Asfæriske kontaktlinser hva kan de?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asfæriske kontaktlinser hva kan de?"

Transkript

1 /1/ Asfæriske kontaktlinser hva kan de? Dr. Trusit Dave Denne artikkelen tar for seg bruk av asfæriske kontaktlinser, sammenligninger av asfæriske og sfæriske linser og hvordan aberrasjoner påvirkes av akkommodasjon og blunking. Innledning Det har den siste tiden vært stor interesse for bruk av kontaktlinser til å korrigere uklart syn ved hjelp av andre parametre enn sfære og sylindre. Dette vil kunne oppnås ved å fremstille en skreddersydd synskorrigerende kontaktlinse. Kostnadene er for øyeblikket en av de viktigste hindringene for fremstilling av en slik linse. Andre faktorer som produksjonsprosessen og ledetider vil imidlertid også være viktige hindringer. Noen produsenter har brukt gjennomsnittlige aberrasjoner i den normale befolkningen til å produsere kommersielt levedyktige linser som hevdes å endre den sfæriske aberrasjonen med en fast verdi. Denne artikkelen gir i to deler kontaktlinsetilpassere et innblikk i behovet for korrigering av sfærisk aberrasjon og ser også på hvilken virkning korrigeringen vil ha. Artikkelen ser nærmere på undersøkelser av aberrasjon i gjennomsnittsbefolkningen og hvordan disse aberrasjonene endres over tid. Artikkelen inneholder også informasjon om hva kontaktlinsetilpassere kan gjøre for å bedre synskvaliteten til kontaktlinsebrukere og undersøker om myke asfæriske kontaktlinser kan gi bedre synskorrigering enn sfæriske kontaktlinser. Aberrasjoner i normale øyne Det er utført flere studier for å undersøke variasjonen i optiske aberrasjoner hos normale personer. 1,2,3 En av publikasjonene som ofte nevnes, er relatert til en studie utført av Porter et al 1 der det ble foretatt målinger med et aberrometer av 109 normale personer med en brytningsfeil på +6 til -12 DS og astigmatisme opptil -3 DC i alderen 21 til 65 år. De målte de absolutte verdiene for koeffisientene til Zernike-leddene. Disse koeffisientene representerer de enkelte leddene i avanserte matematiske formler (Zernike-polynomer) som definerer de kompliserte optiske egenskapene til et øye. 4 De beskriver graden av sfære, sylinder, koma, sfærisk aberrasjon og mange flere deskriptorer som sammen definerer de unike egenskapene som beskriver øyets fingeravtrykk. Dette kan grovt omregnes til en parameter kjent som gjennomsnittlig kvadratisk bølgefrontfeil. I denne studien målte Porter aberrasjonene ved en pupilldiameter på 5,7 mm. I alle studier der optiske aberrasjoner måles, må pupillstørrelsen for målingene defineres ettersom aberrasjonene øker med pupillstørrelsen. Figur 1 viser variasjonen i aberrasjonene målt av Porter et al. Vi ser at sfære og sylinder i størst grad bidrar til uklarhet. Om lag 93 prosent av øyets gjennomsnittlige kvadratiske bølgefrontfeil kan tilskrives ukorrigert sfære og sylinder for en pupilldiameter på 5,7 mm.

2 Hovedpunkt: Sfære og sylinder står for cirka 93 % av aberrasjonene. Figur 1 viser også variasjonen i aberrasjoner av høyere grad (andre enn sfære og sylinder) i gjennomsnittsbefolkningen. Den viser at jo høyere grad, desto mindre bidrar de til den samlede bølgefrontfeilen i normale, friske øyne. Den aberrasjonen av høyere grad som har størst innvirkning på den samlede gjennomsnittlige kvadratiske bølgefrontfeilen, er det 12. leddet i Zernikes polynom, som vanligvis kalles sfærisk aberrasjon. Hovedpunkt: Sfærisk aberrasjon er den aberrasjonen av høyere grad som i størst grad bidrar til uklarhet. /2/ Figur 1: Fordeling av gjennomsnittlig absolutt bølgefrontfeil for hvert Zernike-ledd (opptil femte grad) Gjennomsnittlig absolutt Zernike-koeffisient (mikroner) Sfære og sylinder SA 4 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 ANSI-Zernike-verdi Zernike-ledd 3-5 i ANSI-enheter representerer sfæriske og sylindriske komponenter. Zernikeledd 12 representerer sfærisk aberrasjon. Etter Porter et al. 1 Hovedpunkt: Nøyaktig korrigering av sfære OG sylinder er svært viktig før korrigering av aberrasjoner av høyere grad i øyet vurderes. Porter et al undersøkte også den gjennomsnittlige mengden av aberrasjoner av høyere grad i gjennomsnittsbefolkningen. Figur 2 viser at den gjennomsnittlige mengden av aberrasjoner av høyere grad var nær null hos de 109 personene i studien for alle komponenter unntatt sfærisk aberrasjon. Aberrasjoner av høyere grad varierer i stor grad fra person til person, men blir i gjennomsnitt null for en hel befolkning. Sfærisk aberrasjon er den aberrasjonen av høyere grad som generelt har en positiv verdi i en gjennomsnittsbefolkning. Hovedpunkt: Sfærisk aberrasjon er positiv i en gjennomsnittsbefolkning og har en verdi på 0,1 ± 0,1 μm for en pupilldiameter på 6 mm. 2,5,6 Figur 2: Gjennomsnitt for Zernike-ledd hos de 109 personene i studien til Porter et al. 1

3 Gjennomsnittlig Zernike-koeffisient (mikroner) 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0-0,05-0,1-0,15-0,2 Sfærisk aberrasjon ANSI-Zernike-verdi Det kan derfor hevdes at sfærisk aberrasjon burde være den neste parameteren som kontaktlinser skal korrigere (etter korrigering av sfære og sylinder). Her må man imidlertid ta i betraktning at den sfæriske aberrasjonen i en befolkning varierer (selv om den generelt er positiv) og har en normal fordeling med en maksimal verdi på om lag 0,1 ± 0,1 μm for en pupilldiameter på 6 mm. 2,5,6 Som optikere er vi mer vant til å vurdere virkningen av uklarhet i dioptrier ettersom dette er det primære målet på defokus ved vanlig refraksjonering. Grovt regnet kan vi si at en kvadratisk gjennomsnittsfeil (RMS) på 0,1 μm for sfærisk aberrasjon tilsvarer kun ca. 0,12 DS for en pupilldiameter på 6 mm. Hovedpunkt: Den gjennomsnittlige sfæriske aberrasjonen i et normalt øye tilsvarer om lag 0,12 DS sfærisk defokus. For de som gjerne vil ha en nærmere forklaring av Zernike-polynomer, kan forfatteren anbefale en utmerket artikkel om Zernike-polynomer og bølgefrontaberrasjoner skrevet av Charman. 7 Kompensering av aberrasjoner Mange vitenskapelige studier har vist at hornhinnen er en utflatende ellipse. Hornhinnen flater gradvis ut mot kantene (figur 3). Denne formen reduserer graden av positiv sfærisk aberrasjon i hornhinnen betydelig sammenlignet med en sfærisk formet hornhinne. Den sfæriske aberrasjonen i hornhinnen er allikevel fortsatt positiv. 8 Den samlede sfæriske aberrasjonen i øyet er imidlertid mindre enn den sfæriske aberrasjonen i hornhinnen. Dette tyder på at den krystallinske linsen kan bidra til å delvis korrigere sfærisk aberrasjon i hornhinnen. Figur 3: Hornhinnen flater ut mot kantene /3/ Forskning utført av Artal 9 og kolleger undersøkte sammenhengen mellom hornhinnen og den krystallinske linsen. Denne undersøkelsen av 57 nærsynte og 16 langsynte personer ga

