Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter"

Transkript

1 Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter I denne artikkelen forklares hvordan nyere forskning har avkreftet flere myter og feilaktige oppfatninger om myke toriske kontaktlinser. Tekst og figurer: Anna Sulley og Dr. Graeme Young Denne artikkelen ble først publisert i Optician i 2 (Soft torics: first choice for your astigmatic patients). Artikkelens utarbeidelse og oversettelse er støttet av Johnson & Johnson Vision Care. Tidligere ble tilpassing av myke, toriske kontaktlinser ansett som noe særegent som var forbeholdt noen ytterst få. I dag har myke, toriske linser fått allmenn aksept. Men kan enda flere pasienter med astigmatisme bruke toriske kontaktlinser? Hvor godt fungerer de nyeste designene, og hvor enkle er de å tilpasse? Og hvis dine pasienter med astigmatisme ikke bruker dem, hvorfor ikke? Nyere studier har gitt svar på disse spørsmålene, og har i tillegg gitt innblikk i pasienters og tilpasseres holdninger til å korrigere astigmatisme. Kan flere pasienter med astigmatisme bruke toriske kontaktlinser? Få tilpassere ignorerer sylinderglass ved korrigering med briller, men andelen brukere som får tilpasset myke, toriske linser er lavere enn det man kunne forvente dersom alle med astigmatisme som bruker myke linser hadde fått fullkorreksjon. Nesten halvparten av potensielle brukere av myke kontaktlinser (47 prosent) har astigmatisme på,75 D på minst ett øye (figur ), som er det nivået hvor man vanligvis vil vurdere toriske kontaktlinser. For nærsynte er forekomsten enda høyere (55 prosent). 2 Tall fra bransjen anslår at bare én av fem tilpassinger av myke kontaktlinser i Storbritannia i 2 var av toriske linser (9 prosent). 3 Trenddata 4 anslår at det skrives ut en høyere andel av toriske linser (35 %), men det er fremdeles lite i forhold til potensialet. Personer med astigmatisme har også en tendens til å være overrepresentert blant såkalte kontaktlinse-dropouts, noe som viser at dårlig syn som følge av ukorrigert astigmatisme er en medvirkende faktor til at folk slutter med kontaktlinser. 5-8 En markedsundersøkelse utført i Storbritannia og Italia i år, sier noe om hvilke barrierer som står i veien for tilpassing av myke, toriske linser. Selv om tilpassere er klar over at toriske linser er et bedre alternativ for pasientene, er man fortsatt av den oppfatning at tilpassing av slike linser er komplisert og tidkrevende. 9 Bekymringer for økt stoltid, behovet for å forklare astigmatisme og hvordan toriske linser fungerer, i tillegg til en tendens til å overvurdere pasientenes tilfredshet med sin nåværende korreksjon er blant utfordringene. Forretningsmessige hensyn som for eksempel at man tror at pasientene ønsker den billigste løsningen, eller at toriske linser er mindre lønnsomme enn andre alternativer, er til hinder for enkelte tilpassere. Noen mangler tro på egne tilpassingsferdigheter eller kunnskap om de nyeste produktene. Det kan være at tilpasserne vurderer at graden av astigmatisme er for lav til at det er behov for toriske linser, eller tar for gitt at astigmatismen blir tilstrekkelig korrigert med sfæriske linser. Videre kan det være mindre sannsynlig at de vurderer toriske linser for dem som bruker linser av og til. Har de som har astigmatisme kjennskap til myke, toriske linser? En studie som nylig ble utført i Storbritannia, ga mer innsikt i hvilke grunner pasienter med astigmatisme har for ikke å bruke toriske linser. Forskningen inkluderte tre grupper pasienter med astigmatisme: brukere av sfæriske linser, «dropouts» fra kontaktlinser og brillebrukere som aldri hadde brukt kontaktlinser før. De vanligste årsakene til at de som brukte sfæriske kontaktlinser ikke valgte toriske, var at de ikke var klar over at det fantes linser som korrigerer astigmatisme eller at de faktisk hadde astigmatisme. Andre årsaker var at toriske linser var for dyre eller at tilpasseren ikke hadde lagt det frem som et alternativ. En medvirkende faktor for såkalt «dropouts» blant linsebrukere med astigmatisme var at kontaktlinsene ikke oppfylte deres spesifikke synsbehov. For brillebrukere med astigmatisme var årsakene til ikke å bruke kontaktlinser knyttet til en overbevisning blant disse om at det var mer praktisk med briller eller at linser ville være ubehagelige å bruke. Pris ble også vurdert til å være en faktor i denne gruppen. En online spørreundersøkelse blant 6 med astigmatisme og 2 uten astigmatisme, har også vist at det er få synskorrigerte forbrukere i Storbritannia som kjenner til toriske linser. Selv om nesten alle (94 prosent) var interessert i å lære mer om astigmatisme, visste kun 55 prosent av de som har astigmatisme at toriske linser var et alternativ. Anbefaling fra tilpasser, var den mest avgjørende faktoren i deres valg av kontaktlinser. Disse funnene tyder på at det er et behov for økt kommunikasjon mellom tilpassere og pasienter, samt at tilpasserne tar i bruk en mer proaktiv metode for å informere om toriske linser og fordelene ved disse. 36 Optikeren 5/23

