OPTICIAN 6. mars 2009 Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPTICIAN 6. mars 2009 Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser"

Transkript

1 OPTICIAN 6. mars 2009 Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser Nye evalueringsmetoder har bedret forståelsen av hvordan myke toriske linser orienteres på øyet og ført til mer velfungerende designløsninger, rapporterer Anna Sulley. Tekst: Anna Sulley Artikkelen har tidligere stått på trykk i Optician 6. mars Den gjengis etter tillatelse. Johnson & Johnson har stått for oversetting til norsk. Forbedringene i linsedesignen i løpet av de siste ti årene har nå gjort myke toriske linser til et populært valg ved astigmatisme. Ordinasjon av toriske linser har økt på verdensbasis de siste årene en av fire nytilpassinger av myke endagslinser er av toriske linser, mot en av fem i I Storbritannia velges myke toriske linser ved hver tredje nytilpassing av myke linser. 2 Nye produksjonsteknikker har bedret reproduserbarheten og gjort det enklere og raskere å tilpasse myke toriske linser. Endagslinser og linser i silikonhydrogelmaterialer (SiH) er nå tilgjengelige alternativer som gir bedre fysiologiske egenskaper og komfort. Lanseringen av myke toriske linser med ASD-teknologien (Accelerated Stabilisation Design) har representert et stort fremskritt. Teknologien ble utviklet etter langvarig forskning der målet var økt forståelse av hva som skjer under blunking og ved interaksjonen mellom øyelokk og linse. Den vellykkede designen kommer nå i tre ulike materialer og til ulike bruksmåter: 1 DAY ACUVUE for ASTIG- MATISM, ACUVUE ADVANCE for ASTIGMATISM og det nyeste tilskuddet ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM, som nå er på vei ut på markedet over hele Europa. ASD-linser har en rekke fordeler i forhold til tradisjonelle design når det gjelder variasjon av synskvalitet og uskarpt syn. 3-6 Ved design med prismeballast og såkalt dual-thin zone kan linsen og ett eller begge øyelokkene virke på hverandre under blunkingen, selv når linsen er riktig tilpasset, noe som i neste omgang kan resultere i uønsket linserotasjon. Med ASD-teknologien, og når linsen er korrekt posisjonert, er det minimal destabiliserende interaksjon med øyelokkene. Kun når linsen er feilposisjonert, for eksempel når den settes inn på øyet, får interaksjonen fra øyelokket full effekt. Trykket fra øvre og nedre øyelokk tvinger derfor linsen til å orienteres og stabiliseres riktig slik at den igjen oppnår korrekt posisjon. For optikeren er en stabil og pålitelig passform samt minimal stoltid de viktigste faktorene for å oppnå en vellykket tilpasning av myke toriske linser. 3 Ustabil linseorientering og varierende synsskarphet har vært nevnt som grunner til at optikere ikke har tilpasset flere myke toriske linser. 7 For brukeren er en rask linseorientering vel så viktig, slik at de kan oppnå optimal synskorrigering så snart som mulig etter å ha tatt på seg linsene om morgenen. Derfor har den siste tids studier fokusert på rotasjonsstabiliteten til myke toriske linser og gitt økt forståelse av faktorer som virker inn på linsenes passform. Dagligdagse oppgaver Selv om tilpassingen av myke toriske linser kan virke vellykket i undersøkelsesrommet, kommer likevel enkelte brukere tilbake og klager over varierende synsskarphet. Undersøkelser av synsskarphet og av linsebevegelse, sentrering og rotasjon ved hjelp av en spaltelampe stemmer ikke nødvendigvis overens med brukernes erfaringer med synskvaliteten under dagligdagse aktiviteter. Linsebrukere med astigmatisme har høye forventninger, spesielt med hensyn til synsskarphet og komfort. I en undersøkelse av 335 brukere av myke toriske linser for noen få år siden, 8 før lanseringen av ASD-linsene, omtalte kun 70% sine vanlige toriske linser som utmerkede eller svært gode. De oppga synskvalitet, stabilitet og komfort som de viktigste faktorene. Av de som rapporterte om symptomer, sa 86% at de opplevde uskarpt syn og 57% varierende synskvalitet. Til sammenligning mente 82 % at de sfæriske silikonhydrogellinsene var utmerkede eller svært gode totalt sett. 9 I en ny, fagfellevurdert artikkel av Zikos et al. beskrives nye metoder for vurdering av rotasjonsstabiliteten til toriske linser under naturlige synsforhold, som skulle simulere virkelige situasjoner. 4 Målet med studien var å finne ut om man burde bruke en mer realistisk testprosedyre som tillater store øyebevegelser og hyppig blunking, for å kunne foreta en objektiv sammenligning av rotasjonsstabiliteten til myke toriske linsetyper. Etter en innledende tilvenningsperiode ble fire ulike visuelle oppgaver og stimuli valgt tilvenning, lesing, visuelt søk og store øyebevegelser. Etter hver av disse ble linseposisjonen (graden av rotasjon) registrert ved blikkretning rett fram. Oppgavene som ble utført, krevde stadig større øyebevegelser, noe som kunne føre til destabilisering av linsene. Først skulle forsøkspersonen se seg rundt i undersøkelsesrommet i 15 minutter mens linsen stabiliserte seg på øyet. Personen leste deretter en avis i bredformat i to minutter, på 40 cm avstand. Teksten strakte seg 40 i horisontal retning og 15 i vertikal retning. Deretter ble vedkommende bedt om å finne et bestemt sted i avisen, lese det avsnittet og deretter returnere til blikkretning rett frem. Oppgaven ble gjentatt med avsnittene plassert tilfeldig fra 12 til 30 fra senter (figur 1). Til slutt skulle han/hun blunke ved ly- Optikeren 7/2009 1

