfødempoliklinikken prioriterer Pasienter

Detaljer

CGAS Children s Global Assessment Scale

CGAS Children s Global Assessment Scale CGAS Children s Global Assessment Scale Barne- og ungdomspsykiater Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør Aktuelle instrumenter for å måle psykososialt funksjonsnivå GAS

Detaljer

Nye medisinke aspekter ved Down syndrom. Petra Aden Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn OUS

Nye medisinke aspekter ved Down syndrom. Petra Aden Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn OUS Nye medisinke aspekter ved Down syndrom Petra Aden Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn OUS Vekst Søvn/Søvnapne Hørsel Syn Atlantoaksial instabilitet Barn med Down syndrom (DS) 140 120 100 80 60 alle

Detaljer

Nye antidiabetika 2013

Nye antidiabetika 2013 Nye antidiabetika 2013 Kåre I. Birkeland Avd. for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin Oslo universitetssykehus Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Nye antidiabtika 2013

Detaljer

Effekt av tidlig beiteslipp på tilvekst og forekomst av sjodogg hos lam på beite med flått

Effekt av tidlig beiteslipp på tilvekst og forekomst av sjodogg hos lam på beite med flått NSG - Norsk Sau og Geit Effekt av tidlig beiteslipp på tilvekst og forekomst av sjodogg hos lam på beite med flått Forfatter Lise Grøva, Bioforsk Økologisk Snorre Stuen, Norges veterinærhøyskole Håvard

Detaljer

For more information visit Visianinfo.com

For more information visit Visianinfo.com For more information visit Visianinfo.com For mer informasjon besøk: www.visianinfo.eu/no STAAR Surgical Head Office 1911 Walker Ave. Monrovia, CA 91016 (800) 352-7842 STAAR Surgical International Head

Detaljer

Seminar NDT nivå 3 personell.

Seminar NDT nivå 3 personell. Hva vil bli omtalt? Hva påvirker synet vårt? dosent/optiker Magne Helland Høgskolen i Buskerud Avdeling for optometri og synsvitenskap Kongsberg Introduksjon! Kort om synsfunksjonen! Synsskarphet (visus)!

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

NFCF Likemannskonferanse. Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose

NFCF Likemannskonferanse. Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose NFCF Likemannskonferanse 20.04.2012, Bergen Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose I skyggen av cystisk fibrose.. Livet til de som vokser opp sammen med barn

Detaljer

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell Innledning Dette heftet er utviklet for å øke folks bevissthet og kunnskap om trykksår, og for å

Detaljer

Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom

Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er Graves sykdom? Dette er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner

Detaljer

Kunnskapssenteret - hva kan vi tilby psykisk helse feltet?

Kunnskapssenteret - hva kan vi tilby psykisk helse feltet? Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Kunnskapssenteret t - hva kan vi tilby psykisk helse feltet? Fagseminar DM 11.november 2010 Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Visjon: God kunnskap

Detaljer

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING 1 Jeg hadde et stort problem som toppidrettsutøver. Brillene dugget og linsene falt ut. Memira ble løsningen! Hedvig Bjelkevik, skøyteløper og kunstner,

Detaljer

Velkommen til sårkurs - grunnleggende sårbehandling. Stian Folkestad Sårsykepleier

Velkommen til sårkurs - grunnleggende sårbehandling. Stian Folkestad Sårsykepleier Velkommen til sårkurs - grunnleggende sårbehandling Stian Folkestad Sårsykepleier Hudens funksjon Beskytte Regulere kroppstemperaturen Sensor Huden Epidermis forsegle, beskytte Dermis Struktur, styrke

Detaljer

Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs

Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs Camilla Kielland 1 og Olav Østerås 1 1 Norges veterinærhøgskole Introduksjon Døde kyr fører til stort økonomisk tap for bonden i form

Detaljer

Nr 6 oktober 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Silmo Bransjetall

Nr 6 oktober 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Silmo Bransjetall Nr 6 oktober 2013 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Silmo Bransjetall Annonse Fem løsninger på utfordringene som en moderne livsstil kan gi for dine kontaktlinsekunder En

Detaljer

Delirium. Maria Krogseth Lege, PhD Førsteamanuensis II

Delirium. Maria Krogseth Lege, PhD Førsteamanuensis II Delirium Maria Krogseth Lege, PhD Førsteamanuensis II Oslo Delirium Research Group, Geriatrisk avdeling, OUS Alderspsykiatrisk Forskningsnettverk, Sykehuset i Telemark og Sykehuset i Vestfold Høgskolen

