Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter"

Transkript

1 Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter I denne artikkelen forklares hvordan nyere forskning har avkreftet flere myter og feilaktige oppfatninger om myke toriske kontaktlinser. Tekst og figurer: Anna Sulley og Dr. Graeme Young Denne artikkelen ble først publisert i Optician i 2 (Soft torics: first choice for your astigmatic patients). Artikkelens utarbeidelse og oversettelse er støttet av Johnson & Johnson Vision Care. Tidligere ble tilpassing av myke, toriske kontaktlinser ansett som noe særegent som var forbeholdt noen ytterst få. I dag har myke, toriske linser fått allmenn aksept. Men kan enda flere pasienter med astigmatisme bruke toriske kontaktlinser? Hvor godt fungerer de nyeste designene, og hvor enkle er de å tilpasse? Og hvis dine pasienter med astigmatisme ikke bruker dem, hvorfor ikke? Nyere studier har gitt svar på disse spørsmålene, og har i tillegg gitt innblikk i pasienters og tilpasseres holdninger til å korrigere astigmatisme. Kan flere pasienter med astigmatisme bruke toriske kontaktlinser? Få tilpassere ignorerer sylinderglass ved korrigering med briller, men andelen brukere som får tilpasset myke, toriske linser er lavere enn det man kunne forvente dersom alle med astigmatisme som bruker myke linser hadde fått fullkorreksjon. Nesten halvparten av potensielle brukere av myke kontaktlinser (47 prosent) har astigmatisme på,75 D på minst ett øye (figur ), som er det nivået hvor man vanligvis vil vurdere toriske kontaktlinser. For nærsynte er forekomsten enda høyere (55 prosent). 2 Tall fra bransjen anslår at bare én av fem tilpassinger av myke kontaktlinser i Storbritannia i 2 var av toriske linser (9 prosent). 3 Trenddata 4 anslår at det skrives ut en høyere andel av toriske linser (35 %), men det er fremdeles lite i forhold til potensialet. Personer med astigmatisme har også en tendens til å være overrepresentert blant såkalte kontaktlinse-dropouts, noe som viser at dårlig syn som følge av ukorrigert astigmatisme er en medvirkende faktor til at folk slutter med kontaktlinser. 5-8 En markedsundersøkelse utført i Storbritannia og Italia i år, sier noe om hvilke barrierer som står i veien for tilpassing av myke, toriske linser. Selv om tilpassere er klar over at toriske linser er et bedre alternativ for pasientene, er man fortsatt av den oppfatning at tilpassing av slike linser er komplisert og tidkrevende. 9 Bekymringer for økt stoltid, behovet for å forklare astigmatisme og hvordan toriske linser fungerer, i tillegg til en tendens til å overvurdere pasientenes tilfredshet med sin nåværende korreksjon er blant utfordringene. Forretningsmessige hensyn som for eksempel at man tror at pasientene ønsker den billigste løsningen, eller at toriske linser er mindre lønnsomme enn andre alternativer, er til hinder for enkelte tilpassere. Noen mangler tro på egne tilpassingsferdigheter eller kunnskap om de nyeste produktene. Det kan være at tilpasserne vurderer at graden av astigmatisme er for lav til at det er behov for toriske linser, eller tar for gitt at astigmatismen blir tilstrekkelig korrigert med sfæriske linser. Videre kan det være mindre sannsynlig at de vurderer toriske linser for dem som bruker linser av og til. Har de som har astigmatisme kjennskap til myke, toriske linser? En studie som nylig ble utført i Storbritannia, ga mer innsikt i hvilke grunner pasienter med astigmatisme har for ikke å bruke toriske linser. Forskningen inkluderte tre grupper pasienter med astigmatisme: brukere av sfæriske linser, «dropouts» fra kontaktlinser og brillebrukere som aldri hadde brukt kontaktlinser før. De vanligste årsakene til at de som brukte sfæriske kontaktlinser ikke valgte toriske, var at de ikke var klar over at det fantes linser som korrigerer astigmatisme eller at de faktisk hadde astigmatisme. Andre årsaker var at toriske linser var for dyre eller at tilpasseren ikke hadde lagt det frem som et alternativ. En medvirkende faktor for såkalt «dropouts» blant linsebrukere med astigmatisme var at kontaktlinsene ikke oppfylte deres spesifikke synsbehov. For brillebrukere med astigmatisme var årsakene til ikke å bruke kontaktlinser knyttet til en overbevisning blant disse om at det var mer praktisk med briller eller at linser ville være ubehagelige å bruke. Pris ble også vurdert til å være en faktor i denne gruppen. En online spørreundersøkelse blant 6 med astigmatisme og 2 uten astigmatisme, har også vist at det er få synskorrigerte forbrukere i Storbritannia som kjenner til toriske linser. Selv om nesten alle (94 prosent) var interessert i å lære mer om astigmatisme, visste kun 55 prosent av de som har astigmatisme at toriske linser var et alternativ. Anbefaling fra tilpasser, var den mest avgjørende faktoren i deres valg av kontaktlinser. Disse funnene tyder på at det er et behov for økt kommunikasjon mellom tilpassere og pasienter, samt at tilpasserne tar i bruk en mer proaktiv metode for å informere om toriske linser og fordelene ved disse. 36 Optikeren 5/23