2 den av en metronom innstilt på 40 slag i minuttet og deretter flytte blikket med 20 sekunders intervall til objekter plassert ±40 horisontalt og ±32 vertikalt på en tavle 60 cm unna. Under hver av oppgavene ble linseposisjonen registrert kontinuerlig ved hjelp av et Eyetrack Monitoring System (figur 2), et hodemontert, infrarødt videobasert system som tidligere ble brukt til å følge hode- og øyebevegelser under lesing med brilleglass. Kontaktlinsene ble merket med små sorte prikker som indikatorer for posisjonen. Systemet tok bilder av linserotasjonen fra påsetting til all testing var ferdig. Deretter ble bildene fra de ulike tidspunktene gjennomgått. Teknikken ble anvendt for to myke toriske linser ved hjelp av ulike stabiliseringsmetoder: Johnson & Johnson Vision Cares ACUVUE ADVANCE for ASTIGMATISM (galyfilcon A), med ASDdesign, og Bausch & Lombs SofLens 66 Toric (alphafilcon A), en linse med prismeballast. Om lag 20 personer prøvde begge linsetypene etter hverandre med hvileperiode mellom. Alle målinger ble utført på venstre øye under binokulære synsforhold med linser på begge øyne. Gjennomsnittlig rotasjonsintervall (maksimal observert posisjonsendring) var betydelig større med prismeballastlinsen enn med ASD-linsen når det gjaldt oppgavene med tilvenning og med store øyebevegelser (figur 3). For begge disse oppgavene var gjennomsnittlig rotasjonsintervall 2 til 2,5 ganger større med prismeballastlinsen. Sistnevnte viste en rotasjon på nesten 25 ut av posisjon ved større øyebevegelser. Variasjonen i rotasjon for den enkelte testperson var alltid større ved bruk av linsen med prismeballast. Tidligere studier ved hjelp av mer konvensjonelle evalueringsteknikker støtter opp om disse resultatene. Designen som er brukt til ACUVUE ADVAN- CE for ASTIGMATISM har vist seg å gi raskere og mer presis orientering enn andre design med prismeballast eller såkalt dual-thin zone, og å gi økt rotasjonsstabilitet og god synskvalitet og komfort. 3 Forfatterne konkluderer med at ASD resulterer i mer stabil design både etter innsetting samt under mer perifere synsoppgaver, noe som kan føre til at linsene fungerer bedre i hverdagen ved å gi et mer konsistent klart syn. Ved mer krevende øyebevegelser (for eksempel når man bytter fil under kjøring), eller Figur 1 - Visuelt søk ved bruk av uthevede setninger i aviser (etter Zikos 4) Figur 2 Registrering av linseposisjon ved hjelp av Eyetrack Monitoring System (etter Zikos 4 ) Figur 3 Standardavvik for linserotasjon for fire visuelle oppgaver og to myke toriske design (etter Zikos 4 ) 2 Optikeren 7/2009

3 under sportsaktiviteter (for eksempel når man slår ut i golf), kan en feilrotert linse svekke synet i betydelig grad. Forfatterne anbefaler at teknikken som beskrives i denne studien, anvendes ved testing av nye myke toriske linser eller ved vurdering av brukere som utfører spesifikke øyebevegelser som de for eksempel er avhengige av i jobbsammenheng. Figur 4 Forsøksperson under testing (etter Chamberlain 5) Figur 5 Ortogonale versus diagonale mål på rotasjonsstabilitet med spaltelampe (Figur Paul Chamberlain 5 ). Figur 6 Synsskarphet ved refiksering fra ulike blikkretninger (etter Chamberlain 5 ) (Figur Eurolens Research) Praktisk anvendelse Hvordan kan disse resultatene anvendes i daglig klinisk praksis? Myke toriske linsers rotasjon evalueres normalt når brukerens blikk er vendt rett frem og hodet er fiksert ved hjelp av spaltelampens kinn- og pannestøtte. Selv om dette kan avdekke dårlig linsepassform under statiske synsforhold, gjenspeiler dette ikke dagligdagse aktiviteter med mange ulike synsoppgaver. Noen forfattere har allerede foreslått å evaluere orienteringsstabilitet mens man blunker og foretar øyebevegelser på oppfordring. 10 Ved å benytte mer realistiske oppgaver og stimuli, slik som ble benyttet i denne studien, kan det være mulig å oppnå bedre brukertilfredshet i dagliglivet. Et annet mulig nytt verktøy for evaluering av rotasjonsstabiliteten til myke toriske linser og synskvaliteten som følger av dette, er anvendelse av synsoppgaver som simulerer og kvantifiserer synsforstyrrelsene. 5 Chamberlain et al. målte synsskarpheten ved hjelp av logmarobjekt på nær. Først ble det foretatt en basismåling, og deretter ble synsskarpheten målt etter hver av fire diagonale blikkretninger (figur 4). Testen viste seg å være sensitiv med hensyn til å kvantifisere endringer i synsskarpheten og gir et mål på den toriske linsens ytelse. De innledende resultatene med fire myke toriske linser (balafilcon A toric (BT), lotrafilcon B toric (LT), omafilcon A toric (OT) og senofilcon A toric (ST)) viste at diagonale øyebevegelser førte til større synsforstyrrelser enn øyebevegelser langs den horisontale og vertikale aksen (figur 5), noe som understreker at det er bedre å måle rotasjonsstabiliteten etter diagonale øyebevegelser enn den mer konvensjonelle metoden ved hjelp av ortogonale øyebevegelser. Forskjeller ble avdekket mellom linsetypene ved spesifikke blikkretninger, men ASD-designen (ACU- VUE OASYS for ASTIGMATISM) ga den mest konsistente synskvaliteten i alle blikkretninger (figur 6). Optikeren 7/2009 3

4 Tyngdekraften og andre krefter Denne forskningen er bare en del av den siste tids arbeid som har ført til at man har fått et nytt syn på design og tilpassing av myke toriske linser. 11 Effektene av tyngdekraft, hodebevegelser og kroppsholdning på linseorienteringen har vært et annet forskningsområde. 12 I flere år mente man at trykket fra øyelokkene som presser linsen mot øyet, virket inn på orienteringen av toriske linser, og at prismeballastlinser fant riktig posisjon som en følge av interaksjonen med øyelokkene, ikke på grunn av tyngdekraften (det såkalte vannmelonfrøprinsippet ). Selv om det var akseptert at kraften fra øyelokkene under blunking har en viss effekt på linserotasjonen, mente man at effekten var liten ettersom øyelokkene beveget seg i motsatte retninger. Både øyelokkene og tyngdekraften kan påvirke orienteringen av de toriske linsene. Høyhastighetsregistrering (figur 7) av linseorienteringen ved hjelp av videoutstyr både før og etter blunk har nå gitt økt forståelse for effektene av blunking på rotasjonen til de myke toriske linsene. Blant annet har det vist seg at rotasjonen fremkalt av øyelokkene finner sted under selve blunket, ikke mellom blunkene. 13 Kraften fra øvre øyelokk under blunk har større effekt enn den statiske kraften fra øyelokkene som presser mot linsen og øyet. Forsøk der brukere av myke linser med prismeballast lå på siden (figur 8), viser at tyngdekraften absolutt spiller en rolle prismebasen svingte mot vertikal posisjon selv om den ikke gjorde et fullt utslag på 90 (figur 9). Design uten prismeballast, som for eksempel ASD, viser liten eller ingen rotasjon under slike forhold. Disse designene kan derfor være å foretrekke for enkelte yrkesgrupper eller aktive brukere, for eksempel dansere, mekanikere eller militært personell 13, eller ganske enkelt i flere dagligdagse situasjoner, for eksempel når man ligger på sofaen og ser TV. I den siste studien ble begge disse teknikkene brukt med det formål å sammenligne effekten av uvanlige blikkretninger og kroppsholdninger på orienteringen til de myke toriske linsene. 6 Fire linsetyper ble testet: ACUVUE OASYS for AS- TIGMATISM, PureVision Toric (Bausch & Lomb), Air Optix Toric (CIBA Vision) og Proclear Toric (CooperVision). Figur 7 Høyhastighets videoregistrering av blink (Foto Queensland University of Technology, Australia) Figur 8 Fotografering av linseorientering med forsøkspersonen liggende (foto Visioncare Research) Figur 9 Effekt av tyngdekraften på en myk torisk linse med prismeballast (Foto Visioncare Research) 4 Optikeren 7/2009