Detaljer

KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET

KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET GARASJEPORTER 2 KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET y x SKREDDERSYDD PORT SIKKERHET VARMEISOLERENDE EGENSKAPER Hver garasjeport blir laget utifra en individuell bestilling. Vi lager porter

Detaljer

Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi. Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim

Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi. Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim 1 Dødelighetskurven for brystkreft viste en svakt økende

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt

Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt Hvordan samtale om ROP- lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Tor Sæther. KoRus- Midt Kartlegging Hvorfor skal vi kartlegge? Og hvorfor rus? Tema jeg skal snakke om Hva sier ROP-veilederen

Detaljer

VIKTIGHETEN AV TILHØRIGHET I SAMFUNNET J Æ R E N D P S

VIKTIGHETEN AV TILHØRIGHET I SAMFUNNET J Æ R E N D P S VIKTIGHETEN AV TILHØRIGHET I SAMFUNNET J Æ R E N D P S VIKTIGHETEN AV TILHØRIGHET I SAMFUNNET Begrepet tilhørighet. Som et grunnleggende behov. Effekten av tilhørighet. Tilhørighet i samfunnet: også et

Detaljer

Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme?

Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme? Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme? Linn Hege Førsund Høgskolelektor / Stipendiat HSN / NTNU (Illustrasjonsfoto) 1 Bakgrunn Forskning innenfor pårørendeomsorg til

Detaljer

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM Thyreoideascientigrafi gir en grafisk framstilling av skjoldbruskkjertelen. Hva er Graves sykdom? Graves er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner for

Detaljer

ALPIN SVING TEKNIKK: ET MEKANISK PERSPEKTIV

ALPIN SVING TEKNIKK: ET MEKANISK PERSPEKTIV ALPIN SVING TEKNIKK: ET MEKANISK PERSPEKTIV Procedural Knowledge (athletes) Knowledge Of Skiing Technique Practitioner Knowledge (coaches) Theoretical Knowledge (researchers) Years ago I read an article

Detaljer

Reumatiske sykdommer og idrett. Dr. Pavel Mustafins Rehabiliteringssenteret Kurbad RNNK

Reumatiske sykdommer og idrett. Dr. Pavel Mustafins Rehabiliteringssenteret Kurbad RNNK Reumatiske sykdommer og idrett Dr. Pavel Mustafins Rehabiliteringssenteret Kurbad RNNK Reumatiske sykdommer (RS) versus idrettsskader Typiske bløtvevsskader (akutte og belastnings) bursitt, tendinopathy,

Detaljer

1 / 05. Optikeren TIDSSKRIFT FOR NORSK OPTOMETRI INVITASJON TIL LANDSMØTET SE MIDTSIDENE. Kongsberg neste!

1 / 05. Optikeren TIDSSKRIFT FOR NORSK OPTOMETRI INVITASJON TIL LANDSMØTET SE MIDTSIDENE. Kongsberg neste! 1 / 05 Optikeren TIDSSKRIFT FOR NORSK OPTOMETRI INVITASJON TIL LANDSMØTET SE MIDTSIDENE Kongsberg neste! Systane for øyne som føles tørre Unik beskyttelse Rask komfort Langvarig virkning TM HYDRATERENDE

Detaljer

HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING? ved Maria Fornes

HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING? ved Maria Fornes HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING? ved Maria Fornes 1 Agenda Hvorfor måle? Analysere data - statistisk prosesskontroll Hva skal måles, og hvordan? 2 Hva er en måling? -temperatur -blodtrykk -puls

Detaljer

Torben Wisborg NACA-skåre, luftambulansedagene 4.2.2014

Torben Wisborg NACA-skåre, luftambulansedagene 4.2.2014 NACA-scores evne til å forutsi dødelighet og behov for avansert sykehusbehandling Alvorlighetsgradering Beskriver alvorlighet med en amerikansk alvorlighetsgradering NACA Lasse Raatiniemi, Kim Mikkelsen,

Detaljer

Legedelegerte sykepleierkonsultasjoner

Legedelegerte sykepleierkonsultasjoner Legedelegerte sykepleierkonsultasjoner FSR-lederseminar Hege Svean Koksvik 1 Eular anbefalinger Implementering Praktisk gjennomføring og erfaring fra St. Olav 2 3 BAKGRUNN Sykepleierrollen er i forandring

Detaljer

Fever. Normal kroppstemperatur varierer fra person, alder, aktivitet og tid på døgnet. Gjennomsnittlig normal kroppstemperatur er 98,6 F (37 C).

Fever. Normal kroppstemperatur varierer fra person, alder, aktivitet og tid på døgnet. Gjennomsnittlig normal kroppstemperatur er 98,6 F (37 C). Fever sykdom Bla artikkelen Fever Definisjon Normal kroppstemperatur varierer fra person, alder, aktivitet og tid på døgnet. Gjennomsnittlig normal kroppstemperatur er 98,6 F (37 C). Bilder: Termometer

Detaljer

Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com

Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com Hva er (årsaken til) kneleddsartrose? Er det en aldersbetinget degenerasjon av brusken i kneleddet? Osteoarthritis

Detaljer

LATE EFFECTS AFTER TREATMENT FOR PROSTATE CANCER

LATE EFFECTS AFTER TREATMENT FOR PROSTATE CANCER Mini Med Fys Værnes 3/3-2014 LATE EFFECTS AFTER TREATMENT FOR PROSTATE CANCER HANNE TØNDEL MD, PhD-stipendiat Institutt for Kreftforskning og molekylær medisin. St Olavs Hospital, Avdeling for Stråleterapi

Detaljer

Kroppsbalanse Ren Muskulatur

Kroppsbalanse Ren Muskulatur Kroppsbalanse Ren Muskulatur InBody 720 måler Kroppsstyrke Ren Muskulatur* i alle kroppsdelene med prinsippet bioelektrisk motstandsanalyse av kroppsdelene. Dette er basert på følgende teori: Segmentert

Detaljer

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad [start forord] Forord Demens er en av de store utfordringene i moderne medisin. Vi vet at antallet mennesker som vil bli rammet av sykdommer som gir demens, antakelig vil dobles de neste to tiårene, og

Detaljer

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk)

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Bård Natvig Institutt for Helse og Samfunn, Avdeling for allmennmedisin, Universitetet

Detaljer

Behandlingsinstrukser. Neglesopp. Hahn Medical Systems

Behandlingsinstrukser. Neglesopp. Hahn Medical Systems Behandlingsinstrukser Neglesopp Hahn Medical Systems 1 Innledning Neglesopp kan kureres! Med en skreddersydd kombinasjon av UREA-salve og PACT (fotoaktivert) terapi. Behandlingen kan også kombineres med

Detaljer

JOBST. Elvarex. Kompresjonsbehandling. lymfødem i over 50 år. JOBST Elvarex til behandling av lymfødem stort utvalg for godt resultat

JOBST. Elvarex. Kompresjonsbehandling. lymfødem i over 50 år. JOBST Elvarex til behandling av lymfødem stort utvalg for godt resultat JOBST Elvarex Kompresjonsbehandling av lymfødem i over 50 år JOBST Elvarex til behandling av lymfødem stort utvalg for godt resultat BSN medical BSN medical AB, Uggledalsvägen 13, SE-427 40 Billdal, Sverige

Detaljer

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE (Tverrsnittstudie, spørreundersøkelse, survey) FØLGENDE FORHOLD MÅ VURDERES: Kan vi stole på resultatene? Hva forteller resultatene? Kan resultatene være til

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED MÅLINGER? 30.06.2014 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2

HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED MÅLINGER? 30.06.2014 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED MÅLINGER? 30.06.2014 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 KORTVERSJONEN: Forbedringsteamet må måle regelmessig og studerer og analyserer egne måledata. NB! Husk at resultatene

Detaljer

T2T. Haugesund, 8. august 2012 Bertha Storesund, HSR

T2T. Haugesund, 8. august 2012 Bertha Storesund, HSR T2T Haugesund, 8. august 2012 Bertha Storesund, HSR DISPOSISJON T2T hva er det? Paradigmeskifte I, II, III Strategi 10 Anbefalinger Hvordan oppnår vi målet Utfordringer og muligheter 27.08.2012 2 T2T Behandling

Detaljer

Sårskader i løsdriftsfjøs

Sårskader i løsdriftsfjøs Sårskader i løsdriftsfjøs Camilla Kielland 1, Lars Erik Ruud 2, Knut E. Bøe 2, Olav Østerås 1 og Adroaldo J. Zanella 1,2 1 Norges veterinærhøgskole 2 Universitetet for miljø- og biovitenskap Introduksjon

Detaljer

Naturlig revitalisering av

Naturlig revitalisering av L E G E I N F O R M A S J O N Naturlig revitalisering av ansiktets kontur og struktur Gir tilbake det tiden har tatt Volum er nøkkelen til glatt og spenstig hud Sculptra en volumizer ny klasse innen injeksjonsbehandling

Detaljer