2 Figure : Prevalence of threshold astigmatism by patient (Px) and eye 2 Hvilke alternativer finnes innen kontaktlinser for de som har astigmatisme? Tilpassere har en rekke muligheter når det gjelder tilpassing av kontaktlinser til personer med astigmatisme. Myke, toriske linser kommer nå i et stort utvalg materialer, til ulike modaliteter og byttefrekvenser. Med dagens linsesortiment er det svært enkelt å prøve ut myke, toriske linser på pasienter med astigmatisme like enkelt som å tilpasse sfæriske linser. Nye produksjonsteknikker gir forbedret reproduserbarhet og optisk kvalitet. Designet av linsene gjør at de er mer forutsigbare når det gjelder tilpassing, orientering og stabilisering, i tillegg til at de nå finnes med flere parametre. Ved korneal astigmatisme er sfæriske formstabile linser (GPL) et alternativ. Disse linsene gir god synskvalitet og er relativt enkle å tilpasse, men er vanligvis mindre behagelige å ha på enn myke linser. Ved høy grad av astigmatisme kan de være vanskelige å tilpasse, men det kan være en god idé å bruke bakflatetoriske formstabile linser i tilfeller der selv myke, toriske linser ikke er tilfredsstillende. Andre alternativer kan være hybridlinser, linser med stor diameter eller, i ytterst sjeldne tilfeller, sklerale formstabile linser. Alle har sin plass ved tilpassing av kontaktlinser for pasienter med astigmatisme. Ved liten grad av astigmatisme kan det være at tilpasseren blir fristet til å tilpasse myke, sfæriske linser med økt tykkelse eller materiale med høyere modulus, i den tro at en tykkere eller stivere linse vil draperes mindre rundt hornhinnen og dermed maskere mer astigmatisme. Studier viser imidlertid ingen signifikant maskeringseffekt med noen av strategiene. 2-4 Enkelte mener at bruk av myke, asfæriske linser kan gi forbedret syn ved lav grad av astigmatisme, sammenlignet med myke, sfæriske linser. Det er imidlertid lite belegg for dette i litteraturen. Okulære aberrasjoner varierer betydelig fra person til person, og det kan forklare hvorfor det har vært så variable resultater med denne typen linser. Ved tilpassing av en asfærisk linse til personer med lav grad av astigmatisme, ble synet redusert med større pupiller, og samsvarte ikke med den synsskarphet som oppnås med full astigmatismekorreksjon. 5 Pasienter med unilateral astigmatisme er en annen gruppe som bør evalu- Figur : Forekomst av astigmatisme ved ulike terskler per pasient (Px) og øye 2 Prevalence 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % Figure 2: Number of trial fit attempts %.5DC.75DC.DC.25DC.5DC.75DC 2.DC Cylinder (D) Figur 2: Antall forsøk på tilpassing per deltakergruppe % Eyes Eyes Px Both Eyes Px One Eye N=,624 No. of Trial Fits Figure 3: Lens orientation at one-week assessment % Eyes Figur 3: Linserotasjon ved evaluering etter én uke per deltakergruppe Spherical wearers Drop Outs Neophytes 2 2 > >2 Inferior-temporal rotation % orientate within 5 of zero Spherical wearers Drop outs Neophytes 2 3 Inferior-nasal rotation Optikeren 5/23 37