2 Figure : Prevalence of threshold astigmatism by patient (Px) and eye 2 Hvilke alternativer finnes innen kontaktlinser for de som har astigmatisme? Tilpassere har en rekke muligheter når det gjelder tilpassing av kontaktlinser til personer med astigmatisme. Myke, toriske linser kommer nå i et stort utvalg materialer, til ulike modaliteter og byttefrekvenser. Med dagens linsesortiment er det svært enkelt å prøve ut myke, toriske linser på pasienter med astigmatisme like enkelt som å tilpasse sfæriske linser. Nye produksjonsteknikker gir forbedret reproduserbarhet og optisk kvalitet. Designet av linsene gjør at de er mer forutsigbare når det gjelder tilpassing, orientering og stabilisering, i tillegg til at de nå finnes med flere parametre. Ved korneal astigmatisme er sfæriske formstabile linser (GPL) et alternativ. Disse linsene gir god synskvalitet og er relativt enkle å tilpasse, men er vanligvis mindre behagelige å ha på enn myke linser. Ved høy grad av astigmatisme kan de være vanskelige å tilpasse, men det kan være en god idé å bruke bakflatetoriske formstabile linser i tilfeller der selv myke, toriske linser ikke er tilfredsstillende. Andre alternativer kan være hybridlinser, linser med stor diameter eller, i ytterst sjeldne tilfeller, sklerale formstabile linser. Alle har sin plass ved tilpassing av kontaktlinser for pasienter med astigmatisme. Ved liten grad av astigmatisme kan det være at tilpasseren blir fristet til å tilpasse myke, sfæriske linser med økt tykkelse eller materiale med høyere modulus, i den tro at en tykkere eller stivere linse vil draperes mindre rundt hornhinnen og dermed maskere mer astigmatisme. Studier viser imidlertid ingen signifikant maskeringseffekt med noen av strategiene. 2-4 Enkelte mener at bruk av myke, asfæriske linser kan gi forbedret syn ved lav grad av astigmatisme, sammenlignet med myke, sfæriske linser. Det er imidlertid lite belegg for dette i litteraturen. Okulære aberrasjoner varierer betydelig fra person til person, og det kan forklare hvorfor det har vært så variable resultater med denne typen linser. Ved tilpassing av en asfærisk linse til personer med lav grad av astigmatisme, ble synet redusert med større pupiller, og samsvarte ikke med den synsskarphet som oppnås med full astigmatismekorreksjon. 5 Pasienter med unilateral astigmatisme er en annen gruppe som bør evalu- Figur : Forekomst av astigmatisme ved ulike terskler per pasient (Px) og øye 2 Prevalence 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % Figure 2: Number of trial fit attempts %.5DC.75DC.DC.25DC.5DC.75DC 2.DC Cylinder (D) Figur 2: Antall forsøk på tilpassing per deltakergruppe % Eyes Eyes Px Both Eyes Px One Eye N=,624 No. of Trial Fits Figure 3: Lens orientation at one-week assessment % Eyes Figur 3: Linserotasjon ved evaluering etter én uke per deltakergruppe Spherical wearers Drop Outs Neophytes 2 2 > >2 Inferior-temporal rotation % orientate within 5 of zero Spherical wearers Drop outs Neophytes 2 3 Inferior-nasal rotation Optikeren 5/23 37

3 eres. En studie som nylig ble utført viste at en overraskende stor andel av pasienter nesten halvparten har signifikant astigmatisme (,75D) på kun ett øye. 2 De pasientene i denne gruppen som mest sannsynlig behøver astigmatismekorreksjon, inkluderer de med astigmatisme på det dominante øyet, skrå akse, lav sfærisk styrke, store pupiller eller som tidligere har opplevd utilfredsstillende syn. For presbyope pasienter med astigmatisme har man mindre å velge blant når det gjelder enkle kontaktlinser, men motivasjonen til å være fri fra briller kan være sterk. Noen pasienter kan trenge en godt gjennomtenkt kombinasjon av kontaktlinser og briller til ulike oppgaver og situasjoner. Multifokale formstabile linser egner seg vanligvis bedre til de som allerede bruker formstabile linser og krever igjen ytterligere tilpassingsferdigheter. Hvor godt bifokale formstabile linser for alternerende syn fungerer, kommer an på øyelokkets tonisitet og posisjon. Asfæriske multifokale linser derimot, egner seg dårligere for eldre presbyope, personer med kritiske behov i forhold til avstandssyn eller med store pupiller. 6 Myke, toriske, multifokale linser (f.eks. Proclear Multifocal Toric) er et nyttig tilskudd, selv om de fleste på nåværende tidspunkt er spesialtilpassede linser med et begrenset utvalg av materialer. Hvordan fungerer de nyeste myke, toriske designene? Nyere studier har gitt oss en bedre forståelse av faktorene som har innvirkning på linsetilpassing, og sørget for en reevaluering av tilpassing av myke, toriske linser. 7-9 En nylig utført litteraturstudie av utviklingen innen torisk linsedesign og toriske linsers betydning for synskorreksjon, tok for seg de ulike metodene som brukes til rotasjonsstabilisering: prismeballast, periballast, «thin zone» (også kjent som «double slab-off» eller dynamisk stabilisering), trunkering og bakflate- og forflate-toriske linser. 2 Studien konkluderer med at nyere linsedesign ofte gir redusert linserotasjon og forbedrer rotasjonsstabiliteten. Bedre reproduserbarhet, hyppigere utskiftinger, utvidede parametre, høy permeabilitet og bedre fuktegenskaper har også bidratt til økt suksess. Prismeballast var den første metoden som ble brukt for å stabilisere linsen på øyet. Designene er siden blitt bedre, og man har fått prismefri optikk og tynnere linseprofiler med forbedret oksygengjennomtrengelighet. Med såkalte «thinzone»-linser kan hoveddelen av linsen produseres i tykkelser som nærmer seg sfæriske linser med tilsvarende styrker, og det gir bedre komfort og øker oksygengjennomtrengeligheten selv om det noen ganger går på bekostning av rotasjonsstabiliteten. Edrington 2 bemerker at ASD-linser (Accelerated Stabilisation Design) blant «thin-zone»-designene er mer stabile ved store øyebevegelser, er mindre påvirket av tyngdekraften og viser en mer stabil reorienteringsrate enn andre design. Andre forfattere har undersøkt ASD-linsenes yteevne sammenlignet med tradisjonelle design. 2 I prismeballast- og «dual-thin zone»-design er det interaksjon mellom linsen og øyelokket, selv når linsen er korrekt plassert. Med ASD-linser er det, når linsen er korrekt plassert, mindre destabiliserende interaksjon med øyelokkene. Trykket fra øvre og nedre øyelokk sørger for kontinuerlig orientering og stabilisering av linsen. Det har vist seg at disse linsene orienteres raskere og mer nøyaktig enn linser med prismeballast eller såkalte «dualthin zone» 22, og er signifikant mer stabile ved påsetting samt ved store øyebevegelser enn linser med prismeballast. 23 Studier har også vist at ASD-linser fungerer bedre enn andre design når brukerne er liggende, under påvirkning av tyngdekraft eller ved ekstreme blikkretninger og kroppsstillinger. 24,25 Nyere design med prismeballast forsøker å minimere den destabiliserende interaksjonen med det nedre øyelokket. 26 Det er tegn på at de siste forbedringene i linsedesign med prismeballast har forbedret noen aspekter ved deres yteevne. For eksempel viser moderne design med prismeballast reorienteringshastigheter som svarer til ASD-linser, og de reorienterer generelt raskere jo lengre vekk de er fra den normale orienteringsposisjonen.23,27 Tradisjonell måling av visus gjenspeiler ikke fullt ut erfaringen til brukere av myke toriske linser fra det virkelige liv, siden denne registrerer den beste visus som oppnås i løpet av testperioden, selv om den kun oppnås forbigående. 22,25 En nyere studie viste at visus reduseres umiddelbart etter store øyebevegelser. I følge studien burde man overveie å bruke mer dynamiske metoder for vurdering av synskvalitet siden linsestabilitetsmålingene tilsynelatende ikke er i stand til å forutsi synskvalitet. 25 Hvor enkelt er det å tilpasse dagens myke, toriske linser? Nyere forskning avkrefter noen av misforståelsene om tilpassing av myke, toriske linser og viser hvor enkelt og raskt man kan tilpasse de nyeste designene. Studien inkluderte 2 personer med astigmatisme som aldri hadde brukt toriske linser. De hadde avstandskorreksjoner på +4, D til -9, D og astigmatisme på mellom -,75 DC og -3, DC på begge øyne. Tre pasientgrupper brukere av sfæriske kontaktlinser (SW), «dropouts» fra kontaktlinser (DO) og brillebrukere (Neo) - ble utstyrt med én av to myke, toriske linser med ASD-design: endagslinsen -DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM eller en silikonhydrogellinse for utskifting hver 4. dag ACU- VUE OASYS for ASTIGMATISM. Hvis brukerne ble kategorisert etter graden av astigmatisme, var 6 prosent i den lave sylindergruppen (<,5 D på minst ett øye) og 4 prosent i den høye sylindergruppen (,5 D på minst ett øye). En stor andel av øynene (88 prosent) ble tilpasset på første forsøk, spesielt blant eksisterende brukere av sfæriske linser (94 prosent) (figur 2). Den første innledende tilpassingen tok i gjennomsnitt 22 minutter, og brillebrukere tok bare litt lengre tid (25 minutter). Størstedelen av linsene orienterte i nullposisjonen (figur 3), orienteringsposisjonen var stabil over tid, og linsene viste akseptabel sentrering og bevegelse. ASD-designet viste seg å være allsidig, siden linsetilpassingen ble vurdert akseptabel hos alle unntatt to personer etter én uke, og ingen av deltakerne i studien hadde behov for påfølgende endringer. Hvor godt synes brukerne at de nye designene fungerer? Bekymringer for at pasientene kan mislykkes med bruk av myke, toriske linser er også med på å hindre tilpassere i å anbefale disse. Som nevnt viser imidlertid en nyere studie med toriske ikke-brukere at denne bekymringen er misforstått. Med bakgrunn i de personene som gjennomførte den en-måned-lange studien med gode resultater, var suksessraten høy 92 prosent. Videre var det like 38 Optikeren 5/23