4 resultater som støtter teorien om at kompenserende aberrasjoner i den krystallinske linsen effektivt reduserer aberrasjon forårsaket av hornhinnen. Hovedpunkt: Samspillet mellom hornhinnen og linsen reduserer den samlede aberrasjonen i øyet Sfærisk aberrasjon og korrigering av sfærisk aberrasjon Sfæriske aberrasjoner oppstår vanligvis på sfæriske flater. Lysstråler som er parallelle med den optiske aksen, men på ulike avstander fra den optiske aksen, samles ikke i det samme punktet (figur 4). Dette fører til uklarhet rundt punktkildene. Figur 4: Simulert strålesporingsgjengivelse av en linse med sfærisk aberrasjon. Lysstråler langs kantene overrefraksjoneres sammenlignet med lysstråler nær aksen, noe som fører til positiv sfærisk aberrasjon. Sfærisk aberrasjon i en enkelt linse kan minimeres ved å endre linseformen. Kompenseringen av refraksjonsvirkningen langs kantene kan optimeres ved å endre overflatenes krumning ved hjelp av asfæriske kurver. I løpet av årene har linseprodusentene benyttet to metoder for korrigering av sfærisk aberrasjon i kontaktlinser. Metode 1 Den første metoden er å korrigere sfærisk aberrasjon ved hjelp av myke sfæriske kontaktlinser med høy styrke. Dette innebærer fremstilling av en kontaktlinse med en asfærisk forflate som minimerer den sfæriske aberrasjonen som forårsakes av linsestyrken (for eksempel Frequency 55 Aspheric fra Coopervision). Metode 2 Den andre metoden er å korrigere den sfæriske aberrasjonen i kontaktlinsen og den gjennomsnittlige sfæriske aberrasjonen i øyet (for eksempel PureVision fra Bausch & Lomb). Det finnes en rekke asfæriske kontaktlinser som hevdes å gi et skarpere syn enn tilsvarende sfæriske linser. La oss se på hva som skjer med den sfæriske aberrasjonen i en myk sfærisk kontaktlinse når den plasseres på øyet før vi evaluerer publisert informasjon om studier som sammenligner asfæriske og sfæriske kontaktlinser på øyet. Hva skjer når en myk sfærisk linse plasseres på øyet? Myke sfæriske kontaktlinser forårsaker sfærisk aberrasjon i LUFT. Hvis linsen har positiv styrke, forårsaker den positiv sfærisk aberrasjon. Hvis den har negativ styrke, forårsaker den negativ sfærisk aberrasjon. Dette ville vært tilfelle ved måling av myke sfæriske kontaktlinser i luft. Når myke sfæriske linser plasseres på en asfærisk hornhinne, tilpasser de seg den asfæriske formen til hornhinnen. Cox 10 har vist at på grunn av bøyningsvirkningene til myke linser er virkningen av linserelatert aberrasjon ubetydelig for linsestyrker mellom +3 og -6 for pupilldiametre på 6 mm. Det er verdt å merke seg at referansestørrelsen for pupilldiameteren er 6 mm. Ved fotopiske og mesopiske forhold vil de fleste pasienter ha en pupillstørrelse som er mindre enn 6 mm. Virkningen av sfærisk aberrasjon vil dermed være ubetydelig for et enda større linsestyrkeområde. Asfærisk optikk

5 vil være nyttig ved høye plusstyrker, særlig ved afaki, men for de fleste sfæriske styrker ved en pupilldiameter på 6 mm viser studien til Cox at en asfærisk forflate ikke har noen særlig innvirkning på den sfæriske aberrasjonen som forårsakes av myke sfæriske kontaktlinser. Er det da nødvendig å vurdere å korrigere sfærisk aberrasjon i et normalt, friskt øye? Sfæriske og asfæriske myke kontaktlinsers synskorrigerende evne I løpet av de siste årene har det kommet myke kontaktlinser med asfærisk form som hevdes å minimere aberrasjoner og gi bedre synskvalitet. En studie som nylig ble utført av Lindskoog Petterson et al, 11 undersøkte virkningen av sfærisk aberrasjon hos ulike kontaktlinser på markedet med og uten aberrasjonskontroll. De sammenlignet den sfæriske aberrasjonen til ukorrigerte øyne, øyne med sfæriske hydrogeldagslinser (CIBA Focus Dailies ) og øyne med linser for korrigering av aberrasjoner (Definition AC Everyday fra Optical Connection). Sammenligningen av de to gruppene med kontaktlinsebrukere viste en statistisk signifikant forskjell i sfærisk aberrasjon mellom brukerne av de to kontaktlinsetypene. Overraskende nok var det mindre sfærisk aberrasjon ved bruk av de sfæriske linsene enn ved bruk av linsene med aberrasjonskontroll. Faktisk forårsaket linsene med aberrasjonskontroll betydelig mer negativ sfærisk aberrasjon. /4-5/ De sammenlignet også endringen i målt sfærisk aberrasjon med en asfærisk silikonhydrogellinse (PureVision fra Bausch & Lomb, som skal redusere sfærisk aberrasjon både i linsen og øyet) med den sfæriske aberrasjonen i øyet uten kontaktlinse. Resultatene viste at linsen for kontroll av sfærisk aberrasjon overkorrigerte den sfæriske aberrasjonen, noe som førte til en endring til gjennomsnittlig negativ sfærisk aberrasjon. PureVision hevdes å endre den sfæriske aberrasjonen med 0,15 μm (ved en pupilldiameter på 6 mm). I studien til Lindskoog Petterson ble den sfæriske aberrasjonen gjennomsnittlig korrigert med 0,19 μm ved en pupilldiameter på 6 mm. Det er interessant å merke seg at alle personene i gruppen var nærsynte og at virkningene av linsens bøyning derfor kan ha forårsaket en overkorrigering av sfærisk aberrasjon. Forfatterne mener det kan være fordelaktig å måle aberrasjonene til pasienter som bruker disse kontaktlinsene, for å vurdere deres virkning individuelt, men at dette ikke alltid er praktisk mulig ettersom mange optikere ikke har aberrometre. I en annen studie utført av Efron et al 12 ble sfæriske og asfæriske kontaktlinser (Biomedics 55 og Biomedics 55 Evolution fra Coopervision) sammenlignet for å undersøke sfærisk aberrasjon og synsskarphet ved høy og lav kontrast. Det ble ikke funnet noen signifikante forskjeller mellom de sfæriske og asfæriske linsene hos ti personer som brukte linser med -2 og -5 DS både under mesopiske og fotopiske forhold. Aberrasjonsmålingene ble skalert ned til den minste pupillstørrelsen i studiegruppen ettersom pupillutvidelse ikke ble utført. Sammenligningen av aberrasjon ble derfor utført ved en pupillstørrelse på 3,2 mm for linsene med -2 DS for fotopiske forhold og 3,8 mm for mesopiske forhold. For brukerne av linser med -5 DS ble målingene skalert ned til en pupillstørrelse på 3,3 mm for fotopiske forhold og 4,7 mm for mesopiske forhold. Selv om dette ikke viser virkningen av aberrasjon ved den mest brukte pupillstørrelsen på 6 mm representerer det allikevel graden av aberrasjon i det virkelige liv og viser at en asfærisk utforming ikke førte til bedre synsskarphet, aberrasjonskontroll eller subjektiv synskvalitet for disse linsene sammenlignet med en tilsvarende myk linse. Disse resultatene bekrefter arbeidet til Cox 10, som konkluderte med at korrigering av sfærisk aberrasjon for styrker på +3 til -6 DS i normale, friske øyne ved en pupilldiameter på opptil 6 mm ikke gir noen merkbar fordel.