3 eres. En studie som nylig ble utført viste at en overraskende stor andel av pasienter nesten halvparten har signifikant astigmatisme (,75D) på kun ett øye. 2 De pasientene i denne gruppen som mest sannsynlig behøver astigmatismekorreksjon, inkluderer de med astigmatisme på det dominante øyet, skrå akse, lav sfærisk styrke, store pupiller eller som tidligere har opplevd utilfredsstillende syn. For presbyope pasienter med astigmatisme har man mindre å velge blant når det gjelder enkle kontaktlinser, men motivasjonen til å være fri fra briller kan være sterk. Noen pasienter kan trenge en godt gjennomtenkt kombinasjon av kontaktlinser og briller til ulike oppgaver og situasjoner. Multifokale formstabile linser egner seg vanligvis bedre til de som allerede bruker formstabile linser og krever igjen ytterligere tilpassingsferdigheter. Hvor godt bifokale formstabile linser for alternerende syn fungerer, kommer an på øyelokkets tonisitet og posisjon. Asfæriske multifokale linser derimot, egner seg dårligere for eldre presbyope, personer med kritiske behov i forhold til avstandssyn eller med store pupiller. 6 Myke, toriske, multifokale linser (f.eks. Proclear Multifocal Toric) er et nyttig tilskudd, selv om de fleste på nåværende tidspunkt er spesialtilpassede linser med et begrenset utvalg av materialer. Hvordan fungerer de nyeste myke, toriske designene? Nyere studier har gitt oss en bedre forståelse av faktorene som har innvirkning på linsetilpassing, og sørget for en reevaluering av tilpassing av myke, toriske linser. 7-9 En nylig utført litteraturstudie av utviklingen innen torisk linsedesign og toriske linsers betydning for synskorreksjon, tok for seg de ulike metodene som brukes til rotasjonsstabilisering: prismeballast, periballast, «thin zone» (også kjent som «double slab-off» eller dynamisk stabilisering), trunkering og bakflate- og forflate-toriske linser. 2 Studien konkluderer med at nyere linsedesign ofte gir redusert linserotasjon og forbedrer rotasjonsstabiliteten. Bedre reproduserbarhet, hyppigere utskiftinger, utvidede parametre, høy permeabilitet og bedre fuktegenskaper har også bidratt til økt suksess. Prismeballast var den første metoden som ble brukt for å stabilisere linsen på øyet. Designene er siden blitt bedre, og man har fått prismefri optikk og tynnere linseprofiler med forbedret oksygengjennomtrengelighet. Med såkalte «thinzone»-linser kan hoveddelen av linsen produseres i tykkelser som nærmer seg sfæriske linser med tilsvarende styrker, og det gir bedre komfort og øker oksygengjennomtrengeligheten selv om det noen ganger går på bekostning av rotasjonsstabiliteten. Edrington 2 bemerker at ASD-linser (Accelerated Stabilisation Design) blant «thin-zone»-designene er mer stabile ved store øyebevegelser, er mindre påvirket av tyngdekraften og viser en mer stabil reorienteringsrate enn andre design. Andre forfattere har undersøkt ASD-linsenes yteevne sammenlignet med tradisjonelle design. 2 I prismeballast- og «dual-thin zone»-design er det interaksjon mellom linsen og øyelokket, selv når linsen er korrekt plassert. Med ASD-linser er det, når linsen er korrekt plassert, mindre destabiliserende interaksjon med øyelokkene. Trykket fra øvre og nedre øyelokk sørger for kontinuerlig orientering og stabilisering av linsen. Det har vist seg at disse linsene orienteres raskere og mer nøyaktig enn linser med prismeballast eller såkalte «dualthin zone» 22, og er signifikant mer stabile ved påsetting samt ved store øyebevegelser enn linser med prismeballast. 23 Studier har også vist at ASD-linser fungerer bedre enn andre design når brukerne er liggende, under påvirkning av tyngdekraft eller ved ekstreme blikkretninger og kroppsstillinger. 24,25 Nyere design med prismeballast forsøker å minimere den destabiliserende interaksjonen med det nedre øyelokket. 26 Det er tegn på at de siste forbedringene i linsedesign med prismeballast har forbedret noen aspekter ved deres yteevne. For eksempel viser moderne design med prismeballast reorienteringshastigheter som svarer til ASD-linser, og de reorienterer generelt raskere jo lengre vekk de er fra den normale orienteringsposisjonen.23,27 Tradisjonell måling av visus gjenspeiler ikke fullt ut erfaringen til brukere av myke toriske linser fra det virkelige liv, siden denne registrerer den beste visus som oppnås i løpet av testperioden, selv om den kun oppnås forbigående. 22,25 En nyere studie viste at visus reduseres umiddelbart etter store øyebevegelser. I følge studien burde man overveie å bruke mer dynamiske metoder for vurdering av synskvalitet siden linsestabilitetsmålingene tilsynelatende ikke er i stand til å forutsi synskvalitet. 25 Hvor enkelt er det å tilpasse dagens myke, toriske linser? Nyere forskning avkrefter noen av misforståelsene om tilpassing av myke, toriske linser og viser hvor enkelt og raskt man kan tilpasse de nyeste designene. Studien inkluderte 2 personer med astigmatisme som aldri hadde brukt toriske linser. De hadde avstandskorreksjoner på +4, D til -9, D og astigmatisme på mellom -,75 DC og -3, DC på begge øyne. Tre pasientgrupper brukere av sfæriske kontaktlinser (SW), «dropouts» fra kontaktlinser (DO) og brillebrukere (Neo) - ble utstyrt med én av to myke, toriske linser med ASD-design: endagslinsen -DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM eller en silikonhydrogellinse for utskifting hver 4. dag ACU- VUE OASYS for ASTIGMATISM. Hvis brukerne ble kategorisert etter graden av astigmatisme, var 6 prosent i den lave sylindergruppen (<,5 D på minst ett øye) og 4 prosent i den høye sylindergruppen (,5 D på minst ett øye). En stor andel av øynene (88 prosent) ble tilpasset på første forsøk, spesielt blant eksisterende brukere av sfæriske linser (94 prosent) (figur 2). Den første innledende tilpassingen tok i gjennomsnitt 22 minutter, og brillebrukere tok bare litt lengre tid (25 minutter). Størstedelen av linsene orienterte i nullposisjonen (figur 3), orienteringsposisjonen var stabil over tid, og linsene viste akseptabel sentrering og bevegelse. ASD-designet viste seg å være allsidig, siden linsetilpassingen ble vurdert akseptabel hos alle unntatt to personer etter én uke, og ingen av deltakerne i studien hadde behov for påfølgende endringer. Hvor godt synes brukerne at de nye designene fungerer? Bekymringer for at pasientene kan mislykkes med bruk av myke, toriske linser er også med på å hindre tilpassere i å anbefale disse. Som nevnt viser imidlertid en nyere studie med toriske ikke-brukere at denne bekymringen er misforstått. Med bakgrunn i de personene som gjennomførte den en-måned-lange studien med gode resultater, var suksessraten høy 92 prosent. Videre var det like 38 Optikeren 5/23