5 I første del av studien ble det tatt bilder av linseorienteringen mens forsøkspersonene var i liggende stilling. I andre del ble personene plassert ved en spaltelampe, der de ble videofilmet da de skiftet blikkretning fra primærposisjon til hver av de åtte kardinalretningene. Gjennomsnittsrotasjonen da forsøkspersonene lå på siden, var lavest med ASD-linsen ACUVUE OASYS for AS- TIGMATISM 11 mot 30 for Proclear Toric for eksempel, og det resulterte i minst reduksjon i synsskarphet av de fire linsetypene. ASD-linsen viste også betydelig mindre rotasjon ved blikkretning ned nasalt enn de andre linsene med prismeballast. Forfatterne konkluderer med at myke toriske linsers stabilitet ved ekstreme blikkretninger, spesielt diagonale øyebevegelser, og kroppsholdninger kan ha innvirkning på linseorientering og synsskarphet. Konklusjoner De nye fagfellevurderte resultatene viser hvordan designen av myke toriske linser kan innvirke på synskvaliteten. I klinisk praksis er ASD-linser spesielt nyttige i dynamiske situasjoner der det er helt avgjørende å ha et klart, stabilt syn, som når man ser på eller driver med sport. Det er imidlertid verdt å huske på at de fleste med astigmatisme lever et aktivt liv som stiller krav til linseytelsen på mange måter, selv i roligere situasjoner og yrker. Dagligdagse aktiviteter som å se i bakspeilet når man kjører bil eller se TV i liggende stilling, er relativt krevende synssituasjoner der rotasjonsstabilitet er viktig. I så måte er ASD-linsene svært fordelaktige. HOVEDMOMENTER Orienteringsstabilitet og -posisjon er essensielt for å kunne oppnå god synskvalitet og brukertilfredshet med myke toriske kontaktlinser ASD-linser gir betydelig større fordeler enn prismeballastlinser med hensyn til synskvalitet Optikerne må erkjenne brukerens synsbehov og livsstil i hverdagen Nye studier har kastet nytt lys over design og tilpassing av myke toriske linser Nye evalueringsteknikker gjør det enklere å fastsette de beste resultatene for synskvalitet både i og utenfor undersøkelsesrommet Om forfatteren Optometrist Anna Sulley er Clinical Affairs Consultant, jobber i egen, uavhengig praksis og har vært både medlem og leder av den britiske kontaktlinseforeningen BCLA. Referanser: 1. Morgan, International Contact Lens Prescribing in 2008, Contact Lens Spectrum, January Morgan P, Trends in UK Contact Lens Prescribing 2008, Optician, June 2008, Hickson-Curran S and Rocher I. A new daily wear silicone hydrogel lens for astigmatism. Optician 2006; 232: Zikos GA, Kang SS, Ciuffreda KJ et al. Rotational stability of toric soft contact lenses during natural viewing conditions. Optom Vis Sci 2007; 84: Chamberlain P, Morgan P, Maldonado-Codina C and Moody K. A vision chart to quantify disturbances in acuity during wear of toric contact lenses. Optom Vis Sci 2008; E-abstract Young G and McIlraith R. Toric soft contact lens visual acuity with abnormal gaze and posture. Optom Vis Sci 2008; E-abstract Hickson-Curran S, Veys J and Dalton L. A new dual-thin zone disposable toric lens. Optician 2000; 219: Hickson-Curran S, Dias L. Toric contact lens wearers: Where are we now? Optometric Management, February Sulley A. Practitioner & Patient Acceptance of a New Silicone Hydrogel Contact Lens. Optician September Veys J, Meyler J and Davies I. Essential contact lens practice. Part 7: Soft toric contact lens fitting. Optician 2007; 234:6118: Young G. Reassessing toric soft lens fitting. CL Spectrum 2005; 20: Young G. Toric lenses, gravity and other forces. CL Spectrum 2007; 22: Young G. Toric contact lens designs in hyper-oxygen materials. Eye & Contact Lens 2003; 29: S Optikeren 7/2009 5

Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser

Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser OPTICIAN 6. mars 2009 Forfatter Anna Sulley Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser Nye evalueringsmetoder har bedret forståelsen av hvordan myke toriske linser orienteres på øyet og

Detaljer

Toriske linser forståelse av rotasjonsgjenoppretting

Toriske linser forståelse av rotasjonsgjenoppretting Toriske linser forståelse av rotasjonsgjenoppretting Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA

Detaljer

Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter

Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter I denne artikkelen forklares hvordan nyere forskning har avkreftet flere myter og feilaktige oppfatninger om myke toriske kontaktlinser.

Detaljer

Tilpasning av toriske linser ikke lenger et problem!

Tilpasning av toriske linser ikke lenger et problem! Tilpasning av toriske linser ikke lenger et problem! En veiledning for optikere Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Introduksjon I en fersk studie av trender innen linsetilpasning i Storbritannia,

Detaljer

Asfæriske kontaktlinser hva kan de?

Asfæriske kontaktlinser hva kan de? /1/ Asfæriske kontaktlinser hva kan de? Dr. Trusit Dave Denne artikkelen tar for seg bruk av asfæriske kontaktlinser, sammenligninger av asfæriske og sfæriske linser og hvordan aberrasjoner påvirkes av

Detaljer

Nye funn om kontaktlinser for barn og tenåringer

Nye funn om kontaktlinser for barn og tenåringer Nye funn om kontaktlinser for barn og tenåringer Kan du skille mellom CLIP og CLAMP, og kan de unge pasientene dine virkelig oppnå (ACHIEVE) en vellykket bruk av kontaktlinser? Jeff Walline avslører funnene

Detaljer

Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de?

Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de? Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de? Dr. Trusit Dave Denne artikkelen er skrevet med støtte fra Johnson & Johnson Vision Care og tar for seg bruken av asfæriske kontaktlinser, sammenligninger

Detaljer

VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS

VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS VELKOMMEN Det er med glede vi presentere denne håndboken som skisserer grunnleggende regler for vellykket tilpasning av progressive brilleglass.