6 Hovedpunkt: Kliniske studier bekrefter teoretiske beregninger. Korrigering av sfærisk aberrasjon i normale, friske øyne med asfæriske linser gir ingen signifikant reduksjon av sfærisk aberrasjon (for sfæriske styrker på +3 til -6 DS). Asfæriske linser kan være fordelaktig ved høye plusstyrker. Det må også tas i betraktning at drøftelsene så langt kun har dreid seg om aberrasjoner på pupillflaten fra et fokuspunkt midt i synsgropen. Innvirkningen på synskvaliteten i periferien (det vil si utenfor synsgropen) er ikke vurdert i noen av drøftelsene ovenfor. Asfæriske kontaktlinsers evne til å korrigere lave grader av astigmatisme Optikere foreskriver i enkelte tilfeller asfæriske kontaktlinser for å korrigere lave grader av astigmatisme. Morgan et al sammenlignet virkningen på synet av en myk asfærisk kontaktlinse (Frequency Aspheric fra Coopervision), en myk torisk kontaktlinse (SofLens 66 Toric fra Bausch & Lomb) og briller i en gruppe av personer med lav grad av astigmatisme (sylindre på 0,75 eller 1 DC). For små pupillstørrelser var det liten forskjell i synsskarphet ved høy og lav kontrast for de tre alternativene. Ved større pupiller var synskvaliteten betydelig bedre med de myke toriske kontaktlinsene og med brillene enn med de asfæriske kontaktlinsene (med en halv linje eller mer). Endringer i sfærisk aberrasjon med akkommodasjon og alder Hittil har vi vist at hornhinnen forårsaker den største graden av aberrasjoner i en gjennomsnittsbefolkning, men at individuelle aberrasjoner av høyere grad er nær null for øyet med unntak av sfærisk aberrasjon, som alltid er positiv (gjennomsnitt 0,1 μm). Hva er fordelen for øyet ved å ha gjenværende positiv sfærisk aberrasjon og hvilken innvirkning har akkommodasjon på den sfæriske aberrasjonen i øyet? Den viktigste virkningen av positiv sfærisk aberrasjon når du ser på en fjern gjenstand er bedre dybdefokus. Virkningen av et aberrasjonsfritt øye vil være helt klart syn på langt hold, mens nære gjenstander vil bli mer uskarpe. Positiv sfærisk aberrasjon (og små pupiller) øker dybdeskarpheten til øyet slik at gjenstander på nært hold vil bli noe mindre uskarpe når du fokuserer på langt hold. Det er derfor en viss logikk i at øyet har en gjennomsnittlig gjenværende positiv sfærisk aberrasjon på +0,1 μm. Optikere som er uenige i påstanden ovenfor og fremhever fordelene ved klarere syn på langt hold ved å korrigere den gjennomsnittlige sfæriske aberrasjonen i kontaktlinser (eller andre korrigerende hjelpemidler), må også vurdere virkningen av akkommodasjon og alder på sfærisk aberrasjon. Studier har vist at aberrasjoner endres på komplekse måter med økt akkommodasjon. I de fleste tilfeller reduseres den sfæriske aberrasjonen i øyet og blir i gjennomsnitt null med en akkommodasjon på ca. 3 4 dioptrier To faktorer må tas i betraktning her. For det første vil korrigering av sfærisk aberrasjon hos en fakisk pasient kun korrigere én avstand. Når pasienten akkommoderer, vil det igjen være gjenværende sfærisk aberrasjon som nå vil være negativ (ettersom akkommodasjon forårsaker negativ sfærisk aberrasjon). For det andre er det faktum at den krystallinske linsen under akkommodasjon øker sin negative sfæriske aberrasjon for å gi øyet liten eller ingen samlet sfærisk aberrasjon et bemerkelsesverdig eksempel på øyets optiske robusthet sett i lys av at positiv sfærisk aberrasjon ved nærfokusering reduserer dybdeskarpheten (gjenstander på lang avstand blir mer uskarpe). En annen grunn til at det ikke vil være mulig å korrigere sfærisk aberrasjon i en gjennomsnittsbefolkning kommer fram ved evaluering av variasjonen i sfærisk aberrasjon i

7 ulike aldersgrupper. Fujikado et al 17 viste at aberrasjoner av høy grad øker med alderen først og fremst på grunn av endringer i den krystallinske linsen. Den positive sfæriske aberrasjonen øker med alderen. Også her er dette en fordel for synet etter hvert som alderslangsynthet utvikles. Mange multifokale og intraokulære linser utnytter fordelene ved positiv sfærisk aberrasjon i et forsøk på å korrigere langsyn og nærsyn. Hovedpunkt: Sfærisk aberrasjon i øyet er ikke statisk. Akkommodasjon forårsaker relativ negativ sfærisk aberrasjon. Sfærisk aberrasjon reduseres vanligvis under akkommodasjon. Midlertidig variasjon i aberrasjoner av høy grad Øyet er biologisk vev, og virkningene av tårer og blunking har innvirkning på målingen og variasjonen av aberrasjoner i øyet. Det oppstår betydelige aberrasjoner i øyet når tårefilmen sprekker (figur 5). Koh et al 18 viste at aberrasjoner av høy grad økte med 44 % etter at tårefilmen hadde sprukket hos 20 normale personer. I en annen svært interessant studie målte Koh et al 19 aberrasjoner av høy grad hos 15 personer som ikke brukte kontaktlinser, og 15 symptomatiske kontaktlinsebrukere (tørre øyne, uklart syn, varierende syn og bruk av smørende midler). Det ble utført fortløpende målinger av aberrasjoner av høy grad ved hjelp av et aberrometer hvert sekund i 60 sekunder. Personene i studien ble bedt om å blunke hvert tiende sekund. Begge gruppene ble undersøkt med aberrometer to ganger mens de brukte to hydrogeldagslinser, 1 DAY ACUVUE og 1 DAY ACUVUE MOIST (Johnson & Johnson Vision Care). Den viktigste forskjellen mellom disse linsene er at materialet etafilcon A i Moist-linsetypen inneholder et PVP-fuktemiddel. Koh et al 18 viste at mengden av aberrasjoner av høy grad var statistisk signifikant mindre med 1 DAY ACUVUE MOIST i kontaktlinsebrukergruppen. Ved å omregne aberrometerdata til to andre mål (fluktuasjonsindeks (FI) og stabilitetsindeks (SI)) fastslo de også at disse verdiene varierte mindre med 1 DAY ACUVUE MOIST enn med 1 DAY ACUVUE (tabell 1) både hos kontaktlinsebrukerne og de som ikke brukte kontaktlinser. Ut fra dette kan vi konkludere med at PVP i linsen reduserer varierende syn. Hos pasienter som ikke bruker dagslinser, er også avleiringer på linsen en viktig faktor som ytterligere reduserer tiden det tar før tårefilmen sprekker. Det er derfor viktig at kontaktlinsetilpassere er oppmerksomme på pasientenes synssymptomer og tårefilmkvaliteten før bruk av kontaktlinser. Rutinemessige spørsmål om synskvaliteten etter innsetting, på slutten av dagen og på slutten av brukstiden ved etterkontroller er viktig for å fange opp problemer. Vanligvis vil synskvaliteten bli bedre ved hyppigere skifting av linsene eller bytting til en linse med bedre fukteevne (for eksempel en linse som inneholder fuktemiddel). I tillegg lindres ubehag og tørrhet. Hovedpunkt: Tårefilmstabilitet er viktig for synskvaliteten. Dårlig tårefilmstabilitet øker aberrasjoner av høy grad med 44 %. Kontaktlinser som inneholder PVP, har vist seg å ha mindre aberrasjoner av høyere grad. Figur 5: Tårefilmsprekking. De mørke områdene er områder der tårer ikke fukter hornhinnen. /6/