4 sannsynlig at tidligere «dropouts» lyktes som brukere av sfæriske linser. Disse resultatene kan sammenlignes med resultatene fra en britisk studie i 22 med tidligere «dropouts» som på nytt ble utstyrt med kontaktlinser. 5 Suksessraten etter en måned for tidligere «dropouts» var 94 prosent i den nye studien sammenlignet med suksessraten etter en måned på 69 prosent for tidligere «dropouts» som ble tilpasset med myke, toriske linser år tidligere. Denne forskjellen i suksessrate kan nok kanskje tilskrives forbedringer i myke, toriske linser i løpet av tiåret som er gått. Den nye studien så også på suksessrater i forhold til forhåndsbestemte kriterier relatert til linseorientering og passform, visus, subjektiv synsoppfatning og komfort. Linsene skulle ha stabil orientering etter stabilisering, god sentrering og bevegelse, og binokulær visus innenfor én linje av brillevisus, samt ligge innenfor topp tre bokser når det gjelder syn og komfort. Samlet sett var suksessraten høy, med 75 prosent, og selv om resultatet var best blant brukere av sfæriske linser (8 prosent), var resultatene oppmuntrende for «dropouts» (74 prosent) og nye brukere (7 prosent). De strenge kriteriene undervurderer sannsynligvis den reelle suksessraten. Interessant nok, så det ikke ut til at sannsynligheten for suksess kunne forutsies av alder, kjønn eller grad av astigmatisme. Suksessraten ut fra disse kriteriene var identisk for eldre pasienter (>45 år) sammenlignet med yngre pasienter og var kun marginalt bedre for lavere grader av astigmatisme (<,5D på minst ett øye) enn for høyere grader av astigmatisme. Nærsynte viste tendens til å ha bedre resultater enn langsynte, selv om ingen av disse forskjellene var statistisk signifikante. Selv om brukere av sfæriske linser, med lav til moderat grad av astigmatisme, sannsynligvis er de beste kandidatene til oppgradering til toriske linser, kan mange tidligere «dropouts» og nåværende brillebrukere i alle aldre og med ulike refraksjoner ha svært gode resultater. Vil mine astigmatismepasienter kunne se like godt som med brillene sine, og vil det føles komfortabelt? Forskning viser at tilpassere er bekymret for at myke, toriske linser kanskje ikke oppfyller pasientens forventninger, spesielt i forhold til syn. 9 I følge den siste studien kan imidlertid synet bli minst like godt, om ikke bedre, med myke, toriske linser som med andre korreksjonsmetoder. Alle tre gruppene med astigmatismepasienter oppnådde en gjennomsnittlig monokulær visus med ASD-linsene som var innenfor én bokstav fra 6/6, og en gjennomsnittlig binokulær visus som var omtrent en halv linje bedre enn 6/6. Som forventet var visus med de toriske linsene signifikant bedre i gruppen med brukere av sfæriske linser, sammenlignet med deres vanlige linser. For de andre to gruppene kombinert (dvs. brillebrukere), var visus sammenlignbar med deres habituelle briller. Resultatene for synskvaliteten gjenspeilet resultatene for visus. Tilpassere kan kanskje også oppfatte toriske linser som mindre behagelige enn sfæriske linser, men denne studien tyder på noe annet. I gruppen med brukere av sfæriske linser var komfort og symptomer sammenlignbare med hensyn til toriske og sfæriske linser. Studiedesignen gjentok den mest sannsynlige rekkefølgen for bruk av linser i normal praksis og gir derfor en viss innsikt i den opplevelsen som brukere av sfæriske linser har når de skifter til toriske. Hvilke kommersielle fordeler finnes ved tilpassing av toriske linser? Selv om de nyeste designene av myke, toriske linser gir kliniske fordeler for de med astigmatisme, spiller også kommersielle hensyn en rolle i valg av kontaktlinser. Forskning tyder på at noen tilpassere oppfatter kontaktlinser som mindre lønnsomme enn briller, eller mener at den tiden som brukes på å informere om toriske linser kan være bortkastet dersom pasientene ikke er innstilt på å oppgradere sine linser. 