Detaljer

MÅLING ANALYSE AV MÅLEDATA VHA SPC

MÅLING ANALYSE AV MÅLEDATA VHA SPC MÅLING ANALYSE AV MÅLEDATA VHA SPC 05.06.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hvorfor benytte statistikk? Statistikk: beskrivelse og tolkning av kvantitative data Man kan trekke statistisk sikre

Detaljer

Mindre smertefulle bandasjeskift. Wound Care Division

Mindre smertefulle bandasjeskift. Wound Care Division Mindre smertefulle bandasjeskift SMERTE VED BANDASJESKIFT FOR PASIENTER MED KRONISKE SÅR: EN INTERNASJONAL UNDERSØKELSE Price PE et al. Dressing-related pain in patients with chronic wounds: an international

Detaljer

Hirtshals prøvetank rapport

Hirtshals prøvetank rapport Hirtshals prøvetank rapport 1. Innledning Vi gjennomført en rekke tester på en nedskalert versjon av en dobbel belg "Egersund 72m Hex-mesh" pelagisk trål. Testene ble utført mellom 11. og 13. august 21

Detaljer

Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de?

Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de? Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de? Denne artikkelen er skrevet med støtte fra Johnson & Johnson Vision Care og tar for seg bruken av asfæriske kontaktlinser, sammenligninger av asfæriske

Detaljer

HD Vision Demonstrator

HD Vision Demonstrator HD Vision Demonstrator EN NY MÅTE Å VISUALISERE SFÆRISK ABERRASJON PÅ DOKUMENTASJON FRA ET SEMINAR PÅ NOORS SLOTT 13. JUNI 2008. Hvordan forklarer du sfærisk aberrasjon for dine kunder? Når en kunde kommer

Detaljer

Hvordan analysere måledata vha statistisk prosesskontroll? 14.02.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2

Hvordan analysere måledata vha statistisk prosesskontroll? 14.02.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hvordan analysere måledata vha statistisk prosesskontroll? 14.02.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hvordan vet vi at en endring er en forbedring? Dødelighet ved coronar by-pass kirurgi før

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

MÅLINGER ~ STRATEGI OG METODE

MÅLINGER ~ STRATEGI OG METODE MÅLINGER ~ STRATEGI OG METODE 11.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 HVORFOR MÅLE? 11.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 3 Vi ønsker å. vite om tiltak skaper forbedring Hensikten

Detaljer

13 STEG TIL EN GRUNNLEGGENDE SITTESTILLING Komfort rullestoler

13 STEG TIL EN GRUNNLEGGENDE SITTESTILLING Komfort rullestoler Introduksjon Denne sjekklisten er laget som et hjelpemiddel for å gjøre de basisinnstillinger og tilpasninger som trengs for brukeren i komfort rullestoler. Det finnes en mengde tilbehør tilgjengelig,

Detaljer

Hvor viktig er overflateegenskapene for vellykket kontaktlinsebruk?

Hvor viktig er overflateegenskapene for vellykket kontaktlinsebruk? Hvor viktig er overflateegenskapene for vellykket kontaktlinsebruk? Katharine Evans og Heiko Pult beskriver kontaktlinsefriksjonen på øyet og hva optikeren kan gjøre for å minimere dette Katharine Evans

Detaljer

Radarkartlegging av potensielle løsneområder for steinskred på rv. 70 forbi Oppdølsstranda

Radarkartlegging av potensielle løsneområder for steinskred på rv. 70 forbi Oppdølsstranda Radarkartlegging av potensielle løsneområder for steinskred på rv. 70 forbi Oppdølsstranda ÅKNES RAPPORT 01 2011 ÅKNES/TAFJORD BEREDSKAP IKS, ØDEGÅRDSVEGEN 176, N-6200 STRANDA ORG.NR.: NO 893 276 882 MVA

Detaljer

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Lars Sydnes 8. november 2014 1 Innledning Her skal vi undersøke to algoritmer som brukes til å sortere lister, Merge sort og Insertion sort. Det at Merge sort

Detaljer

ØYET. - Verdens fineste instrument

ØYET. - Verdens fineste instrument ØYET - Verdens fineste instrument Ta jevnlig service på øynene dine Du har regelmessig service på bilen og går jevnlig til tannlegen. Men hvor ofte sjekker du kroppens fineste instrument? At du mister

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

OM EXTRANET OG KAMPANJENS MÅLINGER (innsatsområdene UVI og SVK) 15.11.2012 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2

OM EXTRANET OG KAMPANJENS MÅLINGER (innsatsområdene UVI og SVK) 15.11.2012 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 OM EXTRANET OG KAMPANJENS MÅLINGER (innsatsområdene UVI og SVK) 15.11.2012 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 HVORFOR MÅLE? 15.11.2012 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 3 HVORFOR MÅLE? Measurements

Detaljer

Seminar NDT nivå 3 personell.

Seminar NDT nivå 3 personell. Hva vil bli omtalt? Hva påvirker synet vårt? dosent/optiker Magne Helland Høgskolen i Buskerud Avdeling for optometri og synsvitenskap Kongsberg Introduksjon! Kort om synsfunksjonen! Synsskarphet (visus)!

Detaljer

Forebygging av fall i helseinstitusjoner - om Extranet og målinger Side 2

Forebygging av fall i helseinstitusjoner - om Extranet og målinger Side 2 Forebygging av fall i helseinstitusjoner - om Extranet og målinger 04.11.2012 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 HVORFOR MÅLE? 04.11.2012 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 3 HVORFOR MÅLE?

Detaljer

INNHOLDSOVERSIKT I2I INNLEDNING

INNHOLDSOVERSIKT I2I INNLEDNING INNHOLDSOVERSIKT I2I INNLEDNING 3 INNHOLD 3 RETNINGSLINJER FOR SIKKERHET 4 I2I HODESTØTTE RETNINGSLINJER FOR BRUK 5 ANBEFALINGER FOR TILPASNING 5 HAKESTØTTE RETNINGSLINJER FOR BRUK 6 ANBEFALINGER FOR TILPASNING

Detaljer

Bakgrunn og metode. 1. Før- og etteranalyse på strekninger med ATK basert på automatiske målinger 2. Måling av fart ved ATK punkt med lasterpistol

Bakgrunn og metode. 1. Før- og etteranalyse på strekninger med ATK basert på automatiske målinger 2. Måling av fart ved ATK punkt med lasterpistol TØI rapport Forfatter: Arild Ragnøy Oslo 2002, 58 sider Sammendrag: Automatisk trafikkontroll () Bakgrunn og metode Mangelfull kunnskap om effekten av på fart Automatisk trafikkontroll () er benyttet til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling. 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO

Innholdsfortegnelse. 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling. 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO 3. Digital fotografering I bevegelse 3.1. Motivbevegelse med stativ 3.2. Kamerabevegelse

Detaljer

MÅLINGER ~ STRATEGI OG METODE

MÅLINGER ~ STRATEGI OG METODE MÅLINGER ~ STRATEGI OG METODE 09.04.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 HVORFOR MÅLE? 09.04.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 3 Vi ønsker å. vite om tiltak skaper forbedring Hensikten

Detaljer

KIT - Sittestilling, funksjon og komfort

KIT - Sittestilling, funksjon og komfort KIT - Sittestilling, funksjon og komfort KITs unike design fokuserer på de spesifikke behovene til tenåringer og unge voksne med større utfordringer i sittende stilling. Bekkenstabilitet Den viktigste

Detaljer

MANUAL FUNKSJONELL INDEX 2 (FI-2) FOR MÅLING AV FUNKSJON HOS PASIENTER MED POLY- OG DERMATOMYOSITT.

MANUAL FUNKSJONELL INDEX 2 (FI-2) FOR MÅLING AV FUNKSJON HOS PASIENTER MED POLY- OG DERMATOMYOSITT. MANUAL FUNKSJONELL INDEX 2 (FI-2) FOR MÅLING AV FUNKSJON HOS PASIENTER MED POLY- OG DERMATOMYOSITT. Materiell som trengs for å gjennomføre FI-2: En 42 cm høy krakk med plant sete og uten ryggstø. En 25

Detaljer

God nøyaktighet er en kombinasjon av riktighet og presisjon.

God nøyaktighet er en kombinasjon av riktighet og presisjon. Jo mer nøyaktig informasjon jeg får, jo mer trygg er jeg på at jeg setter riktig insulindose. Og blir reguleringen av blodsukkeret bedre, kan det føre til et lavere langtidsblodsukker. Nå finnes det en

Detaljer

Øyet og synsfunksjonen

Øyet og synsfunksjonen Syn den viktigste sansen? Øyet og synsfunksjonen KROSS 2014 Helle K. Falkenberg Optiker & førsteamanuensis Institutt for optometri og synsvitenskap Synet gir informasjon om verdenen vi lever i Synspersepsjon

Detaljer

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom To studier viser nytte av

Detaljer

7.2 Sammenligning av to forventinger

7.2 Sammenligning av to forventinger 7.2 Sammenligning av to forventinger To-utvalgs z-observator To-utvalgs t-prosedyrer To-utvalgs t-tester To-utvalgs t-konfidensintervall Robusthet To-utvalgs t-prosedyrerår variansene er like Sammenlikning

Detaljer

Balansetrening nivå 1 og 2

Balansetrening nivå 1 og 2 Balansetrening nivå 1 og Det er ekstra viktig å trene balanse med økende alder for å forebygge fall og mestre dagliglivets oppgaver. Dette er viktig informasjon til treningsgruppen din. Balansetreningen

Detaljer

Måling av ST på scenen i konsertsaler

Måling av ST på scenen i konsertsaler Måling av ST på scenen i konsertsaler En studie av supportparameternes måleusikkerhet Christopher Gehe 1 FOTO: Trondheim Symfoniorkester, red. Gehe Akustisk støtte Subjektiv oppfattelse SUPPORT Objektivt

Detaljer

Diskusjonsoppgaver Hvilke fordeler oppnår man ved analytisk evaluering sammenliknet med andre tilnærminger?

Diskusjonsoppgaver Hvilke fordeler oppnår man ved analytisk evaluering sammenliknet med andre tilnærminger? Definisjonsteori Hva er de tre hovedtilnærmingene til evaluering? Nevn de seks stegene i DECIDE. (blir gjennomgått neste uke) Gi et eksempel på en måte å gjøre indirekte observasjon. Hva ligger i begrepene

Detaljer

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING 1 Jeg hadde et stort problem som toppidrettsutøver. Brillene dugget og linsene falt ut. Memira ble løsningen! Hedvig Bjelkevik, skøyteløper og kunstner,

Detaljer

Kontaktlinsefeltet har flere spesialområder, som ortokeratologi, keratokonustilpassing, sklerallinser og kontaktlinsetilpassing av barn og spedbarn.

Kontaktlinsefeltet har flere spesialområder, som ortokeratologi, keratokonustilpassing, sklerallinser og kontaktlinsetilpassing av barn og spedbarn. 3 Undersøkelse og tilpassing av kontaktlinser (Opprettet 2005, revidert 05.12.2017) Ved tilpassing av kontaktlinser tillegges optikeren ansvar utover den generelle synsundersøkelsen. Selv om kontaktlinser

Detaljer

Pustestyrt strålebehandling ved St. Olavs Hospital. Medfys 2016 Jomar Frengen

Pustestyrt strålebehandling ved St. Olavs Hospital. Medfys 2016 Jomar Frengen Pustestyrt strålebehandling ved St. Olavs Hospital Medfys 2016 Jomar Frengen Lang prosess mot oppstart Nedsatt arbeidsgruppe i mai 2010. Klinikkbesøk ved Stavanger, Uppsala og Ullevaal for å vurdere utstyr.

Detaljer

Kommunikasjon (samt litt av hvert fra seminar 1)

Kommunikasjon (samt litt av hvert fra seminar 1) Kommunikasjon (samt litt av hvert fra seminar 1) Norsk olje&gass Arbeidsseminar 2 - HMS-utfordringer i nordområdene Rune Sandbakken Seksjonssjef - Satellittkommunikasjon Rune.sandbakken@spacecentre.no

Detaljer

Tvilsomt fotobevis i VG 1

Tvilsomt fotobevis i VG 1 1. februar 2007 Avdeling for mediefag Høgskulen i Volda Erling Sivertsen Tvilsomt fotobevis i VG 1 De siste årene har VG publisert en rekke fotografier som avisen har fått tilsendt fra lesernes kameramobiler.

Detaljer

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Ratib Lekhal Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Epost: Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Kompakt helmaske som er konstruert for enkel tilpasning til alle

Kompakt helmaske som er konstruert for enkel tilpasning til alle Kompakt helmaske som er konstruert for enkel tilpasning til alle AirFit F20 har en innovativ InfinitySeal silikonpute som er testet og har dokumentert funksjon opp til de høyeste behandlingstrykk. Masken

Detaljer

6.2 Signifikanstester

6.2 Signifikanstester 6.2 Signifikanstester Konfidensintervaller er nyttige når vi ønsker å estimere en populasjonsparameter Signifikanstester er nyttige dersom vi ønsker å teste en hypotese om en parameter i en populasjon

Detaljer

Beskrivende statistikk.

Beskrivende statistikk. Obligatorisk oppgave i Statistikk, uke : Beskrivende statistikk. 1 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse. Statistikk Ukeoppgaver uke I løpet av uken blir løsningsforslag lagt ut

Detaljer

HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING? ved Maria Fornes

HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING? ved Maria Fornes HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING? ved Maria Fornes 1 Agenda Hvorfor måle? Analysere data - statistisk prosesskontroll Hva skal måles, og hvordan? 2 Hva er en måling? -temperatur -blodtrykk -puls

Detaljer

Forbedringskunnskap. Forståelse for virksomheter og tjenester som systemer med gjensidig avhengighet

Forbedringskunnskap. Forståelse for virksomheter og tjenester som systemer med gjensidig avhengighet Na 1 Forbedringskunnskap Forståelse for hvordan vi skaper læring og bygger kunnskap om hvordan vi skal endre, stegvis endring Forståelse for virksomheter og tjenester som systemer med gjensidig avhengighet

Detaljer

For more information visit Visianinfo.com

For more information visit Visianinfo.com For more information visit Visianinfo.com For mer informasjon besøk: www.visianinfo.eu/no STAAR Surgical Head Office 1911 Walker Ave. Monrovia, CA 91016 (800) 352-7842 STAAR Surgical International Head

Detaljer

Hvem er vi? 06.06.2009. The wayweseethingsis affectedby whatweknow or whatwebelive. (Berger 1972) Hva er det vi som synspedagoger ser? Hvorfor?

Hvem er vi? 06.06.2009. The wayweseethingsis affectedby whatweknow or whatwebelive. (Berger 1972) Hva er det vi som synspedagoger ser? Hvorfor? Førsteamanuensis, dr. scient Gunvor B. Wilhelmsen Høgskolen i Bergen, Norge Hvem er vi? 1 Pedagoger med en aktuell kompetanse innen opplæring og (re)habilitering av mennesker med synsvansker. 2 Kvalifisert

Detaljer

Kontor og data - Godt syn på jobben.

Kontor og data - Godt syn på jobben. Kontor og data - Godt syn på jobben. God kunnskap om hvordan styrken fordeler seg i ulike typer brilleglass er viktig forutsetning for at utmålt korreksjon i foropteret skal bli til en brille som gir god

Detaljer

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett.

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Innledning Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Historisk sett, har produsenter av skrivere

Detaljer

Implementering av retningslinjer

Implementering av retningslinjer Implementering av retningslinjer Erfaringskonferansen om kunnskapsbasert praksis i helse og omsorgstjenesten, 31. mars 2016 Signe Flottorp, Kunnskapssenteret i FHI Agenda Hva er problemet? Hvorfor følger

Detaljer

mylife Unio : nøyaktig, presis og brukervennlig Aktuelle studieresultater

mylife Unio : nøyaktig, presis og brukervennlig Aktuelle studieresultater mylife Unio : nøyaktig, presis og brukervennlig Aktuelle studieresultater Ved riktig bruk gir blodsukkermålesystemer mennesker med diabetes mulighet til å kontrollere sin behandling og hjelper til at man

Detaljer

Bergs Balanseskala: Skåringsskjema

Bergs Balanseskala: Skåringsskjema Bergs Balanseskala: Skåringsskjema Testpersonens navn/fødselsdato og år: Dato/signatur 1. Sittende til stående 2. Stående uten støtte 3. Sittende uten støtte 4. Stående til sittende 5. Fra en stol til

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) Nr. 18/512 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF 2015/EØS/18/53 av 25. august 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) under henvisning til traktaten om opprettelse av

Detaljer

Evaluering av samkjøring

Evaluering av samkjøring Bergen, 27. og 28. mai 2014 Evaluering av samkjøring Foreløpige resultater Lone-Eirin Lervåg og Solveig Meland, SINTEF Teknologi for et bedre samfunn 1 Evalueringens hovedspørsmål: Har samkjøring potensiale

Detaljer

Webdesign. Håkon Tolsby Håkon Tolsby

Webdesign. Håkon Tolsby Håkon Tolsby Webdesign Håkon Tolsby 13.03.2017 Håkon Tolsby 1 Hva er det viktigste for å lage et BRUKEVENNLIG websted Don t make me think Steve Krug Webstedet skal være: Selvinnlysende Selvforklarende Ikke rocket science

Detaljer

Utbytte av brukerdreven innovasjon

Utbytte av brukerdreven innovasjon Utbytte av brukerdreven innovasjon - Sett fra leverandørens side 100113 MBT - Copyright 2010 Imatis Espen Semb Bosted: Skien (Norge) Nåværende jobb: Imatis, Project Manager Jobbet i Imatis siden 2004 Utdannelse:

Detaljer

Tandem: Evnen til å kunne stå med en fot fremfor den andre (hæl til tå) i 30 sekunder

Tandem: Evnen til å kunne stå med en fot fremfor den andre (hæl til tå) i 30 sekunder Ved test og retest på de to siste gruppene ble det anvendt en del fysiske del-tester som ikke er anvendt i Aktiv Hverdag tidligere. Disse anbefales brukt videre i Aktiv Hverdag. Les her kort om testene

Detaljer

Med fokus på kvalitet

Med fokus på kvalitet Med fokus på kvalitet Contact Life - Biokompatibel linse for komfort under tørre forhold Contact Air - Silikonhydrogellins med lav modulus og unik kantprofil Månedslinse Halvårslinse Contact Life * / Contact

Detaljer

Oppgave 1. Det oppgis at dersom y ij er observasjon nummer j fra laboratorium i så er SSA = (y ij ȳ i ) 2 = 3.6080.

Oppgave 1. Det oppgis at dersom y ij er observasjon nummer j fra laboratorium i så er SSA = (y ij ȳ i ) 2 = 3.6080. EKSAMEN I: MOT310 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 28. FEBRUAR 2005 TILLATTE HJELPEMIDLER: KALKULATOR, TABELLER OG FORMLER I STATISTIKK (TAPIR FORLAG) OPPGAVESETTET BESTÅR AV 4 OPPGAVER PÅ

Detaljer

TRAFIKANTERS VURDERING AV FART OG AVSTAND. Sammenfatning av litteraturstudium

TRAFIKANTERS VURDERING AV FART OG AVSTAND. Sammenfatning av litteraturstudium Arbeidsdokument av 20. september 2006 O-3129 Dimensjonsgivende trafikant Fridulv Sagberg Transportøkonomisk institutt Postboks 6110 Etterstad, 0602 Oslo Telefonnr: 22-57 38 00 Telefaxnr: 22-57 02 90 http://www.toi.no

Detaljer

Evaluering av forsøksordning med trafikklederlos ved Kvitsøy trafikksentral (VTS)