8 Tabell 1: De viktigste resultatene fra studien til Koh et al 19 relatert til aberrasjoner av høy grad hos kontaktlinsebrukere Ikke kontaktlinsebrukere Kontaktlinsebrukere Aberrasjoner av høy grad totalt (RMS, μm) 1 DAY ACUVUE 0,163 ± 0,065 0,242 ± 0,157 1 DAY ACUVUE Moist 0,144 ± 0,050 0,140 ± 0,037 P-verdi (paret t-test) 0,109 0,013 (signifikant) FI (fluktuasjonsindeks) 1 DAY ACUVUE 0,031 ± 0,034 0,087 ± 0,104 1 DAY ACUVUE Moist 0,021 ± 0,028 0,018 ± 0,010 P-verdi (paret t-test) 0,018 (signifikant) 0,014 (signifikant) SI (stabilitetsindeks) 1 DAY ACUVUE 0,005 ± 0,009 0,024 ± 0,034 1 DAY ACUVUE Moist 0,002 ± 0,005 0,002 ± 0,003 P-verdi (paret t-test) 0,062 0,019 (signifikant) Hvordan gi brukere av myke kontaktlinser bedre synskvalitet? Vår rolle som kontaktlinsetilpassere er å gi våre kontaktlinsepasienter et stabilt klart syn. Denne artikkelen beskriver hvordan nåværende myke asfæriske kontaktlinser er utformet for å minimere aberrasjoner og gi bedre synskvalitet hos en gjennomsnittsperson. Forskjeller mellom pasienter, blant annet øyeform, pupillstørrelse, refraksjon, akkommodasjon og tårefilm, medfører imidlertid varierende grad av aberrasjoner. Det kan derfor være at en utforming for en gjennomsnittsperson ikke bedrer synet til personer som ikke er gjennomsnittlige, og hos enkelte personer til og med kan gi dårligere syn. Forskningen som er utført hittil, viser at linser som skal kontrollere sfæriske aberrasjoner, i regelen ikke fører til bedre synskvalitet hos størstedelen av kontaktlinsebrukerne selv om de kan ha noen fordeler for dem som har høye styrker eller store pupiller. Ytterligere vurderinger kan gjøres for å sikre at synskvaliteten til pasientene blir så god som mulig (tabell 2). Tabell 2: Ytterligere vurderinger for å optimere synskvaliteten til brukere av myke kontaktlinser 1. Nøyaktig korrigering av sfære og sylinder a. Foreskrive myke toriske linser ved lav grad av astigmatisme. 2. Ved store brytningsfeil kan sfærisk aberrasjon være av betydning for uklart syn, fremfor alt hos personer med store pupiller. Vær oppmerksom på at nåværende linser for korrigering av sfærisk aberrasjon ikke har vist seg å gi bedre synskvalitet enn tradisjonelle sfæriske linser. 3. Vurder faktorer som linsebevegelse, sentrering og rotasjon, som kan ha betydning for synskvaliteten, særlig ved høye styrker. 4. Undersøk pasientsymptomer relatert til synskvalitet. a. Still mange spørsmål, blant annet om hvordan pasienten selv vurderer kvaliteten på synet sitt. (Bruk av en skala er veldig nyttig.) b. Finn ut når, for eksempel på slutten av dagen, når pasienten sitter foran datamaskinen, de siste dagene av brukstiden og så videre.

9 5. Vurder øyelokkanter og tårefilm (inkludert tiden det tar før tårefilmen sprekker før bruk av linser). Aberrasjoner av høy grad påvirkes i stor grad av dårlig tårekvalitet. 6. Vurder avleiringer på linsen dette fører til uklart syn og en økning i aberrasjoner av høy grad. Mange pasienter oppgir at synet bedres etter blunking. 7. Vurder følgende muligheter: a. Hvis synsskarpheten reduseres før utskifting av linsene, bytt til linser med kortere brukstid, for eksempel dagslinser. b. Hvis avleiringer er relatert til materialet, f.eks. høy grad av lipidavleiringer på silikonhydrogellinser, bytt til linser i et annet materiale, dagslinser eller en bedre egnet linsevæske. Silikonhydrogeldagslinser vil redusere avleiringer og opprettholde høy gjennomtrengelighet av oksygen. Dette bør ledsages av egnet behandling av øyelokkene ved lipidavleiringer relatert til øyelokkdysfunksjon. c. Velg et linsemateriale med høy fukteevne. Nylig forskning viser at linser som inneholder PVP, reduserer aberrasjoner av høy grad, særlig hos pasienter med tørre øyne. /7/ Sammendrag Flere studier har vist at den gjennomsnittlige sfæriske aberrasjonen i øyet er cirka 0,1 μm. Dette tilsvarer en liten grad av uklarhet målt i dioptrier. Sfærisk aberrasjon er viktigere ved korrigering av store brytningsfeil, særlig ved langsynthet som skyldes den økte graden av positiv sfærisk aberrasjon i den korrigerende kontaktlinsen. Vanligvis spiller sfærisk aberrasjon kun en liten rolle for synsklarheten ved styrker over +3 til -6 DS ved en pupilldiameter på 6 mm. Ved mindre pupiller er dette området enda mindre. Per dato vil asfærisk optikk i kontaktlinser for å redusere aberrasjoner av høyere grad i liten grad føre til bedre syn hos de fleste kontaktlinsebrukere. Takk Denne artikkelen er skrevet med støtte fra Johnson & Johnson Vision Care, en del av Johnson & Johnson Medical Ltd. Den er basert på en gjestelederartikkel i Contact Lens and Anterior Eye og gjengis her med tillatelse. Forfatteren takker Anna Sulley for hennes redaksjonelle innspill i forbindelse med den opprinnelige artikkelen. Om forfatteren Dr. Trusit Dave er optometrist og spesialist på kontaktlinser og øyeinstrumenter. Han holder foredrag over hele verden og er fagdirektør i Optimed, et selskap som spesialiserer seg på utvikling av medisinske 3D-animasjoner. Dr. Dave er fakultetsmedlem ved Johnson & Johnsons Vision Care Institute. Han har ingen økonomiske interesser i Johnson & Johnson Vision Care eller selskapets produkter. Referanser

Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de?

Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de? Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de? Dr. Trusit Dave Denne artikkelen er skrevet med støtte fra Johnson & Johnson Vision Care og tar for seg bruken av asfæriske kontaktlinser, sammenligninger

Detaljer

Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de?

Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de? Asfæriske kontaktlinser hvilken betydning har de? Denne artikkelen er skrevet med støtte fra Johnson & Johnson Vision Care og tar for seg bruken av asfæriske kontaktlinser, sammenligninger av asfæriske

Detaljer

Tilpasning av toriske linser ikke lenger et problem!

Tilpasning av toriske linser ikke lenger et problem! Tilpasning av toriske linser ikke lenger et problem! En veiledning for optikere Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Introduksjon I en fersk studie av trender innen linsetilpasning i Storbritannia,

Detaljer

Toriske linser forståelse av rotasjonsgjenoppretting

Toriske linser forståelse av rotasjonsgjenoppretting Toriske linser forståelse av rotasjonsgjenoppretting Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA

Detaljer

OPTICIAN 6. mars 2009 Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser

OPTICIAN 6. mars 2009 Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser OPTICIAN 6. mars 2009 Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser Nye evalueringsmetoder har bedret forståelsen av hvordan myke toriske linser orienteres på øyet og ført til mer velfungerende

Detaljer

Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser

Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser OPTICIAN 6. mars 2009 Forfatter Anna Sulley Et vendepunkt i utviklingen av myke toriske kontaktlinser Nye evalueringsmetoder har bedret forståelsen av hvordan myke toriske linser orienteres på øyet og

Detaljer

HD Vision Demonstrator

HD Vision Demonstrator HD Vision Demonstrator EN NY MÅTE Å VISUALISERE SFÆRISK ABERRASJON PÅ DOKUMENTASJON FRA ET SEMINAR PÅ NOORS SLOTT 13. JUNI 2008. Hvordan forklarer du sfærisk aberrasjon for dine kunder? Når en kunde kommer

Detaljer

Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter

Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter I denne artikkelen forklares hvordan nyere forskning har avkreftet flere myter og feilaktige oppfatninger om myke toriske kontaktlinser.