9 Det er også ting som tyder på at pris har betydning for at de med astigmatisme ikke bruker myke, toriske linser. I forhold til lønnsomhet er det store fordeler ved å bruke kontaktlinser fremfor briller. En undersøkelse foretatt av London Business School viste at selv om lønnsomheten ved kontaktlinser innledningsvis er dårligere, er den på middels lang sikt bedre enn ved briller alene. 28 Toriske linser er en voksende sektor hva angår verdi. Bransjedata for første halvdel av 2 viser at det britiske markedet for toriske linser vokste nesten dobbelt så fort som for sfæriske linser (7,2 prosent vs. 3,7 prosent). 29 Enkelte forfattere har foreslått å bruke kontaktlinser som et hjelpemiddel ved utprøving av briller for å gi pasientene mulighet til å prøve kontaktlinser. 3 Det å få pasientene til å prøve linsene i praksis slik at de kan oppleve fordelene, er et viktig verktøy for å bryte ned barrierene. En ny studie introduserte konseptet «pris-per-bruk», basert på linseutskiftning og antall dager i uken linsene brukes. Studien viste at toriske linser har en pris per bruk som tilsvarer sfæriske linser. 3 Ved oppgradering fra sfæriske til toriske linser, er det nødvendig å foreta en grundig utspørring for å avdekke eventuelle problemer med brukernes nåværende korreksjon, samt forklare tilleggsegenskapene og fordelene ved toriske linser i forhold til disse problemene. Ved å stille et enkelt spørsmål som for eksempel «På en skala fra til, hvor fornøyd er du med synet ditt?» kan du introdusere en linse som gir bedre syn, som så kan demonstreres på tavlen ved å holde opp en sylindrisk overkorreksjon. Konklusjoner På tross av økende bruk, kan fortsatt flere med astigmatisme bruke myke, toriske linser. Anbefaling fra tilpassere er den mest avgjørende faktoren i valget av synskorreksjon. Mange av de som har astigmatisme er imidlertid enten ikke klar over at kontaktlinser, og spesielt myke, toriske linser, er et alternativ, eller de vet ikke at de har astigmatisme. Av alle tilgjengelige alternativer tilbyr myke, toriske linser en rekke fordeler i forhold til andre korreksjonsmetoder, og de egner seg for et bredt spekter av pasienter. De nyeste myke, toriske linsene gir forutsigbar og stabil tilpassing i både dynamiske og statiske situasjoner. En stor andel av astigmatismepasientene som på nåværende tidspunkt ikke bruker myke, toriske kontaktlinser, kan raskt og enkelt få tilpasset myke, toriske linser og vil oppnå stor grad av suksess. De som bruker sfæriske kontaktlinser får bedre syn når de får tilpasset myke, toriske linser, og det går sjelden ut over komforten. Brillebrukere oppnår syn og komfort som kan sammenlignes med briller, når de får tilpasset disse linsene. Mange astigmatismepasienter som på nåværende tidspunkt ikke bruker myke, toriske kontaktlinser, vil kunne gjøre dette med gode resultater, uavhengig av alder eller refraktiv status. Optikeren 5/23 39