4 sannsynlig at tidligere «dropouts» lyktes som brukere av sfæriske linser. Disse resultatene kan sammenlignes med resultatene fra en britisk studie i 22 med tidligere «dropouts» som på nytt ble utstyrt med kontaktlinser. 5 Suksessraten etter en måned for tidligere «dropouts» var 94 prosent i den nye studien sammenlignet med suksessraten etter en måned på 69 prosent for tidligere «dropouts» som ble tilpasset med myke, toriske linser år tidligere. Denne forskjellen i suksessrate kan nok kanskje tilskrives forbedringer i myke, toriske linser i løpet av tiåret som er gått. Den nye studien så også på suksessrater i forhold til forhåndsbestemte kriterier relatert til linseorientering og passform, visus, subjektiv synsoppfatning og komfort. Linsene skulle ha stabil orientering etter stabilisering, god sentrering og bevegelse, og binokulær visus innenfor én linje av brillevisus, samt ligge innenfor topp tre bokser når det gjelder syn og komfort. Samlet sett var suksessraten høy, med 75 prosent, og selv om resultatet var best blant brukere av sfæriske linser (8 prosent), var resultatene oppmuntrende for «dropouts» (74 prosent) og nye brukere (7 prosent). De strenge kriteriene undervurderer sannsynligvis den reelle suksessraten. Interessant nok, så det ikke ut til at sannsynligheten for suksess kunne forutsies av alder, kjønn eller grad av astigmatisme. Suksessraten ut fra disse kriteriene var identisk for eldre pasienter (>45 år) sammenlignet med yngre pasienter og var kun marginalt bedre for lavere grader av astigmatisme (<,5D på minst ett øye) enn for høyere grader av astigmatisme. Nærsynte viste tendens til å ha bedre resultater enn langsynte, selv om ingen av disse forskjellene var statistisk signifikante. Selv om brukere av sfæriske linser, med lav til moderat grad av astigmatisme, sannsynligvis er de beste kandidatene til oppgradering til toriske linser, kan mange tidligere «dropouts» og nåværende brillebrukere i alle aldre og med ulike refraksjoner ha svært gode resultater. Vil mine astigmatismepasienter kunne se like godt som med brillene sine, og vil det føles komfortabelt? Forskning viser at tilpassere er bekymret for at myke, toriske linser kanskje ikke oppfyller pasientens forventninger, spesielt i forhold til syn. 9 I følge den siste studien kan imidlertid synet bli minst like godt, om ikke bedre, med myke, toriske linser som med andre korreksjonsmetoder. Alle tre gruppene med astigmatismepasienter oppnådde en gjennomsnittlig monokulær visus med ASD-linsene som var innenfor én bokstav fra 6/6, og en gjennomsnittlig binokulær visus som var omtrent en halv linje bedre enn 6/6. Som forventet var visus med de toriske linsene signifikant bedre i gruppen med brukere av sfæriske linser, sammenlignet med deres vanlige linser. For de andre to gruppene kombinert (dvs. brillebrukere), var visus sammenlignbar med deres habituelle briller. Resultatene for synskvaliteten gjenspeilet resultatene for visus. Tilpassere kan kanskje også oppfatte toriske linser som mindre behagelige enn sfæriske linser, men denne studien tyder på noe annet. I gruppen med brukere av sfæriske linser var komfort og symptomer sammenlignbare med hensyn til toriske og sfæriske linser. Studiedesignen gjentok den mest sannsynlige rekkefølgen for bruk av linser i normal praksis og gir derfor en viss innsikt i den opplevelsen som brukere av sfæriske linser har når de skifter til toriske. Hvilke kommersielle fordeler finnes ved tilpassing av toriske linser? Selv om de nyeste designene av myke, toriske linser gir kliniske fordeler for de med astigmatisme, spiller også kommersielle hensyn en rolle i valg av kontaktlinser. Forskning tyder på at noen tilpassere oppfatter kontaktlinser som mindre lønnsomme enn briller, eller mener at den tiden som brukes på å informere om toriske linser kan være bortkastet dersom pasientene ikke er innstilt på å oppgradere sine linser. 9 Det er også ting som tyder på at pris har betydning for at de med astigmatisme ikke bruker myke, toriske linser. I forhold til lønnsomhet er det store fordeler ved å bruke kontaktlinser fremfor briller. En undersøkelse foretatt av London Business School viste at selv om lønnsomheten ved kontaktlinser innledningsvis er dårligere, er den på middels lang sikt bedre enn ved briller alene. 28 Toriske linser er en voksende sektor hva angår verdi. Bransjedata for første halvdel av 2 viser at det britiske markedet for toriske linser vokste nesten dobbelt så fort som for sfæriske linser (7,2 prosent vs. 3,7 prosent). 29 Enkelte forfattere har foreslått å bruke kontaktlinser som et hjelpemiddel ved utprøving av briller for å gi pasientene mulighet til å prøve kontaktlinser. 3 Det å få pasientene til å prøve linsene i praksis slik at de kan oppleve fordelene, er et viktig verktøy for å bryte ned barrierene. En ny studie introduserte konseptet «pris-per-bruk», basert på linseutskiftning og antall dager i uken linsene brukes. Studien viste at toriske linser har en pris per bruk som tilsvarer sfæriske linser. 3 Ved oppgradering fra sfæriske til toriske linser, er det nødvendig å foreta en grundig utspørring for å avdekke eventuelle problemer med brukernes nåværende korreksjon, samt forklare tilleggsegenskapene og fordelene ved toriske linser i forhold til disse problemene. Ved å stille et enkelt spørsmål som for eksempel «På en skala fra til, hvor fornøyd er du med synet ditt?» kan du introdusere en linse som gir bedre syn, som så kan demonstreres på tavlen ved å holde opp en sylindrisk overkorreksjon. Konklusjoner På tross av økende bruk, kan fortsatt flere med astigmatisme bruke myke, toriske linser. Anbefaling fra tilpassere er den mest avgjørende faktoren i valget av synskorreksjon. Mange av de som har astigmatisme er imidlertid enten ikke klar over at kontaktlinser, og spesielt myke, toriske linser, er et alternativ, eller de vet ikke at de har astigmatisme. Av alle tilgjengelige alternativer tilbyr myke, toriske linser en rekke fordeler i forhold til andre korreksjonsmetoder, og de egner seg for et bredt spekter av pasienter. De nyeste myke, toriske linsene gir forutsigbar og stabil tilpassing i både dynamiske og statiske situasjoner. En stor andel av astigmatismepasientene som på nåværende tidspunkt ikke bruker myke, toriske kontaktlinser, kan raskt og enkelt få tilpasset myke, toriske linser og vil oppnå stor grad av suksess. De som bruker sfæriske kontaktlinser får bedre syn når de får tilpasset myke, toriske linser, og det går sjelden ut over komforten. Brillebrukere oppnår syn og komfort som kan sammenlignes med briller, når de får tilpasset disse linsene. Mange astigmatismepasienter som på nåværende tidspunkt ikke bruker myke, toriske kontaktlinser, vil kunne gjøre dette med gode resultater, uavhengig av alder eller refraktiv status. Optikeren 5/23 39