Evaluering av forsøksordning med trafikklederlos ved Kvitsøy trafikksentral (VTS) Forfattere: Viggo Jean-Hansen, Fridulv Sagberg Thomas Hoff og Sarah Marie Brotnov Oslo 2005, 31 sider Sammendrag: Evaluering av forsøksordning med trafikklederlos ved Kvitsøy trafikksentral (VTS) Problemstilling

Detaljer

OLF/NR Lårelivbåtprosjektet (LLBP) Oppsummering ved prosjektleder Ole Gabrielsen

OLF/NR Lårelivbåtprosjektet (LLBP) Oppsummering ved prosjektleder Ole Gabrielsen OLF/NR Lårelivbåtprosjektet (LLBP) Oppsummering ved prosjektleder Ole Gabrielsen Innhold Kort historikk Funn og konklusjoner for fire faser: Låring Vannkontakt (landing) Frigjøring av vaierfall Fremdrift

Detaljer

Multisenterstudie. Frode Endresen. Manuellterapeut. Kvalitetssikring i klinikken, kollegaseminar, Trondheim 070313

Multisenterstudie. Frode Endresen. Manuellterapeut. Kvalitetssikring i klinikken, kollegaseminar, Trondheim 070313 Multisenterstudie Frode Endresen Manuellterapeut Kvalitetssikring i klinikken, kollegaseminar, Trondheim 070313 Multisenterstudie forskningsprosjekter som finner sted ved flere virksomheter samtidig og

Detaljer

Evaluering av atferdsanalytisk behandling: Lettere sagt enn gjort?

Evaluering av atferdsanalytisk behandling: Lettere sagt enn gjort? Evaluering av atferdsanalytisk behandling: Lettere sagt enn gjort? Børge Holden Det handler om: Hva skal behandles, og hvordan skal det defineres og registreres? Hvordan vet vi at vi registrerer det vi

Detaljer

Anatomy of an Ideal Lens Care Solution More Than Title Meets here the Eye

Anatomy of an Ideal Lens Care Solution More Than Title Meets here the Eye Anatomy of an Ideal Lens Care Solution More Than Title Meets here the Eye, OD, MS, FAAO and, PhD Takk. Min kollega Srini og jeg er veldig glade for å få snakke med dere i dag om alt-i-ett-væsker. Vi skal

Detaljer

Kapittel 2. Utforske og beskrive data. Sammenhenger mellom variable Kap. 2.1 om assosiasjon og kryssplott forrige uke. Kap. 2.2, 2.3, 2.

Kapittel 2. Utforske og beskrive data. Sammenhenger mellom variable Kap. 2.1 om assosiasjon og kryssplott forrige uke. Kap. 2.2, 2.3, 2. Kapittel 2 Utforske og beskrive data Sammenhenger mellom variable Kap. 2.1 om assosiasjon og kryssplott forrige uke. Kap. 2.2, 2.3, 2.4 denne uken To kryssplott av samme datasett, men med forskjellig skala

Detaljer

Innenfra og utover - Slett ikke bare kjernemuskulatur

Innenfra og utover - Slett ikke bare kjernemuskulatur Innenfra og utover - Slett ikke bare kjernemuskulatur Av: Mathias Lilleheim, fagkonsulent innen fysisk trening ved Olympiatoppen. Dato: 9/8/2010 Øvelsesprogresjon for stabiliseringskontroll i mage og rygg.

Detaljer

Familien. Azalea. Prisforhandlet* Komfortstoler - en stor familie

Familien. Azalea. Prisforhandlet* Komfortstoler - en stor familie Prisforhandlet* Familien + Kroppslengdekompensasjon + Vektfordeling = Komfortstoler - en stor familie Invacare Rea komfortstoler tilbyr brukerne den perfekte passform og komfort samt et bredt utvalg av

Detaljer

Forskningsmetoder i menneske-maskin interaksjon (MMI)

Forskningsmetoder i menneske-maskin interaksjon (MMI) Forskningsmetoder i menneske-maskin interaksjon (MMI) Kapittel 1- Introduksjon Forskningshistorie innenfor MMI Den første konferansen ble holdt i 1982 Annet arbeid i feltet fant sted før 1982 Konferanser

Detaljer

Hvordan analysere og presentere data? Karin Jensvold, lokal programleder Helse Stavanger 30. august 2017

Hvordan analysere og presentere data? Karin Jensvold, lokal programleder Helse Stavanger 30. august 2017 Hvordan analysere og presentere data? Karin Jensvold, lokal programleder Helse Stavanger 30. august 2017 Målinger Definere hva som skal måles Definer hvordan måle resultat og tiltak/ prosesser Lage plan

Detaljer

PPT Informasjon 26 Januar Helsehuset, Fosnagata Kristiansund Telefon Runar Alstad, Optiker.

PPT Informasjon 26 Januar Helsehuset, Fosnagata Kristiansund Telefon Runar Alstad, Optiker. PPT Informasjon 26 Januar 2015 Helsehuset, Fosnagata 13 6509 Kristiansund Telefon 922 95 723 Runar Alstad, Optiker. Oppmeldingsskjema: Oppmeldingsskjema Hjemmesiden syn oppmeldingsskjema. Synsundersøkelse

Detaljer

24X AUTOMATIC LEVEL KIT

24X AUTOMATIC LEVEL KIT 24X UTOMTI LVL KIT 24X UTOMTI LVL KIT RUGRVJLDING INSTRUKTIONSHNDOK KÄYTTÖOHJ INSTRUKSJONSOK INSTRUKJ Ã πƒπ π πø NÁVOD K OSLUZ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD N POUŽÍVNI N F D I F N PI D N P F DI F P

Detaljer

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Brytningsfeil i hornhinnen Hornhinnen er den fremste, gjennomsiktige delen av øyeveggen, og står for 2/3 av øyets totale brytning. For høy krumming gir nærsynthet,

Detaljer

3M Food Safety 3M Clean-Trace ATP-system til hygienekontroll. Mål renholdet. og vær trygg

3M Food Safety 3M Clean-Trace ATP-system til hygienekontroll. Mål renholdet. og vær trygg 3M Food Safety 3M Clean-Trace ATP-system til hygienekontroll Mål renholdet og vær trygg Se hygienekontroll i et nytt lys Se under overflaten For næringsmiddelindustrien er målet å levere trygge produkter

Detaljer

Jeg håper denne veiledningen kan komme til nytte i din linsepraksis.