5 HOVEDPUNKTER VEDRØRENDE MYKE, TORISKE LINSER Ordinering av toriske linser er økende, men fortsatt er det flere med astigmatisme som kan bruke kontaktlinser Personer med astigmatisme er ofte ikke klar over at toriske kontaktlinser er et alternativ for dem Myke, toriske linser gir en rekke fordeler for alle typer astigmatisme De nyeste myke, toriske linsene gir fordeler i forhold til tradisjonell design og et klart, stabilt syn i situasjoner i det virkelige liv Det er raskt og enkelt å tilpasse toriske linser med moderne linsedesign Tilpassere kan forvente at tilpassingen av myke, toriske linser gir gode resultater til et bredt spekter av pasienter Syn og komfort ved bruk av briller og myke, toriske kontaktlinser er sammenlignbart Referanser:. Morgan PB and Efron N. Prescribing soft lenses for astigmatism. Cont Lens Anterior Eye 29;32: Young G, Sulley A and Hunt C. Prevalence of astigmatism in relation to soft contact lens usage. Eye & Contact Lens 2;37: GfK UK disposable fits audit, FY Morgan P. Trends in UK contact lens prescribing 2. Optician 2;242: Young G, Veys J, Pritchard N et al. A multicentre study of lapsed contact lens wearers. Ophthal Physiol Opt 22;22: Young G. Why one million contact lens wearers dropped out. Cont Lens Anterior Eye 24;27: Rumpakis J. New data on contact lens dropouts: an international perspective. Rev Optom 2:47: Richdale K, Sinnott LT, Skadahl E et al. Frequency of and factors associated with contact lens dissatisfaction and discontinuation. Cornea 27;26: Qualitative market research, UK & Italy, 2.. Sulley A, Young G, Osborn K, et al. A multi-centre study of astigmatic non-users of soft toric contact lenses. BCLA Conference 2, Poster Presentation.. Astigmatism Consumer Awareness and Usage Study. Bruno and Ridgeway Research Associates, Cho PC and Woo GC. Vision of low astigmats through thick and thin lathecut soft contact lenses. Cont Lens Anterior Eye 2;24: Bernstein PR, Gundel RE and Rosen JS. Masking corneal toricity with hydrogels: does it work? Int Contact Lens Clinic 99;8: Edmondson LL, Edmondson W and Price R. Masking astigmatism Ciba Focus Night & Day vs Focus Monthly. Optom Vis Sci, 23;8 (supp) Morgan PB, Efron SE, Efron N et al. Inefficacy of aspheric soft contact lenses for the correction of low levels of astigmatism. Optom Vis Sci 25;82: Bennett ES. Contact lens correction of presbyopia. Clin Exp Optom 28;9: Young G, Hunt C and Covey M. Clinical evaluation of factors influencing toric soft contact lens fit. Optom Vis Sci 22; 79: Young G. Reassessing toric soft lens fitting. CL Spectrum 25;2: Sulley A. A turning point in toric soft lens design. Optician 29;237: Edrington TB. A literature review: The impact of rotational stabilization methods on toric soft contact lens performance. Cont Lens Anterior Eye 2;34: Hickson-Curran S and Rocher I. A new daily wear silicone hydrogel lens for astigmatism. Optician 26;232: Zikos GA, Kang SS, Ciuffreda KJ et al. Rotational stability of toric soft contact lenses during natural viewing conditions. Optom Vis Sci 27;84: Young G, McIlraith R and Hunt C. Clinical evaluation of factors affecting soft toric lens orientation. Optom Vis Sci 29;86: E McIlraith A, Young G and Hunt C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. Cont Lens Anterior Eye 2; 33: Chamberlain P, Morgan PB, Moody KJ et al. Fluctuation in visual acuity during soft toric contact lens wear. Optom Vis Sci 2;88:4 E Whittaker G. A clinical evaluation of the Biomedics Toric. Optician 22;224: Tan J, Papas E, Carnt N et al. Performance standards for toric soft contact lenses. Optom Vis Sci 27;84: Ritson M. Which patients are more profitable? CL Spectrum 26;2: GfK UK disposable fits audit, June Atkins NP, Morgan SL and Morgan PB. Enhancing the approach to selecting eyewear (EASE): A multicentre, practice-based study into the effect of applying contact lenses prior to dispensing. Cont Lens Anterior Eye 29;32: Efron N, Efron S, Morgan P et al. Cost-per-wear of contact lens replacement. Clin Exp Optom 2;93:4: Anna Sulley is Clinical Affairs Manager EMA at Johnson & Johnson Vision Care and Dr Graeme Young is managing director of the clinical research organisation Visioncare Research Ltd. 4 Optikeren 5/23