Detaljer

intraokulære linser, som for eksempel de som er utviklet av 3M og de som er utviklet av AMO og distribueres under varemerket Tecnis, fordeler lyset

intraokulære linser, som for eksempel de som er utviklet av 3M og de som er utviklet av AMO og distribueres under varemerket Tecnis, fordeler lyset 1 OPPFINNELSENS OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse angår en intraokulær linse, og spesielt en intraokulær linse med en diffraktiv profil på en fremre eller bakre overflate. KJENT TEKNIKK En intraokulær linsen

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

For more information visit Visianinfo.com

For more information visit Visianinfo.com For more information visit Visianinfo.com For mer informasjon besøk: www.visianinfo.eu/no STAAR Surgical Head Office 1911 Walker Ave. Monrovia, CA 91016 (800) 352-7842 STAAR Surgical International Head

Detaljer

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Grå stær fører til at synet blir dårligere fordi linsen er uklar. Ved operasjonen byttes den uklare linsen med en ny kunstig linse. Risikoen ved inngrepet er

Detaljer

Synskorreksjon ved hjelp av laser www.synskirurgi.net

Synskorreksjon ved hjelp av laser www.synskirurgi.net 6/12 Synskorreksjon ved hjelp av laser www.synskirurgi.net Laserbehandling gir i dag muligheter for å kunne korrigere de fleste former for nærsynthet, skjeve hornhinner og langsynthet. Dette gjøres ved

Detaljer

Den gule flekken er det området på netthinnen som har flest tapper, og her ser vi skarpest og best i dagslys.

Den gule flekken er det området på netthinnen som har flest tapper, og her ser vi skarpest og best i dagslys. Netthinnen inneholder to typer sanseceller: staver og tapper. Når lyset treffer dem, dannes det nerveimpulser som går videre til hjernen gjennom synsnerven. Det området på netthinnen hvor synsnervene går

Detaljer

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING 1 Jeg hadde et stort problem som toppidrettsutøver. Brillene dugget og linsene falt ut. Memira ble løsningen! Hedvig Bjelkevik, skøyteløper og kunstner,

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har reservert tid for et linsebytte (RLE). Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en del retningslinjer som

Detaljer

Nye funn om kontaktlinser for barn og tenåringer

Nye funn om kontaktlinser for barn og tenåringer Nye funn om kontaktlinser for barn og tenåringer Kan du skille mellom CLIP og CLAMP, og kan de unge pasientene dine virkelig oppnå (ACHIEVE) en vellykket bruk av kontaktlinser? Jeff Walline avslører funnene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling. 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO

Innholdsfortegnelse. 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling. 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1. Forord 1.2. Problemstilling 2. Om kamera 2.1. Blender 2.2. Lukker 2.3. ISO 3. Digital fotografering I bevegelse 3.1. Motivbevegelse med stativ 3.2. Kamerabevegelse

Detaljer

ØYET. - Verdens fineste instrument

ØYET. - Verdens fineste instrument ØYET - Verdens fineste instrument Ta jevnlig service på øynene dine Du har regelmessig service på bilen og går jevnlig til tannlegen. Men hvor ofte sjekker du kroppens fineste instrument? At du mister

Detaljer

Med fokus på kvalitet

Med fokus på kvalitet Med fokus på kvalitet Contact Life - Biokompatibel linse for komfort under tørre forhold Contact Air - Silikonhydrogellins med lav modulus og unik kantprofil Månedslinse Halvårslinse Contact Life * / Contact

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

Kontor og data - Godt syn på jobben.

Kontor og data - Godt syn på jobben. Kontor og data - Godt syn på jobben. God kunnskap om hvordan styrken fordeler seg i ulike typer brilleglass er viktig forutsetning for at utmålt korreksjon i foropteret skal bli til en brille som gir god

Detaljer

Fornøyde øyne døgnet. rundt

Fornøyde øyne døgnet. rundt Fornøyde øyne døgnet rundt Thealoz Duo Gel en ny generasjon øyegel For noen år siden introduserte vi en ny generasjon øyedråper Thealoz Duo. Nå introduserer vi også den første hypotone gelen mot tørre

Detaljer

OPPLEV FRIHETEN UTEN BRILLER OG LINSER

OPPLEV FRIHETEN UTEN BRILLER OG LINSER OPPLEV FRIHETEN UTEN BRILLER OG LINSER 1 Øyelaser 5 Behandlingsmetoder 6 Trinn for trinn 8 Vanlige spørsmål 10 Bivirkninger & risiko 11 Linsebytte (RLE) 13 Behandlingsmetoder 14 Trinn for trinn 16 Vanlige

Detaljer

Kontaktlinsefeltet har flere spesialområder, som ortokeratologi, keratokonustilpassing, sklerallinser og kontaktlinsetilpassing av barn og spedbarn.

Kontaktlinsefeltet har flere spesialområder, som ortokeratologi, keratokonustilpassing, sklerallinser og kontaktlinsetilpassing av barn og spedbarn. 3 Undersøkelse og tilpassing av kontaktlinser (Opprettet 2005, revidert 05.12.2017) Ved tilpassing av kontaktlinser tillegges optikeren ansvar utover den generelle synsundersøkelsen. Selv om kontaktlinser

Detaljer

HEINE Oftalmoskop. Oftalmoskophode Beta 200S. Oftalmoskophode med bedre optikk og 74 enkle enkle dioptri steg

HEINE Oftalmoskop. Oftalmoskophode Beta 200S. Oftalmoskophode med bedre optikk og 74 enkle enkle dioptri steg HEINE Oftalmoskop Oftalmoskophode Beta 200S Oftalmoskophode med bedre optikk og 74 enkle enkle dioptri steg - Optikk montert i et presisjons instrumenthode. Slitesterk og presis. - Hode er støv og vedlikeholdsfritt.

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) Nr. 18/512 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF 2015/EØS/18/53 av 25. august 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) under henvisning til traktaten om opprettelse av

Detaljer

VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS

VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS VELKOMMEN Det er med glede vi presentere denne håndboken som skisserer grunnleggende regler for vellykket tilpasning av progressive brilleglass.

Detaljer

VUGK4014 Grunnleggende kontaktlinsetilpassing (15 Studiepoeng)

VUGK4014 Grunnleggende kontaktlinsetilpassing (15 Studiepoeng) Videreutdanning 2014-2015 Side 1/5 VUGK4014 Grunnleggende kontaktlinsetilpassing (15 Studiepoeng) Norsk Videreutdanning bachelor nivå deltid Høst 2014 1. LÆRINGSUTBYTTE Kunnskaper: kan gjøre rede for indikasjoner

Detaljer

FORSØK I OPTIKK. Forsøk 1: Bestemmelse av brytningsindeks

FORSØK I OPTIKK. Forsøk 1: Bestemmelse av brytningsindeks FORSØK I OPTIKK Forsøk 1: Bestemmelse av brytningsindeks Hensikt I dette forsøket skal brytningsindeksen bestemmes for en sylindrisk linse ut fra måling av brytningsvinkler og bruk av Snells lov. Teori

Detaljer

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN BEHANDLING AV ALDERSSYN

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN BEHANDLING AV ALDERSSYN NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN BEHANDLING AV ALDERSSYN 1 Man tukler ikke med øynene, tenkte jeg. Men etter å ha møtt fagfolkene hos Memira forsvant all skepsis! Ivar Haugsbakk, prosjektmedarbeider (55

Detaljer

ØNSKER DU BEDRE SYN UTEN BRILLER OG LINSER?

ØNSKER DU BEDRE SYN UTEN BRILLER OG LINSER? 1 2 ØNSKER DU BEDRE SYN UTEN BRILLER OG LINSER? Å korrigere en synsfeil oppleves alltid som en befrielse. Følelsen av å våkne om morgenen og se klart uten å ta på seg brillene beskriver mange av våre kunder

Detaljer

Aniridi - spørsmål og svar

Aniridi - spørsmål og svar 1 Aniridi - spørsmål og svar fra 1st European Conference on Aniridia 8.-10. juni 2012 i Oslo Sommeren 2012 ble den første europeiske kongressen om aniridi arrangert i Oslo. Her finner du et utvalg spørsmål

Detaljer

Fillere tilpasset alle områder av ansiktet. Elsk utseendet ditt. Oppdag hvordan millioner oppnår et naturlig vakkert utseende

Fillere tilpasset alle områder av ansiktet. Elsk utseendet ditt. Oppdag hvordan millioner oppnår et naturlig vakkert utseende Fillere tilpasset alle områder av ansiktet Elsk utseendet ditt Oppdag hvordan millioner oppnår et naturlig vakkert utseende Møt verden med selvtillit og et flott utseende Når vi blir eldre blir vi rikere

Detaljer

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Sammendrag I dag er det lite kunnskap om hva som skjer i distribusjonsnettet, men AMS kan gi et bedre beregningsgrunnlag. I dag

Detaljer

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Brytningsfeil i hornhinnen Hornhinnen er den fremste, gjennomsiktige delen av øyeveggen, og står for 2/3 av øyets totale brytning. For høy krumming gir nærsynthet,

Detaljer

Komplekse intervensjoner Metodiske utfordringer. Liv Wensaas PhD, RN, Leder for FOU enheten Helse og omsorg Asker kommune

Komplekse intervensjoner Metodiske utfordringer. Liv Wensaas PhD, RN, Leder for FOU enheten Helse og omsorg Asker kommune Komplekse intervensjoner Metodiske utfordringer Liv Wensaas PhD, RN, Leder for FOU enheten Helse og omsorg Asker kommune DISPOSISJON Intervensjonsforskning og helsefag Komplekse intervensjoner Metodiske

Detaljer

Denne uken: kap. 6.1-6.2-6.3: Introduksjon til statistisk inferens. - Konfidensintervall - Hypotesetesting - P-verdier - Statistisk signifikans

Denne uken: kap. 6.1-6.2-6.3: Introduksjon til statistisk inferens. - Konfidensintervall - Hypotesetesting - P-verdier - Statistisk signifikans Denne uken: kap. 6.1-6.2-6.3: Introduksjon til statistisk inferens - Konfidensintervall - Hypotesetesting - P-verdier - Statistisk signifikans VG 25/9 2011 Statistisk inferens Mål: Trekke konklusjoner

Detaljer

Månedsrapport juli 2010 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport juli 2010 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 7 Månedsrapport juli 2010 i Grenland Det er ingen overskridelse av grenseverdier for noen komponenter i juli. Vurderingen i forhold til varslingsklassene for helsevirkninger gir ingen helserisiko

Detaljer

Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn

Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn Lystekniske begreper Av Jonny Nersveen, dr.ing Førsteamanuensis Høgskolen i Gjøvik / Norges blindeforbund Innhold Hva er lys?

Detaljer

Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi. Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim

Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi. Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim Brystkreft: hyppigheten øker men dødeligheten går ned hvorfor? Lars Vatten, dr med Professor i epidemiologi Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim 1 Dødelighetskurven for brystkreft viste en svakt økende

Detaljer

Moralsk relativisme. Anders Strand, IFIKK, UiO Ex.Phil. Høstsemesteret 2012

Moralsk relativisme. Anders Strand, IFIKK, UiO Ex.Phil. Høstsemesteret 2012 Moralsk relativisme Anders Strand, IFIKK, UiO Ex.Phil. Høstsemesteret 2012 Del 1: Første avgrensning, eksempler og bakgrunn Første avgrensning Moralsk relativisme: Moralske påstanders gyldighet er ikke

Detaljer

Detaljerte forklaringer av begreper og metoder.

Detaljerte forklaringer av begreper og metoder. Appendiks til Ingar Holme, Serena Tonstad. Risikofaktorer og dødelighet oppfølging av Oslo-undersøkelsen fra 1972-73. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 456 60. Dette appendikset er et tillegg til artikkelen

Detaljer

Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207)

Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207) Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207) Saken ble innklaget av AstraZeneca AS Gebyr 50.000,-. Navn på firma som klager: AstraZeneca AS Navn på

Detaljer

Hvorfor bli optiker? Er du sosial og trives med andre mennesker og har interesse for teknikk? Da er optometri det perfekte valget for deg!

Hvorfor bli optiker? Er du sosial og trives med andre mennesker og har interesse for teknikk? Da er optometri det perfekte valget for deg! Hvorfor bli optiker? Er du sosial og trives med andre mennesker og har interesse for teknikk? Da er optometri det perfekte valget for deg! Etter at jeg jobbet hos en optiker, ble jeg mer og mer sikker

Detaljer

BioAlder, et midlertidig verktøy for biologisk aldersvurdering

BioAlder, et midlertidig verktøy for biologisk aldersvurdering BioAlder, et midlertidig verktøy for biologisk aldersvurdering Liliana Bachs Ass avdelingsleder Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS-HF November 2017 2 Fagansvar biologiske aldersvurderinger Oppdrag Nasjonalt

Detaljer

BESTEMMELSE AV TYNGDENS AKSELERASJON VED FYSISK PENDEL

BESTEMMELSE AV TYNGDENS AKSELERASJON VED FYSISK PENDEL Labratorieøvelse i FYSIKK Høst 1994 Institutt for fysisk, NTH BESTEMMELSE AV TYNGDENS AKSELERASJON VED FYSISK PENDEL av Ola Olsen En lett revidert og anonymisert versjon til eksempel for skriving av lab.-rapport

Detaljer

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Lars Sydnes 8. november 2014 1 Innledning Her skal vi undersøke to algoritmer som brukes til å sortere lister, Merge sort og Insertion sort. Det at Merge sort

Detaljer

Synsfunksjonsutredning i lyslab hva innebærer det?

Synsfunksjonsutredning i lyslab hva innebærer det? Synsfunksjonsutredning i lyslab hva innebærer det? Optiker Tambartun Kompetansesenter Syns- og lyslaboratoriet en liten, men viktig del av Tambartun Etablert i 1995 Professor Arne Valberg, Institutt for

Detaljer

Norske bønder oppslutning om samvirke

Norske bønder oppslutning om samvirke Norske bønder oppslutning om samvirke 2002-2006 Frekvensrapporter fra undersøkelsen Trender i norsk landbruk 2002, 2004 og 2006 Reidar Almås og Oddveig Storstad Notat nr. 1/07 ISSN 1503-2027 reidar.almas@bygdeforskning.no

Detaljer

Endring av fartsgrenser. Effekt på kjørefart og ulykker

Endring av fartsgrenser. Effekt på kjørefart og ulykker Sammendrag: Endring av fartsgrenser. Effekt på kjørefart og ulykker TØI-rapport 784/2005 Forfatter(e): Arild Ragnøy Oslo 2005, 31 sider Innledning Ut fra kunnskap om sammenhengen mellom kjørefart og ulykker

Detaljer

Reelle tall på datamaskin

Reelle tall på datamaskin Reelle tall på datamaskin Knut Mørken 5. september 2007 1 Innledning Tirsdag 4/9 var tema for forelesningen hvordan reelle tall representeres på datamaskin og noen konsekvenser av dette, særlig med tanke

Detaljer

NATURFAG. Lys og syn øyet som ser (Tellus 10, side 116 132) Rita Sirirud Strandbakke, Dokka ungdomsskole

NATURFAG. Lys og syn øyet som ser (Tellus 10, side 116 132) Rita Sirirud Strandbakke, Dokka ungdomsskole NATURFAG Lys og syn øyet som ser (Tellus 10, side 116 132) BAKGRUNNSKUNNSKAP / FØRLESINGSAKTIVITET Se på bildene. Hva ser du? Skriv tre stikkord: ORDKUNNSKAP Nedenfor ser du ei liste med ord som finnes

Detaljer

Experiment Norwegian (Norway) Hoppende frø - En modell for faseoverganger og ustabilitet (10 poeng)

Experiment Norwegian (Norway) Hoppende frø - En modell for faseoverganger og ustabilitet (10 poeng) Q2-1 Hoppende frø - En modell for faseoverganger og ustabilitet (10 poeng) Vennligst les de generelle instruksjonene som ligger i egen konvolutt, før du begynner på denne oppgaven. Introduksjon Faseoverganger

Detaljer

Mulige sammenhenger for plassering på samfunnsstigen

Mulige sammenhenger for plassering på samfunnsstigen Mulige sammenhenger for plassering på samfunnsstigen - blokkvis multippel regresjonsanalyse - Utarbeidet av Ronny Kleiven Antall ord (ekskludert forside og avsnitt 7) 2163 1. SAMMENDRAG Oppgaven starter

Detaljer

Oppgave 1. Det oppgis at dersom y ij er observasjon nummer j fra laboratorium i så er SSA = (y ij ȳ i ) 2 = 3.6080.

Oppgave 1. Det oppgis at dersom y ij er observasjon nummer j fra laboratorium i så er SSA = (y ij ȳ i ) 2 = 3.6080. EKSAMEN I: MOT310 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 28. FEBRUAR 2005 TILLATTE HJELPEMIDLER: KALKULATOR, TABELLER OG FORMLER I STATISTIKK (TAPIR FORLAG) OPPGAVESETTET BESTÅR AV 4 OPPGAVER PÅ

Detaljer

Månedsrapport mai 2010 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport mai 2010 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 6 Månedsrapport mai 2010 i Grenland Det er ingen overskridelse av grenseverdier for noen komponenter i mai. Vurderingen i forhold til varslingsklassene for helsevirkninger gir ingen helserisiko

Detaljer

Månedsrapport januar 2011 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport januar 2011 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 7 Sammendrag Månedsrapport januar 2011 i Grenland Det har vært 1 overskridelse av svevestøv PM10 i januar. De høyeste målingene er gjort på Lensmannsdalen målestasjon. Vurderingen i forhold til

Detaljer

Månedsrapport august 2010 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport august 2010 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 7 Månedsrapport august 2010 i Grenland Det er ingen overskridelse av grenseverdier for noen komponenter i august. Vurderingen i forhold til varslingsklassene for helsevirkninger gir ingen helserisiko

Detaljer

Kvikkbilde 8 6. Mål. Gjennomføring. Planleggingsdokument Kvikkbilde 8 6

Kvikkbilde 8 6. Mål. Gjennomføring. Planleggingsdokument Kvikkbilde 8 6 Kvikkbilde 8 6 Mål Generelt: Sammenligne og diskutere ulike måter å se et antall på. Utfordre elevene på å resonnere omkring tallenes struktur og egenskaper, samt egenskaper ved regneoperasjoner. Spesielt:

Detaljer

Innhold. Del 1 Grunnleggende begreper og prinsipper... 39

Innhold. Del 1 Grunnleggende begreper og prinsipper... 39 Innhold Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser... 13 Hva er vitenskap?... 14 Psykologi som vitenskap: tre tradisjoner... 17 Forutsetninger vitenskap bygger på... 21 Siktemål med forsk ning... 22

Detaljer

Bedre resultater i Nord-Trøndelag

Bedre resultater i Nord-Trøndelag Bedre resultater i Nord-Trøndelag Nå er resultatene fra de nasjonale prøver på ungdomstrinnet for høsten 2016 publisert i Skoleporten. Elever på 8. trinn gjennomfører nasjonale prøver i lesing, regning

Detaljer

IEC 60479 serien. IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr

IEC 60479 serien. IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr IEC 60479 serien IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr Del 1: Generelle forhold Del 2: Spesielle forhold Kapittel 4: Virkninger av vekselstrøm

Detaljer

Månedsrapport juni 2010 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport juni 2010 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 7 Månedsrapport juni 2010 i Grenland Det er ingen overskridelse av grenseverdier for noen komponenter i juni. Vurderingen i forhold til varslingsklassene for helsevirkninger gir ingen helserisiko

Detaljer

Klinisk molekylærmedisin (5): Eksempler på funksjonelle analyser

Klinisk molekylærmedisin (5): Eksempler på funksjonelle analyser Pediatrisk Endokrinologi 2003;17: 64-69 Klinisk molekylærmedisin (5): Eksempler på funksjonelle analyser Pål Rasmus Njølstad 1,2,3, Lise Bjørkhaug 1 1 Seksjon for pediatri, Institutt for klinisk medisin

Detaljer

lammene som ble ultralydmålt ved slakting (2006-2008). Lam som ble ultralydmålt ble dissekert, totalt 350 (110 lam i 2006 og 120 lam i 2007 og 2008).

lammene som ble ultralydmålt ved slakting (2006-2008). Lam som ble ultralydmålt ble dissekert, totalt 350 (110 lam i 2006 og 120 lam i 2007 og 2008). Beregning av genetiske parametere for kjøtt, fett og ben målt ved ultralyd, CT, EUROP klassifisering og disseksjon, og korrelasjoner mellom egenskapene Bakgrunn Forskning har vist at AVL er et svært sentralt

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Keratokonus/hornhinneektasi Hornhinnen er den fremste, gjennomsiktige delen av øyeveggen, og står for 2/3 av øyets totale brytning. For høy krumming gir nærsynthet,

Detaljer

Denne uken: kap : Introduksjon til statistisk inferens. - Konfidensintervall - Hypotesetesting - P-verdier - Statistisk signifikans

Denne uken: kap : Introduksjon til statistisk inferens. - Konfidensintervall - Hypotesetesting - P-verdier - Statistisk signifikans Denne uken: kap. 6.1-6.2-6.3: Introduksjon til statistisk inferens - Konfidensintervall - Hypotesetesting - P-verdier - Statistisk signifikans VG 25/9 2011 Statistisk inferens Mål: Trekke konklusjoner

Detaljer

= (2 6y) da. = πa 2 3

= (2 6y) da. = πa 2 3 TMA45 Matematikk Vår 7 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Løsningsforslag Øving Alle oppgavenummer referer til 8. utgave av Adams & Essex alculus: A omplete ourse.

Detaljer

Tilbakemeldingsmøtet. en workshop med utgangspunkt i resultatene fra en medarbeiderundersøkelse

Tilbakemeldingsmøtet. en workshop med utgangspunkt i resultatene fra en medarbeiderundersøkelse Tilbakemelding 1 Tilbakemeldingsmøtet en workshop med utgangspunkt i resultatene fra en medarbeiderundersøkelse Målsettinger for første del i utviklingsarbeidet (1) Det etableres rammer for en åpen og

Detaljer

Jeg håper denne veiledningen kan komme til nytte i din linsepraksis.

Jeg håper denne veiledningen kan komme til nytte i din linsepraksis. INNLEDNING Som kontaktlinseoptiker vet vi av erfaring og fra faglitteraturen hvor viktig det er å følge anvisningene for kontaktlinsebruk. Flere undersøkelser har påvist en sammenheng mellom mangelfullt

Detaljer

Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield.

Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield. Undersøkelse av beskyttelse mot elektromagnetisk stråling med Aires Shield. Det er gjennomført en rekke undersøkelser med deltakere i alderen 18 til 70 år, som beviste effektiviteten av dette produktet.

Detaljer

Månedsrapport april 2011 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport april 2011 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 8 Sammendrag Månedsrapport april 2011 i Grenland Det har vært 6 overskridelser av svevestøv PM10 i mars. I rapporten er det gitt en vurdering i forhold til antall timer med de ulike luftkvalitetskarakterene

Detaljer

Smerterapportering ved muskelskjelettlidelser

Smerterapportering ved muskelskjelettlidelser Smerterapportering ved muskelskjelettlidelser Doktorgradsstipendiat Liv Giske Hovedveileder professor Dr med Cecilie Røe Finansiert av Helse og rehabilitering Bakgrunn Kroniske muskelskjelettsmerter hyppig

Detaljer

CAG repetisjoner og gråsonen

CAG repetisjoner og gråsonen Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Hvor lang er for lang? Nye tanker om "gråsonen" ved Huntington sykdom Kan et middels

Detaljer

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen HELED skriftserie 2016:1 Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen Tor Iversen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Universitetet

Detaljer

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det. Elevhefte. Vitensenteret. Nils Kr. Rossing. Revisjon 4.3. Trondheim

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det. Elevhefte. Vitensenteret. Nils Kr. Rossing. Revisjon 4.3. Trondheim Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det Elevhefte Revisjon 4.3 Vitensenteret Trondheim Nils Kr. Rossing 8 8 Utstillingen Elevark Gå gjennom utstillingen og les oppgavene ved hver modell.