5 HOVEDPUNKTER VEDRØRENDE MYKE, TORISKE LINSER Ordinering av toriske linser er økende, men fortsatt er det flere med astigmatisme som kan bruke kontaktlinser Personer med astigmatisme er ofte ikke klar over at toriske kontaktlinser er et alternativ for dem Myke, toriske linser gir en rekke fordeler for alle typer astigmatisme De nyeste myke, toriske linsene gir fordeler i forhold til tradisjonell design og et klart, stabilt syn i situasjoner i det virkelige liv Det er raskt og enkelt å tilpasse toriske linser med moderne linsedesign Tilpassere kan forvente at tilpassingen av myke, toriske linser gir gode resultater til et bredt spekter av pasienter Syn og komfort ved bruk av briller og myke, toriske kontaktlinser er sammenlignbart Referanser:. Morgan PB and Efron N. Prescribing soft lenses for astigmatism. Cont Lens Anterior Eye 29;32: Young G, Sulley A and Hunt C. Prevalence of astigmatism in relation to soft contact lens usage. Eye & Contact Lens 2;37: GfK UK disposable fits audit, FY Morgan P. Trends in UK contact lens prescribing 2. Optician 2;242: Young G, Veys J, Pritchard N et al. A multicentre study of lapsed contact lens wearers. Ophthal Physiol Opt 22;22: Young G. Why one million contact lens wearers dropped out. Cont Lens Anterior Eye 24;27: Rumpakis J. New data on contact lens dropouts: an international perspective. Rev Optom 2:47: Richdale K, Sinnott LT, Skadahl E et al. Frequency of and factors associated with contact lens dissatisfaction and discontinuation. Cornea 27;26: Qualitative market research, UK & Italy, 2.. Sulley A, Young G, Osborn K, et al. A multi-centre study of astigmatic non-users of soft toric contact lenses. BCLA Conference 2, Poster Presentation.. Astigmatism Consumer Awareness and Usage Study. Bruno and Ridgeway Research Associates, Cho PC and Woo GC. Vision of low astigmats through thick and thin lathecut soft contact lenses. Cont Lens Anterior Eye 2;24: Bernstein PR, Gundel RE and Rosen JS. Masking corneal toricity with hydrogels: does it work? Int Contact Lens Clinic 99;8: Edmondson LL, Edmondson W and Price R. Masking astigmatism Ciba Focus Night & Day vs Focus Monthly. Optom Vis Sci, 23;8 (supp) Morgan PB, Efron SE, Efron N et al. Inefficacy of aspheric soft contact lenses for the correction of low levels of astigmatism. Optom Vis Sci 25;82: Bennett ES. Contact lens correction of presbyopia. Clin Exp Optom 28;9: Young G, Hunt C and Covey M. Clinical evaluation of factors influencing toric soft contact lens fit. Optom Vis Sci 22; 79: Young G. Reassessing toric soft lens fitting. CL Spectrum 25;2: Sulley A. A turning point in toric soft lens design. Optician 29;237: Edrington TB. A literature review: The impact of rotational stabilization methods on toric soft contact lens performance. Cont Lens Anterior Eye 2;34: Hickson-Curran S and Rocher I. A new daily wear silicone hydrogel lens for astigmatism. Optician 26;232: Zikos GA, Kang SS, Ciuffreda KJ et al. Rotational stability of toric soft contact lenses during natural viewing conditions. Optom Vis Sci 27;84: Young G, McIlraith R and Hunt C. Clinical evaluation of factors affecting soft toric lens orientation. Optom Vis Sci 29;86: E McIlraith A, Young G and Hunt C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. Cont Lens Anterior Eye 2; 33: Chamberlain P, Morgan PB, Moody KJ et al. Fluctuation in visual acuity during soft toric contact lens wear. Optom Vis Sci 2;88:4 E Whittaker G. A clinical evaluation of the Biomedics Toric. Optician 22;224: Tan J, Papas E, Carnt N et al. Performance standards for toric soft contact lenses. Optom Vis Sci 27;84: Ritson M. Which patients are more profitable? CL Spectrum 26;2: GfK UK disposable fits audit, June Atkins NP, Morgan SL and Morgan PB. Enhancing the approach to selecting eyewear (EASE): A multicentre, practice-based study into the effect of applying contact lenses prior to dispensing. Cont Lens Anterior Eye 29;32: Efron N, Efron S, Morgan P et al. Cost-per-wear of contact lens replacement. Clin Exp Optom 2;93:4: Anna Sulley is Clinical Affairs Manager EMA at Johnson & Johnson Vision Care and Dr Graeme Young is managing director of the clinical research organisation Visioncare Research Ltd. 4 Optikeren 5/23