Jeg håper denne veiledningen kan komme til nytte i din linsepraksis. INNLEDNING Som kontaktlinseoptiker vet vi av erfaring og fra faglitteraturen hvor viktig det er å følge anvisningene for kontaktlinsebruk. Flere undersøkelser har påvist en sammenheng mellom mangelfullt

Detaljer

METZELER ROADTEC 01, det nye sportstouring dekket som gjør reisen til en opplevelse

METZELER ROADTEC 01, det nye sportstouring dekket som gjør reisen til en opplevelse PRESS RELEASE 05 NOVEMBER 2015 METZELER ROADTEC 01, det nye sportstouring dekket som gjør reisen til en opplevelse Metzelers nyeste dekk gir utmerket ytelse både på våt og tørr vei, og det gir lang kjørelengde

Detaljer

Kommende Trender Innenfor Test

Kommende Trender Innenfor Test Kommende Trender Innenfor Test Jennifer Blechar, Sopra Steria April 2015 Trondheim Test Conference Jennifer Blechar Studerte matematikk i USA, mastergrad fra London School of Economics, doktorgrad fra

Detaljer

Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield.

Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield. Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield. Det er gjennomført en rekke undersøkelser med deltakere i alderen 18 til 70 år, som beviste effektiviteten av dette produktet.

Detaljer

STYRKETRENING FOR FOTBALLSPILLERE

STYRKETRENING FOR FOTBALLSPILLERE Alder 4 år ØVELSE - Situps ball Fokus er å klemme på ballen mens man tar en jevn sit-up. Rolig opp og rolig ned. Nivå : 5 stk serier Nivå : 0 stk serier ØVELSE - Alle 4 Fokus er at hofte og korsrygg skal

Detaljer

Hvorfor bli optiker? Er du sosial og trives med andre mennesker og har interesse for teknikk? Da er optometri det perfekte valget for deg!

Hvorfor bli optiker? Er du sosial og trives med andre mennesker og har interesse for teknikk? Da er optometri det perfekte valget for deg! Hvorfor bli optiker? Er du sosial og trives med andre mennesker og har interesse for teknikk? Da er optometri det perfekte valget for deg! Etter at jeg jobbet hos en optiker, ble jeg mer og mer sikker

Detaljer

Alt-i-ett-væskers påvirkning på tårefilmsprotein

Alt-i-ett-væskers påvirkning på tårefilmsprotein Alt-i-ett-væskers påvirkning på tårefilmsprotein Dr Susan E Burke. Principal Scientist, Global Vision care Research Development, Bausch & Lomb, Rochester NY. Innledning I løpet av tiårene har man utforsket

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Alpin Svingteknikk. Robert C. Reid, Ph.D. Sport Science Ansvarlig Alpint Norges skiforbund

Alpin Svingteknikk. Robert C. Reid, Ph.D. Sport Science Ansvarlig Alpint Norges skiforbund Alpin Svingteknikk Robert C. Reid, Ph.D. Sport Science Ansvarlig Alpint Norges skiforbund UTSTYR TERRENG SNØ TAKTISK VURDERINGER HASTIGHET FYSISKE RESSURSER LØYPE TEKNIKK Hensiktsmessige bevegelsesmønstre

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Jobb med fritt ben ut til siden. Sørg for at du ikke senker hoften når du løfter.

Jobb med fritt ben ut til siden. Sørg for at du ikke senker hoften når du løfter. Skrå ryggmuskulatur blir ofte oversett og den jobber gjerne mye statisk. Å jobbe dynamisk med å føre høyre hånd mot venstre ankel er gunstig for koordinasjonen og for muskelkvaliteten. Ønsker du å tilføre

Detaljer

trenger en hjelpende hånd. Derfor har de utstyrt Windows med en rekke innstillingsmuligheter

trenger en hjelpende hånd. Derfor har de utstyrt Windows med en rekke innstillingsmuligheter 0 Windows 0 kan bli langt enklere å bruke, for eksempel ved å gjøre tekster og ikoner tydeligere på skjermen og forstørre musepilen. Det krever bare at du kjenner triksene og dem får du her! Journalist

Detaljer

Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk. Fysiologi og identifiseringsøvelser

Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk. Fysiologi og identifiseringsøvelser Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk Fysiologi og identifiseringsøvelser Fysiologi og narkotikasymptomer Se sammenhengen mellom inntak av rusmidler og de tegn og symptom vi ser etter i lesetestene. Kjenne

Detaljer

Kompakt nesemaske som er konstruert for enkel tilpasning til alle.

Kompakt nesemaske som er konstruert for enkel tilpasning til alle. Kompakt nesemaske som er konstruert for enkel tilpasning til alle. Ingen ansikter er like, men vår nye AirFit N20 kan enkelt tilpasses et stort utvalg pasienter. Denne kompakte nesemasken gir pasientene

Detaljer

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen 1 IFEA Sikkerhetssystemkonferansen Gardermoen 3.-4. Nov 2011 NTMOS H2S Ny halvlederteknologi for rask deteksjon Tradisjonelle måleprinsipper for deteksjon av gasser Katalytisk forbrenning: Måling av HC

Detaljer

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE.

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. 5 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder boring etter og produksjon av hydrokarboner fra brønner som befinner seg under vann.

Detaljer

SLP deltakelse. Morten Bjørgen Norsk Akkreditering. Innhold. Definisjoner

SLP deltakelse. Morten Bjørgen Norsk Akkreditering. Innhold. Definisjoner SLP deltakelse Morten Bjørgen Norsk Akkreditering Innhold Definisjoner EAs SLP arbeidsgrupper SLP leverandører ISO/IEC 17025 og SLP deltakelse ILAC P9:1/2010 EA-4/18:2010 er Eksempel Definisjoner Ferdighetsprøving/Proficiency

Detaljer

Før og etter din øyelaseroperasjon

Før og etter din øyelaseroperasjon Før og etter din øyelaseroperasjon 1 Sølvi, optiker Memira 2 Snart er du kvitt synsfeilen din Du har bestilt tid for en øyelaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en

Detaljer

Kap 02 Posisjon / Hastighet / Akselerasjon 2D - Bevegelse langs en rett linje

Kap 02 Posisjon / Hastighet / Akselerasjon 2D - Bevegelse langs en rett linje Kap 02 Posisjon / Hastighet / Akselerasjon 2D - Bevegelse langs en rett linje 2.1 Vi skal gjennomføre en enkel bestemmelse av gjennomsnittshastighet ved å simulere en luftputebenk. En vogn kan gli tilnærmet

Detaljer

FYS-MEK 1110 Løsningsforslag Eksamen Vår 2014

FYS-MEK 1110 Løsningsforslag Eksamen Vår 2014 FYS-MEK 1110 Løsningsforslag Eksamen Vår 2014 Oppgave 1 (4 poeng) Forklar hvorfor Charles Blondin tok med seg en lang og fleksibel stang når han balanserte på stram line over Niagara fossen i 1859. Han

Detaljer