Detaljer

Innhold. Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 19

Innhold. Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 19 Innhold Hold øye med synet Viktige tegn på at du har synsproblemer Slik utvikles synet ditt Barnehage- og førskolebarn Skolen stiller store krav til synet ditt Slik fungerer øyet Nærsynthet Langsynthet

Detaljer

Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir utført på samme dataprogram, og utseendet av rapportene blir derfor tilnærmet likt.

Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir utført på samme dataprogram, og utseendet av rapportene blir derfor tilnærmet likt. Dato: 25/3 2010 Rapportveileder for 2300 Hormoner A 2301 Hormoner B 2050 Medisinsk biokjemi, 2 nivå 2700 Tumormarkører 2150 Ammonium ion Generelt Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir

Detaljer

Hirtshals prøvetank rapport

Hirtshals prøvetank rapport Hirtshals prøvetank rapport 1. Innledning Vi gjennomført en rekke tester på en nedskalert versjon av en dobbel belg "Egersund 72m Hex-mesh" pelagisk trål. Testene ble utført mellom 11. og 13. august 21

Detaljer

MediLenk. For myke og smidige muskler og ledd

MediLenk. For myke og smidige muskler og ledd MediLenk For myke og smidige muskler og ledd 2 dilenk MediLenk motiv.indd bok NO.indd 1 1 29.07.13 04.07.13 12.37 13.2 2 2 MediLenk bok NO.indd 2 29.07.13 12.37 Produktinformasjon Innhold Hva er MediLenk?

Detaljer

Forventet pensjoneringsalder :

Forventet pensjoneringsalder : Forventet pensjoneringsalder : Unge uførepensjonister trekker pensjonsalderen ned AV ODDBJØRN HAGA SAMMENDRAG Vi har i denne artikkelen sett på forventet pensjoneringsalder i perioden. Etter en moderat

Detaljer

= 5, forventet inntekt er 26

= 5, forventet inntekt er 26 Eksempel på optimal risikodeling Hevdet forrige gang at i en kontrakt mellom en risikonøytral og en risikoavers person burde den risikonøytrale bære all risiko Kan illustrere dette i en enkel situasjon,

Detaljer

Solcellen. Nicolai Kristen Solheim

Solcellen. Nicolai Kristen Solheim Solcellen Nicolai Kristen Solheim Abstract Med denne oppgaven ønsker vi å oppnå kunnskap om hvordan man rent praktisk kan benytte en solcelle som generator for elektrisk strøm. Vi ønsker også å finne ut

Detaljer

Opplev friheten uten briller og linser!

Opplev friheten uten briller og linser! Opplev friheten uten briller og linser! Oppkjøringen til Finnmarksløpet 2013 startet allerede hos Memira våren 2012 da gjorde jeg en laserbehandling for synfeilen min. Når det er veldig kaldt, og med vind

Detaljer

Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of international politics Andrew Moravcsik

Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of international politics Andrew Moravcsik Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of international politics Andrew Moravcsik Oppsummert av Birger Laugsand, vår 2005 Liberal International Relations (IR) teori bygger på innsikten om staters

Detaljer

ESERO AKTIVITET LAG DITT EGET TELESKOP. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 7-8

ESERO AKTIVITET LAG DITT EGET TELESKOP. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 7-8 ESERO AKTIVITET Klassetrinn 7-8 Lærerveiledning og elevaktivitet Oversikt Tid Læremål Nødvendige materialer 65 min Å vite at oppfinnelsen av teleskopet gjorde at vi fant bevis for at Jorden ikke er sentrumet

Detaljer

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper TEKNISK DATABLAD - 1 - Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner Hardplate Pluss er en plate for bruk til blant annet brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Platene består av kalsiumsilikat

Detaljer

Månedsrapport mai 2011 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport mai 2011 Luftkvalitet i Grenland side 1av 9 Sammendrag Månedsrapport mai 2011 i Grenland Det har vært 1 overskridelser av svevestøv PM10 i mai. Det skyldes høyst sannsynlig askeskyen fra Island. Vi fikk overskridelser på både Lensmannsdalen

Detaljer

7.2 Sammenligning av to forventinger

7.2 Sammenligning av to forventinger 7.2 Sammenligning av to forventinger To-utvalgs z-observator To-utvalgs t-prosedyrer To-utvalgs t-tester To-utvalgs t-konfidensintervall Robusthet To-utvalgs t-prosedyrerår variansene er like Sammenlikning

Detaljer

Kan vi forutse en pendels bevegelse, før vi har satt den i sving?

Kan vi forutse en pendels bevegelse, før vi har satt den i sving? Gjør dette hjemme 6 #8 Kan vi forutse en pendels bevegelse, før vi har satt den i sving? Skrevet av: Kristian Sørnes Dette eksperimentet ser på hvordan man finner en matematisk formel fra et eksperiment,

Detaljer

ENKEL GUIDE FOR UTSKRIFT OG PLASSERING AV STREKKODER PÅ FORBRUKERPAKNING.

ENKEL GUIDE FOR UTSKRIFT OG PLASSERING AV STREKKODER PÅ FORBRUKERPAKNING. ENKEL GUIDE FOR UTSKRIFT OG PLASSERING AV STREKKODER PÅ FORBRUKERPAKNING. Det finnes flere måter å strekkodemerke varer på: Ved å integrere strekkoden i emballasjedesignen Ved å sette på en forhåndstrykt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2353546 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61F 2/16 (2006.01) A61B 8/10 (2006.01) A61F 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.22

Detaljer

3M SecureFit 600 Vernebriller. Din stil - Ditt valg.

3M SecureFit 600 Vernebriller. Din stil - Ditt valg. NYHET 3M SecureFit 600 Vernebriller. Din stil - Ditt valg. Vernebriller som passer dine behov. #protectiveeyewear six hundred 3M SecureFit 3M SecureFit platformen er allerede svært godt mottatt i markedet

Detaljer

Følgende forstørrelser oppnås ved bruk av Barlowlinse og utskiftbare okular:

Følgende forstørrelser oppnås ved bruk av Barlowlinse og utskiftbare okular: Teleskop 525 power Tekniske spesifikasjoner Objektivdiameter Fokuslengde Okular Barlow Maksimal forstørrelse Søkerlinse 76 mm 700 mm 20 mm, 12,5 mm, 9 mm, 4 mm 3X 525X 6X 25 mm Med teleskopet ditt følger

Detaljer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer. Vekselstrøm Kondensatorer

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer. Vekselstrøm Kondensatorer Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer Vekselstrøm Kondensatorer Dagens temaer Sinusformede spenninger og strømmer Firkant-, puls- og sagtannsbølger Effekt i vekselstrømkretser Kondensator Presentasjon

Detaljer

Månedsrapport april 2011 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport april 2011 Luftkvalitet i Grenland side 1av 9 Sammendrag Månedsrapport april 2011 i Grenland Det har vært 5 overskridelser av svevestøv PM10 i april. Vi har satt i drift en ny målestasjon i Sverresgate i Porsgrunn og som siden 14/4 har

Detaljer

Evaluering av effekt på ulykker ved bruk av streknings-atk

Evaluering av effekt på ulykker ved bruk av streknings-atk Sammendrag: Evaluering av effekt på ulykker ved bruk av streknings-atk TØI rapport 1339/2014 Forfatter: Alena Høye Oslo 2014 45 sider En før-etter evaluering av streknings-atk (SATK) på 14 SATK-strekninger

Detaljer