OPTICIAN 6. mars 2009 Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser

OPTICIAN 6. mars 2009 Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser OPTICIAN 6. mars 2009 Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser Nye evalueringsmetoder har bedret forståelsen av hvordan myke toriske linser orienteres på øyet og ført til mer velfungerende

Detaljer

Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser

Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser OPTICIAN 6. mars 2009 Forfatter Anna Sulley Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser Nye evalueringsmetoder har bedret forståelsen av hvordan myke toriske linser orienteres på øyet og

Detaljer

Toriske linser forståelse av rotasjonsgjenoppretting

Toriske linser forståelse av rotasjonsgjenoppretting Toriske linser forståelse av rotasjonsgjenoppretting Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA

Detaljer

Tilpasning av toriske linser ikke lenger et problem!

Tilpasning av toriske linser ikke lenger et problem! Tilpasning av toriske linser ikke lenger et problem! En veiledning for optikere Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Introduksjon I en fersk studie av trender innen linsetilpasning i Storbritannia,

Detaljer

Asfæriske kontaktlinser hva kan de?

Asfæriske kontaktlinser hva kan de? /1/ Asfæriske kontaktlinser hva kan de? Dr. Trusit Dave Denne artikkelen tar for seg bruk av asfæriske kontaktlinser, sammenligninger av asfæriske og sfæriske linser og hvordan aberrasjoner påvirkes av

Detaljer

Nye funn om kontaktlinser for barn og tenåringer

Nye funn om kontaktlinser for barn og tenåringer Nye funn om kontaktlinser for barn og tenåringer Kan du skille mellom CLIP og CLAMP, og kan de unge pasientene dine virkelig oppnå (ACHIEVE) en vellykket bruk av kontaktlinser? Jeff Walline avslører funnene

Detaljer

Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de?

Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de? Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de? Dr. Trusit Dave Denne artikkelen er skrevet med støtte fra Johnson & Johnson Vision Care og tar for seg bruken av asfæriske kontaktlinser, sammenligninger

Detaljer

Mindre smertefulle bandasjeskift. Wound Care Division

Mindre smertefulle bandasjeskift. Wound Care Division Mindre smertefulle bandasjeskift SMERTE VED BANDASJESKIFT FOR PASIENTER MED KRONISKE SÅR: EN INTERNASJONAL UNDERSØKELSE Price PE et al. Dressing-related pain in patients with chronic wounds: an international

Detaljer

Kontor og data - Godt syn på jobben.

Kontor og data - Godt syn på jobben. Kontor og data - Godt syn på jobben. God kunnskap om hvordan styrken fordeler seg i ulike typer brilleglass er viktig forutsetning for at utmålt korreksjon i foropteret skal bli til en brille som gir god

Detaljer

Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de?

Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de? Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de? Denne artikkelen er skrevet med støtte fra Johnson & Johnson Vision Care og tar for seg bruken av asfæriske kontaktlinser, sammenligninger av asfæriske

Detaljer

Bente Haughom, øyelege 2.sept 2011

Bente Haughom, øyelege 2.sept 2011 Bente Haughom, øyelege 2.sept 2011 Begreper: Myopi: Nærsynthet, trenger minus-glass Hypermetropi: Langsynthet, trenger pluss-glass Astigmatisme: Trenger minusglass i en gitt akse Presbyopi: Alderslangsynthet,

Detaljer

Kontaktlinsefeltet har flere spesialområder, som ortokeratologi, keratokonustilpassing, sklerallinser og kontaktlinsetilpassing av barn og spedbarn.

Kontaktlinsefeltet har flere spesialområder, som ortokeratologi, keratokonustilpassing, sklerallinser og kontaktlinsetilpassing av barn og spedbarn. 3 Undersøkelse og tilpassing av kontaktlinser (Opprettet 2005, revidert 05.12.2017) Ved tilpassing av kontaktlinser tillegges optikeren ansvar utover den generelle synsundersøkelsen. Selv om kontaktlinser

Detaljer

VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS

VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS VELKOMMEN Det er med glede vi presentere denne håndboken som skisserer grunnleggende regler for vellykket tilpasning av progressive brilleglass.

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

Explaining variations in GPs' experiences with doing medically based assessments of work ability in disability claims. A survey data analysis

Explaining variations in GPs' experiences with doing medically based assessments of work ability in disability claims. A survey data analysis Explaining variations in GPs' experiences with doing medically based assessments of work ability in disability claims. A survey data analysis Roland Mandal Forsker SINTEF Teknologi og Samfunn, avd. Helse,

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Fornøyde øyne døgnet. rundt

Fornøyde øyne døgnet. rundt Fornøyde øyne døgnet rundt Thealoz Duo Gel en ny generasjon øyegel For noen år siden introduserte vi en ny generasjon øyedråper Thealoz Duo. Nå introduserer vi også den første hypotone gelen mot tørre

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

HD Vision Demonstrator

HD Vision Demonstrator HD Vision Demonstrator EN NY MÅTE Å VISUALISERE SFÆRISK ABERRASJON PÅ DOKUMENTASJON FRA ET SEMINAR PÅ NOORS SLOTT 13. JUNI 2008. Hvordan forklarer du sfærisk aberrasjon for dine kunder? Når en kunde kommer

Detaljer

nye PPT-mal behandlingsretningslinjer

nye PPT-mal behandlingsretningslinjer Nasjonal forskningskonferanse Ny satsing innen muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager 15-16 november 2012 Kunnskapsesenterets Implementering av behandlingsretningslinjer nye PPT-mal Gro Jamtvedt,

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi?

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Cecilie Varsi Sykepleier PhD Postdoktor Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning De neste 20 minuttene... Senter for pasientmedvirkning

Detaljer

ØYET. - Verdens fineste instrument

ØYET. - Verdens fineste instrument ØYET - Verdens fineste instrument Ta jevnlig service på øynene dine Du har regelmessig service på bilen og går jevnlig til tannlegen. Men hvor ofte sjekker du kroppens fineste instrument? At du mister

Detaljer

VUGK4014 Grunnleggende kontaktlinsetilpassing (15 Studiepoeng)

VUGK4014 Grunnleggende kontaktlinsetilpassing (15 Studiepoeng) Videreutdanning 2014-2015 Side 1/5 VUGK4014 Grunnleggende kontaktlinsetilpassing (15 Studiepoeng) Norsk Videreutdanning bachelor nivå deltid Høst 2014 1. LÆRINGSUTBYTTE Kunnskaper: kan gjøre rede for indikasjoner

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. mai 2014. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. mai 2014. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Kandidatrapport Navn Sample Candidate Dato 21. mai 2014 www.ceb.shl.com INNLEDNING Denne rapporten er konfidensiell, og er kun beregnet for den personen som har fullført personlighetstesten

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe R og Raskere tilbake prosjekt (RTN og RTJ)

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe R og Raskere tilbake prosjekt (RTN og RTJ) RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: Avtaletyper 2008 2009 200 20 R RT R RT R RT R RT Antall brukere - 28-37 - 05 3 25 Median oppholdsdøgn - 2-2 - 2 2 2 202 203 204 R RT R RT R RT Antall brukere 52 72 67 93

Detaljer

Pilot. Evaluering av spørreskjema om barrierer:

Pilot. Evaluering av spørreskjema om barrierer: Pilot Evaluering av spørreskjema om barrierer: Takk for at du vil hjelpe oss med å prøve ut spørreskjemaet om barrierer for ernæring av kritisk syke pasienter. Når du fullfører spørreskjemaet, vær vennlig

Detaljer

Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010

Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010 Kreativt partnerskap Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010 Creative Partnerships er Storbritannias flaggskip inne kreativ læring. Det administreres

Detaljer

Uansett prioriteringer BARRIER operasjonsfrakker - for deg og dine krav

Uansett prioriteringer BARRIER operasjonsfrakker - for deg og dine krav BARRIER frakkesortiment Uansett prioriteringer BARRIER operasjonsfrakker - for deg og dine krav For den optimale balanse mellom beskyttelse og komfort Å velge riktig operasjonsfrakk er en balanse mellom

Detaljer

motstand og motivasjon Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

motstand og motivasjon Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus motstand og motivasjon Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus kao@lorenskog.kommune.no Forbedringsmodellen 3 Arbeidet har ført til vedvarende forbedring

Detaljer

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Anja Fog Heen, Sykehuset Innlandet, Norge Thomas Agoritsas, McMaster University, Canada www.magicproject.org/share-it

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

1. Aleneboendes demografi

1. Aleneboendes demografi Aleneboendes levekår Aleneboendes demografi Arne S. Andersen 1. Aleneboendes demografi En stor og voksende befolkningsgruppe Rundt 900 000 nordmenn må regnes som aleneboende. Denne befolkningsgruppen har

Detaljer

Hvor viktig er overflateegenskapene for vellykket kontaktlinsebruk?

Hvor viktig er overflateegenskapene for vellykket kontaktlinsebruk? Hvor viktig er overflateegenskapene for vellykket kontaktlinsebruk? Katharine Evans og Heiko Pult beskriver kontaktlinsefriksjonen på øyet og hva optikeren kan gjøre for å minimere dette Katharine Evans

Detaljer

Betydelsen av förväntningar och minnen för val av färdmedel

Betydelsen av förväntningar och minnen för val av färdmedel Betydelsen av förväntningar och minnen för val av färdmedel Tore Pedersen Bjørknes Høyskole, Norge CTF / SAMOT, Karlstads universitet, Sverige dr.tore.pedersen@gmail.com På väg mot fördubbling - med hjälp

Detaljer

Mellomlederopplæring i pedagogisk ledelse

Mellomlederopplæring i pedagogisk ledelse Mellomlederopplæring i pedagogisk ledelse Oslo, 10.10.2014 Innhold Hva fremmer (hemmer) god pedagogisk praksis og god undervisning Relasjonsorientert klasseledelse fordi det fremmer læring Kultur for felles

Detaljer

Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes. Diabetesforskningskonferanse 16.nov 2012 Førsteamanuensis Bjørg Oftedal

Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes. Diabetesforskningskonferanse 16.nov 2012 Førsteamanuensis Bjørg Oftedal Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes 16.nov Førsteamanuensis Bjørg Oftedal Overordnet målsetning Utvikle kunnskaper om faktorer som kan være relatert til motivasjon for selvregulering

Detaljer

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Grå stær fører til at synet blir dårligere fordi linsen er uklar. Ved operasjonen byttes den uklare linsen med en ny kunstig linse. Risikoen ved inngrepet er

Detaljer

Hvordan jobbe for forbedring? Jo-Inge Myhre, Martin Paulson. 22.01.14

Hvordan jobbe for forbedring? Jo-Inge Myhre, Martin Paulson. 22.01.14 Na Hvordan jobbe for forbedring? Jo-Inge Myhre, Martin Paulson. 22.01.14 Agenda Undervisning og gruppearbeid, med fiktiv kasuistikk og relatert til egen virksomhet. Effektiv implementering av tiltakspakken

Detaljer

Den Gode Ryggkonsultasjonen. Professor Even Lærum FORMI Formidlingsenheten Bevegelsesdivisjonen Ullevål Universitetssykehus 2013.

Den Gode Ryggkonsultasjonen. Professor Even Lærum FORMI Formidlingsenheten Bevegelsesdivisjonen Ullevål Universitetssykehus 2013. Den Gode Ryggkonsultasjonen Professor Even Lærum FORMI Formidlingsenheten Bevegelsesdivisjonen Ullevål Universitetssykehus 2013 1 Bakgrunn Kvaliteten på klinisk kommunikasjon kan ha betydelig innvirkning

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 1 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium... 21

Detaljer

Med fokus på kvalitet

Med fokus på kvalitet Med fokus på kvalitet Contact Life - Biokompatibel linse for komfort under tørre forhold Contact Air - Silikonhydrogellins med lav modulus og unik kantprofil Månedslinse Halvårslinse Contact Life * / Contact

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

For more information visit Visianinfo.com

For more information visit Visianinfo.com For more information visit Visianinfo.com For mer informasjon besøk: www.visianinfo.eu/no STAAR Surgical Head Office 1911 Walker Ave. Monrovia, CA 91016 (800) 352-7842 STAAR Surgical International Head

Detaljer

Bedre valg av leverandør gjennom trialsourcing & Fastpris eller per time?! Oslo, 1. desember, 2014 Magne Jørgensen

Bedre valg av leverandør gjennom trialsourcing & Fastpris eller per time?! Oslo, 1. desember, 2014 Magne Jørgensen Bedre valg av leverandør gjennom trialsourcing & Fastpris eller per time?! Oslo, 1. desember, 2014 Magne Jørgensen Presentasjonen bygger på:" Better selection of Software Providers Through Trialsourcing,

Detaljer

Hvordan unngå skuffelser i ITprosjekter

Hvordan unngå skuffelser i ITprosjekter Hvordan unngå skuffelser i ITprosjekter og ellers i livet Magne Jørgensen Simula Research Laboratory, Unversitetet i Oslo, og Scienta 192 cm 172 cm 170 cm 1 Sir Francis Galton s lov om filial regression

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

ECHA guidance for etterfølgende brukere. Under revisjon i 2013

ECHA guidance for etterfølgende brukere. Under revisjon i 2013 ECHA guidance for etterfølgende brukere Under revisjon i 2013 En veileder om REACH, som forklarer forpliktelsene og hvordan oppfylle dem ECHA oppdaterer veiledninger etter konsultationsrunder Du finner

Detaljer

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Innhold i rapporten 1. Kort om brukertesten 2. Resultater fra testen 3. Punkter til oppfølging Gjennomført i testlab

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Test og kvalitet To gode naboer. Børge Brynlund

Test og kvalitet To gode naboer. Børge Brynlund Test og kvalitet To gode naboer Børge Brynlund To gode naboer som egentlig er tre Kvalitetssikring, kvalitetskontroll og testing Kvalitet I Betydningen Kvalitet er den viktigste faktoren for å avlede langsiktig

Detaljer

Cover Slide. Etisk seleksjon: Å inkludere både arbeidsgiver og arbeidstaker. Thor A. Eriksen Psykolog/Produktsjef Cut-e Nordic AS. www.cut-e.

Cover Slide. Etisk seleksjon: Å inkludere både arbeidsgiver og arbeidstaker. Thor A. Eriksen Psykolog/Produktsjef Cut-e Nordic AS. www.cut-e. Cover Slide Etisk seleksjon: Å inkludere både arbeidsgiver og arbeidstaker Thor A. Eriksen Psykolog/Produktsjef Cut-e Nordic AS Etisk seleksjon Etisk seleksjon handler her om å tilstrebe en optimal match

Detaljer

Nye fiskeprodukter: Kan vi forutse forbrukeraksept?

Nye fiskeprodukter: Kan vi forutse forbrukeraksept? MAPP-konferanse 2006 Fisk fremtidens trendmat eller fortidens tradisjoner Comwell Middelfart,1. november 2006 Nye fiskeprodukter: Kan vi forutse forbrukeraksept? Professor Svein Ottar Olsen Norges fiskerihøgskole,

Detaljer

Oslo Uddeholm Stockholm

Oslo Uddeholm Stockholm Nærmere Oslo enn Stockholm! Oslo Uddeholm Stockholm 2 Presisjonsbedriftens Tiår Jonas Kjellstrand Strategisk Rådgiver, SAS Institute Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. Dagens agenda

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

MACAW. Økt profitt med porteføljeoptimalisering. Jon Sederqvist Østmoe, MACAW research

MACAW. Økt profitt med porteføljeoptimalisering. Jon Sederqvist Østmoe, MACAW research Økt profitt med porteføljeoptimalisering Jon Sederqvist Østmoe, MACAW research MACAW research www.macawresearch.com MACAW MACAW research er et norsk konsulentselskap spesialisert innen analyse og forretningsutvikling

Detaljer

intraokulære linser, som for eksempel de som er utviklet av 3M og de som er utviklet av AMO og distribueres under varemerket Tecnis, fordeler lyset

intraokulære linser, som for eksempel de som er utviklet av 3M og de som er utviklet av AMO og distribueres under varemerket Tecnis, fordeler lyset 1 OPPFINNELSENS OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse angår en intraokulær linse, og spesielt en intraokulær linse med en diffraktiv profil på en fremre eller bakre overflate. KJENT TEKNIKK En intraokulær linsen

Detaljer

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 703/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Reklamasjon høyder på klosett ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Kontrakten mellom partene er ikke fremlagt

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon

ICMJE International Committee of Medical Journal Editors. ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter. Bakgrunnsinformasjon ICMJE International Committee of Medical Journal Editors ICMJE skjema om potensielle interessekonflikter Bakgrunnsinformasjon Hensikten med dette skjemaet er å informere leserne av artikkelen du er (med)forfatter

Detaljer

En spørreundersøkelse om lesing av vitenskapelige artikler. Liv Inger Lamøy en masteroppgave

En spørreundersøkelse om lesing av vitenskapelige artikler. Liv Inger Lamøy en masteroppgave En spørreundersøkelse om lesing av vitenskapelige artikler Liv Inger Lamøy en masteroppgave Jeg har forsøkt å finne ut noe om: utbytte og verdi av lesing av vitenskapelige artikler bibliotekets rolle i

Detaljer

Alt-i-ett-væskers påvirkning på tårefilmsprotein

Alt-i-ett-væskers påvirkning på tårefilmsprotein Alt-i-ett-væskers påvirkning på tårefilmsprotein Dr Susan E Burke. Principal Scientist, Global Vision care Research Development, Bausch & Lomb, Rochester NY. Innledning I løpet av tiårene har man utforsket

Detaljer

Digital Grid: Powering the future of utilities

Digital Grid: Powering the future of utilities Digital Grid: Powering the future of utilities Will digital help us do less or be more? Gunnar Westgaard September 2017 In response to the lightning quick pace of change, businesses are asking, What is

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

OPPLEV FRIHETEN UTEN BRILLER OG LINSER

OPPLEV FRIHETEN UTEN BRILLER OG LINSER OPPLEV FRIHETEN UTEN BRILLER OG LINSER 1 Øyelaser 5 Behandlingsmetoder 6 Trinn for trinn 8 Vanlige spørsmål 10 Bivirkninger & risiko 11 Linsebytte (RLE) 13 Behandlingsmetoder 14 Trinn for trinn 16 Vanlige

Detaljer

mylife Unio : nøyaktig, presis og brukervennlig Aktuelle studieresultater

mylife Unio : nøyaktig, presis og brukervennlig Aktuelle studieresultater mylife Unio : nøyaktig, presis og brukervennlig Aktuelle studieresultater Ved riktig bruk gir blodsukkermålesystemer mennesker med diabetes mulighet til å kontrollere sin behandling og hjelper til at man

Detaljer

Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV)

Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV) Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV) Vårmøte NSMB 2015 Gunn B B Kristensen Hva vil jeg snakke om? EKV og nytteverdi Kvalitetsmål og EKV Utfordringer Eksempler

Detaljer

Sårskader i løsdriftsfjøs

Sårskader i løsdriftsfjøs Sårskader i løsdriftsfjøs Camilla Kielland 1, Lars Erik Ruud 2, Knut E. Bøe 2, Olav Østerås 1 og Adroaldo J. Zanella 1,2 1 Norges veterinærhøgskole 2 Universitetet for miljø- og biovitenskap Introduksjon

Detaljer

Ellipta - en brukervennlig inhalator 1,2

Ellipta - en brukervennlig inhalator 1,2 Ellipta - en brukervennlig inhalator 1,2 GSK, Postboks 180 Vinderen, 0372 Oslo. Telefon: 22 70 20 00. Faks: 22 70 20 04. www.gsk.no 2017 GSK group of companies or its licensor. Ellipta and Diskus are owned

Detaljer

Forholdet mellom engelsk og norsk karaktersystem i høyere utdanning. Kåre Nitter Rugesæter The Norwegian Study Centre

Forholdet mellom engelsk og norsk karaktersystem i høyere utdanning. Kåre Nitter Rugesæter The Norwegian Study Centre Forholdet mellom engelsk og norsk karaktersystem i høyere utdanning Kåre Nitter Rugesæter The Norwegian Study Centre Fokus for presentasjonen Kriterier som legges til grunn i karakterdebatten i England.

Detaljer

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING 1 Jeg hadde et stort problem som toppidrettsutøver. Brillene dugget og linsene falt ut. Memira ble løsningen! Hedvig Bjelkevik, skøyteløper og kunstner,

Detaljer

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ Kreftregisteret og Sørlandet Sykehus Kristiansand tilbyr deg

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Påvirker ulike styringssystem elevenes skoleprestasjoner? Oslo 12.-13. mars 2013. Liv Bente Hannevik Friestad Førsteamanuensis. dr.

Påvirker ulike styringssystem elevenes skoleprestasjoner? Oslo 12.-13. mars 2013. Liv Bente Hannevik Friestad Førsteamanuensis. dr. Påvirker ulike styringssystem elevenes skoleprestasjoner? Oslo 12.-13. mars 2013 Liv Bente Hannevik Friestad Førsteamanuensis. dr.oecon Innhold Bakgrunn Om delprosjektet Delstudie 1: Skolenes bruk av NP-resultatene

Detaljer

Kan forenkling forbedre sikkerhetsstyring?

Kan forenkling forbedre sikkerhetsstyring? Presentasjon for Sjøsikkerhetskonferanse i Haugesund 2017 Kan forenkling forbedre sikkerhetsstyring? Erfaringer fra 20 SMS forbedringsprosjekt 1 Terje Løvøy Daglig Leder Lovoy AS terje@lovoy.info www.lovoy.info

Detaljer

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har reservert tid for et linsebytte (RLE). Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en del retningslinjer som

Detaljer

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Keratokonus/hornhinneektasi Hornhinnen er den fremste, gjennomsiktige delen av øyeveggen, og står for 2/3 av øyets totale brytning. For høy krumming gir nærsynthet,

Detaljer

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens Forord Det er virkelig en glede å få lov til å skrive forordet til denne viktige boken om betydningen oppmerksomt nærvær kan ha for mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Begge forfatterne

Detaljer

Evaluering av samkjøring

Evaluering av samkjøring Bergen, 27. og 28. mai 2014 Evaluering av samkjøring Foreløpige resultater Lone-Eirin Lervåg og Solveig Meland, SINTEF Teknologi for et bedre samfunn 1 Evalueringens hovedspørsmål: Har samkjøring potensiale

Detaljer

Anette Mellbye, VP Schibsted Change Office, på HR Norges HR Forum 2017

Anette Mellbye, VP Schibsted Change Office, på HR Norges HR Forum 2017 Anette Mellbye, VP Schibsted Change Office, på HR Norges HR Forum 2017 QVARTZ og Microsoft har utviklet en rapport som dykker inn i konkrete utfordringer rundt digital transformasjon Bakgrunn for studien

Detaljer

Publisert med forbehold om endringer under fremførelsen. «Voksne undervurderer barns meninger og forstår ikke verdien av at vi er med å bestemmer»

Publisert med forbehold om endringer under fremførelsen. «Voksne undervurderer barns meninger og forstår ikke verdien av at vi er med å bestemmer» Ingjerd Schou Publisert med forbehold om endringer under fremførelsen. «Voksne undervurderer barns meninger og forstår ikke verdien av at vi er med å bestemmer» Dette sa et av de mange barn som var med

Detaljer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Norsk fagkongress i ergoterapi 2017 Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Presentasjon av tre studier i en doktorgradsavhandling Hanne Tuntland, Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Birgitte

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

Kunnskapsbaserte fagprosedyrer i primærhelsetjenesten - omfang, organisering og metodikk

Kunnskapsbaserte fagprosedyrer i primærhelsetjenesten - omfang, organisering og metodikk Kunnskapsbaserte fagprosedyrer i primærhelsetjenesten - omfang, organisering og metodikk Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus kao@lorenskog.kommune.no Behov

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

Synskorreksjon ved hjelp av laser www.synskirurgi.net

Synskorreksjon ved hjelp av laser www.synskirurgi.net 6/12 Synskorreksjon ved hjelp av laser www.synskirurgi.net Laserbehandling gir i dag muligheter for å kunne korrigere de fleste former for nærsynthet, skjeve hornhinner og langsynthet. Dette gjøres ved

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Pårørendes behov for støtte, omsorg, informasjon, sosial nærhet og bekreftelse mens deres nærmeste er innlagt ved en intensivavdeling.

Pårørendes behov for støtte, omsorg, informasjon, sosial nærhet og bekreftelse mens deres nærmeste er innlagt ved en intensivavdeling. Pårørendes behov for støtte, omsorg, informasjon, sosial nærhet og bekreftelse mens deres nærmeste er innlagt ved en intensivavdeling. Forfatter: Grete Høghaug, intensivsykepleier, Master i sykepleievitenskap

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 7.mai 2009 utarbeidet av Per E. Garmannslund, Oxford Research Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen og

Detaljer