Nr 4 juni 2009. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Drømmen om et brillefritt liv

Nr 4 juni 2009. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Drømmen om et brillefritt liv Nr 4 juni 2009 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Drømmen om et brillefritt liv Klart syn på alle avstander Varilux, det ledende progressive glasset på markedet siden 1959. Over 400 millioner

Detaljer

Nr 1 februar 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Tema: Leverandørleddet

Nr 1 februar 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Tema: Leverandørleddet Nr 1 februar 2013 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Tema: Leverandørleddet CV/GE/FOTO/AIRT/PA/121119/NO DE ASTIGMATISKE KUNDENE DINE VET KANSKJE IKKE HVA ASTIGMATISME ER.

Detaljer

Nr 6 oktober 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Første privatpraktiserende optiker med doktorgrad

Nr 6 oktober 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Første privatpraktiserende optiker med doktorgrad Nr 6 oktober 2012 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Første privatpraktiserende optiker med doktorgrad Økt lønnsomhet Egen nettbutikk Stor valgfrihet Nordisk samarbeid À

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder APPENDIKS PSYKOLOGISKE FORSKNINGSMETODER Appendiks Psykologiske forskningsmetoder i Sunn fornuft og vitenskapelig fornuft De observasjonene vi gjør i dagliglivet, er gode nok til at vi som regel klarer

Detaljer

NRK-kjendis Einar Lunde om egen brillebruk Minitema: Journalføring. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.

NRK-kjendis Einar Lunde om egen brillebruk Minitema: Journalføring. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren. Nr 1 februar 2011 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org NRK-kjendis Einar Lunde om egen brillebruk Minitema: Journalføring CV/DD/DACP/PA/20100810/SE Tilby kundene dine vår mest

Detaljer

Nr 2 mars 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Optiker med doktorgrad om diabetes og syn

Nr 2 mars 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Optiker med doktorgrad om diabetes og syn Nr 2 mars 2013 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Optiker med doktorgrad om diabetes og syn Sjekkliste for økt lønnsomhet i butikken Vil du ha...... stor valgfrihet... frihet

Detaljer

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE BRILLEKUNSTNEREN Når du kjøper briller hos Krogh Optikk kan du være sikker på å få brilleglass i verdensklasse. De aller fleste kommer fra franske Essilor,

Detaljer

Optikere har høy tillit

Optikere har høy tillit Nr 5 august 2008 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap Optikere har høy tillit Essilor går motstrøms En paraply to kjeder Den raskeste brilleglassleverandøren på norsk jord Essilor har innført

Detaljer

Nr 6 oktober 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Silmo Bransjetall

Nr 6 oktober 2013. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Silmo Bransjetall Nr 6 oktober 2013 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Silmo Bransjetall Annonse Fem løsninger på utfordringene som en moderne livsstil kan gi for dine kontaktlinsekunder En

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Nr 5 august 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Årets internasjonale optometrist Hans Bjørn Bakketeig

Nr 5 august 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Årets internasjonale optometrist Hans Bjørn Bakketeig Nr 5 august 2012 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Årets internasjonale optometrist Hans Bjørn Bakketeig CV / HW / AIRN / PA / 120222 / NO Det er overraskende mange som

Detaljer

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Norske museers omdømme og attraktivitet - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Forord Kaizen AS har på oppdrag for Norges Museumsforbund gjennom Maihaugen som ansvarshavende

Detaljer

«Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig»

«Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig» «Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig» En studie av R2-elevers forhold til læreboka i matematikk Ann Kristin Vatne Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: Juli 2012 Hovedveileder:

Detaljer

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere En kvantitativ studie om kvinnelig entreprenørskap EK206E 000 Bachelor i entreprenørskap og småbedriftsledelse, Handelshøgskolen i Bodø Silje Pettersen Bodø,

Detaljer

Sammendrag: Innledning

Sammendrag: Innledning Innføring av elektronisk handel i offentlig sektor: Erfaringer fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune Viktoria Gulliksen, Marit Hegle, John Krogstie NTNU and SINTEF krogstie@idi.ntnu.no http://www.idi.ntnu.no/~krogstie

Detaljer

Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel

Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Av: Jarle Johnsen (jarle.johnsen@student.uib.no) Øyvind B. Kvinge (okv066@student.uib.no) Bjørn Arild Mæland (bma025@student.uib.no) Del 1...3 Briefing... 3 Heuristikker:...

Detaljer

Innledning. Grafisk fremstilling

Innledning. Grafisk fremstilling 1 2 Innledning Dette notatet omhandler en del viktig ting som ofte ikke nevnes eksplisitt i lærebøker i statistikk, men som det er viktig å være oppmerksom på når man bruker statistikk i praksis. Notatet

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 Oppdragsrapport nr. 3-2009 Alexander Schjøll og Randi Lavik Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 SIFO 2009 Oppdragsrapport nr. 3-2009 STATENS

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Hvordan kan bedrifter gjøre best nytte av kundelojalitetsprogrammer? f

Hvordan kan bedrifter gjøre best nytte av kundelojalitetsprogrammer? f 50 fagartikler MAGMA 0413 Hvordan kan bedrifter gjøre best nytte av kundelojalitetsprogrammer? f MATILDA DOROTIC er førsteamanuensis ved Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Hun har en

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Nr 3 mai 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Landsmøte og fagkonferanse Hommerstad-prisen Til Kjell Inge Daae

Nr 3 mai 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Landsmøte og fagkonferanse Hommerstad-prisen Til Kjell Inge Daae Nr 3 mai 2012 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Landsmøte og fagkonferanse Hommerstad-prisen Til Kjell Inge Daae Økt lønnsomhet Stor valgfrihet Egen nettbutikk Nordisk samarbeid

Detaljer

Nr 5 august 2011. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Synsforskning i Norge

Nr 5 august 2011. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Synsforskning i Norge Nr 5 august 2011 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Synsforskning i Norge Innhold august 2011 Nyheter Stor internasjonal fargesynskonferanse i Norge ICVS 2011... 6 Øvelse

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer